GREENWASHING kostar !

VW 3:e kvartalet …!

VW sålde fler bilar än motsvarande kvartal förra året. MEN vinsten före skatt mer än halverades till ca 10 miljarder SEK. Avsättning för engångskostnader under kvartalet var skyhöga ca 25 miljarder SEK till följd av den s.k. avgasskandalen 2015. Greenwashing KOSTAR! Läs mer om greenwashing  och Volkswagen på  http://climateforlife.se/greenwashing-ganger-tva-vw-och-vattenfall/.

Tveeggat budskap om diesel!

Biodiesel ….?

Kolla bilden! Vad ser du? En skövlad regnskog i Sydostasien! Den har fått lämna plats för palmoljeväxter! Vad har det med dieselbränsle att göra? JO! Enligt organisationen Gröna bilister blir det allt vanligare att använda restprodukter från palmoljetillverkning s.k. PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) som råvara i biodiesel s.k. HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) d.v.s. enligt definitionen helt fossilfri diesel!?

Problemet …!

Skövling av regnskogar för beredning av plats för palmoljeväxter, som sker i stor utsträckning i Sydostasien i Indonesien och på Borneo (endast 25 % av regnskogen finns kvar på Borneo), är ett stort problem genom att det bidrar till ökning av CO2-utsläppen. Växande regnskog är en s.k. koldioxidsänka i och med att CO2 tas upp från atmosfären i den s.k. fotosyntesprocessen. Ca 25 % av ökningen av CO2 i atmofären bedöms härröra från skogsskövling! Så problemet är stort!

PFAD felklassat …!

Problemet med palmoljan och skogsskövling är uppmärksammat sedan länge! OCH det finns internationellt överenskomna regler som säger att all palmolja måste certifieras ur ett hållbarhets-perspektiv. Tyvärr funkar/efterlevs ej reglerna i den långa kedjan från växt till tillverkarna av olika palmoljeprodukter. I fallet med HVO eller biodiesel är problemet att råvaran PFAD är klassad som en restprodukt. Den blir då automatiskt klassad som en råvara med liten klimatpåverkan! D.v.s. fritt fram att använda ur ett hållbarhetsperspektiv!

Nya regler för diesel och bensin…!

All konsumtion av diesel och bensin kommer f.o.m. årsskiftet 2017/2018 att lyda under den s.k. reduktionsplikten. Detta betyder att det blir lag på inblandning av biodiesel i ”vanlig” diesel och bensin.  Det kommer att ske successivt så att andelen biodiesel kommer att stiga till minst 40 % till 2030. De nya reglerna är ett led i ett politiskt beslut över blockgränserna, som innebär att Sveriges transportflotta (alla kategorier av fordon) skall vara fossilfri till senast 2030.

Hur agera som konsument ….?

Bl.a. organisationen Gröna bilister driver frågan kring innehållet i biodiesel genom att kräva att DU som konsument skall kunna se vid pumpen vilken råvara som använts vid inblandning av biodiesel i ”vanlig” diesel och bensin.

Annan råvara än PFAD …!

Parallellt pågår även en utveckling på det politiska planet genom att klassa om PFAD till en s.k. samprodukt, vilket skulle betyda att den faller under palmoljans certifieringsregler. Det blir då inte lika attraktivt för drivmedelsbranschen at använda PFAD som råvara till HVO. OCH därmed har man minskat trycket på Sydostasiens regnskogar!!! OCH därmed öppnat upp för mer hållbara alternativ som råvara till biodiesel t.ex. svensk skogsråvara!

Elbatterier i Tyskland också….!

Tillverkning av batteripaket för elbilar

Apropå ”Tesla-svensken” ….

Pionjären Peter Carlsson (se http://climateforlife.se/tesla-svensken-abb-ar-lika-med-sant/) blir inte ensam i Europa! F.d. Thüssen/Krupp-chefen Holger Gritzka har bildat ett än så länge hemligt konsortium i Tyskland bestående av 17 st tyska företag för  en liknande batterifabrik. Peter Carssons skapelse Northvolt lär alltså få sällskap av Holger Gritzkas TerraE-Holding.

Typiska frågeställningar …!

Frågeställningarna är ungefär desamma som för svenska Northvolt! D.v.s. frågorna om finansiering (stora inledande investeringar) och om utveckling av teknik som kan konkurrera med Elon Musks Gigafactory1 i USA och med de stora drakarna i Asien såsom Samsung, Panasonic och LG är dominerande.

Behovet stort …!

Satsningarna i Tyskland och Sverige kan dock aldrig vara fel! Det kommer att behövas mängder av batterikapacitet i framtiden för omställning till det förnyelsebara samhället! Läs även http://climateforlife.se/elbilen-nyckeln-till-framtiden/

Vara med från början …!

Det handlar snarare om att vara med från början! Det blir däremot svårt för aktörer att komma in på marknaden i ett senare skede med tanke på de höga initialkostnaderna! Så! HEJA Peter Carsson och Holger Gritzka ! Go for it!

 

”Tesla-svensken” + ABB är lika med SANT

Teslas batterifabrik, Gigafactory 1, i Nevada-öknen.

Northvolt tecknar avtal med ABB …!

I förra vecka blev det klart! ABB och Northvolt (drivs av Peter Carlsson f.d. Tesla och en av Elon Musks tidigare närmaste medarbetare) går in i ett samarbete om att bygga Europas största batterifabrik! Fabriken kommer att lokaliseras till antingen Västerås eller Skellefteå.

En perfekt ”match” …!

Samarbetet tycks bli en perfekt ”match”! ABB investerar och bistår vid byggandet av fabriken. Northvolt levererar batterier till ABB:s produkter inom smarta elnät. För att övergången till vind och sol skall fungera krävs batterilagring i de framtida elnäten! Peter Carlsson tar med sig Tesla-andan till den nya fabriken! ”Om du skall förändra världen måste du jobba hårt, extremt hårt”!

  

Lyhörd! – (M) Ulf Kristersson!

Han lyssnade på tipset …!

Ulf Kristersson lyssnade på tipset att profilera sig med miljö- och klimatfrågorna. Se http://climateforlife.se/tips-till-m-ulf-kristersson-miljon/! I samband med att han formerar sitt nya team meddelar han att M hittills har varit svaga på miljöpolitik. Hans nya miljöpolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard säger: ”Dagens väljare förväntar sig med rätta att miljö- och hållbarhetsfrågor skall vara en självklar del av hela partiets politik”. Sent skall syndaren vakna! väljare förväntar sig med rätta att miljö- och hållbarhetsfrågor ska vara en självklar del av hela partiets politik. Jag tror att det finns stort utrymme för att blanda upp det blåa med mer grönt, säger hon till TT.Dagens väljare förväntar sig med rätta att miljö- och hållbarhetsfrågor ska vara en självklar del av hela partiets politik. Jag tror att det finns stort utrymme för att blanda upp det blåa med mer grönt, säger hon till TT.

Malena Ernman! – WWF:s miljöhjälte!

Fick pris …..!

Malena Ernman (inom klimat och ekologiska fotavtryck) och Rebecka Le Moine (inom grön naturvård och biologisk mångfald) fick pris av WWF som årets miljöhjältar! Priset utdeladeas av kungen den 11 oktober. I sitt tacktal påpekade Malena Ernman att hon inte ser sig som en expert utan mer som ett ansikte för alla vardagshjältar som jobbar med miljö- och klimatfrågorna.

Ödmjuk inför vetenskapen …!

Hon sa också att hon kan inte så mycket rent vetenskapligt inom området. MEN hon kan LYSSNA och VILL lyssna! Här sätter hon fingret på en mycket viktig fråga! Den globala uppvärmningen är en överlevnadsfråga för vår planet! Tyvärr tränger den inte tillräckligt igenom för allt vardagsbrus som vi matas med. TIPS! Gör som Malena Ernman och utmana vardagsbruset! Läs mer om Malena Ernman  på http://climateforlife.se/en-rejal-bredsida-fran-malena-ernman/

 

Självkörande elbuss i Helsingborg!

Framtiden är här …!

Under 5 dagar i september testades en självkörande elbuss i Helsinborg. Intresset var stort! Nästan 2000 personer testade hur det kan se ut i en nära framtid. Helsingborg Stad och kollektivtrafik-företaget Nobina står bakom projektet. Bussen styrs av en säkerhetsklassad dator, är utrustad med teknik som upptäcker hinder och har plats för 12 passagerare. Bussen styrs av en säkerhetsklassad dator, är utrustad med teknik som upptäcker hinder och har plats för 12 passagerare. Bussen styrs av en säkerhetsklassad dator, är utrustad med teknik som upptäcker hinder och har plats för 12 passagerare. Se även videon http://supermiljobloggen.se/wp-content/uploads/2017/10/SJ%C3%83%C2%84LVG%C3%83%C2%85ENDE-BUSS-v3-kort.mp4?_=1

 

Hört talas om ön DOMINICA?

En liten ö i Karibien…!

På kort tid har denna lilla ö med ca 70000 invånare drabbats av två superstormar. Först stormen Erika för 2 år sedan. Den förstörde i princip allt på ön (motsvarande ett års BNP enligt Världsbanken). Efter en viss återhämtning kom häromveckan stormen Maria och förstörde allt man byggt upp sedan förra gången.

Varför bryr ”vi” oss inte…!

Att den globala uppvärmningen bidrar till allt kraftigare och allt frekventare extrema oväder råder det ingen tvekan om! MEN varför bryr vi oss inte? Genom media har vi ju dessa naturkatastrofer bildligt talat på armlängds avstånd i våra vardagsrum! Är det för att det inte drabbar oss rent konkret? ELLER gör det?

Flyktingströmmar …!

Faktum är att det gör det! På en plats som Dominica går det inte att leva ett drägligt liv! Människorna måste lämna ön. Precis som 60 miljoner människor som nu är på flykt globalt sett. En stor del av dessa människor är klimatflyktingar! Ett förhållande som inte uppmärksammas tillräckligt av våra politiker och våra media!!! Varför det är så kan man ju spekulera kring!

Kortsiktigt perspektiv …!

Både politiken och media är mycket kortsiktiga! Det gäller att samla röster respektive att sälja lösnummer! Dom är,krasst uttryckt, handlingsförlamade på lång sikt! MEN DU och jag som väljare och konsumenter har alltid valet att reagera! Utan oss kan varken politiken eller media existera! Som individer måste vi ha ett mycket längre perspektiv än politikens mandatperioder eller medias dagsrapportering!   SÅ! Upp med huvudena och säg ifrån! NU!!!

Tips till (M) Ulf Kristersson! – MILJÖN!

Ny partiledare …!

Den 1 oktober valdes Ulf Kristersson till ny partiledare för moderaterna. OBS! Climate for Life  är oberoende såväl politiskt som i relation till leverantörer av produkter och tjänster, ideella organisationer etc! MEN  vi kan inte låta bli att haka på Dagens Industris politiske redaktör PM Nilsson och hans tips apropå moderaternas hittills ointresse för miljöpolitik!

Citat PM Nilsson!

”En progressiv miljöpolitik bör vara en självklarhet för varje regeringsbildare i Sverige. Alla länder i världen kommer att behöva ägna kommande decennieråt att minimera skadorna i hav, luft och på land. Att slarva på detta område och i sak sälla sig till Trumps ogenerade ansvarslöshet är usel politik. Miljöpolitik är inte vänster utan snarare ett uttryck för en konservativ grundsyn.”.