Antarktis! – ”Isflak” på drift!

Två Gotland…!

Ett ”isflak” nästan 20 mil långt, 5 mil brett och ca 300 meter (!) tjockt har brutit sig loss (”isen kalvar”) i nordvästra Antarktis från det s.k. Larsen C-fältet omkring den 12 juli i år. Isflaket i sig har ingen betydelse för en ökad havsvattennivå! MEN i och med att Larsen C (och tidigare ”kalvande” Larsen A och B) blir mindre och mindre så snabbas avsmältningen av landbaserade glaciärer upp! Det handlar om en havsnivåhöjning på ca 10 cm ”i närtid” enligt forskarna!

10 cm kan bli problem …!

Denna nivåhöjning kan tyckas liten i förhållande till ett antal meter vid seklets slut om ”vi” inte lyckas stoppa den globala uppvärmningen. OBS! All landis på enbart västra Antarktis motsvarar en havsvattennivåhöjning på 6 (!) meter! 10 cm är dock tillräckligt för att ställa till stora problem för ett antal lågt liggande ö-grupper (Samoa-öarna t.ex.) med konsekvenser för hundratusentals människor!

”Isflak” på drift …!

Isflaket är nu på drift med en nordostlig bana i riktning mot södra Gorgien. Flaket innehåller enorma mängder is! Det kan antingen brytas sönder i mindre flak på sin bana norrut eller förbli intakt medan det smälter. Avsmältningen för ett flak av den här storleken handlar om ett antal år (3-8 år).

 

ELON MUSK! – The Boring Company!!!

Inte tråkigt …!

Boring? Nej, tvärtom! Elon Musk har startat ett nytt företag! Syftet? Det handlar om att borra ett antal tunnlar under Los Angeles för att få ner biltrafiken under staden! Den första tunneln från Los Angeles internationella flygplats, LAX, har redan påbörjats. Tanken är att bilar, lastbilar, motorcyklar etc skall dras av ”elslädar”  med mycket hög hastighet. Resultat! Trafiken ovan jord lättar betydligt och transportavstånden ”minskar”! En tunnelbana för fordon helt enkelt! Elon Musk upphör aldrig att överraska med okonventionella lösningar! A HERO OF OUR TIME!!!

Vita Huset inför domstol!!!

Unga stämmer ….!

Den 5 februari 2018 får Trump och Vita Huset försvara sig för att ha brutit mot en lag i den amerikanska konstitutionen (”atmospheric trust law”) som säger att den federala regeringen måste garantera ren luft, rent vatten och en fungerande miljö. Enligt de unga, ett 20-tal ungdomar på mellan 9 och 21 år under parollen ”#YouthvGov”, bryter den nuvarande administrationen grovt mot denna lag.

Flera överklaganden …!

Anklagelsen har framförts sedan drygt ett år tillbaka,  d.v.s. även under Obama-administrationen, men har blivit ytterligare relevant med den nya administrationen. Stämningen har överklagats i olika distanser från Vita Husets och fossilindustrins sida. Men nu har slutligen distriktsåklagare i Oregon, Ann Aiken, avslagit det senaste överklagandet från Vita Huset och beslutat att ärendet skall upp i domstol den 5 februari 2018  i Eugene, Oregon.