Kategoriarkiv: a) Världssamfundet gör ….

Platta Jorden Sällskapet intar Vita Huset!!!

VARNING för Trump  …!

Idag, 20 januari 2017, installeras Donald Trump som ny president i USA tillsammans med en administration som saknar motstycke vad gäller att blunda för världens samlade kunskap om den globala uppvärmningen. Läs mer om hela sällskapet här http://climateforlife.se/monsieur-trumps-skrackkabinett/.  Enligt USA:s egna myndigheter,  rymdstyrelsen NASA och väder-myndigheten NOAA, är det i och med 2016 tredje året i rad som den globala medeltemperaturen slår värmerekord. Vi är redan nu uppe i en temperaturökning på 0.94 grader  i förhållande till medeltemperaturen under 1900-talet. OBS! Gränsen för vad planeten Jorden tål har av världens samlade ca 200 FN-länder satts till 1,5-2 grader.  På norra halvklotet är vi sannolikt redan där! Se själv! Huughhaa!

Monsieur Trumps skräckkabinett!!!

Tyvärr inte av vax ….!

Den blivande presidenten Donald Trump har lyckats få ihop ett kabinett av figurer i sin administration som sätter skräck i alla som har insett att (1) den globala uppvärmningen är ett faktum, (2) att den är skapad av mänsklig aktivitet och (3) att det är en ödesfråga som måste hantera NU för att inte planeten Jorden, allas vårt gemensamma hem, skall bli till ett sällan skådat INFERNO redan under innevarande århundrade!

Boris Karloff ….!

Ur ett klimatperspektiv är utan tvekan den föreslagne utrikesministern Rex Tillerson kabinettets Boris Karloff alias Frankensteins monster, förutom Trump själv förstås! Tillerson är för närvarande  chef för Exxon, världens näst största oljebolag efter ryska Rosneft. I korten ligger ett affärsavtal mellan Exxon, Putin och hans Rosneft på 500 miljarder dollar(!!!) avseende oljeprospektering i den ryska delen av Arktis. Inte undra på att, enligt CIA, presidentvalet i USA  har varit infiltrerat av Putin i syfte att få Trump till president. Det aktuella avtalet har varit blockerat av USA  sedan 2014 efter Rysslands interventioner mot Ukraina bl.a. till följd av annekteringen av Krimhalvön.  Avtalet är MEGAstort och skulle rädda Rysslands ekonomi för många år framöver!

Nummer 2 i kabinettet ….!

Som klar tvåa i kabinettet kommer den föreslagna chefen för Departement of Energy (DOE) den f.d. guvernören i Texas, Rick Perry! DOE kontrollerar USA:s  kärnvapenarsenal och övervakar säkerheten i USA:s kärnkraftverk som en av sina huvuduppgifter. Dessutom svarar man för all forskning kring energi, nya energiformer, energilagring etc. Utan denna forskning skulle med all sannolikhet inte den snabbt framväxande solcellsindustrin vara ett faktum. DOE svarar också för finansiering/lån till olika startup-projekt. Bl.a. har man varit med och finansierat Tesla. Inget DOE, inget TESLA! Så enkelt är det! NU till Rick Perry! Han har som sin främsta politiska merit för jobbet som chef för DOE gjort kraftfulla uttalanden om att DOE inte behövs och borde läggas ner. I Trumps bok är detta paradoxalt nog en merit!!!

Nummer 3,4,5 etc …..!

Efter de två första platserna i kabinettet kommer en hel rad ytterligare klimatförnekare. Här har vi Trumps chefsstrateg, Stephen Bannon, bl.a. känd som upphovsman för den högerextrema sajten, ”Breitbart News Network”, närmast att jämföra med svenska ”Avpixlat”. Vi har hans stabschef, Reince Priebus, som för någon vecka sedan intervjuades av Fox News och tillkännagav att Trumps officiella linje i klimatfrågan är ”climate science denier” alltså klimatförnekare.

Det bara fortsätter så här …!

Vi har försvarsministern, James ”Mad Dog ” Mattis, den f.d. generalen för marinkåren som alltså skall ta över staffetpinnen från nuvarande befattningshavare och den etablerade uppfattningen att klimatfrågan i hög grad också handlar om USA:s  säkerhet. Vi har inrikesministern , Ryan Zinke, som säger att ”climate science” inte är en belagd vetenskap. Han har ett politiskt förflutet genom att bejaka allt som underlättar för både olje- och kolindustrin. Vi har den föreslagna chefen för motsvarigheten till svenska Naturvårdverket lika med EPA (Environment Protection Agency) i form av Oklahomas nuvarande chefsåklagare, Scott Pruitt. Han har  motarbetat EPA:s reglering av utsläpp i luft och vatten i åratal.

Klimatavtalet i farozonen!

Skräckkabinett eller inte, det viktiga och allvarliga  är att det nyligen ratificerade klimatavtalet från Paris 2015 har hamnat i farozonen!Herrarna Donald Trump, Vladimir Putin och Rex Tillerson har blandat en mycket giftig cocktail genom att bädda för att lösa upp sanktionerna mot Ryssland och därmed släppa lös Exxon och Rosneft för att exploatera oljetillgångarna i ryska Arktis.  Till saken hör att Trump nu i handling har visat att han inte tänker respektera Paris-avtalet, även om det är ratificerat av USA. Putin för sin del har ännu inte ratificerat avtalet (undrar varför!?). Notera att USA är nr 2 på listan och Ryssland nr 5 vad gäller ligan för utsläpp av växthusgaser. Förutom att det sannolikt räcker med att sjösätta Exxon/Rosneft-avtalet för att knäcka 2-gradersmålet i Paris-avtalet så är risken också att herrarnas agerande verkar demoraliserande för övriga länder!

HUUUGHHHA!

Som sagt rena skräckkabinettet! Vad kan DU och jag göra? Tyvärr detta blir en ny verklighet som möter oss när den nya administrationen skall tillträda 20 januari nästa år. Vi tvingas alla att  förhålla oss till detta skräckscenario! Hur då? Låt inte Trump äga frågan! Ta över genom att alltid hävda motsatsen till Trumps officiella position! Agera som PLANETSKÖTARE  i alla vardagens stora och små beslut. VAR INTE TYST!  Lyft upp klimatfrågan i familjen, i vänkretsen, på jobbet etc. Med hänsyn till klimatfrågans stora, framtida betydelse har den hittills fått alldeles för lite utrymme i alla, såväl privata som professionella, sammanhang!

Sol och vind går om ”King Coal”!

mtrmrinfographic

Sol och vind har tagit över!

I tisdags i förra veckan 25/10 presenterade IEA (International Energy Agency) sin marknadsrapport för utvecklingen på energimarknaden de närmaste 5 åren. Det mest iögonfallande i rapporten är tillväxten för förnyelsebar elgenerering. Redan under 2015 gick sol och vind om den hittills största energikällan för ny elkapacitet! ”King Coal” var namnet! OCH denna utveckling kommer bara att fortsätta! Kolla figuren ovan! Det kommer att installeras 2,5 vindkraftverk och 30000 solceller varje timme under de närmaste 5 åren! OCH 2021 kommer elgenereringen från förnyelsebara energikällor att vara 28 % av världens elförbrukning motsvarande USA + EU!

PÅVEN har landat i Sverige!

aajdlsp

Hero of our time!

Påven besöker Sverige, Lund och Malmö måndag och tisdag. Han har många strängar på sin lyra! En av dem är hans engagemang i miljö- och klimatfrågan! Många bedömare menar att hans encyklika ”Laudato si” om klimatfrågan la grunden för att FN:s ca 200 länder kunde komma överens om det historiska klimatavtalet i Paris i november 2015! Läs mer om encyklikan, som i fri tolkning betyder LYSSNA NU, på http://climateforlife.se/laudato-si-paven-blaser-till-strid/. Vi bör alla vara tacksamma för denna bedrift och utnämna honom till HERO OF OUR TIME!!!

WORLD OUTLOOK – Positiva tecken i skyn!

Daddy

Fossila kraftverk = Dödsbo!

Igår, måndag 12 september, satte Tysklands största energiföretag, Eon,  alla sina fossila kraftverk (kol och gas) på den tyska börsen DAX under namnet Uniper. Tanken, dock självfallet inte uttalad, är att avskilja s.k. ”stranded assets” från den friska verksamheten i Eon. Det problematiska i denna aktion är att man låter aktieägarna ta smällen. Aktievärdet kommer sannolikt att urholkas ganska snabbt med tanke på att den övergripande politiken i Tyskland går ut på att avveckla fossila kraftverk så snabbt som möjligt. Dessutom är den kortsiktiga lönsamheten dålig, där många kraftverk framförallt på gassidan har tvingats att ”läggas i malpåse”. För att krydda anrättningen har man valt firma Uniper, som är en ordlek med orden Unique och Performance. HÖJDEN av cynism dock! MEN på det stora hela går utvecklingen åt rätt håll! Det är bara fråga om vem som skall betala!

Även RWE!

Även Tysklands näst största RWE är inne på samma linje! D.v.s. man har insett att fossila kraftverk är s.k. ”stranded assets”. Ingen vill i slutänden sitta med svartepetter! RWE låter också aktieägarna ta smällen. Man kör dock ett mera öppet spel. Man låter det dåliga ligga kvar i moderbolaget RWE och lägger framtiden i ett dotterbolag under namnet Innogy. Här blir ordleken mer trovärdig genom en lek med orden Innovation och Energy.

Även Vattenfall!

Vårt svenska Vattenfall, som ju är det tredje största energibolaget i Tyskland, är också inne på strategin med att avveckla ”stranded assets”. Vattenfall valde dock en tredje lösning! Man sålde sina brunkolstillgångar och lät problematiken med avveckling av fossilenergin tas om hand av andra aktörer. Vattenfall, med den svenska regeringens goda minne, stoppade huvudet i sanden helt enkelt!

Ytterligare tecken i skyn!

Ytterligare tecken på att både marknaden och politiken har vaknat vad gäller omställningen till ett fossilfritt samhälle är den senaste utvecklingen i Kalifornien. I torsdags i förra vecka godkände Kaliforniens guvernör Jerry Brown ett lagförslag som går ut på att CO2-utsläppen i Kalifornien skall minskas med 40 % till 2030 i förhållande till 1990 års nivå. Det är en betydande skärpning mot det som gällde tidigare d.v.s. minska utsläppen till 1990 års nivå till 2020. Ambitionen ligger nu i samma nivå som vad EU förespråkar och betydligt högre än vad Obama har lovat i I FN:s klimatöverenskommelse i Paris 2015 d.v.s. ca 15 % till 2030!

 

8 Aug 2016! – Earth Overshoot Day!

GFN_EOD_2016_square

Jordens resurser förbrukade….!

Idag den 8 augusti 2016 är Jordens resurser förbrukade för i år. Resten av året lever vi på kredit! Notan skickar vi till kommande generationer! Overshoot Day inträffar allt tidigare! 1987 den 24 december, 1995 den 7 oktober, 2005 den 29 augusti och i fjor 2015 den 13 augusti! MEN lilla jag då? VAD kan du/jag göra ? Enligt WWF Carina Borgsröm-Hansson, expert på vilka fotavtryck vi sätter varje år på Jordens resurser, handlar det populärt uttryckt om de fyra B:na d.v.s. Bilen, Biffen, Bostaden och Börsen!

RIO is calling!!!

RioCoversVariations-022-1125x630

Största manifestationen hittills….!

Det centrala budskapet i OS-invigningen! STÅ UPP ALLA för en värld där den globala uppvärmningen begränsas till under 2 grader! Just nu är vi på väg mot 4 grader! Helt ohållbart för kommande generationer d.v.s. för våra nära och kära! 207 länder, 47 idrottsgrenar och 11000 aktiva deltog i en manifestation mot den globala uppvärmningen. ETT VÄRLDSREKORD i politisk och fredlig kommunikation! Ett tydligt budskap i direktsändning till miljarder TV-tittare! MÄKTIGT! 11000 idrottare planterade var sitt träd som senare skall bilda ”De Aktivas Skog” i Deodora, en av tävlingsorterna!  ”Deforestration” eller skogsskövling är ju en av de allvarligate orsakerna till den globala uppvärmningen vid sidan av energiförsörjning, transporter och livsmedelshantering (alla dessa fyra har ungefär lika stor vikt)! ALL HEDER till OS-arrangörerna som denna gång har lyckats förena ett viktigt politiskt budskap med den traditionella OS-andan!

FRAMTIDEN är här!

Teknologiskifte i rasande fart!

Den globalt sett tunga affärsbanken Goldman Sachs släppte den 20 juli en rapport om hur snabbt teknologiskiftet nu sker till CO2-fria teknologier inom belysning, elproduktion och transporter! Redan 2025 tar dessa teknologier stora delar av den globala marknaden! Till exempel LED-belysning 95 %, sol och vind 51 % och el-/hybrid-bilar 22 %! Kolla utvecklingen nedan! Rasande fart! SENSMORAL! Satsa inte på de gamla förlegade teknologierna nästa gång DU skall bestämma DIG för el till din bostad, för diverse elprylar, vid bilbyte etc! Det är garanterat pengar i sjön!

2GS7-16

BREXIT – Egoismens seger över förnuftet!

BrexitUKIPposter

Egoismen kan knäcka klimatavtalet!

Kolla bilden! Den användes flitigt  under Brexit-kampanjen! Bilden visar migranter från krigets Syrien! Kopplingen till klimatavtalet? JO! I grund och botten är flyktingströmmarna från Syrien delvis en konsekvens av utbredd torka på landsbygden i Syrien under åren 2006-2010. Konsekvensen blev en massiv inflyttning till städerna,  som i sin tur utlöste ett nu 5-årigt inbördeskrig. Om egoismen (britterna lämnar EU och försvagar indirekt EU:s position i klimatfrågan) får fortsätta att breda ut sig är dagens flyktingströmmar bara en västanfläkt i förhållande till de folkförflyttningar som blir nödvändiga om den globala uppvärmningen inte kan hejdas! OBS! Regeringen Löfven och Vattenfall är också inne på egoismens villospår med brunkolet i Tyskland! SENSMORAL! Gemensamma problem kan inte lösas med egoism!

 

Just en ”snygg” NORGEHISTORIA!

rsz_1318562173_78515d9c3c_o-1024x538

Koldioxidneutrala till 2030, MEN….!

Folketinget beslutade förra tisdagen 14/6 2016 att Norge skall bli koldioxidneutrala till 2030! Snyggt så! MEN vad betyder det? OBS! Verkligheten är inte lika snygg! För det första bidrar Norge indirekt väsentligt till den globala uppvärmningen genom dess export av olja och naturgas (45 % av exporten). För det andra tänker de köpa sig ur problematiken med oljepengarna!

På lösan sand ….!

HUR är det tänkt? Jo, enligt beslutet i Folketinget skall Norge  satsa på att investera i ”rena” projekt i utvecklingsländerna för att kompensera för sina egna direkta utsläpp! Det är bara det att tillgången till dylika projekt är mycket osäker! Därför vilar hela beslutet på lösan sand!

Det största problemet ….!

MEN det verkligt komprometterande är att hela jippot kring tillkännagivandet av beslutet mer eller mindre omedvetet (?) skymmer sikten för Norges största bidrag till den globala uppvärmningen! Norges olje- och gasexport! Den nakna sanningen är den att 70- 80 % av idag kända olje-, naturgas- och koltillgångar måste stanna i marken för att vi skall klara FN:s temperaturmål på ”under 2 grader” för den globala uppvärmningen! D.V.S. Norges PR-jippo om koldioxidneutralitet är ingen särskilt snygg NORGEHISTORIA!