VW fortsätter putsa …!

Gigantisk satsning …!

På ett styrelsemöte i förra veckan klubbade VW ett gigantiskt investeringspaket på 750 miljarder SEK för de närmaste 5 åren för att, enligt styrelseordföranden Hans Dieter Pötsch, bli det ledande digitala, utsläppsfria mobilitetsföretaget! OBS! I VW:s fall förskräcker historiken som följd av den s.k avgasskandalen 2015! VW har alltsedan dess försökt att putsa bort denna skamfläck från sitt varumärke! Nu håller vi tummarna för att deras exempellösa satsning skall lyckas! Pengarna fördelas mellan elektrifiering, digitalisering och hybridlösningar i proportioner enligt nedan! HEJA!

Elbilsracet fortsätter …!

Good Old Britannia …!

Storbritannien är det senaste i raden av länder efter Kina, Tyskland, Norge m.fl. med förbud mot försäljning av fossilbilar. I Storbritanniens fall rör det sig om ett förbud för rena bensin- och dieseldrivna bilar f.o.m. 2030 och hybridbilar f.o.m. 2035. I elbilsracet är Norge det land som ligger främst med förbud redan f.o.m. 2025! Läs mer om elbilsracet på http://climateforlife.se/elbilarna-pa-frammarsch/. Enligt brittiska medier ingår elbilarna i ett större grönt paket där också vindkraft, vätgasbaserade städer, CCS (koldioxidinfångning) och den senaste generationens minireaktorer (kärnkraft) ingår. HEJA Good Old Britannia!

Brända jorden …!

Brända jordens taktik …!

Ända sedan President Trump installerades i Vita Huset 2017 har han kört med den brända jordens taktik vad gäller klimatet. Han har i princip backat allt som f.d. president Obama etablerade. Förutom att han formerade rena skräckkabinettet när han utsåg sin administration (läs mer här http://climateforlife.se/monsieur-trumps-skrackkabinett) har han utfärdat exekutiva ordrar på löpande band för att förstöra så mycket som möjligt! Det senaste greppet är att sälja ut exploateringsrättigheter i Arktis för borrning efter olja och gas i ett gigantiskt naturskyddat område, Arctic National Wildlife Refuge, i Alaska!

Arvet …!

Efter valförlusten mot Joe Biden kan man konstatera att president Trumps arv som USA:s 45:e president är en skrämmande provkarta på klimatförstörelse! Några exempel! Han har (1) lämnat Paris-avtalet, (2) skrotat den s.k. Clean Power Plan riktad mot varje delstat för minskat fossilberoende, (3) utsett klimatförnekare till EPA (Environment Protection Agency) för att ta bort tidigare strikta utsläppsregler, (4) utlovat en renässans för kolindustrin, (5) lämnat enorma stöd till olje- och gasindustrin.

Världen i brand …!

President Trump har bokstavligen talat satt världen i brand till förfång för framförallt kommande generationer! Vårt hopp står nu till USA:s tillträdande president Joe Biden och övriga världsledare för att bringa ordning i kaoset!

President Trumps arv som USA:s 45:e president är en skrämmande provkarta på klimatförstörelse lika med ”Fire and Fury” (citat Trump)!

Vi håller andan …!

I Högsta Domstolen …!

Norska staten gör sig skyldigt till ett gigantiskt självbedrägeri i jakten på mer olja! Samma år, 2016, som man skrev under Paris-avtalet tog man också beslut på att utvidga borrningarna efter olja och gas i Arktis! Sedan 4/11 pågår en rättsprocess mot norska staten i Högsta domstolen! Det är ”Natur og Ungdom” och Greenpeace som anklagar norska staten för brott mot grundlagen. Läs mer på http://climateforlife.se/norsk-olja-under-lupp/ ! Rättsprocessen har pågått i lägre instanser sedan 2016. Vi håller nu andan och hoppas att förnuftet skall segra över Mammon! SJÄLVBEDRÄGERI var ordet!

Unik svensk metod …!

Siptex …!

Siptex är en helt ny, unik metod för återvinning av textilier! Behovet är stort eftersom endast 5 % av det som slängs återvinns i nuläget. OBS! Varje person i Sverige slänger i genomsnitt 8 kg textilier per år! Metoden testas just nu på Sysavs återvinningsanläggning i Malmö. Den går ut på att textilierna belyses med infrarött ljus för sortering efter fiberkvalitet. Gul kofta i bomull, röd tröja i lycra, blå klänning i viskos etc kan återuppstå! Gamla kläder blir som nya! Kläderna blir cirkulära!

De fem R:en …!

I sammanhanget bör noteras att Recycle trots allt kommer ganska långt ner på hållbarhetsstegen! I konsumtionstermer talar man om ”de fem R:en” lika med Refuse, Reduce. Reuse, Recycle och Rot. Recycle kommer precis före Rot (släng). MEN återvinning enligt den här metoden pekar rejält uppåt på hållbarhetsstegen! Den är vida bättre än traditionell återvinning eller i sämsta fall förbränning!

De ”Fem R:en” är ett gångbart recept för att komma tillrätta med dagens överkonsumtion!

Halv coronakris löser klimatet …!

”Halv coronakris” …!

Enligt en forskarrapport i tidskriften Science är det inte dyrare än ”en halv coronakris” att ställa om energisektorn till Paris-avtalet. Hälften av coronakrisens stimulanspaket hittills, globalt sett, på 12 tusen miljarder dollar utslaget på en 5-årsperiod skulle alltså räcka! Budskapet är en av många lärdomar från coronakrisen till gagn för klimatet! Det stavas LEX CORONA!

Fingervisning …!

Forskarna reserverar sig för exaktheten i budskapet, men menar att jämförelsen är en fingervisning om att världssamfundet kan klara av en extraordinär och resurskrävande förändring bara motivation och vilja kan mobiliseras! En annan begränsande faktor är naturlitvis den praktiska och politiska genomförbarheten! MEN med USA med på banan igen efter maktskiftet i Vita huset ökar chanserna betydligt!

USA på banan igen …!

När Joe Biden installeras som USA:s nästa president i januari nästa år hoppar han på klimattåget! USA kommer upp på banan igen! En av de första åtgärderna blir återinträde i Paris-avtalet. Återinträdet är en viktig symbolhandling som samtidigt markerar starten på Joe Bidens gröna giv (”Green New Deal”) för att attackera klimatförändringarna!

Bidens gröna giv …!

Under valkampanjen har Joe Biden utlovat ett gigantiskt grönt stimulanspaket för att göra USA klimatneutralt till 2050 och fossilfritt till 2035 (!). Hans kampanjutredare för den gröna given, f.d. utrikesminister John Kerry och kongressledamoten i representanthuset Alexandra Ocasio Cortez, har formerat det gröna paketet. Det innehåller investeringar på 1700 miljarder dollar bl.a. för att förse nationen med 500 miljoner solceller inom de närmaste fem åren m.m, m.m.!

Kongressledamoten Alexandra Ocasio Cortez introducerar begreppet Green New Deal tillsammans med den demokratiske senatorn Ed Markey under en presskonferens utanför kongressen i februari 2019.

Putin tar chansen …!

Ställer USA offside …!

Vladimir Putin tar chansen och ställer USA offside i klimatomställningen! Samtidigt som det i onsdags 4/11 blev klart att USA formellt lämnar Paris-avtalet så passar Putin på att ta hem en stor PR-seger! Samma dag tillkännagav han att Ryssland för sin del fullföljer Paris-avtalet! Han meddelade således att Ryssland skall minska CO2-utsläppen med 70 % till 2030 jämfört med 1990 och bli klimatneutralt till 2050! 1-0 till Putin! USA kan dock hamna på rätt sida om offsidelinjen igen om Joe Biden som det verkar per dags dato 6/11 tar hem USA-valet! HEJA!

28 000 000 000 000 ton …!

Isarna försvinner …!

Enligt the Guardian har brittiska forskare kommit fram till att 28 biljoner ton (talet 28 plus tolv nollor) av planeten Jordens istäcken har smält bort sedan 1994 till följd av den globala uppvärmningen! 28 biljoner ton av land- och havsis! Mängden is är som om hela Storbritanniens yta skulle vara täckt av ett 100 meter tjockt istäcke! Förutom att de smältande isarna hotar världens vattenförsörjning innebär denna process minst 1 meters havsnivåhöjning till nästa sekelskifte! OCH, säger forskarna, varje centimeters havsnivåhöjning innebär en migration på över 1 miljon människor! D.v.s. vi pratar om minst 100 miljoner människor!

Arktis isfritt …!

Om 15 år kan sommarisen i Arktis vara borta enligt en forskarrapport som publicerades i ”Nature Climate Change” i augusti! Uppvärmningen i Arktis går tre gånger snabbare än ökningen av den globala medeltemperaturen! Bara det senaste decenniet (!) har temperaturen ökat med 1 grad i Arktis. Avsmältningen av havsisen i Arktis går mycket snabbare än vad forskarna har trott! Enligt den svenske glaciologen och professorn på Stockholms universitet, Per Holmlund, ser han inte hur man skall kunna rädda sommarisen i Arktis!

Beviset …!

Beviset kan utläsas genom att kolla utvecklingen i diagrammet nedan! Den gröna kurvan visar vintermånaden april då isen är som tjockast och den svarta kurvan visar sommarmånaden september när den är som tunnast. Sedan 1980 har ca 10000 kubikkilometer (km3) av sommarisen försvunnit! Omräknat till ton blir det 10 biljoner ton is! Grov extrapolering ger att sommarisen i Arktis är borta om ca 15 år d.v.s. betydligt snabbare än vad forskarna hittills har trott!

Figuren visar minskningen av havsisen i Arktis från 1980-2020. Den svarta kurvan visar sommaren (september) då isen är som tunnast och den gröna kurvan visar vintern (april) när isen är som tjockast.

Stora konsekvenser …!

Utvecklingen får stora konsekvenser! Dels genom att den globala uppvärmningen ökar till följd av att solinstrålningen absorberas i havet istf att reflekteras tillbaka ut i rymden! Dels genom att ett isfritt Arktis kommer att påverka luftströmmarna och därmed förändra klimatet dramatiskt på norra halvklotet! Dels genom katastrofal påverkan på det marina djurlivet till följd av förändrade habitat för isbjörn, säl och fisk!

Utan havsis på sommarhalvåret i Arktis påverkas det marina djurlivet radikalt bl.a. tvingas isbjörnen att bli delvis landfast d.v.s. tvingas att leva helt utanför sitt naturliga habitat!