MR BOND INSTALLERAR SOLCELLER – Del 4!

shutterstock_114957853-256x171[1]

Mr Bond väljer leverantör!

Leverantörsmarknaden har undersökts i tidigare avsnitt, Del 3. Där kom han fram till att han vill ha allt serverat i form av en nyckelfärdig anläggning! Han kom även fram till att teknik och pris sannolikt inte skiljer sig så mycket mellan leverantörerna. Han fick rätt på denna punkt! Utslagsgivande för Mr Bond blev den fysiska konfigurationen på solcellsanläggningen. D.V.S. ! Vilken av leverantörerna kunde få ut flest kWh av hans södertak. Skulle han välja svarta eller blåa solceller?  Mr Bond som är något av en estet vad gäller utseende och form fastnade för den svarta nyansen. Till sist och syvendes handlade det också om lite MAGKÄNSLA! Nu har han kommit till ett BESLUT och känner sig nöjd!

Vad händer nu?

I nästa avsnitt, MR BOND INSTALLERAR SOLCELLER – Del 5, återkommer han och rapporterar om det som skall hända tills solcellerna är på plats och idrifttagna. Även om det är en nyckelfärdig anläggning så slipper inte Mr Bond undan helt. SOM SAGT mer om detta i nästa avsnitt!

VÄRLDENS BÄSTA IKEA har gjort det igen!

Satsar 10 miljarder kr!

Enligt tidigare, se http://climateforlife.se/varldens-basta-ikea-sjalvforsorjande-pa-el/, har IKEA blivit självförsörjande på el i Norden genom sina 46 stora vindkraftverk i Sverige och solceller på en del av sina byggnader. Nu går man vidare! Enligt Financial Times i veckan är planen att bli självförsörjande på el worldwide till 2020. IKEA satsar ytterligare 5 miljarder kr på vindkraft och 1 miljard kr på solceller till 2020. DESSUTOM lämnar man ett bidrag till FN:s gröna fonder, GCF (Green Carbon Fund), på 4 miljarder.  IKEA vill gå i bräschen och uppmanar andra företag och organisationer att göra liknande satsningar! UPPREPAR TIDIGARE TIPS! Som konsument välj de företag som gör skillnad!

Climate8

PÅVENS INHOPP skapar chockvågor!

shutterstock_267396425[1]

Starka reaktioner världen över!

Påvens och Vatikanens encyklika/skrift ”Laudato si” om klimatet i förra veckan har skakat om i världssamfundet. Republikanerna i USA, varav hälften(!) förnekar den globala uppvärmningen, menar via flera av de blivande presidentkandidaterna inför 2016 att påven skall hålla sig till de moraliska frågorna. Klimatfrågan skall skötas av vetenskapen och politikerna. Tony Abbot, premiärminister i Australien, hävdar ungefär samma sak. Det starkt katolska och ”kolbaserade” Polen har också gått i taket via uttalanden från politiker och industriledare.

Varför dessa invändningar?

SANNINGEN är att dessa sagesmän tillsammans med flera andra likartade aktörer försvarar i första hand nuvarande tingens ordning. De  tillhör ju alla de stora kolproducerande/- exporterande länderna i världen! Bevekelsegrunderna handlar alltså inte om klimatfrågan utan om ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande!  Man känner helt enkelt ett hot från den här typen av extraordinära inhopp! BRA GJORT påven och Vatikanen! Invändningen att låta vetenskapen sköta frågan är dessutom starkt kontra-produktiv! Hälften av republikanerna i USA tror ju inte ens på vetenskapen i den här frågan!!!

”LAUDATO SI”! – Påven blåser till strid!

shutterstock_267396425[1]

Påvens stridsrop är ”Laudato si”!

Uttrycket är gammalitalienskt och betyder ordagrant ”Lovad vare er…”! Det han menar är! Lyssna nu! Vi måste ta vara på allas vår gemensamma jord! I den encyklika/ skrift som gavs ut av påven och Vatikanen  igår den 18 juni  säger han med eftertryck två saker! Vi lever över jordens tillgångar! OCH vi gör det dessutom på fel sätt genom ohämmad användning av fossila bränslen!

Påvens uppmaning!

Han vänder sig till både världens makthavare (med tydlig adress till klimatförhandlingarna i Paris senare i år) och till DIG. Han manar till besinning och förändring både i stort och i smått! Han vänder sig inte bara till ca 1,5 miljarder katoliker utan till alla! LÄS! Alla måste hjälpas åt genom att ta små steg i rätt riktning hela tiden! Att Vatikanen och påven på detta sätt ger sig in i storpolitiken och vetenskapen kring klimatfrågan bedöms vara unikt.

Skriften står på en stabil grund!

Encyklikan står dessutom på en stabil vetenskaplig grund. Den  har föregåtts av tre omfattande workshops i Vatikanen under 2014. Inte minst beroende på dess vetenskapliga stringens kommer encyklikan  att få ett stort genomslag inom det politiska samfundet världen över. Den stöder sig i allt väsentligt på FN/IPCC:S vetenskapliga rapporter. Här finns inget utrymme för tvivel! Vatikanen och påven hävdar med eftertryck att den globala uppvärmningen är ”man-made”. Påven själv är i grunden kemist och har uppenbarligen förstått de vetenskapliga sammanhangen kring växthuseffekten! KOLLA nedanstående figur!

GreenhouseEffect[1]

MR BOND INSTALLERAR SOLCELLER – Del 3

shutterstock_114957853-256x171[1]

Nu till utförandet!

Mr Bond har ju tidigare i Del 1 och Del 2 kommit fram till att det finns både fysiska förutsättningar och ekonomi. Han går nu vidare med utförandet.

Första frågan – Hur ser leverantörsmarknaden ut?

Mr Bond är ju som DU och jag en privatperson utan yrkesmässiga kunskaper inom solcellsteknologi och installation av solceller. Han kommer därför ganska snabbt fram till att han vill köpa en nyckelfärdig anläggning. OCH han konstaterar att  marknaden är rationell och har anpassat sig! Med lite detektivarbete  kommer han fram till att det finns en handfull leverantörer från ”ax till limpa” på privatmarknaden. HUR? Jo, ”the hard way”! Mr Bond, som har bestämt sig för att göra det här från grunden, har följaktligen researchat genom att googla, surfa och ringa! OM man inte vill gå igenom denna process då? Mun-mot-mun-metoden brukar ju också kunna funka! Det finns alltid någon granne eller någon i bekantskapskretsen som  i likhet med Mr Bond har förstått att installera solceller är både ekonomiskt och framtiden!

Andra frågan – MEN hur hanterar jag teknologin?

Mr Bond har inte djupdykt i denna fråga utan han nöjer sig med att konstatera att grundtekniken att omvandla solljus till el är samma för alla tillverkares produkter idag. De produkter som är ute på marknaden är väl beprövade sedan ett flertal år tillbaka. Bakgrunden till solcellsboomen och prisraset på solceller de senaste 5-10 åren handlar inte om några större teknologiska genombrott utan snarare om en successivt ökande efterfrågan. Mognaden ur tillverknings-och teknologisynpunkt för dagens solceller kan även avläsas ur de långa produktions- och effektgarantierna på 25-30 år som lämnas av alla leverantörer!

Tredje frågan – Vilken leverantör skall jag välja?

Mr Bond, som ju har bestämt sig för att göra saker och ting  ”by the book” (dock utan att överdriva), har följaktligen kontaktat 2-3  leverantörer av nyckelfärdiga anläggningar och bett om en offert. Förfrågan har i sak varit mycket enkel. Han har angett sin adress, husets orientering (väderstreck), taklutning, vilken takyta som kan disponeras och takbeläggning. Eftersom han har konstaterat att den tekniska kvaliteten i stort sett förefaller vara likvärdig på hela leverantörsmarknaden kommer utvärderingen av offerterna sannolikt i första hand att handla om service, leveranstider och pris!

Hur gör han nu?

För tillfället väntar Mr Bond på att få in utlovade offerter. Han kommer därefter att ställa upp ett antal urvalskriterier t.ex. pris, service, referenser etc. Till sist och syvendes kan det handla om magkänslan, eftersom marknaden verkar så homogen. VI FÅR SE! Mer om detta i nästa avsnitt ”MR BOND  INSTALLERAR SOLCELLER – Del 4!

G7 SÄTTER TONEN fossilt skall bort!

G7 drar i nödbromsen överraskar alla!

USA, Tyskland och Frankrike genom Obama, Angela Merkel och Francoise Hollande drev på hårt i klimatfrågan på  senaste G7 mötet på Schloss Elmau i Bayerska alperna den gångna helgen. Koldioxidutsläppen från kol, olja och naturgas skall minskas med 70%  till 2050 från 2010 års nivå och vara helt borta till sekelskiftet. Varför är detta överraskande? Jo, bland de sju finns ju även Japan och Kanada som hittills har bromsat! Att USA är med på båten är också mycket positivt och i viss mån överraskande! USA släpper ut näst mest efter Kina. Räknat per capita är man dock den överlägset största utsläpparen. USA är dessutom en stor kolexportör! THANKS OBAMA!!! NU drar G7 i nödbromsen ,vilket inte är en dag för tidigt!! Kolla!

Global uppvärmning 12000 år

Stor betydelse inför  Paris-förhandlingarna i december!

G7- länderna svarar ungefär för ca 30% av den globala förbrukningen av fossila bränslen och utgör således en stor påtryckare på övriga länder inför FN/IPCC och COP21 i Paris senare i år. FN-mötet i Paris syftar ju till att ersätta ett för närvarande haltande Kyoto-avtal med ett mellan alla FN:s alla 195 stater multilateralt  avvecklinsavtal för koldioxidutsläppen.

Mötet i Paris är sista chansen!

NOTERA att på detta möte är alla regeringschefer samlade och att mötet är sista chansen på lång tid att få till ett heltäckande avtal. Regeringscheferna har hittills endas deltagit ungefär vart 5:e år på dessa FN-möten. Senaste gången var i Köpenhamn på COP 15 i december 2009. Köpenhamnsmötet blev tyvärr en flopp. Sedan dess har koldioxidutsläppen ökat varje år med mellan 1-2 %!

Varför håller inte detta längre!

För att vi inte skall överskrida 2-gradersmålet har vi en CO2-budget på 1000 miljarder ton att hålla oss till. Hittills de senaste 50 åren har vi förbrukat hälften av denna budget. Med nuvarande takt på 35 miljarder ton har vi uppnått taket till 2030. Då är vi på väg mot en galopperande global uppvärmning långt över gränsen 2 grader. De senaste 50 årens CO2-utsläpp har resulterat i en uppvärmning på ca 1 grad. Med den här takten är vi på väg mot 4-6 grader. Kurvan måste  brytas ASAP. DÄRFÖR är senaste helgens överenskommelse mellan G7-länderna så viktig!

VÄRLDENS BÄSTA IKEA självförsörjande på el!

IKEA har nu 46 stora egna vindkraftverk i Sverige!

I och med att IKEA invigde en stor vindkraftpark i slutet på maj i Glötesvålen i Härjedalen är man inklusive tidigare 16 vindkraftverk självförsörjande på el för hela Norden. VARFÖR är detta viktigt i ett globalt perspektiv? Jo, det är viktigt att globala s.k. samhällsbärande företag går före och gör skillnad i klimatomställningen. Andra sådana exempel är Walmart, Unilever, Apple, Google etc. OCH vi skall inte tala om serieentreprenören Elon Musk och hans Tesla som håller på att revolutionera batteri- och transportmarknaden! MEN hur kan DU och jag haka på den här trenden? DAGENS TIPS! Jo, som konsument VÄLJ de företag och leverantörer som gör skillnad!

9388dc0a583e3e7e_400x400ar[1]

DET SKALL VI FIRA världsmiljödagen!

Börja DIN klimatresa idag!

Vad passar inte bättre än att börja lära sig mer om klimatproblematiken idag! Världsmiljödagen den 5 juni är ett resultat av världsmiljökonferensen i Stockholm 1972. Med tanke på den globala uppvärmningen hittills på 0,85 grader kan man säga att resan hittills har väl gått sådär. En bra början på DIN klimatresa är att följa Climate for Life på webben/facebook  och sprida budskapet vidare! BÖRJA IDAG!!!

Daddy

NÄRINGSLIVET VISAR VÄGEN upprop till G7!

Näringslivet tar bladet från munnen!

Över100 av världens största  företag och fonder har satt tryck på G7-gruppen, de sju största industriländerna, som träffas för toppmöte på ”Schloss Elmau” i Tyskland i helgen. I tisdags i förra veckan krävde man i ett gemensamt brev att G7-politikerna skulle prioritera klimatfrågan på mötet. Varför? Jo,  man har insett att en okontrollerad global uppvärmning kommer att påverka värdet av företagens och fondernas tillgångar. OCH till sist DIG och mig eftersom en hel del av tillgångarna är placerade i pensionsfonder och liknande! Aktivisterna blir fler och fler! BRA! Se även http://climateforlife.se/norge-visar-vagen-lamnar-kolet/

AP933427916174-638x524[1]