Kategoriarkiv: Mr Bond solceller

MR BOND INSTALLERAR SOLCELLER – Del5


 

shutterstock_114957853-256x171[1]

Mr Bond producerar solel!

I förra avsnittet ”Mr Bond installerar solceller – Del4” valde Mr Bond leverantör. Nu är solcellerna på plats! I tisdags 2015-09-08, kl 1709 fasade Mr Bond in på det svenska riksnätet! NÖJD? Ja, absolut! Känslan att bidra till klimatomställningen är mycket bra! Han tycker att han har visat att installation av solceller är ett realistiskt alternativ om det finns fysiska  förutsättningar i form av tillgänglig takyta i söderläge.

Tjänar pengar från Dag 1!

OCH han fortsätter att hävda att han tjänar pengar från dag1! Investeringen har ett bestående värde! Det handlar om ”branding” av både Mr Bond och hans fastighet. Läs mer om detta något oortodoxa synsätt på http://climateforlife.se/mr-bond-installerar-solceller-del2/! Där framgår att han enbart behöver ta hänsyn till finansieringskostnaderna, vilka uppvägs av intäkterna med bred marginal!

Mr Bond och beställarrollen!

Mr Bond valde ju att handla upp solcellerna som en totalleverans/turnkey, vilket har visat sig vara rätt strategi. Mr Bond har därmed som beställare haft en enkel resa! Att installera solceller innehåller en hel del både tekniska och administrativa moment, vilka nu har tagits hand om av leverantören.  Under 2-3 månaders tid efter beställningen har Mr Bond fått se pusselbitarna komma på plats. Under tiden som solcellerna tillverkades (inga hyllprodukter precis) kunde leverantören göra alla förberedelser alltifrån kontakter med den lokale s.k. nätleverantören, berörda myndigheter etc till leverans av material av olika slag och förberedande montage m.m.

Dagen D!

Så tisdagen 2015-09-08 var alltså den stora dagen! Mr Bond fick sina solceller monterade och infasade på det svenska riksnätet.  Allt PÅ EN ENDA DAG! Enligt Mr Bonds prognos kommer han med den aktuella installationen på ca 70 m2 solceller att producera ca 12000 kWh per år motsvarande fastighetens halva behov!  Kolla följande bildserie ” från ax till limpa”! Lägg särskilt märke till elmätaren som är redo att registrera den allra första kilowattimmen!

IMG_0754

IMG_0760

IMG_0759

 

MR BOND INSTALLERAR SOLCELLER – Del 4!

shutterstock_114957853-256x171[1]

Mr Bond väljer leverantör!

Leverantörsmarknaden har undersökts i tidigare avsnitt, Del 3. Där kom han fram till att han vill ha allt serverat i form av en nyckelfärdig anläggning! Han kom även fram till att teknik och pris sannolikt inte skiljer sig så mycket mellan leverantörerna. Han fick rätt på denna punkt! Utslagsgivande för Mr Bond blev den fysiska konfigurationen på solcellsanläggningen. D.V.S. ! Vilken av leverantörerna kunde få ut flest kWh av hans södertak. Skulle han välja svarta eller blåa solceller?  Mr Bond som är något av en estet vad gäller utseende och form fastnade för den svarta nyansen. Till sist och syvendes handlade det också om lite MAGKÄNSLA! Nu har han kommit till ett BESLUT och känner sig nöjd!

Vad händer nu?

I nästa avsnitt, MR BOND INSTALLERAR SOLCELLER – Del 5, återkommer han och rapporterar om det som skall hända tills solcellerna är på plats och idrifttagna. Även om det är en nyckelfärdig anläggning så slipper inte Mr Bond undan helt. SOM SAGT mer om detta i nästa avsnitt!

MR BOND INSTALLERAR SOLCELLER – Del 3

shutterstock_114957853-256x171[1]

Nu till utförandet!

Mr Bond har ju tidigare i Del 1 och Del 2 kommit fram till att det finns både fysiska förutsättningar och ekonomi. Han går nu vidare med utförandet.

Första frågan – Hur ser leverantörsmarknaden ut?

Mr Bond är ju som DU och jag en privatperson utan yrkesmässiga kunskaper inom solcellsteknologi och installation av solceller. Han kommer därför ganska snabbt fram till att han vill köpa en nyckelfärdig anläggning. OCH han konstaterar att  marknaden är rationell och har anpassat sig! Med lite detektivarbete  kommer han fram till att det finns en handfull leverantörer från ”ax till limpa” på privatmarknaden. HUR? Jo, ”the hard way”! Mr Bond, som har bestämt sig för att göra det här från grunden, har följaktligen researchat genom att googla, surfa och ringa! OM man inte vill gå igenom denna process då? Mun-mot-mun-metoden brukar ju också kunna funka! Det finns alltid någon granne eller någon i bekantskapskretsen som  i likhet med Mr Bond har förstått att installera solceller är både ekonomiskt och framtiden!

Andra frågan – MEN hur hanterar jag teknologin?

Mr Bond har inte djupdykt i denna fråga utan han nöjer sig med att konstatera att grundtekniken att omvandla solljus till el är samma för alla tillverkares produkter idag. De produkter som är ute på marknaden är väl beprövade sedan ett flertal år tillbaka. Bakgrunden till solcellsboomen och prisraset på solceller de senaste 5-10 åren handlar inte om några större teknologiska genombrott utan snarare om en successivt ökande efterfrågan. Mognaden ur tillverknings-och teknologisynpunkt för dagens solceller kan även avläsas ur de långa produktions- och effektgarantierna på 25-30 år som lämnas av alla leverantörer!

Tredje frågan – Vilken leverantör skall jag välja?

Mr Bond, som ju har bestämt sig för att göra saker och ting  ”by the book” (dock utan att överdriva), har följaktligen kontaktat 2-3  leverantörer av nyckelfärdiga anläggningar och bett om en offert. Förfrågan har i sak varit mycket enkel. Han har angett sin adress, husets orientering (väderstreck), taklutning, vilken takyta som kan disponeras och takbeläggning. Eftersom han har konstaterat att den tekniska kvaliteten i stort sett förefaller vara likvärdig på hela leverantörsmarknaden kommer utvärderingen av offerterna sannolikt i första hand att handla om service, leveranstider och pris!

Hur gör han nu?

För tillfället väntar Mr Bond på att få in utlovade offerter. Han kommer därefter att ställa upp ett antal urvalskriterier t.ex. pris, service, referenser etc. Till sist och syvendes kan det handla om magkänslan, eftersom marknaden verkar så homogen. VI FÅR SE! Mer om detta i nästa avsnitt ”MR BOND  INSTALLERAR SOLCELLER – Del 4!

MR BOND installerar solceller – Del2

shutterstock_114957853-256x171[1]

Nu till ekonomin!

Mr Bond har  ett något oortodoxt tänkande vad gäller ekonomin och lönsamheten! Han menar att DU kan inte se en privat investering i solceller baserat på strikt lönsamhet. Traditionella investerings-kalkyler kan därför inte inte användas här! Sådana mer avancerade kalkyler används framförallt i näringslivet för selektering mellan olika investeringsalternativ. Detta är ju inte fallet för Mr Bond/DIG! Hur räknar DU till exempel på en ny soffgrupp? Ja just det! Här kommer helt andra värden in i bilden som estetiska värden, komfort och liknande!

Mjuka värden med solceller!

Han resonerar ungefär så här!  Med solceller på mitt hus uppnår jag en form av ”branding” som vittnar om ett kvalitets- och framtidstänkande som i slutänden ökar värdet på mitt hus i minst lika hög grad som den ursprungliga investeringen.  Konsekvensen i det ekonomiska perspektivet blir att han inte behöver räkna med en årlig s.k. avskrivningskostnad ( i traditionella investeringskalkyler skulle man i solcellsfallet räkna med en avskrivning av investeringen på 30 år d.v.s. 1/30-del av investeringen som kostnad varje år i 30 år).

Så här räknar Mr Bond!

I den överslagskalkyl som han anser skall ligga till grund för om han skall gå vidare med projektet eller ej tänker han så här. Som i all kalkylering av lönsamhet ställer han uppoffringen i form av kostnader mot intäkterna! I hans fall utgörs kostnaderna enbart av finansieringskostnader (OBS! Han har resonerat bort avskrivningskostnaderna! Och driftkostnaderna är ju noll för solceller). Oavsett om han lånar pengar för investeringen eller om han tar av ”egna” pengar handlar det om kostnader antingen i form av räntekostnader eller förlorade ränteintäkter. Han sätter nivån 3 % på räntan i båda fallen! Nu till intäkterna! Dessa består av dels ersättning för levererad el till det svenska elnätet och dels av minskade kostnader för inköpt el.

Resultatet! Skall han gå vidare?

I hans fall har han räknat med en solcellsanläggning på mellan 60-100 m2. Säg 80 m2! Med ett kvadratmeterpris på ca 2000 kr/m2 blir investeringen 160000 kr. Kostnaden blir 3 % på 160000 kr eller ca 5000 kr/ år.  Intäkterna utgörs dels av ersättning för försåld el 1,20 kr/kWh (skattesubvension på 0,60 kr/kWh ingår) och dels minskade inköp av el också värt ca 1,20 kr/kWh (nätavgift, elhandel, skatt och moms ingår). Baserat på en årlig produktion av 10000kWh blir intäkterna ca 12000kr/ år.  Mr Bond  tycker att  resultatet är fullt tillräckligt och entydigt för att gå vidare med solcellsprojektet! Han känner sig faktiskt riktigt nöjd med sitt resonemang och går  med vidare med stor tillförsikt.

Mr Bond återkommer med en mer detaljerad kalkyl!

Mr Bond kommer att återkomma till ekonomin med en mer detaljerad kalkyl  när det föreligger verkliga förutsättningar såsom anbud på installationen, avtal om försåld el, investeringsbidrag (f.n. 20 % av investeringen) etc. Han inser dock att till sist och syvendes kan man aldrig räkna exakt på ett sådant här projekt! Det är som att skjuta på rörligt mål! Framförallt intäktssidan är svår att förutsäga i ett längre perspektiv. Just nu är elpriserna väldigt låga beroende på ett relativt stabilt utbud av elkraft på elmarknaden. Med Sveriges energimix på utbudssidan med ungefär lika delar vattenkraft och kärnkraft lär detta förhållande inte bestå i och med att avveckling av kärnkraften ligger i korten.  Nuvarande situation kan alltså lätt ändras till en bristssituation på lite sikt med kraftigt ökade elpriser som följd. Egen el blir då guld värd!!!

Mr Bond  undersöker  leverantörsmarknaden – Del3

I nästa avsnitt undersöker Mr Bond vilka produkter respektive vilka teknologier som finns ute på marknaden. Nästa strategiska val blir alltså val av lämplig teknologi/produkt baserat på kriterier som effektivitet, pris och kvalitet. Vidare undersöks hur utförarmarknaden fungerar d.v.s. vilka aktörer kan utföra själva installationen. MEN mer om detta i nästa avsnitt dock!

MR BOND installerar solceller- Del 1

 

Mr Bond/NILS A Bond gör entré!

Det som Mr Bond gör det kan DU göra är hans paroll! Läs mer om Mr Bond på http://climateforlife.se/inspireras-av-mr-bondnils-a-bond/.  NU gör han sin entré i DIN värld och kommer i ett antal inlägg framöver att beskriva hur han gör för att installera solceller. Första delen kommer här!

shutterstock_114957853-256x171[1]

Mr Bond kollar dom tekniska/fysiska förutsättningarna!

Han bor i villa i södra Sverige och konstaterar att det innebär att han kan räkna med ca 1000 soltimmar per år. I ett nordligare läge hade det rört sig om 100-200 timmar mindre. D.v.s. ingen större skillnad! Solceller passar alla med rätt tekniska/fysiska förutsättningar! Han konstaterar också att villan har tillräckligt stor takyta i lämpliga väderstreck. Sydvästläge och 30-45 graders taklutning är det optimala! Han tänker sig att använda 60 m2 av takytan för solceller. En sådan yta skulle ge ca 10 kW soleffekt och ett energitillskott på ca 10000 kWh per år!

MEN solenergin matchar ju inte hans elbehov!

Ja, det stämmer! Mr Bond förbrukar ca 20000 kWh el per år för uppvärmning och hushållsel (15000 respektive 5000 kWh).  För uppvärmning har han en kombination av värmepump (luft/vatten) och elpatron för tillskott vid utetemperaturer mindre än – 5 grader. Han behöver alltså elen framförallt på vinterhalvåret och dygnet runt. Detta stämmer ju inte med när solenergin produceras d.v.s. framförallt på sommarhalvåret och på dagtid! Mr Bond löser detta genom att kontakta den s.k. nätleverantören (det lokala elnätet), i hans fall Eon, och begära utbyte av elmätaren. Han får då en elmätare som kan hålla reda på hur många av de egenproducerade ca 10000 kilowattimmarna som används direkt och hur många han inte använder direkt själv och därför levererar till Eon. Han bli alltså elleverantör under de perioder på sommaren  när hans elbehov är relativt litet! Dessa kilowattimmar kan han sedan ”få tillbaka” på vinterhalvåret.

MR BOND installerar solceller- Del2

I nästa avsnitt av Mr Bonds solcellsprojekt kommer han att göra en överslagskalkyl på ”lönsamheten” i projektet. Han är något oortodox i sitt ekonomiska tänkande och har följaktligen ett lite annorlunda synsätt än vad som tillämpas vid strikt kalkylering av investeringar. MER om detta i nästa avsnitt dock!