Kategoriarkiv: b) FN/IPCC gör ….

Bottennapp på COP28, men …!

Opec gjorde ett försök att sabotera klimatförhandlingarna genom att uppmana sina medlemmar att blockera alla skrivningar om utfasning av fossila bränslen, men FN:s ca 200 länder lyckades ändå komma fram till ett avtal som pekar ut vägen mot fossilfrihet!

Opec intervenerar…!

Opec, oljeländernas samarbetsorganisation, stod för ett rejält bottennapp under COP28 genom att uppmana de deltagande oljeländerna att blockera alla skrivningar om utfasning av det fossila! Utspelet visar vad vi har att göra med! En fossilbransch i desperation! Kortsiktig ekonomi går före klimatkaos! Efter något dygns förlängning av mötet enades man om en uppmjukad kompromiss i ordvalet kring det fossila! FN:s ca 200 länder är nu överens om att på ett ordnat och rättvist sätt gå bort från kol, olja och naturgas till 2050! I gengäld accelereras satsningarna på omställningen genom att redan till 2030 tredubbla den förnybara kapaciteten och dubblera satsningarna på energieffektivisering!

Symbolik och praktik …!

Helt oavsett vilket ordval man väljer för att formulera att vi måste stoppa användningen av det fossila så ligger det en stark symbolik i att överhuvudtaget efter 30 år av klimatmöten nu äntligen få med detta i COP28-avtalets sluttext! MEN rent praktiskt betyder det exakta ordvalet inte så mycket! Skrivningarna om att kraftigt accelerera satsningarna på det förnybara och energieffektivisering kommer ju i praktiken innebära att marknaden av sig själv fasar ut det fossila! Läs mer om detta på http://climateforlife.se/positiva-nyheter-fran-cop28/!

DU …!

Vad kan DU göra ? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån Opec:s interventioner och COP28:s sluttexter, men så är icke fallet! Det viktiga budskapet att ta med sig är att vi än så länge inte kan lita på fossilindustrins avsikter! Årets klimatmöte ger ändå hopp! Att kraftigt accelerera satsningarna på en fossilfri omställning kommer i praktiken att betyda att marknaden av sig själv kommer att fasa ut det fossila! Så! Bli en ClimateDoer och sprid budskapet att det efter årets klimatmöte finns ett starkt ljus i tunneln! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/ !

Positiva nyheter från COP28 …!

Det förnybara …!

Redan i inledningen på COP28 i förra veckan kom 116 länder (däribland Sverige) av FN:s ca 200 länder överens om en avsiktsförklaring att tredubbla den förnybara kapaciteten till 2030! Det handlar om en installerad effekt på ca 11000 GW, som omräknat till energiproduktion motsvarar ca 25000 TWh! D.V.S. väsentligt mer än hälften av den globala elproduktionen idag på drygt 30000 TWh! En gigantisk ökning redan till 2030! Deklarationen presenterades av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Hon sänder därmed en kraftig signal om att det förnybara är i fokus inte bara inom EU utan hos de flesta av världens länder! Flera olika skäl! Tekniken finns! Det går snabbt! Det är kostnadseffektivt! Riskerna är hanterbara! Det tar oss med stormsteg bort från det fossila!

Det fossila …!

Det fossila har varit elefanten i rummet under de senaste årens COP-möten! Det är först under de senaste två COP-mötena, COP26 i Glasgow och COP 27 i Sharm el Sheikh, som det fossila överhuvudtaget har nämnts i klimatmötenas sluttexter. Den stora frågan då har varit ordvalet för att uttrycka att vi måste få stopp på utsläppen från det fossila! Utfasning eller Nedfasning! På COP27 fastnade man för det mjukare ordet nedfasning! Mot bakgrund av den i år deklarerade viljan hos världens länder att rekordsnabbt öka det förnybara kan det tyckas som att ordvalet egentligen bara är ”en strid om påvens skägg”!

Den osynliga handen …!

Om målsättningen att redan till 2030 tredubbla den förnybara kapaciteten håller blir konsekvensen att icke oväsentliga delar av det fossila trängs ut av marknaden såväl inom elproduktionen som inom industri och transportsektorn. Lite slarvigt skulle man, enligt klassisk marknadsteori, kunna säga att ”den osynliga handen”, d.v.s. marknaden, kommer att sköta om utfasningen/nedfasningen av det fossila! Givetvis i kombination med diverse statliga styrmedel! Anm. Den globala elproduktionen baseras idag på ca 60 % fossila bränslen, ca 10 % sol och vind, ca 20 % vattenkraft och ca 10 % kärnkraft.

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån COP28 i Dubai och årets klimatförhandlingar, men så är icke fallet! DU är en viktig mottagare av den information som kommer ut från klimatmötet. Tredubblingen av det förnybara redan till 2030 och dess avgörande roll för att automatiskt tränga ut delar av det fossila bör DU som en ClimateDoer ta med dig! Sprid budskapet i dina nätverk och inge därmed hopp i din privata krets, i din yrkesroll och i största allmänhet! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/!

Varning! Dimridåer inför COP28 …!

Sultan Ahmed Al Jaber …!

Chefen för det kommande klimatmötet COP28 i Dubai, Ahmed Al Jaber från Förenade Arabemiraten, tillika chef för ett av världens största oljebolag Adnoc , förfäktar idén att vi skall klara våra CO2-utsläpp genom koldioxidinfångning! D.V.S! Fortsätt med att släppa ut och ta bort det senare! Denna omvända logik är inte helt överraskande! Det är en känd dimridå från flera aktörer i oljebranschen och dess oljelobby! Al Jabers eget bolag Adnoc visar på orimligheten i resonemanget! Med den kapacitet för avlägsnande av CO2 som Adnoc f.n. besitter skulle det ta 340 (!) år räknat på deras oljeproduktion bara under de närmaste 6 åren! VARNING! Se upp för falska påståenden under COP28!

Fossil överkonsumtion …!

Inspel COP28 …!

Vi överkonsumerar fossila bränslen, olja,kol och gas långt utanför Paris-avtalets temperaturgänser d.v.s. mindre än 2 grader men helst 1,5 grader! Detta är ett viktigt inspel inför FN:s klimatmöte COP28 i Dubai i början på december! I rapporten ”Production Gap Report” från FN:s miljöprogram UNEP (United Nations Environment Program) konstateras att pågående och planerad utvinning av fossila bränslen till 2030 är mer än dubbelt så stor som krävs för att vi skall klara Paris-avtalets 1,5-gradersmål!

OBS…!

Resultaten i årets Production Gap Report går på tvärs med FN:s klimatpanel IPCC, vars senaste rapport (http://climateforlife.se/iea-ger-ros-och-ris/) säger att all fortsatt exploatering av fossila bränslen d.v.s. såväl planer som pågående projekt måste överges! Detsamma gäller de senaste resultaten ( http://climateforlife.se/kolbudgeten-krymper/) från forskningen kring den kolbudget vi har kvar för fortsatta utsläpp av växthusgaser innan Paris-avtalets temperaturgränser överskrids!

Vi kan inte vänta …!

De växthusgaser, främst frän förbränning av fossila bränslen, vi släpper ut stannar kvar i atmosfären i hundratals för att inte säga tusentals år och bidrar till den globala uppvärmningen! Vi kan därför inte vänta då i praktiken följande gäller – ” en gång i atmosfären alltid i atmosfären”!

CO2-halten …!

Ren fysikaliskt så ökar CO2-halten i Jordens atmosfär huvudsakligen till följd av vår förbränning av fossila bränslen. Ca 90 % av våra utsläpp hamnar i atmosfären och resten tas upp av världshaven och biosfären såsom världens skogar! OBS! I våras slogs nytt rekord då mänskligheten för första gången passerade en CO2-halt på 425 ppm! Halten uttrycks i ppm (”parts per million”) och är lika med andelen CO2-molekyler i atmosfären.

Ökande …!

Samtidigt kan konstateras att den underliggande trenden är ökande! Fram till 1970-talet ökade koncentrationen med ungefär 1 ppm per år, men runt år 2000 var den årliga ökningen uppe i 2 ppm för att nu ligga på 2,5 ppm per år och ökande. Dagens koldioxidhalt i atmosfären är exceptionellt hög liknande den som fanns för 15 miljoner år sedan när det var 3-4 grader varmare och havsnivån var 20 meter högre. OBS! Detta får inte bli vårt arv till kommande generationer utan utvecklingen måste vändas NU!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som om Du befinner dig långt ifrån COP28 och CO2-halten i atmosfären, men så är icke fallet! Vi sitter alla i samma båt! Den globala uppvärmningen drabbar alla både direkt och indirekt! Vi är på väg mot ett globalt klimatkaos! På den privata och lokala nivån kan DU bidra med att i dina nätverk sprida budskapet att vi just nu är på väg åt helt fel håll. På den politiska nivån i Sverige, i EU och i FN handlar det om att DU, via olika organisationer, media etc, kan sätta press på politikersamfundet! COP28 i Dubai i början på december, då nya klimatlöften från världens länder skall avges, blir viktigare än någonsin! Så! Bli en ClimateDoer och sprid dessa viktiga budskap! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

IEA ger ros och ris …!

IEA levererar viktiga inspel till FN:s klimatmöte COP28 senare i år!

IEA rosar …!

Det internationella energirådet IEA (International Energy Agency) har uppdaterat sin rapport från 2021! Den stora positiva nyheten i den uppdaterade rapporten är enligt IEA-chefen Fatih Birol att investeringarna i förnybar energi, elbilar och batteriutveckling har ökat med 40 % sedan 2021! Enligt Birol är detta en häpnadsväckande utveckling! Han ser nu ljuset i tunneln! Fortsätter denna utveckling, menar han, så ligger vi i linje med Paris-avtalets 1,5-gradersmål! MEN allt hänger på att det fossila stoppas! NU!!!

IEA risar …!

I förra rapporten (http://climateforlife.se/iea-kraver-stopp/) från 2021 varnade IEA för att det fossila måste stanna i marken! I den uppdaterade utgåvan skärper IEA tonen! Nu handlar det inte bara om att nyexploateringen måste stoppas utan även om att pågående utvinningsprojekt måste avbrytas! IEA-chefen dundrar vidare och hävdar att detta inte kan ske utan politiska regleringar. En minskad efterfrågan via marknadskrafterna till följd av den gröna omställningen räcker helt enkelt inte till! Detta är, trots de positiva signalerna om det förnybara, den uppdaterade IEA-rapportens viktigaste medskick till COP28 och politiken inför det stundande klimatmötet i Dubai i början på december!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att du befinner dig långt ifrån FN:s stundande klimatmöte COP28, men så är icke fallet! Mötets resultat berör alla människor på planeten Jorden! Det handlar bl.a. om att världens länder skall förnya sina klimatlöften. Att omsätta klimatlöftena i praktiken, d.v.s. att stoppa det fossila och satsa på det förnybara, är den stora utmaningen, vilket är vad IEA:s inspel handlar om! Genom att följa rapporteringen från COP28 den 30/11-12/12 senare i år så utökar DU din kunskapsplattform som en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/!

Vätgassamhället …!

Leverantörskedjan in i vätgassamhället skulle kunna gå från solen och världens öknar vidare till solkraft och slutligen till vätgas!

FN-rapporten …!

Enligt FN:s senaste klimatrapport AR6, som presenterades i måndags 20/3, finns tekniken, d.v.s. sol och vind, för att ställa om så att vi klarar Paris-avtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till väl under två grader! Dessutom har sol- och vindkraft blivit allt billigare! Problemet? (1) Det går alldeles för långsamt! (2) Förnyelsebar energi måste balanseras med reglerbar/planerbar energi! OBS! Breaking news! Lösningen kan ligga i världens öknar! Där kan solkraft produceras till extremt låga priser och konverteras till vätgas för export med fartyg eller i rörledning till länder på väg in i vätgassamhället t.ex. som fallet är i Tyskland, USA m.fl.

Under 1 cent …!

Enligt de senaste uppgifterna om rekord i leveranspriser worldwide för solkraft ligger lägsta pris nu under 1 US-cent per kWh (ca 10 öre/kWh). Bakgrunden till de nya rekorden handlar i huvudsak om lokaliseringar i världens öknar med god tillgång på solenergi i kombination med effektivare bygg- och solteknik!

Exempel …!

(1) I Saudi-Arabien där solanläggningen Al Shuaiba 75 km sydväst om Mecka vid Röda havet med en 600 MW-anläggning (effektmässigt som en av de dåvarande reaktorerna i Barsebäck) levererar ström för 1,04 US-cent per kWh! (2) I Chile i Atacama-öknen där solanläggningen AES Andes 2 B uppförd av Australiska företaget ”5B” med ett kalkylerat leveranspris en bra bit under 1 US-cent per kWh! Det lägre priset jämfört med Al Shuaiba beror på att ”5B” har utvecklat byggtekniken så att byggtiden blir 10 ggr snabbare respektive att förläggningen av solcellerna kan göras tätare. (3) I Abu Dhabi där solanläggningen Abu Dhafra med en 2000 MW-anläggning hade världsrekordet i lågt pris bara för ett par tre år sedan med 1,34 US-cent per kWh!

”Hemligheten” …!

OBS! Notera att så sent som 2010 låg elpriset från storskaliga solkraftanläggningar i solrika regioner, på 30 US-cent per kWh! Hemligheten bakom det senaste decenniets hisnande prisras ligger i en dramatisk utveckling av såväl solteknologi som tillverknings- och byggteknik! Det kan även noteras att givet samma teknik så är priserna 4-5 ggr lägre i solrika regioner än i t.ex. Europa beroende på skillnaden i antalet soltimmar! Anm. Soltimmarna per år i världens öknar ligger på ca 4000 timmar medan de i t.ex. Tyskland och Norden ”bara” ligger på 1000-1500 timmar!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långtifrån att lösa världens energiproblem, men genom att driva opinion i både dina professionella och privata nätverk kan DU påverka! Ta fasta på forskarnas slutsats att den gröna, lönsamma tekniken finns, men genomförandet måste gå mycket snabbare! Sol och vind i kombination med vätgas (läs mer om vätgassamhället på http://climateforlife.se/pusselbiten-som-fattas/) måste helt enkelt växla upp! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer – och haka på forskarna i FN! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Guld till naturen och Argentina …!

Paris-avtal för naturen …!

Både Argentinas Messi och naturen gick i mål och tog guld under den gångna helgen! Ett Paris-avtal för naturen! Ja, det kan kallas så eftersom den pågående artutrotningen i naturen är intimt sammankopplad med klimatförändringarna! Det historiska avtalet under det s.k. COP15 i Montreal i Kanada innebär att världens länder har enats om att skydda den biologiska mångfalden! På kort sikt handlar det om att 30 % av Jordens land- och havsområden skall skyddas till 2030! Vidare gäller att världens rika länder skall öka sin nuvarande finansiering av skyddsåtgärder till 20 miljarder dollar per år f.o.m. 2025 och därefter fortsätta att öka till 30 miljarder dollar per år 2030! GRATTIS naturen!!!

Biden har bestämt sig …!

President Joe Biden på klimatmötet COP27 i fredags!

Klimatet avgörande …!

Stärkt av demokraternas framgångar i mellanårsvalet i USA, där bl.a. demokraterna behåller majoriteten i senaten, var det en bestämd president Joe Biden som höll tal på COP27 i fredags! Han betonade att klimatet är avgörande och bestämmer agendan för oss alla! Citat! ”Klimatkrisen handlar om människors säkerhet, ekonomins säkerhet, klimatets säkerhet och livet på den här planeten!” Han garanterade också att USA kommer att hålla sina klimatlöften till FN och Paris-avtalet och klara sina klimatmål till 2030! Läs mer om att USA nu på allvar är med i klimatracet på http://climateforlife.se/usa-och-klimatet-sommarens-hojdare/

COP27 – Upp till bevis …!

6-18 november …!

På söndag 6 november börjar FN:s 27:e klimatmöte COP27 i Sharm el-Sheikh i Egypten! Då är det upp till bevis för världens länder att visa att de tar klimatkrisen på allvar! Hittills har det ju inte gått så bra! En lätt underdrift! Vid förra klimatmötet COP26 i Glasgow fick världens länder bakläxa på att inte ha förnyat sina klimatlöften, NDC:s (Nationally Determined Contributions), från 2015! (Anm. Klimatlöftena skall förnyas vart 5:e år enligt Paris-avtalet). Enligt en färsk rapport från FN:s miljöprogram UNEP är det dock hittills endast 26 av FN:s ca 200 länder som har kommit med förnyade klimatlöften! OCH vi går enligt rapporten mot en global uppvärmning på 2,6 grader till sekelskiftet!

Transformativ systemändring …!

Om vi skall innehålla Paris-avtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader och helst till 1,5 grader krävs en transformativ systemändring på global basis! Inte sedan – utan NU! Rapporten säger att CO2-utsläppen måste minskas med 45 % till 2030 om vi skall begränsa uppvärmningen till 1,5 grader och med 30 % för en begränsning till 2 grader! JUST NU är det dock ingenting som tyder på detta! Tvärtom! Prognosen för CO2-utsläppen för 2030 ser med dagens klimatlöften snarare ut att öka!

DU …!

Vad kan DU göra? DU kan tyckas vara långt ifrån händelsernas centrum i det här sammanhanget, men DU kan lyfta frågan i dina sociala nätverk om politikens oförmåga att ta klimatkrisen på allvar. I FN:s rapport har vi ju svart på vitt! OCH var extra observant på vad politiken kommer fram till vid COP27 i Sharm el-Sheikh! Så! Bli en Doer för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Code Red! – FN varnar världen …!

Konsekvenserna av fortsatta utsläpp av växthusgaser är här sedan länge!

Helt ur spår …!

Världens länder är helt ur spår vad gäller att begränsa den globala uppvärmningen! För att vi skall klara 1,5-gradersmålet måste ländernas klimatåtaganden enligt Paris-avtalet sjufaldigas jämfört med nuvarande klimatlöften till 2030! Detta framgår av en rapport från WMO (World Meteorological Organization), som publicerades i förra veckan. Det mest uppseendeväckande i rapporten! CO2-utsläppen fortsätter att öka! Trots klimatlöften om årliga minskningar fortsätter vi alltså att öka utsläppen och förvärra klimatkrisen!

Bråttom …

OCH det är bråttom! CO2-halten i atmosfären ökar hela tiden och ligger f.n. på ca 420 ppm, vilket kan jämföras med ca 280 ppm under förindustriell tid! Problemet är att huvuddelen av utsläppen stannar kvar i atmosfären i 100-tals för att inte säga 1000-tals år! Det betyder att även om vi helt teoretiskt skulle upphöra med alla CO2-utsläpp över en natt så skulle den globala uppvärmningen ändå öka utöver den hittills uppmätta uppvärmningen på 1.1 grader!

CO2-budgeten …!

Det fysikaliska faktumet att utsläppen stannar kvar i atmosfären över lång tid innebär också att man kan fastställa en budget, en s.k. CO2-budget, för hur mycket mer vi kan släppa ut! Man kan använda liknelsen med att fylla upp ett badkar. För eller senare rinner det över om man inte stänger tillflödet! Läs mer om de grundläggande mekanismerna på http://climateforlife.se/harda-fakta-om-co2-utslapp/ eller se nedanstående grafik!

Tillflödet till badkaret/CO2-budgeten fortsätter att öka trots att världens samlade vetenskap har kommit fram till att utsläppen måste minska kraftigt varje år fram till 2050!

Verkligheten …

Den aktuella larmrapporten från WMO, producerad av United in Science (ett samarbete mellan ett antal globala klimatorganisationer med koppling till FN), syftar till att visa gapet mellan FN:s klimatmål och verkligheten! Med en, enligt rapporten, fortsatt trend av ökade CO2-utsläpp, 1,2 % ökning jämfört med 2019 (se anm), istället för en kraftig årlig minskning kan konstateras att gapet är ENORMT! Anm. Det relevanta jämförelseåret är 2019 d.v.s. året före ”pandemiåret” 2020 då utsläppen minskade med ca 5 % till följd av globala nedstängningar.

Gapet …!

Enligt FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) måste de globala utsläppen halveras till 2030 med en årlig minskningstakt på 7-8 % och därefter fortsätta på samma sätt med en halvering varje decennium för att nå nollutsläpp till 2050. OBS! Detta är nödvändigt för att vi skall hålla oss inom vår tillgängliga CO2-budget! De årliga minskningarna innebär i sin tur att vi kan begränsa den globala uppvärmningen till högst 2 grader, men helst till 1,5 grader, under detta sekel! I själva verket sker ju nu en ökning med 1,2 % per år, vilket ger en skillnad på vad som sker och vad som borde ske på nära 10 % per år!!! SLUTSATS! Vi är HELT ur spår!

Just nu är världens länder helt ur spår vad gäller sina klimatåtaganden. Klimatlöftena till 2030 måste skärpas sjufalt för att inte äventyra levnadsvillkoren för kommande generationer!