Kategoriarkiv: d) Sverige gör ….

Regeringen utmanas …!

Sveriges hittills största vindkraftpark Eystrasalt Offshore på 3900 MW planeras i Bottenhavet 6 mil utanför Hudiksvall!

Kräver snabbt tillstånd …!

Det tyska företaget Skyborn Renewables utmanar nu regeringen! De kräver en snabb tillståndsgivning för Sveriges hittills största vindkraftpark i Bottenhavet 6 mil utanför Hudiksvall! Företagets tillståndsansökan hamnade på regeringens bord alldeles nyligen, den 13 april! 256 vindkraftverk på totalt 3900 MW med en elproduktion på 15 TWh lika med 10 % av Sveriges nuvarande elbehov! Enligt vd:n för Skyborn Sweden, Olle Hedberg, har den nu inlämnade tillståndsansökan föregåtts av 4 års omfattande undersökningar, samråd m.m. Företaget som av egen erfarenhet är luttrat av den 20 år genant långa tillståndsprocessen för Kriegers flak utanför Skånes sydkust (gick i mål 2022) förväntar sig nu en snabb behandling, inte minst med hänsyn till omständigheterna av ett kraftigt ökat elbehov i Sverige!

Mr Bond reagerar …!

Politik i otakt …!

Climate for Lifes egen ClimateDoer Nils A Bond (läs mer om honom på http://climateforlife.se/inspireras-av-mr-bond) reagerar starkt mot Regeringens och Tidöpartiernas klimatpolitik! Han menar att den är i rejäl otakt med verkligheten! Eller vad sägs om att stoppa nya vindkraftverk och t.o.m. riva befintliga? Eller vad sägs om att ideligen upprepa budskapet ”ny kärnkraft” som enda patentlösning på industrins och transportsektorns inom 10 år kraftigt ökade elbehov? Eller vad sägs om att som den värsta ”Bagdad-Bob” (anm. metafor hämtad från USA/Irak-kriget 2003 för någon som förnekar uppenbara fakta) till alla tvivlare upprepa budskapet att vi skall klara våra klimatmål? Eller vad sägs om att kraftigt sänka reduktionsplikten, minska drivmedelsskatterna, förbättra reseavdragen m.m. och därmed kontraproduktivt öka utsläppen? SENSMORAL! Mer realism! Mindre populism! Tack!

Allt tidigare …!

Hände igår …!

Igår den 3 april inträffade Sveriges Overshoot Day! Det innebär att resten av året lever vi på kredit hos planeten Jorden! Om alla på Jorden skulle konsumera lika mycket som vi i Sverige så skulle det behövas 4,2 jordklot! Sverige ligger på en mindre hedrande tio i topp-placering av världens länder ! Se grafiken! Tendensen är tyvärr också negativ! Overshoot Day kommer allt tidigare på året! Trenden för Sverige: 2020 = 27 juli, 2021 =6 april, 2022 =3 april, 2023 = 3 april! Ryckigheten beror på såväl coronapandemin som Ukrainakriget! Den övergripande trenden är dock klar och går åt helt fel håll! Så! Bli en DOER för klimatet och minska din överkonsumtion! TIPS! Agera efter de fem ”R:en” lika med Refuse, Reuse, Reduce, Recycle och Rot! Läs mer om att sluta överkonsumera på http://climateforlife.se/tips-nej-till-black-friday/

Aurora-målet går vidare …!

Unga stämmer staten …!

Nacka tingsrätt fastslog i förra veckan att Aurora-målet mot svenska staten nu kan gå vidare. Målet handlar om en grupptalan där 300 svenska unga menar att staten gör för lite åt klimatet och att man därmed bryter mot flera internationella konventioner om mänskliga rättigheter! Enligt tingsrätten har svenska staten, representerad av Justitiekanslern, nu tre månader på sig att komma med ett yttrande. Liknande mål har varit uppe i både Tyskland, Nederländerna, Belgien och Frankrike där ungdomarna har fått rätt! Läs mer om Aurora-målet (kuriosa: Aurora står för morgonrodnaden enligt romersk mytologi) på http://climateforlife.se/Aurora-mot-staten/ ! NU håller vi tummarna för att fru Justitia gör sitt jobb som ClimateDoer även här i Sverige!

Ett steg i rätt riktning …!

Regeringstillstånd …!

Sista tillståndet avseende en undervattenskabel för elanslutningen av en vindkraftspark på Kriegers flak lämnades av Regeringen i förra veckan! Ett steg i rätt riktning! Vattenfall står bakom projektet och meddelar att planen är att ta ett investeringsbeslut 2025 för att färdigställa parken till 2028! Det handlar om 30-50 vindkraftverk uppemot 300 m höga (effektmässigt som ett medelstort kärnkraftverk) placerade ca 3 mil från den svenska sydkusten på det s.k. Kriegers flak! OBS! Inget är dock klart förrän det är klart! Nu handlar det om att Vattenfall får ihop ekonomin! Anm. Lönsamheten för havsbaserad vindkraft har försvårats av Regeringens beslut att staten (Svenska Kraftnät) inte skall ta kostnaden för elanslutningen av havsbaserad vindkraft!

Räddar omställningen …!

Fördubbling …!

Enligt en färsk utredning från Energimyndigheten i samarbete med andra statliga aktörer såsom Energimarknadsinspektionen, Svenska Kraftnät, Trafikverket etc kan, förutsatt den gröna energiomställningen inom industrin, Sveriges elbehov komma att fördubblas till 280 GWh redan till 2035! Energimyndigheten bedömer också att en så historiskt stor ökning av el baserat på fossilfria alternativ endast kan realiseras med hjälp av landbaserad vindkraft! Framförallt av tidsmässiga skäl! Statens egna myndigheter och aktörer har nu pekat ut vägen! Dags för verkstad!

Fortsatt ökning …!

Enligt utredningen kommer därefter elbehovet att öka ytterligare till 370 GWh fram till 2045! Andra produktionsformer med längre tidshorisonter för förverkligande kan då komma att bli aktuella såsom havsbaserad vindkraft och kärnkraft!

Stora krav …!

Den utpekade vägen ställer stora krav på samhällets aktörer såsom politiken, statliga aktörer, näringslivet, finansmarknaden m.fl.! Överlägset Nummer ETT på kravlistan är en politisk överenskommelse över block- och partigränser kring en realistisk färdplan! Energimyndighetens färska utredning kan vara en möjlig startpunkt! Eftersom det handlar om långsiktiga och kapitalintensiva investeringar kommer ”borgfred” att vara ett absolut minimikrav från marknadens aktörer!

Kasta över bord …!

Politiken måste kasta nuvarande låsningar kring specifika produktionsslag över bord! Alla fossilfria alternativ funkar, men inom ramen för vad som är tidsmässigt, tekniskt och ekonomiskt möjligt! Den största utmaningen i sammanhanget blir att balansera ett framtida elsystem med en stor andel förnyelsebar kraft!

Utmaningen …!

Utmaningen handlar rent tekniskt om att att gör elsystemet flexibelt/ reglerbart! I dagens energisystem är detta inget problem där både vattenkraft och kärnkraft kan användas för balansering. Med det skisserade framtida elsystemet krävs dock betydligt fler möjligheter alltifrån ny fossilfri kraftproduktion (kraftvärme, gaskraftverk (vätgas, biogas), pumpkraftverk, kärnkraft m.m.) till utjämning med andra länders kraftsystem, lagringsmöjligheter, smarta elnät med bortkopplingar etc ! Sammanfattningsvis så är den politiska, finansiella och tekniska utmaningen enorm och kräver att alla inblandade aktörer lyfter blicken och slutar med att stoppa huvudet i sanden med pseudodebatter om enskilda energislag!

Stopp för pseudodebatter om enskilda energislag!!!

DU …!

Vad kan DU göra! Det kan tyckas som att att DU befinner dig långt ifrån att påverka Sveriges framtida elsystem, men DU kan påverka genom att undvika att gå i den tankefälla som just nu präglar energidebatten där enskilda energislag ställs mot varandra t.ex. havsbaserad vindkraft mot ny kärnkraft. Lösningen på Sveriges kraftigt utökade elsystem handlar inte om det! Så! Kasta loss från irrationella låsningar och bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Johan Rockström varnar …!

För att illustrera bredden i klimatpolitiken har Climate for Life lånat en metafor från djurriket – Big Five!

Big Five …!

Johan Rockström, internationellt erkänd forskare inom klimatområdet, sänder ut en kraftig varningssignal till Regeringen vad gäller dess klimatpolitik! Uttryckt i klartext säger han: ”Tidöavtalet räcker inte! Att ensidigt fokusera på elektrifiering är helt otillräckligt. Klimatproblematiken är betydlig bredare än så!” Climate for Life (CFL) instämmer helt! Vi har valt att låna en metafor från djurriket – Big Five – för att beskriva den nödvändiga bredden i klimatproblematiken! Det handlar om de fem största klimatbovarna lika med Energiförsörjningen, Transporter, Skövling av regnskogar, Köttkonsumtion och Konsumtion i allmänhet!

Det bästa av allt …!

Det bästa av allt är att DU kan påverka alla klimatbovarna genom att göra smarta val i vardagen! DU kan påverka Energiförsörjningen genom att spara på el och värme och välja elavtal baserat på förnyelsebar energi! DU kan påverka Transporter genom att åka mer kollektivt, samåka, ta tåget istället för flyget, köra förnyelsebart med el eller biobränsle! DU kan påverka Skövlingen av regnskogar  genom att undvika importerade livsmedel såsom t.ex. palmolja, sojaprodukter m.m. från icke certifierade ursprungsleverantörer (över hälften v Borneos regnskogar har fått lämna plats för palmoljeväxter)! DU kan påverka Köttkonsumtionen genom att dra ner på köttätandet och välja kött med mindre klimatpåverkan såsom fågel eller fisk! DU kan påverka Konsumtion i allmänhet  genom att utgå  från de ”5 R:en” lika med Refuse, Reuse, Reduce, Recycle, Rot i nämnd ordning!

DU …!

Klimatpolitiken! Vad kan DU göra? Det kan synas som att DU befinner dig långt ifrån bristerna i Regeringens klimatpolitik, men genom att anamma ett mindset baserat på metaforen ”Big Five” kan DU göra verklig skillnad samtidigt som Du sprider budskapet i dina sociala sfärer! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Bäst i Europa …!

Sverige producerade mer el än någonsin under 2022!

Bäst …!

Sverige är bäst på elexport i Europa! Förra året producerades 170 TWh el i Sverige, varav exporten utgjorde 33 TWh enligt siffror från Svenska Kraftnät! Tack vare vinden! El från vindkraft går dock inte att lagra med dagens teknik i det svenska elsystemet och måste följaktligen förbrukas i samma ögonblick som den förbrukas! OBS! Elexporten går till länder där den ersätter fossil el med stora CO2-utsläpp! Enligt Naturvårdsverket motsvarade den svenska elexporten under 2022 minskade CO2-utsläpp i Europa på 10-15 miljoner ton! Lika mycket som hela den svenska personbilstrafiken släpper ut! Heja Sverige!

Aurora mot staten …!

Gått i mål…!

NU har det s.k. Aurora-målet gått i mål! Under fredagen i förra veckan den 25 november tågade ett tusental ungdomar från Mynttorget till Stockholms tingsrätt för att lämna in en stämningsansökan mot svenska staten för att den inte gör tillräckligt för att minska klimatutsläppen. ”Aurora mot staten” stöder sig på Barnkonventionen, Klimatlagen och Europakonventionen. Liknande rättsprocesser har drivits i Frankrike, Nederländerna, Belgien och Tyskland där ungdomarna har fått rätt och där regeringarna har tvingats att höja sina klimatmål och skärpa sin klimatpolitik.

Bryter mot lagen …!

Stämningen handlar om att svenska staten inte uppfyller sin juridiska skyldighet enligt lagen och gällande konventioner. Talespersonerna för Aurora 23-åriga juridikstudenter Ida Edling och 20-årige Anton Foley säger att målet inte riktar sig speciellt till nuvarande regering utan även mot tidigare regeringar d.v.s. rätt och slätt mot svenska statens bristande förmåga att ta klimatkrisen på tillräckligt stort allvar! Läs mer om Aurora-målet på http://climateforlife.se/malet-mot-svenska-staten/

DU…!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån den här typen av rättsprocesser, men du behöver inte gå längre än till att titta dig omkring i den egna familjekretsen! Aurora-målet gäller i praktiken dina eventuella barn, barnbarn och kommande generationer! Så! Bli en bra förebild i vardagen för dagens unga! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Klimatförnekare i riksdagen …!

SVT Nyheter …!

I en enkät från SVT Nyheter vägrar flera Sverigedemokrater i riksdagen att skriva under på att det pågår en klimatkris. Av SD:s 73 ledamöter i riksdagen är det endast 8 st som har svarat! Av dessa är det 6 st (!) som svarar ”håller inte alls med” och 2 st ”håller endast delvis med”. Även partiledaren Jimmie Åkesson är skeptisk: ”Jag har inte sett något vetenskapligt stöd för att det är så”!!! OBS! All denna förnekelse samtidigt som världens länder just nu möts på FN:s klimatmöte COP27 i Sharm el-Sheikh i Egypten för att hantera den akuta klimatkrisen! Red Alarm från FN:s generalsekreterare Antonio Guterres: ”Dagens politik kommer att innebära en fullständig katastrof”!

Red Alarm från ö-länderna …!

Ö-länderna hotas av havsnivåhöjningarna och ligger självfallet långt ifrån Jimmie Åkessons och SD:s position! Vi citerar premiärministern av Tuvalo, ett ö-land i Polynesien i sydvästra Stilla havet:

Dear friends,
I’m writing to you with an urgent message as the Prime Minister of Tuvalu: Our country is sinking! My homeland could be one of the first nations to be wiped off the map due to climate change. But we won’t give up. We will fight! In a few hours, I’m addressing the climate summit in Egypt to call for a new global treaty to phase out fossil fuels and help vulnerable countries cope with climate devastation. Join my urgent call to world leaders now!

Smältande glaciärer …!

Smältande glaciärer ligger också långt ifrån Jimmie Åkessons och SD:s position! Enligt en ny rapport av FN-organet Unesco kommer några av världens mest kända glaciärer såsom Kilimanjaro i Tanzania och Dolomiterna i italienska alperna att smälta bort till 2050 oavsett vilket klimatscenario man tillämpar!

Kilimanjaro i Tanzania kommer att smälta bort till 2050 enligt Unesco!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som om DU befinner DIG långt ifrån COP27 och den politiska maktens korridorer! NEJ! DU kan påverka genom att i dina sociala nätverk ta upp att vi befinner oss i en klimatkris och att vi har klimatförnekare i Sveriges riksdag, som dessutom ingår i den sittande regeringens parlamentariska underlag genom Tidö-avtalet! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Smältande glaciärer …!