Kategoriarkiv: konsekvenser

1:a varningen …!

Johan Rockström menar att under rekordvarma 2023 har vi fått ett smakprov på hur världen ser ut vid 1,5 grader!

Värmerekord …!

Under den senaste 12-månadersperioden, februari 2023-januari 2024 har planeten Jorden inte varit så varm på 100000 år! Vi passerade en medeltemperatur på 1,52 grader enligt EU:s klimattjänst Copernicus! OBS! Vi pratar här om medeltemperaturen under en enstaka 12-månadersperiod, vilket inte är detsamma som den globala uppvärmningen! Definitionsmässigt är den globala uppvärmningen lika med medeltemperaturen under en följd av år. Den ligger nu på 1,26 grader jämfört med förindustriell tid! Nota bene! De ovanligt många extremväder världen upplevt under det gångna året kan i praktiken betraktas som 1:a varningen till mänskligheten vad som händer om vi passerar 1,5 grader och däröver, enligt Johan Rockström!

Farligt nära 1, 5 grader!

Den globala uppvärmningen, 1,26 grader, ligger icke desto mindre nu farligt nära Parisavtalets undre gräns på 1,5 grader! Världens länder enades ju på klimatmötet COP21 i Paris 2015 att begränsa den globala uppvärmningen till högst 2 grader, men helst till 1,5 grader. Vi kan fortfarande rent teoretiskt klara 1,5 grader, men det krävs en betydande skärpning av klimatlöftena från världens länder än vad som just nu är fallet! Vi är på väg mot betydligt större global uppvärmning lika med uppemot 3 grader!

IPCC förklarar …!

FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) förklarar i sina analyser vad som händer vid olika grader av global uppvärmning. Det handlar om stora skillnader redan inom Paris-avtalets temperaturintervall 1,5- 2 grader, men naturligtvis rent katastrofala skillnader om vi skulle lämna detta intervall och gå uppemot 3 grader, som vi nu är på väg till!

Värmeböljor …!

Värmeböljor kommer allt oftare och träffar allt fler ju större den globala uppvärmningen blir . Enligt IPCC så inträffar värmeböljor rent statistiskt 2 ggr per 10 år vid 1,5 grader men hela 3 ggr per 10 år vid 2 grader och nästan varje år vid 3-4 graders global uppvärmning. Värmeböljor har som bekant många konsekvenser inte minst för hälsan!

Värmeslag ..

Under värmeböljan i Europa 2022 dog 60000 människor av överhettningssymptom s.k. värmeslag. Varje grads temperaturökning på hälsovådliga temperaturnivåer betyder för Europa ytterligare 20000 dödsfall. I det globala perspektivet kan samtidigt noteras att Europa knappast är värst drabbat vad gäller höga temperaturnivåer vid värmeböljor.

Vattenbrist …!

Ett varmare klimat innebär per automatik också att vattentillgången för människor minskar! Enligt IPCC kommer var sjätte person i Sydeuropa att sakna tillräckligt med vatten vid 1,5 graders global uppvärmning, var tredje vid vid 2 grader och i stort sett alla vid 3-4 graders global uppvärmning!

10 cm …!

10 cm är skillnaden i havsnivåhöjning mellan 1,5 och 2 graders global uppvärmning. Den kan tyckas liten, men är i praktiken enorm om man ser till konsekvenserna! 10 cm:s höjning gör stor skillnad i låglänta områden där havet tränger in i grundvattnet och gör det otjänligt för människor, djur och jordbruk. Konsekvenserna blir också större vid översvämningar till följd av stormar och orkaner då havet trycker på ännu mer! IPCC har bedömt att 10 miljoner fler människor drabbas av för levnadsvillkoren allvarliga konsekvenser vid 2 grader jämfört med 1,5 grader!

”Tippingpoints” …!

Med ökande global uppvärmning så kommer s.k. tippingpoints för världens större ekosystem närmre. Det handlar om temperaturtrösklar där en negativ utveckling/kollaps ej går att stoppa såsom att Amazonas och andra regnskogar utplånas , att korallreven försvinner, att avsmältningen av isen vid polerna accelererar ohejdat etc! Håller vi oss under 2 grader bedömer IPCC att det finns risk för kollapser, men inte särskilt troligt! OBS! Risken ökar signifikant mycket ju närmre 2 grader och däröver vi kommer!!!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att du befinner dig långt ifrån IPCC och konsekvenserna av den globala uppvärmningen, men så är icke fallet! Konsekvenserna drabbar alla mer eller mindre direkt eller indirekt! Vi pratar om konsekvenser som framförallt drabbar kommande vuxengenerationer! Det kan handla om din barn och barnbarn! Nota bene! DU kan göra något NU! Bli en ClimateDoer genom att integrera klimatfrågan i din vardag! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/!

Klimatkrisen nära dig …!

Februarilovet …!

Februarilovet närmar sig för både oss i Sverige och många andra i Europa! Många ser framemot välbehövlig rekreation bl.a. genom den årliga skidsemestern! Klimatkrisen kan dock komma emellan! Till följd av ett ovanligt varmt år i kombination med liten nederbörd, framförallt i södra Europa, är snötäcket exceptionellt litet i Alperna och Pyrenéerna! Enligt satellitobservationer via NASA och dess satellit Terra är snötäcket i början på februari 40 – 70 % mindre på dessa platser jämfört med medelvärdet under de senaste 30 åren! För mänskligheten i stort är detta förvisso ett mindre problem, men det är en påminnelse om att klimatförändringarna slår blint, att de kommer närmre och att de påverkar din vardag redan idag!

Är det så här …!

Klimatkatastrof i Libyen …!

Klimatförändringarna låg bakom översvämningskatastrofen i Libyen för en dryg vecka sedan där två dammar brast i spåren av en våldsam cyklon och skyfall! Enligt en analys av klimatorganisationen World Weather Attribution var händelsen 50 gånger mer sannolik till följd av det förändrade klimatet! I analysen konstateras också att lidandet skulle ha kunnat förmildrats avsevärt med bättre byggnader och underhåll av infrastrukturen! Är det så här vi vill ha det?

Även Sverige …

En vecka senare drabbades Sverige också av klimatförändringarna genom ett jordskred på E6 vid Stenungsund, dock i en helt annan omfattning av skador och mänskligt lidande än i Libyen! En del av E6 med anslutande infrastruktur bara försvann och bokstavligen drev iväg ett 50-tal meter till följd av instabilitet i underliggande lerlager. Den senaste tidens skyfall i området och därmed klimatförändringarna antas enligt de första bedömningarna var en del av förklaringen till det inträffade!

Orsak och verkan …!

Hur kommer klimatförändringarna in i bilden? Enkelt uttryckt innebär en varmare värld på land och i hav frekventare och intensivare extremväder, skogsbränder etc. Notera att i år har världshaven varit rekordvarma och medeltemperaturen i världshaven slagit rekord på löpande band! I mars, en månad där temperaturen brukar toppa för året, slogs nytt rekord med 20,96 grader! Temperaturen har dock ej fallit tillbaka som normalt utan den ligger fortfarande kring 21 grader eller t.o.m. över nu i början på september. Professor Samantha Burgess vid EU:s klimattjänst Copernicus uttrycker en befogad oro över utvecklingen! Kolla kurvorna!

Ren fysik …!

Steget från ett varmare hav till cykloner och skyfall handlar om ren fysik! Ett varmare hav innebär en större avdunstning till atmosfären, som ger densamma mer energi och mer vatten! De över haven uppladdade väderfenomenen rör sig dessutom också långsammare över land med ökande temperatur i atmosfären! En synnerligen olycklig kombination! Resultatet blir de ihållande skyfall och cykloner som vi nu sett i Libyen och tidigare i augusti i Grekland! OBS! Temperaturen i Medelhavet är 5-6 grader varmare än normalt! Den extremt kraftiga cyklonen över Libyen, en s.k. Medicane (Mediterranean hurricane), har klassats som en tropisk cyklon, vilket är ytterst ovanligt kring Medelhavet! Med dagens klimat kring Medelhavet inträffar det rent sannolikhetsmässigt en gång per 300-600 år!

Du …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån cykloner både i Grekland och i Libyen, men så är icke fallet! Vi i norr bidrar alla genom våra utsläpp till klimatförändringarna, dessutom betydligt mer per capita än i Grekland, Libyen och i andra länder längre söderut! Konsekvenserna kan dock se olika ut beroende på var man befinner sig! Det ironiska är att dessa blir större ju längre söderut du kommer trots att bidragen där är mindre! Jordskredet i Stenungsund är därför en västanfläkt, förlåt uttrycket, av cyklonen i Libyen med över 11000 döda och tusentals fortfarande saknade! Så bli en ClimateDoer och se över dina utsläpp! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/ !

Är det så här …!

I förra veckan drogs New York in i en giftig brungul brandrök från Kanada 1000 km därifrån!

Undantagstillstånd …!

I förra veckan tvingades New Yorks borgmästare Eric Adams utlysa en typ av undantagstillstånd till följd av att giftig brandrök dragit in över världsmetropolen! Brandröken kom från kraftiga skogsbränder i Kanada 1000 (!) kilometer därifrån! Är det så vi vill ha det? New York-borna har därför åter fått bära mask och tvingas nu återuppleva restriktionerna under covid! Den gulbruna brandröken är giftig för alla d.v.s. inte bara för speciellt känsliga personer! Under den gångna veckan har New York haft den sämsta luftkvaliteten av alla världens storstäder! 58 (!) gånger sämre än de rekommenderade maxvärdena från WHO! Är det så vi vill ha det!

Bränderna …!

De aktuella skogsbränderna i Kanada har rasat sedan ett par veckor tillbaka bl.a. i British Columbia! Hittills har över 4 miljoner ha (motsvarande en yta av Jämtlands storlek) förstörts av ett hundratal bränder! Över 20000 människor har fått lämna sina hem! Förutom restriktionerna i New York har över 100 miljoner människor i nordöstra USA, från Chicago i väst till Atlanta i söder, fått varnas för den farliga brandröken! Förödelsen ur ett klimatperspektiv är ofattbar! Redan, under några veckor, har dubbelt så mycket skog skövlats som skövlingen av regnskogarna i Amazonas under de senaste 6 åren (!) Är det så vi vill ha det?

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån att kunna påverka den typ av naturkatastrofer som nu pågår i Kanada och nordöstra USA, men så är icke fallet! Genom att sprida budskapet att alltmer frekventa och omfattande skogsbränder beror på våra CO2-utsläpp kan DU påverka! Genom att tydliggöra konsekvenserna av ett allt torrare och varmare klimat kan DU inspirera din omgivning till att ”koldioxidbanta” Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hu DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Är det så här …

I nuvarande takt kommer den globala uppvärmningen att innebära att över 2 miljarder människor hannar utanför ”normala” klimatnischer framemot sekelskiftet enligt en nyligen publicerad SENSATIONELL studie!

Utanför klimatnischerna …

Just nu pekar den globala uppvärmningen på att en femtedel av världens befolkning kommer att leva utanför sina klimatnischer (=avstannad tillväxt/ingen reproduktion) framemot sekelskiftet enligt en ny studie i den vetenskapliga tidskriften Nature Sustainability! I studien konstateras att världens befolkning idag lever i nischer mellan 13-25 graders årsmedeltemperatur. MEN om uppvärmningen fortsätter i samma takt som nu, d.v.s. mot 3 grader, så kommer 2 miljarder människor att leva med årsmedeltemperaturer över 29 grader d.v.s. långt utanför nischerna! OCH över 1 miljard människor tvingas att migrera av klimatskäl, mot idag 60 miljoner! Är det så här vi vill ha det?

Mer om klimatnischer …!

Studien är SENSATIONELL såtillvida att det är första gången som en analys av den globala uppvärmningen fokuserar på de rent mänskliga konsekvenserna till skillnad från som är brukligt – de finansiella, säger Tim Lenton, ledare av denna tvärvetenskapliga och internationella studie från Global Systems Institute i Exeter i Storbritannien! Begreppet klimatnischer är dock etablerat sedan länge fast inom växternas och djurens värld, säger han. 60 miljoner människor lever idag utanför sina klimatnischer på 13-25 grader. Under 13 grader är det för kallt och över 25 grader är det för varmt och/eller för torrt.

Katastrof …!

Nuvarande trend mot en årsmedeltemperatur på 29 grader är katastrof! För varje 0,1 grads ökning från nuvarande globala uppvärmning på 1,2 grader så ökar mängden människor utanför klimatnischerna med 140 miljoner. Vid 3 grader handlar det om 2 miljarder människor! I forskarnas mest pessimistiska scenario, 4 grader, handlar det om halva Jordens befolkning! D.v.s. en sådan uppvärmning handlar i princip om planeten Jordens sjätte massutrotning – fast nu av arten homo sapiens! Är det så här vi vill ha det?

Efter planeten Jordens 5:e massutrotning, dinosaurierna för 65 miljoner år sedan, står vi nu inför den 6:e till följd av den globala uppvärmningen – fast nu handlar det om vår egen art!

Ljus i mörkret …!

Det finns dock ljus i mörkret! Genom att begränsa den globala uppvärmningen till vad som gäller enligt Paris-avtalet d.v.s. till väl under 2 grader och helst till 1,5 grader kan de värsta konsekvenserna undvikas! Enligt studien minskar konsekvenserna med 80 % vid en begränsning till 1,5 graders uppvärmning! Detta betyder att ”bara” 400 miljoner människor kommer att leva utanför klimatnischerna, vilket ju ändå är en betydande siffra! Enligt Tim Lenton måste de värst utsatta områdena såsom Indien, Nigeria, Sydostasien m.fl. börja anpassa sig redan nu genom att skapa gröna platser i sina städer, vilket kan kapa temperaturtopparna med så mycket som 5 grader!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån vad som händer omkring sekelskiftet, men det är inte sant! NU är tiden för att kunna påverka! Genom dina handlingar IDAG kan DU rädda dina barns, barnbarns och kommande generationers framtid! Skall vi minska CO2-utsläppen för att undvika de katastrofala konsekvenserna enligt studien så måste det ske NU! Genom att sprida budskapet i den nya sensationella studien i dina nätverk kan DU påverka, om än indirekt! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

New York sjunker …!

Enligt FN:s klimatpanel IPCC kan frekvensen av extremväder öka med en faktor fyra till sekelskiftet, vilket försätter alla kuststäder likt New York, vars skyskrapor dessutom trycker ner staden, inför stora risker!

Skyskraporna …!

New York Citys skyskrapor trycker ner staden! Enligt ett reportage i Earth Future Journal sjunker New York med ca 2 mm per år! Tillsammans med havsnivåhöjning och varmare hav till följd av den globala uppvärmningen har stadens omgivande vatten ökat med 22 cm sedan 2050! New Yorks alla höga byggnader såsom Empire State och Chrysler Building väger tillsammans motsvarande 140 miljoner elefanter om ca 5 ton per styck! Kompressionseffekten i kombination med den globala uppvärmningen gör att staden med sina drygt 8 miljoner invånare kommer att bli särskilt utsatt för framtida extremväder med svåra översvämningar som följd som vid orkanerna Sandy 2012 och Ida 2021!

Är det såhär …

Nulägesbild från från Frankrikes största naturliga vattenmagasin ”Lac de Serre-Poncon”! Detta stora vattenmagasin har delvis torkat ut till följd av extrem torka under årets första månader i södra Frankrike!

Klimatet utlyser ”undantagstillstånd” …!

Södra Frankrike befinner sig sedan förra sommaren i en typ av ”klimatiskt undantagstillstånd” vad gäller tillgången på vatten! Frankrikes största naturliga vattenmagasin” ”Lac de Serre-Poncon” har delvis torkat ut! Året hittills har åter präglats av extrem torka i södra Frankrike! Redan har fyra kommuner i området blivit utan ledningsbundet vatten. Invånarna får följaktligen köa för att hämta portabelt vatten från kommunerna! Situationens allvar understryks och förstärks av att president Macron i helgen var på plats och presenterade en nationell katastrofplan för vattenförsörjningen! Den första i sitt slag för Frankrike! Möjligen även för Europa! Är det såhär vi vill ha det?

Macrons plan …!

Enligt Macron har Frankrike att möta en framtid där landet måste klara sig med 40 % mindre vatten än idag redan till 2050. På kort sikt gäller att alla berörda sektorer, framförallt lantbruket, kärnkraften (70 % av elen f.n.) och inte minst de privata hushållen, måste akut ta fram vatten-försörjningsplaner! Det kortsiktiga målet är att vatten förbrukningen skall skära ner med 10 % ”omedelbart”.

De privata hushållen …!

För de privata hushållen, som är lättast att snabbt få igång av de tre sektorer som pekats ut, presenterade Macron ett förslag som innebär att vattentaxorna sänks kraftigt för ”den första kubikmetern”, i praktiken lika med vatten för det allra nödvändigaste såsom för matlagning, tvätt och dusch, medan taxan för all övrig förbrukning höjs kraftigt! Är det såhär vi vill ha det???

Tog i från tårna …!

När Macron presenterade den nationella katastrofplanen var han tydlig med kopplingen till den globala uppvärmningen och den pågående klimatkrisen! Han tog i från tårna och betonade i kraftiga ordalag att forskningen sedan flera år har varit tydlig med sambandet ”den globala uppvärmningen – våra utsläpp av växthusgaser – extrema väderhändelser”! Är det såhär vi vill ha det?

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån av klimatet framtvingade vattenplaner i södra Europa, men icke desto mindre kan DU påverka! Klimatkrisen har varken någon politisk filosofi eller känner några nationsgränser! Varje insparad CO2-molekyl räknas! Genom att sprida budskapet om klimatkrisens redan nu prekära konsekvenser för vattenförsörjningen i södra Europa i dina nätverk kan DU påverka – om än indirekt! Problematiken handlar om att ingen kan göra allt men ALLA kan göra något! Driva opinion är ett första steg! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

På tal om …!

Visste Du …!

Visste DU att under årets första månader har det fallit extremt lite nederbörd i södra Europa! I t.ex. norra Italien har landets största flod, Po, delvis torkat ut och vattenståndet i Gardasjön är nere på rekordlåga nivåer! Landets premiärminister Giorgia Meloni har nödgats att sjösätta en katastrofplan för att tillgodose vattenförsörjningen till Italiens kornbod – Po-slätten! Visste DU att mars månad var den näst varmaste som någonsin uppmätts med temperaturer högt över det normala i Sydeuropa, Nordafrika, nordöstra Nordamerika, Sydamerika m.fl.! Visste DU att havsisens utbredning i Antarktis var den näst minsta som uppmätts för årets mars i mätningarnas 45-åriga historia. Till sist lite kuriosa …! Visste DU att antalet homeruns i den i USA populära sporten baseball har ökat dramatiskt det senaste decenniet till följd av klimatförändringarna (anm. bollen flyger längre i tunnare luft)!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att du just nu här i trygga Sverige och Norden befinner dig långt ifrån de direkta konsekvenserna av ett varmare klimat, men det är en falsk föreställning! DU både kan och bör dra ditt strå till stacken! Genom ett ändrat mindset kan DU tillsammans med det stora kollektivet av enskilda individer göra skillnad! Genom att alla tar små steg i rätt riktning i vardagen hela tiden blir det resultat! Ett ändrat mindset i vardagen är klimatfrågans heliga graal! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Är det så här …

”Massutrotning” …!

Från sydöstra Australien i delstaten New South Wales rapporterade nyhetsorganet AAP i förra veckan om en naturkatastrof som orsakade en massdöd av fisk! Katastrofen inträffade i floden Darling nära samhället Menindee. Händelsen uppges bero på en kombination av översvämningar till följd av extrema skyfall och en värmebölja med temperaturer på över 40 grader. Effekten har blivit en utarmning av syrehalten i floden och miljontals fiskars död genom syrebrist. Det handlar dock ytterst om klimatförändringarna! MEN den verkliga boven i dramat är vår och den samlade mänsklighetens oförmåga att bryta trenden av ständigt ökade CO2-utsläpp! FN och forskarvärlden har länge varnat – tyvärr för döva öron! Är det så här vi vill ha det???

Är det så här …

Torrlagt …!

Venedigs kanaler är delvis torrlagda och gondolerna står just nu i en lerig sörja! Är det så här vi vill ha det? Efter en vinter med 50 % mindre nederbörd är oron stor för kommande turistsäsong till sommaren! Klimatkrisen kryper närmare! De flesta av oss vuxna individer har ju någon sorts relation till Venedig, dess kanaler, gondolerna och gondoljärerna! Är det så här vi vill ha det? Frågan tål att upprepas! OCH bör ställas varje gång klimatkrisens konsekvenser blir uppenbara!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan synas som om att DU befinner dig långt ifrån Venedigs kanaler, men så är icke fallet! Vi bidrar alla till klimatkrisen och dess konsekvenser i form av extrema väderförhållanden vare sig det handlar om torka, skyfall eller orkaner! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer och koldioxidbanta! Läs mer om hur du blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/