PÅVEN och OBAMA! – Ett plus ett blir tre!

AP809309627171-1125x635[1]

Drar åt samma håll!

När påven besökte Vita huset i förra veckan stod klimatfrågan högt på agendan. Både påven och Obama har tidigare  visat exceptionellt mod i klimatfrågan. Påven genom att kraftfullt uppmana världens ledare och folk att ta klimatfrågan på allvar genom sin encyklika ”Laudado si”.  Obama har flera gånger visat att han är beredd att köra ända in i kaklet genom att utnyttja sitt veto respektive driva t.ex . frågan om den s.k. ”Clean Power Act” ända upp i Högsta domstolen!

Läs mer!

Läs mer om hur dessa båda herrar verkligen går i fas i klimatfrågan och ger uttrycket ”ett plus ett blir tre” ett ansikte! Kolla tidigare inlägg http:// climateforlife.se/paven-blaser-till-strid/ och http://climateforlife.se/Obama-kor-anda-in-i-kaklet/

Saxat från förra veckan!

Påven: ”Mr. President, I find it encouraging that you are proposing an initiative for reducing air pollution.  Accepting the urgency, it seems clear to me also that climate change is a problem which can no longer be left to a future generation.”

Obama: “Holy Father, you remind us that we have a sacred obligation to protect our planet — God’s magnificent gift to us.  We support your call to all world leaders to support the communities most vulnerable to a changing climate and to come together to preserve our precious world for future generations.”

Fri tolkning: Påven säger att det är bråttom och att det är vi, DU och JAG, som måste agera. Problemet kan inte lämnas till kommande generationer!  Obama lovar att personligen föra detta vidare till världens ledare och amerikanska folket!

VATTENFALL! – Herrelös farkost på öppet hav!

 

sand-head-e1442955908669[1]

Stoppar huvudet i sanden!

Apropå att sälja brunkol! Regeringen/Näringsdepartementet stoppar huvudet i sanden när Vattenfall ”bedriver” klimatpolitik! Bevekelsegrunden för bolaget att sälja brunkolstillgångarna i Tyskland skulle enligt Vattenfalls ordförande vara att det är ett imageproblem!!!  Eller annorlunda uttryckt och något förenklat: ”Vi säljer allt som släpper ut CO2 så är klimatproblemet löst!” MEN, hallå! Någon som hört talas om att den globala uppvärmningen verkligen är GLOBAL? Läs mer på http://climateforlife.se/breaking-news-tickande-miljobomb/!

Brunkolstillgångarna är värdelösa!

Den 2 juli beslutade den tyska regeringsskoalitionen CDU, CSU och SPD att de större brunkolskraftverken i Tyskland skall tas ur drift och läggas i en effektreserv under 4 år och därefter avvecklas helt! Ur Vattenfalls perspektiv berör detta helt avgörande politiska beslut två av bolagets större brunkolskraftverk om vardera 500 MW styck (ca 2 st Barsebäck) med tillhörande brunkols-tillgångar belägna i Lausitz i östra Tyskland. Någon som tror att det finns seriösa köpare för en sådan verksamhet?

Försäljningsprocessen går trögt!

I ett tidigare skede, före det poliska beslutet om att avveckla brunkolet, fanns åtminstone två potentiella tjeckiska köpare, båda stora producenter av kolbaserad el. På senare tid har det varit ganska tyst kring deras intresse av förståeliga skäl! VAD GÖRA? Jo, Vattenfall annonserar nu  i olika kommersiella kanaler  för att åter blåsa liv i intresset.

Garnerar brunkolet med vattenkraft!

I paketet ingår nu också delar av Vattenfalls vattenkraft i Tyskland. Ur ett klimatpolitiskt perspektiv är detta verkligen ett cyniskt grepp. Man behöver inte vara särskilt konspiratoriskt lagd för att inse att Vattenfall garnerar brunkolet med vattenkraft för att det överhuvudtaget skall gå att sälja det värdelösa brunkolet! Åtgärden är synnerligen cynisk eftersom vattenkraft är det mest förnyelsebara och uthålliga kraftslag man kan tänka sig!

Bekymmer för ägaren!

Denna försäljningsstrategi borde verkligen bekymra ägaren, svenska staten och dess ”tjänstgörande” exekutor Regeringen/ Näringsdepartementet. Regeringen Löfvén har ju med emfas i olika sammanhang hävdat att Vattenfall skall vara föregångare inom svensk klimatpolitik! SNACKA om en herrelös farkost på öppet hav!!!

 

USA update! – Både ros och ris!

AP_579222626938-1125x635[2]

USA går före , men får kämpa!

USA är ju den störste utsläpparen av CO2 per capita lika med ca 20 ton per capita och år (jfr EU ca 5-10 ton och Kina 4 ton per capita)! Kina är ju dock störst i absoluta tal motsvarande en tredjedel av de globala utsläppen. Så ser ju den större scenen ut! Alla vet ju vid det här laget att Obama-administrationen är starkt drivande i klimatfrågan. Men den senaste veckan har Obama fått inkassera både ros och ris!

Republikanerna gör uppror!

Republikanena är ju starka motståndare till Obamas nyligen framlagda Clean Power Plan , som i korthet går ut på att minska kolbaserad elkraft med en tredjedel till 2030. Obama kommer att ta strid för denna plan  ända upp i Högsta Domstolen, om det skulle behövas! Så det är lugnt! Vad värre är så har republikanerna under ledning av deras samordnare i senaten i USA:s kongress, Mitch McConnell, beslutat sig för att sabotera USA:s förhandlingar om ett globalt klimatavtal i Paris i december! Mitch McConnell är från Kentucky,  ett av de största kolgruvedistrikten i USA! Någon som tror att här föreligger ett samband?!

Senate Minority Leader Mitch McConnell of Ky., a 30-year incumbent, greets people at a coal tipple operation, B&W Resources in Manchester, Ky., Monday, Oct. 27, 2014, during the final week before the crucial midterm election that could shift the balance of power in Congress. (AP Photo/J. Scott Applewhite)
Senate Minority Leader Mitch McConnell of Ky., a 30-year incumbent, greets people at a coal tipple operation, B&W Resources in Manchester, Ky., Monday, Oct. 27, 2014, during the final week before the crucial midterm election that could shift the balance of power in Congress. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

Beklämmande skådespel!

McDonnel- teamet har t.o.m. aktivt tagit kontakt med flera utländska ambassader för att undergräva Obamas ansträngningar att få till stånd ett globalt klimatavtal . Snacka om ett PLATTA JORDEN SÄLLSKAP ! Republikanerna är snart lika ensamma om att inte tro på den globala uppvärmningen som de få som fortfarande tror att jorden är platt!

California! You are my sunshine!

Då är det desto mer uppmuntrande att kunna ta del av  staten Kaliforniens senaste förslag i dess parlament, den s.k. SB350 (Senate Bill 350). Förslaget går ut på att minska fossila bränslen i transportsektorn (bilar och lastbilar) med 50 %, energiförbrukning i byggnader med 50 % och att öka andelen förnyelsebar elproduktion till 50 %.  ALLT detta skall ske till 2030!!! Detta är verkligen ett förslag som sticker ut även i ett internatinellt perspektiv! MEN Kalifornien är ju känt för att sticka ut! Där finns ju drömfabriken Hollywood, Silicon Valley med giganterna Apple, Facebook, Google och en massa annat progressivt tänkande. Förslaget  SB350 är helt i linje med guvernör Jerry Browns löften från januari i hans installationstal för sin 4:e mandatperiod.

Röstades igenom i fredags 9/11!

I fredags röstades SB350 igenom. Dock fick man alltför stort motstånd vad gällde det 50 %-iga transportkravet. Men detta kommer säkert att komma upp igen när krutröken lagt sig. Den globala uppvärmningen kommer ju att bestå och pocka på! Inte minst i Kalifornien som är inne på sitt fjärde år av extrem torka!

Till sist Aspen, Colorado!

Aspen Colorado är ju mest känt för alpina världscupen, men har nu utmärkt sig på ett helt annat sätt! Aspen är nu den tredje staden i USA som är helt självförsörjande på el! Aspen är ju ganska litet endast 7000 invånare, men symboliken i denna prestation är betydligt större än den trots allt marginella effekten på klimatomställningen!

Lift_1A_on_Aspen_Mountain-1024x682[1]

MR BOND INSTALLERAR SOLCELLER – Del5


 

shutterstock_114957853-256x171[1]

Mr Bond producerar solel!

I förra avsnittet ”Mr Bond installerar solceller – Del4” valde Mr Bond leverantör. Nu är solcellerna på plats! I tisdags 2015-09-08, kl 1709 fasade Mr Bond in på det svenska riksnätet! NÖJD? Ja, absolut! Känslan att bidra till klimatomställningen är mycket bra! Han tycker att han har visat att installation av solceller är ett realistiskt alternativ om det finns fysiska  förutsättningar i form av tillgänglig takyta i söderläge.

Tjänar pengar från Dag 1!

OCH han fortsätter att hävda att han tjänar pengar från dag1! Investeringen har ett bestående värde! Det handlar om ”branding” av både Mr Bond och hans fastighet. Läs mer om detta något oortodoxa synsätt på http://climateforlife.se/mr-bond-installerar-solceller-del2/! Där framgår att han enbart behöver ta hänsyn till finansieringskostnaderna, vilka uppvägs av intäkterna med bred marginal!

Mr Bond och beställarrollen!

Mr Bond valde ju att handla upp solcellerna som en totalleverans/turnkey, vilket har visat sig vara rätt strategi. Mr Bond har därmed som beställare haft en enkel resa! Att installera solceller innehåller en hel del både tekniska och administrativa moment, vilka nu har tagits hand om av leverantören.  Under 2-3 månaders tid efter beställningen har Mr Bond fått se pusselbitarna komma på plats. Under tiden som solcellerna tillverkades (inga hyllprodukter precis) kunde leverantören göra alla förberedelser alltifrån kontakter med den lokale s.k. nätleverantören, berörda myndigheter etc till leverans av material av olika slag och förberedande montage m.m.

Dagen D!

Så tisdagen 2015-09-08 var alltså den stora dagen! Mr Bond fick sina solceller monterade och infasade på det svenska riksnätet.  Allt PÅ EN ENDA DAG! Enligt Mr Bonds prognos kommer han med den aktuella installationen på ca 70 m2 solceller att producera ca 12000 kWh per år motsvarande fastighetens halva behov!  Kolla följande bildserie ” från ax till limpa”! Lägg särskilt märke till elmätaren som är redo att registrera den allra första kilowattimmen!

IMG_0754

IMG_0760

IMG_0759

 

TEMPERATUREN STIGER! – FN svettas i Bonn!

AP_494069530091-1125x635[1]

FN förbereder Paris i Bonn!

I förra veckan träffades förhandlare för FN :s ca 200 länder i Bonn för att förbereda klimatsamtalen i Paris i december. Hela veckan har förhandlingar pågått. Många tunga procedurfrågor har varit uppe på bordet. En av de tyngsta har varit huruvida minskningarna skall vara bindande och hur ofta de skall följas upp! OBS! Detta är själva kärnan för verklig förändring!

Läpparnas bekännelse!

Än så länge har FN:s förhandlingar i klimatfrågan, ända sedan det första Kyoto-protokollet 1997, präglats av läpparnas bekännelse! Och CO2-utsläppen och den globala uppvärmningen har bara ökat under tiden! Paris-samtalen i december betraktas  av både politiker- och vetenskapssamfundet som sista chansen innan allt går överstyr! Tvågradersmålet hänger på en skör tråd!

Komplext!? Jo, men djävulen sitter i detaljerna!

Nu i grevens tid gäller det inte bara att få alla de 200 länderna att acceptera att alla måste bidra utan även att bli överens om detaljerna. Bl.a. handlar det om hur man skall räkna på utsläppen! En del länder räknar på alla växthusgaser (vilket är det riktiga), en del länder räknar bara CO2 och en del länder räknar inte alls för man saknar ”verktyg”! Snacka om att djävulen sitter i detaljerna!

”Final countdown”! Sista förberedande mötet i oktober!

Förra veckans möte i Bonn var det nästsista förberedande mötet innan Paris i december. Det gäller nu att knyta ihop alla lösa trådändar! Ett sista förberedande möte kommer att hållas i Bonn i oktober! Förutom detaljerna handlar det  naturligtvis också om de stora övergripande frågorna! (1) Att alla ställer upp, (2) Att alla gör tillräckligt, (3) Att man kommer fram till hur omställningen i de fattiga länderna skall finansieras och (4) Att man kommer fram till hur minskningarna skall fördelas mellan de fattiga och de rika länderna. MYCKET politik! MEN vad kan DU göra! Jo, håll DIG ajour med utvecklingen! Lyft frågan i fikarummen, inom familjen, i vänkretsen etc! Kort och gott! Bli en PLANETSKÖTARE även DU!

 

SKYMF MOT KLIMATET! – Vattenfall ställer av i förtid

Ringhals 1 och 2 skall ställas av i förtid!

Vattenfall fortsätter att spela med kärnkraften! Hurdå? Jo, en dimridå har lagts ut för att dölja det verkliga ekonomiska skälet. Vattenfall hävdar att man i närtid, före 2017, måste göra investeringar på en halv miljard för att reaktorerna skall få gå till 2025 (!!!). Låter verkligen som ett skämt! Då kan man ju redan nu befara att reaktorerna går på skruvar! NEj! Det verkliga skälet är att Vattenfall vill få upp elpriset genom att minska utbudet av kraft i det svenska elsystemet! Läs mer på http://cllimateforlife.se/regeringen-och-vattenfall-kor-ett-cyniskt-spel/!

Brunkolet i Tyskland är det verkliga problemet!

Man behöver inte vara särskilt konspiratoriskt lagd för att inse att högre elpriser i Sverige skall gå till att täcka framtida sannolika stora avskrivningar avseende Vattenfalls brunkolssatsningar i Tyskland! Den aktuella, åberopade ”fiktiva” halva miljarden för att hålla igång Ringhals 1 och 2 till 2025, som planerat, är en lätt västanfläkt jämfört med förmodade avskrivningar för brunkolet!

Brunkolet är praktiskt taget värdelöst!

Vattenfall riskerar att få skriva ner brunkolet  med betydligt större belopp än ”Ringhalspengarna”. Här snackar vi en faktor i storleksordningen 100 ggr större d,v.s. runt 50 miljarder! Varför? Jo, tillgångarna är praktiskt taget värdelösa med hänsyn till den tuffa tyska klimatpolitiken. Enligt under sommaren tagna beslut i Förbundsriksdagen skall större brunkolskraftverk, däribland delar av Vattenfalls tillgångar, ställas av och läggas i en effektreserv under 4 års tid. Därefter skall de ställas av helt!

All koldioxidfri elproduktion behövs!

Sett i ett klimatperspektiv kan Vattenfalls beslut i förra veckan att ställa av kärnkraften i förtid betraktas som en skymf mot klimatet! När det gäller klimatet är vi alla på hela planeten både en del av problemet och en del av lösningen.  Den som inte har förstått klimatproblemet och att den globala uppvärmningen inte tar hänsyn till nationsgränser kan kolla diagrammet nedan hur den globala medeltemperaturen har rusat i höjden sedan vi alla började pumpa ut växthusgaser i atmosfären. I ett 10000-årigt perspektiv har temperaturen ökat 1 grad bara under de senaste 50-60 åren! Om vi skall klara det s.k. tvågradersmålet duger det inte att som Vattenfall och dess  statliga ägare, i praktiken den sittande regeringen, köra in i framtiden med skygglapparna på och bara tänka utifrån ett svenskt perspektiv!

Global uppvärmning 12000 år

ORGANISATIONERNA HAR VAKNAT! – Lite sent

shutterstock_33361513[1]

Bättre sent än aldrig!

På DN-Debatt i måndags i förra veckan gick de tunga näringslivsorganisationerna, Svenskt Näringsliv, LO och LRF, ut och satte press på regeringen för att dom skulle lyfta blicken och utforma sin klimatpolitik ur ett globalt perspektiv. BRA DÄR! Så skall naturligtvis visionen se ut för ett relativt litet land som Sverige,  som verkar i en global miljö via tunga exportberoende företag och en relativt stor import. Att vi, som organisationerna föreslår, ”på sedvanligt ödmjukt manér” skall bli världsbäst och bli ett föredöme i klimatpolitiken är dock att spänna bågen lite för hårt. Det finns redan flera länder som tagit spets i klimatomställningen. Man kan bara nämna Tyskland  och USA, som har stått länge på barrikaderna och drivit frågan.

IKEA sticker ut i Sverige!

För att återvända till det svenska perspektivet så är det i stort sett endast IKEA ,via tunga investeringar i förnyelsebar energi världen över, som på allvar tagit sitt globala klimatansvar. Rader av amerikanska företag såsom Walmart, Google, GM, Apple etc ligger i samma klass som IKEA! Läs mer på http://climateforlife.se/inte-bara-ikea-nu-gor-andra-det-ocksa/

MEN Vattenfall är en skamfläck!

Sett i ett globalt klimatperspektiv är Vattenfall en skamfläck! Vattenfall släpper ut dubbelt så mycket CO2 som hela Sveriges samlade CO2-utsläpp via sina kolbaserade kraftverk i Tyskland. Svenska regeringen som ägare  och Vattenfalls ledning tycker att detta ”inte ser bra ut”! Lösning??? AHA! Vi säljer kraftverken så blir vi av med detta imageproblem! SNACKA om dubbelmoral och ögontjäneri! MEN HALLÅ! Skall Sverige agera som föredöme inte minst politiskt bör regeringen ta ett fastare grepp om Vattenfall och styra in dom på mer ansvarsfulla vägar! KOLLA bilden nedan! Vilket skulle DU välja? Vindkraftverken i bakgrunden eller brunkolsbrytningen i förgrunden?

braunkohle-tagebau-welzow-540x304[1]