Kategoriarkiv: b) FN/IPCC gör ….

FN:s klimatpanel! – 2 grader är för mycket …!

Chockrapport …!

I söndags i Incheon i Sydkorea presenterade FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) en chockrapport! Paris-avtalets formulering från 2015 att ”den globala uppvärmningen skall hållas väl under 2 grader och helst  begränsas till 1,5 grader” visar sig vara alltför vag och försiktig!

Jämförelse mellan 1,5 och 2 grader …!

Den nya rapporten, som har tagits fram av ett 90-tal forskare från 40 länder med över 6000 källreferenser, handlar om att jämföra skillnaderna i konsekvenser mellan den nedre gränsen i Paris-avtalet 1,5 grader och den högre gränsen 2 grader. OBS! I sammanhanget bör noteras att löftena om utsläppsminskningar från FN:s ca 200 länder hittills är helt otillräckliga och pekar snarare på en global uppvärmning på 3-4 grader. Den nya rapporten understryker alltså att vi är riktigt illa ute!!!

Resultatet chockerar …!

Resultatet att hittillsvarande mål  i Parisavtalet, ” under 2 grader”, visar sig vara nära en s.k. tippingpoint d.v.s. en gräns där den globala uppvärmningen kan skena (läs även http://climateforlife.se/paris-avtalet-i-gungning/) är chockerande! Forskarna konstaterarar att om den globala uppvärmningen når 2 grader så kommer vi och kommande generationer inte att känna igen en värld, som den ser ut idag anno 2018!

Några exempel …!

I rapporten ges några exempel såsom(1) 99 % av världens korallrev kommer att vara förstörda OBS! Det marina livet är till 25 % beroende av korallreven och försörjer över en halv miljard människor med mat, (2) isarna på Grönland och Antarktis riskerar att bli destabiliserade, vilket kan innebära flera meters havsnivåhöjning , (3) hundratals miljoner människor kommer att vara på flykt undan värmeböljor, hungersnöd, krig m,m. , m.m., (4) permafrosten på norra halvklotet tinar och släpper ut mängder av den mycket potenta växthusgasen metangas, vilket förstärker den globala uppvärmningen!

Transformativa förändringar …!

IPCC konstaterar i rapporten att begränsa den globala uppvärmningen  till Paris-avtalets nedre gräns, 1,5 grader, kan klaras. MEN det kommer att krävas transformativa förändringar inom alla sektorer i samhället d.v.s, inom politiken, inom den offentliga sektorn, inom näringslivet och inte minst på individnivå där betydande beteendeförändringar kommer att krävas! Vi pratar här om ett paradigmskifte mot ett helt annat samhälle!

Kraftiga utsläppsminskningar OCH koldioxidinfångning …!

IPCC säger också att utsläppen globalt bör halveras till 2030 och vara noll till 2050 . Vidare säger man att koldioxidinfångning  bör sättas igång  både genom naturliga kolsänkor som hållbart skogs- och jordbruk och genom befintlig och ny (!) teknik. För att inse vidden av problematiken kring koldioxidinfångning som en, parallellt med utsläppsminskningar, nödvändig strategi för att hålla 1,5-gradersgränsen kan noteras att vi till sekelskiftet 2100 måste ta tillbaka ca 1000 miljarder ton CO2 d.v.s. lika mycket som framförallt vi i det utvecklade länderna släppt ut i atmosfären under de senaste 30 -40 åren! Läs även http://climateforlife.se/breaking-news-minska-utslappen-racker-inte/

Johan Rockström …!

Johan Rockström, vår internationellt sett mes kände forskare på klimatområdet har kommenterat rapporten och sammanfattar det nya läget ungefär såhär. ” De kommande tio åren blir helt avgörande! Vi måste ge oss in i en takt av utsläppsminskningar som överskrider den takt som även de bästa länderna i världen följer! Det som krävs är att man sätter vetenskapligt baserade gränser, ett slutdatum för fossil energi, omedelbart borttagande av alla subventioner på fossil energi, införande av en global koldioxidskatt och etablering av styrmedel kopplade till de skarpa målen”!

 

BREAKING NEWS – Klimatavtalet slirar …!

Fattas pengar …!

Den internationella hjälporganisationen Oxfam, fristående organisation för stöd till världens fattiga, kom ut med sin rapport ”Climate Finance Shadow Report 2018” i torsdags i förra veckan! Oxfam konstaterar att klimatfinansieringen slirar betänkligt!

Bakgrund …!

Enligt klimatavtalet i Paris skall världens rika länder finansiera de fattiga ländernas klimatomställning! Senast 2020 skall 100 miljarder dollar överföras som rena bidrag till de fattiga länderna från både regeringar och privata finansiärer via fonder och andra källor. FN:s  gröna fond CGF (Climate Green Fund) är en sådan finansieringskälla.

Går sådär …!

Enligt Oxfam fuskas det en hel del med siffrorna! Av bidrag från FN:s stater har det uppgetts att summan är uppe i 48 miljarder dollar per år. Det stämmer dock inte, enligt Oxfam! Mer än hälften av denna summa är rena lån d.v.s. inte bidrag, som klimatavtalet stadgar! Det är endast Sveriges, Nederländernas och Storbritanniens siffror, som till 90 % kan klassas som rena bidrag!  För Frankrike t.ex., som enligt Emmanuel Macron skall gå i bräschen för klimatfrågan,  är stödet så gott som uteslutande i form av lån (!!!)!

FN:s gröna fond, CGF …!

Denna fond är f.n. uppe i 8 miljarder dollar. Skulle egentligen vara tio, men president Trump har fryst USA:s bidrag sedan han tillträde som USA:s president! Det bisarra i sammanhanget är att Trump dessutom har sagt att USA tänker utnyttja sin plats i styrelsen för CGF till att propagera för, som han säger,  ”Clean coal” och naturgas som ett medel för att klimatomställningen i de fattiga länderna (!!!) ”Jiiises!

Vad händer nu …?

Oxfam-rapporten kommer att användas som ett viktigt underlag i arbetsmötena inför årets FN-klimatmöte i december i Katowice, Polen. Redan denna vecka startar det första arbetsmötet i Bonn, Tyskland med speciell inriktning på finansiering under arbetsnamnet ”Dialog Talanoa” inspirerat av Fidjiöarna är, som är FN.s övervakare av klimatförhandlingarna sedan COP23 i Bonn 2017 fram till nästa möte i Katowice 2018. Fidjiöarna tillhör gruppen ”världens fattigaste länder”! Dom är självklart speciellt intresserat av att finansieringsfrågorna blir lösta. Efter mötet i Bonn kommer ytterligare ett arbetsmöte i Bangkok  i september. LÄGET ÄR AKUT bl.a. för Fidji !!!

Fidji idag 2018!

 

COP23! – Det BÄSTA och SÄMSTA!

 

Klimatmötet avslutat ….!

Klimatmötet i Bonn avslutades i lördags. Nästa klimatmöte COP24 blir i Katowice i Polen i december nästa år 2018!

Det BÄSTA …!

Det bästa med årets klimatmöte i Bonn var att USA och Trump-administrationen höll sig på sin kant. Annars hade man inför mötet befarat att USA skulle störa förhandlingarna genom oseriösa inspel och inhopp.

Ljuset i tunneln …

Tvärtom ser man nu ljuset i tunneln i USA genom att  Trump förefaller ännu mer isolerad i klimatfrågan.  Ett antal stater, med Kaliforniens guvernör Jerry Brown och New Yorks borgmästare Michael Bloomberg i spetsen, och ett antal större städer och företag förklarade på klimatmötet att deras nya rörelse, ”att hålla fast vid Paris-avtalet”, bara växer i USA!

Det SÄMSTA ….!

Det sämsta med klimatmötet i Bonn var att frågan om finansiering av de fattiga ländernas klimatomställning inte har flyttats fram en millimeter!

100 miljarder dollar …!

Enligt Paris-avtalet och tidigare COP-möten har världens länder kommit överens om att de rika skall finansiera delar av de fattigas klimatomställning. De rika länderna skall enligt avtalet tillsammans avsätta 100 miljarder dollar per år till FN:s gröna fond, GCF (Green Carbon Fund).  f.o.m. 2020. Hur detta skall gå till har man ännu inte kommit fram till! Behovet är faktiskt överhängande redan idag för vissa ö-stater!

Fidji …

Fidji-öarna som stod värd för denna konferens, COP23, är i skriande behov av finansiering för åtgärder främst med hänsyn till den pågående havsvattennivåhöjningen. Öarna håller på att försvinna! Enligt en nyligen gjord undersökning behöver Fidji en stor summa pengar, ca 40 miljarder SEK (lika mycket som deras BNP) på kort sikt för akuta anpassningsåtgärder!

USA i intern kamp under COP23!!!

Planeten Jorden står på spel i Bonn!

USA under klimatmötet …?

Alla vet att USA har hoppat av Paris-avtalet. President Trump hade hoppats att fler skulle följa efter när detta tillkännagavs i juni 2017. MEN så har det inte blivit! Sedan Nicaragua ratificerade avtalet för några veckor sedan så återstår bara 2 länder som inte godkänt avtalet! USA och Syrien! Så frågan är berättigad! Vad gör USA vid klimatmötet i Bonn under två veckors förhandlingar med start i måndags 6 november???

Officiellt ….!

Under tidigare möten har USA spelat en central roll, inte minst till följd av att man står för de största utsläppen per capita, 20 miljoner ton per år och per person. Alltsedan COP 15 i Köpenhamn 2009 har f.d. president Obama varit med och drivit processen framåt. Officiellt representeras USA i Bonn av en karriärdiplomat Thomas Shannon mer i egenskap av bevakare!

Vid sidlinjerna ….!

Utanför de officiella förhandlingarna är aktiviteten desto större och inte minst uppseendeväckande! Man kan med fog påstå att det pågår en intern maktkamp om klimatfrågan i USA! Denna kamp utspelar nu sig på första parkett inför världens ögon i Bonn!

Häpnadsväckande utspel ….!

Den federala makten och Trump-administrationen gör ett häpnadsväckande utspel genom att vid en av sidokonferenserna arrangera ett seminarium och där tillkännage hur man med hjälp av satsning på kol, naturgas och kärnkraft skall bekämpa den globala uppvärmningen! JA! Du läste rätt! Den bakvända logiken går ut på  att exportera ”rent” kol, naturgas och kärnkraft till utvecklingsländerna för uppbyggnad av deras respektive energisystem! HUUUGGHHHA!

Citat ….!

”The program is billed as a discussion of how American energy resources, particularly fossil fuels, can help poor countries meet electricity needs and drive down greenhouse gas emissions. Entitled “The Role of Cleaner and More Efficient Fossil Fuels and Nuclear Power in Climate Mitigation,” it will feature speakers from Peabody Energy, a coal company; NuScale Power, a nuclear engineering firm; and Tellurian, a liquefied natural gas exporter.”

USA ändå med ….!

Alltsedan president Trump tillkännagav att USA kommer att lämna Parisavtalet pågår en rörelse i motsatt riktning där stater, städer och företag organiserar sig för att uppfylla f.d. president Obamas utfästeser i Paris-avtalet d.v.s. att USA skall minska CO2-utsläppen med 28 % till 2025 jämfört med 2005 års nivå. Denna stadigt växande rörelse  för att uppfylla USA:s CO2-mål har en egen paviljong under klimatmötet i Bonn!

Halva målet uppnått ….

Rörelsen satsar alltså stort för att visa världen att de goda krafterna finns och är inställda på att uppfylla USA:s roll i praktiken! En analys av vad som hittills har åstadkommit kommer att presenteras av Kaliforniens guvernör Jerry Brown och staden New Yorks borgmästare Michael Bloomberg  för FN:s  klimatsekreterare Patricia Espinosa. Analysen visar att rörelsen hittills har samlat aktörer på kort tid för att klara halva målet! OCH rörelsen växer stadigt!

 

”Red alert” inför COP23 …!

Nytt klimatmöte …..!

På måndag den 6:e november påbörjas FN:s årliga klimatmöte COP23 i Bonn,Tyskland! Enligt en nyligen publicerad FN-rapport tornar dock de mörka molnen upp sig rejält!

(1) CO2-nivåerna ….!

CO2-nivåerna har aldrig varit så höga som nu! Under 2016 ökade CO2-nivåerna i atmosfären med 3,2 ppm till 403 ppm (ppm=parts per million). Mätningar i september 2017 visar på ännu högre nivåer  406,8 .. ppm. Nivåena har inte varit så höga på 3 miljoner år (då var havsvattennivåerna 30 m högre!!!). För att vi skall klara 2-gradersmålet, som beslutades under klimatmötet COP21 i Paris 2015 måste CO2-nivåerna begränsas till mindre än 450 ppm.

(2) Utsläppen ökar ….!

Utsläppen av växthusgaser ökar istället för minskar! Utsläppen ligger nu på 52 miljarder ton s.k. koldioxidekvivalenter per år (växthusgas är inte bara CO2 utan även metan, kvävedioxid m.m.). Metan från djurhållning av främst nötkreatur och läckage från utvinning och distribution av naturgas är den mest potenta/aggressiva växthusgasen, därav allt fler varningssignaler om köttätande!

Begränsad budget ….!

Enligt en FN-rapport från 2012, som senare också låg till grund för  temperaturmålet i Parisavtalet 2015 d.v.s. att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader och helst ner till 1,5 grader, har Planeten Jorden ett högsta tillåtet utrymme/budget för utsläpp av växthusgaser på 1000 miljarder ton.

”Problemet” …!

Med nuvarande takt i utsläppen på ca 50 miljarder ton skulle denna budget vara förbrukad redan 2030. OBS! Hushållning med det återstående utrymmet/budgeten innebär i praktiken att utsläppen  måste minskas successivt och drastiskt. Därav ”red alert” inför COP23 i Bonn! Utsläppen måste gå till nära noll till 2050 och till noll senast 2100. Utsläppskurvan måste således brytas asap! Neråt! Inte uppåt som nu har skett de senaste 2 åren!

Paris-avtalet …..!

Processen att minska CO2-utsläppen regleras av FN:s klimatmöte COP21  och det s.k. Parisavtalet från 2015. I detta avtal kom FN:s alla ca 200 länder överens om att minska sina respektive utsläpp. Tanken i avtalet är att minskningen skall ske genom att varje land gör individuella åtaganden s.k. INDC:s (Intended Nationally Determined Contributions). Det betyder att varje land själv bestämmer hur mycket man kan åtaga sig.

Inte tillräckligt …!

Hittillsvarande INDC:s  räcker dock inte  till för att upfylla de uppställda temperaturmålen! Utvecklingen pekar snarare mot en global uppvärmning på 3-4 grader! I avtalet gäller att INDC:s skall ses över vart 5:e år med start 2018. Den nyligen publicerade FN-rapporten om ökade CO2-halter i atmosfären och ökade utsläpp av växthusgaser kommer således som ett brev på posten inför COP23 i Bonn på måndag den 6 november! Just nu följer Planeten Jorden den röda kurvan enligt nedan. D.v.s. vi är på väg mot 3-4 graders global uppvärmning!

Elefanten i rummet …!

Under Bonn-mötet kommer med all sannolikhet mötesdeltagarna att känna av elefanten i rummet i form av Trump och hans ur klimatsynpunkt ihopkomna skräckkabinett. Trump och hans administration har hittills gjort allt för att sabotera intentionerna i klimatavtalet! MEN var lugna! Tåget med klimatomställningen är redan i rörelse! Det går inte att stoppa! OCH Trump kan inte heller stoppa detta tåg i USA! Städerna och staterna i USA är i stor utsträckning autonoma/själstyrande och många driver redan en rakt motsatt politik mot Trump !

Århundradets gossen RUDA!

USA och Syrien …!

Av ca 200 FN-länder är det nu endast två länder, Trumps USA och Syrien, som inte stödjer klimatavtalet från Paris 2015. I onsdags i förra veckan meddelade Nicaraguas president Daniel Ortega att nu även Nicaragua stödjer avtalet. Så var dom bara två kvar! Syrien må vara förlåtna med hänsyn till omständigheterna! MEN USA???  Trump har verkligen utmärkt sig som århundradets gossen Ruda! (Gossen Ruda: Ett oroselement, en respektlös individ, företrädesvis en mansperson, som inte riktigt håller sig inom ramarna, som alltid ställer till bråk och som inte spelar enligt reglerna).

 

Marrakech! – Brevet till ELEFANTEN i rummet!

 

trumphat-1024x682-1024x682

Ett brev betyder så mycket …!

Igår, onsdag 16/11, damp det ner ett brev till COP22, klimatförhandlingarna i Marrakech. Det var egentligen adresserat till USA:s nya ”President-Elect”, Donald Trump! Han är ju inte där, men hans ande symboliserar ändå den s.k elefanten i rummet på alla möten och förhandlingar. Brevet var undertecknat av 350 st av USA:s mest tongivande företrädare för den amerikanska ekonomin alltifrån storföretag till finansiella institutioner som banker, försäkringsbolag etc. Ett utdrag:

Implementing the Paris Climate Agreement will enable and encourage businesses and investors to turn the billions of dollars in existing low-carbon investments into the trillions of dollars the world needs to bring clean energy prosperity to all. Failure to build a low-carbon economy puts American prosperity at risk.”

Fritt översatt: Mr Trump! Make America great again! – Fullfölj Parisavtalet!

 

TRUMP! – You never walk alone!

trumphat-1024x682-1024x682

Trump! Parisavtalet gäller!

USA har ratificerat Parisavtalet tillsammans med hittills ca 120 av FN:s ca 200 länder som gick in i överenskommelsen i Paris i december 2015. I praktiken kan Donald Trump anmäla att USA drar sig  ur avtalet när han inträder i sitt nya ämbete i början på nästa år. MEN enligt artikel 28 i Parisavtalet är varje part i avtalet bunden till avtalet i 3 år. Därefter tar det ytterligare 1 år innan ett dylikt frånträde vinner laga kraft. I slutet på hans ämbetsperiod kan USA alltså allra tidigast lämna avtalet rent juridiskt!

Kommer inte att hända ……

MEN detta kommer inte att hända! Donald Trump (eller hans rådgivare) kommer att inse att om man går ur ett sådant unikt, världsomfattande avtal så kan USA glömma alla sorts framtida bilaterala avtal. Ingen skulle lita på att USA står fast vid internationella överenskommelser! Ytterligare en reflektion! Alla världens 195 st ledare har enligt Parisavtalet indirekt bekräftat vetenskapen bakom den globala uppvärmningen! UTOM EN mycket snart! Donald Trump! I detta ljus får lyriken i Gerry and the Pacemakers låt från 1963, ”You never walk alone” ett helt nytt ansikte! HETT TIPS! USA kommer under överskådlig tid att vara kvar i Parisavtalet!

NU laddar vi för Marrakech!

climateforlife-logo10

COP22 börjar idag!

FN.s årliga klimatmöte, COP22 (COP= Collaboration Of Parties), börjar idag och kommer att pågå i 2 veckor i Marrakech, Marocko. Vad står på spel? MYCKET! Nu gäller det att gå från ord till handling! Klimatavtalet från Paris 2015 har trätt i kraft (i fredags) så juridiken är på plats!  OBS!  Det är ett faktum att de klimatlöften som FN:s ca 200 länder lämnade i Paris 2015 ej räcker till för att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader. Vår egen ”rockstjärna” på området professor Johan Rockström på Stockholm Resilience Center, har sammanfattat på ett övergripande sätt vad som behöver göras, vilket visar på de utmaningar som väntar!

Rockström efter Parisavtalet …..

(1) Gör världen fossilfri till 2040 och därefter gör  CO2-utsläppen negativa.  (2) Fördela kvarvarande CO2-budget på 900 miljarder ton rättvist mellan fattiga och rika länder. Med nuvarande utsläppstakt, hos framförallt rika länder, är denna budget slut om ca 15 år. (3) Sluta med att subventionera fossila bränslen på uppemot 600 miljarder USD per år. (4) Inför en  global CO2-skatt. (5) Etablera nya affärsmodeller baserade på delad och cirkulär ekonomi. (6) Avsätt medel till FN:s gröna fonder motsvarande 100 miljarder USD per år f.o.m. 2020. (7) Ta hänsyn till de planetära gränserna och s.k. tipping points.

Ingen lek ….!

Att dessa övergripande mål inte är en lek ser man om man översätter det till  verkligheten i västvärlden. Vi i västvärlden måste minska våra utsläpp radikalt från ca 10 ton per capita till 1-2 ton på 10 -20 år för att den kvarvarande budgeten på 900 miljarder ton skall räcka till de fattiga ländernas utveckling. Detta visar också på den inbyggda politiska spänningen som råder mellan de rika och fattiga länderna i den här frågan. Om DU vill veta mer om hur Johan Rocksröm ser på en sådan radikal utsläppsminskning för de rika länderna ända ner på individnivå, d.v.s. hur DU och jag kan göra, så fortsätt och läs ….

Livsrevision….!

Börja med en s.k. Livsrevision! Gå igenom vad DU kan göra inom uppvärmning och el (övergång till förnyelsebart ger upp till 2 ton per års minskning), fortsätt med transporter (mer kollektivt, bättre planering, digitala möten, miljöbil istf fossilbil), fortsätt med mat (minska nöt-och griskött, öka säsongens grönsaker och frukter, nej till palmolja och liknande regnskogshotande livsmedel), fortsätt med att använda prylar baserade på mer delad, cirkulär och återvinnande ekonomi. OCH slutligen ställ krav på minskade offentliga utsläpp och inse att allt hänger ihop med  de planetära gränserna! HEJ! DU har precis blivit en PLANETSKÖTARE!

climateforlife-logo10

Idag den 4/11 – En HISTORISK dag!

Daddy

Parisavtalet träder i kraft!

Idag fredagen den 4/11, 2016 är en historisk dag för politiker, för företag, för vetenskapssamfundet, för DIG och mig, kort sagt för alla  som försöker göra något åt den globala uppvärmningen! Nu har det gått 1 månad sedan villkoren för Parisavtalet uppfylldes (ratificering av minst 55 länder motsvarande minst 55 % av utsläppen), vilket i praktiken innebär att avtalet automatiskt träder i kraft denna dag. OCH det är inte vilket avtal som helst! I ett globalt perspektiv är det unikt! I avtalet står att vi alla tillsammans skall rädda livsbetingelserna på Jorden, vårt gemensamma hem! OBS! FN:s alla ca 200 länder har skrivit på! Ingen kommer undan! Och DU! INGEN kan göra allt, men ALLA kan göra något! Så bli en PLANETSKÖTARE även DU!!!