Luften är fri …!

I Paris …!

Just nu testas flygtaxis från det tyska företaget Volocopter (från Bruchsal utanför Karlsruhe) för användning under OS i Paris 2024! Med flygtaxi tar man sig snabbt och smidigt mellan olika tävlingsplatser runtom i Paris. Enligt företaget skall en resa med flygtaxi inte kosta mer än en vanlig taxi. Den stora fördelen är dock att ”luften är fri”! De stora städernas trafikstockningar kan undvikas! En Volocoper kan enklast beskrivas som en drönare d.v.s. en förarlös farkost med passagerare. Den är tvåsitsig och avsedd för resor i megastäder med hjälp av 18 eldrivna mindre rotorer. Räckvidden är ca 30 km. Även amerikanska Boeing tillsammans med Google har insett att det är nödvändigt att göra något åt de stora städernas trafikinfarkter! Läs mer om deras liknande koncept Wisk på http://climateforlife.se/alternativ-till-uber/

Varningsklockor …!

Naturen varnar …!

Under de senaste veckorna har tre olika kritiska ekosystem sänt tydliga varningssignaler om klimatförändringarna! Det handlar om Amazonas, Antarktis och korallreven i Karibien. De närmar sig alla sin tipping point d.v.s. sin förmåga att återhämta sig efter att ha blivit stressade av den globala uppvärmningen! De kan därmed inte utföra de ekosystemtjänster vi är vana vid! (1) Regnskogarna i Amazonas är en stor kolsänka d.v.s. de ”suger” upp en del av den CO2 vi släpper ut! (2) Korallreven innehåller 25 % av allt marint liv och försörjer därmed miljontals människor med både föda och sysselsättning. (3) Antarktis är en viktig del i Jordens klimatsystem. Dessutom är alla tre ekosystemen viktiga för biodiversiteten både vad avser växter och djur!

Mer om Amazonas …!

En ny studie i tidskriften Nature Climate Change visar, bl.a. med hjälp av satellitbilder tagna under de senaste decennierna, att mer än 75 procent av regnskogen nu har tappat sin resiliens/motståndskraft. Vegetationen blir allt torrare och det tar längre tid för den att återskapa sig efter värmeböljor. Det är enligt forskarna ett tidigt varningstecken på att Amazonas närmar sig sin tipping point d.v.s. oåterkallelig utarmning. Konsekvensen kan bli att mer än hälften av regnskogen skulle kunna omvandlas till savann inom några decennier! Den förändras då till en kolkälla i stället för att vara en kolsänka, vilket dramatiskt kommer att påskynda klimatförändringarna.

Stora delar av regnskogarna i Amazonas torkar ut till följd av klimatförändringarna och riskerar att förvandlas till en kolkälla istället för att vara en av Jordens viktigaste kolsänkor!

Mer om Antarktis …!

Antarktis har upplevt en aldrig tidigare skådad värmebölja! I de östra delarna har temperaturen legat nästan 40 grader Celsius över det normala under flera dagar. Istället för minus 50 grader har temperaturerna legat på minus 10 grader! Det tidigare värmerekordet har slagits med 15 graders marginal! Efter sommaren på södra halvklotet skall temperaturerna normalt ligga på ca 50 minus eller lägre. Utan att rent vetenskapligt direkt kunna koppla de senaste dagarnas värmebölja till klimatförändringarna menar forskarna dock att generellt sett så innebär den globala uppvärmningen fler och intensivare former av extremväder. Läs mer om detta på http://climateforlife.se/sommarens-hetaste/

Forskarna är tagna på sängen av att Antarktis är 40 grader varmare än normalt i mars!

Mer om korallreven …!

I en nyligen publicerad studie har forskare med hjälp av satellitdata och tidigare mätningar undersökt temperaturförändringar i havet kring 5000 olika korallrev i Karibiska havet. Korallreven har drabbats hårt av klimatförändringarna! Sedan 1970-talet har ca hälften dött! Studien fann också att marina värmeböljor har både blivit vanligare och längre de senaste årtiondena. År 1980 inträffade en värmebölja per år, och i dagsläget har denna siffra ökat till nästan fem om året, vilket ger korallreven ännu mindre tid att återhämta sig med uppenbarligen katastrofalt resultat som följd!

Sedan 1970-talet har över hälften av Karibiens ca 5000 korallrev dött!

Segertåget fortsätter …!

Idag …!

Idag, tisdagen 22/3, påbörjas de första leveranserna av Tesla-bilar från Elon Musks nya bilfabrik i Tyskland i brandenburgska Grünheide utanför Berlin! Fabriken kommer att sysselsätta 12000 personer i full produktion och då producera 500000 bilar per år. Fabriken, som även kommer att tillverka batterier, blir Tysklands tredje största anläggning för produktion av bilar alla kategorier, men självfallet den största för rena elbilar. Elon Musks segertåg för elektrifiering av världens bilindustri fortsätter! I och med Tysklandsfabriken har nu Elon Musk etablerat Tesla på världens tre största bilmarknader – USA, Kina och Tyskland! HEJA Elon! Hero of our time!

Köpstopp på rysk energi …!

Hårda sanktioner …!

Enligt ett förslag från EU-kommissionen skall EU helt sluta att köpa gas och olja från Ryssland senast till 2030! Detta förslag togs fram i tisdags i förra veckan och fick bifall senare under veckan vid EU:s toppmöte i Versailles! Förslaget bygger på att vi redan i år skall kunna minska importen av rysk naturgas med två tredjedelar! EU:s plan handlar om sanktioner som på kort sikt slår hårt mot Rysslands krigskassa och på lång sikt vrider energivapnet ur händerna på oberäkneliga despoter! Anm. Under 2021 var, enligt Eurostats statistik, Ryssland EU:s tredje största importland varav energi utgjorde nära 70 % till ett värde av ca 100 miljarder euro.

På kort sikt…!

På kort sikt d.v.s. redan i år har EU-kommissionen kommit fram till att andra leverantörer kan ersätta 40 % av den ryska naturgasen i form av LNG (flytande naturgas) och gas i rörledning. Resterande del av de snabba minskningarna kan enligt kommissionen åstadkommas genom energieffektiviseringar i samband med att tidigarelägga renoveringar av bostäder.

På lång sikt …!

På lång sikt d.v.s. för att helt stoppa import av rysk energi till 2030 föreslår EU-kommissionen att snabba upp utbyggnaden av förnyelsebar energi i kombination med vätgassatsningar. Vätgasen kan användas för att göra den förnyelsebara energin planerbar. Den kan lagras och användas som bränsle istället för naturgas i befintliga gaskraftverk då vind och sol inte kan generera! För att underlätta den snabba utbyggnaden av förnyelsebar energi uppmanar kommissionen också medlemsländerna att se över och förenkla nödvändiga tillståndsprocesser.

Även Big Oil …!

Läs även om att Ryssland kommer att få svårt att hålla sin olje- och gasindustri igång på lång sikt, helt oavsett EU:s minskning av sin import, till följd av att de stora utländska oljebolagen, Big Oil, redan har lämnat Ryssland och därmed har dränerat dess fossilindustri på kompetens och experter s.k. ”braindrain”! Läs på http://climateforlife.se/big-oil-lamnar-putin/.

Elon byter bränsle …!

Hydrogen city …!

En vätgasstad,”Hydrogen city”, håller på att skapas i södra Texas! Det handlar om att ”inom staden” anlägga världens största vätgashub för produktion, lagring och distribution av helt grön vätgas d.v.s baserad på el från sol och vind! Bakom projektet står en amerikansk startup ”Green Hydrogen International”, vars idé är att distribuera vätgasen till kunder med varierande inriktning. En av kunderna är Elon Musks rymdföretag SpaceX, som planerar att byta ut det nuvarande fossila raketbränslet kerosin (jetbränsle) mot ett helt grönt bränsle. SpaceX plan är att själva, på sin anläggning i Brownsville vid mexikanska gränsen, tillverka bränslet syntetiskt flytande metan för sin nya raketmotor SpaceX Raptor framställt genom att i en kemisk process kombinera vätgas med infångad CO2! HEJA Elon Musk! Hero of our time!!!

Big Oil lämnar Putin …!

BP, Shell och Exxon …!

De privata oljejättarna BP, Shell och Exxon lämnar nu Ryssland. Till följd av både sanktioner och politiskt tryck på hemmaplan har de stora oljejättarna valt/tvingats att sälja av sina investeringar i rysk olja och naturgas. BP sålde sin andel , ca 20 %, i Rosneft för 2 veckor sedan, vilket innebär ekonomiska förluster för BP i form av avskrivningar på 25 miljarder dollar. Shell och Exxon följde snabbt BP:s exempel och gjorde sig också av med sina ryska intressen i både olja och naturgas!

Putin tappar …!

Enligt bedömare, bl.a. Christof Rühl tidigare chefsekonom hos BP och idag expert på Center on Global Energy Policy, betyder Big Oils avsked till Putin inget för Rysslands export på kort sikt, såvida inte västvärlden slutar köpa. MEN på medellång sikt kan avhoppen bli mycket kännbara för Rysslands olje- och gasproduktion. Anm. Sedan Big Oils avhopp har dock både USA och EU beslutat/signalerat att dra ner på köpen från Ryssland.

Kompetens försvinner …!

Med Big Oils avhopp tappar man sina partners sedan årtionden tillbaka. De västliga oljejättarna med sina experter och sin teknologi ligger till stor del bakom att Ryssland idag är en stormakt inom fossila bränslen. Nota bene! Ryssland är världens tredje producent av fossila bränslen motsvarande ca 10 % av världens oljeproduktion och ca 15 % av dess naturgas!

Nästa gång! Ta Kalles med tång …!

Snart hos DIG …!

En vegansk ”Kalles kaviar” är snart i livsmedelsbutiken nära DIG! I vecka 11 lanserar Orkla en vegansk variant där fiskproteiner har ersatts med ett tångbaserat substitut! ”Kalles kaviar” är ju en klassiker, som har tillverkats sedan 1954 (!). Den nya varianten är ett led i en allmän trend i livsmedelsbranschen avseende att ersätta animaliska livsmedel med växtbaserade dito! Animaliska livsmedel tillhör klimatets Big Five d.vs. de fem största klimatbovarna ( Läs mer på http://climateforlife.se/big-five-for-klimatet/)! Denna typ av livsmedel påverkar klimatet negativt på två sätt dels genom att de ger upphov till skogsskövling av regnskogar för att bl.a. bereda plats för uppfödning av nötboskap och dels genom metanutsläpp till följd av boskapens matsmältningssystem!

Frihetsenergi …!!!

Vindkraften hastar …!

Inte minst den djupt tragiska utvecklingen i Ukraina till följd av Rysslands rättsvidriga angreppskrig visar tydligt behovet av att så snabbt som möjligt frikoppla sig från fossilbaserade energimarknader vare sig det gäller naturgas, olja eller kol. Angriparen Ryssland är en stor exportör av energi till europeiska energimarknader, framförallt av olja och naturgas, men även av kärnbränsle (bl.a. till svenska kärnkraftverk). Allt talar också för att Ryssland även kan komma att använda energivapnet för att svara på västvärldens sanktioner! För Sveriges del är det framförallt havsbaserad vindkraft som ligger i korten för att skapa frihetsenergi!

Inte bara geopolitik …!

OCH det är inte bara geopolitiska faktorer som trycker på! Industrin med utveckling av fossilfri stålproduktion i spetsen har flyttat fram sina positioner och kräver uppemot 100 TWh ökning av elproduktionen redan till 2030 d.v.s. lika med en historiskt snabb 70%-ig ökning av Sveriges nuvarande elförbrukning på ca 150 TWh! Läs mer på http://climateforlife.se/svenska-stalet-biter/

Enda möjligheten …!

Enda realistiska möjligheten att snabbt få till stånd både en frigörelse från en nyckfull exportör av klimatförstörande energi som Ryssland och att tillgodose svensk industris dramatiskt ökade efterfrågan på fossilfri el är med hjälp av havsbaserad vindkraft. Havsbaserad vindkraft har alla vinnarkorten på sin sida – (1) Ekonomin, (2) Storskaligheten och (3) Snabbheten!

Politiken agerar …!

Den svenska politiken har tagit sitt ansvar i sammanhanget bl.a. genom att via Regeringen ge Havs- och Vattenmyndigheten i uppdrag att ta fram s.k. havsplaner för vindkraften. Än så länge har havsplaner på 20-30 TWh (februari 2022) presenterats och ytterligare 90 TWh ligger i korten för att kunna presenteras om drygt 1 år.

Snabbare handläggning …!

Vidare har två olika utredningar initierats för att snabba upp de långdragna tillståndsprocesserna i samband med nya vindkraftparker! Dels handlar det om att se över den rent administrativa handläggningen vid tillståndsprövningen, bl.a. det s.k. kommunala vetot! Dels handlar det om att se över möjligheten att ge berörda kommuner en ekonomisk kompensation för att öka motivationen och därmed få ner antalet överklaganden!

IKEA igen …!

Visar framfötterna …!

IKEA visar än en gång framfötterna i klimatomställningen! Enligt hållbarhetschef Jonas Carlehed på IKEA kommer man de närmaste åren att bygga ut sina laddplatser vid sina ca 20 varuhus i Sverige. Det handlar om 700 st, varav 280 st supersnabbladdare med en laddtid på ca 30 minuter! Med dagens befintliga ca 80 laddplatser är det en betydande ökning! IKEA visar återigen stor fingertoppskänsla i klimatomställningen! I likhet med tidigare, liknande initiativ blir det en win-win-win-situation d.v.s. det gynnar både samhället, IKEA och dess kunder! Läs mer om IKEA och dess övriga CSR-aktiviteter (Corporate Social Responsibility) med koppling till klimatfrågan på http://climateforlife.se/ikea-omsar-skinn-heja-ikea/