USA blir SKURKSTAT!!!

Nytt mantra i kepsen….???

I tisdags utfärdade president Trump en exekutiv order där han backar USA:s tidigare utfästelser för att bekämpa den globala uppvärmningen. Förutom några nyckelpersoner i hans stab såsom EPA:s (Environmental Protection Agency! Hör och häpna!) Scott Pruit och vicepresident Mike Pence hade han samlat ett antal gruvarbetare runt sig för att vara med om denna ”historiska” händelse! I själva verket betyder denna order att Trump gör USA till en SKURKSTAT ur ett klimatperspektiv. Han inte bara ger grönt ljus för kolet (ett av hans förvirrade vallöften är ju att ge tillbaka jobben till kolgruvearbetarna) utan han tar bort alla EPA:s restriktioner för kol- och oljeindustrin och stoppar USA:s bidrag till FN:s gröna fonder (enligt Paris-avtalet skall FN:s rika länder delvis finansiera utvecklingsländernas klimatomställning med 100 miljarder dollar per år f.o.m.  2020). Han spelar med planeten Jorden som insats för att vinna kortsiktiga, som han tror, ekonomiska vinster. Dags att ändra i kepsen Mr President!!! ”F–K THE PLANET!” Läs ”ordern” här: https://imgur.com/gallery/VOCZn

 

I Babusjkan! – VEM där???

Snaran dras åt ….!

Spekulationerna kring kopplingarna mellan Trumps presidentvalkampanj och ryska ekonomiska intressen har accelererat! Inte minst sedan  FBI-chefen James Comey i kongressförhör förra måndagen bekräftade officiellt att FBI utreder de eventuella kopplingarna. Det handlar med all sannolikhet i slutänden om fortsatt exploatering av världens oljeresurser. D.V.S. helt på tvärs mot Paris-avtalet! Frågan är nu!  VEM gömmer sig i babusjkan???

Exxon/Rosneft ….!

Sedan tidigare har det spekulerats kring ett stoppat oljekontrakt mellan amerikanska Exxon, världens största oljebolag, och Rysslands läs Putins motsvarighet Rosneft. Kontraktet handlar om oljeprospektering i den ryska delen av Arktis, värt 5000 miljarder SEK. Kontraktet stoppades av Obama-administrationen 2014 till följd av Rysslands annektering av Krim-halvön. Trump kan ha lovat, enligt spekulationerna, att bryta dessa sanktioner som en ”gentjänst” för att Putin infiltrerade valkampanjen.

Försäljning av Rosneft ….!

En ytterligare graverande detalj i de misstänkta kopplingarna är  försäljningen av ca 20 % av Rosneft till en utländsk köpare i väst via ett bolag registrerat på Cayman-öarna för ca 100 miljarder SEK. Köparen har inte tillkännagetts officiellt! Beloppet är en nätt summa, som skulle lösa en del av Rysslands nuvarande budgetproblematik. Oljeinkomsterna har ju sinat sedan både ”Obamas” och EU:s sanktioner! Var kommer dessa pengar ifrån?  Exxon? Trump? Tips till FBI!  FOLLOW THE MONEY!!!

ROCKSTRÖM – ”No business on a dead planet”!

Asteroid på väg mot Jorden ???

I ett inlägg i Dagens Industri måndagen den 20 mars liknar Johan Rockström, vår internationellt erkände forskare inom klimatförändringar, den globala uppvärmningen med att  en kilometerbred asteroid med 98 % sannolikhet är på väg rakt mot Jorden. OBS! Förra gången detta hände, för ca 65 miljoner år sedan, utplånades dinosarierna , Jorden rubbades i sitt jämviktsläge och gick in i ett helt nytt klimattillstånd. Lyckligtvis är detta bara en liknelse!

Den globala uppvärmningen lika allvarlig …!

MEN den globala uppvärmningen kan få minst lika stora konsekvenser inom detta århundrade! Rockströms poäng är att det går att undvika om världens alla länder kommer överens om att avsätta 1-2 % av Jordens samlade BNP för att ställa om till ett mer attraktivt och hållbart samhälle. Han säger vidare att det är ett dubbelfel att inte göra det d.v.s. (1) att blunda för en katastrof och (2) att missa chansen till att göra Jorden till en bättre plats!

VARFÖR GÖR VI INTE DET … ???

Nationalekonomernas modeller håller inte!!! Den kortsiktiga ekonomiska vinsten med ”Business as usual” är helt enkelt större än att avstå från 1-2 % av BNP! Rockströms SLUTSATS! De ekonomiska modellerna fungerar inte för olinjära stora förändringar i ekonomin d.v.s. det som händer vid s.k. ”tipping points” såsom att Jordens korallrev försvinner (på god väg att hända) eller att havsnivån höjs med flera meter! Rockström menar att vad gäller den globala uppvärmningen så rör vi oss bortom ekonomin och är inne på statsvetenskapens, moralens och etikens område. Han konstaterar också krasst/utanför modellerna ”there´s no business on a dead planet”!

DIN och min SLUTSATS ….!

Världen behöver starka politiska ledare, som alla ställer sig bakom Paris-avtalet från 2015! Det gäller alltså att hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader! PLUS! Och här kommer det viktigaste! DU och jag och alla våra brödrar och systrar måste, direkt eller indirekt via val, ställa krav på våra politiska ledare. Det politiska spelet är ju tyvärr också kortsiktigt! Men DU och jag och våra eventuella barn och barnbarn kan ju inte acceptera ett kortsiktigt politiskt spel utan måste se på Jorden och dess förutsättningar på lång sikt! Att inte säga något uppfattar de på korta mandat sittande politiska ledarna som ett tyst medgivande till fortsatt kortsiktigt tänkande!

Silicon Valley i Nordsjön!!!

Megaprojekt …!

På torsdag den 23 mars i Bryssel undertecknar Nederländerna, Danmark och Tyskland via sina nationella elnätsoperatörer, danska Energinet och holländska/tyska Tenne T, ett samarbetsavtal om att bygga en megastor vindkrafthubb mitt ute i Nordsjön på Doggers bankar. Enligt Danmarks energiminister Lars Christian Lilleholt blir det ”vindkraftens Silicon Valley”.

Grandios vision…!

Fullt utbyggd kommer vindkrafthubben att omfatta vindkraft på 100000 MW (motsvarande 100 stora kärnkraftverk eller 4 gånger Sveriges installerade eleffekt). Hubben kommer att kunna förse 80 miljoner människor med el. Vindkraften kommer att överföras till en konstgjord ö. Därifrån kommer den att föras vidare till 6 länder, Danmark. Nederländerna, Tyskland, Storbritannien, Norge och Belgien via s.k. högspänd likström (en av Sveriges och ABB:s specialiteter). Hela systemet möjliggör också ett utbyte av el mellan de aktuella länderna. Grandiost och framtidsinriktat!

ALEXANDER GRAHAM BELL visselblåsare…!

Varnade för växthuseffekten ….!

För precis 100 år sedan, 1917, varnade telefonens uppfinnare Alexander Graham Bell för att ett ohämmat användande av  olja och kol skulle leda till en s.k. växthuseffekt och en global uppvärmning. Han insåg också att fossila bränslen var en ändlig resurs och propagerade för förnyelsebar energi och energieffektivisering. Han uppfann dock inte begreppet ”Växthuseffekten”. Begreppet myntades 1909 av den engelska fysikern John Henry Poynting baserat på experiment av den irländske forskaren Henry Tyndall redan på 1850-talet. Även den SVENSKE nobelpristagaren (1896) Svante Arrhenius, som genom sin forskning kunde härleda sambandet mellan koldioxidutsläpp och den globala uppvärmningen bidrog. Svante Arrhenius förutsåg att temperaturen på Arktis skulle rusa om koldioxidhalten i atmosfären skulle öka med en faktor 2,5 till 3,0 i förhållande till dåtidens nivå. Vi är nästan där redan NU! Vi kan tyvärr konstatera att hans förutsägelser var riktiga! Under vinterhalvåret 2016/2017 har temperaturen i Arktis varit 20 grader högre än normalt!

STORA BARRIÄRREVET hotat!

Andra året med  koralldöd …!

För andra året i följd har en utbredd koralldöd inträffat på Stora Barriärrevet utanför Australiens nordöstra kust. Stora Barriärrevet tillhör världsarvet vid sidan av t.ex. Venedig, Stonehenge och Galapagosöarna. Under 2016 har över 90 % av revet, till ytan lika stort som Italien, i varierande grad drabbats av s.k. blekning. Detta har i sin tur inneburit att ca 25 % av korallerna har dött!

Blekning ….

Blekningen beror på förhöjda vattentemperaturer, som i sin tur kan härledas till klimatförändringarna. En temperaturökning på enbart 1 grad räcker för att processen skall komma igång. OBS! Den globala uppvärmningen är redan uppe i ca 1  grad. OCH Barriärrevet är redan hotat! Enligt Parisavtalet måste ”vi” hålla oss väl under 2 grader för att Jorden i allmänhet skall kunna klara drägliga levnadsvillkor. Det skrämmande är att vi är på väg mot 3-4 grader! Åter till blekning!  Korallerna är levande organismer som lever av en viss typ av mikroalger på dess yta. Algerna ger även korallerna dess färg.  När havstemperaturen ökar blir korallerna stressade och stöter bort algerna. Korallerna bleknar, får ingen näring och dör efter ett par månader.

Varför bry sig….?

Som sagt Stora Barriärrevet tillhör världsarvet. Det är lika självklart som andra unika platser som Sydpolen och Nordpolen eller att det skall finnas vilda lejon i Afrika. Ur ett mer konkret perspektiv så hotar döende korallrev den biologiska mångfalden i världshaven. På Stora Barriärrevet lever t.ex. över 1600 olika fisksorter, ca 130 sorters hajar och rockor och ett 30-tal olika valar och delfiner. Faunan kring dessa havsfenomen utgör i slutändan också mat för miljoner människor. Och vi blir inte färre! Från dagens ca 7 miljarder invånare på Jorden pekar prognosen på 9-10 miljarder ”redan” 2050!

Sensmoral …!

Tyvärr detta ”vansinne” får pågå för att  den moderna människan av naturliga skäl har svårt för att se sambanden mellan hur vi lever vårt dagliga liv och de långsiktiga konsekvenserna av detsamma på platser långt borta från vår vardag. Det är samma psykologiska fenomen som varför vi inte på allvar  reflekterar över skövling av regnskogar (står för ca 20 % av koldioxidutsläppen) eller avsmältningen av landis på Arktis och Antarktis (innebär i nuvarande takt havsvattennivåhöjningar på 3-5 meter 2100). Ibland brukar man kalla det för ”Allmänningens tragedi”! D.v.s. vi tillåter oss att förorena i luft och vatten så länge det inte kostar något direkt! I det här fallet med den globala uppvärmningen är kostnaden hög, nota bene, för Världssamfundet redan nu men framförallt för kommande generationer d.v.s. för våra eventuella barn och barnbarn. Jorden brinner bokstavligen talat!

TRUMP censurerar klimatet!

Bygger en mur – runt sig själv….!

Han blundar och stoppar fingrarna i öronen! President Trump vill varken se eller höra talas om konsekvenserna av den globala uppvärmningen. Enligt Washington Post har hans team under förra veckan tagit fram ett budgetförslag om nedskärningar för både NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) och NASA.

Ett högt spel…!

NOAA övervakar sambandet och effekterna av förändringar i hav, atmosfär och land via sina satteliter. Man kan härigenom förutse bl.a. extrema väderförhållanden och varna i tid för att mildra konsekvenserna. NASA samverkar med NOAA genom sina rymdobservationer av Jorden.  Allt detta skall nu nedmonteras! Det luktar CENSUR lång väg! Han vill inte att vi skall veta! Han satsar ju på en renässans för kolet och oljan! HUUUGGGHHA! Priset i form av en galopperande global uppvärmning betalar DU och jag, hans eget folk och övriga världen!!!

WIENERSCHNITZEL! – Auf Wiedersehen!

Tyska miljödepartementet säger adjö…..!

Under den gångna veckan bestämde tyska miljödepartementet och dess chef, miljöminister Barbara Hendricks, att endast vegetarisk mat skall serveras på officiella middagar inom hennes departement. Hon är dock noga med att påpeka att beslutet inte skall uppfattas som en pekpinne till allmänheten utan snarare som en väckarklocka. Budskapet är snarare att vi skall tänka till en extra gång då vi lägger upp på tallriken!  OBS! Tänk på att köttätande svarar för lika mycket CO2-utsläpp som bilismen! För övrigt! Missa inte ZERO IMPACT på Sveriges TV1 på onsdag 2100!

SAUDI upptäcker ”Den osynliga handen”!

Sälja snabbt ….!

Saudiarabien, världens största oljeland, med världens största oljebolag, Saudi Aramco, ser faran av dödshotet mot oljan. Signalerna i marknaden, ”Den osynliga handen”, är nu tydliga! Man har följaktligen bestämt att börsnotera Saudi Aramco och sälja ut delar av bolaget med början 2018. Marknadsvärdet idag, med dagens oljepris på ca 50 dollar fatet, bedöms ligga på 2000 miljarder dollar. Jämför med Apple, världens idag högst värderade publika bolag, som värderas till 500 miljarder dollar! Den långsiktiga planen för Saudi Aramco är att ombilda det till ett internationellt industrikonglomerat till 2030. MEN det är bråttom! Enligt nyligen publicerade prognoser för oljan kan nästa stora krasch för oljepriset, som sjunkit kraftigt från 130 dollar fatet sedan 2011, komma redan i början på 2020-talet. Läs mer om detta och elbilarnas framfart på http://climateforlife.se/den-osynliga-handen-dodar-oljan-och-kolet/

IKEA gör det igen!

Hållbart i köket….!

Den 1:e februari 2017 lanserade IKEA sin nya köksserie KUNGSBACKA! Vaddå hållbart! Jo! Materialet i köksinredningen är gjort av återvunnen plast. IKEA ger därmed sig in i kampen mot plastskräp, som till slut hamnar bl.a. i våra hav och blir till s.k. mikroplaster. Plasten är då inne i människans näringskedja med idag  oförutsedda konsekvenser! Det krävs ynka 25 st PET-flaskor för att tillverka 1 st skåpslucka! HEJA IKEA! Tips! Överväg köksserien KUNGSBACKA nästa gång DU går i kökstankar! OBS! I den övergripande kampen för ett hållbart samhälle tillhör IKEA giganterna på företagssidan. Förutom att satsa miljarder på att bli självförsörjande på el via sol och vind till 2020 säljer man sedan i fjor också solceller i sina varuhus med början i Storbritannien. Som sagt! HEJA IKEA!