Kategoriarkiv: a) Världssamfundet gör ….

Sol och vind går om ”King Coal”!

mtrmrinfographic

Sol och vind har tagit över!

I tisdags i förra veckan 25/10 presenterade IEA (International Energy Agency) sin marknadsrapport för utvecklingen på energimarknaden de närmaste 5 åren. Det mest iögonfallande i rapporten är tillväxten för förnyelsebar elgenerering. Redan under 2015 gick sol och vind om den hittills största energikällan för ny elkapacitet! ”King Coal” var namnet! OCH denna utveckling kommer bara att fortsätta! Kolla figuren ovan! Det kommer att installeras 2,5 vindkraftverk och 30000 solceller varje timme under de närmaste 5 åren! OCH 2021 kommer elgenereringen från förnyelsebara energikällor att vara 28 % av världens elförbrukning motsvarande USA + EU!

PÅVEN har landat i Sverige!

aajdlsp

Hero of our time!

Påven besöker Sverige, Lund och Malmö måndag och tisdag. Han har många strängar på sin lyra! En av dem är hans engagemang i miljö- och klimatfrågan! Många bedömare menar att hans encyklika ”Laudato si” om klimatfrågan la grunden för att FN:s ca 200 länder kunde komma överens om det historiska klimatavtalet i Paris i november 2015! Läs mer om encyklikan, som i fri tolkning betyder LYSSNA NU, på http://climateforlife.se/laudato-si-paven-blaser-till-strid/. Vi bör alla vara tacksamma för denna bedrift och utnämna honom till HERO OF OUR TIME!!!

WORLD OUTLOOK – Positiva tecken i skyn!

Daddy

Fossila kraftverk = Dödsbo!

Igår, måndag 12 september, satte Tysklands största energiföretag, Eon,  alla sina fossila kraftverk (kol och gas) på den tyska börsen DAX under namnet Uniper. Tanken, dock självfallet inte uttalad, är att avskilja s.k. ”stranded assets” från den friska verksamheten i Eon. Det problematiska i denna aktion är att man låter aktieägarna ta smällen. Aktievärdet kommer sannolikt att urholkas ganska snabbt med tanke på att den övergripande politiken i Tyskland går ut på att avveckla fossila kraftverk så snabbt som möjligt. Dessutom är den kortsiktiga lönsamheten dålig, där många kraftverk framförallt på gassidan har tvingats att ”läggas i malpåse”. För att krydda anrättningen har man valt firma Uniper, som är en ordlek med orden Unique och Performance. HÖJDEN av cynism dock! MEN på det stora hela går utvecklingen åt rätt håll! Det är bara fråga om vem som skall betala!

Även RWE!

Även Tysklands näst största RWE är inne på samma linje! D.v.s. man har insett att fossila kraftverk är s.k. ”stranded assets”. Ingen vill i slutänden sitta med svartepetter! RWE låter också aktieägarna ta smällen. Man kör dock ett mera öppet spel. Man låter det dåliga ligga kvar i moderbolaget RWE och lägger framtiden i ett dotterbolag under namnet Innogy. Här blir ordleken mer trovärdig genom en lek med orden Innovation och Energy.

Även Vattenfall!

Vårt svenska Vattenfall, som ju är det tredje största energibolaget i Tyskland, är också inne på strategin med att avveckla ”stranded assets”. Vattenfall valde dock en tredje lösning! Man sålde sina brunkolstillgångar och lät problematiken med avveckling av fossilenergin tas om hand av andra aktörer. Vattenfall, med den svenska regeringens goda minne, stoppade huvudet i sanden helt enkelt!

Ytterligare tecken i skyn!

Ytterligare tecken på att både marknaden och politiken har vaknat vad gäller omställningen till ett fossilfritt samhälle är den senaste utvecklingen i Kalifornien. I torsdags i förra vecka godkände Kaliforniens guvernör Jerry Brown ett lagförslag som går ut på att CO2-utsläppen i Kalifornien skall minskas med 40 % till 2030 i förhållande till 1990 års nivå. Det är en betydande skärpning mot det som gällde tidigare d.v.s. minska utsläppen till 1990 års nivå till 2020. Ambitionen ligger nu i samma nivå som vad EU förespråkar och betydligt högre än vad Obama har lovat i I FN:s klimatöverenskommelse i Paris 2015 d.v.s. ca 15 % till 2030!

 

8 Aug 2016! – Earth Overshoot Day!

GFN_EOD_2016_square

Jordens resurser förbrukade….!

Idag den 8 augusti 2016 är Jordens resurser förbrukade för i år. Resten av året lever vi på kredit! Notan skickar vi till kommande generationer! Overshoot Day inträffar allt tidigare! 1987 den 24 december, 1995 den 7 oktober, 2005 den 29 augusti och i fjor 2015 den 13 augusti! MEN lilla jag då? VAD kan du/jag göra ? Enligt WWF Carina Borgsröm-Hansson, expert på vilka fotavtryck vi sätter varje år på Jordens resurser, handlar det populärt uttryckt om de fyra B:na d.v.s. Bilen, Biffen, Bostaden och Börsen!

RIO is calling!!!

RioCoversVariations-022-1125x630

Största manifestationen hittills….!

Det centrala budskapet i OS-invigningen! STÅ UPP ALLA för en värld där den globala uppvärmningen begränsas till under 2 grader! Just nu är vi på väg mot 4 grader! Helt ohållbart för kommande generationer d.v.s. för våra nära och kära! 207 länder, 47 idrottsgrenar och 11000 aktiva deltog i en manifestation mot den globala uppvärmningen. ETT VÄRLDSREKORD i politisk och fredlig kommunikation! Ett tydligt budskap i direktsändning till miljarder TV-tittare! MÄKTIGT! 11000 idrottare planterade var sitt träd som senare skall bilda ”De Aktivas Skog” i Deodora, en av tävlingsorterna!  ”Deforestration” eller skogsskövling är ju en av de allvarligate orsakerna till den globala uppvärmningen vid sidan av energiförsörjning, transporter och livsmedelshantering (alla dessa fyra har ungefär lika stor vikt)! ALL HEDER till OS-arrangörerna som denna gång har lyckats förena ett viktigt politiskt budskap med den traditionella OS-andan!

FRAMTIDEN är här!

Teknologiskifte i rasande fart!

Den globalt sett tunga affärsbanken Goldman Sachs släppte den 20 juli en rapport om hur snabbt teknologiskiftet nu sker till CO2-fria teknologier inom belysning, elproduktion och transporter! Redan 2025 tar dessa teknologier stora delar av den globala marknaden! Till exempel LED-belysning 95 %, sol och vind 51 % och el-/hybrid-bilar 22 %! Kolla utvecklingen nedan! Rasande fart! SENSMORAL! Satsa inte på de gamla förlegade teknologierna nästa gång DU skall bestämma DIG för el till din bostad, för diverse elprylar, vid bilbyte etc! Det är garanterat pengar i sjön!

2GS7-16

BREXIT – Egoismens seger över förnuftet!

BrexitUKIPposter

Egoismen kan knäcka klimatavtalet!

Kolla bilden! Den användes flitigt  under Brexit-kampanjen! Bilden visar migranter från krigets Syrien! Kopplingen till klimatavtalet? JO! I grund och botten är flyktingströmmarna från Syrien delvis en konsekvens av utbredd torka på landsbygden i Syrien under åren 2006-2010. Konsekvensen blev en massiv inflyttning till städerna,  som i sin tur utlöste ett nu 5-årigt inbördeskrig. Om egoismen (britterna lämnar EU och försvagar indirekt EU:s position i klimatfrågan) får fortsätta att breda ut sig är dagens flyktingströmmar bara en västanfläkt i förhållande till de folkförflyttningar som blir nödvändiga om den globala uppvärmningen inte kan hejdas! OBS! Regeringen Löfven och Vattenfall är också inne på egoismens villospår med brunkolet i Tyskland! SENSMORAL! Gemensamma problem kan inte lösas med egoism!

 

Just en ”snygg” NORGEHISTORIA!

rsz_1318562173_78515d9c3c_o-1024x538

Koldioxidneutrala till 2030, MEN….!

Folketinget beslutade förra tisdagen 14/6 2016 att Norge skall bli koldioxidneutrala till 2030! Snyggt så! MEN vad betyder det? OBS! Verkligheten är inte lika snygg! För det första bidrar Norge indirekt väsentligt till den globala uppvärmningen genom dess export av olja och naturgas (45 % av exporten). För det andra tänker de köpa sig ur problematiken med oljepengarna!

På lösan sand ….!

HUR är det tänkt? Jo, enligt beslutet i Folketinget skall Norge  satsa på att investera i ”rena” projekt i utvecklingsländerna för att kompensera för sina egna direkta utsläpp! Det är bara det att tillgången till dylika projekt är mycket osäker! Därför vilar hela beslutet på lösan sand!

Det största problemet ….!

MEN det verkligt komprometterande är att hela jippot kring tillkännagivandet av beslutet mer eller mindre omedvetet (?) skymmer sikten för Norges största bidrag till den globala uppvärmningen! Norges olje- och gasexport! Den nakna sanningen är den att 70- 80 % av idag kända olje-, naturgas- och koltillgångar måste stanna i marken för att vi skall klara FN:s temperaturmål på ”under 2 grader” för den globala uppvärmningen! D.V.S. Norges PR-jippo om koldioxidneutralitet är ingen särskilt snygg NORGEHISTORIA!

BILL GATES! – På hal is!

GatesScreenShot

Datageniet som gick vilse!

Bill Gates har gett sig in i kampen om att lösa klimatfrågan! Det handlar inte bara om att tillföra pengar ur ett filantropiskt perspektiv utan även om att påstå att han har lösningen!!! Redan här kan man börja bli misstänksam! Någon som hört uttrycket ”skomakare bli vid din läst”? Hatten av för allt han har gjort vad gäller Microsoft, implementera dess mjukvara över hela världen, tillföra enorma pengar för aids-forskning och bekämpning av fattigdomen i världen! MEN att ge sig in i sakfrågorna i ett helt annat vetenskapsområde är som att sätta rörmokaren till att agera kirurg och börja amputera hejvilt!

Vetenskapligt fusk!!!

Bill Gates hävdar att han har konstruerat ett samband mellan all mänsklig aktivitet på Jorden och CO2-utsläppen! Det är bara det att han har stulit formeln! Formeln som DU ser här ovan är ca 20 år gammal och känd inom vetenskapliga kretsar som ”The Kaya Identity”. Parametrarna i formeln skall uttolkas som P=Jordens population, S= konsumtion av tjänster och varor per person, E=energi per utnyttjad tjänst respektive vara, C=CO2-utsläpp per energienhet och CO2 är den totala mängden CO2-utsläpp.

Gates drar fel slutsats!

Faran med att ge sig in i ett främmande vetenskapligt område är att riskera att slinta med skalpellen (läs kirurgen som skall amputera!). Gates har fokuserat på  E:et i formeln, d.v.s. den s.k. energiintensiteten lika med energiåtgång per konsumerad tjänst/vara! Han hävdar att E måste halveras till 2050!  OCH han hävdar vidare att det krävs vetenskapliga genombrott vad gäller helt nya och tekniskt revolutionerade lösningar för att detta skall vara möjligt! DET är bara det att det är inte sant! Alla som har sin proffession inom energi- och klimatfrågorna vet att E, energiintensiteten, har varit på stadig nedgång med ca 2 % per år sedan 1973. Denna trend bedöms fortsätta åtminstone till 2040!  Att nå en halvering av E till 2050 uppnår man alltså utan vidare med dagens teknik ( och ännu längre med en medveten satsning på energieffektivisering!).

Strid om påvens skägg???

NEJ, NEJ och åter NEJ! Megastjärnor som Bill Gates får stort genomslag i debatten! Faran är att marknaden ”slår sig till ro” och litar på att Bill Gates löser detta! Problemet är att klockan för den globala uppvärminingen tickar allt snabbare! Vi har helt enkelt inte tid att vänta på Bill Gates! En tumregel i sådana här sammanhang är att det tar ansenlig tid, säg minst 20-30  år, för nya tekniska landvinningar att etableras worldwide. Den tiden har vi inte!  Den globala uppvärmningen måste attackeras NU!!!

Big Oil har lyssnat på Bill Gates!

Exxon, världens största oljeexploatör och en av ledarna i utsläppsligan, har redan tagit till sig Bill Gates argument! Deras VD, Rex Tillerson, säger så här om Bill Gates: “there’s no space between he and I” on what the world needs to do about climate change. “We’ve gotta have some technology breakthroughs but until we achieve those, just saying turn the taps off is not acceptable to humanity.”  Fritt översatt: Vänta bara ! Bill Gates löser detta! Tills dess kör vi på som vanligt! Världen behöver vår olja! OBS! Det är inte första gången Exxon försöker dupera omvärlden vad gäller den globala uppvärmningen! Läs mer på http://climateforlife.se/exxon-mobil-under-attack/

Världsmiljödagen 5 juni 2016! – KICK THE HABIT!

AP_500670131831-1024x692[1]

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon:

”För att minska klimatförändringarna, utrota fattigdomen och nå ekonomisk och politisk stabilitet måste vi göra oss av med vårt beroende av kol. Kick the habit –ändra dina vanor – är temat för årets Världsmiljödag. Kampanjen lyfter fram omfattningen av vårt kolberoende och pekar på hur vi kan ändra på våra vanor. Världsmiljödagens budskap är att vi alla är en del av lösningen.”  Climateforlife: YOU CAN DO IT! INGEN KAN GÖRA ALLT, MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT!  Apropå Vattenfalls eventuella brunkolsförsäljning! Regeringen Löfven måste vara komplett tondöv om dom inte uppfattar FN:s budskap om kolet denna dag –  Världsmiljödagen 5 juni 2016!