Hållbarhetsparadoxen …!

Tänka rätt och göra fel …!

Svenskarna och övriga nordbor tänker rätt och gör fel när det gäller klimatet! Enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) statistik återspeglas inte konsumenternas värderingar om hållbarhet i deras köpbeteende! 77 % av nordborna uttrycker oro för klimat, hållbarhet och miljö medan endast 13 % ändrar sitt köpbeteende! Den absoluta majoriteten, 87 %, följer alltså minsta motståndets lag, finner ursäkter och lever som tidigare! En STOR skämskudde! Climate for Life har under våren i sin inläggsserie ”Climate for Life avlivar myter – Nr1-10” kommenterat de vanligaste ursäkterna och avlivat dom som rena myter! Hela listan inklusive länkar till kommentarerna får du här:

Climate for Life avlivar myter – Nr 10 …!

”Uppvärmningen har naturliga orsaker” …!

”Uppvärmningen har naturliga orsaker” är en myt, som oftast används som ursäkt för att slippa göra något för klimatet! Avlivas!  I ett geohistoriskt (tusentals år) perspektiv har Jordens medeltemperatur ökat extremt snabbt! Än så länge ca 1,2 grader på drygt 100 år! Att denna snabba ökning skulle ha naturliga orsaker såsom variationer i omloppsbanan eller ändringar i Jordaxelns lutning är ett feltänk! Vid ändringar i Jordens medeltemperatur till följd av astronomiska orsaker talar vi om betydligt längre tidscykler på 10000-tals år, vilka definierar Jordens istider och mellanistider! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Hela listan …!

Under våren 2024 fortsätter Climate for Life att avliva de vanligaste myterna som oftast används som ursäkt för att slippa gör något för klimatet. Hela listan med tidigare inlägg inklusive länk får DU här:

Climate for Life avlivar myter – Nr 9 …!

”Vindkraft kontra kärnkraft” …!

Att vindkraft och kärnkraft står i något sorts motsatsförhållande till varandra är en myt! Avlivas! Frågan idag handlar snarare om hur Sverige skall klara av en historiskt stor ökning av eltillförseln med uppemot 100 TWh redan till 2030! Att ropa efter s.k. Ny kärnkraft i detta sammanhang är meningslöst! För att etablera ny storskalig kärnkraft i tillräcklig mängd pratar vi om genomförandetider på minst 15-20 år! Så, bäste ClimateDoer! Fastna inte i en överhettad debatt där olika kraftslag ställs mot varandra utan att ta hänsyn till verkligheten! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Hela listan …!

Under våren 2024 fortsätter Climate for Life att avliva de vanligaste myterna som oftast används som ursäkt för att slippa gör något för klimatet. Hela listan med tidigare inlägg inklusive länk får DU här:

Climate for Life avlivar myter – Nr 8 …!

”Jag behöver inte ändra mig” …!

”Jag behöver inte ändra mig” är en myt, som oftast används som ursäkt för att slippa göra något för klimatet! Avlivas! Det går inte att köra huvudet i sanden och tro att DU som enskild individ kan leva som tidigare! Enligt FN:s klimatpanel IPCC måste världens utsläpp halveras redan inom detta årtionde! Det säger sig självt att om vi i Sverige och övriga västvärlden skall gå före och minska våra utsläpp från dagens ca 10 ton till 2 ton per capita och år så krävs ett ändrat beteende! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Hela listan …!

Under våren 2024 fortsätter Climate for Life att avliva de vanligaste myterna som oftast används som ursäkt för att slippa gör något för klimatet. Hela listan med tidigare inlägg inklusive länk får DU här:

Climate for Life avlivar myter – Nr 7 …!

”Att släppa ut är gratis” …!

”Att släppa ut är gratis” är en myt, som oftast används som ursäkt för att slippa göra något för klimatet! Avlivas! Att släppa ut ytterligare 1 ton CO2 på marginalen kan för dig som enskild individ kanske tyckas vara gratis, men priset är HÖGT! Vi pratar här om ”allmänningens tragedi” d.v.s att belasta en gemensam tillgång idag och skicka notan till andra imorgon! Det drabbar således inte dig idag utan dina barn, barnbarn och kommande generationer imorgon i form av en planeten Jorden i klimatkaos! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Hela listan …!

Under våren 2024 fortsätter Climate for Life att avliva de vanligaste myterna som oftast används som ursäkt för att slippa gör något för klimatet. Hela listan med tidigare inlägg inklusive länk får DU här:

Climate for Life avlivar myter – Nr 6 …!

”jag har inget ansvar” …”

”Jag har inget ansvar” är en myt, som oftast används som ursäkt för att slippa göra något för klimatet! Avlivas! I stort sett alla utsläpp av växthusgaser faller till sist och syvende tillbaka på enskilda individer! Det gäller vare sig DU agerar som privatperson eller beslutsfattare i någon typ av organisation! DU kan inte skicka över ansvaret till någon annan! Ditt ansvar gäller som konsument, vid valurnan och som beslutsfattare! Enskilda individers ansvar är helt enkelt klimatomställningens heliga graal! Nånannanism fungerar inte! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Hela listan …!

Under våren 2024 fortsätter Climate for Life att avliva de vanligaste myterna som oftast används som ursäkt för att slippa gör något för klimatet. Hela listan med tidigare inlägg inklusive länk får DU här:

Sverige toppar fel liga …!

I söndags …!

I söndags, den 21 april, inträffade Sveriges Overshoot Day d.v.s. då hade vi förbrukat vår andel av Jordens naturresurser! Resten av året tär vi således på de begränsade resurserna och lämnar en mindre hållbar planeten Jorden till kommande generationer! Overshoot Day inträffar allt tidigare varje år! Den 29 december 1970 överskred planeten i sin helhet denna ödesdigra gräns för första gången. Detta datum har därefter inträffat allt tidigare! För 2024 kommer Overshoot Day att inträffa redan den 25 juli! Det skulle i stort sett behövas två jordklot för att försörja världens befolkning på ett hållbart sätt!!!

Vi är farligt ute ….!

OBS! Vi är farligt ute! Det finns en gräns för hur mycket våra ekosystem klarar! Når de sina tippingpoints så finns det ingen återvändo! Då faller dom av sig själva! Ett sådant exempel är världens korallrev!

Korallreven i fara …!

Världens korallrev har det senaste året drabbats av omfattande korallblekning rapporterar den amerikanska vädermyndigheten NOOA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Bakgrunden är de extremt höga temperaturerna i havsbassängerna världen runt. Detta är ett dödligt hot för korallerna, som fungerar som värd för mikroskopiska alger som bor inuti korallerna. När vattnet blir för varmt lämnar algerna korallerna, förlorar sina färger och riskerar att dö om inte algerna flyttar in igen.

Viktiga ekosystem …!

Korallrev är inte bara vackra, utan också oerhört viktiga ekosystem för mängder av fiskar, andra vattenlevande arter och icke minst i förlängningen för oss människor! OBS! Minst 500 miljoner människor är beroende av korallreven för sin försörjning och näringskälla. Dessutom skyddar korallreven kusterna från stormar och erosion!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig lång ifrån Overshoot Day och världens korallrev, men så är icke fallet! Till sist och syvende så är det vår överkonsumtion och våra CO2-utsläpp som skapar värmestressen på Jorden både till lands och till sjöss! Ett tips ! För att bidraga till att vända på utvecklingen kan DU som en ClimateDoer och enskild individ i dina fortsatta konsumtionsbeslut tillämpa 5R-strategin! Den handlar om att minska konsumtionen och lyder ”Refuse, Reuse, Reduce, Recycle, Rot” i nu nämnd ordning! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Climate for Life avlivar myter – Nr 5 …!

”Våra utsläpp är försumbara”

”Våra utsläpp är försumbara” är en myt, som oftast används som ursäkt för att slippa göra något för klimatet! Avlivas! Sveriges utsläpp per capita, ca 10 ton CO2 per person och år, ligger högt i utsläppsligan t.o.m. högre än Kina! Vi har också i avtal förbundit oss att minska våra utsläpp i Paris-avtalet från 2015! Så! Vad gäller denna myt pratar vi om ett rejält DUBBELFEL! Avliva och se över dina utsläpp! ”Pronto”! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Hela listan …!

Under våren 2024 fortsätter Climate for Life att avliva de vanligaste myterna som oftast används som ursäkt för att slippa gör något för klimatet. Hela listan med tidigare inlägg inklusive länk får DU här:

Ny kärnkraft – Ett villospår …!

Villospår …!

Climate for Life (CFL) har under våren publicerat inläggsserien ”Reaktorgate” med ett antal avslöjanden under temat – Ny kärnkraft och verkligheten! Våra avslöjanden har hittills inte fått något fokus i den politiska retoriken eller har t.o.m. medvetet mörkats. Vår utgångspunkt inför inläggsserien var att befintlig kärnkraft hittills har tjänat Sverige väl och kommer att göra det i ytterligare 2-3 decennier förutsatt att kraven på säkerhet och ekonomi kan innehållas. MEN att ny kärnkraft än så länge är ett osäkert kort! Efter research och analyser i samband med inläggsserien kan vi konstatera att ny kärnkraft allt mer och mer framstår som ett villospår!

Korta versionen …!

Den korta versionen bakom vår slutsats är att kärnkraftens roll i den framtida globala elförsörjningen kommer att bli obetydlig jämfört med förnybara alternativ, att det på leverantörsmarknaden inte längre finns några för Sverige lämpliga, fristående och kompletta reaktorleverantörer, att produktionskostnaderna för ny kärnkraft har rusat i höjden och numera är 2-3 gånger högre än förnybara alternativ, att planerbarheten för kärnkraft i det korta perspektivet i praktiken är obefintlig, att kärnkraftens karaktär av storskalighet, nolltolerans mot allvarliga olyckor och universella tekniska lösningar gör den sårbar både politiskt och tekniskt!

Långa versionen …!

För att ta del av hela inläggsserien ”Reaktorgate” i retrospekt tillhandahåller vi hela listan av inlägg i ett sammanhang inklusive länk till respektive avsnitt i enlighet med följande:

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU är långt ifrån den svenska energipolitiken i allmänhet och ny kärnkraft i synnerhet, men så är icke fallet! DU kan nu leva upp till din roll som en ClimateDoer och i dina nätverk sprida CFL:s budskap vidare att ny kärnkraft är ett villospår! OM energipolitiken fortsätter i detta spår riskerar den att lägga en våt filt på industrins kortsiktiga behov av MYCKET mer grön el plus långsiktigt förorsaka stora ekonomiska påfrestningar på statsbudgeten kombinerat med både tekniska och politiska risker för svåra bakslag!!! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

You can do it!