Kategoriarkiv: Mr Bond elbil

Mr BOND köper elbil – Del 3!

Nu har det hänt….!

Mr Bond köpte elbil i förra veckan efter en grundlig research av marknaden och efter att ha tacklat alla de frågor han ställde upp från början. Vilken teknik? Ren elbil, hybridbil, laddhybrid etc? Hur ser familjens framtida transportbehov ut? Bilpool? Finansiering? Hur hantera familjens befintliga bilar? Som i många andra komplexa beslutssituationer har även Mr Bond fått kompromissa med sina ideal. IDEALET: Ren elbil med räckvidd och pris som en fossilbil i partnerskap med likasinnade PLANETSKÖTARE.

Marknaden …!

Eftersom Mr Bond ganska snabbt kom fram till att gå ”all in” och satsa på en ren elbil handlade det om ett relativt begränsat utbud på marknaden som i någon mån har närmat sig idealet. Vad gäller rena elbilar finns det 3-4 bilmärken i medelbils- till småbilsklassen med räckvidd på 20-30 mil att välja på. Men utvecklingen går fort och redan om 1-2 år kommer det att dyka upp fler alternativ med något längre räckvidd såsom bl.a. GM:s Bolt i form av Opel Ampera-E och Tesla modell 3. Men Mr Bond är rädd om sin image som PLANETSKÖTARE och kan inte vänta!

Hur har Mr Bond tacklat frågorna?

Den svåraste frågan att tackla för Mr Bond har onekligen varit frågan om kapitalförstöring  och att en bilinvestering i grunden är en privatekonomisk dålig affär. I de allra flesta fall står en bil oanvänd en större del av dygnets 24 timmar. OBS! Motivet till bilinvestering finns ju ändå i många fall antingen genom att bilen används som ett arbetsredskap eller för pendling. I Mr Bonds och hans familjs fall gäller dock inte denna situation. Hur göra? Eftersom familjen bor i Skanör utanför egentligt storstadsområde är etablerade bilpooler som Audis ”Join the circle”, Sunfleet, Move it etc inte aktuellt! Mr Bond har därför osökt kommit in på att i egen regi arrangera ett mera löst bilpoolskoncept baserat på intressenter inom familjen och den närmaste bekantskapskretsen.

Komplex beslutssituation…!

Som nämnts inledningsvis har Mr Bond ställts inför en komplex beslutssituation, vilket i vissa fall kräver besvärande kompromisser! Ett eget bilpoolskoncept har tyvärr inte gått att få ihop. Rent allmänt finns det ett intresse, men det stupar på en hel del praktiska frågor. Gemensamt privat ägande över familjegränser är inte så lätt att lösa!

Mr Bond kompromissar…!

Mr Bond gör därför trots allt en investering i en ny ren elbil! Han väljer dock att finansiera köpet genom privatleasing. Med denna finansieringsform begränsas risken för en riktigt dålig privatekonomisk affär. Andrahandssvärdet kan bli riktigt dåligt med hänsyn till den snabba tekniska utvecklingen på elbilsområdet! Den ena av familjens två fossilbilar säljs direkt. Den andra behålls under en övergångsperiod tills den nya situationen har satt sig. Den säljs sannolikt också ganska snart! Kapitalförstöringsargumentet jobbar Mr Bond vidare på. Planen är att få till ett bilutbyte inom den närmaste familjekretsen med målet att bara ha en bil per familj.

Selektering av bilmärke…..!

Det finns ett antal kriterier att ta hänsyn till såsom pris, räckvidd, design, prestanda, körkomfort, laddmöjligheter, driftskostnader etc. Priset har naturligtvis i de allra flesta fall betydelse! Baserat på det märkesutbud som företligger kan man säga att privatleasing-avgiften ligger mellan 4000-6000 SEK per månad. I Mr Bonds fall balanseras denna avgift i stort sett av drift- och underhålls-kostnader och avskrivning för den bil som säljs. Räckvidd och laddmöjligheter är i stort sett likvärdigt för samtliga aktuella bilmärken, åtminstone sett ur Mr Bonds perspektiv. Några mil hit eller dit har ingen betydelse så länge räckvidden åtminstone är över 20 mil. Man får ändå planera sin körning med hänsyn till batterikapaciteten! Några tiondelar av en sekund i acceleration har inte heller haft någon betydelse! Förutom priset har det i Mr Bonds fall framförallt handlat on design och körkomfort d.v.s. som alltid när allt annat är på plats handlar det om ren KÄNSLA!!!

 

MR BOND köper elbil!? – Del 2

Mr Bonds Dilemma!

I förra avsnittet hamnade han i ett dilemma! Han står i begrepp att avveckla den ena eller båda av familjens fossilbilar. Bakgrunden är att Mr Bond känner dåligt samvete för bilarna, som är fossila både på grund av bränsle och ålder! Hur skall han göra? Familjens hittillsvarande livsmönster säger fortsätt med två bilar och byt ut den ena. Mr Bonds samvete präglat av klimatinstinkt säger dock avveckla båda fossilbilarna!

Mr Bonds strategi!

Grunden för Mr Bonds strategi är familjens förutsättningar d.v.s. hur transportbehovet ser ut. Ingen av hushållets två vuxna medlemmar behöver pendla, men livsmönstret är ändå så att det förekommer ett relativt frekvent behov av två bilar! Så på kort sikt går Mr Bond på livsmönstret och satsar på två bilar! På längre sikt handlar det sannolikt om en bil! Samvetet dövar han genom att familjen planerar att använda fossilbilen så lite som möjligt!

Hans käpphäst nr 2 – Kapitalförstöring!

Han måste också tackla argumentet att oavsett om det handlar om pendlingsbilar eller ”intermittenta” bilar så säger statistiken att i genomsnitt utnyttjas inte bilen mer än högst en av dygnets 24 timmar! Ren kapitalförstöring alltså! Plus en väldigt dålig investering ur ett privatekonomiskt perspektiv! HUR löser Mr Bond det då?

Bilpool prio 1!

Ur kapitaförstöringssynpunkt har Mr Bond redan argumentet klart för den kvarvarande fossilbilen! Här handlar det om en befintlig bil och således en redan inträffad kapitalförstöring både vad gäller materialåtgång och s.k. ”sunk costs”. Det blir värre med den nya bilen! OK han kan satsa på en begagnad ickefossil bil för att tackla problematiken med materialåtgång, men han löser ju inte problemet med en dålig investering! Han blir ganska snabbt klar över att det är någon form av bilpool som är prio 1 för familjens ”andrabil”! OCH med  senaste teknik!

Nästa avsnitt- Del 3

I nästa avsnitt av ”MR BOND köper elbil!? – Del 3” berättar Mr Bond om sin research om bilpooler, som svarar upp mot familjens krav på tillgång till två bilar utifrån villkoren om nuvarande livsmönster och minsta möjliga kapitalförstöring! Hans krav på senaste teknik utesluter definitivt vissa om än miljövänliga alternativ som bygger på ren muskelkraft!

AP760106026778-638x391[1]

 

 

MR BOND köper elbil !? – Del 1!

AP217601193260-638x424[1]

Världens transporter suger!

OBS!! OBS! OBS! Över en fjärdedel av världens energi går åt för att  flytta varor människor och material från punkt A till punkt B! OCH praktiskt taget alla mobila transporter är fossila! Kort sagt : Världens transporter suger! Transportsektorn är följaktligen en av de största utmaningarna i klimatomställningen! NU ger Mr Bond/Nils A Bond sig in i leken genom att visa hur han resonerar inför nästa egna bilinköp- en elbil!? Läs mer om Mr Bond och hans motto ” Allt vad Mr Bond gör kan DU göra” på http://climateforlife.se/inspireras-av-mr-bondnils-a-bond/

Mr Bond inventerar frågorna!

Frågorna kring nästa bilinköp ställs vi ju alla inför förr eller senare! Situationen är minst sagt komplicerad, eller borde åtminstone vara det, tycker Mr Bond. I hans värld är dock en sak säker! Så lite fossilt som möjligt! Helt oavsett tornar dock frågorna upp sig! Vilken teknik skall jag välja av elhybrid, ren elbil, bränslecell, biogas, annat biobränsle etc? Hur ser mitt behov ut? Är det min första bil? Är det min andra bil? Nytt eller begagnat? Äga eller leasa? Skall jag gå med i någon form av bilpool? Tillgång till bil ”on demand” typ Audis senaste giv ”Join the circle”? Ja frågorna är många! Mr Bond menar att det gäller att i första hand tänka igenom sin preferenser! OCH han menar också att det handlar det om ett helt nytt mindset! Undvik att titta i backspegeln! Se framåt och vilka krav som ställs på DIG av Moder Jord! Glöm inte att vara en av PLANETSKÖTARNA!

Mr Bonds preferenser!

Han och hans familj äger för närvarande två fossilbilar. De är fossila både med tanke på bilarnas ålder och bränslet. Ingen av bilarna är egenligen regelrätta pendlingsbilar! Han mår ganska dåligt av sitt bilinnehav främst av miljöskäl. Han står alltså i begrepp att göra något åt saken! Att det skall vara så fossilfritt som möjligt är självklart. En av bensinbilarna är lite äldre och står närmast i tur för att avvecklas!

Mr Bonds dilemma!

En samvetsfråga dyker genast upp i hans huvud! Behöver familjen egentligen en andra bil? Svaret är JA  om man bara skulle gå på behovet baserat på ”av hävd” eller invant livsmönster! Svaret är NEJ om man skall tänka framåt och också betänka det faktum att  genomsnittsbilen idag är dött kapital mer än 23 av dygnets 24 timmar. Så hur löser han nu detta dilemma? Skall han rentutav avveckla båda bilarna och skära ner bilinnehavet till en bil? Eller skall han utnyttja någon form av bilpool för den invanda bekvämligheten att ha tillgång till en andra bil! Mr Bond funderar och redovisar sin slutsats i nästa avsnitt ”MR BOND köper elbil?! – Del2!”