Kategoriarkiv: Veta mer ….

Zlatan for Climate …!

Zlatan vinner ligatiteln, scudetton, säsongen 2021/2022 med sitt Milan – en sann mästare!

Climate for Life i hyllningskören …!

Climate for Life stämmer in i hyllningskören till Zlatan! En av våra största idrottshjältar lägger nu ”skorna på hyllan”! MEN han kommer sannolikt att fortsätta att inspirera – inte minst världens unga! Allt är möjligt genom hårt arbete, tuffa mål och banbrytande idéer! Steget från fotbollen till klimatet kan tyckas långt, men så är icke fallet! För att nå klimatmålen krävs samma mix av kompetenser som förde Zlatan till toppen och gjorde honom till en monumental DOER för fotbollen! Utmaningen vad gäller klimatmålen är också minst sagt monumental Så! Låt dig inspireras! Bli en DOER – för klimatet – en ClimateDoer!

Är det så här …

I nuvarande takt kommer den globala uppvärmningen att innebära att över 2 miljarder människor hannar utanför ”normala” klimatnischer framemot sekelskiftet enligt en nyligen publicerad SENSATIONELL studie!

Utanför klimatnischerna …

Just nu pekar den globala uppvärmningen på att en femtedel av världens befolkning kommer att leva utanför sina klimatnischer (=avstannad tillväxt/ingen reproduktion) framemot sekelskiftet enligt en ny studie i den vetenskapliga tidskriften Nature Sustainability! I studien konstateras att världens befolkning idag lever i nischer mellan 13-25 graders årsmedeltemperatur. MEN om uppvärmningen fortsätter i samma takt som nu, d.v.s. mot 3 grader, så kommer 2 miljarder människor att leva med årsmedeltemperaturer över 29 grader d.v.s. långt utanför nischerna! OCH över 1 miljard människor tvingas att migrera av klimatskäl, mot idag 60 miljoner! Är det så här vi vill ha det?

Mer om klimatnischer …!

Studien är SENSATIONELL såtillvida att det är första gången som en analys av den globala uppvärmningen fokuserar på de rent mänskliga konsekvenserna till skillnad från som är brukligt – de finansiella, säger Tim Lenton, ledare av denna tvärvetenskapliga och internationella studie från Global Systems Institute i Exeter i Storbritannien! Begreppet klimatnischer är dock etablerat sedan länge fast inom växternas och djurens värld, säger han. 60 miljoner människor lever idag utanför sina klimatnischer på 13-25 grader. Under 13 grader är det för kallt och över 25 grader är det för varmt och/eller för torrt.

Katastrof …!

Nuvarande trend mot en årsmedeltemperatur på 29 grader är katastrof! För varje 0,1 grads ökning från nuvarande globala uppvärmning på 1,2 grader så ökar mängden människor utanför klimatnischerna med 140 miljoner. Vid 3 grader handlar det om 2 miljarder människor! I forskarnas mest pessimistiska scenario, 4 grader, handlar det om halva Jordens befolkning! D.v.s. en sådan uppvärmning handlar i princip om planeten Jordens sjätte massutrotning – fast nu av arten homo sapiens! Är det så här vi vill ha det?

Efter planeten Jordens 5:e massutrotning, dinosaurierna för 65 miljoner år sedan, står vi nu inför den 6:e till följd av den globala uppvärmningen – fast nu handlar det om vår egen art!

Ljus i mörkret …!

Det finns dock ljus i mörkret! Genom att begränsa den globala uppvärmningen till vad som gäller enligt Paris-avtalet d.v.s. till väl under 2 grader och helst till 1,5 grader kan de värsta konsekvenserna undvikas! Enligt studien minskar konsekvenserna med 80 % vid en begränsning till 1,5 graders uppvärmning! Detta betyder att ”bara” 400 miljoner människor kommer att leva utanför klimatnischerna, vilket ju ändå är en betydande siffra! Enligt Tim Lenton måste de värst utsatta områdena såsom Indien, Nigeria, Sydostasien m.fl. börja anpassa sig redan nu genom att skapa gröna platser i sina städer, vilket kan kapa temperaturtopparna med så mycket som 5 grader!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån vad som händer omkring sekelskiftet, men det är inte sant! NU är tiden för att kunna påverka! Genom dina handlingar IDAG kan DU rädda dina barns, barnbarns och kommande generationers framtid! Skall vi minska CO2-utsläppen för att undvika de katastrofala konsekvenserna enligt studien så måste det ske NU! Genom att sprida budskapet i den nya sensationella studien i dina nätverk kan DU påverka, om än indirekt! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Framtiden redan här …!?

En utmanare …!

En utmanare till traditionella elbilar börjar växa fram hos startup-företaget Aptera i Carlstadt i södra Kalifornien! Bilen laddas med ca 200 handflatsstora solceller på motorhuv, tak och baklucka. Den aerodynamiska utformningen, den lätta vikten (kolfiberkaross) och de tre hjulen för minskad vägfriktion gör att den endast kräver en femtedels drivenergi jämfört med en traditionell bil. Priset? Ca 250000 SEK! Räckvidd? 60 km på sol! 400 km via nätet! Enligt en av företagets tre grundare, Chris Anthony, är produktionsstarten i faggorna under 2024 via två linjer med en kapacitet på 80 fordon per dag. OBS! Genomloppstid 2 timmar! Enligt Anthony vänder sig företaget först till företagskunder i USA för att senare växla upp till export och privatkunder. Håll alla tummar för Anthony och hans gäng! Många har ju hittills utmanat med en solbil, men stupat på antingen finansieringen eller marknaden eller båda! HEJA!

New York sjunker …!

Enligt FN:s klimatpanel IPCC kan frekvensen av extremväder öka med en faktor fyra till sekelskiftet, vilket försätter alla kuststäder likt New York, vars skyskrapor dessutom trycker ner staden, inför stora risker!

Skyskraporna …!

New York Citys skyskrapor trycker ner staden! Enligt ett reportage i Earth Future Journal sjunker New York med ca 2 mm per år! Tillsammans med havsnivåhöjning och varmare hav till följd av den globala uppvärmningen har stadens omgivande vatten ökat med 22 cm sedan 2050! New Yorks alla höga byggnader såsom Empire State och Chrysler Building väger tillsammans motsvarande 140 miljoner elefanter om ca 5 ton per styck! Kompressionseffekten i kombination med den globala uppvärmningen gör att staden med sina drygt 8 miljoner invånare kommer att bli särskilt utsatt för framtida extremväder med svåra översvämningar som följd som vid orkanerna Sandy 2012 och Ida 2021!

På tal om …

Koldioxidhalten i atmosfären är den största bidragande faktorn till den globala uppvärmningen och halten har aldrig varit så hög som nu under mänsklighetens historia!

Visste DU …?

Visste DU att koldioxidhalten i atmosfären slog rekord den 28 april i år med 425,01 ppm (parts per million) och att den aldrig har varit så hög i mänsklighetens historia? Visste DU att koldioxidhalten nu ligger 50 % över vad som gällde under förindustriell tid räknat från 1750? OCH den accelererar! Fram till 1970-talet ökade koncentrationen med ungefär 1 ppm per år för att nu ligga på 2,5 ppm per år och den är ökande. Visste DU att dagens koldioxidhalt i atmosfären inte har befunnit sig på den nivån på 3,6 miljoner år, enligt amerikanska NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)? Vi närmar oss nu nivåer liknande de som fanns för 15 miljoner år sedan när det var 3-4 grader varmare och havsnivån var 20 meter högre! 

Varje ton räknas …!

Växthuseffekten d.v.s. sambandet mellan CO2-utsläpp och en ökande temperatur i både atmosfären och världshaven är vetenskapligt belagd sedan över hundra är tillbaka! Det skrämmande är att merparten av våra CO2-utsläpp stannar kvar i atmosfären i decennier upp till hundratals år och därför är ett existentiellt hot för kommande generationer! Konsekvens! Varje nytt ton eller rentutav varje ny CO2-molekyl idag drabbar dina barn, barnbarn och kommande generationer imorgon!

Växthuseffekten …!

Rent fysikaliskt hindrar CO2:n i atmosfären del av den utgående värmestrålningen och det uppstår en obalans mellan inkommande och utgående energi till/från Jorden med global uppvärmning som följd! Se bild, som i grafisk form visar Jordens energibalans! Läs mer om växthuseffekten på http://climateforlife.se/vaxthuseffekten/

Planeten Jordens energibalans d.v.s. förhållandet mellan inkommande och utgående energi!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU är ganska långt ifrån att kunna påverka Jordens energibalans, men i själva verket har DU som enskild individ en viktig roll att spela! Det handlar om att gå före och bli en ambassadör för att minska CO2-utsläppen! Ingen kan göra allt , men alla kan göra något! I själva verket är det mänskliga kollektivet klimatomställningens heliga graal! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

En cappucino, tack …!

Vanlig mjölk eller havremjölk?

Det bästa …!

Det bästa får inte bli det godas fiende! Climate for Life fångade upp en tänkvärd dialog i tabloiderna mellan två klimatjournalister häromdagen! Scenen var en helt vanlig fika på ett helt vanligt kafé! Den ene beställer en cappucino och får frågan: Vanlig mjölk eller havremjölk? Vanlig mjölk, tack blev svaret! Den andre reagerar indignerat och tycker att kollegan inte lever upp till sina ideal! Detta lilla exempel från vardagen illustrerar problematiken kring att bli klimatsmart! Att göra ”rätt” HELA TIDEN är varken smart eller ens klimatsmart! Idealism skapar bara mentala barriärer för alla som vill ta in klimatet i vardagen utan att uppleva det som en uppoffring! Det bästa får inte bli det godas fiende! En cappucino med vanlig mjölk, tack!

Är det såhär …

Nulägesbild från från Frankrikes största naturliga vattenmagasin ”Lac de Serre-Poncon”! Detta stora vattenmagasin har delvis torkat ut till följd av extrem torka under årets första månader i södra Frankrike!

Klimatet utlyser ”undantagstillstånd” …!

Södra Frankrike befinner sig sedan förra sommaren i en typ av ”klimatiskt undantagstillstånd” vad gäller tillgången på vatten! Frankrikes största naturliga vattenmagasin” ”Lac de Serre-Poncon” har delvis torkat ut! Året hittills har åter präglats av extrem torka i södra Frankrike! Redan har fyra kommuner i området blivit utan ledningsbundet vatten. Invånarna får följaktligen köa för att hämta portabelt vatten från kommunerna! Situationens allvar understryks och förstärks av att president Macron i helgen var på plats och presenterade en nationell katastrofplan för vattenförsörjningen! Den första i sitt slag för Frankrike! Möjligen även för Europa! Är det såhär vi vill ha det?

Macrons plan …!

Enligt Macron har Frankrike att möta en framtid där landet måste klara sig med 40 % mindre vatten än idag redan till 2050. På kort sikt gäller att alla berörda sektorer, framförallt lantbruket, kärnkraften (70 % av elen f.n.) och inte minst de privata hushållen, måste akut ta fram vatten-försörjningsplaner! Det kortsiktiga målet är att vatten förbrukningen skall skära ner med 10 % ”omedelbart”.

De privata hushållen …!

För de privata hushållen, som är lättast att snabbt få igång av de tre sektorer som pekats ut, presenterade Macron ett förslag som innebär att vattentaxorna sänks kraftigt för ”den första kubikmetern”, i praktiken lika med vatten för det allra nödvändigaste såsom för matlagning, tvätt och dusch, medan taxan för all övrig förbrukning höjs kraftigt! Är det såhär vi vill ha det???

Tog i från tårna …!

När Macron presenterade den nationella katastrofplanen var han tydlig med kopplingen till den globala uppvärmningen och den pågående klimatkrisen! Han tog i från tårna och betonade i kraftiga ordalag att forskningen sedan flera år har varit tydlig med sambandet ”den globala uppvärmningen – våra utsläpp av växthusgaser – extrema väderhändelser”! Är det såhär vi vill ha det?

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån av klimatet framtvingade vattenplaner i södra Europa, men icke desto mindre kan DU påverka! Klimatkrisen har varken någon politisk filosofi eller känner några nationsgränser! Varje insparad CO2-molekyl räknas! Genom att sprida budskapet om klimatkrisens redan nu prekära konsekvenser för vattenförsörjningen i södra Europa i dina nätverk kan DU påverka – om än indirekt! Problematiken handlar om att ingen kan göra allt men ALLA kan göra något! Driva opinion är ett första steg! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

På tal om …!

Visste Du …!

Visste DU att under årets första månader har det fallit extremt lite nederbörd i södra Europa! I t.ex. norra Italien har landets största flod, Po, delvis torkat ut och vattenståndet i Gardasjön är nere på rekordlåga nivåer! Landets premiärminister Giorgia Meloni har nödgats att sjösätta en katastrofplan för att tillgodose vattenförsörjningen till Italiens kornbod – Po-slätten! Visste DU att mars månad var den näst varmaste som någonsin uppmätts med temperaturer högt över det normala i Sydeuropa, Nordafrika, nordöstra Nordamerika, Sydamerika m.fl.! Visste DU att havsisens utbredning i Antarktis var den näst minsta som uppmätts för årets mars i mätningarnas 45-åriga historia. Till sist lite kuriosa …! Visste DU att antalet homeruns i den i USA populära sporten baseball har ökat dramatiskt det senaste decenniet till följd av klimatförändringarna (anm. bollen flyger längre i tunnare luft)!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att du just nu här i trygga Sverige och Norden befinner dig långt ifrån de direkta konsekvenserna av ett varmare klimat, men det är en falsk föreställning! DU både kan och bör dra ditt strå till stacken! Genom ett ändrat mindset kan DU tillsammans med det stora kollektivet av enskilda individer göra skillnad! Genom att alla tar små steg i rätt riktning i vardagen hela tiden blir det resultat! Ett ändrat mindset i vardagen är klimatfrågans heliga graal! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

På tal om …

Utvecklingen inom sol- och vindkraftteknologin går just nu i en rasande fart!

Visste DU …?

Visste DU att solteknologin nu har kommit så långt att man kan bygga storskaliga solkraftanläggningar i världens öknar med leveranspriser under 10 öre/kwh lika med 30 ggr billigare (300 öre/kWh) än för bara 10 år sedan? Visste DU att tekniken för vissa av dessa rekordanläggningar bygger på prefab och en långt driven mekanisering vid själva anläggandet (10 ggr snabbare än vid traditionellt manuellt montage)? Visste DU att sol- och vindkraft stod för 92 % av nykapaciteten i Indien under 2022 lika med ca 15000 MW – effektmässigt som 15 stora kärnkraftverk? Bara på ett år!!! Visste DU att det svenska företaget Modvion bygger vindkrafttorn helt i trä upp till 300 m:s höjd? Till sommaren är man klar med en första kommersiell leverans avseende ett vindkraftverk med 105 m:s tornhöjd beställt av Varberg Energi!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån utvecklingen av sol- och vindkraft i ett globalt perspektiv, men genom att kampanja i dina nätverk kan DU påverka genom att sprida positiva budskap! Just nu rusar både byggteknik och teknologi snabbt framåt och ger stort hopp inför framtiden! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer och sprid budskapet om de förnyelsebara alternativen! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Är det så här …

”Massutrotning” …!

Från sydöstra Australien i delstaten New South Wales rapporterade nyhetsorganet AAP i förra veckan om en naturkatastrof som orsakade en massdöd av fisk! Katastrofen inträffade i floden Darling nära samhället Menindee. Händelsen uppges bero på en kombination av översvämningar till följd av extrema skyfall och en värmebölja med temperaturer på över 40 grader. Effekten har blivit en utarmning av syrehalten i floden och miljontals fiskars död genom syrebrist. Det handlar dock ytterst om klimatförändringarna! MEN den verkliga boven i dramat är vår och den samlade mänsklighetens oförmåga att bryta trenden av ständigt ökade CO2-utsläpp! FN och forskarvärlden har länge varnat – tyvärr för döva öron! Är det så här vi vill ha det???