USA – Flygplan kan inte lyfta!

Över 120 F/49 C ……!

I sydvästra USA från Kalifornien till Arizona var det så varmt i början av förra veckan att flygplan inte kunde lyfta! För mindre passagerarplan går gränsen vid 118 F/48 C.  American Airlines (större plan) fick ställa in ett 40-tal flygningar från Phoenix, Arizona. Sambandet mellan extrem värme och den globala uppvärmningen har klarlagts i ett flertal vetenskaplig studier.

En tredjedel av Jordens befolkning …..!

I en ny studie utförd av University of Hawaii har man kommit fram till att en tredjedel (!) av Jordens befolkning utsätts för livsfarliga värmeböljor med koppling till den globala uppvärmningen i minst 20 dagar varje år! ”Att dö i en värmebölja är som att bli långsamt kokt! Det är ren tortyr!”, säger studiens författare, Camilo Mora till amerikanska the Guardian!

Sydvästra USA …….!

Sydvästra USA är speciellt utsatt. Om den globala uppvärmningen ignoreras går vi i närtid mot extrema temperaturer. Sydvästra USA riskerar att bli en s.k. ”dust bowl” d.v.s. en plats där ingen kan bo och ingenting kan växa. Kolla prognosen för utvecklingen av uttorkningen på land inom detta århundrade nedan. De bruna och mörkbruna områdena är är i stort sett inte odlingsbara längre! Halva USA!.  Mr Trump och hans (skräck)-kabinett spelar verkligen ett högt spel både med sin egna invånare och världen i övrigt som insats.

Gunhild Stordalen – EAT Foundation!

En av vår tids stora hjältar …!

För fyra år sedan startade Gunhild Stordalen organisationen EAT Foundation (sund och hållbar mat) tillsammans med Johan Rockström, Stockholm Resilience Center( en av världens främsta forskningsinstitutioner med fokus på klimatfrågan). För två veckor sedan samlades ett 600-tal forskare från 52 länder i Stockholm för att presentera och diskutera de senaste rönen. Vad gäller EAT:s ena fokus, hållbarhet, kan noteras att maten står för ca en fjärdedel av bidragen till den globala uppvärmningen. Notera att matfrågan är viktig både ur ett matförsörjning- och ett klimatperspektiv! Att föda Jordens befolkning, som bedöms öka från dagens ca 7 miljarder invånare till 10 miljarder 2050, på ett hållbart sätt, är vad det handlar om!

Svenska storbanker bojkottar …!

Shell m.fl. med fingrarna i oljan …!

Apropå ”Fossilbranschens sista strid”! SVT 11/6! I förra veckan svartlistade både SEB och Handelsbanken ett stort antal företag med kopplingar till den omtalade och skandalomsusade oljeledningen Dakota Access i delstaten North Dakota i norra USA  (en oljeledning för transport av s.k. skifferolja över hela amerikanska kontinenten ner till mexikanska gulfen för raffinering och utskeppning till världsmarknaden). Den ingår för övrigt i samma oljetransportsystem som den likaledes skandalomsusade oljeledningen Keystone XL.

Trump krigar vidare i sista striden  …!

Läs mer om Keystone XL på http://climateforlife.se/obama-sista-spiken-och-proppen-ur/.  Trump har dock backat alla tidigare beslut om både Keystone XL och Dakota Access och gett oljan fri lejd.  SEB och Handelsbanken har dock förståndigt nog lagt sig på vinnarsidan i fossilbranschens sista strid! SEB svartlistade ett 40-tal företag bl.a. Shell, Hewlett Packard, Enterprise och Renault. Dessa företag har alla skitig skifferolja på fingrarna! OCH Mr Trump har fastnat rejält i både kolet och oljan!!!

A million dollar baby…!

10 triljoner (!) dollar…!

Apropå ”Fossilbranschens sista strid”! SVT 11/6! Så mycket pengar behöver investeras globalt i elförsörjningen de närmaste två decennierna fram till 2040! Mycket pengar! Tänk er själva 10000 miljarder dollar. Sveriges BNP är 400 miljarder dollar och USA:s 15000 miljarder dollar! MEN det bästa av allt! Tre fjärdedelar (75 %) av investeringarna handlar om förnyelsebar energi! Sol, vind och vatten! Siffrorna har nyligen tagits fram av den ansedda amerikanska analysfirman Bloomberg New Energy Finance (BNEF) i deras rapport New Energy Outlook 2017. KOLLA diagrammen nedan! Snacka om ”A million dollar baby”!!! Sol, vind och vatten är vad det handlar om!

Solen går upp i öster …!

Världens största flytande solkraftverk…!

Apropå ”Fossilbranschens sista strid”! SVT 11/6! Kina är på frammarsch vad gäller solen! Dom dominerar världsmarknaden vad gäller effektiva och prismässigt attraktiva solceller! Men dom är dessutom stora användare! Det senaste är bygget av världens största flytande solkraftverk utanför staden Huainan! Kraftverket är på 40 MW (motsvarar ca 300000 m2 solceller eller 3000-5000 villatak). Nästa flytande bygge är redan på gång på 150 MW! Bekräftar bara vad vi alltid har vetat! Solen går upp i öster!

Solen slår ut kol i Indien!

Solen nu billigare…..!

Apropå ”Fossilbranschens sista strid”! SVT 11/6! Planer på 15- 20 stora kolkraftverk motsvarande 14000 MW (större än all kolkraft i Storbritannien) stoppas nu i Indien. Enligt Tim Buckley på IEEFA (Institute of Energy, Economic and Financial Analyzes i Cleveland, USA) ligger de senaste byggkostnaderna för kolkraft i Indien på 3, 2 rupier per kWh medan de senaste buden på att bygga stora solkraftanläggningar ligger på 2,4 rupier per kWh (motsvarar ca 35 öre/kWh för kol och 25 öre/kWh för sol). Dessutom är värden för uppemot 100 miljarder SEK i existerande kolkraftverk i  Mundra i Gujarat-provinsen värdelösa på grund av de höga priserna på importerat kol. Vad som händer i Indien just nu kommer att få återverkningar på hela världsmarknaden vad gäller styrkeförhållandena mella förnyelsebara alternativ och kol för elförsörjning, enligt Tim Buckley!

NORDKOREA pekar finger….!

Vet hut ….!

Nordkoreas diktator Kim Jong-un pekar finger åt Trump och menar att han skall skärpa sig. Efter USA:s avhopp från Paris-avtalet i torsdags i förra veckan har i princip hela världen reagerat inklusive flera stater, politiker och företagsledare inom USA. Ganska naturligt! MEN att Nordkorea, själv en skurkstat, skulle reagera så kraftigt är anmärkningsvärt! Hårda och oväntade ord från Kim Jong-un: ”Höjden av egoism och moraliskt vakuum! USA:s själviska agerande får inte bara allvarliga konsekvenser för de internationella ansträngningarna att skydda miljön, utan utgör även en stor fara för andra områden”

Klockrent i Schweiz – ”Energiewende”!

Folkomröstning om energin…!

Söndagen den 21 maj, 2017 röstade schweizarna om energin! Med en majoritet på nära 60 % röstade man för att ställa om energin genom en s.k. ”Energiewende”.  F.n. utgörs landets energiförsörjning av ca 60 % vattenkraft och resten kärnkraft och import. Till 2050 skall energiförsörjningen vara till 100 % förnybar (sol, vind, vatten, biomassa och geotermi). Energiförbrukningen skall halveras (!) till 2035 (!). HEJA SCHWEIZ!