Med skygglappar in i framtiden!

Utsläppen av växthusgaser, där CO2 är den största boven, bara fortsätter att öka! Den globala uppvärmningen skenar just nu! Vi går baklänges in i framtiden d. v. s. med skygglappar på! Uppvärmningen på ca 1 grad har skett under de senaste 100 åren d. v. s. sedan vi på allvar började använda moderna fossila bränslen som kol, olja och naturgas. Utvinning av olja påbörjades i liten skala på 1850-talet i USA. Sedan dess har oljeutvinningen ökat från några 100 tusen fat per dygn i början på 1900-talet (1 fat är ca 150 liter) till 90 miljoner fat per dygn i våra dagar.

Hur stort är problemet?
Problem??? Jo, det är bara förnamnet! Merparten av världens energiförsörjning är idag baserad på fossila bränslen d.v.s. närmare 80 %. Den fördelas på ett ungefär till lika stora delar på kol, olja och naturgas. Utsläppen av CO2 från dessa energikällor måste minska drastiskt med 60-70% till 2150 och med 100 % till 2100 för att vi skall klara 2-gradersmålet.

Men vad måste ske nu?
Utsläppen måste börja minska från och med omkring 2020. De kan alltså inte fortsätta att öka hela tiden! Enkelt uttryckt så har vår jord en CO2-budget att hålla sig till. Hälften av den budgeten är redan förbrukad under de senaste 100 åren. Om vi fortsätter som idag så är budgeten förbrukad redan omkring år 2035. OCH då är vi helt ur kurs och på väg mot en uppvärmning på minst 4 grader. Med en ökande befolkning från dagens ca 7 miljarder till ca 9 miljarder 2050 hamnar vi , våra barn, våra barnbarn o.s.v. helt säkert i en överlevnadsproblematik.

Jo, men hur skall det gå till ?
Alla måste hjälpas åt! OCH det går inte utan politisk styrning. Men kom ihåg du som individ måste dra ditt strå till stacken! Politikerna bestämmer bara ramarna! Det är i och för sig inte så ”bara”. Utmaningen för politikerna är att ”alla” länder måste komma överens om utsläppsmålen.