MR BOND INSTALLERAR SOLCELLER – Del 3

shutterstock_114957853-256x171[1]

Nu till utförandet!

Mr Bond har ju tidigare i Del 1 och Del 2 kommit fram till att det finns både fysiska förutsättningar och ekonomi. Han går nu vidare med utförandet.

Första frågan – Hur ser leverantörsmarknaden ut?

Mr Bond är ju som DU och jag en privatperson utan yrkesmässiga kunskaper inom solcellsteknologi och installation av solceller. Han kommer därför ganska snabbt fram till att han vill köpa en nyckelfärdig anläggning. OCH han konstaterar att  marknaden är rationell och har anpassat sig! Med lite detektivarbete  kommer han fram till att det finns en handfull leverantörer från ”ax till limpa” på privatmarknaden. HUR? Jo, ”the hard way”! Mr Bond, som har bestämt sig för att göra det här från grunden, har följaktligen researchat genom att googla, surfa och ringa! OM man inte vill gå igenom denna process då? Mun-mot-mun-metoden brukar ju också kunna funka! Det finns alltid någon granne eller någon i bekantskapskretsen som  i likhet med Mr Bond har förstått att installera solceller är både ekonomiskt och framtiden!

Andra frågan – MEN hur hanterar jag teknologin?

Mr Bond har inte djupdykt i denna fråga utan han nöjer sig med att konstatera att grundtekniken att omvandla solljus till el är samma för alla tillverkares produkter idag. De produkter som är ute på marknaden är väl beprövade sedan ett flertal år tillbaka. Bakgrunden till solcellsboomen och prisraset på solceller de senaste 5-10 åren handlar inte om några större teknologiska genombrott utan snarare om en successivt ökande efterfrågan. Mognaden ur tillverknings-och teknologisynpunkt för dagens solceller kan även avläsas ur de långa produktions- och effektgarantierna på 25-30 år som lämnas av alla leverantörer!

Tredje frågan – Vilken leverantör skall jag välja?

Mr Bond, som ju har bestämt sig för att göra saker och ting  ”by the book” (dock utan att överdriva), har följaktligen kontaktat 2-3  leverantörer av nyckelfärdiga anläggningar och bett om en offert. Förfrågan har i sak varit mycket enkel. Han har angett sin adress, husets orientering (väderstreck), taklutning, vilken takyta som kan disponeras och takbeläggning. Eftersom han har konstaterat att den tekniska kvaliteten i stort sett förefaller vara likvärdig på hela leverantörsmarknaden kommer utvärderingen av offerterna sannolikt i första hand att handla om service, leveranstider och pris!

Hur gör han nu?

För tillfället väntar Mr Bond på att få in utlovade offerter. Han kommer därefter att ställa upp ett antal urvalskriterier t.ex. pris, service, referenser etc. Till sist och syvendes kan det handla om magkänslan, eftersom marknaden verkar så homogen. VI FÅR SE! Mer om detta i nästa avsnitt ”MR BOND  INSTALLERAR SOLCELLER – Del 4!

G7 SÄTTER TONEN fossilt skall bort!

G7 drar i nödbromsen överraskar alla!

USA, Tyskland och Frankrike genom Obama, Angela Merkel och Francoise Hollande drev på hårt i klimatfrågan på  senaste G7 mötet på Schloss Elmau i Bayerska alperna den gångna helgen. Koldioxidutsläppen från kol, olja och naturgas skall minskas med 70%  till 2050 från 2010 års nivå och vara helt borta till sekelskiftet. Varför är detta överraskande? Jo, bland de sju finns ju även Japan och Kanada som hittills har bromsat! Att USA är med på båten är också mycket positivt och i viss mån överraskande! USA släpper ut näst mest efter Kina. Räknat per capita är man dock den överlägset största utsläpparen. USA är dessutom en stor kolexportör! THANKS OBAMA!!! NU drar G7 i nödbromsen ,vilket inte är en dag för tidigt!! Kolla!

Global uppvärmning 12000 år

Stor betydelse inför  Paris-förhandlingarna i december!

G7- länderna svarar ungefär för ca 30% av den globala förbrukningen av fossila bränslen och utgör således en stor påtryckare på övriga länder inför FN/IPCC och COP21 i Paris senare i år. FN-mötet i Paris syftar ju till att ersätta ett för närvarande haltande Kyoto-avtal med ett mellan alla FN:s alla 195 stater multilateralt  avvecklinsavtal för koldioxidutsläppen.

Mötet i Paris är sista chansen!

NOTERA att på detta möte är alla regeringschefer samlade och att mötet är sista chansen på lång tid att få till ett heltäckande avtal. Regeringscheferna har hittills endas deltagit ungefär vart 5:e år på dessa FN-möten. Senaste gången var i Köpenhamn på COP 15 i december 2009. Köpenhamnsmötet blev tyvärr en flopp. Sedan dess har koldioxidutsläppen ökat varje år med mellan 1-2 %!

Varför håller inte detta längre!

För att vi inte skall överskrida 2-gradersmålet har vi en CO2-budget på 1000 miljarder ton att hålla oss till. Hittills de senaste 50 åren har vi förbrukat hälften av denna budget. Med nuvarande takt på 35 miljarder ton har vi uppnått taket till 2030. Då är vi på väg mot en galopperande global uppvärmning långt över gränsen 2 grader. De senaste 50 årens CO2-utsläpp har resulterat i en uppvärmning på ca 1 grad. Med den här takten är vi på väg mot 4-6 grader. Kurvan måste  brytas ASAP. DÄRFÖR är senaste helgens överenskommelse mellan G7-länderna så viktig!

VÄRLDENS BÄSTA IKEA självförsörjande på el!

IKEA har nu 46 stora egna vindkraftverk i Sverige!

I och med att IKEA invigde en stor vindkraftpark i slutet på maj i Glötesvålen i Härjedalen är man inklusive tidigare 16 vindkraftverk självförsörjande på el för hela Norden. VARFÖR är detta viktigt i ett globalt perspektiv? Jo, det är viktigt att globala s.k. samhällsbärande företag går före och gör skillnad i klimatomställningen. Andra sådana exempel är Walmart, Unilever, Apple, Google etc. OCH vi skall inte tala om serieentreprenören Elon Musk och hans Tesla som håller på att revolutionera batteri- och transportmarknaden! MEN hur kan DU och jag haka på den här trenden? DAGENS TIPS! Jo, som konsument VÄLJ de företag och leverantörer som gör skillnad!

9388dc0a583e3e7e_400x400ar[1]

DET SKALL VI FIRA världsmiljödagen!

Börja DIN klimatresa idag!

Vad passar inte bättre än att börja lära sig mer om klimatproblematiken idag! Världsmiljödagen den 5 juni är ett resultat av världsmiljökonferensen i Stockholm 1972. Med tanke på den globala uppvärmningen hittills på 0,85 grader kan man säga att resan hittills har väl gått sådär. En bra början på DIN klimatresa är att följa Climate for Life på webben/facebook  och sprida budskapet vidare! BÖRJA IDAG!!!

Daddy

NÄRINGSLIVET VISAR VÄGEN upprop till G7!

Näringslivet tar bladet från munnen!

Över100 av världens största  företag och fonder har satt tryck på G7-gruppen, de sju största industriländerna, som träffas för toppmöte på ”Schloss Elmau” i Tyskland i helgen. I tisdags i förra veckan krävde man i ett gemensamt brev att G7-politikerna skulle prioritera klimatfrågan på mötet. Varför? Jo,  man har insett att en okontrollerad global uppvärmning kommer att påverka värdet av företagens och fondernas tillgångar. OCH till sist DIG och mig eftersom en hel del av tillgångarna är placerade i pensionsfonder och liknande! Aktivisterna blir fler och fler! BRA! Se även http://climateforlife.se/norge-visar-vagen-lamnar-kolet/

AP933427916174-638x524[1]

 

 

MR BOND utmanar DIG!

Lämna DIN komfortzon!

Mr Bond har lämnat sin komfortzon och har valt att pröva nya vägar.  Kolla följande länk Skyskrapa! Han har lämnat tryggheten vid frukostbordet och läser Frankfurter Allgemeiner Zeitung istället för Sydsvenskan! Lämna Du också  invanda mönster och påbörja aktivt DIN klimatresa! Klimatomställningen går inte över en natt! Han har dock sin strategi klar! ALLA måste ta små steg i rätt riktning hela tiden! OCH så här skall DU göra!

(1) Resan börjar med  probleminsikt!

MEN vad kan jag göra som enskild individ? Mr Bond  möter denna spontana invändning allt som oftast! MEN handen på hjärtat! HUR mycket vet DU om klimatfrågan egentligen? Ja, just det! Så börja med att ta reda på allt DU kan om klimatfrågan via bloggen ”Climatte for Life” och dess Facebook-sida facebook.com/climateforlife2C. HUR är det med DIN övertygelse?OM det finns minsta tvivel så tänk på att  95 % av forsknings- och vetenskapssamhället har kommit fram till att den globala uppvärmningen är ”man made”.  Den äventyrar nuvarande och framtida livsbetingelser om vi inte bromsar NU! Kolla tempeaturen nedan de senaste 10000 åren. Först händer ingenting, sedan ingenting och till sist, de senaste 100 åren allt!Global uppvärmning 12000 år

(2) Bli en ”Whistleblower”!

Nästa steg på DIN resa blir att sprida budskapet vidare. Ensam är stark i många sammanhang, men inte i det här fallet! Men vaddå sprida vidare? Ytterligare en invändning som Mr Bond får höra! Enkelt! Som sagt lämna DIN komfortzon och sprid budskapet i första hand till släkt och vänner. i  ”mjölkaffären” och ”wherever”! Se till att det blir en snackis! DU kan inte lita på at någon annan tar hand om det här åt DIG! Det berör i högsta grad DIG, DINA barn och eventuella barnbarn. Ett tryck måste skapas på alla som har någon form av kollektiv makt i de här frågorna såsom bland politiker, företagsledare, ideella organisationer , i skolor, hos media ec. Vad gäller påverkan på politiker är det speciellt viktigt i år! Varför? Jo, klimatförhandlingarna i Paris senare i år är sista chansen för att på politisk väg bryta den dramatiska temperaturökning vi sett hittills!

(3) Gör som Mr Bond!

Mr Bond kommer att finnas där på DIN fortsatta klimatresa! Förutom att utmana DIG och alla makthavare kommer han att agera genom att själv utföra konkreta åtgärder och beskriva sitt agerande från ”A till Ö”. Han hoppas att han skall kunna fungera som inspiratör i mikroskalan. MEN tänk på om DU gör som han och sprider det vidare så närmar vi oss hans övergripande strategi. ALLA tar små steg i rätt riktning hela tiden! Just nu håller han på med projektet att installera solceller. Läs mer på http://climateforlife.se/mr-bond-installerar-solceller-del-1/ och fortsättningen på http://climateforlife.se/mr-bond-installerar-solceller-del2/

NORGE VISAR VÄGEN lämnar kolet!

Statens pensionsfond lämnar allt fossilt!

Stortingets finansutskott beslutade under onsdagen att Statens pensionsfond skall lämna alla investeringar i företag som har mer än 30 % kol i portföljen. OBSERVERA att Statens pensionsfond, ”Norges oljepengar”, är världens största oberoende investeringsfond. Signaleffekten inför klimatförhandlingarna i Paris bedöms vara betydande. Beslutet klubbas i Stortinget den 5 juni! Efter kolet fortsätter man med saneringen av fonden från annat fossilt såsom, olja, tjärsand etc.

352250460_ee2f9e5565_z-638x478[1]

Norge tar ansvar och skyddar sina tillgångar!

Med beslutet tar Norge ansvar samtidigt som man skyddar sina tillgångar. VAD som är hönan och vad som är ägget kan nog diskuteras! Enligt FN/IPCC:s, IEA:s etc rapportering måste 2/3 av idag kända fossiltillgångar stanna i marken för att inte 2-gradersmålet skall överskridas. Så till sist och syvendes handlar det om att inte sitta med svartepetter och s.k. ”stranded assets” när sanningens minut närmar sig! NOTERA att vi redan har förbrukat halva den tillåtna budgeten på 1000 miljarder ton CO2. Med nuvarande takt på CO2-utsläpen har vi nått taket redan 2030.  D.v.s. kurvan måste brytas ASAP.

co2_trend_gl-638x466[1]

KLIMATAVTALET! – Planen slirar!

EU tar tag i taktpinnen!

Den här veckan, må-ti, träffas ledarna för 35 av totalt 195 stater involverade i FN:s förhandlingar om ett kommande  och heltäckande klimatavtal. Avtalet skall ersätta ett haltande Kyoto-avtal från 1997. Mötet sker i Berlin med Angela Merkel och Francoise Hollande som värdar med Angela Merkel i förarsätet .  Francoise Hollande har en senare nyckelroll som värd för det ur klimatsynpunkt helt avgörande mötet COP 21 i Paris i december. Denna veckas  möte i Berlin följs av en rad ytterligare möten med EU i huvudrollen innan Paris.

Angela Merkels ligger i!

I juni om ca 3 veckor träffas den s.k. G7 gruppen (de sju ”stora” ekonomierna) i tyska alperna på ”Schloss Elmau”, med Angela Merkel som värd. Klimatfrågan förväntas ligga högt upp på agendan. Hon har i en rad sammanhang profilerat sig som klimathök och kommer att sätta press på de andra! Något senare också i juni träffas den stora FN-delegationen på 195 stater i Bonn som en första större förberedelse för mötet i Paris i december. Bonn-mötet kommer att följas upp av ett nytt större förberedelsemöte i New Yourk i september

Planen slirar!

Jo,  alla dessa möten behövs ty planen för förberedelser till Paris, som gjordes upp på förra FN-mötet, COP-20 i Lima, Peru slirar betänkligt. Där beslutades att alla involverade 195 stater skulle avge sina löften till minskade CO2-emissioner senast den sista mars i år. Den sista mars hade dock endast 32 stater lämnat sina bidragsmål s.k. INDP:s (Intended National Determined Contributions). Av dessa  kom 27 från EU:s stater. Per idag 21 maj har endast ytterligar 5 länder lämnat sina bidrag. Snacka om respekt för ingångna avtal och beslut! Krafttag behövs! MEN vad kan DU och jag göra? Jo, sprida budskapet om den slumrande katastrofen till din bekantskapskrets, till dina lokala politiker, till whatever!

EU sticker ut på ett positivt sätt!

EU går före inte bara vad gäller att hålla i taktpinnen och uppnå konsensus kring INDC:s utan även nivåerna på utsläpps-minskningarna! Inom EU har man enats om utsläppsminskningar på 40% till 2030 jämfört med 1990 års nivå. Inom parentes kan nämnas att Tyskland utmärker sig även här på ett positivt sätt genom att sätta sitt 40 %:s- mål redan till 2020. Helt rätt! Ambitiösa mål krävs för att 2-gradersmålet skall kunna innehållas!  OBSERVERA att 2 grader innebär att utsläppen måste minskas med 80-90 % till 2050.

De stora utsläpparländerna än så länge inte på banan!

Kina och USA som ligger i topp i utsläppen har trots allt indikerat en klar vilja att nu vara med i ett globalt och heltäckande klimatavtal. MEN ambitionerna är alldeles för låga! De har hittills indikerat nivåer långtifrån EU:s. Kom ihåg att dessa båda länder svarar för över hälften av alla utsläpp! Kina säger t.ex. att man skall påbörja minskningen av sin utsläpp senast 2030. USA å sin sida är mer ambitiösa och anger målet 27 %:s minskning till 2025 i förhållande till 2005 års nivå. Omräknat till 1990  års referensnivå, som EU använder, kanske det motsvarar säg 15 %. Det här med procent och årtal är svårt! Det fick Lövden-regeringen efara i höstas när man inför EU skulle redogöra för sina INDP:s.  Där var väl egentligen inte en siffra rätt! Läs mer om Sveriges ”fejkade” situation på http://climateforlife.se/breaking-news-tickande-miljobomb/

De globala utsläppen idag anno 2015!

Som sagt Kina och USA är de största utsläpparländerna med Ryssland och Indien närmast därefter. Detta gäller räknat i absoluta tal på ländernivå. EU har en relativt hygglig position i denna liga. MEN mäter man per capita så är USA överlägset störst med en utsläppsnivå per capita lika med ca 20 ton CO2 per år och EU-staterna någonstans mellan 5-10 ton per capita och år. Kina som fortfarande är under stark utveckling ligger betydligt lägre än både USA och EU på ca 4 ton per år. En talande överblick på de globala utsläppen i absoluta tal på ländernivå framgår av nedanstående karta!

Countries_by_carbon_dioxide_emissions_world_map-638x250[1]

 

 

MR BOND installerar solceller – Del2

shutterstock_114957853-256x171[1]

Nu till ekonomin!

Mr Bond har  ett något oortodoxt tänkande vad gäller ekonomin och lönsamheten! Han menar att DU kan inte se en privat investering i solceller baserat på strikt lönsamhet. Traditionella investerings-kalkyler kan därför inte inte användas här! Sådana mer avancerade kalkyler används framförallt i näringslivet för selektering mellan olika investeringsalternativ. Detta är ju inte fallet för Mr Bond/DIG! Hur räknar DU till exempel på en ny soffgrupp? Ja just det! Här kommer helt andra värden in i bilden som estetiska värden, komfort och liknande!

Mjuka värden med solceller!

Han resonerar ungefär så här!  Med solceller på mitt hus uppnår jag en form av ”branding” som vittnar om ett kvalitets- och framtidstänkande som i slutänden ökar värdet på mitt hus i minst lika hög grad som den ursprungliga investeringen.  Konsekvensen i det ekonomiska perspektivet blir att han inte behöver räkna med en årlig s.k. avskrivningskostnad ( i traditionella investeringskalkyler skulle man i solcellsfallet räkna med en avskrivning av investeringen på 30 år d.v.s. 1/30-del av investeringen som kostnad varje år i 30 år).

Så här räknar Mr Bond!

I den överslagskalkyl som han anser skall ligga till grund för om han skall gå vidare med projektet eller ej tänker han så här. Som i all kalkylering av lönsamhet ställer han uppoffringen i form av kostnader mot intäkterna! I hans fall utgörs kostnaderna enbart av finansieringskostnader (OBS! Han har resonerat bort avskrivningskostnaderna! Och driftkostnaderna är ju noll för solceller). Oavsett om han lånar pengar för investeringen eller om han tar av ”egna” pengar handlar det om kostnader antingen i form av räntekostnader eller förlorade ränteintäkter. Han sätter nivån 3 % på räntan i båda fallen! Nu till intäkterna! Dessa består av dels ersättning för levererad el till det svenska elnätet och dels av minskade kostnader för inköpt el.

Resultatet! Skall han gå vidare?

I hans fall har han räknat med en solcellsanläggning på mellan 60-100 m2. Säg 80 m2! Med ett kvadratmeterpris på ca 2000 kr/m2 blir investeringen 160000 kr. Kostnaden blir 3 % på 160000 kr eller ca 5000 kr/ år.  Intäkterna utgörs dels av ersättning för försåld el 1,20 kr/kWh (skattesubvension på 0,60 kr/kWh ingår) och dels minskade inköp av el också värt ca 1,20 kr/kWh (nätavgift, elhandel, skatt och moms ingår). Baserat på en årlig produktion av 10000kWh blir intäkterna ca 12000kr/ år.  Mr Bond  tycker att  resultatet är fullt tillräckligt och entydigt för att gå vidare med solcellsprojektet! Han känner sig faktiskt riktigt nöjd med sitt resonemang och går  med vidare med stor tillförsikt.

Mr Bond återkommer med en mer detaljerad kalkyl!

Mr Bond kommer att återkomma till ekonomin med en mer detaljerad kalkyl  när det föreligger verkliga förutsättningar såsom anbud på installationen, avtal om försåld el, investeringsbidrag (f.n. 20 % av investeringen) etc. Han inser dock att till sist och syvendes kan man aldrig räkna exakt på ett sådant här projekt! Det är som att skjuta på rörligt mål! Framförallt intäktssidan är svår att förutsäga i ett längre perspektiv. Just nu är elpriserna väldigt låga beroende på ett relativt stabilt utbud av elkraft på elmarknaden. Med Sveriges energimix på utbudssidan med ungefär lika delar vattenkraft och kärnkraft lär detta förhållande inte bestå i och med att avveckling av kärnkraften ligger i korten.  Nuvarande situation kan alltså lätt ändras till en bristssituation på lite sikt med kraftigt ökade elpriser som följd. Egen el blir då guld värd!!!

Mr Bond  undersöker  leverantörsmarknaden – Del3

I nästa avsnitt undersöker Mr Bond vilka produkter respektive vilka teknologier som finns ute på marknaden. Nästa strategiska val blir alltså val av lämplig teknologi/produkt baserat på kriterier som effektivitet, pris och kvalitet. Vidare undersöks hur utförarmarknaden fungerar d.v.s. vilka aktörer kan utföra själva installationen. MEN mer om detta i nästa avsnitt dock!

EN MÄRKESDAG klart med varumärke!

Climate for Life har blivit registrerat som varumärke!

I förra veckan erhöll infokampanjen ”Climate for Life” en officiell bekräftelse på den nya varumärkesstatusen! Det är i sig verkligen värt att FIRA! Nu kan vi jobba vidare med den nya statusen i ryggen mot målet att ALLA kan bidra till klimatomställningen. Enkelt! Det gäller bara att alla tar små steg i rätt riktning hela tiden! Det yttersta målet är ju att inte överskrida 2 grader. Som det är nu är vi på god väg mot 5-6 grader. URSÄKTA, men nu skall jag inte förstöra feststämningen!

Varumärke Climate for Life