Kategoriarkiv: a) Världssamfundet gör ….

USA! – Fullt ”krig” om klimatet!

AP_939027918114-1024x683[1]

Obama anför en av kombattanterna!

I ena ringhörnan har vi Obama, demokraterna, vetenskapen, klimatavtalet i Paris 2015 etc. I andra ringhörnan har vi republikanerna, fossilindustrin, ett fåtal s.k. ”science deniers” eller det s.k. ”Platta Jorden Sällskapet” (PJS).

Vad har hänt?

Allt som Obama-administrationen föreslår för att leva upp till USA:s klimatlöften i Paris stoppas okritiskt av republikanerna antingen i kongressen eller via juridiken. Det senaste är att Högsta Domstolen tills vidare har stoppat Obamas s.k. Clean Power Plan från 2015 som syftar till att fasa ut framförallt gammal kolkraft till 2030. Alla delstater (27 st) med republikansk majoritet har överklagat den nya lagen. Ett annat i dagarna kraftfullt Obama-initiativ i klimatfrågan den s.k. Clean Transportation Plan  , som handlar om grön skatteväxling på transportområdet har orsakat mycket upprörda känslor i den republikan-dominerade kongressen. Genom en CO2-skatt på olja på 10 dollar per fat (världsmarknadspriset på olja f.n. ca 30 dollar per fat) skall pengar överföras till grön infrastruktur.

”Krig” på flera fronter

Förutom på den federala politiska fronten pågår ”kriget” också ute i verkligheten. Uppe i nordvästra USA i staterna Washington och Oregon har bittra strider rasat för att stoppa fossilindustrins planer på att bygga exportterminaler för kol och olja bl.a. kol från den s.k. Powder River Basin i staterna Wyoming och Montana samt s.k. tar sands-olja (”tjära”) från Alberta i Kanada. Förhoppningen från fossilindustrin är att kunna exportera framförallt kol till Asien. Problemet är ”bara” att invånarna i de samhällen som berörs tillåter inte att terminalprojekten, raffinaderprojekten etc genomförs. Av 30 stora projekt de senaste 5 åren har 15 stoppats helt och resterande projekt kämpar med utdragna tillstånds-ärenden. Dessutom har världsmarknadspriset på kol rasat från 132 dollar per ton 2011 till 43 dollar per ton i december 2015. OCH icke att förglömma utvecklingen i Kina, världens största förbrukare av kol, där efterfrågan på kol har börjat minska sedan 2014.

Också på den finansiella fronten!

De flesta stora kapitalförvaltare drar bort sin placeringar från fossila bolag. Detta gäller t.ex världens största kapitalfond, den s.k. oljefonden i Norge! JA, Du läste rätt! Norge tror inte längre på sin egen produkt! MEN dom är inte den enda finansaktör som drar sig ur utan även flera aktörer i den s.k. Divestment-rörelsen t.ex. stora försäkringsbolag såsom tyska Allianz, franska AXA m.fl. Läs mer på http://climateforlife.se/divestment-rorelsen-vaxer/ .Turbulensen och aversionen  mot fossila bränslen kan även avläsas på aktiemarknaden! Ta t.ex. amerikanska Peabody, en av världens största kolaktörer, vars aktie har dalat med 90 % sedan 2011.

Varför är detta ”krig” så viktigt?

USA är näst efter Kina den största utsläpparen av CO2, ca 25 % av världens totala utsläpp, och den största utsläpparen ca 20 ton per år per capita (i Sverige ca 10 ton per capita) av världens utvecklade länder. Klarar inte USA att leva upp till sina löften i Parisavtalet 2015  går luften ur det globala klimatavtalet! MYCKET står på spel! Vem vinner ”kriget”? Svårt att säga vad gäller skådeplats USA! Mycket hänger på presidentvalet  i November! Om republikanerna vinner så blir det definitivt ett hack i kurvan. I det långa loppet och i ett globalt perspektiv har dock fossilindustrin ingen chans att ta hem fighten! Upp till kamp!  ”PLANETSKÖTARE i allen länder förenen eder!”

WORLD ECONOMIC FORUM! – Att såga den gren …!

Leonardo DiCaprio på scenen!

Förra veckan sammanstrålade världens politiker och näringslivsledare i Davos i Schweiz för att titta in i den ekonomiska kristallkulan inför 2016. Under dag 3 höll  skådespelaren och miljökämpen Leonardo DiCaprio ett bejublat anförande om nuvarande ekonomis koppling till  klimatfrågorna. Citat: “We simply cannot allow the corporate greed of the coal, oil, and gas industries to determine the future of humanity. Fossil fuels must be kept in the ground to avoid catastrophic climate change. Enough is enough. You know better. The world knows better.” 

VAD händer dag 4?

Som sagt ett bejublat framträdande! MEN vad händer? Under dag 4 var delar av samma auditorium, WEF Advisory Group,  överens om ett eget statement ”The Arctic Investment protocol”.  Protokollet och dess riktlinjer syftar ytterst till att dra igång exploateringen av Arktis, en av Jordens hittills ”orörda” zoner. Det handlar om att isarna i Arktis smälter undan i allt snabbare takt och att området därför blir mer lättillgängligt för utvinning av olja, naturgas och mineraler. Mer fossilt ger global uppvärmning, ger smältande isar, ger högre havsvattennivå! TÄNKTE INTE PÅ DET!!! Snacka om att såga den gren man sitter på!

klima-card-stack[1]

 

DIVESTMENT-rörelsen växer!

AP694780888831-1125x635[1]

Allianz gör det, AXA gör det, norska oljefonden gör det….!

Allt fler finansaktörer avvecklar sina engagemang (aktieinnehav, lån etc) i företag med starka kopplingar till fossila bränslen! Senast i raden är det stora tyska försäkringsbolaget Allianz. Kollegan i branschen AXA i Frankrike var en av de första som gjorde det! DIVESTMENT-rörelsen växer nu starkt över hela världen. Norska oljefonden är en av de största aktörerna (världens största oberoende investeringsfond) som har gjort det! Läs mer på http://climateforlife.se/norge-visar-vagen-lamnar-kolet/. Flera utländska universitet, med stora kapitaltillgångar har gjort det! Svenska kyrkan har gjort det! Etc, etc, etc!

Varför?

Det handlar om omtanke om miljön och att skydda sina tillgångar. Vad som är hönan och ägget kan diskuteras! Till syvende och sist gäller det trots allt att inte sitta med svartepetter och en massa s.k ”stranded assets” när sanningens minut närmar sig . TY ur vetenskaplig synvinkel är det grundligt och övertygande klarlagt att för att hålla tvågradersmålet så måste 2/3-delar av idag kända fossiltillgångar stanna i marken.

Hur har fossilmarknaden reagerat?

Jo, aktieägare inom kolgruve- och kolbaserade energiföretag är numera ett prövat släkte.  Aktieägare i allmänhet flyr marknaden är det korta svaret! Det gäller ägare i alla jättar i branschen såsom BHP Billiton, Rio Tinto, Peabody Energy, Consol Energy, Yanzhoy Coal Mining etc. Alla ”stranded” aktieägare i dessa företag har fått se sina aktier minska med långt över 50%. Bottennappet är amerikanska Peabody Energy, en av världens största kolaktörer, som förutom en stor kolexport förser USA med 10 % av sin elenergi. Peabodys aktie har från nyåret 2011 minskat från 1091 dollar till för närvarande 12 dollar. En minskning med 99 %! Snacka om ”stranded assets” respektive ”stranded” aktieägare!

Ännu fler lämnar …!

Symboliken i bilden från Paris där demonstranterna bokstavligt talat satte skorna och i en tyst protest signalerade att ”NU lämnar vi också det fossila” är ytterst talande för vad som är på gång i fossilbranschen!

23318401581_0e71fa61bc_o-638x425[1]

OBAMA! – Sista spiken och proppen ur!

AP_993064956015-1024x683[1]

Obama dömer ut Keystone XL

I fredags morse den 6 november 2015 blev det klart! Nu är det definitivt ! USA säger nej till Keystone XL! Efter 6 års turer i olika statliga och federala instanser säger State Departement genom John Kerry och slutligen president Obama nej till oljepipelinen från Alberta i Kanada , 300 mil genom USA till Mexikanska gulfen för raffinering av skifferolja och vidare export till världsmarknaden. Kanadensiska Trans Canada, som är huvudman för ledningen, har in i det sista försökt att skjuta upp tillståndshanteringen inom State Departement för att rulla över det definitiva beslutet till nästa  Washington-administration 2016.  Men, som sagt, förgäves!

Varför är detta så viktigt?

Förutom själva utsläppsfrågan, ledningen skulle transportera ”tar sands oil” s.k. skifferolja i topp vad gäller CO2-utsläpp, så får fredagens beslut ses som en viktig symbolhandling.  Presidenten och State Departement hänvisar i beslutet till att ett eventuellt godkännande skulle undergräva USA:s roll som ledare och tongivande nation i klimatomställningen. BRA Obama! Det krävs mod för att ta obekväma beslut (kan inte låta bli att jämföra med Löfven-regeringens hittills tafatta hantering av Vattenfalls brunkol i Tyskland)! Vidare hänvisas till att ledningen inte gagnar amerikanska intressen varken ur energiförsörjningssynpunkt eller för att skapa jobb.

Keystone XL i ett ”fossilt” perspektiv!

Ledningen skulle ha transporterat ca 1 miljon fat olja per dygn, vilket kan jämföras med nuvarande globala oljeproduktion på ca 90 miljoner fat per dygn. Och den aktuella mängden skifferolja skulle ge CO2-utsläpp på ca 200 miljoner ton CO2 per år. d.v.s. ungefär 3 ggr Sveriges utsläpp (dock inte inräknat Vattenfalls utsläpp i Tyskland). Keystone XL handlar således om en relativt liten mängd olja med resulterande utsläpp långtifrån de totala globala utsläppen på 35 miljarder ton CO2 per år. MEN …….!

Proppen ur?!

MEN här handlar det istället om en kraftig signal till omvärlden att det krävs konkreta ekonomiska uppoffringar idag för att klara det av FN uppställda 2-gradersmålet imorgon. Beslutet innebär, förutom att den aktuella mängden skifferolja kommer att stanna kvar i marken och att ett antal miljarder dollar redan är investerade i nu värdelös infrastruktur, en tydlig markering till fossilindustrin att ribban för risk har höjts avsevärt.

Betydande värden står på spel!

Ur ett vetenskapligt perspektiv har det varit känt länge att 2/3-delar av idag kända fossiltillgångar måste stanna kvar i marken. Ingen inom industrin eller politiken har hittills tagit detta vetenskapligt, välgrundade faktum på allvar. Nu har Obama visat vägen och i handling visat att politiken klarar av att ta ansvar för de tuffa besluten. Läs mer om Obama och hans modiga inrikespolitiska avvägningar på http://climateforlife.se/obama-kor-anda-in-i-kaklet/. I konsten att visa politiskt mod är han dock i gott sällskap med Angela Merkel. Läs mer om Angela Merkel på http://climateforlife.se/en-markesdag-for-tyskland-och-angela-merkel/! SÅ!!! PARIS here we come!!! Obama! Angela! Let´s do it!

KINA ”polar” med USA ! – Kryper till korset under galgen!

AP_685156478993-1024x724[1]

Xi Jingpin i USA!

I förrförra veckan var Kinas president Xi Jingpin i USA på statsbesök. Bland frågorna som avhandlades tog klimatfrågan stor plats. Kina och USA svarar ju för betydligt mer än hälften av alla CO2-utsläpp! De båda länderna känner ju trycket från övriga världen att något måste göras! Dialogen i klimatfrågan mellan USA och Kina startades tidigare i november 2014 och resulterade i en överraskande överenskommelse med vittgående, ömsesidiga åtaganden.  Avtalet betraktades allmänt som ett stort genombrott med tanke på den låsning som varit mellan de båda länderna i klimatfrågan!  De gängse tongångarna i USA, framförallt bland republikanerna,  har varit att så länge den störste utsläpparen, Kina, inte gör något så behöver inte USA göra något. Någon som sa något om SANDLÅDA???

XI Jingpin överraskar igen!

Under besöket lät Xi Jingpin meddela att f.o.m. 2017 kommer utsläppen av CO2 i Kina att regleras  genom handel med utsläppsrätter s.k. ”cap and trade”.   Systemet  innebär att alla större marknadsaktörer tilldelas utsläppsrätter upp till ett visst tak( cap) medan man därutöver tvingas köpa utsläppsrätter via någon form av börshandel (trade). Global handel med utsläppsrätter betraktas allmänt som klimatomställningens heliga gral d.v.s. att via en väl avvägd kombination av politisk reglering och marknadskrafter bromsa utsläppen av CO2.

Kina kryper till korset under galgen!

Ur Kinas perspektiv har det varit nödvändigt att ta till alla möjliga knep för att få ner luftföroreningarna i de större städerna.  Systemet med”cap and trade” har införts i 7 av de större kinesiska städerna på försök sedan tidigare bl.a. i Shanghai. Xi Jingpin  har insett att Kinas roll som  ”världens verkstad” är hotad och därmed dess ekonomiska uppsving!  Många västerlänska  företag med etableringar och verksamheter i Kina kommer att få problem att skicka ut personal till de större kinesiska städerna till följd av luftföroreningarna! OBS! Här är Kinas ömma punkt och man tvingas av rent kortsiktiga, ekonomiska och hälsomässiga skäl in i klimat(kol)-omställningen! Läs mer på http://climateforlife.se/kinas-omma-punkt-kolet/

Interferens!

USA och Kina självsvänger! Resultatet av Kinas akuta problem med dess luftföroreningar och USA:s  mer långsiktiga intresse av att ta kraftfulla initiativ för att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader samverkar nu på ett mycket gynnsamt sätt. Det handlar om interferens (självsvängning) på hög politisk nivå!

Bäddar för Paris!

Att USA och Kina, dessa båda ”giganter” vad gäller CO2-utsläpp, hetsar varandra är bra för övriga världen! NU finns det hopp om att DU, jag och alla andra kan få uppleva ett heltäckande klimatavtal där alla FN:s ca 200 länder förbinder sig att bidraga! Kyoto-avtalet från 1997 har haltat länge nog nu! Ingen av de stora utsläpparländerna Kina, USA, Ryssland, Indien, Kanada, Australien etc har ratificerat/godkänt Kyoto-avtalet! I Paris handlar det om NU ELLER ALDRIG!

PÅVEN och OBAMA! – Ett plus ett blir tre!

AP809309627171-1125x635[1]

Drar åt samma håll!

När påven besökte Vita huset i förra veckan stod klimatfrågan högt på agendan. Både påven och Obama har tidigare  visat exceptionellt mod i klimatfrågan. Påven genom att kraftfullt uppmana världens ledare och folk att ta klimatfrågan på allvar genom sin encyklika ”Laudado si”.  Obama har flera gånger visat att han är beredd att köra ända in i kaklet genom att utnyttja sitt veto respektive driva t.ex . frågan om den s.k. ”Clean Power Act” ända upp i Högsta domstolen!

Läs mer!

Läs mer om hur dessa båda herrar verkligen går i fas i klimatfrågan och ger uttrycket ”ett plus ett blir tre” ett ansikte! Kolla tidigare inlägg http:// climateforlife.se/paven-blaser-till-strid/ och http://climateforlife.se/Obama-kor-anda-in-i-kaklet/

Saxat från förra veckan!

Påven: ”Mr. President, I find it encouraging that you are proposing an initiative for reducing air pollution.  Accepting the urgency, it seems clear to me also that climate change is a problem which can no longer be left to a future generation.”

Obama: “Holy Father, you remind us that we have a sacred obligation to protect our planet — God’s magnificent gift to us.  We support your call to all world leaders to support the communities most vulnerable to a changing climate and to come together to preserve our precious world for future generations.”

Fri tolkning: Påven säger att det är bråttom och att det är vi, DU och JAG, som måste agera. Problemet kan inte lämnas till kommande generationer!  Obama lovar att personligen föra detta vidare till världens ledare och amerikanska folket!

USA update! – Både ros och ris!

AP_579222626938-1125x635[2]

USA går före , men får kämpa!

USA är ju den störste utsläpparen av CO2 per capita lika med ca 20 ton per capita och år (jfr EU ca 5-10 ton och Kina 4 ton per capita)! Kina är ju dock störst i absoluta tal motsvarande en tredjedel av de globala utsläppen. Så ser ju den större scenen ut! Alla vet ju vid det här laget att Obama-administrationen är starkt drivande i klimatfrågan. Men den senaste veckan har Obama fått inkassera både ros och ris!

Republikanerna gör uppror!

Republikanena är ju starka motståndare till Obamas nyligen framlagda Clean Power Plan , som i korthet går ut på att minska kolbaserad elkraft med en tredjedel till 2030. Obama kommer att ta strid för denna plan  ända upp i Högsta Domstolen, om det skulle behövas! Så det är lugnt! Vad värre är så har republikanerna under ledning av deras samordnare i senaten i USA:s kongress, Mitch McConnell, beslutat sig för att sabotera USA:s förhandlingar om ett globalt klimatavtal i Paris i december! Mitch McConnell är från Kentucky,  ett av de största kolgruvedistrikten i USA! Någon som tror att här föreligger ett samband?!

Senate Minority Leader Mitch McConnell of Ky., a 30-year incumbent, greets people at a coal tipple operation, B&W Resources in Manchester, Ky., Monday, Oct. 27, 2014, during the final week before the crucial midterm election that could shift the balance of power in Congress. (AP Photo/J. Scott Applewhite)
Senate Minority Leader Mitch McConnell of Ky., a 30-year incumbent, greets people at a coal tipple operation, B&W Resources in Manchester, Ky., Monday, Oct. 27, 2014, during the final week before the crucial midterm election that could shift the balance of power in Congress. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

Beklämmande skådespel!

McDonnel- teamet har t.o.m. aktivt tagit kontakt med flera utländska ambassader för att undergräva Obamas ansträngningar att få till stånd ett globalt klimatavtal . Snacka om ett PLATTA JORDEN SÄLLSKAP ! Republikanerna är snart lika ensamma om att inte tro på den globala uppvärmningen som de få som fortfarande tror att jorden är platt!

California! You are my sunshine!

Då är det desto mer uppmuntrande att kunna ta del av  staten Kaliforniens senaste förslag i dess parlament, den s.k. SB350 (Senate Bill 350). Förslaget går ut på att minska fossila bränslen i transportsektorn (bilar och lastbilar) med 50 %, energiförbrukning i byggnader med 50 % och att öka andelen förnyelsebar elproduktion till 50 %.  ALLT detta skall ske till 2030!!! Detta är verkligen ett förslag som sticker ut även i ett internatinellt perspektiv! MEN Kalifornien är ju känt för att sticka ut! Där finns ju drömfabriken Hollywood, Silicon Valley med giganterna Apple, Facebook, Google och en massa annat progressivt tänkande. Förslaget  SB350 är helt i linje med guvernör Jerry Browns löften från januari i hans installationstal för sin 4:e mandatperiod.

Röstades igenom i fredags 9/11!

I fredags röstades SB350 igenom. Dock fick man alltför stort motstånd vad gällde det 50 %-iga transportkravet. Men detta kommer säkert att komma upp igen när krutröken lagt sig. Den globala uppvärmningen kommer ju att bestå och pocka på! Inte minst i Kalifornien som är inne på sitt fjärde år av extrem torka!

Till sist Aspen, Colorado!

Aspen Colorado är ju mest känt för alpina världscupen, men har nu utmärkt sig på ett helt annat sätt! Aspen är nu den tredje staden i USA som är helt självförsörjande på el! Aspen är ju ganska litet endast 7000 invånare, men symboliken i denna prestation är betydligt större än den trots allt marginella effekten på klimatomställningen!

Lift_1A_on_Aspen_Mountain-1024x682[1]

OBAMA! – Kör ända in i kaklet!

Calling Amerika!

proxy[1]

I en uppmärksammad videofilm måndagen 2015-08-03 vänder president Obama sig direkt till amerikanska folket för att få stöd för administrationens förslag Clean Power Plan (CPP). I korthet går förslaget ut på att växla bort en tredjedel av kolkraften i Amerika mot förnyelsebar el till 2030. Detta är ambitiöst och en betydande skärpning mot tidigare signaler till kolkraftindustrin. Hela processen har stöd i konstitutionen och dess lagrum kring miljön, den s.k. Clean Power Act.

Andra gången Obama är beredd att köra ända in i kaklet!

Administrationen förväntar sig en kraftig opinion mot förslaget, men Obama är beredd att köra ända in i kaklet! My Man! Precis som han gjorde tidigare under våren då han lade in sitt veto i kongressen mot utbyggnaden av oljeledningen Keystone XL från Kanada tvärsöver hela amerikanska kontinenten ca 300 mil ner till mexikanska gulfen. Läs mer på http://climateforlife.se/obama-vs-lofven-forts-tickande-miljobomb/. I det här fallet kan han inte använda veto-instrumentet utan han måste gå den lagliga vägen! Enligt Vita Husets talesperson är presidenten dock beredd att ta ärendet ända till Högsta Domstolen, om det skulle behövas!

Varför är detta viktigt?

USA är näst efter Kina det land som släpper ut mest koldioxid. Även Europa ligger med i samma liga! Så allt vad Kina, USA och Europa gör för att påverka klimatomställningen sätter tryck på alla FN:s ca 200 länder. Dessa skall senare i år inom ramen för FN/IPCC  försöka komma överens om ett globalt klimatavtal. Den nu aktuella Clean Power Plan är egentligen bara en logisk följd av vad G7-länderna kom överens om på Schloss Elmau i Tyskland tidigare i somras. Där i toppmötet mellan de 7 största industriländerna kom man överens om att fasa ut kolet genom en minskning med 70 % till 2050!

Intresserad av Obamas budskap?

Gå in på följande länk! En bit ned i texten kommer hans tal till amerikanska folket. Ingen tvekan om att han är beredd att köra ända in i kaklet! http://thinkprogress.org/climate/2015/08/02/3687076/white-house-announces-final-carbon-rule/

 

 

 

 

 

 

 

”ALFRED NOBEL” – Går igen!

Nobelpristagare

Först påven sedan Nobel-Laurets!

Påven har gjort det! NU har även tidigare nobelpristagare gjort det! Skickat ett budskap! NU är det allvar! Båda aktörerna har en stark röst som når långt i världssamfundet! På den lilla ön MAINAU i Bodensjön i södra Tyskland undertecknade i fredags den 3 juli 36 tidigare nobelpristagare en deklaration mot fortsatta utsläpp av CO2! Man uppmanar alla tidigare nobelpristagare världen över att skriva på deklarationen. Den skall sedan överlämnas till FN/IPCC senare i december i samband med COP 21 i Paris. Innebörden i deklarationen är precis som i påvens fall att DU, jag och alla med makt i klimatfrågan egentligen inte har tagit den på tillräckligt stort allvar! ALLA måste hjälpas åt! PARIS är sista chansen! SNÄLLA hjälp ”Alfred Nobel” , påven och Climate for Life att sprida detta budskap!

PÅVENS INHOPP skapar chockvågor!

shutterstock_267396425[1]

Starka reaktioner världen över!

Påvens och Vatikanens encyklika/skrift ”Laudato si” om klimatet i förra veckan har skakat om i världssamfundet. Republikanerna i USA, varav hälften(!) förnekar den globala uppvärmningen, menar via flera av de blivande presidentkandidaterna inför 2016 att påven skall hålla sig till de moraliska frågorna. Klimatfrågan skall skötas av vetenskapen och politikerna. Tony Abbot, premiärminister i Australien, hävdar ungefär samma sak. Det starkt katolska och ”kolbaserade” Polen har också gått i taket via uttalanden från politiker och industriledare.

Varför dessa invändningar?

SANNINGEN är att dessa sagesmän tillsammans med flera andra likartade aktörer försvarar i första hand nuvarande tingens ordning. De  tillhör ju alla de stora kolproducerande/- exporterande länderna i världen! Bevekelsegrunderna handlar alltså inte om klimatfrågan utan om ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande!  Man känner helt enkelt ett hot från den här typen av extraordinära inhopp! BRA GJORT påven och Vatikanen! Invändningen att låta vetenskapen sköta frågan är dessutom starkt kontra-produktiv! Hälften av republikanerna i USA tror ju inte ens på vetenskapen i den här frågan!!!