Filmskaparen Al Gore i Cannes!

Nästa film kommer snart!

I förra veckan var Al Gore på filmfestivalen i Cannes för att göra reklam för uppföljaren till hans förra film ”An Inconvenient Truth” från 2006. Den nya filmen har titeln ”An Inconvenient Sequel” (En obekväm uppföljare).  Filmen släpps i USA den 28 juli. Den präglas inte av samma domedagsstämning som den första.  Al Gore säger nu: ”En fossilfri värld är inom räckhåll, men det krävs stora uppoffringar för att det skall bli verklighet!” 

Finansvärldens upprop till Trump!

Stanna kvar i Paris-avtalet…!

I ett brev i förra veckan, undertecknat av över 200 investerare, uppmanas president Trump att besluta att USA skall stanna kvar i Paris-avtalet. Investerarna representerar ett sammanlagt kapital på 15000 miljarder dollar (jfr Sveriges BNP eller Norges oljefond båda lika med ca 400 miljarder dollar). VARFÖR? Dom vill helt enkelt skydda sina tillgångar! Om USA går ur Paris-avtalet befarar dom helt enkelt att USA blir paria i världssamfundet med ödesdigra konsekvenser för stabiliteten inom finansvärlden! Brevet har också skickats till ledarna för G7- och G20-länderna, som träffas I Italien och Tyskland i maj och juni! NU ligger bollen hos Trump! Se även http://climateforlife.se/klimatkriget-i-vita-huset/.

Klimathotet? – ”Har en SUV och bor i vårt område!”

Ändrar sitt beteende…!

Enligt en enkätundersökning på uppdrag av ZeroMission utförd av Novus årligen sedan 2013 har mer än hälften av svenskarna ändrat sitt beteende till följd av klimatproblematiken. Har DU? Andelen har ökat år för år sedan undersökningen startade. Det kanske mest intressanta med resultatet är att endast 15 % (!) av svenskarna inte tänker ändra sitt beteende.  Apropå denna minoritet kommer man ju osökt att tänka på KPA Pensions TV-trailer om klimathotet. Citat!  Läraren: ”Någon som kan säga något om klimathotet?” Eleven: ”JAG VET”! ”Han har en SUV och bor i vårt område!”

Fångar CO2 med MAJS!

Illinois i USA…!

Under april togs världens största anläggning för koldioxidinfångning (CCS = Carbon Capture System) i drift i Illinois i USA. Det unika  med anläggningen är att det handlar om s.k. bio-CCS d.v.s. man använder biobaserat bränsle i processen. I det här fallet tillverkas etanol baserat på majs som bränsleråvara. Processen ger CO2 som restprodukt som ”fångas in”!

CO2-halten minskar….!

CO2 från processen  leds i rörledningar till förvaring i berggrunden på ca 2 km:s djup. Genom att CO2 tas från atmosfären (fotosyntesen) när majsodlingen växer och sedan tas om hand och lagras i bergrunden blir nettoresultatet att CO2-halten i atmosfären minskar. D.V.S. raka motsatsen till då fossila bränslen tas från bergrunden, släpps ut i atmosfären och ökar CO2-halten!

Memo till DIG…!

NOTERA att bio-CCS har pekats ut av FN som en nödvändig metod för att vi skall klara 2-graders-målet i Paris-avtalet!!! Det behövs massor av goda exempel! OCH goda krafter som DU och jag! Hittills är vi inne på en farlig väg (mot 4 grader)! Kolla!

 

 

 

 

Klimatkriget i Vita Huset!

Möte om Paris-avtalet uppskjutet ….!

I förra veckan, samtidigt som representanter för FN:s länder träffades i Bonn för att finna en väg framåt för Paris-avtalet efter 2018, blev mötet om huruvida USA skall stanna kvar i avtalet uppskjutet en andra gång på kort tid. Enligt administrationen skall man nu avvakta tills efter G7- och G20-mötena på Sicilien i slutet på maj. Det är uppenbart att det pågår ett ställningskrig i frågan i Vita Huset!

Två läger…!

Enligt uppgift tillhör chefen för landets ”Naturvårdsverk”  EPA (Environment Protection Agency), Scott Pruitt, och Vita Husets chefsstrateg, Steve Bannon, de största belackarna medan ”Secretary of state” (utrikesministetn), Rex Tillerson, och ”Secretary of energy” (energiministern), Rick Perry, favoriserar att stanna kvar i avtalet.

Blod tjockare än vatten …?

Var Trump står är väl ingen som vet! Frågan är om han inte går på favoritdottern Ivankas och svärsonen Jared Kushners linje d.v.s. att stanna kvar. Ivanka har ju tidigt förklarat efter presidentvalet i november 2016  att hon och Kushner kommer att göra klimatet till sin profilfråga.  Läs mer om Ivanka och klimatet på http://climateforlife.se/ivanka-trotsar-pappa/

Sol och vind det nya normala! – Framtiden redan här!

Bilden talande…!

Studera bilden i 10 sekunder! Nu hamnar således kol på museum i Kentucky (en av USA:s kolstater tillsammans med West Virginia och några till)  och lämnar plats för solen! På Bloomberg New Energy Finance (BNEF) årliga sammanfattning av utvecklingen  inom ny energi   förkunnade Michael Liebrich på BNEF, i förra veckan, att den som blinkade riskerade att missa hela den förnyelsebara revolutionen! Så snabbt har det gått! Sedan 1975 har priset på el från solenergi minskat med 150 ggr (!) och den installerade eleffekten baserat på sol har ökat med 115000 (!) ggr till över 100000 MW!

Bill Gates fel ute…!

Förra året på motsvarande möte häcklade han Bill Gates för dennes åsikt att det behövs ett teknologiskt energimirakel för att klara klimatfrågan. Läs mer om Bill Gates åsikter på http://climateforlife.se/bill-gates-pa-hal-is/.  Energimiraklet är ju redan här, menade Michael Liebrich då! Gäller bara att sjösätta idag etablerad sol- och vindteknik! Detta år konstaterar han kort och att miraklet är det nya normala! Framtiden är redan här!!!

Sveriges minskning av CO2! – SÅ DÄR …. !!!

Utsläppen oförändrade…!

Sveriges utsläpp av CO2, nota bene inom Sveriges gränser, var oförändrade från 2015 till 2016 lika med ca 56 miljoner ton per år enligt Naturvårdsverkets beräkningar. Beräkningen innefattar inte CO2-utsläpp från tillverkning utomlands och från konsumtion av importerade produkter. Allt som allt orsakar således Sverige mer utsläpp än ovan. Utslaget per capita motsvarar de totala utsläppen ca 8 ton CO2 per person och år.

Chanslösa om vi inte steppar upp….!

För att vi i Sverige och övriga västvärlden skall kunna ge Paris-avtalet från 2015 (mindre än 2 graders global uppvärmning) en chans måste vi ner på i genomsnitt 2 ton CO2 per person och år! Enligt den nya klimatlagen (2016) skall vi i Sverige dessutom vara koldioxidfria till 2045. Detta gäller oavsett vilken regering som sitter vid makten. Här gäller det uppenbarligen att STEPPA UPP alltifrån politiker till DIG och mig!!! OBS! Det funkar med rätt ”mindset”! D.V.S. om ”alla tar små steg i rätt riktning hela tiden”! YOU CAN DO IT!

 

 

 

Storbritannien kolfritt! – Hellre KEXIT än BREXIT!

Union Jack hissades den 21 april….!

Den 21 april var Storbritannien helt fritt från kol! Sedan slutet av 1800-talet har Storbritannien var mycket beroende av kol för sin elförsörjning. Det första koleldade kraftverket startades redan 1882! MEN nu är det SLUT. För två år sedan beslutade parlamentet att alla kolbaserade kraftverk skall stängas senast 2025. Mycket hellre KEXIT än BREXIT!

HEMKÖP leder kriget mot plastpåsen!

”Pantamera” ….!

I sin butik vid Torsplan i Stockholm testar nu Hemköp, dagligvarukedja inom Axfood-koncernen, återvinning av plastbärarpåsar genom ett pantningssystem. Faller försöket väl ut kommer det att utvidgas till fler butiker i landet (Hemköp har totalt 190 butiker). Hemköp ligger i spets och var också först i landet med att använda plastbärarpåsar baserade på sockerrör istf olja. Användningen av plastpåsar alla kategorier är ett stort problem. Förr eller senare hamnar en hel del av plasten i ekokedjan inte minst via nedskräpning av våra hav. Den genomsnittliga användningen av plastbärarpåsar i Sverige är 80 st per person och år. Enligt Naturvårdsverket  och EU-direktiv skall användningen halveras till 2025. HEJA HEMKÖP!