Sommartips nr 9 …!

Climate for Life tipsar …!

Varje fredag under sommaren tipsar Climate for Life om vad Du kan göra för att bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Här kommer tips nr 9! Verkstad! Hur får jag alla CFL:s tips till att bli ”verkstad”? Här kommer vår femstegsmodell! ”PRIORITERA-PRATA-LÄRA-REFLEKTERA-AGERA lika med att prioritera klimatfrågan i vardagen, prata om klimatfrågan med andra, lära mer om klimatfrågan, reflektera med ökade intryck och insikter och agera både genom att göra egna åtgärder och påverka andra”! Skriv ner det och klistra upp på kylskåpsdörren tillsammans med den lapp du skrev om klimatlöftet i sommartips nr 3! S.k. ”nudging är en stark kraft! Läs mer om din väg till att bli en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/ !

Sommartips nr 8 …!

Climate for Life tipsar …!

Varje fredag under sommaren tipsar Climate for Life om vad Du kan göra för att bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Här kommer tips nr 8! Kalibrera kompassen! Det är inte ovanligt att din positionering och ditt engagemang i klimatfrågan styrs av yttre omständigheter såsom av politiskt parti, din yrkesroll, din familj, din bekantskapskrets och t.o.m. ditt kön! GLÖM DET! Klimatet har ingen politisk filosofi, ingenting med din omgivning att göra och ännu mindre med ditt kön! Klimatet och dess konsekvenser är lika för alla! CO2-utsläppen måste ner supersnabbt! Så! Lita istället på din inre kompass! Läs mer om din väg till att bli en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/ !

Sommartips nr 7 …!

Climate for Life tipsar …!

Varje fredag under sommaren tipsar Climate for Life om vad Du kan göra för att bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Här kommer tips nr 7! Följ CFL! Genom att följa Climate for Life via dagsaktuella inlägg på bloggen, på Facebook och/eller på Instagram håller DU dig uppdaterad i klimatfrågan! DU får därmed lättare att agera klimatsmart i vardagen! DU kan också lätt påverka andra genom att dela de inlägg som du tycker fler bör läsa! Allt för att fler skall nappa på budskapet att bli en ClimateDoer! Läs mer om din väg till att bli en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/ !

Sommartips nr 6 …!

Climate for Life tipsar …!

Varje fredag under sommaren tipsar Climate for Life om vad Du kan göra för att bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Här kommer tips nr 6! De fem R:en! Det handlar om din konsumtion av produkter som inte är cirkulära t.ex. oftast fast fashion! Dylika produkter riskerar ju att till slut hamna på världens soptippar i tredje världen! Tänk på de fem R:en! ”Refuse, Reduce, Reuse, Recover och Rot ”! OBS! I nu nämnd ordning! Du skall alltså passera många steg innan du slänger och köper nytt! Läs mer om din väg till att bli en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/