Hållbarhetsparadoxen …!

Tänka rätt och göra fel …!

Svenskarna och övriga nordbor tänker rätt och gör fel när det gäller klimatet! Enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) statistik återspeglas inte konsumenternas värderingar om hållbarhet i deras köpbeteende! 77 % av nordborna uttrycker oro för klimat, hållbarhet och miljö medan endast 13 % ändrar sitt köpbeteende! Den absoluta majoriteten, 87 %, följer alltså minsta motståndets lag, finner ursäkter och lever som tidigare! En STOR skämskudde! Climate for Life har under våren i sin inläggsserie ”Climate for Life avlivar myter – Nr1-10” kommenterat de vanligaste ursäkterna och avlivat dom som rena myter! Hela listan inklusive länkar till kommentarerna får du här:

Climate for Life avlivar myter – Nr 10 …!

”Uppvärmningen har naturliga orsaker” …!

”Uppvärmningen har naturliga orsaker” är en myt, som oftast används som ursäkt för att slippa göra något för klimatet! Avlivas!  I ett geohistoriskt (tusentals år) perspektiv har Jordens medeltemperatur ökat extremt snabbt! Än så länge ca 1,2 grader på drygt 100 år! Att denna snabba ökning skulle ha naturliga orsaker såsom variationer i omloppsbanan eller ändringar i Jordaxelns lutning är ett feltänk! Vid ändringar i Jordens medeltemperatur till följd av astronomiska orsaker talar vi om betydligt längre tidscykler på 10000-tals år, vilka definierar Jordens istider och mellanistider! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Hela listan …!

Under våren 2024 fortsätter Climate for Life att avliva de vanligaste myterna som oftast används som ursäkt för att slippa gör något för klimatet. Hela listan med tidigare inlägg inklusive länk får DU här: