APPLE kommer med solen till Kina

AP_507639909044-1125x635[1]

Bygger sol i  Solens rike – Kina!

Apple och deras största leverantör i Kina, Foxconn,  investerar i solkraft i Henan-provinsen. Det handlar om storskaliga solkraftanläggningar i storlek som ett kärnkraftverk. Man bidrar därmed till en ytterst nödvändig omställning av elsystemet i Kina!VARFÖR? Jo, Apple inser helt kallt att det lönar sig att rensa upp i värdekedjorna. I en alltmer transparent och globaliserad värld kommer vi konsumenter att lägga in företagens fingeravtryck både vad gäller CO2, fair trade, justa arbetsvillkor etc i samband med våra inköpsbeslut. SÅ SNÄLLA! Tänk efter före!!!

De stora går före!

Apple, Walmart och några andra, inte minst vårt blågula IKEA, tillhör kategorin globaliserade och samhällsbärande företag som alltid går före  vid olika typer av systemkritiska förändringar i marknaden. Det som har hänt hos dessa förertag i praktiken är att de s.k. CSR-frågorna (Corporate Social Responsibility) har gått från fina ord i redovisningen till hårda fakta. MEN! OBS! Det handlar inte om välgörenhet utan om krassa ekonomiska överväganden! Företagen vet lika väl som DU och jag att upplysta konsumenter röstar med fötterna! Läs mer på http://climateforlife.se/inte-bara-ikea-nu-gor-andra-det-ocksa

STEFAN LÖFVEN och DILMA ROUSSEFF!

Brasilien och Sverige gör gemensam sak!

Inför Parisförhandlingarna om klimatet i december har Stefan Löfven och Dilma Rousseff tagit initiativ till och bildat en s.k. högnivågrupp tillsammans med bland annat Tyskland och ytterligare några länder från Afrika och Sydamerika. Syftet är att föregå med gott exempel och visa att FN:s i september beslutade 17 st mål s.k. SDG:s (Sustainable Development Goals) för en hållbar utveckling till 2030 går att genomföra i praktiken.

MEN klimatförändringarna styr allt!

Samtidigt sätter Stefan Löfven och Dilma Rousseff press på klimatförhandlingarna i Paris för vem tror att det går att  uppnå fattigdomsmålen, jämställdhetsmålen, försörjningsmålen etc utan att stoppa den globala uppvärmningen. Att begränsa koldioxidutsläppen och hålla ökningen av jordens medeltemperatur under 2 grader styr allt! OCH det gäller att göra det i tid!

s_07202009_520[1]

HELA VÄGEN till Paris! Två själar, samma tanke!

”Climate for Life” och ”Run for your Life”!

Vi har en superviktig sak gemensamt!!! Vi vill sätta klimatfrågan i FOKUS till gagn för oss själva och inte minst för kommande generationer! Climate for Life vänder sig till DIG med information ur flera olika perspektiv om denna ödesfråga. Mottot!  ”You can do it”, men ingen klarar det ensam utan alla måste ta små steg i rätt riktning hela tiden! Till sist och syvendes handlar allt bestående förändringsarbete om ett ändrat mindset på individnivå!  OCH nu stundar snart de helt avgörande klimatsamtalen i Paris i december! Run for your Life har också uppmärksammat detta och arrangerar en löpartävling på 4200 kilometer med start i Kiruna och mål i Paris lagom till klimatsamtalens början den 30 november.  OBS! OBS! OBS! Detta är inget ultraultramaraton utan loppet är uppdelat på 1000 delsträckor om vardera 4,2 kilometer. Loppet börjar i Kiruna den 9 november och pågår sedan dygnet runt fram till målet i Paris. Anmälan till loppet kan göras på www.runforyourlife.nu!

Daddy

PARIS blir tufft! – INDC:s räcker inte!!!

Global uppvärmning 12000 år

Paris i december närmar sig!

Den 1 oktober 2015 var sista inlämningsdag för utsläppsminskningar s.k. INDC:s (Intended Nationally Determined Contributions) till FN:s klimatpanel. Nu återstår den här veckans (v43) samordningsmöte i Bonn för att lägga sista handen vid det hittills 20-sidiga, frammejslade förslaget till klimatavtal. I Paris skall ca 200 länder skriva på! MEN! Och det är ett STORT men! Räknar man ihop bidragen, d.v.s. alla inlämnade INDC:s,  så räcker det inte!!! Vi går ändå mot en global uppvärmning på 3-4 grader d.v.s. betydligt över det uppsatta gränsvärdet 2 grader!

Vad innebär 3-4 grader?

Sveriges största stjärna på den internationella scenen i klimatfrågan, Johan Rockström på Stockholms Universitet, fick den raka frågan ”vad betyder det?” i en intervju på SVT. Hans svar! Tänk er ett tredje globalt världskrig med planeten Jorden som fiende! Den migration som vi ser idag, med 60 miljoner människor på flykt, är bara en västanfläkt av vad som kommer att ske till följd av havsnivåhöjning på flera meter, utbredd torka etc! Läs mer om Johan Rockström på http://climateforlife.se/snalla-lyssna-pa-johan-rockstrom/

Vem är boven!

Det är bara att konstatera! De stora utsläpparna Kina, USA och Indien har kommit med alldeles för låga utfästelser! Kina t.ex. har lovat att bryta sin uppåtgående kurva först senast 2030. OCH då pratat vi om ett land som på årsbasis överlägset släpper ut mest CO2 redan idag. Om Kina inte lyckas bryta sin utsläppskurva radikalt förrän 2030 så kommer enbart Kina att förbruka 30-40 % av det återstående utsläppsutrymme som står till förfogande för att vi inte skall överskrida 2 grader.

USA behöver också steppa upp!

Även USA, som är det land som släpper ut mest per capita, behöver steppa upp! Hittills har man inte lovat att minska med mer än ca en tredjedel av vad EU har åtagit sig. Det kan noteras att EU:s åtagande, 40 % till 2030 jämfört med 1990 års nivå, ligger i spets! Framförallt Tyskland har visat framfötterna med sitt s.k. ”Energiewende”. Tysklands INDC innebär att man skall minska utsläppen med 40 % redan till 2020. Tyskland och Angela Merkel får sägas vara hjältar i sammanhanget!

Slutligen Indien!

Indien, som ligger på 4:e plats i utsläpparligan efter EU på tredje, har slirat länge med inlämning av sitt INDC. Man lämnade in sista dagen den 1 oktober och kom med en rad utfästelser om ökning av andelen förnyelsebar el med 40 % till 2030, ökning av s.k. kolsänkor genom plantering av skog och minskning av utsläppen i förhållande till BNP med ca 30 % iförhållande till 2005 års nivå. Summa summarum är detta stora steg i rätt riktning i och med att Indien nu för första gången är med på tåget! MEN ”at the end of the day” innebär detta att Indiens utsläpp ändå kommer att öka till 2030 om än i minskad takt! Man får dock komma ihåg att Indien är ett fattigt land, av världens ca 800 miljoner människor som lever på under 1,25 dollar om dagen finns 200 miljoner i Indien, och att man därför anser sig ha rätt till en del av det utsläppsutrymme som finns tillgängligt. Indien driver ganska hårt politiken att man hittills inte bidragit till den ca 1 grads uppvärmning som skett till följd av industrialiseringen i väst från 1900-talets början!

Kolla utsläpparligan!

globalcarbonemissions[1]

Grafen visar utsläppen av CO2 i miljarder ton per år från 1970 och framåt. Framförallt Kinas kurva är oroande i och med att man inte har lovat att bryta den förrän 2030! Även USA har fortfarande en del att bevisa! MEN vad kan DU och jag göra??? Jo! Låt Paris, otillräckliga INDC:s och kommande klimatförhandlingar bli en snackis där hemma, i fikarummen, i vänkretsen, på stan etc. Visa DIN oro anslut till den växande skaran av PLANETSKÖTARE!!!

BERNIE SANDERS! – Klimatfrågan största hotet!

sandersquote-1024x623[1]

USA:s säkerhet hotad!

I en debatt mellan demokraternas presidentkandidater i onsdags den 14 oktober fick en av huvudkandidaterna, Bernie Sanders, frågan vad som är största hotet mot USA:s framtida säkerhet. Hans svar! Två ord! ”CLIMATE CHANGE”!

Kopplingen är inte ny!

Kopplingen mellan säkerhet i betydelsen nationell kris och klimatfrågan är inte ny! Det har t.ex. redan skrivits spaltmetrar om kopplingen mellan inbördeskriget i Syrien och klimatfrågan. Flera års torka resulterade i inflyttning till städerna från landsbygden med missnöjesyttringar mot regimen och därpå följande uppror och inbördeskrig som följd. Det finns alltså även ett klimatperspektiv på den pågående värsta flyktingkrisen sedan andra världskriget! Kriget har säkert många andra orsaker också! MEN låt mig vara tydlig! Den migration vi ser nu över världen, 60 miljoner människor på flykt, är bara en västanfläkt av vad vi kommer att se om vi inte NU lyckas vända utsläppskurvan vad gäller växthusgaser och begränsa den globala uppvärmningen till högst 2 grader!

Även den arabiska våren!

Kopplingen mellan den s.k. arabiska våren och klimatfrågan har också varit uppe i analyserna! Missnöjesyttringarna i t.ex. Egypten 2011  har härletts till fördubblade vetepriser på världsmarknaden och Egyptens situation att behöva importera allt sitt vete. Världsmarknadspriset steg i höjden till följd av svår torka i Ryssland, som är en av världens största exportörer av vete.

shutterstock_247504552[1]

PARTILEDARDEBATTEN! – Mr Bond finner fem fel!

shutterstock_114524698-1024x585[1]

Partiledardebatten och klimatfrågan! HUUGHA!

Mr Bond som har ambitionen att vara en förebild i klimatomställningen med mottot ”vill du vara klimatsmart så gör som Mr Bond” har även tagit som sin uppgift att kritiskt granska den politiska makten t.ex. bevaka klimatfrågan i partiledardebatter. Och HALLÅ! Efter att uppmärksamt ha lyssnat på partiledardebatten i söndags den 11 oktober på SVT kan han inte hålla tillbaka sin frustration!

Mr Bond finner fem fel!

(1) Majoriteten av partiledarna vill sälja Vattenfalls brunkols-verksamhet i Tyskland bl.a. för att förstärka den svenska statskassan! FEL! Tyskland har redan bestämt att brunkol skall avvecklas. De största brunkolsverken skall läggas i en effektreserv under 4 år och därefter avvecklas. Tillgångarna är således i stort sett värdelösa och försäljningen är på sin höjd ett spel för galleriet! Däremot så väntar stora nedskrivningar av tillgångarna!

(2) Jonas Sjöstedt påstår att en försäljning av brunkols-verksamheten innebär att köparen kommer att släppa ut 23 gånger så mycket CO2 som hela Sveriges årliga utsläpp! FEL! Påståendet faller på sin egen orimlighet i och med att det redan är bestämt att brunkol skall avvecklas på kort sikt d.v.s. en eventuell försäljning gör varken från eller till ur utsläppssynpunkt!

(3) Jan Björklund påstår, apropå att Tyskland har beslutat att lägga ner kärnkraften , att man därför måste starta nya kolkraftverk! FEL!  Vattenfall, som är en stor aktör i Tyskland, har sedan länge haft ett större stenkolskraftverk i Hamburg under byggnation på väg att startas. MEN att starta detta kraftverk hänger inte samman med beslutet om nedläggningen av kärnkraften. Det handlar istället om den situation som gällde när investeringsbeslutet togs för mer än 10 år sedan. D.v.s. beslutet togs långt innan kärnkraftolyckan i Fukushima 2011 och det därpå följande inrikespolitiska ställnings-tagandet att lägga ner kärnkraften. För övrigt gäller att även stenkol skall avvecklas på sikt i Tyskland!

(4) Stefan Löfven påstår att Sverige skall dra sitt strå till stacken i klimatomställningen genom att bl.a. bygga smarta bostäder (alltså i Sverige)!!! FEL! Detta är ett alldeles för provinsiellt tänkande och i totalt avsaknad av vett och sans i klimatfrågan! Han och övriga partiledare måste inse att klimatfrågan är global och agera därefter. Ett första steg borde vara att utnyttja fungerande kärnkraftverk så länge det går! All fossilfri el behövs i ett övergångsskede mot ett förnyelsebart energisystem! Den förtida avvecklingen av Ringhals 1 och 2 strider på ett flagrant sätt mot ett globalt klimattänkande. Den slapphänta styrningen av Vattenfall och brunkolsfrågan är ett annat paradexempel på provinsiellt tänkande!

(5) Anna Kinberg Batra påstår att om vi lägger ner Ringhals 1 och 2  i förtid så har vi ingen el för omställning av Sveriges fordonsflotta! FEL! Det föreligger inget samband mellan Ringhals 1 och 2 och omställning av fordonsflottan till eldrift. Ringhals 1 och 2 skall under alla omständigheter tas ur drift några år in på 2020-talet av åldersskäl d.v.s. långt innan en betydande omställning av fordonsflottan till bl.a. eldrift kan bli verklighet!

Mr Bond hittade ytterligare tre fel!

(6) Gustav Fridolin påstår att de nya stödformer regeringen etablerat för landsbygden vad gäller produktion av biogas för fordonsbränsle skulle ha betydelse för att minska Sveriges beroende av import av rysk olja! FEL! Skolministern rekommenderas att läsa på mängdlära årskurs 3 och 4, eftersom den ryska oljan för den svenska fordonsflottan handlar om kvantiteter av en helt annan storleksordning!

(7) Jimmy Åkesson påstår att det är fel att inte bygga ut kärnkraften! FEL! Det kan i förstone låta rätt sett ur ett klimatperspektiv! Men för ett land som Sverige med en sådan turbulent historik vad gäller ifrågasättandet av kärnkraften är det fel väg! Det är bara att konstatera att de bästa hjärnorna har lämnat kärnkraften för länge sedan. Kompetensen har helt enkelt urholkats genom åren. Numera handlar det bara om att hålla igång kärnkraften på ett säkert sätt! Detta kan vara nog så svårt med hänsyn till aktuella signaler om förtida avveckling både från Vattenfall och Eon! Mr Bond frågar sig med rätta vem som vill stanna inom/ söka sig till till en sådan bransch ???  Problematiken kring svensk kärnkraft ligger snarare i att kunna  driva den vidare på ett säkert sätt inom ramen för dess tekniska livslängd! I så fall  är den ett utmärkt verktyg  för överbryggning mot ett förnyelsebart energisystem!

(8) Stefan Löfven påstår att det är förra regeringens fel att Vattenfalls brunkolsverksamhet måste säljas! Han hänvisar till att ”det var dom”, som skapade nuvarande ägardirektiv! FEL! Skulle  styrningen av Vattenfall i stora, tunga, ödesmättade frågor bara hänga på byråkratiska hinder i form av ägardirektiv???  I så fall är det väl ”bara” för regeringen, som företräder svenska staten i dess egenskap av att vara ensam ägare, att ändra i direktiven! Snacka om politisk pajkastning!!!

Ingen ”rocket science”!

Med hänvisning till den aktuella  debattnivån känner Mr Bond sig tvingad att påpeka att klimatproblematiken inte är så komplicerad och definitivt ingen ”rocket science”! Den är inte svårare än att känna till att jorden snurrar kring sin egen axel och att tyngdlagen gäller här på jorden! 97 % av vetenskapssamfundet har kommit fram till att vi går mot en global uppvärmning på 3-4 grader med förödande konsekvenser för levnadsvillkoren här på jorden! OCH de vetenskapliga sambanden finns sammanfattade i kortversion för politiska makthavare i FN/IPCC:s rapporter! Så det är bara att läsa på!!!

Mr Bond ger ledtrådar och betyg!!!

Kära partiledare! Skall det vara så svårt att driva en politik som bottnar i, (1) att ni måste tänka globalt och agera lokalt ( den globala uppvärmningen känner ju inga nationsgränser), (2) att ställa om från fossila bränslen till andra alternativ ( 70 % av alla kända tillgångar av naturgas, olja och kol måste stanna kvar i marken/haven), (3) att förhindra fortsatt skövling av jordens regnskogar (regnskogarna är viktiga som s.k. kolsänkor i och med att biosfären (all växtlighet) tar hand om en betydande del av den CO2 som förorsakas av mänsklig aktivitet), etc., etc., etc.  ALLT finns att läsa i förenklad politikerversion i FN/IPCC:s rapporter! Så Löfven, Fridolin, Sjöstedt, Åkesson, Busch-Tor, Olsson (ersättare för Annie Löf), Björklund och Batra! Nästa gång ni skall debattera klimatfrågan så läs på innan! Av Mr Bond får ni klart underkänt! En sådan debattnivå borde inte få tillåtas samtidigt som vårt gemensamma hem, planeten Jorden, riskerar att stå i lågor redan inom vår, våra barns och barnbarns livstid!!!

shutterstock_33361513[1]

 

 

 

 

 

 

ELON MUSK! – Hero of our time!

103048227-RTS2SR2.240x180[1]

Elon Musk har lösningen!

Tesla-grundaren och serieentreprenören Elon Musk är inte mycket för snack utan satsar på VERKSTAD!  Med sina nya fabrik ”Gigafactory 1” i Nevada för tillverkning av batterier har han startat en utveckling som kan vara den felande länken för att försörja hela världen med el från solenergi!! Kolla videon! På 15 minuter förklarar han allt om hur det skall gå till! ENKELT! https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=yKORsrlN-2k

 

 

KINA ”polar” med USA ! – Kryper till korset under galgen!

AP_685156478993-1024x724[1]

Xi Jingpin i USA!

I förrförra veckan var Kinas president Xi Jingpin i USA på statsbesök. Bland frågorna som avhandlades tog klimatfrågan stor plats. Kina och USA svarar ju för betydligt mer än hälften av alla CO2-utsläpp! De båda länderna känner ju trycket från övriga världen att något måste göras! Dialogen i klimatfrågan mellan USA och Kina startades tidigare i november 2014 och resulterade i en överraskande överenskommelse med vittgående, ömsesidiga åtaganden.  Avtalet betraktades allmänt som ett stort genombrott med tanke på den låsning som varit mellan de båda länderna i klimatfrågan!  De gängse tongångarna i USA, framförallt bland republikanerna,  har varit att så länge den störste utsläpparen, Kina, inte gör något så behöver inte USA göra något. Någon som sa något om SANDLÅDA???

XI Jingpin överraskar igen!

Under besöket lät Xi Jingpin meddela att f.o.m. 2017 kommer utsläppen av CO2 i Kina att regleras  genom handel med utsläppsrätter s.k. ”cap and trade”.   Systemet  innebär att alla större marknadsaktörer tilldelas utsläppsrätter upp till ett visst tak( cap) medan man därutöver tvingas köpa utsläppsrätter via någon form av börshandel (trade). Global handel med utsläppsrätter betraktas allmänt som klimatomställningens heliga gral d.v.s. att via en väl avvägd kombination av politisk reglering och marknadskrafter bromsa utsläppen av CO2.

Kina kryper till korset under galgen!

Ur Kinas perspektiv har det varit nödvändigt att ta till alla möjliga knep för att få ner luftföroreningarna i de större städerna.  Systemet med”cap and trade” har införts i 7 av de större kinesiska städerna på försök sedan tidigare bl.a. i Shanghai. Xi Jingpin  har insett att Kinas roll som  ”världens verkstad” är hotad och därmed dess ekonomiska uppsving!  Många västerlänska  företag med etableringar och verksamheter i Kina kommer att få problem att skicka ut personal till de större kinesiska städerna till följd av luftföroreningarna! OBS! Här är Kinas ömma punkt och man tvingas av rent kortsiktiga, ekonomiska och hälsomässiga skäl in i klimat(kol)-omställningen! Läs mer på http://climateforlife.se/kinas-omma-punkt-kolet/

Interferens!

USA och Kina självsvänger! Resultatet av Kinas akuta problem med dess luftföroreningar och USA:s  mer långsiktiga intresse av att ta kraftfulla initiativ för att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader samverkar nu på ett mycket gynnsamt sätt. Det handlar om interferens (självsvängning) på hög politisk nivå!

Bäddar för Paris!

Att USA och Kina, dessa båda ”giganter” vad gäller CO2-utsläpp, hetsar varandra är bra för övriga världen! NU finns det hopp om att DU, jag och alla andra kan få uppleva ett heltäckande klimatavtal där alla FN:s ca 200 länder förbinder sig att bidraga! Kyoto-avtalet från 1997 har haltat länge nog nu! Ingen av de stora utsläpparländerna Kina, USA, Ryssland, Indien, Kanada, Australien etc har ratificerat/godkänt Kyoto-avtalet! I Paris handlar det om NU ELLER ALDRIG!

GREENWASHING gånger två!- VW och Vattenfall!

vw-wob[1]

Svårt att missa VW-fusket!

Ingen kan väl under den senaste veckan ha undgått att VW under flera år genom fusk har försökt att göra bilarna grönare än vad de är. För den som eventuellt har missat det! Var lugn! Det kommer att fortsätta att skrivas spaltmetrar om detta flagranta fusk!

MEN, Vattenfall och Regeringen fuskar också!

Även om Vattenfall och brunkolen i Tyskland tillhör den mer subtila formen av ”Greenwashing” så är det icke desto mindre precis vad det är! Läs mer på http://climateforlife.se/vattenfall-herrelos-farkost-pa-oppet-hav/ och på http://climateforlife.se/breaking-news-tickande-miljobomb/!

Sensmoral!

Kalla saker och ting för vad de är! Verkligheten kommer alltid ikapp! I VW:S fall blir konsekvenserna omedelbara och mycket ekonomiskt kännbara! I Vattenfalls och Regeringens fall handlar fusket om politik och ett försök att dupera svenska folket. Konsekvensen blir förlorat förtroende, vilket lär kosta både pengar och röster. Läxan på det personliget planet är att DU och jag och alla andra måste vara betydligt mer vakna som konsumenter! TÄNK på det nästa gång DU köper bil, byter elleverantör etc ! Whatever! Konsumentents makt är stor på en öppen och transparent marknadsplats. OCH transparensen skall man alltså inte ta för given!!!