Kategoriarkiv: vem gör vad …..

Mer om Lex Corona …!

IEA:s chef Fatih Birol sänder ut en kraftig signal till världens regeringar om att koppla återstarten av ekonomin till klimatomställningen!

Kraftig signal …!

IEA (International Energy Agency) sänder nu, via sin chef Fatih Birol, ut en kraftig signal till världens regeringar! Koppla stimulanspaketen till klimatomställningen vid kickstart av ekonomin när pandemin är under kontroll! Öronmärk stimulanserna för satsningar på vindkraft, solenergi, batterier, vätgasteknik och koldioxidinfångning! Intentioner finns redan i denna riktning hos flera europeiska länder! Både Tyskland och Danmark till exempel har redan aviserat utökade investeringar och regelförändringar inom vindkraft för att få igång ekonomin mot ett hållbart samhälle! Läs mer om Lex Corona på http://climateforlife.se/ur-led-ar-naturen/

Divestera mera …!

1:a AP-fonden är nu helt fossilfri bl.a. tack vara påtryckningar från olika miljörörelser plus den ökade risken i fossilindustrin!

1:a AP-fonden …!

Nu har 1:a AP-fonden flyttat/sålt/divesterat alla sina fossila placeringar! På tiden kan man tycka, men man måste komma ihåg att de statliga AP-fonderna, som förvaltar svenska folkets pensionspengar, har att ta hänsyn till både risk/chans vid sina placeringar och att de skall vara hållbara enligt en ny lag (2000:192) från den 1 januari 2019.

Den nya lagen…!

I den nya lagen står det: “Första-Fjärde AP-fonderna ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Vid förvaltningen ska särskild vikt fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att det görs avkall på målet i 1 §. Lag (2018:2013).”

Fem i tolv …!

Lagen säger alltså att hänsyn skall tas till både klimat – och värderingsperspektivet! Vilket perspektiv som väger tyngst är en tolkningsfråga. Att AP-fonderna inte har divesterat tidigare tyder på att värderingsperspektivet har prioriterats! NU, fem i tolv, har 1:a AP-fonden uppenbarligen kommit fram till att fossila innehav är en dålig placering både ur värde- och klimatsynpunkt!

Timingen…!

Timingen just nu är kanske inte den allra bästa med tanke på kraftigt fallande oljepriser till följd av både oro på oljemarknaden och den pågående coronakrisen! MEN räddas det som räddas kan! Vetenskapen säger ju att 70-80 % av idag kända fossila tillgångar som kol, olja och naturgas måste stanna i marken om vi skall kunna begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader i enlighet med Paris-avtalet.

”Lost assets” …!

Om man skall följa vetenskapen strikt handlar det om enorma tillgångar klassade som ”lost assets”, vilket mer och mer går upp för världens investerare, liten som stor! Sent skall syndaren vakna! DIVESTERA MERA för klimatet och för plånboken!

Varning! En placerad krona i fossilindustrin förstör både klimat och plånbok!

Lagens långa arm …!

Fru Justitias vågskål om rätt och orätt kan mycket väl visa sig bli avgörande för att rädda klimatet!

Räddar planeten …?

Är det lagens långa arm och fru Justitia som skall rädda planeten Jorden? Internationella media rapporterar i stort sett dagligen om olika rättsprocesser för att rädda klimatet! Det kan handla om att förbjuda utbyggnad av flygplatser som Heathrow i London eller stämningar av oljebolag m.m. Det senaste i raden vad gäller oljebolag är huvudstaden Honolulu på Hawaii. Honolulu har lämnat in en stämningsansökan mot 8 stora oljebolag bl.a. Exxon, Shell, Chevron och Phillips 66 för att de sedan flera årtionden tillbaka har känt till och mörkat konsekvenserna av förbränning av fossila bränslen för att obekymrat kunna fortsätta sin kontraproduktiva verksamhet.

Honolulu…!

Honolulu är belägen på ön Oahu, som är den mest befolkade och urbaniserade ön bland alla öar inom ögruppen Hawaii. Ön är därför, i sitt utsatta läge mitt ute i Stilla havet speciellt, hotat till liv och egendom av havsnivåhöjningar, stranderosion och extremväder.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är honolulu-takes-a-stand-against-fossil-fuels-1024x536.jpg
Honolulu på ön Oahu är den mest befolkade delen i hela ögruppen Hawaii och därför speciellt utsatt för den globala uppvärmningens konsekvenser!

Stora skadestånd …!

Honolulus stämningsansökan mot de åtta oljebolagen lämnades in i måndags den 10 mars och avser skadestånd på åtskilliga miljarder dollar för att finansiera skydd mot redan pågående och framtida konsekvenser, uppger Honolulus miljö- och klimatdirektör Josh Stanbro. Honolulu är den tredje delstaten i USA som driver denna typ av rättsprocess efter tidigare staterna New York och Massachusetts plus flera städer på USA:s öst- och västkust. Läs mer på http://climateforlife.se/exxon-kan-inte-morka-langre/

Sanningens minut …!

Sanningens minut närmar sig för Preem, miljödomstolarna, överklagande aktörer och Regeringen vad gäller att ta ställning till planerna på utbyggnaden av raffinaderiet i Lysekil

Närmar sig …!

Idag, tisdagen 10/3, startar Mark- och Miljööverdomstolens hantering av Naturskyddsföreningens och flera miljöorganisationers överklaganden mot beslut i lägre instanser avseende utbyggnad av Preems raffinaderi i Lysekil. Sanningens minut närmar sig både för Sveriges miljödomstolar och Regeringen, som i slutänden kan komma att behöva pröva fallet gentemot Sveriges klimatlag från 1 januari 2018.

Störst …!

Om Preems planer skulle godkännas skulle Preem bli Sveriges enskilt största utsläppare av CO2! En utbyggnad skulle innebära en ökning av utsläppen med ca 60 % till 2,7 miljoner ton CO2 per år (jfr Sveriges inhemska utsläpp på ca 50 miljoner ton CO2 per år)!

Rättsprocessen …

Hittillsvarande rättsinstanser såsom Länsstyrelsen och Mark-och Miljödomstolen har uppenbarligen inte kunnat hitta lagrum som stödjer de överklagande aktörernas talan och därför dömt till Preems fördel. Domskälen för detta torde vara att dessa instansers huvudsakliga jurisdiktion rör mer konkreta luft-, vatten- och markmiljöfrågor och inte övergripande frågor som den globala uppvärmningen. Det sannolika är att Mark-och Miljööverdomstolens hamnar i samma position och hänvisar frågan till Regeringen.

Regeringens bord …!

Med tanke på frågans övergripande karaktär är det mycket som talar för att frågan till slut hamnar på Regeringens bord senare i år. Sanningens minut närmar sig således för Regeringen och dess tillämpning av den nya klimatlagen från 1 januari 2018. I princip säger denna lag att klimatfrågan skall ha högsta prioritet för alla regeringsbeslut som har betydelse för Sveriges inhemska CO2-utsläpp. Den säger också att CO2-utsläppen skall minskas så att Sverige blir CO2-neutralt till 2045.

Preem …!

Preem å sin sida hävdar att deras raffinaderiprocess är unik och kommer att ge betydligt mindre utsläpp än om produktionen skulle ske i ett annat land med mindre rigorösa utsläppskrav. Lokalt får Preem stöd av kommunen, som i första hand värnar om det hundratal arbetstillfällen det handlar om. Ännu värre för det lokala näringslivet enligt kommunen vore om Preem, som man varnat för, skulle behöva flytta hela verksamheten från Sverige till följd av stoppade utbyggnadsplaner.

Logiska utfallet …!

Summa summarum har Regeringen sannolikt alltså att ta ställning till en mycket komplex fråga med motstridiga intressen på flera olika nivåer. Det logiska utfallet förefaller dock självklart! D.v.s. utbyggnaden bör stoppas av Regeringen med hänvisning till Sveriges rikes klimatlag från 1 januari 2018 respektive till Sveriges anslutning till Paris-avtalet från 2015!

Sensmoral …!

Regeringen måste våga! Det är på tiden att samhällets institutioner inbegripet det politiska systemet vågar ta dom tuffa besluten till klimatets fördel! OBS! Det är ett vetenskapligt faktum att om vi skall klara Paris-avtalets temperaturmål mindre än 2 grader och helst 1,5 grader så måste 70-80 % av idag kända fossila tillgångar stanna i marken.

Tankeställare …!

En liten tankeställare och varningsklocka för Regeringen kan vara att deras kollega i Storbritannien nyligen fick bakläxa i allmän domstol för ett felaktigt beslut i ett uppmärksammat klimatärende avseende utbyggnad av storflygplatsen Heathrow i London! Läs mer om detta på http://climateforlife.se/lagen-kontra-politiken-1-0/

Enligt Sveriges klimatlag från 1 januari 2018 skall klimatet ha högsta prioritet i alla regeringsbeslut som rör de inhemska utsläppen, vilket innebär att utsläppen skall m i n s k a s så att Sverige blir koldioxidneutralt till 2045!

Klimatet vinner mark …!

Klimatet vinner mark inom politiken under förra veckan både i Tyskland och USA i samband med respektive länders aktuella valprocesser lika med delstatsval i Hamburg och primärvalen i USA!

Delsegrar …!

Under den gångna veckan vann klimatet två politiska delsegrar! Delseger 1: I delstatsvalet i Hamburg, Tysklands näst största stad, gick de gröna (die Grune) fram som en raket! Partiet dubblade sina röster till 24,2% jämfört med 11,9 % under förra valet 2015. De gröna har nu stärkt sin ställning i Hamburg i regeringssamarbetet med SPD! Delseger 2: Kanske den allra viktigaste! I valdebatten i onsdags inför valet i Nevada i helgen om demokraternas utmanare till president Trump fick klimatet ett rekordartat utrymme! 15 tunga minuter på bästa sändningstid! För första gången i detta sammanhang var debatten också modererad av en klimatjournalist, Emmy-prisbelönta Vanessa Hauc från TV-kanalen Telemundo! HEJA klimatet!

Elbilar krossar …!

En islossning är på väg vad gäller andelen laddbara bilar i nybilsförsäljningen!!!

Med 100 % …!

I den senast månadsstatistiken för januari från Bil Sweden har andelen laddbara bilar ökat med nära 100 % jämfört med januari i fjor! Av totala antalet nyregistreringar på ca 17000 enheter utgörs ca en tredjedel av laddbara bilar. Noterbart är också att totala antalet nyregistreringar har gått ner med 18 % jämfört med januari 2019! Enligt Mattias Bergman på Bil Sweden beror nedgången i den totala nybilsförsäljningen på den fordonsskattehöjning för fossilbilar som infördes vid årsskiftet. OBS! En islossning för laddbara bilar är på väg i takt med den snabba ökningen av utbudet av märken och modeller!

GRETA på väg …!

På sin väg till World Economic Forum i Davos stannade Greta Thunberg till i Lausanne i fredags för att deltaga i en skolstrejk!

World Economic Forum …!

Greta Thunberg är en av öppningstalarna på World Economic Forum ( WEF) 2020 som startar idag tisdag 21/1! När hon anlände till Schweiz i förra veckan deltog hon i fredags i en skolstrejk i Lausanne! Hon mottogs där som en större rockstjärna av journalister och anhängare! I årets program på WEF har hon haussats före Donald Trump i marknadsföringen! Detta är om något en stark signal för att de unga håller på att ta över klimatfrågan och ställa makthavare bland politiker och näringsliv mot väggen! HEJA GRETA!

Hakar på …!

Karl Schwab, WEF:s grundare och president, har hakat på! Han har tagit intryck av Greta Thunberg och hennes anhängare och profilerat årets möte som ett möte för ”Stakeholders for a cohesive and sustainable world”! Fritt översatt: ”Seså, skärp er”! Anm. Karl Schwab, en högst intellektuell och diplomatisk person som gått i bräschen för en bättre värld i snart 50 år då WEF bildades, skulle säkert inte hålla med om denna översättning, men däremot om dess innebörd, tveklöst ja!

På årets världsekonomimöte WEF i Davos uppmanas de ca 3000 deltagarna att fokusera på klimatfrågan och dess konsekvenser, som enligt en WEF-rapport inför mötet har hamnat överst, från plats 1-5, bland de risker som kan hota världsekonomin!

Självbedrägeriet i Norge…!

Oljefältet Johan Sverdrup invigdes i förra veckan i Norge av statsminister Erna Solberg och byggherren oljeföretaget Equinor f.d. Statoil!

Johan Sverdrup …!

I förra veckan invigdes det nya oljefältet Johan Sverdrup i Norge under pompa och ståt av Norges statsminister Erna Solberg genom att trycka på startknappen. Oljefältet skall producera ca 500000 fat olja per dygn (1 fat = ca 150 l), vilket motsvarar ca 0,5 % av världsproduktionen! Totalt handlar Norges olja om en andel på 1-2 %. Både byggherren/producenten Equinor f.d. Statoil och samtliga politiska partier, både i regeringen och i oppositionen, slår sig för bröstet och kallar Johan Sverdrup för ett enastående stycke ”grön teknologi!

Grön teknologi…!?

Hur hänger detta ihop! Jo, man argumenterar att produktionen, d.v.s. att ta upp oljan, baseras vad gäller energiåtgången på den norska vattenkraften d.v.s. på energi utan utsläpp!!! Norge har därmed mer eller mindre medvetet ställt sig offside vad gäller den globala uppvärmningen och dess huvudorsak – förbränning av fossila bränslen! När och var den förbränns har ju ingen betydelse! Den globala uppvärmningen känner inga landgränser!

Dubbla budskap …!

I samma andetag som Norge dumpar fossilföretag ur ett risk – och hållbarhetsperspektiv från sin gigantiska oljefond (världens största kapitalfond) så satsar man således stora pengar på sitt eget fossilföretag, Equinor, genom det nya oljefältet Johan Sverdrup!

NIMBY …!

Vidare förbjuder Norge försäljning av diesel och bensinbilar i Norge från 2025, men man ser indirekt genom sin oljeexport mellan fingrarna på sådana bilar i andra länder! NIMBY – Not in my backyard!

Provinsiellt…!

Ur politisk synvinkel handlar det om en provinsiell klimatpolitik utan att reflektera på vad som händer utanför Norges gränser! Enligt Karine Nyborg, ekonomiprofessor på Oslo Universitet, har man i Norge sedan årtionden betraktat oljepolitiken och klimatpolitiken som två skilda företeelser?! I praktiken handlar detta om ett stort självbedrägeri vilande på kortsiktig ekonomisk grund!

Protester …!

Frågan är hur länge det norska självbedrägeriet egentligen skall få fortsätta? Opinionen mot denna dubbelbokföring i politiken blir allt starkare framförallt från de unga! Alltfler aktiva protestaktioner är på gång som idag fredagen den 17/1 i Oslo då Fridays for Future arrangerar en stor antikampanj mot Norges olje- och klimatpolitik!

Siemens vid skampålen …!

Den tyska industrikoncernen Siemens AG har en nyckelroll i exploateringen och anläggandet av världens största kolgruva i Australien!

Siemens i drama …!

I skuggan av mediarapporteringen kring bränderna i Australien utspelar sig ett mindre drama med den tyska industrikoncernen Siemens i huvudrollen. Dramat har i högsta grad en koppling till Australien, klimatomställningen och de pågående bränderna! Det handlar om Siemens deltagande i anläggandet av världens största KOLGRUVA i Australien i det s.k. Adani-projektet.

Säger NEJ …!

Båda Siemens konkurrenter franska Alstom och japanska Hitachi har avböjt att deltaga i projektet med hänvisning till klimatproblematiken. Siemens andel i projektet handlar om ett signalsystem för det gruvtåg som skall frakta kolet från gruvan till en hamn för vidare export (Australien är världens största exportör av kol). Projektet handlar om enorma mängder kol per år lika med 60 miljoner ton per år och har ifrågasatts under många år!

Siemens i nyckelroll …!

I och med att både Alstom och Hitachi har avböjt så är Siemens den ende kvarvarande teknikleverantören på världsmarknaden som har tillgång till den nödvändiga tekniken. Siemens skulle följaktligen kunna stoppa projektet eller åtminstone fördröja det avsevärt! I egenskap av att ha denna nyckelroll har därför företaget ställts mot väggen av miljörörelsen icke minst från Fridays for Future och dess talesperson i Tyskland Luisa Neubauer.

Vid skampålen …!

Siemens tar dock nesan och ställer sig frivilligt vid skampålen och gör tvärtemot sina konkurrenter Alstom och Hitachi. På söndagskvällen 12!1 meddelade således Joe Kaeser, Siemens koncernchef, att man inte tänker dra sig ur projektet! Man väljer mot allt förnuft att ta hem det i Siemens ekonomiska perspektiv relativt måttliga kontraktet på 18 miljoner euro på bekostnad av både sin hållbarhetsimage och framförallt världens klimat och levnadsvillkoren för kommande generationer

Häpnadsväckande …!

Beslutet är häpnadsväckande och måste betraktas som ett stort hån mot det australienska folket och miljörörelsen världen över som just nu upplever ett trauma utan dess like till följd av skogsbränderna i Australien sannolikt orsakade av den globala uppvärmningen och ytterst till dels av landets stora kolexport!!!

Förutom stora umbäranden för den drabbade befolkningen, ett antal dödsfall m.m. har över en miljard (!) vilda djur hittills drabbats av skogsbränderna i Australien som rasat framförallt i i de sydöstra delarna sedan september 2019!

Pssst! Se hit …!

Lagens långa arm har nått politikerna i Nederländerna och tvingar dom att höja sina utsläppsmål

Lagens långa arm …!

Mot bakgrund av politikernas ljumma intresse på senaste klimatmötet COP25 i Madrid i början på december 2019 inger följande nyhet från Nederländerna HOPP inför kommande klimatmöte COP26 i Glasgow! ”Lady Justice” och lagens långa arm har slagit till! Nederländernas Högsta domstol har kommit fram till att politiken inte är tillräcklig! Genom ett domstolsutslag tvingar nu juridiken Nederländerna att höja sina utsläppsmål! Domen är unik genom dess verkan att vinna laga kraft utan möjlighet att överklaga! Den kan därmed bli prejudicerande för ett 30-tal liknande processer ” People versus Government” runtom i världen!