24-miljonersstaden Lagos snart obeboelig …!

De centrala delarna av 24-miljonersstaden Lagos i Nigeria vid Atlantkusten hamnade under vatten under sommarens skyfall!

Under radarn …!

Samtidigt som sommarens extremväder i form av översvämningar, skogsbränder extrema värmeböljor i Kanada, USA, Tyskland, Belgien m.fl. fick allt medieljus så gick rekordstora översvämningar i Afrikas största stad, Laos i Nigeria, under radarn! Regnperioden i Nigeria är normalt mellan mars och november. Nederbörden är som mest intensiv i september, men under mitten på juli kom rekordstora regnmängder och lade Lagos centrala delar under vatten.

Forskare varnar …!

Forskare varnar för att Lagos med sitt utsatta låglänta läge vid Atlantkusten snart kan vara obeboeligt till följd av kusterosion, extrem nederbörd och havsnivåhöjning både tillfälligt till följd av ökande Atlantstormar respektive till följd av den pågående avsmältningen av landisar globalt sett.

Lagos inte unikt …!

Tyvärr är inte Lagos utsatta läge för översvämningar inte unikt! Enligt en rapport från analysföretaget Central Climate publicerad i Nature Communications kan över 300 miljoner människor drabbas av samma öde inom tre decennier (!)! Det gäller stora befolkningskoncentrationer i kustnära lägen i Asien i huvudsak i Kina, Indien, Bangladesh, Vietnam, Indonesien och Thailand.

Översvämningar i Jakarta, Indonesien i februari 2017

Sensmoral …!

Medan vi i Europa och Nordamerika stirrar oss blinda på vad som händer i vårt närområde bl.a. till följd av det starka mediafokuset så pågår klimatförändringarna för fullt på global nivå med allt större konsekvenser. Den globala uppvärmningen känner inga nationsgränser. Rapporterande nyhetsmedia är ju närsynta av det enkla skälet att man söker uppmärksamhet hos sina läsare. DU och jag som nyhetskonsumenter måste dock lyfta blicken och också gå till mer neutrala bredare nyhetskällor för rapportering kring klimatfrågan!

Sensmoral forts …!

En annan sensmoral eller slutsats som kan dras av Lagos-exemplet respektive Central Climates rapport är att det är de sämst ställda som drabbas hårdast av klimatförändringarna! Befolkningarna i Afrika och Asien har inte ekonomiska resurser för dels anpassning av sin städer längs kusterna dels för en nödvändig klimatomställning. Om vi inte får stopp på klimatutsläppen i tid så kommer en sällan skådad migration att uppstå dels inom dessa länder, men även till andra länder med oöverskådlig social oro worldwide som följd!

Ödets ironi …!

Det är en form av ödets ironi att samtidigt som vi i västvärlden i hög grad har orsakat dessa möjliga katastrofala konsekvenser så har vi också fått nyckeln till att undvika dom. MEN tyvärr alldeles för sent! Nyckeln stavas Paris-avtalet! Avtalet säger dels att vart och ett av FN:s ca 190 länder skall skärpta sina klimatlöften vart femte år dels att de rika länderna skall avsätta 100 miljarder dollar per år f.o.m. 2020 till det fattiga länderna för klimatomställningen!

COP26 …!

Förutom faktiska realiteter i form av sommarens extremväder på olika platser i världen har FN:s klimatorgan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) lämnat sin rapport om klimatläget i världen under sommaren. Sammantaget pekar både extremvädret och IPCC:s rapport på att läget är akut! FN:s länder måste följaktligen agera med kraft i samband med kommande klimatmöte COP26 i Glasgow under november! Det gäller framförallt att skärpa sina klimatlöften respektive att komma igång med finansieringen av de fattiga ländernas klimatomställning.

Svenska, eldrivna, förarlösa lastbilar till USA …!

Svenska Einride …!

Göteborgsbaserade lastbilstillverkaren Einride utmanar de stora lastbilsjättarna med att ligga i framkant vad gäller tekniken genom sina förarlösa och eldrivna fordon. Under sommaren tecknade Einride ett samarbetsavtal med världens största däcktillverkare, japanska Bridgestone, för en gemensam lansering av Einride på USA-marknaden. Till en början skall Einride leverera 100 (!) fordon till Bridgestones logistiknätvek i USA! I samarbetet ingår utveckling av elektriska lastbilar i Tennessee, USA och en gemensam affärsplan på fem år för att skala upp elektriska och automatiserade transporter.  Läs mer om utmanaren Einride på http://climateforlife.se/coca-cola-kor-forarlost/

COP26 – Ingen respekt för Paris-avtalet…!

Stora länder fuskar …!

Under sommaren, den 30 juli, gick deadline ut för FN:s ca 190 länder vad gäller att lämna in nya klimatlöften s.k. NDC:s (Nationally Determined Contributions) inför FN:s klimatmöte COP26 i Glasgow i november! Bara 80 av länderna lämnade in sina löften i tid! Stora utsläpparländer som Kina och Indien hör till de länder som ignorerade deadlinen. Kina är dessutom världens överlägset största utsläppare! Ignoransen resulterade i en skarp varning från IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) till Kinas ledare lika med ett klart avsteg från IPCC:s normala roll som neutral utredare till FN!

Fler ögonhöjare …!

Andra stora utsläpparländer som Ryssland, Australien, Brasilien och Mexiko lämnade visserligen in sina NDC:s, men det var samma eller lägre mål i de inlämnade klimatlöftena som för fem år sedan! Förfarandet strider mot intentionerna i Paris-avtalet d.v.s. att länderna vart femte år successivt skall skärpa sina NDC:s!

Paris-avtalet frivilligt …!

Mot bakgrund av att vi under innevarande årtionde måste reducera utsläppen till hälften ger de stora utsläpparländernas ignorans av Paris-avtalet oss en tankeställare! Hur hänger detta ihop? Förklaringen kan sökas i att Paris-avtalet inte är tvingande d.v.s. villkoren kan betraktas som rekommendationer. Varje deltagarland (ca 190 länder) är autonomt och beslutar själva om sina klimatlöften!

Ändå en framgång …!

Ett frivilligt avtal kan måhända uppfattas som ett dilemma, men Paris-avtalet från 2015 kan ändå rent politiskt betraktas som en stor framgång! Den stora vinsten med avtalet är att alla världens länder är överens om att sätta fokus på klimatfrågan! I praktiken fungerar avtalet som ett effektivt påtryckningsmedel för världens länder att förhindra en allvarlig klimatkris.

Inte gossen Ruda …!

Inför en hotande planetär kris vill knappast något land sticka ut som gossen Ruda i strid med både vetenskap och internationella överenskommelser. Insatserna är alltför höga då klimatfrågan påverkar relationerna mellan länderna både politiskt, ekonomiskt och stabilitetsmässigt!

Ytterligare tankeställare …!

Den politiska hanteringen av Paris-avtalet inför COP26 sätter fingret på en bredare problematik! Hanteringen ger oss en ytterligare tankeställare och visar att politikersamfundet ensamt inte kommer att kunna lösa klimatfrågan! Alla måste hjälpas åt d.v.s. alla berörda aktörer alltifrån politiker till näringsliv, organisationer och enskilda individer! Vi måste alla bli en doer i klimatfrågan – en climateforlifedoer! Läs mer om hur JUST DU som enskild individ kan bli en climateforlifedoer! Läs på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Nu kommer elflygen …!

Elflygen är redan här! Planet på bilden tillverkas i Seattle, USA, av företaget Eviation och kan transportera 1000 kg gods eller 9 personer.

Badar i pengar…!

Nya startups för elflyg fullkomligt badar i pengar! På fem år har investeringarna via riskkapital och börsen ökat med 83 %. Bara under årets första 8 månader handlar det om ca 40 miljarder SEK. Enligt konsultföretaget Deloiette kommer marknaden runt 2035 att vara värd 1000 miljarder SEK per år och sysselsätta 280000 personer – bara i USA (!)! Till en början kommer elflygen förträdesvis att användas inom logistiksektorn.

DHL i framkant …!

Ett färskt och näraliggande exempel är logistikföretaget DHL Express, som har beställt 12 plan av det amerikanska företaget Eviation från Seattle för leverans under 2024. Planen med modellbeteckningen Alice kan frakta 1000 kilo gods alternativt 9 personer och har en räckvidd på ca 80 mil. DHL Express kommer att sätta in planen för godstransporter på sträckor i Kalifornien.

Sommarens hetaste …!

Skräckrapporten …!

FN:s utredningsorgan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) kom i början på augusti med sin sjätte sammanfattning, AR6, om klimatläget. Rapporten har fokus på den vetenskapliga grunden till klimatförändringarna. Det är första gången sedan IPCC bildades i mitten på 90-talet som man med 100-%-ig sannolikhet kan konstatera ett samband mellan mänsklighetens påverkan och ett varmare klimat och dess konsekvenser i form av extremväder, havsnivåhöjning etc. Det är också första gången man tar till storsläggan mot politikerna! Det är dags att agera! Vi riskerar att överskrida Parisavtalets temperaturbegränsningar 1,5 grader redan på 2030-talet!

Larmklockorna …!

I rapporten ringer alla larmklockor! Det kan konstateras att den globala uppvärmningens hastighet saknar motstycke under i alla fall de senaste 2000 åren, att koldioxidhalten är den högsta på minst två miljoner år, att havsnivåhöjningen är den högsta på minst 1000 år, att glaciäravsmältningen är den högsta på minst 2000 år, att både extremvärme och skyfall har blivit vanligare och allvarligare, att torka har ökat i vissa regioner, att bränder har blivit vanligare samt att haven har blivit både varmare, mer försurade och mer syrefattiga.

Omvärldens reaktioner …!

The Guardians miljöredaktör Damian Carrington: ”Människan har genom sina handlingar, eller brist på sådana, överhettat planeten. Som en dom över mänsklighetens klimatkris kan IPCC:s rapport inte vara tydligare: Skyldig så in i helvete”!

BBC rapporterar att en grupp på ett 50-tal små stater, många av dem önationer, går ut med en en gemensam varning med anledning av IPCC:s rapport.

Mohamed Nasheed ex-president på Maldiverna. ” Vi står på gränsen till utrotning. Vi betalar med våra liv för kol som andra har släppt ut”!

FN-chefen Antonio Guterres: ”Den nya klimatrapporten signalerar kod röd för mänskligheten och måste betyda dödsstöten för användning av fossila bränslen. Ljudet från alarmklockorna är bedövande och bevisen obestridliga. Växthusgaserna kväver vår planet och utsätter miljarder människor för omedelbar fara”!

Christiana Figueres, som låg bakom det FN-fördrag som ledde till Parisavtalet 2015, till BBC: ”Den nya FN-rapporten ger den vetenskapliga bakgrunden till de extremväder som just nu äger rum på flera håll i världen. Det här är inte längre klimatförändringar, det är klimatkaos”

LKAB:s direktör för kommunikation och klimat, Niklas Johansson: ”Rapporten visar att det inte finns några alternativ till omställning och att det är bråttom”! 

M.fl. …..!

Diagrammet visar skillnaden mellan Jordens medeltemperatur under perioden 1850-1900 d.v.s under förindustriell tid och perioden därefter. Vi ligger nu på 1,2 graders uppvärmning d.v.s. farligt nära Parisavtalets 1,5 grader!

Upprop i Norge – ”Rösta rätt” …!

Inför Stortingsvalet …!

Inför Stortingsvalet i Norge den 13 september tog 33 av Norges mest kända författare under förra veckan initiativ till ett klimatupprop ”Rösta rätt” via tidningen Verdens Gang . Författarna skriver! ”Som författare arbetar vi med att skapa berättelser. Men den allra viktigaste berättelsen är den vi skapar tillsammans under de närmaste tio åren: Sanningen om hur det ska gå för oss människor nu när vi står öga mot öga med natur- och klimatkrisen”! Författarna menar i klartext att norska folket skall rösta på det parti eller de partier som har modet att förändra Norges roll som oljeexportör genom att stoppa fortsatt oljeexploatering framförallt i känsliga havsområden som Arktis! HEJA!

Examen! I sommarskolan!

Bli en doer …!

Bli en doer – en climateforlifedoer! NU är det dags för examen i Climate for Lifes sommarskola! Under sommaren har Climate for Life förmedlat kunskap och sammanhang i klimatfrågan som ett första viktigt steg för att bli en doer – en climateforlifedoer! Klimatet handlar i praktiken om DIG och din familj och om vad DU kan göra idag för att säkra dina barns och barnbarns framtid! Sista avsnittet blir DIN examen och handlar om ”Vad gör DU” och om nyckeln till hur DU kan integrera klimatfrågan i DIN vardag! OBS! Låt DIG också inspireras av Climate for Lifes egen doer, Mr Bond/Nils A Bond! DU hittar avsnittet på följande länk http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Climate for Lifes sommarskola – Del 7 …!

Bli en doer …!

Bli en doer – en climateforlifedoer! Varje fredag under sommaren kommer Climate for Life att hålla sommarskola! Kunskap och sammanhang i klimatfrågan är ett första viktigt steg för att kunna agera dels genom egna åtgärder och dels för att kunna inspirera andra. Klimatet handlar i praktiken om DIG och din familj och om vad DU kan göra idag för att säkra dina barns och barnbarns framtid! Detta är exakt vad infokampanjen Climate for Life handlar om!  Sjunde avsnittet, Del 7, handlar om ”Vad gör Sverige”, d.v.s. vad gör Sverige som politisk aktör för att hantera klimatkrisen? DU hittar avsnittet på följande länk http://climateforlife.se/vad-gor-sverige/ 

Climate for Lifes sommarskola – Del 6 …!

Bli en doer …!

Bli en doer – en climateforlifedoer! Varje fredag under sommaren kommer Climate for Life att hålla sommarskola! Kunskap och sammanhang i klimatfrågan är ett första viktigt steg för att kunna agera dels genom egna åtgärder och dels för att kunna inspirera andra. Klimatet handlar i praktiken om DIG och din familj och om vad DU kan göra idag för att säkra dina barns och barnbarns framtid! Detta är exakt vad infokampanjen Climate for Life handlar om!  Sjätte avsnittet, Del 6, handlar om ”Vad gör EU”, d.v.s. vad gör EU och länderna inom EU för att hantera klimatkrisen? DU hittar avsnittet på följande länk http://climateforlife.se/vad-gor-eu/

Climate for Lifes sommarskola – Del 5 …!

Bli en doer …!

Bli en doer – en climateforlifedoer! Varje fredag under sommaren kommer Climate for Life att hålla sommarskola! Kunskap och sammanhang i klimatfrågan är ett första viktigt steg för att kunna agera dels genom egna åtgärder och dels för att kunna inspirera andra. Klimatet handlar i praktiken om DIG och din familj och om vad DU kan göra idag för att säkra dina barns och barnbarns framtid! Detta är exakt vad infokampanjen Climate for Life handlar om!  Femte avsnittet, Del 5, handlar om ”Vad gör FN och Världssamfundet”, d.v.s. vad gör världens länder via FN och på egen hand för att hantera klimatkrisen? DU hittar avsnittet på följande länk http://climateforlife.se/vad-gor-fn-och-varldssamfundet/

You can do it!