Sommartips nr 1 …!

Climate for Life tipsar …!

Varje fredag under sommaren tipsar Climate for Life om vad Du kan göra för att bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Här kommer tips nr 1! Ändra mindset! Tänk på dina barns, barnbarns och kommande generationers klimatframtid i vardagen! Det finns alltid två alternativ för dina handlingar! Det hållbara och det ”slentrianmässiga/politiskt korrekta/följa med strömmen” -alternativet! OBS! Det kostar alltid på att tänka nytt! Läs mer om din väg till att bli en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Racet fortsätter …!

Sol, vind och elbilar …!

I förra veckan rapporterades glädjande statistik i klimatomställningen! (1) Nu är sol och vind större än kol och gas inom EU! Enligt ”Ember”, en internationell tankesmedja med fokus på globala energifrågor, så producerades 31 % av elen inom EU under maj månad av sol- och vindkraft jämfört med 27 % för kol och gas! (2) Elbilsförsäljningen under maj ökade med ca 70 % jämfört med förra året! Enligt ACEA (European Automobile Manufacturers Association) såldes ca i miljon bilar inom EU under maj. Av dessa var 14 % rena elbilar, 51 % fossilbilar och resten någon form av hybrider! ”Forza”!

Alternativ sanning …!

HM dumpar …!

Enligt ett reportage i Aftonbladet i förra veckan dumpar HM sina ”återvunna” kläder på soptippar i Västafrika i länder utan ordnad avfallshantering! Enligt ögonvittnen från Ghana och Benin är HM det femte vanligaste märket vad gäller dumpade kläder. Aftonbladets reportrar har tillika både fotografier och spårsändare som bekräftar deras påståenden! Ändå förnekar HM:s VD Helena Helmersson kategoriskt att deras ”återvunna” kläder hamnar på soptippar i Västafrika! Reaktionen får sägas vara ett flagrant exempel på s.k. alternativ sanning eller på ren svenska LÖGN!

Problemet …!

Problemet med HM:s dumpning är egentligen inte Helena Helmerssons förnekelse-strategi utan själva sakfrågan d.v.s att HM med flera företag gör sig grönare än vad man är! Snaran börjar dock ganska snart dras åt kring företag som kör med greenwashing! EU-parlamentet beslutade i maj 2023 med förkrossande majoritet, 544 ja mot 35 nej, nya regler för hur företagen skall handskas med klimatbegrepp som hållbar, cirkulär, klimatneutral, grön omställning etc vid marknadsföring av sina produkter. Läs mer på http://climateforlife.se/sluttvattat/

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån soptipparna i Ghana och Benin, men så är icke fallet! Dina ”återvunna” kläder kan ju också finnas där! Genom att medverka till att minska sopbergen kan DU påverka! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer och tillämpa ”de fem R:en” i din konsumtion av bl.a. fast fashion! Alltså! Refuse, Reduce, Reuse, Recover och Rot i nu nämnd ordning! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

MAX- grundare gör avtryck …!

Curt Bergfors …!

Burgarkedjan MAX’ grundare Curt Bergfors fortsätter att göra ett hållbart avtryck även efter sin död 2022! För fyra år sedan gjorde han en stor donation till en stiftelse, the Curt Bergfors Foundation, med uppgiften att främja livsmedelssektorns hållbarhet i ett större, globalt perspektiv! Stiftelsen skall varje år dela ut priset Food Planet Prize till en aktör fortfarande i sin utvecklingsfas.

Årets pris på 2 miljoner dollar gick av 1000 sökande till ”Agrodiversity index” grundat 2017 och för närvarande placerat i Rom och Montpellier. Indexet mäter hållbarheten på måltider från primärproducent till konsument och är riktat mot offentliga verksamheter såsom t.ex mot skolmåltider. Enligt f.d. stjärnkrögaren Magnus Nilsson på stiftelsen blir indexet omvälvande inom sektorn! Redan nästa år räknar ”Agrodiversity index” med att nå en global täckningsgrad på över 200 miljarder måltider! HEJA!

Är det så här …!

I förra veckan drogs New York in i en giftig brungul brandrök från Kanada 1000 km därifrån!

Undantagstillstånd …!

I förra veckan tvingades New Yorks borgmästare Eric Adams utlysa en typ av undantagstillstånd till följd av att giftig brandrök dragit in över världsmetropolen! Brandröken kom från kraftiga skogsbränder i Kanada 1000 (!) kilometer därifrån! Är det så vi vill ha det? New York-borna har därför åter fått bära mask och tvingas nu återuppleva restriktionerna under covid! Den gulbruna brandröken är giftig för alla d.v.s. inte bara för speciellt känsliga personer! Under den gångna veckan har New York haft den sämsta luftkvaliteten av alla världens storstäder! 58 (!) gånger sämre än de rekommenderade maxvärdena från WHO! Är det så vi vill ha det!

Bränderna …!

De aktuella skogsbränderna i Kanada har rasat sedan ett par veckor tillbaka bl.a. i British Columbia! Hittills har över 4 miljoner ha (motsvarande en yta av Jämtlands storlek) förstörts av ett hundratal bränder! Över 20000 människor har fått lämna sina hem! Förutom restriktionerna i New York har över 100 miljoner människor i nordöstra USA, från Chicago i väst till Atlanta i söder, fått varnas för den farliga brandröken! Förödelsen ur ett klimatperspektiv är ofattbar! Redan, under några veckor, har dubbelt så mycket skog skövlats som skövlingen av regnskogarna i Amazonas under de senaste 6 åren (!) Är det så vi vill ha det?

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån att kunna påverka den typ av naturkatastrofer som nu pågår i Kanada och nordöstra USA, men så är icke fallet! Genom att sprida budskapet att alltmer frekventa och omfattande skogsbränder beror på våra CO2-utsläpp kan DU påverka! Genom att tydliggöra konsekvenserna av ett allt torrare och varmare klimat kan DU inspirera din omgivning till att ”koldioxidbanta” Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hu DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Lågt hängande frukter …!

Nytt fokus …!

På ett 3 dagars IEA-toppmöte (International Energy Agency) i Versailles i förra veckan med regeringsföreträdare från ett 30-tal länder och ett 40-tal koncernchefer fokuserades på att först plocka de lägst hängande frukterna i den pågående energiomställningen! Nota bene! Prio 1! Energieffektivisering! IEA:s chef , Fatih Birol, säger att för att nå 1,5-gradersmålet så handlar det också om en dramatiskt ökad energieffektivisering!

Han lyfter fram att den globala energikrisen till följd av Ukraina-kriget, vid sidan av de fruktansvärda mänskliga konsekvenserna och den politiska instabiliteten, också av nödvändighet tvingat fram en minskad årlig, global energianvändning på 2,2 %! OCH, enligt Fatih Birol! Denna trend måste fortsätta, helt oavsett Rysslands anfallskrig! Takten i energieffektiviseringen måste fördubblas d.v.s. öka till ca 4 % per år fram till 2030 för att FN:s klimatmål skall kunna uppnås! HEJA!

Slukar träd i Amazonas …!

Den brasilianska köttindustrin, med de tre stora jättarna JBS, Marfrig och Minerva i spetsen, tvår sin händer vad gäller kopplingar till avskogning, men i själva verket handlar deras avbön om en gigantisk och cynisk greenwashing!

800 miljoner …!

De senaste 6 åren har Brasiliens köttindustri slukat ca 800 miljoner träd i Amazonas enligt en undersökning av journalister på the Guardian, reporter Brazil m.fl.! Utbudssidan för brasilianskt kött kan förenklat beskrivas av leverantörskedjan ”s.k. loggers – boskapsrancher – köttindustrin -exportörer”! I den andra änden av marknaden finns konsumenter i framförallt EU, Storbritannien, USA och Kina! De tre största köttproducenterna JBS, Marfrig och Minerva tvår sina händer och svär sig fria från kopplingar till avskogning! Detta är naturligtvis inte sant, enligt the Guardian m.fl.! SLUTSATS! För att rädda Amazonas från att slukas av den brasilianska köttindustrin ligger bollen bl.a. hos DIG!!!

EU går före …!

Vad gäller kopplingar till avskogning och konsumentperspektivet har EU gått före! I maj i år stiftade EU en ny lag riktad mot importerade produkter med möjliga kopplingar till avskogning såsom nötkött, sojabönor, palmolja m.m. Den nya lagen föreskriver att importerande företag måste kontrollera ursprunget och garantera att de listad produkterna inte bidrar till avskogning! I slutändan är det alltså DU som konsument som utgör den sista barriären för att förhindra skövling av världens regnskogar! Läs mer om EU:s nya lag mot avskogning på http://climateforlife.se/eu-stoppar-avskogning/

Big Five …!

Skövling av världens regnskogar tillhör klimatbovarnas Big Five d.v.s. är en av de fem största klimatbovarna! Det handlar om (1) Energiförsörjning, (2) Transporter, (3) Köttkonsumtion, (4) Konsumtion i allmänhet och (5) Skövling av regnskogar. Beträffande den pågående skövlingen av regnskogarna kan noteras att världen i snabb takt går miste om sin största kolsänka! Dessutom håller vi genom vårt konsumtionsbeteende på att utarma/utrota växter och djur och därmed rubba den biologiska mångfalden i dessa unika ekosystem! Läs mer om att DU i praktiken som enskild individ kan påverka ALLA de stora klimatbovarna! Läs på http://climateforlife.se/big-five-for-klimatet/

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån Brasiliens köttindustri och deras tafatta försök att dölja sina kopplingar till avskogningen, men så är icke fallet! Genom att göra det mest uppenbara d.v.s. att bojkotta importerade köttprodukter utan de nya ursprungsgarantierna kan DU påverka! OBS! I ett större perspektiv är ju en återhållsam konsumtion av alla kategorier av nötkött bra för klimatet vare sig det gäller skövling av regnskogar eller direkta CO2-utsläpp! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Zlatan for Climate …!

Zlatan vinner ligatiteln, scudetton, säsongen 2021/2022 med sitt Milan – en sann mästare!

Climate for Life i hyllningskören …!

Climate for Life stämmer in i hyllningskören till Zlatan! En av våra största idrottshjältar lägger nu ”skorna på hyllan”! MEN han kommer sannolikt att fortsätta att inspirera – inte minst världens unga! Allt är möjligt genom hårt arbete, tuffa mål och banbrytande idéer! Steget från fotbollen till klimatet kan tyckas långt, men så är icke fallet! För att nå klimatmålen krävs samma mix av kompetenser som förde Zlatan till toppen och gjorde honom till en monumental DOER för fotbollen! Utmaningen vad gäller klimatmålen är också minst sagt monumental Så! Låt dig inspireras! Bli en DOER – för klimatet – en ClimateDoer!

Är det så här …

I nuvarande takt kommer den globala uppvärmningen att innebära att över 2 miljarder människor hannar utanför ”normala” klimatnischer framemot sekelskiftet enligt en nyligen publicerad SENSATIONELL studie!

Utanför klimatnischerna …

Just nu pekar den globala uppvärmningen på att en femtedel av världens befolkning kommer att leva utanför sina klimatnischer (=avstannad tillväxt/ingen reproduktion) framemot sekelskiftet enligt en ny studie i den vetenskapliga tidskriften Nature Sustainability! I studien konstateras att världens befolkning idag lever i nischer mellan 13-25 graders årsmedeltemperatur. MEN om uppvärmningen fortsätter i samma takt som nu, d.v.s. mot 3 grader, så kommer 2 miljarder människor att leva med årsmedeltemperaturer över 29 grader d.v.s. långt utanför nischerna! OCH över 1 miljard människor tvingas att migrera av klimatskäl, mot idag 60 miljoner! Är det så här vi vill ha det?

Mer om klimatnischer …!

Studien är SENSATIONELL såtillvida att det är första gången som en analys av den globala uppvärmningen fokuserar på de rent mänskliga konsekvenserna till skillnad från som är brukligt – de finansiella, säger Tim Lenton, ledare av denna tvärvetenskapliga och internationella studie från Global Systems Institute i Exeter i Storbritannien! Begreppet klimatnischer är dock etablerat sedan länge fast inom växternas och djurens värld, säger han. 60 miljoner människor lever idag utanför sina klimatnischer på 13-25 grader. Under 13 grader är det för kallt och över 25 grader är det för varmt och/eller för torrt.

Katastrof …!

Nuvarande trend mot en årsmedeltemperatur på 29 grader är katastrof! För varje 0,1 grads ökning från nuvarande globala uppvärmning på 1,2 grader så ökar mängden människor utanför klimatnischerna med 140 miljoner. Vid 3 grader handlar det om 2 miljarder människor! I forskarnas mest pessimistiska scenario, 4 grader, handlar det om halva Jordens befolkning! D.v.s. en sådan uppvärmning handlar i princip om planeten Jordens sjätte massutrotning – fast nu av arten homo sapiens! Är det så här vi vill ha det?

Efter planeten Jordens 5:e massutrotning, dinosaurierna för 65 miljoner år sedan, står vi nu inför den 6:e till följd av den globala uppvärmningen – fast nu handlar det om vår egen art!

Ljus i mörkret …!

Det finns dock ljus i mörkret! Genom att begränsa den globala uppvärmningen till vad som gäller enligt Paris-avtalet d.v.s. till väl under 2 grader och helst till 1,5 grader kan de värsta konsekvenserna undvikas! Enligt studien minskar konsekvenserna med 80 % vid en begränsning till 1,5 graders uppvärmning! Detta betyder att ”bara” 400 miljoner människor kommer att leva utanför klimatnischerna, vilket ju ändå är en betydande siffra! Enligt Tim Lenton måste de värst utsatta områdena såsom Indien, Nigeria, Sydostasien m.fl. börja anpassa sig redan nu genom att skapa gröna platser i sina städer, vilket kan kapa temperaturtopparna med så mycket som 5 grader!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån vad som händer omkring sekelskiftet, men det är inte sant! NU är tiden för att kunna påverka! Genom dina handlingar IDAG kan DU rädda dina barns, barnbarns och kommande generationers framtid! Skall vi minska CO2-utsläppen för att undvika de katastrofala konsekvenserna enligt studien så måste det ske NU! Genom att sprida budskapet i den nya sensationella studien i dina nätverk kan DU påverka, om än indirekt! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/