Kategoriarkiv: goda exempel

ELON MUSK! – The Boring Company!!!

Inte tråkigt …!

Boring? Nej, tvärtom! Elon Musk har startat ett nytt företag! Syftet? Det handlar om att borra ett antal tunnlar under Los Angeles för att få ner biltrafiken under staden! Den första tunneln från Los Angeles internationella flygplats, LAX, har redan påbörjats. Tanken är att bilar, lastbilar, motorcyklar etc skall dras av ”elslädar”  med mycket hög hastighet. Resultat! Trafiken ovan jord lättar betydligt och transportavstånden ”minskar”! En tunnelbana för fordon helt enkelt! Elon Musk upphör aldrig att överraska med okonventionella lösningar! A HERO OF OUR TIME!!!

Vita Huset inför domstol!!!

Unga stämmer ….!

Den 5 februari 2018 får Trump och Vita Huset försvara sig för att ha brutit mot en lag i den amerikanska konstitutionen (”atmospheric trust law”) som säger att den federala regeringen måste garantera ren luft, rent vatten och en fungerande miljö. Enligt de unga, ett 20-tal ungdomar på mellan 9 och 21 år under parollen ”#YouthvGov”, bryter den nuvarande administrationen grovt mot denna lag.

Flera överklaganden …!

Anklagelsen har framförts sedan drygt ett år tillbaka,  d.v.s. även under Obama-administrationen, men har blivit ytterligare relevant med den nya administrationen. Stämningen har överklagats i olika distanser från Vita Husets och fossilindustrins sida. Men nu har slutligen distriktsåklagare i Oregon, Ann Aiken, avslagit det senaste överklagandet från Vita Huset och beslutat att ärendet skall upp i domstol den 5 februari 2018  i Eugene, Oregon.

Gunhild Stordalen – EAT Foundation!

En av vår tids stora hjältar …!

För fyra år sedan startade Gunhild Stordalen organisationen EAT Foundation (sund och hållbar mat) tillsammans med Johan Rockström, Stockholm Resilience Center( en av världens främsta forskningsinstitutioner med fokus på klimatfrågan). För två veckor sedan samlades ett 600-tal forskare från 52 länder i Stockholm för att presentera och diskutera de senaste rönen. Vad gäller EAT:s ena fokus, hållbarhet, kan noteras att maten står för ca en fjärdedel av bidragen till den globala uppvärmningen. Notera att matfrågan är viktig både ur ett matförsörjning- och ett klimatperspektiv! Att föda Jordens befolkning, som bedöms öka från dagens ca 7 miljarder invånare till 10 miljarder 2050, på ett hållbart sätt, är vad det handlar om!

Svenska storbanker bojkottar …!

Shell m.fl. med fingrarna i oljan …!

Apropå ”Fossilbranschens sista strid”! SVT 11/6! I förra veckan svartlistade både SEB och Handelsbanken ett stort antal företag med kopplingar till den omtalade och skandalomsusade oljeledningen Dakota Access i delstaten North Dakota i norra USA  (en oljeledning för transport av s.k. skifferolja över hela amerikanska kontinenten ner till mexikanska gulfen för raffinering och utskeppning till världsmarknaden). Den ingår för övrigt i samma oljetransportsystem som den likaledes skandalomsusade oljeledningen Keystone XL.

Trump krigar vidare i sista striden  …!

Läs mer om Keystone XL på http://climateforlife.se/obama-sista-spiken-och-proppen-ur/.  Trump har dock backat alla tidigare beslut om både Keystone XL och Dakota Access och gett oljan fri lejd.  SEB och Handelsbanken har dock förståndigt nog lagt sig på vinnarsidan i fossilbranschens sista strid! SEB svartlistade ett 40-tal företag bl.a. Shell, Hewlett Packard, Enterprise och Renault. Dessa företag har alla skitig skifferolja på fingrarna! OCH Mr Trump har fastnat rejält i både kolet och oljan!!!

Solen går upp i öster …!

Världens största flytande solkraftverk…!

Apropå ”Fossilbranschens sista strid”! SVT 11/6! Kina är på frammarsch vad gäller solen! Dom dominerar världsmarknaden vad gäller effektiva och prismässigt attraktiva solceller! Men dom är dessutom stora användare! Det senaste är bygget av världens största flytande solkraftverk utanför staden Huainan! Kraftverket är på 40 MW (motsvarar ca 300000 m2 solceller eller 3000-5000 villatak). Nästa flytande bygge är redan på gång på 150 MW! Bekräftar bara vad vi alltid har vetat! Solen går upp i öster!

Solen slår ut kol i Indien!

Solen nu billigare…..!

Apropå ”Fossilbranschens sista strid”! SVT 11/6! Planer på 15- 20 stora kolkraftverk motsvarande 14000 MW (större än all kolkraft i Storbritannien) stoppas nu i Indien. Enligt Tim Buckley på IEEFA (Institute of Energy, Economic and Financial Analyzes i Cleveland, USA) ligger de senaste byggkostnaderna för kolkraft i Indien på 3, 2 rupier per kWh medan de senaste buden på att bygga stora solkraftanläggningar ligger på 2,4 rupier per kWh (motsvarar ca 35 öre/kWh för kol och 25 öre/kWh för sol). Dessutom är värden för uppemot 100 miljarder SEK i existerande kolkraftverk i  Mundra i Gujarat-provinsen värdelösa på grund av de höga priserna på importerat kol. Vad som händer i Indien just nu kommer att få återverkningar på hela världsmarknaden vad gäller styrkeförhållandena mella förnyelsebara alternativ och kol för elförsörjning, enligt Tim Buckley!

Klockrent i Schweiz – ”Energiewende”!

Folkomröstning om energin…!

Söndagen den 21 maj, 2017 röstade schweizarna om energin! Med en majoritet på nära 60 % röstade man för att ställa om energin genom en s.k. ”Energiewende”.  F.n. utgörs landets energiförsörjning av ca 60 % vattenkraft och resten kärnkraft och import. Till 2050 skall energiförsörjningen vara till 100 % förnybar (sol, vind, vatten, biomassa och geotermi). Energiförbrukningen skall halveras (!) till 2035 (!). HEJA SCHWEIZ!

Filmskaparen Al Gore i Cannes!

Nästa film kommer snart!

I förra veckan var Al Gore på filmfestivalen i Cannes för att göra reklam för uppföljaren till hans förra film ”An Inconvenient Truth” från 2006. Den nya filmen har titeln ”An Inconvenient Sequel” (En obekväm uppföljare).  Filmen släpps i USA den 28 juli. Den präglas inte av samma domedagsstämning som den första.  Al Gore säger nu: ”En fossilfri värld är inom räckhåll, men det krävs stora uppoffringar för att det skall bli verklighet!” 

Fångar CO2 med MAJS!

Illinois i USA…!

Under april togs världens största anläggning för koldioxidinfångning (CCS = Carbon Capture System) i drift i Illinois i USA. Det unika  med anläggningen är att det handlar om s.k. bio-CCS d.v.s. man använder biobaserat bränsle i processen. I det här fallet tillverkas etanol baserat på majs som bränsleråvara. Processen ger CO2 som restprodukt som ”fångas in”!

CO2-halten minskar….!

CO2 från processen  leds i rörledningar till förvaring i berggrunden på ca 2 km:s djup. Genom att CO2 tas från atmosfären (fotosyntesen) när majsodlingen växer och sedan tas om hand och lagras i bergrunden blir nettoresultatet att CO2-halten i atmosfären minskar. D.V.S. raka motsatsen till då fossila bränslen tas från bergrunden, släpps ut i atmosfären och ökar CO2-halten!

Memo till DIG…!

NOTERA att bio-CCS har pekats ut av FN som en nödvändig metod för att vi skall klara 2-graders-målet i Paris-avtalet!!! Det behövs massor av goda exempel! OCH goda krafter som DU och jag! Hittills är vi inne på en farlig väg (mot 4 grader)! Kolla!