MATTIAS KLUM! Se hans bilder!

safe_image[1]

Mattias Klum visar jordens skönhet och skörhet!

Mattias Klum, en av världens just nu främsta naturfotografer, visar i utställningen ”Världar av Liv” på Malmö Arena fram till den 13 oktober hur vi just nu håller på at förstöra allas vårt gemensamma hem ”The planet Earth”! GÅ och se den! Utställningen, som är hans hittills största, handlar om allt från klimatförändring, biodiversitet (förekomsten av olika arter inom växt-och djurliv), ingrepp i landsystemen (t.ex. skövling av regnskogar), tillgång till färskvatten etc. Inalles handlar det om ett antal ”planet boundaries” eller s.k. ”tipping points” som håller på att överskridas! HANS BUDSKAP! Alla kan göra något! Börja med att söka information! TIPS nr 1! Utställningen ”Världar av Liv! TIPS nr 2! Mattias Klums och Johan Rockströms bok ”Big World Small Planet”

OVERSHOOT DAY! – 13 augusti 2015!

overshoot-day[1]

I förra veckan tog Jordens resurser slut!

Den 13 augusti 2015 tog det slut! Vad då frågar man sig? Jo det ekologiska avtrycket från arten homo sapiens är nu så stort att vi från och med detta datum tömmer Moder Jord på resurser. Det yttrar sig genom avskogning, torka, vattenbrist, jorderosion, minskad biologisk mångfald och icke minst ackumulering av koldioxid i atmosfären. Koldioxidutsläppen motsvarar ca hälften av det ekologiska avtrycket. I ett globalt perspektiv kan man konstatera att det skulle behövas 1,5 Moder Jord för att leverera de resurser vi förbrukar. Skulle alla leva som vi gör i Sverige så skulle det dock behövas 3,7 Moder Jord! SMAKA PÅ DEN! Och det går med en rasande fart! På bara femton år har ”Overshoot Day” flyttats fram från oktober till augusti!

OBAMA! – Kör ända in i kaklet!

Calling Amerika!

proxy[1]

I en uppmärksammad videofilm måndagen 2015-08-03 vänder president Obama sig direkt till amerikanska folket för att få stöd för administrationens förslag Clean Power Plan (CPP). I korthet går förslaget ut på att växla bort en tredjedel av kolkraften i Amerika mot förnyelsebar el till 2030. Detta är ambitiöst och en betydande skärpning mot tidigare signaler till kolkraftindustrin. Hela processen har stöd i konstitutionen och dess lagrum kring miljön, den s.k. Clean Power Act.

Andra gången Obama är beredd att köra ända in i kaklet!

Administrationen förväntar sig en kraftig opinion mot förslaget, men Obama är beredd att köra ända in i kaklet! My Man! Precis som han gjorde tidigare under våren då han lade in sitt veto i kongressen mot utbyggnaden av oljeledningen Keystone XL från Kanada tvärsöver hela amerikanska kontinenten ca 300 mil ner till mexikanska gulfen. Läs mer på http://climateforlife.se/obama-vs-lofven-forts-tickande-miljobomb/. I det här fallet kan han inte använda veto-instrumentet utan han måste gå den lagliga vägen! Enligt Vita Husets talesperson är presidenten dock beredd att ta ärendet ända till Högsta Domstolen, om det skulle behövas!

Varför är detta viktigt?

USA är näst efter Kina det land som släpper ut mest koldioxid. Även Europa ligger med i samma liga! Så allt vad Kina, USA och Europa gör för att påverka klimatomställningen sätter tryck på alla FN:s ca 200 länder. Dessa skall senare i år inom ramen för FN/IPCC  försöka komma överens om ett globalt klimatavtal. Den nu aktuella Clean Power Plan är egentligen bara en logisk följd av vad G7-länderna kom överens om på Schloss Elmau i Tyskland tidigare i somras. Där i toppmötet mellan de 7 största industriländerna kom man överens om att fasa ut kolet genom en minskning med 70 % till 2050!

Intresserad av Obamas budskap?

Gå in på följande länk! En bit ned i texten kommer hans tal till amerikanska folket. Ingen tvekan om att han är beredd att köra ända in i kaklet! http://thinkprogress.org/climate/2015/08/02/3687076/white-house-announces-final-carbon-rule/

 

 

 

 

 

 

 

INTE BARA IKEA! – Nu gör andra det också!

12companies-1024x538[1]

13 multinationella företag gör som IKEA!

Den 27 juli lämnade Apple, Microsoft, CocaCola, Bank of America, Walmart etc, inalles tretton multinationella amerikanska företag, in en skrivelse till Vita Huset för officiellt tillkännagivande om att företagen själva kommer att investera totalt sett ca 1000 miljarder i förnyelsebar energi!

Varför Vita Huset?

Syftet är att sätta press på amerikanska staten inför kommande klimatförhandlingar i Paris i december i år. Tanken är att John Kerry, Secretary of State, skall göra ett offentligt tillkännagivande av dessa företags utfästelser under de närmaste veckorna. Ytterligare en omgång av liknande utfästelser med Vita Huset inblandat förväntas till hösten. BRAVO! Företagen och staten gör gemensam sak!

Vårt blågula IKEA sticker också ut!

VARFÖR gör inte fler svenska multinationella företag som IKEA och sina amerikanska kollegor ?  HM, Tetra PAK, SKF etc var är ni? OCH vad gör svenska staten mer än att tjafsa om att sälja brunkolstillgångar i Tyskland? Läs mer om IKEA på http://climateforlife.se/varldens-basta-ikea-har-gjort-det-igen/  DAGENS TIPS till DIG! Gynna de företag som går före i klimatomställningen! OCH sätt press på svenska staten och övriga svenska multinationella företag. Denna typ av aktörer måste gå före!

 

REKORDÅR 2014! – Allt gick snett!

Alla klimatrekord slogs 2014!

Enligt amerikanska NOAA:s årliga rapportering  ”State of the climate 2014” (NOAA= National Oceanic and Atmospheric Administration) lyckades vi tyvärr slå alla dåliga rekord under 2014 alltifrån ökning av jordens medeltemperatur till uttorkning av delar av jordens markyta och glaciärsmältning med efterföljande höjning av havsnivån.  Allt beror på våra rekordhöga utsläpp av växthusgaser där CO2 är den mest potenta! KOLLA det skrämmande resultatet av klimatförändringarna under 2014 i nedanstående ”collage”!

summary[1]

Hur allvarligt är detta?

Enligt  Dr James Hansen f.d. NASA är det mycket allvarligt! James Hansen tillhör toppen av vetenskaparna inom klimatområdet och var en av dom som redan för 30 år sedan varnade för människans ohämmade utsläpp av växthusgaser genom framförallt  förbränning av fossila bränslen! Tillsammans med 16 andra toppnamn har han nyligen, halvårsskiftet 2015, släppt en rapport i vilken riskerna utvärderas och framförallt GRADERAS!

 

Dr. Jim Hansen, director of NASA's Goddard Institute for Space Studies in New York, testifies before a Senate Transportation subcommittee on Capitol Hill in Washington, D.C., Monday, May 9, 1989.  Hansen told the committee that the Office of Management and Budget forced him to contradict, within his own prepared statement, his findings that a buildup of greenhouse effect gases would increase the likelihood of drought.  (AP Photo/Dennis Cook)
Dr. Jim Hansen, director of NASA’s Goddard Institute for Space Studies in New York, testifies before a Senate Transportation subcommittee on Capitol Hill in Washington, D.C., Monday, May 9, 1989. Hansen told the committee that the Office of Management and Budget forced him to contradict, within his own prepared statement, his findings that a buildup of greenhouse effect gases would increase the likelihood of drought. (AP Photo/Dennis Cook)

Största risken är havsnivåhöjningen!

Enligt James Hansen och hans medförfattare är  FN/IPCC:S bedömningar (2013) av en havsnivåhöjning på 1-2 m vid sekelskiftet 2100 grovt underskattade. Om vi inte lyckas hejda den globala uppvärmningen till max 2 grader (f.n. ca 1 Grad) så handlar det om en havsvattennivåhöjning på flera meter. Enligt ”State of the Art”-forskning kring jordens klimat miljontals år tillbaka motsvarar dagens CO2-halter i atmosfären (ca 400 ppm) en havsnivå som ärr 30-50 m högre än idag. HUR hänger detta ihop?  Jo, en stabilisering mellan CO2-halten och andra klimatparametrar har ännu inte hunnit ske. CO2-halten ligger före och och  jordens medeltemperatur, havsnivåer etc ligger efter, men är på väg upp helt oavsett om vi idag skulle stoppa alla utsläpp!

MEN……människan har väl alltid påverkat klimatet?

Jo, men nu är det extremt! KOLLA jordens medeltemperatur de senaste 11000 åren nedan!

Global uppvärmning 12000 år

Sedan förindustriell tid ca 1900 har temperaturen gått rakt upp (hittills ca 1 grad) jämfört med de tidigare 11000 åren! OCH den kommer att fortsätta att gå rakt upp (den röda kurvan) mot 4-6 grader, om vi inte agerar i tid d.v.s. ASAP!

Skräckscenario väntar!

James Hansen och hans medförfattare målar upp ett skräckscenario för 2050-2100 med en havsnivåhöjning på flera meter, om vi fortsätter med våra ohämmade utsläpp av växthusgaser. SE nedan ett oförskönat, saxat avsnitt av rapporten!

”Social disruption and economic consequences of such large sea level rise could be devastating. It is not difficult to imagine that conflicts arising from forced migrations and economic collapse might make the planet ungovernable, threatening the fabric of civilization.”

Huhhga! Är det detta vi kan förvänta oss?

Svaret är ja, om vi fortsätter att köra på! Kanske inte DU och jag hamnar i detta kaos utan kommande generationer och inte minst våra  barn och barnbarn! MEN det finns hopp! ALLA måste hjälpa åt! Det handlar om att alla tar små steg i rätt riktning hela tiden. INGEN kommer undan! DU kan inte resonera som alltför många har gjort hittills att någon annan får lösa detta t.ex. våra politiker! MEN hallå! Våra politiker är ju DU och jag!  Ett sådant cirkelresonemang håller alltså inte längre!

Lyssna på Johan Rockström!

Till alla som inte har hört Johan Rockströms sommarprat den 12 juli 2015 och önskar se lite ljus i tunneln riktar jag återigen en kraftfull rekommendation! GÖR DET! Se även inlägget om Johan Rockstöm på  http://climateforlife.se/snalla-lyssna-pa-johan-rockstrom/!  Och bli en PLANETSKÖTARE!

 

HILLARY CLINTON! – Hon gör som Mr Bond!

AP_746126947784-1024x631[1]

Hillary Clinton satsar på sol!

På ett upptaktsmöte i Iowa igår kväll 2015-07-26, inför valet av demokraternas presidentkandidat, gav Hillary två tunga vallöften! ENKELT UTTRYCKT! Hon gör som Mr Bond! Satsar på sol! Läs mer om Mr Bond och solceller i tidigare blogginlägg!  Om hon blir vald till president 2016 utlovar hon att en halv miljard solpaneler skall vara installerade i USA till slutet av hennes första mandatperiod d.v.s. till 2020! En ökning med 700 %!  Hon utlovar också  att alla hushåll i USA skall försörjas med förnybar el om 10 år! Löftena är sensationella! USA är ju av alla länder den per capita överlägset största utsläpparen av CO2! Heja Hillary! GÖR som Mr Bond och Hillary Clinton!

ADDIS ABEBA!- Superåret lämnar startgroparna!

Addis Abeba!- Ett av tre avgörande FN-möten under 2015

Under föregående vecka träffades ca 200 länder i Addis Abeba i Etiopien i FN:s regi för att diskutera finansiering av FN:s 17 s.k.  uthållighesmål  lika med SDG:S (Sustainable Development Goals). Mötet är det första i raden av tre för klimatet viktiga FN-möten under 2015. Addis Abeba handlar om hur målen skall finansieras. Nästa möte blir i New York i september. Slutligen kommer det för ett globalt klimatavtal så viktiga mötet COP 21 i Paris i december.

Fattigdomen i världen halverad sedan millenieskiftet!

FN-processen att uppnå vissa uthållighetsmål, SDG:s, startades vid millenieskiftet. Den innehöll då som ett av sina tyngsta mål att utrota fattigdomen i  världen till 2015.  Nu är vi där! HUR gick det? Ja, inte helt, men världsfattigdomen har trots allt halverats på denna i sammanhanget ganska korta tid! Resultatet visar två saker! Dels visar det att Världssamfundet rätt organiserat kan göra skillnad. Dels visar det att det är viktigt att sätta upp tydliga och höga mål kombinerat med att korrigera under resans gång. Nu i Addis Abeba har man som följd av att  inte ha nått ända fram därför tvingats förlänga den ursprungliga perioden med 15 år d.v.s. till 2030.  MEN man har också kommit fram till att …….

Klimatförändringarna styr allt!

Ett av de viktigaste insikterna på mötet i Addis Abeba är att det inte går att uppnå fattigdomsmålen, jämställdhetsmålen, försörjningsmålen etc utan att stoppa den globala uppvärmningen. Att begränsa koldioxidutsläppen och hålla ökningen av jordens medeltemperatur under 2 grader styr allt! Förutom finansiering krävs ren energi! En ohämmad ökning av fossilbaserad energi blir synnerligen kontraproduktivt! VEM tror att det går att upprätthålla en försörjning av en värld med omkring 10 miljarder  människor efter 2050 med bl.a. utbredd torka? Kolla hur det kommer att se ut i Nordamerika! De bruna områdena är i stort sett ej odlingsbara längre!

rcp8.5_soilmoisture-638x464[1]

FN:s finansieringsfond får nyckelroll!

Redan vid det s.k. COP15 i Köpenhamn 2009 beslutades att de utvecklade länderna skall bidra med 100 miljarder dollar per år f.o.m. 2020 för utveckling av ett rent energisystem i utvecklingsländerna. Inom FN:s ram har man därför arrangerat en fond GCF (Green Carbon Fund) för detta ändamål. I Addis Abeba  kom man fram till att detta kräver bidrag från alla aktörer d.v.s. stater, näringsliv och privata givare. FANTASTISKT! Både DU och jag, Stefan Löfven, Angela Merkel, Obama m.fl. får chansen att hjälpa till! Bli en PLANETSKÖTARE! (IGEN! Lyssna på Johan Rockströms sommarprat den 12 juli!)

Daddy

SNÄLLA- Lyssna på Johan Rockström!

Lyssna på Johan Rockströms sommarprat den 12 juli!

Johan Rockström. professor i miljövetenskap på Stockholms universitet, sommarpratade i söndags om klimatfrågan. Han tillhör en mycket exklusiv skara i forskarvärlden, som kan förklara allvaret i klimatproblematiken och samtidigt peka ut vägen framåt på ett mycket pedagogiskt och hoppfullt sätt. Han vänder sig både till DIG och mig  och till världens alla ledare!

Budskapet är enkelt!

Redan 1990 nådde vi gränsen för vad vår planet kan klara av! Sedan dess har framförallt forskarvärlden, bland annat genom årliga sammanställningar i FN/IPCC:s regi, redovisat framsteg varje år. Det har dock inte hänt så mycket i ”det verkliga livet”! Vi har bara kört på! I år är dock sista chansen! 2015 är ett s.k. superår! Världens ledare (ca 200 länder)  kommer att träffas 3 ggr för att lägga fast en annan väg än hittills! Denna vecka händer det i Etiopien i Addis Abebah, i september händer det i New York och slutligen händer det i Paris inom ramen för COP-21-mötet. FÖR GUDS SKULL lyssna på Johan Rockströms sommarprat! Med hans förmedlade insikter i bagaget kan DU vara med och lägga grunden för vår planet i balans! Han uppmanar DIG att bli en PLANETSKÖTARE!

Daddy

”ALFRED NOBEL” – Går igen!

Nobelpristagare

Först påven sedan Nobel-Laurets!

Påven har gjort det! NU har även tidigare nobelpristagare gjort det! Skickat ett budskap! NU är det allvar! Båda aktörerna har en stark röst som når långt i världssamfundet! På den lilla ön MAINAU i Bodensjön i södra Tyskland undertecknade i fredags den 3 juli 36 tidigare nobelpristagare en deklaration mot fortsatta utsläpp av CO2! Man uppmanar alla tidigare nobelpristagare världen över att skriva på deklarationen. Den skall sedan överlämnas till FN/IPCC senare i december i samband med COP 21 i Paris. Innebörden i deklarationen är precis som i påvens fall att DU, jag och alla med makt i klimatfrågan egentligen inte har tagit den på tillräckligt stort allvar! ALLA måste hjälpas åt! PARIS är sista chansen! SNÄLLA hjälp ”Alfred Nobel” , påven och Climate for Life att sprida detta budskap!

MR BOND INSTALLERAR SOLCELLER – Del 4!

shutterstock_114957853-256x171[1]

Mr Bond väljer leverantör!

Leverantörsmarknaden har undersökts i tidigare avsnitt, Del 3. Där kom han fram till att han vill ha allt serverat i form av en nyckelfärdig anläggning! Han kom även fram till att teknik och pris sannolikt inte skiljer sig så mycket mellan leverantörerna. Han fick rätt på denna punkt! Utslagsgivande för Mr Bond blev den fysiska konfigurationen på solcellsanläggningen. D.V.S. ! Vilken av leverantörerna kunde få ut flest kWh av hans södertak. Skulle han välja svarta eller blåa solceller?  Mr Bond som är något av en estet vad gäller utseende och form fastnade för den svarta nyansen. Till sist och syvendes handlade det också om lite MAGKÄNSLA! Nu har han kommit till ett BESLUT och känner sig nöjd!

Vad händer nu?

I nästa avsnitt, MR BOND INSTALLERAR SOLCELLER – Del 5, återkommer han och rapporterar om det som skall hända tills solcellerna är på plats och idrifttagna. Även om det är en nyckelfärdig anläggning så slipper inte Mr Bond undan helt. SOM SAGT mer om detta i nästa avsnitt!