Kategoriarkiv: goda exempel

Volvo går före …!

Tisdagen den 26/3 2024 …!

För ett par veckor sedan! Tisdagen den 26/3 2024 blev en milstolpe för Volvo Cars! Då rullade den sista dieseln, en XC90, av bandet på Volvo i Torslanda! En epok, som började 1979 för Volvo, har tagit slut! Elbilarna har tagit över! Nu tillverkar Volvo enbart bensinhybrider och rena elbilar! OCH 2030 handlar det bara om rena elbilar! Omställningen har gått snabbt! 2019 var 30 % av produktionen dieselbilar och 0 % elbilar! Under 2023 var andelen dieselbilar nere under 10 % medan andelen rena elbilar hade ökat till 19 % med en superstark ökande trend! Elbilsracet fortsätter!!! HEJA Volvo Cars!

En flygtaxi, tack …!

Framtiden redan här …!

NU är företaget Volocopter på väg att få alla nödvändiga tillstånd av det tyska Luftfartsverket för att kunna påbörja serieproduktion och försäljning av sin eldrivna flygtaxi ”Volocity”! Farkosten påminner om en helikopter rent prestandamässigt d,v.s. utformad för flygturer i urbana områden med vertikal start och landning. Den stora skillnaden rent konstruktionsmässigt är att helikoptervingarna har ersatts av 18 st eldrivna motorer plus att den rör sig mer eller mindre ljudlöst över tättbefolkade områden! Läs mer om att ”Volocity” planeras att användas på OS i Paris nu i sommar! Läs på http://climateforlife.se/luften-ar-fri/ …! Framtiden redan här!!!

Hållbara och cirkulära tomater …!

Från Västmanland …!

I Västmanland, i Lindesbergs kommun. i Frövi växer ett av Europas största växthusprojekt fram! Här skall det holländska företaget ”Food Ventures” odla hållbara och cirkulära tomater året runt motsvarande 15-20 % av Sveriges årskonsumtion! Notera att tomatodling kräver mängder av både energi och vatten! Det bästa av allt! Både vatten och energi tillhandahålles i ett cirkulärt koncept! Energin kommer från intilliggande Billeruds pappersbruk i form av spillvärme och vattnet är regnvatten ackumulerat i en damm. Tung svensk basindustri och svensk tomatodling i symbios för hållbarhet och cirkuläritet!!! HEJA!

Vinden bryter ny ”mark” – i havet …!

Flytande vindkraftpark ..!

I förra veckan fick Vattenfall tillstånd av Länsstyrelsen i Västra Götaland att uppföra en havsbaserad vindkraftpark, Poseidon, ca 2,5 mil utanför Göteborg. Projektet är ett viktigt steg i utvecklingen genom att det handlar om en vindkraftpark på flytande fundament! Vattendjupet på det 152 kvadratkilometer stora havsområdet är på sina håll 230 m. Havsbaserad vind breddar sitt aktionsområde väsentligt med detta koncept! Parken kommer att innehålla ett 90-tal vindkraftverk vart och ett högre än Eiffeltornet! Elen, 5.5 TWh som från ett storskaligt kärnkraftverk, välkomnas av landshövding Sven Tolgfors då elbehovet i Västra Götaland enligt prognoser kommer att tredubblas till 2045! HEJA!

Framtida sjöfart går på vatten och el …!

I Östersund …!

I Östersund planerar det tyska energibolaget Uniper att satsa miljarder på en bränslefabrik för e-metanol för att ersätta fossila bränslen inom sjöfart respektive kemiindustrin. Projektet presenterades nyligen av Jämtkraft, ägare till det nya kraftvärmeverket i Östersund, och Uniper Sverige. Processen går ut på att grön vätgas, framställd av vatten och förnybar el, tillsammans med biogen CO2, avskiljd från det snart färdigställda biobränslebaserade kraftvärmeverket i Östersund, omvandlas till e-metanol. Det har döpts till NorthstarH2 med en lätt blinkning till forna tiders sjöfart och dess navigation efter Polstjärnan! HEUREKA! Ett nytt fossilfritt bränsle är fött!

Vestas sätter världsrekord …!

Vindracet fortsätter …!

Det danska vindkraftsföretaget Vestas fick strax före nyår sin hittills största onshore order på 1100 MW i USA av Pattern Energy i New Mexico! Det handlar dessutom om världens hittills största enskilda landbaserade vindkraftpark! Den blir i storleksordningen som ett storskaligt konventionellt kärnkraftverk och består av 242 st V163-4,5 MW turbiner. De första leveranserna skall inledas under första kvartalet 2025 med uppstart första halvåret 2026. HEJA Vestas!

Från CO2 till mat …!

VD:n för Green-On Annette Granéli och teknikchefen Andes Lorén visar stolt upp sina ”gröna” matfettsprodukter!

El, CO2 och vatten …!

Det Göteborgsbaserade foodtech-företaget Green On gör livsmedel inom fett- och mejeriområdet av el, CO2 och vatten! Magin baseras på kemi och en produktionsprocess på hög teknologisk nivå! Det handlar om livsmedel såsom ost, yoghurt, kakfyllning, choklad, creme cheese m.m. Fördelarna är uppenbara! Det krävs ingen djurhållning, inga bekämpningsmedel och inga gödningsmedel! Det ger minskad användning av kokos- och palmolja och sparar därmed regnskogar! Det behövs en begränsad användning av färskvatten! Verksamheten har hittills bedrivits i en utvecklingsfas. MEN företaget är nu moget för att ta nästa steg genom samarbete med stora, etablerade livsmedelsaktörer såsom svensk/danska AAK och en tysk respektive fransk mejerijätte! HEJA Green On!

Origami på hjul …!

Stilride …!

Stilride är företaget som har tagit viktekniken origami (konsten att vika papper till tredimensionella objekt) ett steg längre! Det svenska företaget Stilride gör karossen till sin elscooter, Sport Utility Scooter, ur ett enda tunnplåtsark! Med sin patenterade vikteknik får man ut en kaross med minsta möjliga materialåtgång och med hög hållfasthet. En annan effektivitetsvinst är att man inte behöver använda ”normalt sett” behövliga avancerade verktygsmaskiner! OBS! Det handlar således om en form av ”tulipanaros” på hållbarhetens, effektivitetens och eltransporternas område! HEJA Stilride!

Axfood går före …!

Sveriges största …!

Den svenska livsmedelskoncernen Axfood tillsammans med elproducenten Alight satsar nu på Sveriges största solcellspark i Hallstavik! Det handlar om solpaneler på en area av 71 hektar lika med ca 100 fotbollsplaner och en elproduktion motsvarande konsumtionen av 12600 hushåll! Samarbetet är ett s.k. PPA (Power Purchase Agreement) där Alight äger och driver solcellsanläggningen och Axfood förbinder sig att köpa den producerade elen i ett långsiktigt avtal till ett fixt pris. PPA:s tecknas oftast mellan offentliga kunder, som stat och kommun, och en elproducent. MEN i det här fallet har Axfood som privat aktör inom näringslivet gått före och visat vägen för fler företag att på detta sätt bidra till den gröna omställningen! Heja Axfood!

Heart Aerospace + Einride = sant …!

Einride en nyckel …!

Det Göteborgsbaserade Einride lika med självkörande ellastbilar kan bli en nyckel för laddinfrastrukturen för framtida elflyg! HUR? Man får tänka lite utanför boxen och i sammanhanget betrakta Einride-bilarna som rullande batterilager! Det likaså Göteborgsbaserade elflygföretaget Heart Aerospace och Einride har startat ett samarbete, som går ut på att utnyttja just dessa omständigheter. Einrides ellastbilar ersätter således dagens mobila infrastruktur för flygfotogen! Både Einride och Heart Aerospace är svenska startups som kommit en bra bit i sin kommersialisering! Läs mer på http://climateforlife.se/einride-fran-klarhet-till-klarhet/ respektive på http://climateforlife.se/heart-aerospace-flyger-vidare/ HEJA!!!