Svar på tal …!

USA:S försvarsminister Steven Mnunchin fick svar på tal från oväntat håll efter att ha angripit Greta Thunberg!

”Jag är inte min man” …!

USA:s finansminister Steven Mnunchin angrep Greta Thunberg för hennes tal under förra veckan på World Economic Forum i Davos! ”Hon bör skaffa sig en examen i ekonomi innan hon läxar upp världsledarna”, sa Mnunchin. Han fick ordentligt svar på tal av sin egen hustru Louise Linton! ”Jag är inte min man”! ”Jag står på Gretas sida”, säger hon på twitter. ”Jag har inte heller någon ekonomiexamen, men förstår ändå att ekvationen inte går ihop”! Ridå! Steven Mnunchin fick gå ut och erkänna sitt självmål för att inte helt tappa ansiktet! 1-0 till Greta!!!

Trump, Volvo, Preem och Vasaloppet …???

Vad har Vasaloppet , president Trump, Volvo och Preem gemensamt?

Gemensam nämnare …!

Kan DU finna sambandet och den gemensamma nämnaren? Voila! Alla sätter den kortsiktiga ekonomin före klimatet! Mammon går före! Vasaloppet? Jo, Vasaloppet har både Volvo och Preem, båda i snäv mening klimatförstörare, som sina huvudsponsorer i direkt strid mot sin klimatpolicy! ”Att motarbeta klimatförändringarna är ett globalt mål som verksamheten satsar mycket på”, heter det i policyn! Ironin för Vasaloppet är att kortsiktigheten kan slå tillbaka redan i år med ett än så länge rekordvarmt januari! Det är därför kris med snötillgången och för varmt för att tillverka konstsnö! I detta nu är det fortfarande barmark och lervälling i målområdet i Mora.

Trump …!

Vad gäller Trump är egentligen ord överflödiga i sammanhanget! Han vet med all säkerhet att han skadar klimatet, men Mammon är för mäktig!

Volvo …!

Volvo har på lång sikt, 2025, en plan att alla bilar ska ha någon form av eldrift. Det är ju i grunden bra, men till dess säljer Volvo sina fossildrivna SUV:ar som smör i solsken! En tredubbling sedan 2009! Till yttermera visso så har man sannolikt genom effektivt lobbyarbete lyckats påverka regeringen till att att höja utsläppsgränsen för CO2 från 60 till 70 gram per kilometer med följden att 6 av Volvos modeller kvalar in på listan för miljöbilar!

Preem …!

Bränsleföretaget Preem är Sveriges tredje största, industriella utsläppare (!) av CO2 genom sina raffinaderier i Lysekil. Icke desto mindre slår Preem på trumman med sin Svanenmärkta miljödiesel i allehanda media! I själva verket handlar det om en förhållandevis liten mängd, ynka 100000 m3 per år! Denna mängd är ungefär lika mycket som företaget planerar att importera i form av råolja VARJE DAG, om man får regeringens tillstånd att fördubbla sin raffinaderikapacitet i Lysekil!

Sensmoral …!

För Vasaloppet, president Trump, Volvo och Preem går kortsiktig ekonomi före klimatet! Inte minst i Vasaloppets fall är det ett självbedrägeri och direkt kontraproduktivt! Volvo har ju en plan för bot och bättring, men Trump och Preem kör med huvudet i sanden! OBS! Huvuddelen av idag kända fossila tillgångar (70-80%) i form av kol, olja, och naturgas måste stanna i marken om vi skall ha en chans att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader enligt Paris-avtalet!

Huvudet i sanden är ett effektivt sätt att prioritera den egna kortsiktiga ekonomin före klimatet, men ödesdigert för klimatet och tyvärr alltför vanligt!

Johan Rockström säger sanningar …!

Johan Rockström tidigare chef för Stockholm Resilience Center och numera chef för tyska Potsdam Institut för klimatforskning presenterar en ny rapport med båda hårda och mjuka sanningar för att klara Paris-avtalets temperaturmål.

Ny rapport …

Johan Rockström, en av våra mest internationellt kända klimatforskare, och hans kollegor på Potsdam Institut i Köln säger sanningar i en ny rapport lagom till World Economic Forum i Davos! Förutom det mest uppenbara att sluta med att subventionera fossilindustrin, att sluta med att investera i fossilindustrin, att sluta med att finansiera fossilindustrin, att sätta ett globalt pris på CO2, att bygga klimatsmarta städer, att decentralisera energiförsörjningen genom utbyggnad av sol och vind säger forskarna också sanningar om vårt leverne och våra konsumtionsmönster!

CO2-deklaration …!

Forskarna tar således också upp förslag som har med vår vardag att göra! Kom ihåg att huvuddelen av utsläppen till sist och syvende kan kopplas till hur vi konsumerar produkter och tjänster i vår vardag såsom transporter, bostäder, mat, kläder etc! Vad gäller detaljhandeln så föreslår forskarna att CO2-avtrycket varudeklareras vid sidan av idag befintliga deklarationer kring näringsvärden, miljövärden m.m.! BRA förslag!!! Sannolikt inom en snar framtid en nödvändig åtgärd! Idag råder anarki, okunskap och förvirring kring huruvida man ”gör rätt” när man fyller varukorgen på ICA, HM, Claes Ohlsson m. fl.!

Förflytta normer …!

Ett annat måhända mer kontroversiellt, men icke desto mindre nödvändigt förslag, handlar om att förflytta normer och värderingar mot ett mer hållbart leverne ifrån dagens mer eller mindre okritiska konsumtion t.ex. av fossila bränslen för transporter, uppvärmning, arbetsmaskiner etc, Vid en sådan normförskjutning blir per automatik mycket av dagens icke hållbara konsumtion att betrakta som ”omoralisk”!

Känsligt område …!

Att skambelägga är självfallet ett känsligt område, men man kan dock säga att denna utveckling redan har påbörjats genom att nya begrepp har fått fäste i samhället de senaste åren såsom ”flygskam”, ”köttskam” etc. Nya typer av folkrörelser för att lyfta upp klimatfrågan i det allmänna medvetandet som Fridays for Future, Extinction Rebellion, Sunrise Movement etc kan också sägas verka i denna riktning, d.v.s. ett sätt att förflytta normer och värderingar i samhället. Man kan också spåra att det börjar bli en statusmarkör att leva hållbart!

Hållbarhet i skolan ….!

Johan Rockström och hans kollegor inser också att denna typ av ändringar av normer och attityder i livsmönstret inte utan vidare kan implementeras i det invanda vuxenbeteendet! Man föreslår därför att det sker från grunden genom att hållbarhet och miljö blir obligatoriska ämnen i skolan redan från tidiga år! Bra förslag!!! Inte minst Greta Thunbergs skolstrejker, som spritt sig över hela världen genom folkrörelsen Fridays for Future, visar att ungdomen är en kritisk och påverkbar målgrupp. OBS! I Italien har man som första land redan insett detta och infört klimatkunskap i skolan som ett obligatoriskt ämne! Sverige och andra länder inom EU! KOM IGEN! Låt skolan hoppa på klimattåget!!!

Johan Rockström med kollegor på Potsdam Institut i Köln skriver ut både mjuka och hårda piller för att klara klimatmålen, alla med innehållet – 100 % för planeten! Alla d.v.s. politiker, näringslivet, frivilligorganisationer, DU och jag måste bli PLANETSKÖTARE för att medicinen skall bita!

GRETA på väg …!

På sin väg till World Economic Forum i Davos stannade Greta Thunberg till i Lausanne i fredags för att deltaga i en skolstrejk!

World Economic Forum …!

Greta Thunberg är en av öppningstalarna på World Economic Forum ( WEF) 2020 som startar idag tisdag 21/1! När hon anlände till Schweiz i förra veckan deltog hon i fredags i en skolstrejk i Lausanne! Hon mottogs där som en större rockstjärna av journalister och anhängare! I årets program på WEF har hon haussats före Donald Trump i marknadsföringen! Detta är om något en stark signal för att de unga håller på att ta över klimatfrågan och ställa makthavare bland politiker och näringsliv mot väggen! HEJA GRETA!

Hakar på …!

Karl Schwab, WEF:s grundare och president, har hakat på! Han har tagit intryck av Greta Thunberg och hennes anhängare och profilerat årets möte som ett möte för ”Stakeholders for a cohesive and sustainable world”! Fritt översatt: ”Seså, skärp er”! Anm. Karl Schwab, en högst intellektuell och diplomatisk person som gått i bräschen för en bättre värld i snart 50 år då WEF bildades, skulle säkert inte hålla med om denna översättning, men däremot om dess innebörd, tveklöst ja!

På årets världsekonomimöte WEF i Davos uppmanas de ca 3000 deltagarna att fokusera på klimatfrågan och dess konsekvenser, som enligt en WEF-rapport inför mötet har hamnat överst, från plats 1-5, bland de risker som kan hota världsekonomin!

Självbedrägeriet i Norge…!

Oljefältet Johan Sverdrup invigdes i förra veckan i Norge av statsminister Erna Solberg och byggherren oljeföretaget Equinor f.d. Statoil!

Johan Sverdrup …!

I förra veckan invigdes det nya oljefältet Johan Sverdrup i Norge under pompa och ståt av Norges statsminister Erna Solberg genom att trycka på startknappen. Oljefältet skall producera ca 500000 fat olja per dygn (1 fat = ca 150 l), vilket motsvarar ca 0,5 % av världsproduktionen! Totalt handlar Norges olja om en andel på 1-2 %. Både byggherren/producenten Equinor f.d. Statoil och samtliga politiska partier, både i regeringen och i oppositionen, slår sig för bröstet och kallar Johan Sverdrup för ett enastående stycke ”grön teknologi!

Grön teknologi…!?

Hur hänger detta ihop! Jo, man argumenterar att produktionen, d.v.s. att ta upp oljan, baseras vad gäller energiåtgången på den norska vattenkraften d.v.s. på energi utan utsläpp!!! Norge har därmed mer eller mindre medvetet ställt sig offside vad gäller den globala uppvärmningen och dess huvudorsak – förbränning av fossila bränslen! När och var den förbränns har ju ingen betydelse! Den globala uppvärmningen känner inga landgränser!

Dubbla budskap …!

I samma andetag som Norge dumpar fossilföretag ur ett risk – och hållbarhetsperspektiv från sin gigantiska oljefond (världens största kapitalfond) så satsar man således stora pengar på sitt eget fossilföretag, Equinor, genom det nya oljefältet Johan Sverdrup!

NIMBY …!

Vidare förbjuder Norge försäljning av diesel och bensinbilar i Norge från 2025, men man ser indirekt genom sin oljeexport mellan fingrarna på sådana bilar i andra länder! NIMBY – Not in my backyard!

Provinsiellt…!

Ur politisk synvinkel handlar det om en provinsiell klimatpolitik utan att reflektera på vad som händer utanför Norges gränser! Enligt Karine Nyborg, ekonomiprofessor på Oslo Universitet, har man i Norge sedan årtionden betraktat oljepolitiken och klimatpolitiken som två skilda företeelser?! I praktiken handlar detta om ett stort självbedrägeri vilande på kortsiktig ekonomisk grund!

Protester …!

Frågan är hur länge det norska självbedrägeriet egentligen skall få fortsätta? Opinionen mot denna dubbelbokföring i politiken blir allt starkare framförallt från de unga! Alltfler aktiva protestaktioner är på gång som idag fredagen den 17/1 i Oslo då Fridays for Future arrangerar en stor antikampanj mot Norges olje- och klimatpolitik!

Siemens vid skampålen …!

Den tyska industrikoncernen Siemens AG har en nyckelroll i exploateringen och anläggandet av världens största kolgruva i Australien!

Siemens i drama …!

I skuggan av mediarapporteringen kring bränderna i Australien utspelar sig ett mindre drama med den tyska industrikoncernen Siemens i huvudrollen. Dramat har i högsta grad en koppling till Australien, klimatomställningen och de pågående bränderna! Det handlar om Siemens deltagande i anläggandet av världens största KOLGRUVA i Australien i det s.k. Adani-projektet.

Säger NEJ …!

Båda Siemens konkurrenter franska Alstom och japanska Hitachi har avböjt att deltaga i projektet med hänvisning till klimatproblematiken. Siemens andel i projektet handlar om ett signalsystem för det gruvtåg som skall frakta kolet från gruvan till en hamn för vidare export (Australien är världens största exportör av kol). Projektet handlar om enorma mängder kol per år lika med 60 miljoner ton per år och har ifrågasatts under många år!

Siemens i nyckelroll …!

I och med att både Alstom och Hitachi har avböjt så är Siemens den ende kvarvarande teknikleverantören på världsmarknaden som har tillgång till den nödvändiga tekniken. Siemens skulle följaktligen kunna stoppa projektet eller åtminstone fördröja det avsevärt! I egenskap av att ha denna nyckelroll har därför företaget ställts mot väggen av miljörörelsen icke minst från Fridays for Future och dess talesperson i Tyskland Luisa Neubauer.

Vid skampålen …!

Siemens tar dock nesan och ställer sig frivilligt vid skampålen och gör tvärtemot sina konkurrenter Alstom och Hitachi. På söndagskvällen 12!1 meddelade således Joe Kaeser, Siemens koncernchef, att man inte tänker dra sig ur projektet! Man väljer mot allt förnuft att ta hem det i Siemens ekonomiska perspektiv relativt måttliga kontraktet på 18 miljoner euro på bekostnad av både sin hållbarhetsimage och framförallt världens klimat och levnadsvillkoren för kommande generationer

Häpnadsväckande …!

Beslutet är häpnadsväckande och måste betraktas som ett stort hån mot det australienska folket och miljörörelsen världen över som just nu upplever ett trauma utan dess like till följd av skogsbränderna i Australien sannolikt orsakade av den globala uppvärmningen och ytterst till dels av landets stora kolexport!!!

Förutom stora umbäranden för den drabbade befolkningen, ett antal dödsfall m.m. har över en miljard (!) vilda djur hittills drabbats av skogsbränderna i Australien som rasat framförallt i i de sydöstra delarna sedan september 2019!

Elon Musk – The Terminator …!

De första Tesla Model 3 rullar ut från den nya fabriken i Shanghai i Kina!

Ny fabrik …!

Elon Musk, the Terminator, har slagit till i Shanghai i Kina! På mindre än ett år har Tesla byggt upp sin bilfabrik i Shanghai! För några dagar sedan rullade de första exemplaren av Model 3 ut från fabriken under åskådarnas stora jubel! Elon Musk har gjort det igen! Parallellt pågår förberedelserna för etablering också i Europa. I Europas bil-Mecka, Tyskland, skall Tesla tillverka både Model Y och Model 3 i en ny fabrik i Brandenburg utanför Berlin. Elon Musk har många strängar på sin lyra! Utöver bilarna handlar det om batterier, solceller, rymdraketer, hydroloops m.m. alla med fokus på en hållbarare framtid! Elon Musk – HERO OF OUR TIME!!!

Pssst! Se hit …!

Lagens långa arm har nått politikerna i Nederländerna och tvingar dom att höja sina utsläppsmål

Lagens långa arm …!

Mot bakgrund av politikernas ljumma intresse på senaste klimatmötet COP25 i Madrid i början på december 2019 inger följande nyhet från Nederländerna HOPP inför kommande klimatmöte COP26 i Glasgow! ”Lady Justice” och lagens långa arm har slagit till! Nederländernas Högsta domstol har kommit fram till att politiken inte är tillräcklig! Genom ett domstolsutslag tvingar nu juridiken Nederländerna att höja sina utsläppsmål! Domen är unik genom dess verkan att vinna laga kraft utan möjlighet att överklaga! Den kan därmed bli prejudicerande för ett 30-tal liknande processer ” People versus Government” runtom i världen!