Sommarprat – Nr 4 …!

Fru Justitia …!

Under följande fredagar ger Climate for Life ett ”sommarprat” där vi i text lyfter fram och hyllar personer, organisationer och företag som på ett betydande sätt har skapat opinion eller gjort innovationer och konkreta insatser i klimatets tjänst!

Denna fredag hyllar vi Fru Justitia d.v.s. juridiken, som i olika sammanhang fått träda in till försvar för utsatta grupper i samhället, t.ex. ungdomar som oroar sig för sin framtid! Fru Justitia har under de senaste åren drivit en rad uppmärksammade mål gentemot företag , kommuner och stater för att de inte gör tillräckligt för att minska utsläppen! Läs t.ex. om hur Fru Justitia och norska ungdomar stoppar den norska oljan i Arktis på http://climateforlife.se/fru-justitia-stoppar-norska-oljan/

OBS! En av de mest effektiva åtgärder DU kan göra för klimatet som enskild individ är att PRATA om det! Låt därför fler ta del av CFL:s ”sommarprat” genom att DELA det i dina nätverk! CFL tackar på förhand!

Sommarprat – Nr 3 …!

IPCC …!

Under följande fredagar ger Climate for Life ett ”sommarprat” där vi i text lyfter fram och hyllar personer, organisationer och företag som på ett betydande sätt har skapat opinion eller gjort innovationer och konkreta insatser i klimatets tjänst!

Denna fredag hyllar vi FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)! IPCC.och dess drygt 2000 forskare världen över utgör den vetenskapliga fundamentet för FN:s klimatmöten, COP (Collaboration Of Parties), d.v.s. grunden  för att världens ledande politiker från FN:s ca 200 länder skall kunna ta ställning till och avge sina klimatlöften s.k. NDC:s (Nationally Determined Contributions). Läs mer om vetenskapsgiganten IPCC och dess första trevande decennier på http://climateforlife.se/hur-har-fnipcc-klarat-sig-hittills/

OBS! En av de mest effektiva åtgärder DU kan göra för klimatet som enskild individ är att PRATA om det! Låt därför fler ta del av CFL:s ”sommarprat” genom att DELA det i dina nätverk! CFL tackar på förhand!

Sommarprat – Nr 2 …!

Greta Thunberg …!

Under följande fredagar ger Climate for Life (CFL) ett ”sommarprat” där vi i text lyfter fram och hyllar personer, organisationer och företag som på ett betydande sätt har skapat opinion eller gjort innovationer och konkreta insatser i klimatets tjänst!

Denna fredag hyllar vi Greta Thunberg! Hon har skapat opinion bland världens ungdomar genom att redan som 15-åring, 2018, påbörja en skolstrejk för klimatet varje fredag utanför riksdagshuset i Stockholm! ”Fridays for Future” var fött med följande enkla budskap till vuxenvärlden: Ni gör för lite och tar vår framtid ifrån oss! Läs mer om Greta Thunberg och den numera världsomspännande ungdomsrörelsen ”Fridays for Future” på http://climateforlife.se/greta-rorelsen-vaxer-lavinartat/

OBS! En av de mest effektiva åtgärder DU kan göra för klimatet som enskild individ är att PRATA om det! Låt därför fler ta del av CFL:s ”sommarprat” genom att DELA det i dina nätverk! CFL tackar på förhand!