Kategoriarkiv: a) Världssamfundet gör ….

TRUMP censurerar klimatet!

Bygger en mur – runt sig själv….!

Han blundar och stoppar fingrarna i öronen! President Trump vill varken se eller höra talas om konsekvenserna av den globala uppvärmningen. Enligt Washington Post har hans team under förra veckan tagit fram ett budgetförslag om nedskärningar för både NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) och NASA.

Ett högt spel…!

NOAA övervakar sambandet och effekterna av förändringar i hav, atmosfär och land via sina satteliter. Man kan härigenom förutse bl.a. extrema väderförhållanden och varna i tid för att mildra konsekvenserna. NASA samverkar med NOAA genom sina rymdobservationer av Jorden.  Allt detta skall nu nedmonteras! Det luktar CENSUR lång väg! Han vill inte att vi skall veta! Han satsar ju på en renässans för kolet och oljan! HUUUGGGHHA! Priset i form av en galopperande global uppvärmning betalar DU och jag, hans eget folk och övriga världen!!!

SAUDI upptäcker ”Den osynliga handen”!

Sälja snabbt ….!

Saudiarabien, världens största oljeland, med världens största oljebolag, Saudi Aramco, ser faran av dödshotet mot oljan. Signalerna i marknaden, ”Den osynliga handen”, är nu tydliga! Man har följaktligen bestämt att börsnotera Saudi Aramco och sälja ut delar av bolaget med början 2018. Marknadsvärdet idag, med dagens oljepris på ca 50 dollar fatet, bedöms ligga på 2000 miljarder dollar. Jämför med Apple, världens idag högst värderade publika bolag, som värderas till 500 miljarder dollar! Den långsiktiga planen för Saudi Aramco är att ombilda det till ett internationellt industrikonglomerat till 2030. MEN det är bråttom! Enligt nyligen publicerade prognoser för oljan kan nästa stora krasch för oljepriset, som sjunkit kraftigt från 130 dollar fatet sedan 2011, komma redan i början på 2020-talet. Läs mer om detta och elbilarnas framfart på http://climateforlife.se/den-osynliga-handen-dodar-oljan-och-kolet/

DEN OSYNLIGA HANDEN dödar oljan och kolet!

Oljan och kolet peakar…!

Marknaden/Den osynliga handen sköter avvecklingen av oljan och kolet på egen hand enligt en ny studie i förra veckan av Grantham Institute (London School of Economics). Efterfrågan på olja och kol peakar redan 2020 och faller sedan brant efter 2030! För kolets del har detta redan skett i USA! En 10 %-ig minskning av efterfrågan på kol inom amerikansk kolindustri gjorde att den kollapsade redan för 3-4 år sedan. Världsmarknadspriset på kol minskade från ca 130 dollar per ton 2011 till ca 40 dollar per ton 2015. Sedan 2015 har tre av världens största, amerikanska kolexploatörer, Peabody Energy, Arch Coal och Alpha Natural Resources ansökt om konkurs.  Läs mer på http://climateforlife.se/kolbrickorna-faller-en-efter-en/

Donald Trump på hal is ….!

Att Donald Trump lovade att återinföra jobben inom kolindustrin är alltså bara TRAMS!  Förutom till följd av en kraftigt minskad efterfrågan på kol för export till Kina, Indien och Europa har jobben försvunnit, från ca 250000 arbetstillfällen omkring 1980 till 50000 idag,  framförallt till följd av en ökad mekanisering inom kolindustrin.

Elbilarna dödar oljemarknaden…!

Vad gäller oljans kollaps är det framförallt ökningen av antalet nollutsläppsbilar (elbilar, vätgasbilar etc) som blir tungan på vågen. Redan 2025 visar prognoserna att efterfrågan på olja kommer att minska med 2 miljoner fat (fat=150 l) per dygn. I förhållande till dagens produktion på ca 90 miljone fat per dygn är detta tillräckligt för att rubba marknaden rejält. Tunga investerare har givetvis insett detta och skyr nu investeringar i fossilindustrin som elden. Läs mer på http://climateforlife.se/investerare-flyr-fossilt-gar-mot-skrapaktier/

Putin och Trump har en affär!

Dödskyssen för kommande generationer!

Man behöver inte vara särskilt konspiratoriskt lagd för att förstå vad denna affär handlar om! Pengar! Enligt både CIA, FBI och NSA infiltrerade Putin det amerikanska valet och hjälpte Trump till makten. I utbyte vill Putin att USA lyfter sanktionerna mot Ryssland till följd av annekteringen av Krim, Ukraina. Den planerade affären mellan  världens största oljebolag amerikanska Exxon och ryska Rosneft avseende exploatering av oljetillgångarna i ryska delen av Arktis skulle därmed kunna genomföras. Värde 500 miljarder dollar!  Första steget i denna process är redan taget genom att Trump har föreslagit Exxons f.d. chef, Rex Tillerson, som USA:s utrikesminister. Priset betalas av kommande generationer! Rena rama dödskyssen! För att vi skall klara 2-gradersmålet enligt Paris-avtalet måste 70-80 % av alla fossila tillgångar stanna i marken. Men I Trumps alternativa värld gäller ju inte detta! ALLA sunt tänkande människor måste nu reagera!!! Det gäller DIG våra barn och barnbarn!

Hårda fakta/Alternativa fakta/Lögn!

Lögnen med nytt ansikte…!

Nu har lögnen fått ett nytt ansikte! ALTERNATIVA FAKTA! Den nya definitionen låter som ett eko ur George Orwells bok, ”1984” från 1949.  I denna framtidsvision bestämde ”Sanningsministeriet” vad som är sant och falskt! . Med Trump och hans administration är vi nu, 2016, där! I praktiken har Trump inlett en häxprocess/apartheid mot vetenskapen om växthuseffekten! I fallet med den globala uppvärmningen står en enig vetenskap bakom orsak och verkan. Hela mekanismen kan du läsa mer om här: http://climateforlife.se/visste-du-att-2/.  Jordens medeltemperatur har de facto ökat de senaste drygt 100 åren med ca 1 grad till följd av våra utsläpp av CO2. Andelen CO2 i atmosfären har under samma tid ökat från 275 ppb (parts per billion) till över 400 ppb. Detta, mina vänner, är  HÅRDA FAKTA  verifierat genom temperaturmätningar från mätpunkter över hela Jorden och CO2-mätningar från Mauna Loa på Hawai!

Platta Jorden Sällskapet intar Vita Huset!!!

VARNING för Trump  …!

Idag, 20 januari 2017, installeras Donald Trump som ny president i USA tillsammans med en administration som saknar motstycke vad gäller att blunda för världens samlade kunskap om den globala uppvärmningen. Läs mer om hela sällskapet här http://climateforlife.se/monsieur-trumps-skrackkabinett/.  Enligt USA:s egna myndigheter,  rymdstyrelsen NASA och väder-myndigheten NOAA, är det i och med 2016 tredje året i rad som den globala medeltemperaturen slår värmerekord. Vi är redan nu uppe i en temperaturökning på 0.94 grader  i förhållande till medeltemperaturen under 1900-talet. OBS! Gränsen för vad planeten Jorden tål har av världens samlade ca 200 FN-länder satts till 1,5-2 grader.  På norra halvklotet är vi sannolikt redan där! Se själv! Huughhaa!

Monsieur Trumps skräckkabinett!!!

Tyvärr inte av vax ….!

Den blivande presidenten Donald Trump har lyckats få ihop ett kabinett av figurer i sin administration som sätter skräck i alla som har insett att (1) den globala uppvärmningen är ett faktum, (2) att den är skapad av mänsklig aktivitet och (3) att det är en ödesfråga som måste hantera NU för att inte planeten Jorden, allas vårt gemensamma hem, skall bli till ett sällan skådat INFERNO redan under innevarande århundrade!

Boris Karloff ….!

Ur ett klimatperspektiv är utan tvekan den föreslagne utrikesministern Rex Tillerson kabinettets Boris Karloff alias Frankensteins monster, förutom Trump själv förstås! Tillerson är för närvarande  chef för Exxon, världens näst största oljebolag efter ryska Rosneft. I korten ligger ett affärsavtal mellan Exxon, Putin och hans Rosneft på 500 miljarder dollar(!!!) avseende oljeprospektering i den ryska delen av Arktis. Inte undra på att, enligt CIA, presidentvalet i USA  har varit infiltrerat av Putin i syfte att få Trump till president. Det aktuella avtalet har varit blockerat av USA  sedan 2014 efter Rysslands interventioner mot Ukraina bl.a. till följd av annekteringen av Krimhalvön.  Avtalet är MEGAstort och skulle rädda Rysslands ekonomi för många år framöver!

Nummer 2 i kabinettet ….!

Som klar tvåa i kabinettet kommer den föreslagna chefen för Departement of Energy (DOE) den f.d. guvernören i Texas, Rick Perry! DOE kontrollerar USA:s  kärnvapenarsenal och övervakar säkerheten i USA:s kärnkraftverk som en av sina huvuduppgifter. Dessutom svarar man för all forskning kring energi, nya energiformer, energilagring etc. Utan denna forskning skulle med all sannolikhet inte den snabbt framväxande solcellsindustrin vara ett faktum. DOE svarar också för finansiering/lån till olika startup-projekt. Bl.a. har man varit med och finansierat Tesla. Inget DOE, inget TESLA! Så enkelt är det! NU till Rick Perry! Han har som sin främsta politiska merit för jobbet som chef för DOE gjort kraftfulla uttalanden om att DOE inte behövs och borde läggas ner. I Trumps bok är detta paradoxalt nog en merit!!!

Nummer 3,4,5 etc …..!

Efter de två första platserna i kabinettet kommer en hel rad ytterligare klimatförnekare. Här har vi Trumps chefsstrateg, Stephen Bannon, bl.a. känd som upphovsman för den högerextrema sajten, ”Breitbart News Network”, närmast att jämföra med svenska ”Avpixlat”. Vi har hans stabschef, Reince Priebus, som för någon vecka sedan intervjuades av Fox News och tillkännagav att Trumps officiella linje i klimatfrågan är ”climate science denier” alltså klimatförnekare.

Det bara fortsätter så här …!

Vi har försvarsministern, James ”Mad Dog ” Mattis, den f.d. generalen för marinkåren som alltså skall ta över staffetpinnen från nuvarande befattningshavare och den etablerade uppfattningen att klimatfrågan i hög grad också handlar om USA:s  säkerhet. Vi har inrikesministern , Ryan Zinke, som säger att ”climate science” inte är en belagd vetenskap. Han har ett politiskt förflutet genom att bejaka allt som underlättar för både olje- och kolindustrin. Vi har den föreslagna chefen för motsvarigheten till svenska Naturvårdverket lika med EPA (Environment Protection Agency) i form av Oklahomas nuvarande chefsåklagare, Scott Pruitt. Han har  motarbetat EPA:s reglering av utsläpp i luft och vatten i åratal.

Klimatavtalet i farozonen!

Skräckkabinett eller inte, det viktiga och allvarliga  är att det nyligen ratificerade klimatavtalet från Paris 2015 har hamnat i farozonen!Herrarna Donald Trump, Vladimir Putin och Rex Tillerson har blandat en mycket giftig cocktail genom att bädda för att lösa upp sanktionerna mot Ryssland och därmed släppa lös Exxon och Rosneft för att exploatera oljetillgångarna i ryska Arktis.  Till saken hör att Trump nu i handling har visat att han inte tänker respektera Paris-avtalet, även om det är ratificerat av USA. Putin för sin del har ännu inte ratificerat avtalet (undrar varför!?). Notera att USA är nr 2 på listan och Ryssland nr 5 vad gäller ligan för utsläpp av växthusgaser. Förutom att det sannolikt räcker med att sjösätta Exxon/Rosneft-avtalet för att knäcka 2-gradersmålet i Paris-avtalet så är risken också att herrarnas agerande verkar demoraliserande för övriga länder!

HUUUGHHHA!

Som sagt rena skräckkabinettet! Vad kan DU och jag göra? Tyvärr detta blir en ny verklighet som möter oss när den nya administrationen skall tillträda 20 januari nästa år. Vi tvingas alla att  förhålla oss till detta skräckscenario! Hur då? Låt inte Trump äga frågan! Ta över genom att alltid hävda motsatsen till Trumps officiella position! Agera som PLANETSKÖTARE  i alla vardagens stora och små beslut. VAR INTE TYST!  Lyft upp klimatfrågan i familjen, i vänkretsen, på jobbet etc. Med hänsyn till klimatfrågans stora, framtida betydelse har den hittills fått alldeles för lite utrymme i alla, såväl privata som professionella, sammanhang!

Sol och vind går om ”King Coal”!

mtrmrinfographic

Sol och vind har tagit över!

I tisdags i förra veckan 25/10 presenterade IEA (International Energy Agency) sin marknadsrapport för utvecklingen på energimarknaden de närmaste 5 åren. Det mest iögonfallande i rapporten är tillväxten för förnyelsebar elgenerering. Redan under 2015 gick sol och vind om den hittills största energikällan för ny elkapacitet! ”King Coal” var namnet! OCH denna utveckling kommer bara att fortsätta! Kolla figuren ovan! Det kommer att installeras 2,5 vindkraftverk och 30000 solceller varje timme under de närmaste 5 åren! OCH 2021 kommer elgenereringen från förnyelsebara energikällor att vara 28 % av världens elförbrukning motsvarande USA + EU!

PÅVEN har landat i Sverige!

aajdlsp

Hero of our time!

Påven besöker Sverige, Lund och Malmö måndag och tisdag. Han har många strängar på sin lyra! En av dem är hans engagemang i miljö- och klimatfrågan! Många bedömare menar att hans encyklika ”Laudato si” om klimatfrågan la grunden för att FN:s ca 200 länder kunde komma överens om det historiska klimatavtalet i Paris i november 2015! Läs mer om encyklikan, som i fri tolkning betyder LYSSNA NU, på http://climateforlife.se/laudato-si-paven-blaser-till-strid/. Vi bör alla vara tacksamma för denna bedrift och utnämna honom till HERO OF OUR TIME!!!

WORLD OUTLOOK – Positiva tecken i skyn!

Daddy

Fossila kraftverk = Dödsbo!

Igår, måndag 12 september, satte Tysklands största energiföretag, Eon,  alla sina fossila kraftverk (kol och gas) på den tyska börsen DAX under namnet Uniper. Tanken, dock självfallet inte uttalad, är att avskilja s.k. ”stranded assets” från den friska verksamheten i Eon. Det problematiska i denna aktion är att man låter aktieägarna ta smällen. Aktievärdet kommer sannolikt att urholkas ganska snabbt med tanke på att den övergripande politiken i Tyskland går ut på att avveckla fossila kraftverk så snabbt som möjligt. Dessutom är den kortsiktiga lönsamheten dålig, där många kraftverk framförallt på gassidan har tvingats att ”läggas i malpåse”. För att krydda anrättningen har man valt firma Uniper, som är en ordlek med orden Unique och Performance. HÖJDEN av cynism dock! MEN på det stora hela går utvecklingen åt rätt håll! Det är bara fråga om vem som skall betala!

Även RWE!

Även Tysklands näst största RWE är inne på samma linje! D.v.s. man har insett att fossila kraftverk är s.k. ”stranded assets”. Ingen vill i slutänden sitta med svartepetter! RWE låter också aktieägarna ta smällen. Man kör dock ett mera öppet spel. Man låter det dåliga ligga kvar i moderbolaget RWE och lägger framtiden i ett dotterbolag under namnet Innogy. Här blir ordleken mer trovärdig genom en lek med orden Innovation och Energy.

Även Vattenfall!

Vårt svenska Vattenfall, som ju är det tredje största energibolaget i Tyskland, är också inne på strategin med att avveckla ”stranded assets”. Vattenfall valde dock en tredje lösning! Man sålde sina brunkolstillgångar och lät problematiken med avveckling av fossilenergin tas om hand av andra aktörer. Vattenfall, med den svenska regeringens goda minne, stoppade huvudet i sanden helt enkelt!

Ytterligare tecken i skyn!

Ytterligare tecken på att både marknaden och politiken har vaknat vad gäller omställningen till ett fossilfritt samhälle är den senaste utvecklingen i Kalifornien. I torsdags i förra vecka godkände Kaliforniens guvernör Jerry Brown ett lagförslag som går ut på att CO2-utsläppen i Kalifornien skall minskas med 40 % till 2030 i förhållande till 1990 års nivå. Det är en betydande skärpning mot det som gällde tidigare d.v.s. minska utsläppen till 1990 års nivå till 2020. Ambitionen ligger nu i samma nivå som vad EU förespråkar och betydligt högre än vad Obama har lovat i I FN:s klimatöverenskommelse i Paris 2015 d.v.s. ca 15 % till 2030!