Kategoriarkiv: vem gör vad …..

Sommartips No 2 …!

PRATA …!

Vad kan DU göra för att skydda den nya krisgruppen ”20minus” d.v.s. alla under 20 år som kommer att drabbas värst av klimatkrisen? Climateforlife bjuder på sommartips! Ett i veckan under fem sommarveckor! Här kommer det andra! No 2! PRATA! Visste du att den mest självklara åtgärden också är den lättaste att utföra! Att prata! Var aktiv och prata om klimatet varje dag med dina nära och kära, på arbetet, på bussen etc! Låt dig inspireras av Greta Thunberg som har satt ”20minus” på kartan! Genom Fridays for future har hon skapat en folkrörelse bland världens unga! Fortsatt GLAD SOMMAR!!! 

Sommartips No 1 …!

PRIORITERA …!

Vad kan DU göra för att skydda den nya krisgruppen ”20minus” d.v.s. alla under 20 år som kommer att drabbas värst av klimatkrisen?  Climateforlife  bjuder på fem sommartips! Ett i veckan under följande fem sommarveckor! Här kommer det första! No 1! PRIORITERA klimatfrågan i dina tankar! I praktiken betyder detta att ta hänsyn till klimatfrågan i vardagen! Det klimatsmarta valet finns alltid tillgängligt vid både små och stora beslut! GLAD SOMMAR!!!

Regeringen kraftsamlar …!

Efter hård kritik kraftsamlar nu regeringen genom att införa ett särskilt kollegium för att samordna klimatomställningen mellan alla politikområden!

Hård kritik …!

Efter att ha fått hård kritik av Klimatpolitiska rådet för sin första klimathandlingsplan daterad december 2019 har regeringen beslutat att kraftsamla! Enligt Sveriges klimatlag från 2018 skall Regeringen presentera en dylik plan varje år! Kritiken handlade i huvudsak om att planen, med förslag på ett 100-tal åtgärder, inte var tillräckligt konkret. Regeringen kraftsamlar nu och har i veckan beslutat om att bilda ett särskilt kollegium av ministrar för att samordnat styra klimatomställningen!

Lex Corona …!

Att kraftsamla för klimatomställningen just nu är ett synnerligen väl valt tillfälle! Erfarenheterna hittills från coronapandemin har lärt oss att Sverige och övriga länder kan utföra kraftfulla åtgärder vid allvarliga kriser för att påverka hela samhället i grunden! Aha! Lex Corona nr 1! Pandemin har förutom hälsomässiga tragedier också resulterat i en ekonomi på halvfart. Det senare har i sin tur NU gett oss en unik möjlighet att bygga ekonomierna på ett annat sätt än hittills! Aha! Lex Corona nr 2!

Håller inte …!

Det håller inte längre att bygga ekonomierna på ohämmad tillväxt utan hänsyn till planeten Jordens resurser och ett skenande klimat! Kommande stimulanspaket vid återstarten efter coronapandemin måste därför präglas av hållbarhet och bättre hänsyn till allas vårt gemensamma hem, planeten Jorden! Flera aktörer såväl inom näringslivet som inom politikersamfundet och miljöorganisationer har satt världens regeringar under hård press för grönare stimulanspaket! Läs mer på http://climateforlife.se/kupp-mot-finans-departementet/

Stimulanspaketen vid återstarten av ekonomin efter coronapandemin måste präglas av hållbarhet och en bättre hushållning med planeten Jordens resurser!

Kupp mot Finans-departementet …!

I fredags passade Greenpeace på att genom en kupp byta namn på Finansdepartementet utförd i planeten Jordens tjänst!

Namnbyte …!

Greenpeace ”demonstrerade” för klimatet i fredags på Världsmiljödagen genom att egenmäktigt byta namn på Finansdepartementet till Klimat-,Miljö- och Omställningsdepartementet! Budskapet är att NU är det dags att göra de finansiella stödpaketen grönare! Paketen hittills på ca 240 miljarder SEK har varit inriktade på de akuta behoven d.v.s. på att hålla arbetslösheten nere och näringslivet igång. Finansdepartementet har inför en begynnande återstart av ekonomin satts under hård press av flera aktörer för att i fortsättningen arbeta fram gröna stödpaket. OBS! Tyskland har föregått med gott exempel! I förra veckan beslutades ett enormt stödpaket på 130 miljarder euro präglat av många gröna förslag! HEJA Sverige!

Tyskt kol – en enda röra …!

Tyskland är på väg att gå emot sitt egna beslut att avveckla kolkraften genom att starta ett helt nytt megastort kolkraftverk, Datteln 4!

Gasa och bromsa …!

I Tyskland har man politiskt enligt den s.k. kolkommissionen beslutat att avveckla kolet till senast 2038! I dagarna är man dock i färd med att göra motsatsen! Det tyska kraftbolaget Uniper planerar att under juni ta ett megastort stenkolseldat kraftverk, Datteln 4 i delstaten Nordrhein Westfahlen (NRW), i kommersiell drift! Hur kan man både gasa och bromsa? Anm. En viss respekt för svårigheten i problematiken är dock på sin plats då kolet f.n. svarar för mer än 40 % av den tyska elförsörjningen.

Logiken …?

OBS! Datteln 4 beslutades redan i början på 2000-talet och skulle egentligen vara i kommersiell drift redan i slutet på 2010. d.v.s. långt innan både Parisavtalet 2015 och Tysklands beslut att avveckla kolkraften. Datteln 4 har därefter blivit kraftigt försenat till följd av både tillståndsproblematik och en rad tekniska problem under byggtiden. Utvecklingen har helt enkelt sprungit ifrån både de tyska politikerna och kolets konkurrenskraft under de ca 20 år det har tagit för att få kraftverket på plats! OCH nu står tysk klimatpolitik som åsnan – villrådig mellan två hötappar!

Ihåligt försvar …!

Unipers beslut att ta Datteln 4 i kommersiell drift under juni i år försvaras av den tyska Bundesregeringen och NRW:s landsregering med att tyska kraftbolag samtidigt ställer av äldre kolkraftverk. Alltså ett steg tillbaka och två framåt! Enligt de Grönas partiledare, Annalena Baerbock, gränsar ett sådant resonemang till politiskt bedrägeri! Det s.k. ”moderna” Datteln 4 planeras att vara i drift ända till 2038 ( politiskt bäst före datum) d.v.s. betydligt längre än de äldre kraftverkens återstående livslängd!

Hårt motstånd …!

Förutom ett lokalt folkligt motstånd (63 % enligt gallup) har Datteln 4 mött hårt motstånd från flera miljöorganisationer, partiet de Gröna och betydande företrädare för näringslivet bl.a. i form av Deutsche Bahn (den tyska järnvägen)!

PPA slår fel …!

En del av bakgrunden till att Deutsche Bahn är motståndare är att företaget har tecknat ett s.k. PPA-avtal (Power Purchase Agreement) med leverantören Uniper om att köpa ca hälften av elen från Datteln 4 till ett på förhand överenskommet pris. Deutsche Bahn befarar nu att PPA-avtalet slår fel! Man kommer sannolikt att få betala ett överpris för elen under flera år framöver till följd av att kolet har förlorat sin konkurrenskraft i förhållande till förnyelsebar el!

Slutsats …!

Tiden och utvecklingen kar helt sprungit ifrån kolkraftens berättigande under den långa period det tagit för att få Datteln 4 på plats! Det tyska kolet har utvecklat sig till EN RIKTIG RÖRA av motstående intressen! Bästa Angela Merkel! Lås in kolet för Datteln 4 för gott samtidigt som Datteln 1-3 behålls, som nu, i avställt tillstånd!

Att ta i drift nya kolkraftverk i Tyskland samtidigt som man har beslutat att avveckla kolet är inte logiskt och borde inte få klartecken av den tyska Bundesregeringen och det är knappast i harmoni med EU:s New Green Deal!

Kanslern har talat …!

Tysklands förbundskansler Angela Merkel talar på veckans visdeokonferens ”Petersberger Klimadislog” om vikten av att koppla ihop återstarten av ekonomin med klimatet!

Lex Corona …!

Tysklands förbundskansler Angela Merkel kopplar tydligt ihop återstarten av ekonomin efter coronapandemin med klimatåtgärder! På en tvådagars videokonferens i veckan,”Petersberger Klimadialog”, med ministrar från ett 30-tal länder inklusive FN:s generalsekreterare Antonio Gueterres trycker hon på ett antal punkter! Den allra viktigaste! En uppmaning till världens länder! Sätt klimatfrågan överst när ni designar stimulanspaketen för återstarten av ekonomin efter coronakrisen!

Håll emot …!

I samband med att prioritera klimatet i stimulanspaketen varnar hon för svåra fördelningsdiskussioner! OBS! Det gäller att hålla emot de krafter som vill tillbaka till ”business as usual! Hon trycker också i detta sammanhang hårt på samarbete och kommunikation över nationsgränserna. Jfr bilateral klimatplan a la Marshallplan!

Finansmarknaden …!

Ett viktigt hjälpmedel för att investeringarna skall styras mot ett hållbart samhälle är en fungerande finansmarknad, betonar hon också! Finans-marknaden bör således förbättras för att göra investeringar i klimatåtgärder mer attraktiva. Hon hissar i detta avseende ett samarbete mellan stater, utvecklingsbanker som Europeiska investeringsbanken, Världsbanken m.fl. och den privata finansmarknaden!

Kanslern har talat!

Follow the money …!

Nytt uppdrag …

Regeringen har gett Finansinspektionen ett nytt uppdrag att se till att aktörerna på finansmarknaden d.v.s. banker, finansbolag, investmentbolag m.fl. lägger in klimatmålen i sin verksamhet. Det övergripande målet enligt Paris-avtalet är ju att hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader! En viktig strategi för att nå dit är att dekarbonifiera samhället! I praktiken betyder detta ett stort NO NO till fossila bränslen! Finansinspektionen skall vara klara med sitt uppdrag senast 22 mars 2021. Efter formalisering av föreslagna verktyg och metoder gäller devisen ”follow the money” för att göra finansmarknaden mer transparent och bryta kapitalströmmarna till fossilindustrin!

Börsbolag fegar ur …!

Näringslivet fegar ur vad gäller att minska utsläppen till 2030 i linje med Paris-avtalet enligt en undersökning av Hagainitiativet!

Bara 19 % …!

I förra veckan rapporterade Hållbart Näringsliv att enligt en undersökning av Hagainitiativet (ett klimatorienterat företagsnätverk) så ligger endast 19 % av 100 granskade svenska börsbolag i linje med Paris-avtalets klimatmål. För företagen handlar det om att sätta klimatmål som svarar mot en begränsning av den globala uppvärmningen till 1,5 grader, vilket bland annat innebär att halvera CO2-utsläppen till 2030!

Enstaka stjärnor …!

Av bolag med tillräckliga klimatmål återfinner vi bolag som Atlas Copco, Axfood, BillerudKorsnäs, Castellum, Electrolux, Ericsson, Holmen, Hufvudstaden, Ica gruppen, Investor, JM, Loomis, NCC, Sandvik, Skanska, Sweco, Telia Company, Thule Group, ÅF Pöyry.

Business as usual …!

Tyvärr dominerar förhållningssättet ”Business as usual” bland bolagen trots upprepade larmsignaler under de senaste två åren från FN:s klimatpanel IPCC! Näringslivet har ju vid sidan av politikersamfundet och konsumentkollektivet en nyckelroll i klimatomställningen!

I Sverige …!

Det borde ju inte vara så, i Sverige, med en av världens mest progressiva klimatpolitiska ramverk? Näringslivet har ju nyligen , hösten 2019, dessutom lämnat in sina sektorvisa handlingsplaner för klimatet avseende 13 olika sektorer under stort massmedialt ståhej! En avgrundsklyfta öppnar sig uppenbarligen ändå här mellan ord och handling! SKÄRPNING anbefalles! Gäller både näringslivet och uppföljande politiska aktörer som den regeringsanknutna kampanjen ”Fossilfritt Sverige” och sist men inte minst den svenska regeringen och dess miljöpolitik!

Vi är på väg mot en överhettad planeten Jorden om inte alla parter skärper sig från politikersamfundet till näringslivet och konsumentkollektivet!

Mer om Lex Corona …!

IEA:s chef Fatih Birol sänder ut en kraftig signal till världens regeringar om att koppla återstarten av ekonomin till klimatomställningen!

Kraftig signal …!

IEA (International Energy Agency) sänder nu, via sin chef Fatih Birol, ut en kraftig signal till världens regeringar! Koppla stimulanspaketen till klimatomställningen vid kickstart av ekonomin när pandemin är under kontroll! Öronmärk stimulanserna för satsningar på vindkraft, solenergi, batterier, vätgasteknik och koldioxidinfångning! Intentioner finns redan i denna riktning hos flera europeiska länder! Både Tyskland och Danmark till exempel har redan aviserat utökade investeringar och regelförändringar inom vindkraft för att få igång ekonomin mot ett hållbart samhälle! Läs mer om Lex Corona på http://climateforlife.se/ur-led-ar-naturen/

Divestera mera …!

1:a AP-fonden är nu helt fossilfri bl.a. tack vara påtryckningar från olika miljörörelser plus den ökade risken i fossilindustrin!

1:a AP-fonden …!

Nu har 1:a AP-fonden flyttat/sålt/divesterat alla sina fossila placeringar! På tiden kan man tycka, men man måste komma ihåg att de statliga AP-fonderna, som förvaltar svenska folkets pensionspengar, har att ta hänsyn till både risk/chans vid sina placeringar och att de skall vara hållbara enligt en ny lag (2000:192) från den 1 januari 2019.

Den nya lagen…!

I den nya lagen står det: “Första-Fjärde AP-fonderna ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Vid förvaltningen ska särskild vikt fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att det görs avkall på målet i 1 §. Lag (2018:2013).”

Fem i tolv …!

Lagen säger alltså att hänsyn skall tas till både klimat – och värderingsperspektivet! Vilket perspektiv som väger tyngst är en tolkningsfråga. Att AP-fonderna inte har divesterat tidigare tyder på att värderingsperspektivet har prioriterats! NU, fem i tolv, har 1:a AP-fonden uppenbarligen kommit fram till att fossila innehav är en dålig placering både ur värde- och klimatsynpunkt!

Timingen…!

Timingen just nu är kanske inte den allra bästa med tanke på kraftigt fallande oljepriser till följd av både oro på oljemarknaden och den pågående coronakrisen! MEN räddas det som räddas kan! Vetenskapen säger ju att 70-80 % av idag kända fossila tillgångar som kol, olja och naturgas måste stanna i marken om vi skall kunna begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader i enlighet med Paris-avtalet.

”Lost assets” …!

Om man skall följa vetenskapen strikt handlar det om enorma tillgångar klassade som ”lost assets”, vilket mer och mer går upp för världens investerare, liten som stor! Sent skall syndaren vakna! DIVESTERA MERA för klimatet och för plånboken!

Varning! En placerad krona i fossilindustrin förstör både klimat och plånbok!