Kategoriarkiv: a) Världssamfundet gör ….

PÅVEN och OBAMA! – Ett plus ett blir tre!

AP809309627171-1125x635[1]

Drar åt samma håll!

När påven besökte Vita huset i förra veckan stod klimatfrågan högt på agendan. Både påven och Obama har tidigare  visat exceptionellt mod i klimatfrågan. Påven genom att kraftfullt uppmana världens ledare och folk att ta klimatfrågan på allvar genom sin encyklika ”Laudado si”.  Obama har flera gånger visat att han är beredd att köra ända in i kaklet genom att utnyttja sitt veto respektive driva t.ex . frågan om den s.k. ”Clean Power Act” ända upp i Högsta domstolen!

Läs mer!

Läs mer om hur dessa båda herrar verkligen går i fas i klimatfrågan och ger uttrycket ”ett plus ett blir tre” ett ansikte! Kolla tidigare inlägg http:// climateforlife.se/paven-blaser-till-strid/ och http://climateforlife.se/Obama-kor-anda-in-i-kaklet/

Saxat från förra veckan!

Påven: ”Mr. President, I find it encouraging that you are proposing an initiative for reducing air pollution.  Accepting the urgency, it seems clear to me also that climate change is a problem which can no longer be left to a future generation.”

Obama: “Holy Father, you remind us that we have a sacred obligation to protect our planet — God’s magnificent gift to us.  We support your call to all world leaders to support the communities most vulnerable to a changing climate and to come together to preserve our precious world for future generations.”

Fri tolkning: Påven säger att det är bråttom och att det är vi, DU och JAG, som måste agera. Problemet kan inte lämnas till kommande generationer!  Obama lovar att personligen föra detta vidare till världens ledare och amerikanska folket!

USA update! – Både ros och ris!

AP_579222626938-1125x635[2]

USA går före , men får kämpa!

USA är ju den störste utsläpparen av CO2 per capita lika med ca 20 ton per capita och år (jfr EU ca 5-10 ton och Kina 4 ton per capita)! Kina är ju dock störst i absoluta tal motsvarande en tredjedel av de globala utsläppen. Så ser ju den större scenen ut! Alla vet ju vid det här laget att Obama-administrationen är starkt drivande i klimatfrågan. Men den senaste veckan har Obama fått inkassera både ros och ris!

Republikanerna gör uppror!

Republikanena är ju starka motståndare till Obamas nyligen framlagda Clean Power Plan , som i korthet går ut på att minska kolbaserad elkraft med en tredjedel till 2030. Obama kommer att ta strid för denna plan  ända upp i Högsta Domstolen, om det skulle behövas! Så det är lugnt! Vad värre är så har republikanerna under ledning av deras samordnare i senaten i USA:s kongress, Mitch McConnell, beslutat sig för att sabotera USA:s förhandlingar om ett globalt klimatavtal i Paris i december! Mitch McConnell är från Kentucky,  ett av de största kolgruvedistrikten i USA! Någon som tror att här föreligger ett samband?!

Senate Minority Leader Mitch McConnell of Ky., a 30-year incumbent, greets people at a coal tipple operation, B&W Resources in Manchester, Ky., Monday, Oct. 27, 2014, during the final week before the crucial midterm election that could shift the balance of power in Congress. (AP Photo/J. Scott Applewhite)
Senate Minority Leader Mitch McConnell of Ky., a 30-year incumbent, greets people at a coal tipple operation, B&W Resources in Manchester, Ky., Monday, Oct. 27, 2014, during the final week before the crucial midterm election that could shift the balance of power in Congress. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

Beklämmande skådespel!

McDonnel- teamet har t.o.m. aktivt tagit kontakt med flera utländska ambassader för att undergräva Obamas ansträngningar att få till stånd ett globalt klimatavtal . Snacka om ett PLATTA JORDEN SÄLLSKAP ! Republikanerna är snart lika ensamma om att inte tro på den globala uppvärmningen som de få som fortfarande tror att jorden är platt!

California! You are my sunshine!

Då är det desto mer uppmuntrande att kunna ta del av  staten Kaliforniens senaste förslag i dess parlament, den s.k. SB350 (Senate Bill 350). Förslaget går ut på att minska fossila bränslen i transportsektorn (bilar och lastbilar) med 50 %, energiförbrukning i byggnader med 50 % och att öka andelen förnyelsebar elproduktion till 50 %.  ALLT detta skall ske till 2030!!! Detta är verkligen ett förslag som sticker ut även i ett internatinellt perspektiv! MEN Kalifornien är ju känt för att sticka ut! Där finns ju drömfabriken Hollywood, Silicon Valley med giganterna Apple, Facebook, Google och en massa annat progressivt tänkande. Förslaget  SB350 är helt i linje med guvernör Jerry Browns löften från januari i hans installationstal för sin 4:e mandatperiod.

Röstades igenom i fredags 9/11!

I fredags röstades SB350 igenom. Dock fick man alltför stort motstånd vad gällde det 50 %-iga transportkravet. Men detta kommer säkert att komma upp igen när krutröken lagt sig. Den globala uppvärmningen kommer ju att bestå och pocka på! Inte minst i Kalifornien som är inne på sitt fjärde år av extrem torka!

Till sist Aspen, Colorado!

Aspen Colorado är ju mest känt för alpina världscupen, men har nu utmärkt sig på ett helt annat sätt! Aspen är nu den tredje staden i USA som är helt självförsörjande på el! Aspen är ju ganska litet endast 7000 invånare, men symboliken i denna prestation är betydligt större än den trots allt marginella effekten på klimatomställningen!

Lift_1A_on_Aspen_Mountain-1024x682[1]

OBAMA! – Kör ända in i kaklet!

Calling Amerika!

proxy[1]

I en uppmärksammad videofilm måndagen 2015-08-03 vänder president Obama sig direkt till amerikanska folket för att få stöd för administrationens förslag Clean Power Plan (CPP). I korthet går förslaget ut på att växla bort en tredjedel av kolkraften i Amerika mot förnyelsebar el till 2030. Detta är ambitiöst och en betydande skärpning mot tidigare signaler till kolkraftindustrin. Hela processen har stöd i konstitutionen och dess lagrum kring miljön, den s.k. Clean Power Act.

Andra gången Obama är beredd att köra ända in i kaklet!

Administrationen förväntar sig en kraftig opinion mot förslaget, men Obama är beredd att köra ända in i kaklet! My Man! Precis som han gjorde tidigare under våren då han lade in sitt veto i kongressen mot utbyggnaden av oljeledningen Keystone XL från Kanada tvärsöver hela amerikanska kontinenten ca 300 mil ner till mexikanska gulfen. Läs mer på http://climateforlife.se/obama-vs-lofven-forts-tickande-miljobomb/. I det här fallet kan han inte använda veto-instrumentet utan han måste gå den lagliga vägen! Enligt Vita Husets talesperson är presidenten dock beredd att ta ärendet ända till Högsta Domstolen, om det skulle behövas!

Varför är detta viktigt?

USA är näst efter Kina det land som släpper ut mest koldioxid. Även Europa ligger med i samma liga! Så allt vad Kina, USA och Europa gör för att påverka klimatomställningen sätter tryck på alla FN:s ca 200 länder. Dessa skall senare i år inom ramen för FN/IPCC  försöka komma överens om ett globalt klimatavtal. Den nu aktuella Clean Power Plan är egentligen bara en logisk följd av vad G7-länderna kom överens om på Schloss Elmau i Tyskland tidigare i somras. Där i toppmötet mellan de 7 största industriländerna kom man överens om att fasa ut kolet genom en minskning med 70 % till 2050!

Intresserad av Obamas budskap?

Gå in på följande länk! En bit ned i texten kommer hans tal till amerikanska folket. Ingen tvekan om att han är beredd att köra ända in i kaklet! http://thinkprogress.org/climate/2015/08/02/3687076/white-house-announces-final-carbon-rule/

 

 

 

 

 

 

 

”ALFRED NOBEL” – Går igen!

Nobelpristagare

Först påven sedan Nobel-Laurets!

Påven har gjort det! NU har även tidigare nobelpristagare gjort det! Skickat ett budskap! NU är det allvar! Båda aktörerna har en stark röst som når långt i världssamfundet! På den lilla ön MAINAU i Bodensjön i södra Tyskland undertecknade i fredags den 3 juli 36 tidigare nobelpristagare en deklaration mot fortsatta utsläpp av CO2! Man uppmanar alla tidigare nobelpristagare världen över att skriva på deklarationen. Den skall sedan överlämnas till FN/IPCC senare i december i samband med COP 21 i Paris. Innebörden i deklarationen är precis som i påvens fall att DU, jag och alla med makt i klimatfrågan egentligen inte har tagit den på tillräckligt stort allvar! ALLA måste hjälpas åt! PARIS är sista chansen! SNÄLLA hjälp ”Alfred Nobel” , påven och Climate for Life att sprida detta budskap!

PÅVENS INHOPP skapar chockvågor!

shutterstock_267396425[1]

Starka reaktioner världen över!

Påvens och Vatikanens encyklika/skrift ”Laudato si” om klimatet i förra veckan har skakat om i världssamfundet. Republikanerna i USA, varav hälften(!) förnekar den globala uppvärmningen, menar via flera av de blivande presidentkandidaterna inför 2016 att påven skall hålla sig till de moraliska frågorna. Klimatfrågan skall skötas av vetenskapen och politikerna. Tony Abbot, premiärminister i Australien, hävdar ungefär samma sak. Det starkt katolska och ”kolbaserade” Polen har också gått i taket via uttalanden från politiker och industriledare.

Varför dessa invändningar?

SANNINGEN är att dessa sagesmän tillsammans med flera andra likartade aktörer försvarar i första hand nuvarande tingens ordning. De  tillhör ju alla de stora kolproducerande/- exporterande länderna i världen! Bevekelsegrunderna handlar alltså inte om klimatfrågan utan om ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande!  Man känner helt enkelt ett hot från den här typen av extraordinära inhopp! BRA GJORT påven och Vatikanen! Invändningen att låta vetenskapen sköta frågan är dessutom starkt kontra-produktiv! Hälften av republikanerna i USA tror ju inte ens på vetenskapen i den här frågan!!!

”LAUDATO SI”! – Påven blåser till strid!

shutterstock_267396425[1]

Påvens stridsrop är ”Laudato si”!

Uttrycket är gammalitalienskt och betyder ordagrant ”Lovad vare er…”! Det han menar är! Lyssna nu! Vi måste ta vara på allas vår gemensamma jord! I den encyklika/ skrift som gavs ut av påven och Vatikanen  igår den 18 juni  säger han med eftertryck två saker! Vi lever över jordens tillgångar! OCH vi gör det dessutom på fel sätt genom ohämmad användning av fossila bränslen!

Påvens uppmaning!

Han vänder sig till både världens makthavare (med tydlig adress till klimatförhandlingarna i Paris senare i år) och till DIG. Han manar till besinning och förändring både i stort och i smått! Han vänder sig inte bara till ca 1,5 miljarder katoliker utan till alla! LÄS! Alla måste hjälpas åt genom att ta små steg i rätt riktning hela tiden! Att Vatikanen och påven på detta sätt ger sig in i storpolitiken och vetenskapen kring klimatfrågan bedöms vara unikt.

Skriften står på en stabil grund!

Encyklikan står dessutom på en stabil vetenskaplig grund. Den  har föregåtts av tre omfattande workshops i Vatikanen under 2014. Inte minst beroende på dess vetenskapliga stringens kommer encyklikan  att få ett stort genomslag inom det politiska samfundet världen över. Den stöder sig i allt väsentligt på FN/IPCC:S vetenskapliga rapporter. Här finns inget utrymme för tvivel! Vatikanen och påven hävdar med eftertryck att den globala uppvärmningen är ”man-made”. Påven själv är i grunden kemist och har uppenbarligen förstått de vetenskapliga sammanhangen kring växthuseffekten! KOLLA nedanstående figur!

GreenhouseEffect[1]

Ett ljus i tunneln!

USA och Kina börjar röra på sig!

På den politiska nivån kan man trots allt nu se ljuset i tunneln. USA och Kina slöt i november 2014 ett avtal om att minska CO2-utsläppen. Det reella innehållet i avtalet är dock inte tillräckligt! MEN ett avtal mellan de stora utsläpparländerna är i sig ett stort steg framåt. USA:s argument att Kina gör inget har därmed fallit platt till marken. Isen är bruten i blockeringen mellan USA och Kina! Samtidigt har EU-länderna enats om en 40 %-ig minskning till år 2030. Sammantaget betyder detta att de länder som står för mer än 70 % av de globala utsläppen har börjat jobba med de mål som är nödvändiga att ställa upp vid Paris-mötet 2015!