Kategoriarkiv: konsekvenser

Är det så här …!

Klimatkatastrof i Libyen …!

Klimatförändringarna låg bakom översvämningskatastrofen i Libyen för en dryg vecka sedan där två dammar brast i spåren av en våldsam cyklon och skyfall! Enligt en analys av klimatorganisationen World Weather Attribution var händelsen 50 gånger mer sannolik till följd av det förändrade klimatet! I analysen konstateras också att lidandet skulle ha kunnat förmildrats avsevärt med bättre byggnader och underhåll av infrastrukturen! Är det så här vi vill ha det?

Även Sverige …

En vecka senare drabbades Sverige också av klimatförändringarna genom ett jordskred på E6 vid Stenungsund, dock i en helt annan omfattning av skador och mänskligt lidande än i Libyen! En del av E6 med anslutande infrastruktur bara försvann och bokstavligen drev iväg ett 50-tal meter till följd av instabilitet i underliggande lerlager. Den senaste tidens skyfall i området och därmed klimatförändringarna antas enligt de första bedömningarna var en del av förklaringen till det inträffade!

Orsak och verkan …!

Hur kommer klimatförändringarna in i bilden? Enkelt uttryckt innebär en varmare värld på land och i hav frekventare och intensivare extremväder, skogsbränder etc. Notera att i år har världshaven varit rekordvarma och medeltemperaturen i världshaven slagit rekord på löpande band! I mars, en månad där temperaturen brukar toppa för året, slogs nytt rekord med 20,96 grader! Temperaturen har dock ej fallit tillbaka som normalt utan den ligger fortfarande kring 21 grader eller t.o.m. över nu i början på september. Professor Samantha Burgess vid EU:s klimattjänst Copernicus uttrycker en befogad oro över utvecklingen! Kolla kurvorna!

Ren fysik …!

Steget från ett varmare hav till cykloner och skyfall handlar om ren fysik! Ett varmare hav innebär en större avdunstning till atmosfären, som ger densamma mer energi och mer vatten! De över haven uppladdade väderfenomenen rör sig dessutom också långsammare över land med ökande temperatur i atmosfären! En synnerligen olycklig kombination! Resultatet blir de ihållande skyfall och cykloner som vi nu sett i Libyen och tidigare i augusti i Grekland! OBS! Temperaturen i Medelhavet är 5-6 grader varmare än normalt! Den extremt kraftiga cyklonen över Libyen, en s.k. Medicane (Mediterranean hurricane), har klassats som en tropisk cyklon, vilket är ytterst ovanligt kring Medelhavet! Med dagens klimat kring Medelhavet inträffar det rent sannolikhetsmässigt en gång per 300-600 år!

Du …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån cykloner både i Grekland och i Libyen, men så är icke fallet! Vi i norr bidrar alla genom våra utsläpp till klimatförändringarna, dessutom betydligt mer per capita än i Grekland, Libyen och i andra länder längre söderut! Konsekvenserna kan dock se olika ut beroende på var man befinner sig! Det ironiska är att dessa blir större ju längre söderut du kommer trots att bidragen där är mindre! Jordskredet i Stenungsund är därför en västanfläkt, förlåt uttrycket, av cyklonen i Libyen med över 11000 döda och tusentals fortfarande saknade! Så bli en ClimateDoer och se över dina utsläpp! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/ !

Är det så här …!

I förra veckan drogs New York in i en giftig brungul brandrök från Kanada 1000 km därifrån!

Undantagstillstånd …!

I förra veckan tvingades New Yorks borgmästare Eric Adams utlysa en typ av undantagstillstånd till följd av att giftig brandrök dragit in över världsmetropolen! Brandröken kom från kraftiga skogsbränder i Kanada 1000 (!) kilometer därifrån! Är det så vi vill ha det? New York-borna har därför åter fått bära mask och tvingas nu återuppleva restriktionerna under covid! Den gulbruna brandröken är giftig för alla d.v.s. inte bara för speciellt känsliga personer! Under den gångna veckan har New York haft den sämsta luftkvaliteten av alla världens storstäder! 58 (!) gånger sämre än de rekommenderade maxvärdena från WHO! Är det så vi vill ha det!

Bränderna …!

De aktuella skogsbränderna i Kanada har rasat sedan ett par veckor tillbaka bl.a. i British Columbia! Hittills har över 4 miljoner ha (motsvarande en yta av Jämtlands storlek) förstörts av ett hundratal bränder! Över 20000 människor har fått lämna sina hem! Förutom restriktionerna i New York har över 100 miljoner människor i nordöstra USA, från Chicago i väst till Atlanta i söder, fått varnas för den farliga brandröken! Förödelsen ur ett klimatperspektiv är ofattbar! Redan, under några veckor, har dubbelt så mycket skog skövlats som skövlingen av regnskogarna i Amazonas under de senaste 6 åren (!) Är det så vi vill ha det?

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån att kunna påverka den typ av naturkatastrofer som nu pågår i Kanada och nordöstra USA, men så är icke fallet! Genom att sprida budskapet att alltmer frekventa och omfattande skogsbränder beror på våra CO2-utsläpp kan DU påverka! Genom att tydliggöra konsekvenserna av ett allt torrare och varmare klimat kan DU inspirera din omgivning till att ”koldioxidbanta” Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hu DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Är det så här …

I nuvarande takt kommer den globala uppvärmningen att innebära att över 2 miljarder människor hannar utanför ”normala” klimatnischer framemot sekelskiftet enligt en nyligen publicerad SENSATIONELL studie!

Utanför klimatnischerna …

Just nu pekar den globala uppvärmningen på att en femtedel av världens befolkning kommer att leva utanför sina klimatnischer (=avstannad tillväxt/ingen reproduktion) framemot sekelskiftet enligt en ny studie i den vetenskapliga tidskriften Nature Sustainability! I studien konstateras att världens befolkning idag lever i nischer mellan 13-25 graders årsmedeltemperatur. MEN om uppvärmningen fortsätter i samma takt som nu, d.v.s. mot 3 grader, så kommer 2 miljarder människor att leva med årsmedeltemperaturer över 29 grader d.v.s. långt utanför nischerna! OCH över 1 miljard människor tvingas att migrera av klimatskäl, mot idag 60 miljoner! Är det så här vi vill ha det?

Mer om klimatnischer …!

Studien är SENSATIONELL såtillvida att det är första gången som en analys av den globala uppvärmningen fokuserar på de rent mänskliga konsekvenserna till skillnad från som är brukligt – de finansiella, säger Tim Lenton, ledare av denna tvärvetenskapliga och internationella studie från Global Systems Institute i Exeter i Storbritannien! Begreppet klimatnischer är dock etablerat sedan länge fast inom växternas och djurens värld, säger han. 60 miljoner människor lever idag utanför sina klimatnischer på 13-25 grader. Under 13 grader är det för kallt och över 25 grader är det för varmt och/eller för torrt.

Katastrof …!

Nuvarande trend mot en årsmedeltemperatur på 29 grader är katastrof! För varje 0,1 grads ökning från nuvarande globala uppvärmning på 1,2 grader så ökar mängden människor utanför klimatnischerna med 140 miljoner. Vid 3 grader handlar det om 2 miljarder människor! I forskarnas mest pessimistiska scenario, 4 grader, handlar det om halva Jordens befolkning! D.v.s. en sådan uppvärmning handlar i princip om planeten Jordens sjätte massutrotning – fast nu av arten homo sapiens! Är det så här vi vill ha det?

Efter planeten Jordens 5:e massutrotning, dinosaurierna för 65 miljoner år sedan, står vi nu inför den 6:e till följd av den globala uppvärmningen – fast nu handlar det om vår egen art!

Ljus i mörkret …!

Det finns dock ljus i mörkret! Genom att begränsa den globala uppvärmningen till vad som gäller enligt Paris-avtalet d.v.s. till väl under 2 grader och helst till 1,5 grader kan de värsta konsekvenserna undvikas! Enligt studien minskar konsekvenserna med 80 % vid en begränsning till 1,5 graders uppvärmning! Detta betyder att ”bara” 400 miljoner människor kommer att leva utanför klimatnischerna, vilket ju ändå är en betydande siffra! Enligt Tim Lenton måste de värst utsatta områdena såsom Indien, Nigeria, Sydostasien m.fl. börja anpassa sig redan nu genom att skapa gröna platser i sina städer, vilket kan kapa temperaturtopparna med så mycket som 5 grader!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån vad som händer omkring sekelskiftet, men det är inte sant! NU är tiden för att kunna påverka! Genom dina handlingar IDAG kan DU rädda dina barns, barnbarns och kommande generationers framtid! Skall vi minska CO2-utsläppen för att undvika de katastrofala konsekvenserna enligt studien så måste det ske NU! Genom att sprida budskapet i den nya sensationella studien i dina nätverk kan DU påverka, om än indirekt! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

New York sjunker …!

Enligt FN:s klimatpanel IPCC kan frekvensen av extremväder öka med en faktor fyra till sekelskiftet, vilket försätter alla kuststäder likt New York, vars skyskrapor dessutom trycker ner staden, inför stora risker!

Skyskraporna …!

New York Citys skyskrapor trycker ner staden! Enligt ett reportage i Earth Future Journal sjunker New York med ca 2 mm per år! Tillsammans med havsnivåhöjning och varmare hav till följd av den globala uppvärmningen har stadens omgivande vatten ökat med 22 cm sedan 2050! New Yorks alla höga byggnader såsom Empire State och Chrysler Building väger tillsammans motsvarande 140 miljoner elefanter om ca 5 ton per styck! Kompressionseffekten i kombination med den globala uppvärmningen gör att staden med sina drygt 8 miljoner invånare kommer att bli särskilt utsatt för framtida extremväder med svåra översvämningar som följd som vid orkanerna Sandy 2012 och Ida 2021!

Är det såhär …

Nulägesbild från från Frankrikes största naturliga vattenmagasin ”Lac de Serre-Poncon”! Detta stora vattenmagasin har delvis torkat ut till följd av extrem torka under årets första månader i södra Frankrike!

Klimatet utlyser ”undantagstillstånd” …!

Södra Frankrike befinner sig sedan förra sommaren i en typ av ”klimatiskt undantagstillstånd” vad gäller tillgången på vatten! Frankrikes största naturliga vattenmagasin” ”Lac de Serre-Poncon” har delvis torkat ut! Året hittills har åter präglats av extrem torka i södra Frankrike! Redan har fyra kommuner i området blivit utan ledningsbundet vatten. Invånarna får följaktligen köa för att hämta portabelt vatten från kommunerna! Situationens allvar understryks och förstärks av att president Macron i helgen var på plats och presenterade en nationell katastrofplan för vattenförsörjningen! Den första i sitt slag för Frankrike! Möjligen även för Europa! Är det såhär vi vill ha det?

Macrons plan …!

Enligt Macron har Frankrike att möta en framtid där landet måste klara sig med 40 % mindre vatten än idag redan till 2050. På kort sikt gäller att alla berörda sektorer, framförallt lantbruket, kärnkraften (70 % av elen f.n.) och inte minst de privata hushållen, måste akut ta fram vatten-försörjningsplaner! Det kortsiktiga målet är att vatten förbrukningen skall skära ner med 10 % ”omedelbart”.

De privata hushållen …!

För de privata hushållen, som är lättast att snabbt få igång av de tre sektorer som pekats ut, presenterade Macron ett förslag som innebär att vattentaxorna sänks kraftigt för ”den första kubikmetern”, i praktiken lika med vatten för det allra nödvändigaste såsom för matlagning, tvätt och dusch, medan taxan för all övrig förbrukning höjs kraftigt! Är det såhär vi vill ha det???

Tog i från tårna …!

När Macron presenterade den nationella katastrofplanen var han tydlig med kopplingen till den globala uppvärmningen och den pågående klimatkrisen! Han tog i från tårna och betonade i kraftiga ordalag att forskningen sedan flera år har varit tydlig med sambandet ”den globala uppvärmningen – våra utsläpp av växthusgaser – extrema väderhändelser”! Är det såhär vi vill ha det?

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån av klimatet framtvingade vattenplaner i södra Europa, men icke desto mindre kan DU påverka! Klimatkrisen har varken någon politisk filosofi eller känner några nationsgränser! Varje insparad CO2-molekyl räknas! Genom att sprida budskapet om klimatkrisens redan nu prekära konsekvenser för vattenförsörjningen i södra Europa i dina nätverk kan DU påverka – om än indirekt! Problematiken handlar om att ingen kan göra allt men ALLA kan göra något! Driva opinion är ett första steg! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

På tal om …!

Visste Du …!

Visste DU att under årets första månader har det fallit extremt lite nederbörd i södra Europa! I t.ex. norra Italien har landets största flod, Po, delvis torkat ut och vattenståndet i Gardasjön är nere på rekordlåga nivåer! Landets premiärminister Giorgia Meloni har nödgats att sjösätta en katastrofplan för att tillgodose vattenförsörjningen till Italiens kornbod – Po-slätten! Visste DU att mars månad var den näst varmaste som någonsin uppmätts med temperaturer högt över det normala i Sydeuropa, Nordafrika, nordöstra Nordamerika, Sydamerika m.fl.! Visste DU att havsisens utbredning i Antarktis var den näst minsta som uppmätts för årets mars i mätningarnas 45-åriga historia. Till sist lite kuriosa …! Visste DU att antalet homeruns i den i USA populära sporten baseball har ökat dramatiskt det senaste decenniet till följd av klimatförändringarna (anm. bollen flyger längre i tunnare luft)!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att du just nu här i trygga Sverige och Norden befinner dig långt ifrån de direkta konsekvenserna av ett varmare klimat, men det är en falsk föreställning! DU både kan och bör dra ditt strå till stacken! Genom ett ändrat mindset kan DU tillsammans med det stora kollektivet av enskilda individer göra skillnad! Genom att alla tar små steg i rätt riktning i vardagen hela tiden blir det resultat! Ett ändrat mindset i vardagen är klimatfrågans heliga graal! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Är det så här …

”Massutrotning” …!

Från sydöstra Australien i delstaten New South Wales rapporterade nyhetsorganet AAP i förra veckan om en naturkatastrof som orsakade en massdöd av fisk! Katastrofen inträffade i floden Darling nära samhället Menindee. Händelsen uppges bero på en kombination av översvämningar till följd av extrema skyfall och en värmebölja med temperaturer på över 40 grader. Effekten har blivit en utarmning av syrehalten i floden och miljontals fiskars död genom syrebrist. Det handlar dock ytterst om klimatförändringarna! MEN den verkliga boven i dramat är vår och den samlade mänsklighetens oförmåga att bryta trenden av ständigt ökade CO2-utsläpp! FN och forskarvärlden har länge varnat – tyvärr för döva öron! Är det så här vi vill ha det???

Är det så här …

Torrlagt …!

Venedigs kanaler är delvis torrlagda och gondolerna står just nu i en lerig sörja! Är det så här vi vill ha det? Efter en vinter med 50 % mindre nederbörd är oron stor för kommande turistsäsong till sommaren! Klimatkrisen kryper närmare! De flesta av oss vuxna individer har ju någon sorts relation till Venedig, dess kanaler, gondolerna och gondoljärerna! Är det så här vi vill ha det? Frågan tål att upprepas! OCH bör ställas varje gång klimatkrisens konsekvenser blir uppenbara!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan synas som om att DU befinner dig långt ifrån Venedigs kanaler, men så är icke fallet! Vi bidrar alla till klimatkrisen och dess konsekvenser i form av extrema väderförhållanden vare sig det handlar om torka, skyfall eller orkaner! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer och koldioxidbanta! Läs mer om hur du blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Töväder på Antarktis …!

Havsisen runt Antarktis har nått sin tippinpoint och minskar allt snabbare!

Bottenrekord …!

Enligt grafiska data från amerikanska NSIDC ( National Snow and Ice Data Centre) är utbredningen av sommarisen på Antarktis den lägsta sedan mätningarna började för drygt 40 år sedan! Det som förbryllar forskarna är att det är först under de senaste 8 åren som havsisen runt Antarktis har börjat minska! Man har i dagsläget inget svar på minskningen då havsisen förhållit sig stabil i över 30 år för att nu under senare år börjat minska i allt snabbare takt! Det korta svaret! Den globala uppvärmningen! Det långa svaret! Det handlar om en kombination av ökad lufttemperatur, ändringar i havsströmmar och ökad vattentemperatur. Kombinationen av dessa parametrar antas ligga bakom att utbredningen av havsisen har nått sin tippingpoint! Konsekvenserna för den globala uppvärmningen blir en snabbare uppvärmning!

Snabbare uppvärmning …!

Minskad utbredning av havsisen innebär att den globala uppvärmningen går snabbare genom s.k. ”positiv återkoppling”! Balansen mellan inkommande energi till Jorden genom solinstrålning och utgående energi från Jorden i form av reflekterad solinstrålning och värmestrålning (infrarött ljus) rubbas! Den del av solinstrålningen som normalt reflekteras tillbaka till atmosfären, s.k. albedo, från ytor av snö och is, framförallt vid polerna, minskar vid mindre havsis och Jorden blir varmare!

Oroande scenario …!

Det framtida scenariot för avsmältningen av havsisen på Antarktis och Arktis är oroande! Forskarna hade tidigare en prognos på när havsisen skulle vara borta d.v.s. till 2050 -2070 vid respektive sommarhalvår. Nu tror man att havsisen kan vara helt borta redan till 2035! Denna tidigareläggning är definitivt inget som gagnar kampen med att hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader!

Havsnivåhöjning …!

Den beskrivna avsmältningen av havsis påverkar inte havsnivåhöjningen direkt utan indirekt till följd av effekten av en ökad global uppvärmning. Havsnivåhöjningen som de senaste åren legat på ca 3 mm per år (dock ständigt ökande) påverkas normalt både av avsmältning av landis (från glaciärer och istäcken vid polerna) och ökande vattentemperaturer till följd av värmeutvidgning. Anm. Mer dramatiska ökningar kan dock komma att inträffa om glaciärer vid polerna kommer på glid ut i havet s.k. kalvning!!!

Kalvande glaciär!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån det beskrivna förloppet med avsmältning av havsis på Antarktis, men DU och alla andra kan påverka genom att ringa i larmklockan! NU får det vara nog med att bara köra på mot avgrunden utan att tänka på hur levnadsvillkoren på Jorden blir för kommande generationer!!! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

”Havens regnskogar” i fara …!

Blekt korall på väg att dö ut efter värmestress!

90 % …!

Över 90 % av korallerna på Stora Barriärrevet, ett över 200 mil långt system av korallrev och korallöar längs Australiens östkust, har skadats genom blekning till följd av höga vattentemperaturer under den senaste sommarsäsongen 2021/2022 på södra halvklotet! Enligt en rapport från UNESCO och Internationella naturvårdsunionen, IUCN, varnas nu Australien för att Stora Barriärrevet kan hamna på listan för hotade världsarv (Stora Barriärrevet blev världsarv 1981)! Korallreven kan med fog kallas ”havens regnskogar” då de precis som sina motsvarigheter på land, regnskogarna i Brasilien, Indonesien etc, är starkt hotade av klimatförändringarna!

Blekning …!

Det som händer vid störningar i form av högre vattentemperaturer är att de mikroalger, som skapar korallrevens fascinerande färgprakt, stöts bort av korallerna till följd av att de vid värmestress utsöndrar ett ämne som korallerna inte klarar av! Nota bene! Mikroalgerna lever i ömsesidig symbios med korallerna genom att förse dessa med näring via fotosyntesen och i sin tur få nödvändig kväveoxid och ett skyddat livsrum av korallerna. Följden av algernas värmestress blir således att korallerna förlorar sin ”livspartner” och näringskälla, bleknar och så småningom förvandlas till ett dött kalkskelett.

Allvarlig störning …!

Blekningen innebär en allvarlig störning i korallrevens ekosystem där tusentals marina arter lever. OBS! Mindre än 1 % av havsbottnen i världshaven täcks av koraller, men över 25 % av havens levande organismer lever i anslutning till korallreven. Bara i Asien lever över en miljard människor av havets resurser! Vi pratar här alltså om en allvarlig störning i världens livsmedelsförsörjning till följd av klimatförändringarna och våra allt varmare och surare världshav. Anm. Enligt FN:s klimatpanel IPCC är över 90 % av världens korallrev hotade även om vi lyckas begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader! Den nuvarande trenden i den globala uppvärmningen indikerar dock att max 1,5 grader inte är särskilt sannolikt!

Artutrotning …!

I förlängningen handlar det också om artutrotning på planeten Jorden d.v.s. äventyrande av naturens mångfald! I och omkring korallreven lever tusentals arter av fisk och andra levande organismer som är beroende av levande korallrev! Den just nu pågående FN-konferensen COP15 i Montreal i Kanada handlar om att stoppa den pågående artutrotningen med syftet att världens länder skall komma fram till ett ”Paris-avtal för biologisk mångfald” till 2030. Där ingår bl.a. ett förslag om att 30 % av planetens viktiga livsmiljöer, på land och till havs, skall vara skyddade innan dess. Korallreven borde stå mycket högt på dagordningen!

En bit av ”havens regnskogar” i all sin prakt och i sin rika puls av liv!

DU …!

Vad kan DU göra! Det kan synas som att DU är långt ifrån att kunna påverka både regnskogar till havs och till lands, men som enskild individ kan du påverka genom att minska dina klimatutsläpp, som ju till sist och syvendes är den direkta boven i dramat! Det handlar om överlevnad för miljarder människor kring Jordens tropiska områden och i förlängningen bevarande av den biologiska mångfalden! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur du blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/