Kategoriarkiv: a) Världssamfundet gör ….

”ALFRED NOBEL” – Går igen!

Nobelpristagare

Först påven sedan Nobel-Laurets!

Påven har gjort det! NU har även tidigare nobelpristagare gjort det! Skickat ett budskap! NU är det allvar! Båda aktörerna har en stark röst som når långt i världssamfundet! På den lilla ön MAINAU i Bodensjön i södra Tyskland undertecknade i fredags den 3 juli 36 tidigare nobelpristagare en deklaration mot fortsatta utsläpp av CO2! Man uppmanar alla tidigare nobelpristagare världen över att skriva på deklarationen. Den skall sedan överlämnas till FN/IPCC senare i december i samband med COP 21 i Paris. Innebörden i deklarationen är precis som i påvens fall att DU, jag och alla med makt i klimatfrågan egentligen inte har tagit den på tillräckligt stort allvar! ALLA måste hjälpas åt! PARIS är sista chansen! SNÄLLA hjälp ”Alfred Nobel” , påven och Climate for Life att sprida detta budskap!

PÅVENS INHOPP skapar chockvågor!

shutterstock_267396425[1]

Starka reaktioner världen över!

Påvens och Vatikanens encyklika/skrift ”Laudato si” om klimatet i förra veckan har skakat om i världssamfundet. Republikanerna i USA, varav hälften(!) förnekar den globala uppvärmningen, menar via flera av de blivande presidentkandidaterna inför 2016 att påven skall hålla sig till de moraliska frågorna. Klimatfrågan skall skötas av vetenskapen och politikerna. Tony Abbot, premiärminister i Australien, hävdar ungefär samma sak. Det starkt katolska och ”kolbaserade” Polen har också gått i taket via uttalanden från politiker och industriledare.

Varför dessa invändningar?

SANNINGEN är att dessa sagesmän tillsammans med flera andra likartade aktörer försvarar i första hand nuvarande tingens ordning. De  tillhör ju alla de stora kolproducerande/- exporterande länderna i världen! Bevekelsegrunderna handlar alltså inte om klimatfrågan utan om ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande!  Man känner helt enkelt ett hot från den här typen av extraordinära inhopp! BRA GJORT påven och Vatikanen! Invändningen att låta vetenskapen sköta frågan är dessutom starkt kontra-produktiv! Hälften av republikanerna i USA tror ju inte ens på vetenskapen i den här frågan!!!

”LAUDATO SI”! – Påven blåser till strid!

shutterstock_267396425[1]

Påvens stridsrop är ”Laudato si”!

Uttrycket är gammalitalienskt och betyder ordagrant ”Lovad vare er…”! Det han menar är! Lyssna nu! Vi måste ta vara på allas vår gemensamma jord! I den encyklika/ skrift som gavs ut av påven och Vatikanen  igår den 18 juni  säger han med eftertryck två saker! Vi lever över jordens tillgångar! OCH vi gör det dessutom på fel sätt genom ohämmad användning av fossila bränslen!

Påvens uppmaning!

Han vänder sig till både världens makthavare (med tydlig adress till klimatförhandlingarna i Paris senare i år) och till DIG. Han manar till besinning och förändring både i stort och i smått! Han vänder sig inte bara till ca 1,5 miljarder katoliker utan till alla! LÄS! Alla måste hjälpas åt genom att ta små steg i rätt riktning hela tiden! Att Vatikanen och påven på detta sätt ger sig in i storpolitiken och vetenskapen kring klimatfrågan bedöms vara unikt.

Skriften står på en stabil grund!

Encyklikan står dessutom på en stabil vetenskaplig grund. Den  har föregåtts av tre omfattande workshops i Vatikanen under 2014. Inte minst beroende på dess vetenskapliga stringens kommer encyklikan  att få ett stort genomslag inom det politiska samfundet världen över. Den stöder sig i allt väsentligt på FN/IPCC:S vetenskapliga rapporter. Här finns inget utrymme för tvivel! Vatikanen och påven hävdar med eftertryck att den globala uppvärmningen är ”man-made”. Påven själv är i grunden kemist och har uppenbarligen förstått de vetenskapliga sammanhangen kring växthuseffekten! KOLLA nedanstående figur!

GreenhouseEffect[1]

Ett ljus i tunneln!

USA och Kina börjar röra på sig!

På den politiska nivån kan man trots allt nu se ljuset i tunneln. USA och Kina slöt i november 2014 ett avtal om att minska CO2-utsläppen. Det reella innehållet i avtalet är dock inte tillräckligt! MEN ett avtal mellan de stora utsläpparländerna är i sig ett stort steg framåt. USA:s argument att Kina gör inget har därmed fallit platt till marken. Isen är bruten i blockeringen mellan USA och Kina! Samtidigt har EU-länderna enats om en 40 %-ig minskning till år 2030. Sammantaget betyder detta att de länder som står för mer än 70 % av de globala utsläppen har börjat jobba med de mål som är nödvändiga att ställa upp vid Paris-mötet 2015!