Sommarläsning! – Climate for Life avlivar myter – Del 4 …!

Att följa partilinjen …!

Fel! Klimatet har ingen politisk filosofi! Det handlar om ren vetenskap! Växthusgasen CO2 (koldioxid) från framförallt förbränning av fossila bränslen stannar i atmosfären i 100- till 1000-tals år! Växthusgaserna förhindrar delar av den utgående värmestrålningen respektive den reflekterande solinstrålningen från att lämna Jorden med global uppvärmning som följd. Vi sittter alla, inklusive alla politiska partier, i samma båt! Så! Var försiktig med att villkorslöst följa DITT partis hållning i klimatfrågan! Bli en Doer för klimatet – en ClimateDoer! Börja med att dela detta inlägg!

Sommarläsning! – Climate for Life avlivar myter – Del 3 …!

”Jag” kan inte, ”Jag” orkar inte …!

Fel! Att sätta sig in i klimatfrågan är en process och ingen ”quick fix”! Det sker alltså inte över en natt utan får ta sin tid! Det handlar om att PRIORITERA klimatfrågan i informationsflödet, att PRATA om den, att aktivt LÄRA sig något nytt hela tiden, att REFLEKTERA över DIN utökade kunskapsplattform och slutligen AGERA genom konkreta handlingar! Prioritera-Prata-Lära-Reflektera-Agera är DIN väg framåt! Så! Bli en Doer för klimatet – en ClimateDoer! Börja med att dela detta inlägg!

Sommarläsning! – Climate for Life avlivar myter – Del 2 …!

Har inte tid …!

Fel! Klimatet tar ingen extra tid! Klimatfrågan berör DIN och alla andras vardag vare sig ni vill det eller ej! Klimatfrågan kommer in överallt i alla både små och stora beslut DU måste ta i din vardag som privatperson eller i andra mer professionella roller! Det krävs således ingen uppoffring i form av tid utan snarare ett nytt sätt att tänka – ett nytt mindset helt enkelt! Det handlar om DIN vardag och att ta små steg i rätt riktning hela tiden! Så! Bli en Doer för klimatet – en ClimateDoer! Börja med att dela detta inlägg!

Sommarläsning! -Climate for Life avlivar myter – Del 1 …!

”Jag” betyder inget …!

Fel! Alla kan göra något, men ingen kan göra allt! Gäller för alla på olika nivåer i samhället – i rollerna som politiker, befattningshavare i näringsliv och organisationer och för DIG som enskild individ! DU har makt att förändra antingen som privatperson eller i någon eller några av samhällets olika roller! Så! Bli en Doer för klimatet – en ClimateDoer! Börja med att dela detta inlägg!

Förarlöst i USA …!

Först …!

Den svenska lastbilstillverkaren Einride med sina förarlösa ellastbilar blir först i världen med att få tillstånd för autonoma körningar i USA! Den amerikanska motsvarigheten till svenska Transportstyrelsen, NHTSA, (National Highway Traffic Safety Administration) har godkänt att Einride tillsammans med det amerikanska vitvaruföretaget ”GE Appliances” får testa sina s.k. ”poddar” i Tennessee, USA. Läs mer om utmanaren Einride och deras logistikrevolution på http://climateforlife.se/coca-cola-kor-forarlost/