Världens bästa IKEA! – NU transporter!

Byter till elfordon …!

I samband med klimatveckan i New York i förra veckan meddelade tillförordnade hållbarhetschefen Pia Hedenmark-Cook  att IKEA skall byta ut alla sina fordon till eldrivna till senast 2030. Initiativet förväntas bl.a. betyda ett tryck på tillverkare av fordon för tyngre transporter plus på IKEA:s underleverantörer och kunder.

IKEA investerar …!

Beroende på utvecklingen är IKEA även beredda att investera i elektrifiering av transportbranschen. HEJA IKEA! Först vindkraft! Sedan Solceller! OCH nu transporter! Läs mer om IKEA och deras tidigare initiativ i klimatomställningen på http://climateforlife.se/varldens-basta-ikea-har-gjort-det-igen/

 

Århundradets gossen RUDA!

USA och Syrien …!

Av ca 200 FN-länder är det nu endast två länder, Trumps USA och Syrien, som inte stödjer klimatavtalet från Paris 2015. I onsdags i förra veckan meddelade Nicaraguas president Daniel Ortega att nu även Nicaragua stödjer avtalet. Så var dom bara två kvar! Syrien må vara förlåtna med hänsyn till omständigheterna! MEN USA???  Trump har verkligen utmärkt sig som århundradets gossen Ruda! (Gossen Ruda: Ett oroselement, en respektlös individ, företrädesvis en mansperson, som inte riktigt håller sig inom ramarna, som alltid ställer till bråk och som inte spelar enligt reglerna).

 

San Francisco stämmer oljebolag!

San Francisco Bay idag! Imorgon?

Först tobak nu oljan …!

I mitten på 90-talet fälldes tobaksindustrin för att mot sitt vetande förneka rökningens skadliga effekter, vilket resulterade i böter på 250 miljarder dollar . Nu är det oljeindustrins tur! Två städer i Kalifornien, San Francisco och Oakland, har lämnat in en stämning mot de fem största oljebolagen i världen! San Francisco och samhällena kring San Francisco-bukten är mycket sårbara för havsvattennivåhöjningar. Skyddsåtgärder måste vidtagas redan nu! VEM skall betala?

Tobaksindustrin i lä …!

Stämningsansökan går ut på att oljebolagen är medansvariga för den globala uppvärmningen och skall därför betala! Kravet är att de skall avsätta pengar till en fond för skyddsåtgärder mot ökade havsvattennivåer. OCH det skall ske nu! Här snackar vi om STORA pengar! Böterna som tobaksindustrin fick betala ligger sannolikt i lä om man betänker att snöbollen nu är i rullning !

De fem bolagen …!

De fem bolagen är Chevron, ConoconPhilips, ExxonMobil, Shell och BP. De anklagas för att mörka fakta och sprida misinformation om oljan och dess koppling till den globala uppvärmningen! Dessa fem oljebolag plus tre av de största kolbolagen tillhör de största utsläppsbovarna i världen! De svarar tillsammans för 15 % (!) av de ackumulerade, globala CO2-utsläppen sedan början på industrialismen i slutet på 1800-talet!

Snöbollen i rullning …!

Tidigare under året har ytterligare två regioner (counties) i Kalifornien och ytterligare en stad Imperial Beach  lämnat in motsvarande stämningsansökningar till lokala domstolar. OCH denna utveckling kommer sannolikt bara att fortsätta! Man kan bara ana  hur samhällena kring Mexikanska Gulfen, på Puerto Rico och på andra öar i Karibien kommer att reagera efter de senaste  tropiska stormarna som Harvey, Irma, José, Maria etc, etc!

Motorväg förbi Trump …!

Trump-administrationen har sedan tillträdet gjort allt för att förneka den globala uppvärmningen alltifrån att förbjuda organisationen att överhuvudtaget nämna orden ”climate change” till att frånträda alla avtal och regleringar som har med den globala uppvärmningen att göra. MEN domstolarna rår han inte på! Dom står enligt författningen över den federala regeringen! HÄR öppnar sig rena motorvägen förbi Trump och hans ”skräckkabinett”!

Trump också  inför skranket …!

Den federala regeringen och Vita Huset har också fått domstolarna på sig genom underlåtenhet att besluta om tillräckligt kraftfulla åtgärder för att förhindra den globala uppvärmningen! Kärande i detta fall är ett 20-tal ungdomar mellan 9 och 21 år.  Under parollen”#YouthvGov” anklagar de Vita Huset för att äventyra deras framtid genom att bryta mot ”The Atmospheric Trust Law”. Läs mer om detta på http://climateforlife.se/vita-huset-infor-domstol/

 

 

Billigt på HM, Zara m.fl. – NEJ!

Bangladesh betalar….!

Se följande video (tysktalande text!)https://youtu.be/Hha9aG9UWVo. Fråga DIG sedan nästa gång DU handlar på HM, Zara, etc om det är billigt och varför! JO! Textilarbetarna i låglöneländerna betalar med sin hälsa när de tvingas att leva på svältlöner knappt 2 Euros per dag! En svensk praktikantlön för skolungomar ligger uppemot 10 Euro per timme!

Klimatfråga ….!

VAD har detta med klimatomställningen att göra? JO! Det finns inte en chans att dessa länder i likhet med Bangladesh skall kunna klara klimatomställningen på egen hand. Enligt Paris-avtalet skall den rika delen av världen avsätta 100 miljarder dollar per år f.o.m. 2020 för att stödja omställningen till ett fossilfritt samhälle i de fattiga länderna. Pengarna skall komma från FN:s ca 200 länder som undertecknat Parisavtalet, från privatpersoner och företag. HM, Zara och liknande företag har här ett stort ansvar att bidraga och i viss mån kompensera för att man utnyttjar dessa länders prekära situation!

Del 2 av videon …!

Orkar DU, trots skildringen av de miserabla förhållandena, även se del 2 av videon så kommer den här: https://youtu.be/lde_JthXrQ8

Volkswagen tvåa på bollen!

Slirar efter ….!

Inför öppningen av bilmässan IAA (Internationalen Automobilausstellung) igår torsdag 14/9 i Frankfurt, Tyskland lät VW:s VD Matthias Müller meddela att alla VW:s nya modeller kommer att ha någon form av eldrift. Bra! MEN först 2030! Jfr Volvo, Jaguar Landrover, Mercedes, som alla ligger 10 år före, d.v.s. elektrifiering redan om 1-2 år! Matthias Müller lär också ha gjort det något häpnadsväckande uttalandet att ”dieselmotorn har en fantastisk framtid”!

Minnet är kort ….!

Minnet är kort! Det var inte så länge sedan (september 2015) som VW stod i skamvrån inför hela världens bilindustri och bilägare på grund av den stora  avgasskandalen den s.k. ”Dieselgate”. Läs mer om denna  på http://climateforlife.se/greenwashing-ganger-tva-vw-och-vattenfall/.  Indirekt lade VW, helt oplanerat, därmed grunden för den nu pågående, snabba utvecklingen av eldrivna fordon! Redan 2030 förutspås, enligt den schweiziska storbanken UBS, minst var fjärde bil vara en elbil! Se utvecklingen som det slår gnistor om nedan! ”Sparks fly”!

Ingen plats för plast – men CO2 ???

Tyvärr ….!

Tyvärr så här kan det se ut vid ohämmad användning av plast! Bilden är från Sydafrika, där plastpåsen i folkmun kallas för Sydafrikas landskapsblomma! Råvaran för plast är olja och naturgas. Ca 5 % av världens oljeproduktion går idag till plast, ca 70 % går till transporter och resten till el- och värmeproduktion. Sedan plasten slog igenom på allvar i början på 1950-talet har det tillverkats ca 9 miljarder ton plast. Huvuddelen har hamnat i naturen som skräp antingen i haven, på land eller i näringskedjan i fisken vi äter, i vattnet vi dricker, i luften vi andas.

Plastkassar på väg ut …!

Problemet är globalt uppmärksammat och har lett till varierande former av förbud och sanktioner. I Kenya t.ex. infördes nyligen ett förbud mot tillverkning, användning och import av plastkassar. Den som bryter mot förbudet riskerar 300000 kr i böter eller upp till 4 års fängelse! Inom EU har man beslutat att minska användningen av plastkassar till hälften till 2025 vilket innebär ca 40 plastkassar per person och år. I Sverige infördes  den 1 juni en ny bestämmelse som ålägger alla butikskedjor att upplysa sina kunder om plastens skadliga miljöpåverkan.

Allmänningens tragedi…..!

Hur har det kunnat bli så här? Jo! Allmänningens tragedi! D.v.s. det har varit tillåtet att alltför länge att utan kostnad använda naturen som soptunna. Analogin med den globala uppvärmningen är uppenbar! Även i det senare fallet, fast i ännu högre grad, har naturen kunnat användas som soptunna genom utsläpp av koldioxid i atmosfären helt utan kostnad för förövaren (kollektivet i form av samhället betalar ju notan)

Grader i helvetet ….!

Plasten är illa nog, men koldioxiden är värre! Koldioxiden och den globala uppvärmningen är värre för den äventyrar överlevnaden på planeten Jorden. Vi håller bokstavligen talat på att utplåna oss själva! Man kan spekulera i varför man kan ta omedelbara och konkreta krafttag mot plasten, som i exemplen ovan, men inte mot den betydligt värre koldioxiden. Det finns säkert många förklaringsfaktorer, men en förklaring är att plasten kan synliggöras på ett helt annat sätt än koldioxiden. Koldioxiden syns inte! Det DU inte ser finns inte! Eller???

Danmark har fattat galoppen!

Danmark lämnar Nordsjön!

Danmark har via företagen AP Möller-Maersk och DONG varit aktiva för utvinning av olja och naturgas i Nordsjön sedan början av 60-talet! MEN nu är det slut! DONG sålde sin olje- och naturgasverksamhet till brittisk-schweiziska Ineso i slutet på maj i år och AP Möller-Maersk sålde  Maersk Oil till franska Total (världens 5:e oljebolag) häromveckan den 21 augusti.

Bakgrunden….!

Både på kort och lång sikt handlar det om marknaden och balansen mellan tillgång och efterfrågan på olja! Efterfrågan börjar svikta och därmed oljepriset! Läs även tidigare inlägg , http://climateforlife.se/oljan-under-attack/. Med allt lägre oljepriser blir det allt svårare för oljeindustrin att få verksamheten till att gå ihop.

Värdet noll …!

Dessutom blir finansiering av utveckling, prospektering etc ointressant för investerarna. Enligt  dr Louis Arnoux på Cool Planet och hans artikelserie ”Looking down the barrel” blir det ekonomiska värdet i ett fat med olja allt mindre. Redan 2022 handlar det generellt sett om att värdet är noll. Förluster och kostnader för utvinning har tagit över! Kolla nedan!

Houston, Houston we have a problem ….!

Interstate 69 is covered by floodwaters from Tropical Storm Harvey Tuesday, Aug. 29, 2017, in Humble, Texas. (AP Photo/David J. Phillip)

Rop på hjälp …..

Det välkända nödanropet från besättningen på Apollo 13 under en planerad månfärd 1970 till markkontrollen på Cape Canaveral, Houston, Texas ekar ödesmättat i  dessa dagar! MEN nu gäller det stormen Harvey som har dränkt Houston (USA:s 4:e stad) i vattenmassor motsvarande ett område 5 ggr större än Manhattan, New York City. Det har kommit över 1000 mm regn på ett par dagar!

Trump blundar …!

VAD gör Trump och hans administration? Han åker pliktskyldigast till platsen och kommer med en massa plattityder om att myndigheterna i Texas och Vita Huset gör ett fantastiskt jobb för att ta hand om konsekvenserna av katastrofen. Inget ord om människorna som drabbats eller kopplingen till klimatfrågan.

Trump bäddar …!

I själva verket har han ju på fullt allvar (!) förbjudit sin administration att använda ordet ”Climate Change”.  Det är också  ödets ironi att han bara veckan före utfärdade en presidentorder om att upphäva f.d. president Obamas lagar om att kustnära städer likt Houston måste göra förberedelser för att anpassa sig till den havsvattennivåhöjning som blir följden av den globala uppvärmningen. Frågan är hur de människor, miljontals, som direkt och indirekt har drabbats av stormen Harvey reagerar på att i framtiden vara helt oskyddade mot liknande stormar?

Vetenskapen bannlyst ….!

Som dessa tokigheter inte vore nog  har hans handgånge man Scott Pruitt inom EPA (Environmental Protection Agency), motsvarigheten till vårt Naturvårdsverk, gått ut och anklagat forskarvärlden för att politisera katastrofen. Varför? Jo, dom förklarar den uppenbara kopplingen till den globala uppvärmningen! Men, HALLÅ! Trump och hans administration har ju klimatförnekelse som en av grundbultarna i sin politik!  Snacka om att kasta sten i glashus!!!

Ren fysik ….!

De stora vattenmassor som Harvey har fört med sig  och kopplingen till den globala uppvärmningen är ren och skär fysik. Varmare luft kan helt enkelt absorbera mer fukt! I det här fallet handlar det om fukt från ett varmare hav (också den globala uppvärmningen), där stormen har sitt ursprung.  Alla som har gått i daggvått gräs en sommarmorgon inser ju sambandet mellan fukt och varm luft. MEN inte Trump och hans jasägare till medarbetare! Inte ens 1000-1500 mm regn på ett par dagar kan förmås att rubba deras cirklar!