Kategoriarkiv: Veta mer ….

Heart Aerospace flyger vidare …!

Framtidens regionala inrikesflyg under snabb utveckling mot eldrift!

Storsatsar …!

Heart Aerospace, en startup för elflyg i Göteborg, lämnar utvecklings- och laboratoriestadiet! Läs mer om tekniken på http://climateforlife.se/flyga-med-el/! Företaget satsar nu på en storskalig fabrik i Göteborg, fullt färdig ca 2028 med över 1000 anställda. Det handlar om två flygplanstyper, ES19 och ES30 för 19 respektive 30 passagerare, inriktade på regional inrikestrafik med flygsträckor upp till 40 mil. Försvarskoncernen SAAB och flygbolaget Air Kanada går in som minoritetsdelägare med en första investering på 5 miljoner USD vardera. Flera flygbolag, såsom amerikanska United Airlines, Finnair och SAS, har hittills tecknat avsiktsförklaringar om köp av plan . OBS! Flygskam är på väg att komma på skam!!!

Frankrike stoppar reklam för fossilt …!

Först i världen …!

Enligt det franska nyhetsorganet Le Figaro blir Frankrike först i världen med att förbjuda reklam för fossila bränslen! Åtgärden ligger inom ramen för landets klimatlag och skall börja gälla f.o.m. 1 januari 2023. Företag som bryter mot förbudet får böter mellan 20000-100000 Euro! Förbudet får anses ligga inom signalpolitikens område, men är icke desto mindre viktigt då det visar det politiska etablissemangets position gentemot fossila bränslen! Fossila bränslen skall fasas ut så snabbt som möjligt! Vive la France! Anm. Om Paris-avtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader eller helst till 1,5 grader skall nås så måste 70-80 % av idag kända tillgångar av fossila bränslen stanna i marken!

IKEA minskar DINA energikostnader …!

Säljer värmepumpar …!

I slutet på augusti började IKEA sälja värmepumpar i samarbete med en etablerad värmepumpsleverantör! Den nya produkten är ett led i IKEA:s satsning på produkter inom segmentet ”Ekosystemtjänster”, enligt utvecklingschef Reza Shomali på IKEA Sverige. Sedan tidigare kan DU också köpa solceller och teckna elavtal enligt ett liknande koncept. IKEA gör också omfattande satsningar på att gå mot klimatneutralitet i den egna verksamheten! Läs mer på http://climateforlife.se/ikea-tror-pa-solen/! MEN man tänker också på DIG och DIN hållbarhet genom att värma och elektrifiera DITT hem med grön teknik! HEJA IKEA!

In i vätgassamhället – med tåg …!

I Niedersachsen …!…..

I tyska Niedersachsen var det premiär för världens första vätgaståg i reguljär trafik för någon vecka sedan! Denna milstolpe i omställningen av Tysklands i stor utsträckning dieseldrivna tågtrafik skedde på sträckan Buxtehude- Bremerhaven strax väster om Hamburg. Tågen har levererats av franska Alstom. Enligt dess VD Henri Poupart-Lafarge handlar det om ren och skär järnvägshistoria! Tåget på just denna sträcka minskar CO2-utsläppen med ca 5000 ton per år i ett första skede! OBS! Vätgas är ett energitätt medium, går att lagra och har ett brett användningsområde! I ett framtida ”vätgassamhälle” kan det användas icke minst inom transportområdet i kombination med bränsleceller, men även för konvertering av världens stålindustri från kol till fossilritt, för produktion av planerbar kraft etc, etc HEJA!

Förarlöst i USA …!

Först …!

Den svenska lastbilstillverkaren Einride med sina förarlösa ellastbilar blir först i världen med att få tillstånd för autonoma körningar i USA! Den amerikanska motsvarigheten till svenska Transportstyrelsen, NHTSA, (National Highway Traffic Safety Administration) har godkänt att Einride tillsammans med det amerikanska vitvaruföretaget ”GE Appliances” får testa sina s.k. ”poddar” i Tennessee, USA. Läs mer om utmanaren Einride och deras logistikrevolution på http://climateforlife.se/coca-cola-kor-forarlost/

Danmark steget före …!

Danmark blir ett stort grönt kraftverk för hela Europa, enligt klimatminister Dan Jörgensen!

Över partigränserna …!

I förra veckan fredagen den 24 juni träffade det sittande regeringspartiet Socialdemokraterna, med Mette Frederiksen i spetsen, en historisk energiöverenskommelse över partigränserna bland flertalet partier i Folketinget! Avtalet sätter Danmark i utvecklingsfronten i klimatomställningen i Europa!!! Fram till 2030 skall Danmark fyrdubbla solenergi och landbaserad vindenergi, femdubbla havsbaserad vindkraft och göra stora satsningar på biogas för fjärrvärmesektorn. ”Med det här avtalet blir Danmark ett stort grönt kraftverk för hela Europa” kommenterar klimatminister Dan Jörgensen euforiskt! HEJA Danmark!

Utlösande faktorn …!

Den utlösande faktorn för att man snabbt har kunnat komma överens över partigränserna är Rysslands angreppskrig på Ukraina och den uppenbara nödvändigheten av att göra sig helt oberoende av rysk olja och gas. Senast 2035 skall den sista bostaden med naturgas för värme och hushåll vara konverterad till någon form av grön energi. Anm. En ny bred energiöverenskommelse hastar också i Sverige av delvis samma skäl som i Danmark, men även till följd av en historisk ökning av elbehovet de närmaste 10 åren!

Tar notan …!

Hela satsningen i form av ökade samhällskostnader för olika stöd och utbyggnad av infrastruktur är fullt finansierad för den aktuella perioden 2023-2030. Utsläpparna får ta en stor del av notan, ca 35 %, genom kraftigt höjda CO2-avgifter! Resten finansieras genom etablering av en grön omställningsfond kopplad till danskarnas pensionsinbetalningar plus några enstaka omdisponeringar i statsbudgeten.

En storsatsning på sol, vind och biogas/fjärrvärme i Danmark fram till 2030!

Extrem torka på Afrikas Horn …!

100000-tals människor har fått fly från sina byar till följd av svår torka utlämnade till katastrofhjälp från FN och andra organisationer!

Över 800000 …!

Sedan januari 2021 har FN med hjälporganisationer registrerat över 805000 klimatflyktingar i Somalia. Landet har drabbats av extrem torka till följd av att fyra (!) ordinarie regnperioder har uteblivit. Bara under maj i år har 33000 nya flyktingar registrerats, en ökning med 28 % jämfört med april. Folk flyr sina byar av hungersnöd till flyktingläger i huvudsak inom regionen. Enligt regeringen i Mogadishu riskerar mer än 6 miljoner av landets ca 16 miljoner invånare att drabbas av svår hungersnöd! OBS! Vi bidrar alla, framförallt vi i ”Väst”, genom vårt nuvarande beteende till de fruktansvärda scener som i detta nu utspelar sig framförallt i ”Syd” och i fattigare länder!

FN:s klimatpanel …!

Enligt FN:s klimatpanel IPCC och dess senaste rapport AR6 från augusti 2021 om den vetenskaplig bakgrunden till klimatförändringarna råder det nu ingen tvekan om det starka sambandet mänsklig påverkan, klimatförändringar och konsekvenser i form av allt frekventare extremväder såsom långa perioder av svår torka, extremvärme, extrem nederbörd och skyfall, skogsbränder, orkaner m.m.! Läs mer om IPCC:s rapport AR6 på http://climateforlife.se/sommarens-hetaste/.

Värmeböljor vartannat år …!

Enligt AR6 går det nu också att beräkna sannolikheten för hur ofta olika extremhändelser kommer att inträffa. Oroande resultat! I genomsnitt kommer antalet extremhändelser att öka med en faktor 3(!) förutsatt att vi inte drastiskt minskar våra utsläpp. Se bild nedan! Skrämmande exempel! Barn födda 2020 eller senare, beroende på var de lever i världen, kommer att drabbas av värmeböljor vartannat år!!! Läs om allt frekventare extremhändelser på http://climateforlife.se/klimatarvet-till-unga/

Med nuvarande klimatåtaganden i Paris-avtalet kommer världens unga att få leva med extrema värmeböljor, extrem torka, missväxt, översvämningar och skogsbränder i genomsnitt vartannat år under sin livstid – ett skräckscenario till klimatarv för världens unga!

Klimatet- Bankerna plockar lågt hängande frukter …!

Stoppar huvudet i sanden …!

Enligt Fair Finance Guide har svenska banker visserligen förbättrat sitt hållbarhetsarbete sedan guidningen (internationella hållbarhetskriterier) startade 2014! MEN det handlar om att plocka lågt hängande frukter! Svenska storbanker stoppar huvudet i sanden vad gäller de kriterier som har störst betydelse för klimatet som t.ex. utlåning till fossilindustrin. Tre av fyra banker har tagit bort företag med koppling till kol, olja och naturgas från sina fonder, vilket i och för sig är bra. MEN man lånar fortfarande ut miljarder till kol i Tyskland eller till exploatering av olja och naturgas i Arktis! Strategin bottnar helt enkelt i att det är mer ekonomiskt lukrativt att låna ut miljarder än att stryka några enstaka företag från fonderna! Ignorans, dubbelmoral eller stoppa huvudet i sanden! Välj själv!

Den osynliga handen …!?

Enligt SEB:s chef för hållbarhetsstrategier Karl-Oskar Olming så är bankerna bara en spegling av marknaden! Hm! Som om den berömda ”osynliga handen” styr allting utan aktörernas egen vilja, etik och moral! SEB säger i klartext att om deras energikunder i t.ex. Norge och Tyskland vill låna så är det deras ansvar till vilka ändamål de använder pengarna. Dom menar också att om inte SEB lånar ut så är det någon annan bank som fyller ut den aktuella efterfrågan. Med hänsyn till att klimatet drabbar alla förr eller senare så är det ett ovanligt cyniskt och kortsiktigt resonemang!

Klimatsabotörerna …!

Resonemanget och argumentationen känns igen från hur fossilindustrin själv och de stora internationella oljejättarna förhåller sig till sina kunder i raffinerings- och konsumentledet! Man rentvår sig helt enkelt från allt klimatansvar genom att flytta det vidare framåt i kedjan. Likafullt tillhör man dock klimatsabotörernas skara oavsett om man är finansiär, oljeexploatör, raffinerar råoljan eller konsumerar densamma! INGEN kan ha undgått de senaste larmrapporterna från både IEA (International Energy Agency) och IPCC (Intergovernmental Protocol on Climate Change) om att all nyexploatering av kol, olja och naturgas måste omedelbart upphöra! Klimatsabotörer var ordet!

Cementa går före …!

Blir kolsänka …!

Cementas produktion av cement i Slite på Gotland är för närvarande efter järn- och stålindustrin Sveriges största utsläppare av CO2 lika med ca 3-4 % av Sveriges territoriella, totala utsläpp! MEN nu skall det bli ändring! Enligt Cementas hållbarhetschef Karin Comstedt Webb kommer man att satsa på att bli klimatpositiva (!) redan till 2030! OBS! Man siktar alltså på att bli en kolsänka! Lösningen går ut på att använda bioenergi för uppvärmningen vid kalkstensprocessen i kombination med att avskilja CO2 från avgaserna genom s.k. CCS (Carbon Capture&Storage). Heureka! Kolsänka! HEJA Cementa!

Projektet …!

Efter den nu avslutade förstudien har man beslutat att gå vidare med en s.k. genomförbarhetsstudie, vars kostnad på 124 miljoner SEK finansieras av svenska staten genom Energimyndigheten med 51 miljoner SEK och genom Cementas ägare tyska HeidelbergCement AG md 73 miljoner SEK. Projektet i sin helhet beräknas kräva en investering på 10 miljarder SEK. Investeringsbeslut ca 2026.

Karl-Petter Thorwaldsson …!

Enligt Sveriges näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson kan Cementa komma att fungera som pilotanläggning för klimatanpassning av världens cementtillverkning! Anm. Globalt står cementtillverkning idag för uppemot 8 % av alla växthusgaser!

Att göra industrin fossilfri, särskilt den tunga industrin med dess stora utsläpp, är en viktig pusselbit för att vi skall kunna lämna över en planet med ett drägligt klimat, ”climate for life”, till kommande generationer!

Djävulen i detaljerna …!

I detaljerna …!

Ofta är det de små, små detaljerna som gör skillnad! Just i klimatfrågan och DIN konsumtion är detta extra sant! Här sitter verkligen djävulen i detaljerna! Ta matsvinnet som exempel! Av all den mat som produceras i världen slängs ungefär en tredjedel, vilket motsvarar ungefär 10 % av växthusgaserna! Anm. I Sverige slänger vi i genomsnitt 17 kg ätbar mat per capita och år i huvudsak i hushållen. I FN:s och därmed Sveriges hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 skall matsvinnet halveras till 2030 jämfört med 2015. Tyvärr är minskningstakten alltför låg för närvarande så det krävs en rejäl skärpning! Upp till kamp! MINSKA matsvinnet!!!