Kategoriarkiv: b) FN/IPCC gör ….

Varning! Dimridåer inför COP28 …!

Sultan Ahmed Al Jaber …!

Chefen för det kommande klimatmötet COP28 i Dubai, Ahmed Al Jaber från Förenade Arabemiraten, tillika chef för ett av världens största oljebolag Adnoc , förfäktar idén att vi skall klara våra CO2-utsläpp genom koldioxidinfångning! D.V.S! Fortsätt med att släppa ut och ta bort det senare! Denna omvända logik är inte helt överraskande! Det är en känd dimridå från flera aktörer i oljebranschen och dess oljelobby! Al Jabers eget bolag Adnoc visar på orimligheten i resonemanget! Med den kapacitet för avlägsnande av CO2 som Adnoc f.n. besitter skulle det ta 340 (!) år räknat på deras oljeproduktion bara under de närmaste 6 åren! VARNING! Se upp för falska påståenden under COP28!

Fossil överkonsumtion …!

Inspel COP28 …!

Vi överkonsumerar fossila bränslen, olja,kol och gas långt utanför Paris-avtalets temperaturgänser d.v.s. mindre än 2 grader men helst 1,5 grader! Detta är ett viktigt inspel inför FN:s klimatmöte COP28 i Dubai i början på december! I rapporten ”Production Gap Report” från FN:s miljöprogram UNEP (United Nations Environment Program) konstateras att pågående och planerad utvinning av fossila bränslen till 2030 är mer än dubbelt så stor som krävs för att vi skall klara Paris-avtalets 1,5-gradersmål!

OBS…!

Resultaten i årets Production Gap Report går på tvärs med FN:s klimatpanel IPCC, vars senaste rapport (http://climateforlife.se/iea-ger-ros-och-ris/) säger att all fortsatt exploatering av fossila bränslen d.v.s. såväl planer som pågående projekt måste överges! Detsamma gäller de senaste resultaten ( http://climateforlife.se/kolbudgeten-krymper/) från forskningen kring den kolbudget vi har kvar för fortsatta utsläpp av växthusgaser innan Paris-avtalets temperaturgränser överskrids!

Vi kan inte vänta …!

De växthusgaser, främst frän förbränning av fossila bränslen, vi släpper ut stannar kvar i atmosfären i hundratals för att inte säga tusentals år och bidrar till den globala uppvärmningen! Vi kan därför inte vänta då i praktiken följande gäller – ” en gång i atmosfären alltid i atmosfären”!

CO2-halten …!

Ren fysikaliskt så ökar CO2-halten i Jordens atmosfär huvudsakligen till följd av vår förbränning av fossila bränslen. Ca 90 % av våra utsläpp hamnar i atmosfären och resten tas upp av världshaven och biosfären såsom världens skogar! OBS! I våras slogs nytt rekord då mänskligheten för första gången passerade en CO2-halt på 425 ppm! Halten uttrycks i ppm (”parts per million”) och är lika med andelen CO2-molekyler i atmosfären.

Ökande …!

Samtidigt kan konstateras att den underliggande trenden är ökande! Fram till 1970-talet ökade koncentrationen med ungefär 1 ppm per år, men runt år 2000 var den årliga ökningen uppe i 2 ppm för att nu ligga på 2,5 ppm per år och ökande. Dagens koldioxidhalt i atmosfären är exceptionellt hög liknande den som fanns för 15 miljoner år sedan när det var 3-4 grader varmare och havsnivån var 20 meter högre. OBS! Detta får inte bli vårt arv till kommande generationer utan utvecklingen måste vändas NU!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som om Du befinner dig långt ifrån COP28 och CO2-halten i atmosfären, men så är icke fallet! Vi sitter alla i samma båt! Den globala uppvärmningen drabbar alla både direkt och indirekt! Vi är på väg mot ett globalt klimatkaos! På den privata och lokala nivån kan DU bidra med att i dina nätverk sprida budskapet att vi just nu är på väg åt helt fel håll. På den politiska nivån i Sverige, i EU och i FN handlar det om att DU, via olika organisationer, media etc, kan sätta press på politikersamfundet! COP28 i Dubai i början på december, då nya klimatlöften från världens länder skall avges, blir viktigare än någonsin! Så! Bli en ClimateDoer och sprid dessa viktiga budskap! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

IEA ger ros och ris …!

IEA levererar viktiga inspel till FN:s klimatmöte COP28 senare i år!

IEA rosar …!

Det internationella energirådet IEA (International Energy Agency) har uppdaterat sin rapport från 2021! Den stora positiva nyheten i den uppdaterade rapporten är enligt IEA-chefen Fatih Birol att investeringarna i förnybar energi, elbilar och batteriutveckling har ökat med 40 % sedan 2021! Enligt Birol är detta en häpnadsväckande utveckling! Han ser nu ljuset i tunneln! Fortsätter denna utveckling, menar han, så ligger vi i linje med Paris-avtalets 1,5-gradersmål! MEN allt hänger på att det fossila stoppas! NU!!!

IEA risar …!

I förra rapporten (http://climateforlife.se/iea-kraver-stopp/) från 2021 varnade IEA för att det fossila måste stanna i marken! I den uppdaterade utgåvan skärper IEA tonen! Nu handlar det inte bara om att nyexploateringen måste stoppas utan även om att pågående utvinningsprojekt måste avbrytas! IEA-chefen dundrar vidare och hävdar att detta inte kan ske utan politiska regleringar. En minskad efterfrågan via marknadskrafterna till följd av den gröna omställningen räcker helt enkelt inte till! Detta är, trots de positiva signalerna om det förnybara, den uppdaterade IEA-rapportens viktigaste medskick till COP28 och politiken inför det stundande klimatmötet i Dubai i början på december!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att du befinner dig långt ifrån FN:s stundande klimatmöte COP28, men så är icke fallet! Mötets resultat berör alla människor på planeten Jorden! Det handlar bl.a. om att världens länder skall förnya sina klimatlöften. Att omsätta klimatlöftena i praktiken, d.v.s. att stoppa det fossila och satsa på det förnybara, är den stora utmaningen, vilket är vad IEA:s inspel handlar om! Genom att följa rapporteringen från COP28 den 30/11-12/12 senare i år så utökar DU din kunskapsplattform som en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/!

Vätgassamhället …!

Leverantörskedjan in i vätgassamhället skulle kunna gå från solen och världens öknar vidare till solkraft och slutligen till vätgas!

FN-rapporten …!

Enligt FN:s senaste klimatrapport AR6, som presenterades i måndags 20/3, finns tekniken, d.v.s. sol och vind, för att ställa om så att vi klarar Paris-avtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till väl under två grader! Dessutom har sol- och vindkraft blivit allt billigare! Problemet? (1) Det går alldeles för långsamt! (2) Förnyelsebar energi måste balanseras med reglerbar/planerbar energi! OBS! Breaking news! Lösningen kan ligga i världens öknar! Där kan solkraft produceras till extremt låga priser och konverteras till vätgas för export med fartyg eller i rörledning till länder på väg in i vätgassamhället t.ex. som fallet är i Tyskland, USA m.fl.

Under 1 cent …!

Enligt de senaste uppgifterna om rekord i leveranspriser worldwide för solkraft ligger lägsta pris nu under 1 US-cent per kWh (ca 10 öre/kWh). Bakgrunden till de nya rekorden handlar i huvudsak om lokaliseringar i världens öknar med god tillgång på solenergi i kombination med effektivare bygg- och solteknik!

Exempel …!

(1) I Saudi-Arabien där solanläggningen Al Shuaiba 75 km sydväst om Mecka vid Röda havet med en 600 MW-anläggning (effektmässigt som en av de dåvarande reaktorerna i Barsebäck) levererar ström för 1,04 US-cent per kWh! (2) I Chile i Atacama-öknen där solanläggningen AES Andes 2 B uppförd av Australiska företaget ”5B” med ett kalkylerat leveranspris en bra bit under 1 US-cent per kWh! Det lägre priset jämfört med Al Shuaiba beror på att ”5B” har utvecklat byggtekniken så att byggtiden blir 10 ggr snabbare respektive att förläggningen av solcellerna kan göras tätare. (3) I Abu Dhabi där solanläggningen Abu Dhafra med en 2000 MW-anläggning hade världsrekordet i lågt pris bara för ett par tre år sedan med 1,34 US-cent per kWh!

”Hemligheten” …!

OBS! Notera att så sent som 2010 låg elpriset från storskaliga solkraftanläggningar i solrika regioner, på 30 US-cent per kWh! Hemligheten bakom det senaste decenniets hisnande prisras ligger i en dramatisk utveckling av såväl solteknologi som tillverknings- och byggteknik! Det kan även noteras att givet samma teknik så är priserna 4-5 ggr lägre i solrika regioner än i t.ex. Europa beroende på skillnaden i antalet soltimmar! Anm. Soltimmarna per år i världens öknar ligger på ca 4000 timmar medan de i t.ex. Tyskland och Norden ”bara” ligger på 1000-1500 timmar!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långtifrån att lösa världens energiproblem, men genom att driva opinion i både dina professionella och privata nätverk kan DU påverka! Ta fasta på forskarnas slutsats att den gröna, lönsamma tekniken finns, men genomförandet måste gå mycket snabbare! Sol och vind i kombination med vätgas (läs mer om vätgassamhället på http://climateforlife.se/pusselbiten-som-fattas/) måste helt enkelt växla upp! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer – och haka på forskarna i FN! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Guld till naturen och Argentina …!

Paris-avtal för naturen …!

Både Argentinas Messi och naturen gick i mål och tog guld under den gångna helgen! Ett Paris-avtal för naturen! Ja, det kan kallas så eftersom den pågående artutrotningen i naturen är intimt sammankopplad med klimatförändringarna! Det historiska avtalet under det s.k. COP15 i Montreal i Kanada innebär att världens länder har enats om att skydda den biologiska mångfalden! På kort sikt handlar det om att 30 % av Jordens land- och havsområden skall skyddas till 2030! Vidare gäller att världens rika länder skall öka sin nuvarande finansiering av skyddsåtgärder till 20 miljarder dollar per år f.o.m. 2025 och därefter fortsätta att öka till 30 miljarder dollar per år 2030! GRATTIS naturen!!!

Biden har bestämt sig …!

President Joe Biden på klimatmötet COP27 i fredags!

Klimatet avgörande …!

Stärkt av demokraternas framgångar i mellanårsvalet i USA, där bl.a. demokraterna behåller majoriteten i senaten, var det en bestämd president Joe Biden som höll tal på COP27 i fredags! Han betonade att klimatet är avgörande och bestämmer agendan för oss alla! Citat! ”Klimatkrisen handlar om människors säkerhet, ekonomins säkerhet, klimatets säkerhet och livet på den här planeten!” Han garanterade också att USA kommer att hålla sina klimatlöften till FN och Paris-avtalet och klara sina klimatmål till 2030! Läs mer om att USA nu på allvar är med i klimatracet på http://climateforlife.se/usa-och-klimatet-sommarens-hojdare/

COP27 – Upp till bevis …!

6-18 november …!

På söndag 6 november börjar FN:s 27:e klimatmöte COP27 i Sharm el-Sheikh i Egypten! Då är det upp till bevis för världens länder att visa att de tar klimatkrisen på allvar! Hittills har det ju inte gått så bra! En lätt underdrift! Vid förra klimatmötet COP26 i Glasgow fick världens länder bakläxa på att inte ha förnyat sina klimatlöften, NDC:s (Nationally Determined Contributions), från 2015! (Anm. Klimatlöftena skall förnyas vart 5:e år enligt Paris-avtalet). Enligt en färsk rapport från FN:s miljöprogram UNEP är det dock hittills endast 26 av FN:s ca 200 länder som har kommit med förnyade klimatlöften! OCH vi går enligt rapporten mot en global uppvärmning på 2,6 grader till sekelskiftet!

Transformativ systemändring …!

Om vi skall innehålla Paris-avtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader och helst till 1,5 grader krävs en transformativ systemändring på global basis! Inte sedan – utan NU! Rapporten säger att CO2-utsläppen måste minskas med 45 % till 2030 om vi skall begränsa uppvärmningen till 1,5 grader och med 30 % för en begränsning till 2 grader! JUST NU är det dock ingenting som tyder på detta! Tvärtom! Prognosen för CO2-utsläppen för 2030 ser med dagens klimatlöften snarare ut att öka!

DU …!

Vad kan DU göra? DU kan tyckas vara långt ifrån händelsernas centrum i det här sammanhanget, men DU kan lyfta frågan i dina sociala nätverk om politikens oförmåga att ta klimatkrisen på allvar. I FN:s rapport har vi ju svart på vitt! OCH var extra observant på vad politiken kommer fram till vid COP27 i Sharm el-Sheikh! Så! Bli en Doer för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Code Red! – FN varnar världen …!

Konsekvenserna av fortsatta utsläpp av växthusgaser är här sedan länge!

Helt ur spår …!

Världens länder är helt ur spår vad gäller att begränsa den globala uppvärmningen! För att vi skall klara 1,5-gradersmålet måste ländernas klimatåtaganden enligt Paris-avtalet sjufaldigas jämfört med nuvarande klimatlöften till 2030! Detta framgår av en rapport från WMO (World Meteorological Organization), som publicerades i förra veckan. Det mest uppseendeväckande i rapporten! CO2-utsläppen fortsätter att öka! Trots klimatlöften om årliga minskningar fortsätter vi alltså att öka utsläppen och förvärra klimatkrisen!

Bråttom …

OCH det är bråttom! CO2-halten i atmosfären ökar hela tiden och ligger f.n. på ca 420 ppm, vilket kan jämföras med ca 280 ppm under förindustriell tid! Problemet är att huvuddelen av utsläppen stannar kvar i atmosfären i 100-tals för att inte säga 1000-tals år! Det betyder att även om vi helt teoretiskt skulle upphöra med alla CO2-utsläpp över en natt så skulle den globala uppvärmningen ändå öka utöver den hittills uppmätta uppvärmningen på 1.1 grader!

CO2-budgeten …!

Det fysikaliska faktumet att utsläppen stannar kvar i atmosfären över lång tid innebär också att man kan fastställa en budget, en s.k. CO2-budget, för hur mycket mer vi kan släppa ut! Man kan använda liknelsen med att fylla upp ett badkar. För eller senare rinner det över om man inte stänger tillflödet! Läs mer om de grundläggande mekanismerna på http://climateforlife.se/harda-fakta-om-co2-utslapp/ eller se nedanstående grafik!

Tillflödet till badkaret/CO2-budgeten fortsätter att öka trots att världens samlade vetenskap har kommit fram till att utsläppen måste minska kraftigt varje år fram till 2050!

Verkligheten …

Den aktuella larmrapporten från WMO, producerad av United in Science (ett samarbete mellan ett antal globala klimatorganisationer med koppling till FN), syftar till att visa gapet mellan FN:s klimatmål och verkligheten! Med en, enligt rapporten, fortsatt trend av ökade CO2-utsläpp, 1,2 % ökning jämfört med 2019 (se anm), istället för en kraftig årlig minskning kan konstateras att gapet är ENORMT! Anm. Det relevanta jämförelseåret är 2019 d.v.s. året före ”pandemiåret” 2020 då utsläppen minskade med ca 5 % till följd av globala nedstängningar.

Gapet …!

Enligt FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) måste de globala utsläppen halveras till 2030 med en årlig minskningstakt på 7-8 % och därefter fortsätta på samma sätt med en halvering varje decennium för att nå nollutsläpp till 2050. OBS! Detta är nödvändigt för att vi skall hålla oss inom vår tillgängliga CO2-budget! De årliga minskningarna innebär i sin tur att vi kan begränsa den globala uppvärmningen till högst 2 grader, men helst till 1,5 grader, under detta sekel! I själva verket sker ju nu en ökning med 1,2 % per år, vilket ger en skillnad på vad som sker och vad som borde ske på nära 10 % per år!!! SLUTSATS! Vi är HELT ur spår!

Just nu är världens länder helt ur spår vad gäller sina klimatåtaganden. Klimatlöftena till 2030 måste skärpas sjufalt för att inte äventyra levnadsvillkoren för kommande generationer!

FN larmar …!

Besviken …!

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres uttrycker sin besvikelse i samband med att IPCC:s senaste rapport släpptes i måndags! Världens länder har ännu inte bromsat utsläppen av växthusgaser! Om ländernas och företagens löften om minskningar säger han vid måndagens presskonferens helt enkelt: ”Dom ljuger”! Det är starka ord på denna nivå, men icke desto mindre relevanta! Utsläppen fortsätter alltså att öka istället för att minska! Rapporten kommer med tuffa besked! Det vi inte har klarat av på ca 30 år sedan FN började driva klimatfrågan måste vi nu klara på några få år! Senast 2025 måste världens utsläppskurva vändas för att begränsa den globala uppvärmningen! OCH därefter på de återstående 5 åren på 2020-talet måste de totala utsläppen halveras! D.v.s. till 2030! Receptet stavas vind, sol och hållbar markanvändning d.v.s. ökning av växtlighetens (skog och jord) förmåga att lagra CO2!

Sista varningen …!

Rapporten utfärdar också en sista varning! Om vi inte ändrar oss går vi mot en global uppvärmning på minst 3 grader! De klimatlöften s.k. NDCs (Nationally Determined Contributions) som världens länder levererade vid senaste klimatmötet COP26 i Glasgow förra året räcker inte på långa vägar! Normalt sett skall, enligt Paris-avtalet, länderna förnya sina klimatlöften vart 5:e år. På mötet i Glasgow fick de dock en ny chans till årets klimatmöte COP27 i Sharm-El-Sheikh i Egypten. Man insåg helt enkelt att COP26-löftena inte håller! Bakläxa alltså! Till årets klimatmöte finns dessutom inga som helst ursäkter då IPCC:s rapport från i måndags också innehåller en detaljerad verktygslåda på åtgärder!

Helig ko slaktas …!

OBS! De politiska ledarna i världens länder har hittills i det längsta undvikit att tala om för DIG att även ett ändrat beteende i vardagen kommer att vara nödvändigt. Redan vid det första klimatmötet i Rio 1992 satte dåvarande presidenten i USA, George Bush senior denna undfallande ton d.v.s. att konsumenternas beteende är en helig ko! Han slog fast: ”The American way of life är inte förhandlingsbart! Punkt!” Enligt IPCC:s senaste rapport gäller inte detta längre!!! Det kommer alltså att krävas ett betydlig större mod från dagens politiker att säga obekväma sanningar om ett nödvändigt ändrat konsumtionsbeteende – med risk för att förlora röster! Budskap! Om nödvändigt måste den politiska makten offras! Det handlar ju om att undvika en klimatkatastrof, som framförallt kommer att drabba våra barn, barnbarn och kommande generationer!!!

COP26! – NU är det DIN tur …!

Dur eller moll …?

I lördags avslutades klimatkonferensen COP26 i Glasgow. Går slutomdömet i dur eller moll? Media och olika rapportörer verkar tävla om vem som har de ”bästa” rubrikerna huruvida konferensen var lyckad eller misslyckad! Sanningen är att INGEN VET! Det blir bara meningslösa spekulationer! Däremot så vet alla efter konferensen att det som krävs är att utsläppen måste halveras varje årtionde fram till 2050 för att vi skall klara att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader och helst till 1,5 grader i enlighet med Paris-avtalet. Mantrat 1,5 grader har varit ett genomgående tema under konferensen, vilket är bra inte minst rent symboliskt! MEN nu är det DIN tur!

Börjar nu …!

NU börjar det verkliga arbetet, att kraftigt sänka utsläppen, för DIG som enskild individ, för DIG som aktiv i näringslivet och organisationer och för DIG som politiker på det nationella, regionala och kommunala planet! OBS! Slutavtalet, Glasgow Climate Pact, är bara ett golv för ambitionsnivån för att alla 195 deltagande länder skulle kunna skriva på avtalet! D.V.S. det är inte förbjudet att ha MYCKET högre ambitioner! Till sist och syvende torde det bli marknadskrafterna, den osynliga handen, som krossar den fortsatta användningen av fossila bränslen! OCH marknadskrafterna är inte minst DU, DIN konsumtion och DINA beslut i företag och vid valurnorna! Dagens barns och ungdomars framtid står på spel!!!