Alla inlägg av bo.nilsand@mgtpowersupport.se

Sommarprat – Nr 4 …!

Fru Justitia …!

Under följande fredagar ger Climate for Life ett ”sommarprat” där vi i text lyfter fram och hyllar personer, organisationer och företag som på ett betydande sätt har skapat opinion eller gjort innovationer och konkreta insatser i klimatets tjänst!

Denna fredag hyllar vi Fru Justitia d.v.s. juridiken, som i olika sammanhang fått träda in till försvar för utsatta grupper i samhället, t.ex. ungdomar som oroar sig för sin framtid! Fru Justitia har under de senaste åren drivit en rad uppmärksammade mål gentemot företag , kommuner och stater för att de inte gör tillräckligt för att minska utsläppen! Läs t.ex. om hur Fru Justitia och norska ungdomar stoppar den norska oljan i Arktis på http://climateforlife.se/fru-justitia-stoppar-norska-oljan/

OBS! En av de mest effektiva åtgärder DU kan göra för klimatet som enskild individ är att PRATA om det! Låt därför fler ta del av CFL:s ”sommarprat” genom att DELA det i dina nätverk! CFL tackar på förhand!

Sommarprat – Nr 3 …!

IPCC …!

Under följande fredagar ger Climate for Life ett ”sommarprat” där vi i text lyfter fram och hyllar personer, organisationer och företag som på ett betydande sätt har skapat opinion eller gjort innovationer och konkreta insatser i klimatets tjänst!

Denna fredag hyllar vi FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)! IPCC.och dess drygt 2000 forskare världen över utgör den vetenskapliga fundamentet för FN:s klimatmöten, COP (Collaboration Of Parties), d.v.s. grunden  för att världens ledande politiker från FN:s ca 200 länder skall kunna ta ställning till och avge sina klimatlöften s.k. NDC:s (Nationally Determined Contributions). Läs mer om vetenskapsgiganten IPCC och dess första trevande decennier på http://climateforlife.se/hur-har-fnipcc-klarat-sig-hittills/

OBS! En av de mest effektiva åtgärder DU kan göra för klimatet som enskild individ är att PRATA om det! Låt därför fler ta del av CFL:s ”sommarprat” genom att DELA det i dina nätverk! CFL tackar på förhand!

Sommarprat – Nr 2 …!

Greta Thunberg …!

Under följande fredagar ger Climate for Life (CFL) ett ”sommarprat” där vi i text lyfter fram och hyllar personer, organisationer och företag som på ett betydande sätt har skapat opinion eller gjort innovationer och konkreta insatser i klimatets tjänst!

Denna fredag hyllar vi Greta Thunberg! Hon har skapat opinion bland världens ungdomar genom att redan som 15-åring, 2018, påbörja en skolstrejk för klimatet varje fredag utanför riksdagshuset i Stockholm! ”Fridays for Future” var fött med följande enkla budskap till vuxenvärlden: Ni gör för lite och tar vår framtid ifrån oss! Läs mer om Greta Thunberg och den numera världsomspännande ungdomsrörelsen ”Fridays for Future” på http://climateforlife.se/greta-rorelsen-vaxer-lavinartat/

OBS! En av de mest effektiva åtgärder DU kan göra för klimatet som enskild individ är att PRATA om det! Låt därför fler ta del av CFL:s ”sommarprat” genom att DELA det i dina nätverk! CFL tackar på förhand!

Sommarprat – Nr 1 …!

James Hansen …!

Under följande fredagar ger Climate for Life (CFL) ett ”sommarprat” där vi i text lyfter fram och hyllar personer, organisationer och företag som på ett betydande sätt har skapat opinion eller gjort innovationer och konkreta insatser i klimatets tjänst!

Denna fredag hyllar vi James Hansen, f.d. NASA, som på ett avgörande och modigt sätt redan på 1980-talet lyfte frågan om en förestående klimatkris i den amerikanska kongressen och i olika media, trots ett kompakt motstånd från etablissemanget! Läs mer om pionjären och klimathjälten James Hansen på http://climateforlife.se/james-hansen-hero-of-our-time/

OBS! En av de mest effektiva åtgärder DU kan göra för klimatet som enskild individ är att PRATA om det! Låt därför fler ta del av CFL:s ”sommarprat” genom att DELA det i dina nätverk! CFL tackar på förhand!

Glad Midsommar …!

Glad midsommar …!

Climate for Life (CFL) önskar en riktigt glad midsommar!

OCH …!

Breaking News! F.o.m. nästa fredag och alla följande fredagar under sommaren presenterar CFL sitt sommarprat där vi uppmärksammar och hyllar personer, företag, organisationer m.fl. som gjort värdefulla insatser i klimatomställningens tjänst! ALLTSÅ! Varje fredag! CFL:s sommarprat!

Hållbarhetsparadoxen …!

Tänka rätt och göra fel …!

Svenskarna och övriga nordbor tänker rätt och gör fel när det gäller klimatet! Enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) statistik återspeglas inte konsumenternas värderingar om hållbarhet i deras köpbeteende! 77 % av nordborna uttrycker oro för klimat, hållbarhet och miljö medan endast 13 % ändrar sitt köpbeteende! Den absoluta majoriteten, 87 %, följer alltså minsta motståndets lag, finner ursäkter och lever som tidigare! En STOR skämskudde! Climate for Life har under våren i sin inläggsserie ”Climate for Life avlivar myter – Nr1-10” kommenterat de vanligaste ursäkterna och avlivat dom som rena myter! Hela listan inklusive länkar till kommentarerna får du här:

Climate for Life avlivar myter – Nr 10 …!

”Uppvärmningen har naturliga orsaker” …!

”Uppvärmningen har naturliga orsaker” är en myt, som oftast används som ursäkt för att slippa göra något för klimatet! Avlivas!  I ett geohistoriskt (tusentals år) perspektiv har Jordens medeltemperatur ökat extremt snabbt! Än så länge ca 1,2 grader på drygt 100 år! Att denna snabba ökning skulle ha naturliga orsaker såsom variationer i omloppsbanan eller ändringar i Jordaxelns lutning är ett feltänk! Vid ändringar i Jordens medeltemperatur till följd av astronomiska orsaker talar vi om betydligt längre tidscykler på 10000-tals år, vilka definierar Jordens istider och mellanistider! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Hela listan …!

Under våren 2024 fortsätter Climate for Life att avliva de vanligaste myterna som oftast används som ursäkt för att slippa gör något för klimatet. Hela listan med tidigare inlägg inklusive länk får DU här:

Climate for Life avlivar myter – Nr 9 …!

”Vindkraft kontra kärnkraft” …!

Att vindkraft och kärnkraft står i något sorts motsatsförhållande till varandra är en myt! Avlivas! Frågan idag handlar snarare om hur Sverige skall klara av en historiskt stor ökning av eltillförseln med uppemot 100 TWh redan till 2030! Att ropa efter s.k. Ny kärnkraft i detta sammanhang är meningslöst! För att etablera ny storskalig kärnkraft i tillräcklig mängd pratar vi om genomförandetider på minst 15-20 år! Så, bäste ClimateDoer! Fastna inte i en överhettad debatt där olika kraftslag ställs mot varandra utan att ta hänsyn till verkligheten! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Hela listan …!

Under våren 2024 fortsätter Climate for Life att avliva de vanligaste myterna som oftast används som ursäkt för att slippa gör något för klimatet. Hela listan med tidigare inlägg inklusive länk får DU här:

Climate for Life avlivar myter – Nr 8 …!

”Jag behöver inte ändra mig” …!

”Jag behöver inte ändra mig” är en myt, som oftast används som ursäkt för att slippa göra något för klimatet! Avlivas! Det går inte att köra huvudet i sanden och tro att DU som enskild individ kan leva som tidigare! Enligt FN:s klimatpanel IPCC måste världens utsläpp halveras redan inom detta årtionde! Det säger sig självt att om vi i Sverige och övriga västvärlden skall gå före och minska våra utsläpp från dagens ca 10 ton till 2 ton per capita och år så krävs ett ändrat beteende! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Hela listan …!

Under våren 2024 fortsätter Climate for Life att avliva de vanligaste myterna som oftast används som ursäkt för att slippa gör något för klimatet. Hela listan med tidigare inlägg inklusive länk får DU här:

Climate for Life avlivar myter – Nr 7 …!

”Att släppa ut är gratis” …!

”Att släppa ut är gratis” är en myt, som oftast används som ursäkt för att slippa göra något för klimatet! Avlivas! Att släppa ut ytterligare 1 ton CO2 på marginalen kan för dig som enskild individ kanske tyckas vara gratis, men priset är HÖGT! Vi pratar här om ”allmänningens tragedi” d.v.s att belasta en gemensam tillgång idag och skicka notan till andra imorgon! Det drabbar således inte dig idag utan dina barn, barnbarn och kommande generationer imorgon i form av en planeten Jorden i klimatkaos! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Hela listan …!

Under våren 2024 fortsätter Climate for Life att avliva de vanligaste myterna som oftast används som ursäkt för att slippa gör något för klimatet. Hela listan med tidigare inlägg inklusive länk får DU här: