Kategoriarkiv: goda exempel

Frankrike utmanar teko …!

Bidrag och regler …!

Teko-industrin i Frankrike utmanas både av staten och konsumenterna! (1) F.o.m. oktober lockas konsumenterna att laga sina kläder genom ett reparationsbidrag istället för att köpa nytt! OBS! 700000 ton kläder hamnar på soptipparna runtom i Frankrike varje år! (2) F.o.m. 1 januari 2024 införs nya krav på teko-industrin där varje plagg måst förses med en miljödeklaration! Deklarationen skall innehålla information om CO2-utsläpp, vattenförbrukning, kemikalieanvändning, innehåll av mikroplaster, innehålla av återvunna textilier etc i hela tillverkningskedjan från råmaterial till färdig produkt! SENSMORAL! Den allmänna konsumtionen bl.a. ”fast fashion” är en av de fem största klimatbovarna, de fem s.k. Big Five, och franska staten/regeringen visar genom dessa åtgärder prov på en bred klimatinsikt genom att också lägga in beteendet hos medborgarna i sin klimatpolitik! Något för Sverige!?

MAX- grundare gör avtryck …!

Curt Bergfors …!

Burgarkedjan MAX’ grundare Curt Bergfors fortsätter att göra ett hållbart avtryck även efter sin död 2022! För fyra år sedan gjorde han en stor donation till en stiftelse, the Curt Bergfors Foundation, med uppgiften att främja livsmedelssektorns hållbarhet i ett större, globalt perspektiv! Stiftelsen skall varje år dela ut priset Food Planet Prize till en aktör fortfarande i sin utvecklingsfas.

Årets pris på 2 miljoner dollar gick av 1000 sökande till ”Agrodiversity index” grundat 2017 och för närvarande placerat i Rom och Montpellier. Indexet mäter hållbarheten på måltider från primärproducent till konsument och är riktat mot offentliga verksamheter såsom t.ex mot skolmåltider. Enligt f.d. stjärnkrögaren Magnus Nilsson på stiftelsen blir indexet omvälvande inom sektorn! Redan nästa år räknar ”Agrodiversity index” med att nå en global täckningsgrad på över 200 miljarder måltider! HEJA!

Zlatan for Climate …!

Zlatan vinner ligatiteln, scudetton, säsongen 2021/2022 med sitt Milan – en sann mästare!

Climate for Life i hyllningskören …!

Climate for Life stämmer in i hyllningskören till Zlatan! En av våra största idrottshjältar lägger nu ”skorna på hyllan”! MEN han kommer sannolikt att fortsätta att inspirera – inte minst världens unga! Allt är möjligt genom hårt arbete, tuffa mål och banbrytande idéer! Steget från fotbollen till klimatet kan tyckas långt, men så är icke fallet! För att nå klimatmålen krävs samma mix av kompetenser som förde Zlatan till toppen och gjorde honom till en monumental DOER för fotbollen! Utmaningen vad gäller klimatmålen är också minst sagt monumental Så! Låt dig inspireras! Bli en DOER – för klimatet – en ClimateDoer!

Framtiden redan här …!?

En utmanare …!

En utmanare till traditionella elbilar börjar växa fram hos startup-företaget Aptera i Carlstadt i södra Kalifornien! Bilen laddas med ca 200 handflatsstora solceller på motorhuv, tak och baklucka. Den aerodynamiska utformningen, den lätta vikten (kolfiberkaross) och de tre hjulen för minskad vägfriktion gör att den endast kräver en femtedels drivenergi jämfört med en traditionell bil. Priset? Ca 250000 SEK! Räckvidd? 60 km på sol! 400 km via nätet! Enligt en av företagets tre grundare, Chris Anthony, är produktionsstarten i faggorna under 2024 via två linjer med en kapacitet på 80 fordon per dag. OBS! Genomloppstid 2 timmar! Enligt Anthony vänder sig företaget först till företagskunder i USA för att senare växla upp till export och privatkunder. Håll alla tummar för Anthony och hans gäng! Många har ju hittills utmanat med en solbil, men stupat på antingen finansieringen eller marknaden eller båda! HEJA!

På tal om …

Utvecklingen inom sol- och vindkraftteknologin går just nu i en rasande fart!

Visste DU …?

Visste DU att solteknologin nu har kommit så långt att man kan bygga storskaliga solkraftanläggningar i världens öknar med leveranspriser under 10 öre/kwh lika med 30 ggr billigare (300 öre/kWh) än för bara 10 år sedan? Visste DU att tekniken för vissa av dessa rekordanläggningar bygger på prefab och en långt driven mekanisering vid själva anläggandet (10 ggr snabbare än vid traditionellt manuellt montage)? Visste DU att sol- och vindkraft stod för 92 % av nykapaciteten i Indien under 2022 lika med ca 15000 MW – effektmässigt som 15 stora kärnkraftverk? Bara på ett år!!! Visste DU att det svenska företaget Modvion bygger vindkrafttorn helt i trä upp till 300 m:s höjd? Till sommaren är man klar med en första kommersiell leverans avseende ett vindkraftverk med 105 m:s tornhöjd beställt av Varberg Energi!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån utvecklingen av sol- och vindkraft i ett globalt perspektiv, men genom att kampanja i dina nätverk kan DU påverka genom att sprida positiva budskap! Just nu rusar både byggteknik och teknologi snabbt framåt och ger stort hopp inför framtiden! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer och sprid budskapet om de förnyelsebara alternativen! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Flytande vind …!

Frankrike …!

Frankrike är med i vindracet och satsar hårt på flytande vindkraftverk i Medelhavet och Atlanten! En första pilotanläggning planeras ca 18 km utanför Perpignan vid Medelhavet. Efter pilotanläggningen följer en fullskalig anläggning på ca 500 MW motsvarande ett femtiotal megaverk ( effekter på 10 -15 MW och bygghöjder på 250-300 m). Den stora fördelen med flytande vindkraftverk är att de kan placeras på djup uppemot 300 m och således inte är låsta till låggrunda och kustnära placeringar. Vid sidan om kärnkraften satsar Frankrike på vindkraft lika med upp till 30 % av elförsörjningen, bl.a. baserat på 50 st Offshore vindkraftparker, för att uppnå klimatneutralitet till 2050! Vive la France!

Tysk effektivitet …!

Generalplan …!

Tysklands förbundskansler Olaf Scholz meddelade i söndags den 5/2 att man kommer att ta ett helhetsgrepp på utbyggnaden av vindkraften genom en övergripande generalplan fram till 2030! Nuvarande installerade effekt på ca 60000 MW, motsvarande 60 stora kärnkraftverk, skall ökas till det dubbla till 2030! Ökningen innebär att 4-5 verk per dag (!) behöver färdigställas! Uppföljningen av planen kommer att ske genom att respektive förbundsstat får redovisa framstegsrapporter varje månad! Utbyggnadstakten kontrolleras! Vid avvikelser korrigeras takten! Tysk effektivitet var ordet! HEJA!

Fördubbling …!

Hausse på elbilsmarknaden!

2022 …!

Under 2022 nära fördubblades (plus 80%) antalet rena elbilar i Sverige till ca 200000 fordon. Den totala laddbara bilflottan, d.v.s inklusive hybrider, uppgår nu till ca 500000 fordon eller ca 10% av Sveriges nuvarande hela bilflotta. Redo för mer statistik? I så fall kolla läget december 2022! Ca-siffror! 1000 elbussar! 13000 lätta lastbilar! 2500 motorcyklar! 220 tunga lastbilar! Racet fortsätter mot målet i klimatlagen, d.v.s. 70 % av transportsektorn fossilfri till 2030! Den aviserade sänkningen av reduktionsplikten vad gäller inblandning av biobränslen i det fossila är dock smolk i glädjebägaren! Till Regeringen! Tänk om och tänk rätt!

Från förnybar el till mat …!

VD.n för Green-On Annette Granéli och teknikchefen Andes Lorén visar stolt upp sina ”gröna” matfettsprodukter!

El, koldioxid och vatten …!

Det Göteborgsbaserade företaget Green-On gör matfett av förnybar el, koldioxid och vatten! Enligt VD:n Annette Granéli har företaget passerat labbmiljön och testar just nu processens olika steg skarpt för att bädda för en pilot och storskalig anläggning någonstans i Sverige med god tillgång på förnybar el. Fokuset är att kunna ersätta sådana matfetter där hållbarhetsvinsterna är stora! Det gäller t.ex. tropiska oljor som t.ex. palmolja som i många fall bidrar till skövling av regnskogar. Annette Granéli säger vidare att om några år kommer den här typen av odlingsfria matfetter ingå som en naturlig del i vår föda. De stora vinsterna! Ingen djurhållning! Begränsad mängd färskvatten! Ingen markanvändning! Inga gödningsmedel! Inga bekämpningsmedel! Sist men inte minst! Negativa CO2-utsläpp!!! HEJA Green-On!

Räddar din pasta …!

En tuff variant, Jabal, av durumvete står emot torka och extrema temperaturer!

Crop Trust …!

Det internationella växtförädlingsprogrammet Crop Trust, där etablerade grödor korsas med sina vilda släktingar i naturen, kan ha räddat DIN pasta! Det handlar om ett genombrott i förädlingen av durumvete, som är en av huvudingredienserna i pasta. Crop Trust har tillsammans med bönder i Mellanöstern fått fram ett durumvete med hjälp av en vild variant av vete från arida (torra) områden i Syrien. Det nya durumvetet Jabal, som betyder ”berg” på arabiska, har visat sig stå emot torka och extrema temperaturer och bedöms bli färdigutvecklat om ca 3 år! Anm. I klimatkrisens spår har kostnaden för durumvete på världsmarknaden ökat med 90 % i år till följd av extremväder i de två stora exportländerna av durumvete – Kanada och Italien!