Kategoriarkiv: Veta mer ….

Banker tvättar grönt …!

Vilseleder kunderna …!

Greenwashing var ordet! Svenska storbanker som SEB, Handelsbanken, Swedbank etc tar bara med en bråkdel av CO2-utsläppen när man räknar ihop utsläppen från de företag som ingår i deras fonder! Enligt Elisabet Jamal Bergström, hållbarhetschef på SEB, beror det på avsaknad av en standard för hur man skall redovisa. OBS! Detta stämmer inte! Redovisningen blir därför starkt vilseledande för kunderna. Problematiken handlar om att bankerna enbart räknar ihop företagens direkta utsläpp d.v.s. inte tar med indirekta utsläpp i företagens värdekedjor.

Bisarra resultat …!

Konsekvenserna av bankernas sätt att räkna blir i flera fall lätt bisarra! Resultatet blir att företag som tillverkar solceller kan komma att klassas sämre ur ett hållbarhetsperspektiv än företag som tillverkar bilar med förbränningsmotorer eller ännu extremare sämre än oljebolag där, precis som för bilarna, de huvudsakliga utsläppen är indirekta och allokerade till värdekedjan på brukarsidan!

Internationell standard …!

Att området för att beräkna CO2-avtryck inte är standardiserat stämmer således inte! Det finns en etablerad internationell standard på området i form av det s.k. GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) där man skiljer på direkta och indirekta utsläpp i tre olika klasser de s.k. scope 1, 2 och 3. Scope 1 handlar om direkta utsläpp d.v.s. utsläpp som uppstår hos företagen och deras inre processer. Scope 2 och 3 är indirekta utsläpp som uppstår utanför företagen i deras värdekedjor såväl på leverantörs- som på brukarsidan.

Anm …!

Anm. Den internationella standarden GHG-protokollet är etablerad sedan 10-15 år tillbaka och administreras av WRI (World Resources Institute) och WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) i förening.

Minsta motståndets lag …!

Problemet i grunden sett ur SEB:s, Handelsbankens och Swedbanks perspektiv är att företagen i deras fonder inte generellt tillämpar existerande standards. Bankerna tillämpar då minsta motståndets lag och ”köper” företagens redovisningsfilosofi att begränsa utsläppen till scope 1.

En enda röra …!

Resultatet blir en enda röra och att svenska storbanker aktivt medverkar till att företagen i deras fonder mer eller mindre medvetet försöker göra sig grönare än vad man är! Icke desto mindre vilar ansvaret tungt på bankerna att förklara de verkliga sammanhangen när man marknadsför sina fonder! NU väljer man att vilseleda genom falsk information d.v.s. genom att hävda att det inte finns en standard för redovisning av CO2-utsläpp! Greenwashing var ordet!

Bortsett från oljeindustrins mer eller mindre krampaktiga försök att dribbla med scope 1,2, och 3 så har VW sannolikt rekord i greenwashing sedan den stora avgasskandalen 2015 och har alltsedan dess lagt ner miljarder på att tvätta sitt varumärke!

Världens bästa IKEA …!

På 6 år …!

IKEA skall fasa ut all fossilbaserad plast i sina förpackningar på 6 år till 2028! Satsningen ingår i IKEAs hållbarhetsstrategi ”People & Planet Positive” om 100 % cirkularitet till 2030! Läs mer om strategin från 2018 på http://climateforlife.se/ikea-omsar-skinn-heja-ikea/! IKEA lägger ut över 10 miljarder SEK på sina förpackningar motsvarande en miljon ton årligen. 10 % av denna mängd är plast. Resten är i huvudsak papper. Allt emballage, inklusive en begränsad mängd ny biobaserad typ av plast, skall återvinnas i enlighet med cirkulariteten. Med hänsyn till livsmedelssäkerheten kommer mat fortfarande att förpackas i plast, fast biobaserat. I kraft av sin storlek blir IKEA i och med denna satsning också en ”frontrunner worldwide” i kampen mot fossilbaserad plast! HEJA IKEA!!!

Shell och lagens långa arm …!

Flyttar …!

Shell flyttar till Storbritannien från Nederländerna för att undkomma en dom från juni 2021, som innebär att Shell måste minska sina CO2-utsläpp med 45 % till 2030 jämfört med 2019 års nivå d.v.s. i stort sett tvingas halvera sin verksamhet! Läs mer på http://climateforlife.se/unik-dom-mot-shell/! Officiellt motiverar Shell flytten med en ”mumbojumbo-förklaring” om förenkling av utdelningen till aktieägarna. Genom att flytta till Storbritannien byter man emellertid skattehemvist och hux flux så gäller inte domen längre! Shell, som i decennier har mörkat konsekvenserna av sin verksamhet i form av global uppvärmning (läs mer på http://climateforlife.se/shell-tvattar/), är nu tydligen också berett att smita från notan! Förr eller senare torde dock antingen lagens långa arm eller ”den osynliga handen” d.v.s. marknaden hinna ifatt!

SAS blir grönt …!

SAS, Vattenfall, Shell, Lanzatech …!

SAS, Vattenfall, Shell och det amerikanska bolaget Lanzatech har startat ett unikt samarbete! Om planerna går i lås skall man enligt en gemensam avsiktsförklaring framställa grönt flygbränsle redan 2026 med en kapacitet som räcker till 25 % (!) av SAS samlade globala flyg 2030!!! Det handlar om grön kemi på högsta nivå! CO2 samlas in från Vattenfalls biobränsleeldade kraftvärmeverk i Uppsala, blandas med vätgas från elektrolys med fossilfri el och omvandlas till grönt flygbränsle med Lanzatechs patenterade teknik ”Alcohol till Jet” d.v.s. en process i två steg – först etanol och sedan jetbränsle! Shell skall stå för bränsleproduktion och logistik. Nu håller vi tummarna för att alla pusselbitar ramlar på plats i de fortsatta analyserna och planerna! HEJA!

Till COP26! – rapport från rymden …!

Astronaut vittnar …!

Den franske astronauten Thomas Pesquet vittnar om den pågående klimatkrisen från sin utsiktspunkt 400 km från Jorden på den internationella rymdstationen ISS! Från ISS kunde han se hur skogsbränder och cykloner härjade på Jorden! Vi pratar alltså KRIS och vi pratar NU!!! I sin rapportering till den franska nyhetsbyrån AFP säger Pesquet: ”Vi har aldrig sett så massiva skogsbränder och så stora tropiska cykloner som under det senaste halvåret. Man kunde praktiskt taget se in i cyklonernas öga! Det är slående att tänka på vilken energi cyklonerna och skogsbränderna gav ifrån sig och den skada de orsakade människor som kom i dess väg”! Kan det bli tydligare än så? COP26! Kom igen!

AP-fonderna får Greenwashpriset …!

De statliga AP-fonderna har fått Greenwashpriset för andra gången, vilket kan vara värt en skämskudde!

Andra gången …!

De statliga AP-fonderna får detta förnedrande anti-pris för andra gången! Priset delas årligen ut av Jordens vänner (Jordens vänner är den svenska grenen av Friends of the Earth International, världens största demokratiska miljöorganisation). Trots att lagen om hur fonderna skall investera på ett hållbart sätt skärptes för tre år sedan är det endast första och andra AP-fonderna som har ändrat sin investeringsstrategi. De andra fonderna fortsätter att stoppa in våra pensionspengar i fossilindustrin och i företag som bidrar till skövlingen av världens regnskogar!

Motivering …!

Jordens vänners motivering för årets pris lyder: ”Om vi ska klara av klimatkrisen ska vi inte investera mångmiljardbelopp i fossila tillgångar, palmolja, soja, köttjättar och andra pådrivare av klimatförändringar såsom värstingarna Blackrock, Chevron med flera. Svenska folket vill inte att deras skattefinansierade pensionspengar ska användas till att stötta denna typ av aktörer och därför är AP-fonderna en värdig vinnare av Svenska Greenwashpriset 2021.

Försvaret …!

Johan Florén på sjunde AP-fonden försvarar AP7 med den s.k. ägardialogen och hävdar att det är enbart som ägare man kan påverka! Han säger apropå AP7:s investering i ett av världens största oljebolag, Chevron: ”Vad gäller Chevron så var vi aktiva på deras bolagsstämma där vi lyckades påverka deras styrelsesammansättning och deras nettonoll-mål.” ”Att AP-fonderna får utmärkelsen handlar mest om att vi i grunden har olika uppfattningar om vad som är ett effektivt hållbarhetsarbete” hävdar han vidare. 

Kommentar …!

Om sjunde AP-fondens försvar kan sägas att det är lite väl tunt och närmast kan beskrivas som en första klassens dimridå. För det första saknar pensionsfondernas ageranden på bolagsstämmorna helt transparens kontra de intressenter som fonderna företräder d.v.s. pensionsspararna. För det andra så handlar fondernas investeringar i fossilindustrin om kortsiktiga ekonomiska överväganden med förhoppningar om värdeökning! Långsiktigt tänkande kan det ju inte vara, eftersom det numera är ett mer eller mindre outtalat faktum att fossilindustrin på lång sikt är ett ekonomiskt slukhål! OBS! Fonderna har enligt stadgarna att ta hänsyn till både värdekriteriet och hållbarhetskriteriet. MEN hos AP-fonderna regerar uppenbarligen Mammon! Läs mer om AP-fonderna och om icke önskvärda investeringar på http://climateforlife.se/divestera-mera/

Greenwashing ökar …!

Enligt Konsumentverket så har problemet med greenwashing ökat kraftigt under de senaste åren! Företagen målar sig gärna i grönt framförallt i årsredovisningar och sin löpande marknadsföring!

Upprensning på gång …!

En upprensning i greenwashdjungeln är dock på gång till följd av nya EU-regler f.o.m. 1 januari 2022. Då införs den s.k. taxonomin inom EU d.v.s. ett krav på företagen att årligen redovisa hur stor del av ekonomin (omsättning, investeringar och driftskostnader) som är kopplad till hållbarhet baserat på ett särskilt klassificeringssystem för hållbarhet! Reglerna kommer att gälla alla företag med mer än 500 anställda såväl inom finanssektorn (även pensionsfonder) som inom övriga sektorer avseende tillverkning, handel, tjänster etc.

F.o.m. 1 januari 2022 går det inte att fuska längre med hållbarhet genom greenwashing, eftersom företagen då måste redovisa hur stor del av ekonomin som är hållbar och därmed bli mer transparenta mot potentiella investerare och andra finansiella intressenter!

Hero of our time …!

Johan Rockström vinner utmärkelsen ”Årets klimathjälte 2021” av Världsnaturfonden WWF!

Johan Rockström …!

Johan Rockström en internationellt erkänd svensk klimatprofil, f.n. chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research” i Tyskland, fick i förra veckan en utmärkelse av Världsnaturfonden WWF i kategorin Klimat som Årets klimathjälte 2021. Juryns motivering: ”Johan Rockström har outtröttligt lyft fram klimatfrågan till en topprioritet i vårt samhälle. Med sina tydliga och raka budskap har han nått fram till en mångfald av olika målgrupper, ruskat om och fått fler att inse läget för vår planet. Han har genom sin gedigna forskning och kompromisslöshet förklarat allvaret men också vilka lösningar som krävs. Vi behöver alla arbeta hårt – NU! ” Läs mer om Johan Rockströms raka sanningar på http://climateforlife.se/johan-rockstrom-sager-sanningar/

Klimatarvet till unga …!

Med nuvarande klimatåtaganden i Paris-avtalet kommer världens unga att få leva med extrema värmeböljor, extrem torka, missväxt, översvämningar och skogsbränder i genomsnitt vartannat år under sin livstid – ett skräckscenario till klimatarv för världens unga!

Bekräftas …

Från en rad rapporter på senare tid kan nu det möjliga klimatarvet till unga bekräftas! Enligt en FN-rapport, NDC Synthesis, från slutet på september är vi med nuvarande klimatåtaganden på väg mot nära 3 graders global uppvärmning i slutet på seklet. I en tidigare rapport från början på augusti, IPCC:s sjätte sammanfattning AR6, slår man äntligen fast att den globala uppvärmningen är antropocentrisk d.v.s. beror på mänsklig påverkan! I denna rapport framgår också att det nu också går att beräkna sannolikheter för olika extremhändelser till följd av den globala uppvärmningen Klimatarvet går alltså att räkna ut på vetenskaplig grund!

Resultat …

Resultatet från sådana beräkningar har bl.a. publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science! Enligt den aktuella studien kommer barn födda 2020 att i genomsnitt drabbas av 3 ggr fler extremhändelser än vuxna födda 1960! Se bild ovan! I bilden sticker värmeböljor ut! Värmeböljor kommer att sjufaldigas, vilket i praktiken skulle betyda att de uppträder 20-40 ggr under livstiden för barn födda 2020 bl.a. beroende av i vilken del av världen man befinner sig. Flest gånger får man räkna med inträffar i världens fattigare länder. I dessa länder betyder det alltså att en extrem värmebölja inträffar i genomsnitt vartannat år!

Mardröm …!

Var och en förstår ju att ett sådant framtidsperspektiv är en mardröm för dagens unga! Lägger man också till en ökad frekvens av andra extremhändelser som extrem torka, missväxt, översvämningar och skogsbränder så handlar det faktiskt om en mardröm som börjar likna en sjätte utrotning av livet på Jorden! Vi tar med andra ord livet av oss själva om vi fortsätter som idag d.v.s med huvudet djupt nerborrat i sanden!

Klimatarvet för världens unga börjar ta skepnaden av den sjätte utrotningen av livet på Jorden!

OBS …!

Alla resultat i studien gäller under förutsättning av att nu gällande klimatåtaganden i Paris-avtalet, s.k. NDC:s (Nationally Determined Contibutions) inte ändras radikalt! Skulle världens länder däremot vakna upp och kraftigt skärpa klimatåtagandena så att vi landar på 2 -1,5 grader istället för som nu på nära 3 grader så halveras konsekvenserna. Men även detta blir en utmaning för världens unga!

Sensmoral …!

Den senaste tidens klimatrapporter är en allvarlig varningssignal till världens politiker och andra makthavare inför årets klimatmöte COP26 i Glasgow i början på november! Budskapet är enkelt, men extremt komplext att verkställa! Det är numera också, utan resultat, ordentligt uttjatat! I alla fall! Än en gång! ”Loud and clear”! STOPPA användningen av fossila bränslen!

75 % …!

Utsläppsperspektivet talar sitt tydliga språk! Idag svarar således förbränning av fossila bränslen för ca 75 % av CO2-utsläppen. En kraftig inbromsning är en enorm utmaning att hantera, men tyvärr det finns inga genvägar! Utsläppen av CO2 blir till stor del kvar i atmosfären i hundratals år! CO2 och andra växthusgaser lägger sig som en skärm runt Jorden i atmosfären och förhindrar delar av den utgående värmestrålningen. Växthusgaserna, där CO2 är den största komponenten, bidrar därmed till en rubbning i Jordens energibalans! Ju mer CO2 desto större blir obalansen och den globala uppvärmningen!

CO2- budget …!

Faktumet att CO2-utsläppen stannar kvar i Jordens atmosfär i hundratals år leder till att vi har en begränsad budget för hur mycket ytterligare CO2 som kan släppas ut för att hålla Paris-avtalets temperaturmål på ”väl under 2 grader”! I praktiken krävs en halvering av CO2-utsläppen varje årtionde fram till 2050. Om vi fortsätter som idag skulle dock med dagens globala årliga utsläpp på ca 35 miljarder ton budgeten vara förbrukad redan om 10 år!

Gycklarnas marknad …!

För att realisera en kraftig inbromsning av fossila bränslen så tvingas världens länder att agera på en dystopisk energimarknad, som närmast kan beskrivas som en typ av gycklarnas marknad. Vi har klimatförnekarna och virrpannorna! Vi har enskilda förslagna politiker! Vi har Världssamfundets otroliga subventionering av fossilindustrin!

Klimatförnekare …!

Klimatförnekare och rena virrpannor likt Donald Trump kan ställa till det genom opinionsbildning bland sina följare! Denna typ av gycklare kan dock endast hämma klimatomställningen tillfälligt. Långsiktigt kan denna typ av gycklare aldrig vinna! De är i klar minoritet! De har mot sin vilja att anpassa sig till de övergripande trenderna i samhället!

Förslagna enskilda politiker …!

En annan kategori av gycklare är förslagna enskilda politiker! För att hantera dessa är en mer aktiv påverkan nödvändig! Ett näraliggande exempel är Norge! Landet är Västeuropas största oljeproducent! I sammanhanget bör också noteras att en stor del av nationens ekonomi vilar på fortsatt oljeproduktion! Den avgående statsministern Erna Solberg får symbolisera gyckelspelet. Hon försvarade härförleden Norges fortsatta roll som oljeexploatör genom uttalandet ” att det skapar inga utsläpp att producera olja utan utsläppen skapas när den används”! Kära Erna Solberg m.fl. medsystrar och medbröder i Norge! Den globala uppvärmningen känner inga landgränser! Varje ytterligare droppe norsk olja drabbar alla lika inklusive Norges befolkning!

Världssamfundet …!

Den stora utmaningen ligger dock i att hantera det gyckelspel som bedrivs kollektivt av Världssamfundets alla politiker genom deras hisnande subventionering av fossilindustrin varje dag, varje timme, varje minut! Med 80 % av världens energiförsörjning baserad på fossila bränslen sitter vi alla följaktligen fast i ett dopat fossilberoende! OBS! Internationella valutafonden IMF har i en färsk studie räknat ut att vi subventionerar fossilindustrin med nära 6000 miljarder dollar per år, vilket innebär 11 miljoner dollar per minut! OCH enligt IMF bidrar alla länder till denna dopning! Även Sverige! På sätt och vis stoppar vi ju alla därmed huvudet i sanden!

Red Alert! Upp med huvudet ur sanden! En dopad fossilindustri fortsätter att blomstra! Den ökar istället för att bromsa! Enligt en färsk utredning, 2021 Production Gap Report, från FN:s miljöorgan UNEP och svenska forskningsinstitutet, Stockholm Environment Institute, kommer fossilindustrins produktion av olja,gas och kol att öka (!!!) de närmaste två årtiondena! En röd linje har passerats! NU måste Världssamfundet sluta med dopning och bädda för en kraftig inbromsning av fossila bränslen!

Klimatets våta dröm …!

Det relativt nykomponerade (2020) företaget bestående av japanska Hitachi och schweiziska ABB det s.k. Hitachi ABB Power Grids har tagit en order på en kraftlänk för högspänd likström (HVDC), som kan bli första steget i ett kraftutbyte mellan tre kontinenter baserat på sol, vind och vatten!

Startskottet …?

Startskottet för klimatomställningens våta dröm? Att koppla ihop Afrikas och Mellanösterns sol med Europas vatten och vind! Det kan nu bli verklighet! I början på oktober togs första steget i en sådan möjlig utveckling! Företaget Hitachi ABB Power Grids landade då en order på en 135 mil lång kraftlänk för högspänd likström (HVDC) mellan Saudiarabien och Egypten. Kraftlänken skall stå klar 2025. Den skall till en början användas för utbyte av framtida förnyelsebar kraft mellan dessa båda länder. Den aktuella kraftlänken blir världens första interkontinentala kraftlänk och kan ses som startskottet på en storskalig satsning på förnyelsebar energi i regionen! I den bästa av världar kan den också ses som första steget i en kraftlänk mellan ”Nord”, ”Öst” och ”Syd” där sol, vind och vatten balanseras mellan tre kontinenter! Klimatets våta dröm!!!

Cake utmanar tjuvjägare …!

Cake är en Stockolmsbaserad svensk startup från 2016 för lätta motorcyklar på el för både city-, pendlings- och terrängtrafik. Företaget tog nyligen in 500 miljoner SEK i ytterligare riskkapital, bl.a. av AMF, för fortsatt utveckling och expansion.

Ljudlöst …!

”Elmotorcyklarnas TESLA”, svenska Cake, vars produkter rör sig ljudlöst i svår terräng, utmanar nu tjuvjägare i Afrika! Tjuvjakten på vilda djur i Afrika är ett stort problem och riskerar att utrota flera arter. Ett 50-tal av de specialbyggda motorcyklerna har redan levererats till SAWC (Southern Africas Wildlife College, en organisation som bedriver antitjuvjakt, bl.a. på motorcykel, i 25 vildjursparker på Afrikas savanner). Motorcyklarna till SAWC är specialbyggda för svår terräng och kan ladda sig själv genom ett eget solcellspaket. Därmed är två av de största problemen med dagens antitjuvjakt med motorcykel lösta d.v.s. en bensindriven motorcykel hörs på långt håll och ute i det vilda behövs helikopter för bensin! HEJA Cake! Anm. I sammanhanget kan noteras att just nu pågår i Kumming i Kina en världskonferens i FN:s regi kring hoten mot den biologiska mångfalden!