Kategoriarkiv: goda exempel

NORGE flyger på el …!

Allt inrikesflyg …!

Enligt Dag Falk-Petersen, chef för Avinor (motsvarigheten till svenska Luftfartsverket) i januari:  ”Allt inrikesflyg planeras att gå på el senast 2040”. Planen är uppbackad av norska ”Trafikverket” och flygbolagen SAS och Wideröe.

Boeing och Airbus …!

Amerikanska Boeing och Airbus ser mot bakgrund av Norges satsning på el för vägtransporter (uppemot hälften av alla nya bilar i Norge har någon form av eldrift) Norge som en intressant samarbetsparner för att testa sina pågående projekt inom eldrivet flyg.

Dag Falk-Petersen …!

Enligt ett uttalande nyligen till den franska nyhetsbyrån AFP säger Dag-Falk Petersen vidare att det första kommersiella helt eldrivna flygplanet planeras vara i drift 2025! OCH redan i år kommer ett tvåsitsigt mindre eldrivet flygplan att göra sin första flygning i Norge. Falk-Petersen, själv pilot, har för avsikt att utföra jungfruflygningen. Han har erbjudit chefen för norska ”Trafikverket”, Ketil Solvik-Olsen att följa med!

Flyget ökar och minskar …!

Flyget står idag för ca 5 % av de globala CO2-utsläppen, enligt AFP. Vidare! Enlig en prognos från IATA (International Air Transport Association) kommer flygtransporterna att öka kraftigt! Deras prognos visar att fram till 2036 kommer antalet flygresenärer att fördubblas till 7,8 miljjarder passagerare per år! Omställningsåtgärder och teknologisk utveckling är därför nödvändigt! OBS! Flygtransportindustrin har än så länge genom internationella avtal förbundit sig att halvera utsläppen till 2050 jämfört med 2005 års nivå.

Flyget inte problemet …!

Flyget är inte problemet utan CO2-utsläppen (en lätt satirisk blinkning till dom som hävdar att medicinen är att ”sluta flyga”). CO2-utsläpp är i sin tur kopplat till ”The Big Five” (energiförsörjning, transporter, skogsskövling, köttkonsumtion och konsumtion i allmänhet). Att ”snöa in”  in på en enda företeelse t.ex. flyget inom området transporter är inte särskilt meningsfullt. Alla områden måste angripas!

Transporter …!

En lämplig strategi för alla fokusområden inom  ”The Big Five” är att angripa lågt hängande frukter först. I fallet med transporterna innebär detta vägtransporter och i synnerhet personbilar genom konvertering till andra bränslen än fossilt! Norge-exemplet visar dock att även flyget har tagit tag i frågan ur teknologisk synvinkel. Transporter är nödvändiga och kommer bara att öka i ett modernt samhälle och i en globaliserad värld! Återigen! Det är inte transporterna eller specifikt flyget som är problemet utan CO2-utsläppen!

Svenska debatten …!

Den svenska politiska debatten kring flyget har blivit starkt polariserad! Helt i onödan! Det råder ju faktiskt politisk borgfred i klimatfrågan sedan den blocköverskridande klimatöverenskommelsen under 2017! OCH då gäller det att söka gemensamma lösningar istället för särskiljande. Att måla in sig i något av hörnen ”sluta flyga” eller ”grön omställning” är fullständigt meningslöst. Flyget tillhör inte kategorin lågt hängande frukter och förtjänar en viss respekt inför problematiken! Alla möjliga åtgärder krävs för att målet med en halvering av utsläppen till 2050 skall fungera!

 

EARTH HOUR imorgon…!

Kom ihåg …!

Imorgon lördag 24/3 är det Earth Hour mellan 2030-2130! Då släcker vi belysning och övriga elförbrukare! Earth Hour är en årlig global kampanj för att uppmärksamma klimatfrågan. En symbolisk handling för att skapa debatt och eftertanke!

”The Big Five” …!

Earth Hour handlar i praktiken om att DU som enskild individ skall reflektera  över hur DU kan påverka, antingen direkt eller indirekt, någon eller några av de fem största klimathoten,”The Big Five”, d.v.s. (1) köttkonsumtionen, (2) energiförsörjningen, (3) transporterna, (4) skogsskövlingen och (5) den allmänna konsumtionen.

Våra klimathjältar …!

I samma båt …!

Vad har DU gemensamt med etablerade klimathjältar som Angela Merkel, f.d. president Obama, Elon Musk, Johan Rockstöm, Malena Ernman, m.fl.! Jo! Vi sitter alla i samma båt! Klimatfrågan berör alla!  Planeten Jorden är allas vårt gemensamma hem, som hotas av den globala uppvärmningen.

Vardagshjältar …!

OCH det behövs mängder med nya klimathjältar s.k. vardagshjältar som utan etablerade politiska-, forskar- eller företagsplattformar drar sitt strå till stacken!  ”Våra klimathjältar” handlar således helt enkelt om oss alla!

Framgångsreceptet …!

Framgångsreceptet börjar med att ta ett första steg! Det första steget stavas PRIORITERA! Gör det genom att (1) LÄRA dig mer om klimatfrågan, (2) PRATA mer om klimatfrågan och (3) REFLEKTERA mer över klimatfrågan! Nu är du på god väg! Hemligheten ligger i att genom att ändra ditt ”mindset” så  tar DU helt naturligt små steg i rätt riktning hela tiden!

Förebilder …!

Alla förändringar kräver inspiration och inte minst förebilder! Några exempel!  Rachel Carson (startade miljörörelsen på 1960-talet och stoppade användning av kemiska bekämpningsmedel som DDT), Al Gore ( satte klimatfrågan på världskartan 2006 genom filmen ”An Inconvenient Truth), Angela Merkel (”energikanslern” som gav ett politiskt ansikte till  det s.k. Energiewende i Tyskland), Obama (under sin tid som president i USA  fick han Kina att satsa på Paris-avtalet och startade under sin 8 år på posten klimatomställningen i USA ), Elon Musk ( startade klimatomställningen av transportsektorn och energisektorn med sitt företag Tesla)! Anne Hildago (borgmästare i Paris som utmanar billobbyn i Paris och sätter därmed sin politiska roll på spel), Johan Rockström (Sveriges internationellt mest kände forskare på klimatområdet som med sin enkla och pedagogiska framtoning är en av Sveriges största folkbildare på området), Malena Ernman (artist med klimatpatos som använder sitt etablerade varumärke som plattform för att föra ut viktiga budskap kring klimatfrågan), Gunhild Stordalen (norsk läkare som lämnade sin läkarbana och grundade EAT en organisation med syftet att förhindra överkonsumtion av mat i världen), Jerry Brown och Michael Bloomberg (guvernören i Kalifornien och borgmästaren i New York City som samlar stater och större städer i USA kring uppgiften att fullfölja USA:s roll i Paris-avtalet)! Stephen Hawkin (sist men inte minste nyss bortgångne, en av världens mest kända fysiker kring svarta hål, som ägnade mycket tid av sina sista år till att varna för den globala uppvärmningen)!

Vardagshjältar …!

Vardagshjältar är som sig bör sprungna direkt ur ”folket” ! Några exempel! Vi har den peruanske bonden som har stämt, det tyska energibolaget RWE, en av världens största utsläppare av CO2, för att bolaget sätter hans by i Peru på spel! Vi har ungdomar i Norge som tillsammans med Greenpeace stämmer norska staten för att äventyra deras framtid genom att släppa loss oljeborrning i Arktis! Vi har amerikanska ungdomar som under parollen #YouthvGov drar Vita Huset inför domstol! Läs mer på http://climateforlife.se/folket-reser-sig/

Vardagshjältar! Folket reser sig

Lycka till …!

Lycka till på DIN framtida resa mot att bli en klimathjälte! Okej, DU har möjligen en bit kvar till den peruanske bonden och ungdomarna som stämmer Vita Huset och norska staten, men även för dom började det med att ta ett första steg!

LEGO går före …!

Legos nya ”gröna” legobitar!

Sockerrör istf olja …!

Leksakstillverkaren Lego har meddelat att man byter till sockerrörsbaserad plast istället för oljebaserad! Omställningen gäller legobitarna och alla plastförpackningar. Bytet skall ske till  100 % till 2030. Första steget är taget och innebär att 1-2 % av oljebaserad plast ersätts med sockerrörsbaserad dito! De nya legobitana kommer också att vara återvinningsbara ett flertal gånger!

Varför …?

Lego som i praktiken är ett plastföretag och därmed oljebaserat till stor del inser att den allmänna opinionen kommer att gå emot oljebaserad plast! Av världens oljeproduktion går visserligen ”bara” en liten del till plast lika med 5 %. MEN i Legos perspektiv är man ju helt oljebaserade! Dessutom är det en allmän trend att gå ifrån traditionell plast, framförallt av tunga miljöskäl! Det dumpas ca 8 miljoner ton plast i haven årligen, som i form av mikroplaster påverkar såväl djur- som växtliv i världshaven och därmed oss människor!

Har inget val …!

Så även om den sockerrörsbaserade plasten är dyrare som råvara så har Lego i praktiken  inget val! Marknadsopinionen är starkt emot oljebaserad plast, vilket innebär en stor risk, i form av potentiellt förlorade marknadsandelar, när väl plastfrågan tippar över i ett tabu!

Förbud …!

Många länder, t.ex. Frankrike, har redan lagstiftat mot plast! F.o.m. 2020 får det inte vara mer än 50 % oljebas i plast i engångsartiklar av plast såsom muggar, bestick och liknande. Vidare gäller förbud mot försäljning av plastkassar f.o.m. 2016. Kenya är ett annat exempel! Där är det ännu tuffare! I Kenya är det är förbjudet att tillverka, använda och sälja plastkassar. Den som bryter mot förbudet riskerar böter på 300000 SEK eller fängelse i 4 år! Inom EU gäller ett beslut att halvera dagens användning av plastkassar (80 st per person och år) till 2025!

Soldater med gröna fingrar!

I Kina …!

I Kina har 60000 soldater fått nya uppgifter! Plantering av träd! För att komma till rätta med luftföroreningarna i städerna har soldaterna flyttats från  de norra gränstrakterna till områdena kring Peking för att istället för försvar ägna sig åt att plantera träd.

Grön substitution …!

Soldater mot träd! En vinnare? Åtminstone resonerar de kinesiska myndigheterna så! Enligt ett statligt program skall skogsarealen öka från ca 21 % 2016 till 23 % 2020. Under 2018 skall 7 miljoner ha (1 ha=10000  m2) planteras i provinsen Hebei, som omger Peking. Utsläppen från industrierna i Hebei sägs ligga bakom stora delar av luftföroreningarna i Peking.

Partiklarna fastnar …

Enligt den amerikanska naturskyddsföreningen och dess rapport ”Träd renar städer” av forskaren Rob McDonald är den genomsnittliga minskningen av partiklar nära ett träd mellan 7-24 % Partiklar av en viss storlek fastnar helt enkelt på träden. En ytterligare positiv bieffekt är naturligtvis att träden genom fotosyntesen minskar CO2-halten i luften  och därmed minskar bidraget till den globala uppvärmningen!

 

LED-lampor! – Gör skillnad!

160 kolkraftverk …!

Under 2017 minskade CO2-utsläppen med 570 miljoner ton CO2 tack vare LED-lampor. Det motsvarar utsläppen från 160 kolkraftverk eller 10 ggr mer än Sveriges totala utsläpp! Snacka om att ta små steg gör skillnad om alla gör det. DU och jag kan också känna oss stolta för vi byter ju ut våra glödlampor successivt!? ELLER HUR?

Glödlampan ”försvinner” …!

Glödlamporna började fasas ut 2009 inom EU. Andra länder  fasar också ut på bred front ! Från 2012 har det varit slut med produktionen inom EU! Numera får handeln sälja slut vad man har i lager. OCH som privatperson får du behålla dina glödlampor så länge de fungerar. MEN tänk på att elförbrukningen är 10 ggr högre! Byte till LED gör både plånboken och framförallt klimatet en tjänst!!!

LED …!

Tre japaner, Isamu Akasaki, Hiroshi Amano och Shuji Nakamura, tilldelades nobelpriset i fysik 2014 för att ha uppfunnit LED (Light Emitting Diode) i form av applikationen LED-lampan! Sedan den kommersialiserades på allvar för drygt 5 år sedan har den revolutionerat belysningsvärlden!

Tack Edison …!

Gamle Edison, som uppfann  glödlampan, ler nog i sin himmel! Trots allt fick hans glödlampa lysa upp hela 1900-talet. MEN nu gäller alltså LED, som är 10 gr effektivare energimässigt, mer flexibelt vad gäller applicerbarhet och med mycket längre livslängd!

 

 

Elbatterier i Tyskland också….!

Tillverkning av batteripaket för elbilar

Apropå ”Tesla-svensken” ….

Pionjären Peter Carlsson (se http://climateforlife.se/tesla-svensken-abb-ar-lika-med-sant/) blir inte ensam i Europa! F.d. Thüssen/Krupp-chefen Holger Gritzka har bildat ett än så länge hemligt konsortium i Tyskland bestående av 17 st tyska företag för  en liknande batterifabrik. Peter Carssons skapelse Northvolt lär alltså få sällskap av Holger Gritzkas TerraE-Holding.

Typiska frågeställningar …!

Frågeställningarna är ungefär desamma som för svenska Northvolt! D.v.s. frågorna om finansiering (stora inledande investeringar) och om utveckling av teknik som kan konkurrera med Elon Musks Gigafactory1 i USA och med de stora drakarna i Asien såsom Samsung, Panasonic och LG är dominerande.

Behovet stort …!

Satsningarna i Tyskland och Sverige kan dock aldrig vara fel! Det kommer att behövas mängder av batterikapacitet i framtiden för omställning till det förnyelsebara samhället! Läs även http://climateforlife.se/elbilen-nyckeln-till-framtiden/

Vara med från början …!

Det handlar snarare om att vara med från början! Det blir däremot svårt för aktörer att komma in på marknaden i ett senare skede med tanke på de höga initialkostnaderna! Så! HEJA Peter Carsson och Holger Gritzka ! Go for it!

 

”Tesla-svensken” + ABB är lika med SANT

Teslas batterifabrik, Gigafactory 1, i Nevada-öknen.

Northvolt tecknar avtal med ABB …!

I förra vecka blev det klart! ABB och Northvolt (drivs av Peter Carlsson f.d. Tesla och en av Elon Musks tidigare närmaste medarbetare) går in i ett samarbete om att bygga Europas största batterifabrik! Fabriken kommer att lokaliseras till antingen Västerås eller Skellefteå.

En perfekt ”match” …!

Samarbetet tycks bli en perfekt ”match”! ABB investerar och bistår vid byggandet av fabriken. Northvolt levererar batterier till ABB:s produkter inom smarta elnät. För att övergången till vind och sol skall fungera krävs batterilagring i de framtida elnäten! Peter Carlsson tar med sig Tesla-andan till den nya fabriken! ”Om du skall förändra världen måste du jobba hårt, extremt hårt”!

  

Malena Ernman! – WWF:s miljöhjälte!

Fick pris …..!

Malena Ernman (inom klimat och ekologiska fotavtryck) och Rebecka Le Moine (inom grön naturvård och biologisk mångfald) fick pris av WWF som årets miljöhjältar! Priset utdeladeas av kungen den 11 oktober. I sitt tacktal påpekade Malena Ernman att hon inte ser sig som en expert utan mer som ett ansikte för alla vardagshjältar som jobbar med miljö- och klimatfrågorna.

Ödmjuk inför vetenskapen …!

Hon sa också att hon kan inte så mycket rent vetenskapligt inom området. MEN hon kan LYSSNA och VILL lyssna! Här sätter hon fingret på en mycket viktig fråga! Den globala uppvärmningen är en överlevnadsfråga för vår planet! Tyvärr tränger den inte tillräckligt igenom för allt vardagsbrus som vi matas med. TIPS! Gör som Malena Ernman och utmana vardagsbruset! Läs mer om Malena Ernman  på http://climateforlife.se/en-rejal-bredsida-fran-malena-ernman/

 

Självkörande elbuss i Helsingborg!

Framtiden är här …!

Under 5 dagar i september testades en självkörande elbuss i Helsinborg. Intresset var stort! Nästan 2000 personer testade hur det kan se ut i en nära framtid. Helsingborg Stad och kollektivtrafik-företaget Nobina står bakom projektet. Bussen styrs av en säkerhetsklassad dator, är utrustad med teknik som upptäcker hinder och har plats för 12 passagerare. Bussen styrs av en säkerhetsklassad dator, är utrustad med teknik som upptäcker hinder och har plats för 12 passagerare. Bussen styrs av en säkerhetsklassad dator, är utrustad med teknik som upptäcker hinder och har plats för 12 passagerare. Se även videon http://supermiljobloggen.se/wp-content/uploads/2017/10/SJ%C3%83%C2%84LVG%C3%83%C2%85ENDE-BUSS-v3-kort.mp4?_=1