Kategoriarkiv: vem gör vad …..

Bindande gasavtal …!

Kan ej lämna …!

Helt oavsett möjliga alternativa leverantörer till rysk naturgas kan många EU-länder bl.a. Tyskland inte bryta sina gasavtal! Avtalen är av typen ”Take or Pay”, vilket betyder att köparen måste betala leverantören, i det här fallet ryska Gazprom, oavsett om man tar emot gasen eller ej. Avtalen är dessutom mycket långsiktiga i storleksordningen 25-30 år. För det tyska energiföretaget Uniper (f.d. Eon Ruhrgas) går avtalet med Gazprom ut 2036 (!). Juridiken ser alltså ut till att sätta stopp för ett snabbt utträde från den ryska naturgasen!

Förhastad analys …!

Redan i början på angreppskriget på Ukraina bedömde EU att man genom alternativa leverantörer skulle kunna minska gasimporten från Ryssland med två tredjedelar (!) redan i år (läs mer på http://climateforlife.se/kopstopp-pa-rysk-energi/). Med tanke på att det finns väldigt få kryphål (läs mer nedan) i avtalen med Gazprom var denna analys tyvärr förhastad och alltför optimistisk!

Standardavtal …!

Den aktuella typen av avtal är mer eller mindre standard på naturgasmarknaden sedan årtionden tillbaka för att infrastrukturhållaren (den aktör som äger gasledningarna) skall vara försäkrade om att få förräntning på de tunga investeringarna i gassystemet.

Få kryphål …!

Enligt den tyska advokatbyrån Raue i Berlin och dess energirättsexpert Christian von Hammerstein finns det bara två situationer som gör att man kan bryta avtalen med Gazprom i förtid. Den ena är vid ett ingrepp från en högre instans, som varken är kopplad till köparen eller leverantören. Denna situation gäller t.ex. om EU eller en enskild EU-stat skulle besluta om ett gasembargo d.v.s. ett förbud att importera gas från Ryssland. Den andra situationen är om leverantören, Gazprom, själv bryter avtalet genom att helt enkelt sluta med att leverera gas. Anm. Det senare har redan skett i fallet med Polen och Bulgarien. I Polens fall hade Polen själva redan sagt upp avtalet (då det gick ut vid kommande årsskifte) innan Ryssland avbröt leveranserna.

Slutsats …!

EU har hamnat i ett gasdilemma till följd av typen av gasavtal, ”Take or Pay”! Ingendera parten torde dock ha ett intresse av att bryta avtalen varken i form av gasembargo eller i form av att sluta leverera då det ligger alltför stora ekonomiska intressen bakom. Eftersom avtalen i sina detaljer är konfidentiella kan man inte veta om det trots allt går att minska ner gasköpen till en viss undre gräns utan att behöva betala. Rent hypotetiskt kan man i så fall tänka sig detta som ett första steg på kort sikt. På längre sikt är det en genuint öppen fråga hur EU skall komma ur sitt gasdilemma!!!

Vinner på klimatet …!

Vänstern och unga …!

Emmanuel Macrons linjetal den 16 april i Marseille efter första valomgången gjorde susen! I linjetalet lockade han över vänsterväljare och unga från första valomgången från vänsterns Jean-Luc Melenchon (22 %) och från Miljöpartiets Yannik Jadot (4,6%) med sin gröna politik. Den framstår som antiversionen av Marine Le Pens politik lika med att gå ur Paris-avtalet (!) och riva redan befintliga ca 8000 vindkraftverk! Macrons gröna framtidsplan handlar i korthet om att Frankrike skall bli CO2-neutralt till 2050 genom hårdare statlig styrning för att åstadkomma fossilfrihet i energin, gröna transporter, hållbar konsumtion, effektivare byggnader och skyddad biodiversitet.

(1) Hårdare statlig styrning …!

Vägen mot CO2-neutralitet till 2050 skall åstadkommas genom en hårdare statlig styrning administrerad av ett miljödirektorat direkt under premiärministern.

(2) Fossilfri energi …!

Fossilfri energi skall realiseras genom en energimix 50/50 mellan kärnkraft och förnyelsebart bl.a. genom 6 nya s.k. EPR2-reaktorer, kraftig satsning på havsbaserad vindkraft (med en sammanlagd effekt på 40 GW lika med 5000-10000 vindkraftverk) och en tiodubbling av nuvarande solkraft.

(3) Gröna transporter …!

För att göra transporterna gröna satsar man på att ge ekonomiskt stöd till elbilar i form av statliga räntefria billån och ett statligt leasingprojekt riktat mot låginkomsttagare, att anlägga laddplatser vid alla rastplatser längs motorvägarna, att konvertera all kollektivtrafik till el- och vätgasdrift , att bygga ut nya järnvägslinjer för nattåg och att satsa på flyg med låg klimatpåverkan m.m.

(4) Hållbar konsumtion …!

För att åstadkomma en hållbar konsumtion satsar man på en kraftig reglering av konsumtionsmönstret genom att skolor, sjukhus och företags matsalar måste använda 50 % ekologiska, hållbara livsmedel till senast 2024, genom förbud för textilhandeln att slänga det som inte säljs, genom att livsmedelshandeln måste halvera svinnet inom 3 år, genom att 20 % av alla livsmedel måste säljas i lösvikt till senast 2030, genom förbud mot all reklam för fossil energi inklusive bensin och diesel m.m.

(5) Effektiva byggnader …!

Inom byggnader och bostäder satsar man på en mix av stimulanser och reglering för att att effektivisera energianvändningen baserat på att renovera 700000 bostäder per år, att införa förbud mot naturgas för uppvärmning vid nybyggnad, att ge stimulanser till luftvärmepumpar, att införa krav på solceller för kommersiella byggnader med takyta större än 500 m2 vid ny- och ombyggnad m.m.

(6) Skyddad biodiversitet …!

För att skydda biodiversiteten satsar man på att minst 30 % av Frankrikes yta till lands och till havs inte skall exploateras, att som första land i världen inte bidra till avskogningen i andra länder till senast 2030, att återplantera 45000 hektar skog innan 2030, att plantera 140 miljoner träd, två per fransman, innan 2030 m.m.

SENSMORAL …

Sensmoralen i det här fallet blir att Frankrike, som första land i världen, har visat att man numera kan vinna val på klimatet. Emmanuel Macrons linjetal i Marseille den 16 april bäddade för valsegern en dryg vecka senare söndagen den 24 april. Låt oss hoppas att detta exempel kan ingjuta mod i politikersamfundet världen över. Hittills ha man duckat för klimakrisen och prioriterat mer kortsiktiga och för den egna positionen mer gynnsamma frågor. FN, genom Antonio Guterres, har nyligen varnat för denna tendens i samband med IPCC.s senaste klimatrapport! Läs mer på http://climateforlife.se/fn-larmar/

Sverige först i världen …!

CFL:s påskägg 2022 …!

I Climate for Lifes (CFL) påskägg 2022 serverar vi nyheten att Sverige blir det första landet i världen som väger in utsläppen från konsumtionen i sina nationella utsläpp! Hittills räknar världens länder inklusive Sverige enligt Paris-avtalet endast in sina territoriella utsläpp d.v.s. utsläpp från de varor och tjänster som produceras inom landet. Klimatminister Annika Strandhäll mottog i förra veckan Miljömålsberedningens slutbetänkande där samtliga riksdagspartier står bakom att utsläppen från konsumtionen, d.v.s. även utsläppen från importerade varor och tjänster, skall ner till nettonoll 2045. Först i världen! Sverige förebild! HEJA!

FN larmar …!

Besviken …!

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres uttrycker sin besvikelse i samband med att IPCC:s senaste rapport släpptes i måndags! Världens länder har ännu inte bromsat utsläppen av växthusgaser! Om ländernas och företagens löften om minskningar säger han vid måndagens presskonferens helt enkelt: ”Dom ljuger”! Det är starka ord på denna nivå, men icke desto mindre relevanta! Utsläppen fortsätter alltså att öka istället för att minska! Rapporten kommer med tuffa besked! Det vi inte har klarat av på ca 30 år sedan FN började driva klimatfrågan måste vi nu klara på några få år! Senast 2025 måste världens utsläppskurva vändas för att begränsa den globala uppvärmningen! OCH därefter på de återstående 5 åren på 2020-talet måste de totala utsläppen halveras! D.v.s. till 2030! Receptet stavas vind, sol och hållbar markanvändning d.v.s. ökning av växtlighetens (skog och jord) förmåga att lagra CO2!

Sista varningen …!

Rapporten utfärdar också en sista varning! Om vi inte ändrar oss går vi mot en global uppvärmning på minst 3 grader! De klimatlöften s.k. NDCs (Nationally Determined Contributions) som världens länder levererade vid senaste klimatmötet COP26 i Glasgow förra året räcker inte på långa vägar! Normalt sett skall, enligt Paris-avtalet, länderna förnya sina klimatlöften vart 5:e år. På mötet i Glasgow fick de dock en ny chans till årets klimatmöte COP27 i Sharm-El-Sheikh i Egypten. Man insåg helt enkelt att COP26-löftena inte håller! Bakläxa alltså! Till årets klimatmöte finns dessutom inga som helst ursäkter då IPCC:s rapport från i måndags också innehåller en detaljerad verktygslåda på åtgärder!

Helig ko slaktas …!

OBS! De politiska ledarna i världens länder har hittills i det längsta undvikit att tala om för DIG att även ett ändrat beteende i vardagen kommer att vara nödvändigt. Redan vid det första klimatmötet i Rio 1992 satte dåvarande presidenten i USA, George Bush senior denna undfallande ton d.v.s. att konsumenternas beteende är en helig ko! Han slog fast: ”The American way of life är inte förhandlingsbart! Punkt!” Enligt IPCC:s senaste rapport gäller inte detta längre!!! Det kommer alltså att krävas ett betydlig större mod från dagens politiker att säga obekväma sanningar om ett nödvändigt ändrat konsumtionsbeteende – med risk för att förlora röster! Budskap! Om nödvändigt måste den politiska makten offras! Det handlar ju om att undvika en klimatkatastrof, som framförallt kommer att drabba våra barn, barnbarn och kommande generationer!!!

Talande statistik …!

I mars …!

Enligt statistikorganet Vroom (för data om bilbranschen) ökade antalet nyregistrerade rena elbilar under mars med 252 % (!) jämfört med samma period förra året! Av totala antalet nyregistrerade personbilar under mars var 56 % (!) laddbara. Mer än hälften av dessa (32,2 %) var rena elbilar. Efterfrågan på laddhybrider har dock gått ner med 54 % jämfört med mars förra året. Denna trend är föga förvånande då laddhybrider endast kan betraktas som en övergångslösning i avvaktan på den tekniska utvecklingen för helt fossilfria personbilar. Enligt statistiken är vi tydligen redan där! Fossilfritt, per favore! HEJA!

EU nobbar …!

Flera länder avslog Sveriges begäran att tillfälligt ta bort skatten på bensin och diesel!

Flera länder …!

Flera av EU.s länder var emot Sveriges begäran att sänka skatterna på bensin och diesel! På förra fredagens (25/3) toppmöte i Bryssel om säkerhetsläget, sanktionerna mot Ryssland etc hade Sveriges statsminister Magdalena Andersson även uppdraget från Sveriges riksdag att lägga fram en begäran från Sverige att tillfälligt, under tre månader, ta bort skatten på bensin och diesel. Sverige fick dock NEJ på denna begäran med hänvisning till EU:s energiskattedirektiv. Direktivet har en minimigräns för bränsleskatterna, som Sveriges regering redan har tangerat genom en planerad skattesänkning på sammanlagt 1,80 SEK/l.

Tåget har gått …!

EU:s avslag på Sveriges begäran är förståelig då ändringar i EU:s energiskattedirektiv kräver ett enhälligt beslut bland medlemsländerna. Flera av länderna har dessutom redan drivit olika egna koncept för tillfälliga lättnader i bränslepriserna. Tåget har således redan gått för någon form av enighet kring hur man skall tackla konsekvenserna för den enskilde konsumenten vad gäller volatiliteten i bränslepriserna till följd av det oroliga säkerhetsläget.

Reflexion …!

Helt oavsett varaktigheten i nuvarande krig mellan Ukraina och Ryssland så kommer volatiliteten i olje- och naturgaspriserna att bestå under lång tid d.v.s. även efter ett förhoppningsvis nära förestående fredstillstånd. EU har redan lagt fram ett förslag på hur importen av olja och naturgas från Ryssland skall minskas så snabbt som möjligt och vara helt avvecklad till 2030. Läs mer på http://climateforlife.se/kopstopp-pa-rysk-energi/. Den sannolika följden blir att volatiliteten i bränslepriserna, med trend uppåt, kommer att bestå under lång tid i flerårsskalan! Olika former av statliga lättnader är därför bara att betrakta som konstgjord andning och ett ineffektivt sätt att bara skyla över den verkliga problematiken d.v.s. att vara fast i en energiförsörjning delvis i händerna på oberäkneliga despoter typ Putin.

Slutsats …!

När EU:s stater har parerat de omedelbara konsekvenserna av volatiliteten i bränslepriserna till följd av det akuta krigstillståndet genom tillfälliga ekonomiska lättnader för konsumenterna måste andra statlig strategier tillämpas riktade mot problemets kärna . För EU:s stater gäller det då att, av både säkerhets- och klimatskäl, snabbast möjligt implementera strategier som underlättar för konsumenterna att lämna fossilbaserade transporter d.v.s EU måste fortsätta kampen för klimatet. Genom kriget och de nuvarande tillfälliga subventionerna av fossila bränslen har klimatarbetet fått ett kännbart ”hack i kurvan”!

Vad kan DU göra …!

OBS! Med all respekt för just DINA transportbehov! Det är ingen naturlag att man måste fortsätta bilåkandet precis som tidigare! I synnerhet inte med hänsyn till den pågående klimatkrisen och att varje droppe diesel i tanken hjälper till att finansiera Putins angrepp på Ukraina! Istället för att ropa på subventioner från staten för att fortsätta som tidigare finns det ju andra alternativ! Dra ner, samåk, åk kollektivt etc. Att ändra DITT beteende är ett win-win-win-koncept! DU sparar pengar, hjälper klimatet och medverkar till att få bort Putin! Att fortfarande ända sedan bilens barndom för hundra år sedan betrakta den som en symbol för frihet måste med förlov sagt betraktas som lite väl anakronistiskt/otidsenligt! I dessa tider av klimatkris, fossilt energiberoende, utarmning av Jordens resurser m.m. är den på sin tid fantastiska innovationen BILEN numera snarare ett av flera verktyg för DINA transporter från punkt A till B! Klimatet kan inte vänta!

Köpstopp på rysk energi …!

Hårda sanktioner …!

Enligt ett förslag från EU-kommissionen skall EU helt sluta att köpa gas och olja från Ryssland senast till 2030! Detta förslag togs fram i tisdags i förra veckan och fick bifall senare under veckan vid EU:s toppmöte i Versailles! Förslaget bygger på att vi redan i år skall kunna minska importen av rysk naturgas med två tredjedelar! EU:s plan handlar om sanktioner som på kort sikt slår hårt mot Rysslands krigskassa och på lång sikt vrider energivapnet ur händerna på oberäkneliga despoter! Anm. Under 2021 var, enligt Eurostats statistik, Ryssland EU:s tredje största importland varav energi utgjorde nära 70 % till ett värde av ca 100 miljarder euro.

På kort sikt…!

På kort sikt d.v.s. redan i år har EU-kommissionen kommit fram till att andra leverantörer kan ersätta 40 % av den ryska naturgasen i form av LNG (flytande naturgas) och gas i rörledning. Resterande del av de snabba minskningarna kan enligt kommissionen åstadkommas genom energieffektiviseringar i samband med att tidigarelägga renoveringar av bostäder.

På lång sikt …!

På lång sikt d.v.s. för att helt stoppa import av rysk energi till 2030 föreslår EU-kommissionen att snabba upp utbyggnaden av förnyelsebar energi i kombination med vätgassatsningar. Vätgasen kan användas för att göra den förnyelsebara energin planerbar. Den kan lagras och användas som bränsle istället för naturgas i befintliga gaskraftverk då vind och sol inte kan generera! För att underlätta den snabba utbyggnaden av förnyelsebar energi uppmanar kommissionen också medlemsländerna att se över och förenkla nödvändiga tillståndsprocesser.

Även Big Oil …!

Läs även om att Ryssland kommer att få svårt att hålla sin olje- och gasindustri igång på lång sikt, helt oavsett EU:s minskning av sin import, till följd av att de stora utländska oljebolagen, Big Oil, redan har lämnat Ryssland och därmed har dränerat dess fossilindustri på kompetens och experter s.k. ”braindrain”! Läs på http://climateforlife.se/big-oil-lamnar-putin/.

Big Oil lämnar Putin …!

BP, Shell och Exxon …!

De privata oljejättarna BP, Shell och Exxon lämnar nu Ryssland. Till följd av både sanktioner och politiskt tryck på hemmaplan har de stora oljejättarna valt/tvingats att sälja av sina investeringar i rysk olja och naturgas. BP sålde sin andel , ca 20 %, i Rosneft för 2 veckor sedan, vilket innebär ekonomiska förluster för BP i form av avskrivningar på 25 miljarder dollar. Shell och Exxon följde snabbt BP:s exempel och gjorde sig också av med sina ryska intressen i både olja och naturgas!

Putin tappar …!

Enligt bedömare, bl.a. Christof Rühl tidigare chefsekonom hos BP och idag expert på Center on Global Energy Policy, betyder Big Oils avsked till Putin inget för Rysslands export på kort sikt, såvida inte västvärlden slutar köpa. MEN på medellång sikt kan avhoppen bli mycket kännbara för Rysslands olje- och gasproduktion. Anm. Sedan Big Oils avhopp har dock både USA och EU beslutat/signalerat att dra ner på köpen från Ryssland.

Kompetens försvinner …!

Med Big Oils avhopp tappar man sina partners sedan årtionden tillbaka. De västliga oljejättarna med sina experter och sin teknologi ligger till stor del bakom att Ryssland idag är en stormakt inom fossila bränslen. Nota bene! Ryssland är världens tredje producent av fossila bränslen motsvarande ca 10 % av världens oljeproduktion och ca 15 % av dess naturgas!

Frihetsenergi …!!!

Vindkraften hastar …!

Inte minst den djupt tragiska utvecklingen i Ukraina till följd av Rysslands rättsvidriga angreppskrig visar tydligt behovet av att så snabbt som möjligt frikoppla sig från fossilbaserade energimarknader vare sig det gäller naturgas, olja eller kol. Angriparen Ryssland är en stor exportör av energi till europeiska energimarknader, framförallt av olja och naturgas, men även av kärnbränsle (bl.a. till svenska kärnkraftverk). Allt talar också för att Ryssland även kan komma att använda energivapnet för att svara på västvärldens sanktioner! För Sveriges del är det framförallt havsbaserad vindkraft som ligger i korten för att skapa frihetsenergi!

Inte bara geopolitik …!

OCH det är inte bara geopolitiska faktorer som trycker på! Industrin med utveckling av fossilfri stålproduktion i spetsen har flyttat fram sina positioner och kräver uppemot 100 TWh ökning av elproduktionen redan till 2030 d.v.s. lika med en historiskt snabb 70%-ig ökning av Sveriges nuvarande elförbrukning på ca 150 TWh! Läs mer på http://climateforlife.se/svenska-stalet-biter/

Enda möjligheten …!

Enda realistiska möjligheten att snabbt få till stånd både en frigörelse från en nyckfull exportör av klimatförstörande energi som Ryssland och att tillgodose svensk industris dramatiskt ökade efterfrågan på fossilfri el är med hjälp av havsbaserad vindkraft. Havsbaserad vindkraft har alla vinnarkorten på sin sida – (1) Ekonomin, (2) Storskaligheten och (3) Snabbheten!

Politiken agerar …!

Den svenska politiken har tagit sitt ansvar i sammanhanget bl.a. genom att via Regeringen ge Havs- och Vattenmyndigheten i uppdrag att ta fram s.k. havsplaner för vindkraften. Än så länge har havsplaner på 20-30 TWh (februari 2022) presenterats och ytterligare 90 TWh ligger i korten för att kunna presenteras om drygt 1 år.

Snabbare handläggning …!

Vidare har två olika utredningar initierats för att snabba upp de långdragna tillståndsprocesserna i samband med nya vindkraftparker! Dels handlar det om att se över den rent administrativa handläggningen vid tillståndsprövningen, bl.a. det s.k. kommunala vetot! Dels handlar det om att se över möjligheten att ge berörda kommuner en ekonomisk kompensation för att öka motivationen och därmed få ner antalet överklaganden!

EU stoppar greenwashing …!

Hälften fuskar …!

Enligt en undersökning från 2021 av EU-kommissionen och nationella konsumentmyndigheter sysslar nära hälften av europeiska företag med greenwashing d.v.s. att göra sig grönare än vad man är! NU inför EU nya regler för att stoppa utsläppsfusket! De nya reglerna kräver att företagens miljöpåståenden skall skall kunna styrkas genom ett s.k. Product Environment Footprint baserat på en typ av livscykelanalyser. EU följer därmed Danmarks exempel. Läs mer om Danmarks initiativ på http://climateforlife.se/danmark-stoppar-grontvatt/.

Kreativ bokföring …!

Problematiken med kreativ bokföring vad gäller CO2-utsläpp gäller dock inte bara företagen inom EU utan beteendet är generellt förekommande i hela storleksspektrat av företag och på global basis!

Bara tre godkända …!

Enligt en undersökning av 25 av världens största bolag gjord av New Climate Institute och Carbon Market Watch var det endast 3 bolag som fick någorlunda godkänt – Maersk, Vodafone och Deutsche Telekom! OBS nr 1! Bara 8 av bolagen hade en tillräcklig nivå på rapporteringen av sina CO2-utsläpp! OBS nr 2! Hela 18 av de 25 bolagen baserade sina reduktionsmål i huvudsak på klimatkompensering d.v.s. inte på reella utsläpp från den egna verksamheten! Kreativ bokföring var ordet!