Klimat 2020 – Del 2 – Flipp eller Flopp ….?

FLOPP …!

Norge släpper rättigheter för oljeborrning i Arktis! Norska staten prioriterar därmed Mammon före ett drägligt klimat för kommande generationer! En bitter strid för att förhindra detta har pågått sedan 2016 i domstolar på olika nivåer mellan norska ungdomar ”Natur og ungdom” tillsammans med Greenpeace å ena sidan och norska staten å andra sidan. Striden avgjordes slutligen i Norges Högsta Domstol till norska statens fördel! F L O P P !!!

Klimat 2020 – Del 1 – Flipp eller Flopp …?

FLIPP …!

Joe Biden blir USA:s nästa president! Han har lovat att återansluta USA till Paris-avtalet som en av sin första åtgärder efter tillträdet den 20 januari! Han kommer också att lägga in USA på en ny kurs mot fossilfritt till 2035 (!) och klimatneutralt till 2050 med f.d. utrikesminister John Kerry som klimatminister. I den nya strategin ”Green New Deal” som han har skisserat kommer han att avsätta uppemot 1700 miljarder dollar för ett grönt stimulanspaket under en 5 års-period. F L I P P !!!