AP-fonderna får Greenwashpriset …!

De statliga AP-fonderna har fått Greenwashpriset för andra gången, vilket kan vara värt en skämskudde!

Andra gången …!

De statliga AP-fonderna får detta förnedrande anti-pris för andra gången! Priset delas årligen ut av Jordens vänner (Jordens vänner är den svenska grenen av Friends of the Earth International, världens största demokratiska miljöorganisation). Trots att lagen om hur fonderna skall investera på ett hållbart sätt skärptes för tre år sedan är det endast första och andra AP-fonderna som har ändrat sin investeringsstrategi. De andra fonderna fortsätter att stoppa in våra pensionspengar i fossilindustrin och i företag som bidrar till skövlingen av världens regnskogar!

Motivering …!

Jordens vänners motivering för årets pris lyder: ”Om vi ska klara av klimatkrisen ska vi inte investera mångmiljardbelopp i fossila tillgångar, palmolja, soja, köttjättar och andra pådrivare av klimatförändringar såsom värstingarna Blackrock, Chevron med flera. Svenska folket vill inte att deras skattefinansierade pensionspengar ska användas till att stötta denna typ av aktörer och därför är AP-fonderna en värdig vinnare av Svenska Greenwashpriset 2021.

Försvaret …!

Johan Florén på sjunde AP-fonden försvarar AP7 med den s.k. ägardialogen och hävdar att det är enbart som ägare man kan påverka! Han säger apropå AP7:s investering i ett av världens största oljebolag, Chevron: ”Vad gäller Chevron så var vi aktiva på deras bolagsstämma där vi lyckades påverka deras styrelsesammansättning och deras nettonoll-mål.” ”Att AP-fonderna får utmärkelsen handlar mest om att vi i grunden har olika uppfattningar om vad som är ett effektivt hållbarhetsarbete” hävdar han vidare. 

Kommentar …!

Om sjunde AP-fondens försvar kan sägas att det är lite väl tunt och närmast kan beskrivas som en första klassens dimridå. För det första saknar pensionsfondernas ageranden på bolagsstämmorna helt transparens kontra de intressenter som fonderna företräder d.v.s. pensionsspararna. För det andra så handlar fondernas investeringar i fossilindustrin om kortsiktiga ekonomiska överväganden med förhoppningar om värdeökning! Långsiktigt tänkande kan det ju inte vara, eftersom det numera är ett mer eller mindre outtalat faktum att fossilindustrin på lång sikt är ett ekonomiskt slukhål! OBS! Fonderna har enligt stadgarna att ta hänsyn till både värdekriteriet och hållbarhetskriteriet. MEN hos AP-fonderna regerar uppenbarligen Mammon! Läs mer om AP-fonderna och om icke önskvärda investeringar på http://climateforlife.se/divestera-mera/

Greenwashing ökar …!

Enligt Konsumentverket så har problemet med greenwashing ökat kraftigt under de senaste åren! Företagen målar sig gärna i grönt framförallt i årsredovisningar och sin löpande marknadsföring!

Upprensning på gång …!

En upprensning i greenwashdjungeln är dock på gång till följd av nya EU-regler f.o.m. 1 januari 2022. Då införs den s.k. taxonomin inom EU d.v.s. ett krav på företagen att årligen redovisa hur stor del av ekonomin (omsättning, investeringar och driftskostnader) som är kopplad till hållbarhet baserat på ett särskilt klassificeringssystem för hållbarhet! Reglerna kommer att gälla alla företag med mer än 500 anställda såväl inom finanssektorn (även pensionsfonder) som inom övriga sektorer avseende tillverkning, handel, tjänster etc.

F.o.m. 1 januari 2022 går det inte att fuska längre med hållbarhet genom greenwashing, eftersom företagen då måste redovisa hur stor del av ekonomin som är hållbar och därmed bli mer transparenta mot potentiella investerare och andra finansiella intressenter!

Hero of our time …!

Johan Rockström vinner utmärkelsen ”Årets klimathjälte 2021” av Världsnaturfonden WWF!

Johan Rockström …!

Johan Rockström en internationellt erkänd svensk klimatprofil, f.n. chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research” i Tyskland, fick i förra veckan en utmärkelse av Världsnaturfonden WWF i kategorin Klimat som Årets klimathjälte 2021. Juryns motivering: ”Johan Rockström har outtröttligt lyft fram klimatfrågan till en topprioritet i vårt samhälle. Med sina tydliga och raka budskap har han nått fram till en mångfald av olika målgrupper, ruskat om och fått fler att inse läget för vår planet. Han har genom sin gedigna forskning och kompromisslöshet förklarat allvaret men också vilka lösningar som krävs. Vi behöver alla arbeta hårt – NU! ” Läs mer om Johan Rockströms raka sanningar på http://climateforlife.se/johan-rockstrom-sager-sanningar/

Klimatarvet till unga …!

Med nuvarande klimatåtaganden i Paris-avtalet kommer världens unga att få leva med extrema värmeböljor, extrem torka, missväxt, översvämningar och skogsbränder i genomsnitt vartannat år under sin livstid – ett skräckscenario till klimatarv för världens unga!

Bekräftas …

Från en rad rapporter på senare tid kan nu det möjliga klimatarvet till unga bekräftas! Enligt en FN-rapport, NDC Synthesis, från slutet på september är vi med nuvarande klimatåtaganden på väg mot nära 3 graders global uppvärmning i slutet på seklet. I en tidigare rapport från början på augusti, IPCC:s sjätte sammanfattning AR6, slår man äntligen fast att den globala uppvärmningen är antropocentrisk d.v.s. beror på mänsklig påverkan! I denna rapport framgår också att det nu också går att beräkna sannolikheter för olika extremhändelser till följd av den globala uppvärmningen Klimatarvet går alltså att räkna ut på vetenskaplig grund!

Resultat …

Resultatet från sådana beräkningar har bl.a. publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science! Enligt den aktuella studien kommer barn födda 2020 att i genomsnitt drabbas av 3 ggr fler extremhändelser än vuxna födda 1960! Se bild ovan! I bilden sticker värmeböljor ut! Värmeböljor kommer att sjufaldigas, vilket i praktiken skulle betyda att de uppträder 20-40 ggr under livstiden för barn födda 2020 bl.a. beroende av i vilken del av världen man befinner sig. Flest gånger får man räkna med inträffar i världens fattigare länder. I dessa länder betyder det alltså att en extrem värmebölja inträffar i genomsnitt vartannat år!

Mardröm …!

Var och en förstår ju att ett sådant framtidsperspektiv är en mardröm för dagens unga! Lägger man också till en ökad frekvens av andra extremhändelser som extrem torka, missväxt, översvämningar och skogsbränder så handlar det faktiskt om en mardröm som börjar likna en sjätte utrotning av livet på Jorden! Vi tar med andra ord livet av oss själva om vi fortsätter som idag d.v.s med huvudet djupt nerborrat i sanden!

Klimatarvet för världens unga börjar ta skepnaden av den sjätte utrotningen av livet på Jorden!

OBS …!

Alla resultat i studien gäller under förutsättning av att nu gällande klimatåtaganden i Paris-avtalet, s.k. NDC:s (Nationally Determined Contibutions) inte ändras radikalt! Skulle världens länder däremot vakna upp och kraftigt skärpa klimatåtagandena så att vi landar på 2 -1,5 grader istället för som nu på nära 3 grader så halveras konsekvenserna. Men även detta blir en utmaning för världens unga!

Sensmoral …!

Den senaste tidens klimatrapporter är en allvarlig varningssignal till världens politiker och andra makthavare inför årets klimatmöte COP26 i Glasgow i början på november! Budskapet är enkelt, men extremt komplext att verkställa! Det är numera också, utan resultat, ordentligt uttjatat! I alla fall! Än en gång! ”Loud and clear”! STOPPA användningen av fossila bränslen!

75 % …!

Utsläppsperspektivet talar sitt tydliga språk! Idag svarar således förbränning av fossila bränslen för ca 75 % av CO2-utsläppen. En kraftig inbromsning är en enorm utmaning att hantera, men tyvärr det finns inga genvägar! Utsläppen av CO2 blir till stor del kvar i atmosfären i hundratals år! CO2 och andra växthusgaser lägger sig som en skärm runt Jorden i atmosfären och förhindrar delar av den utgående värmestrålningen. Växthusgaserna, där CO2 är den största komponenten, bidrar därmed till en rubbning i Jordens energibalans! Ju mer CO2 desto större blir obalansen och den globala uppvärmningen!

CO2- budget …!

Faktumet att CO2-utsläppen stannar kvar i Jordens atmosfär i hundratals år leder till att vi har en begränsad budget för hur mycket ytterligare CO2 som kan släppas ut för att hålla Paris-avtalets temperaturmål på ”väl under 2 grader”! I praktiken krävs en halvering av CO2-utsläppen varje årtionde fram till 2050. Om vi fortsätter som idag skulle dock med dagens globala årliga utsläpp på ca 35 miljarder ton budgeten vara förbrukad redan om 10 år!

Gycklarnas marknad …!

För att realisera en kraftig inbromsning av fossila bränslen så tvingas världens länder att agera på en dystopisk energimarknad, som närmast kan beskrivas som en typ av gycklarnas marknad. Vi har klimatförnekarna och virrpannorna! Vi har enskilda förslagna politiker! Vi har Världssamfundets otroliga subventionering av fossilindustrin!

Klimatförnekare …!

Klimatförnekare och rena virrpannor likt Donald Trump kan ställa till det genom opinionsbildning bland sina följare! Denna typ av gycklare kan dock endast hämma klimatomställningen tillfälligt. Långsiktigt kan denna typ av gycklare aldrig vinna! De är i klar minoritet! De har mot sin vilja att anpassa sig till de övergripande trenderna i samhället!

Förslagna enskilda politiker …!

En annan kategori av gycklare är förslagna enskilda politiker! För att hantera dessa är en mer aktiv påverkan nödvändig! Ett näraliggande exempel är Norge! Landet är Västeuropas största oljeproducent! I sammanhanget bör också noteras att en stor del av nationens ekonomi vilar på fortsatt oljeproduktion! Den avgående statsministern Erna Solberg får symbolisera gyckelspelet. Hon försvarade härförleden Norges fortsatta roll som oljeexploatör genom uttalandet ” att det skapar inga utsläpp att producera olja utan utsläppen skapas när den används”! Kära Erna Solberg m.fl. medsystrar och medbröder i Norge! Den globala uppvärmningen känner inga landgränser! Varje ytterligare droppe norsk olja drabbar alla lika inklusive Norges befolkning!

Världssamfundet …!

Den stora utmaningen ligger dock i att hantera det gyckelspel som bedrivs kollektivt av Världssamfundets alla politiker genom deras hisnande subventionering av fossilindustrin varje dag, varje timme, varje minut! Med 80 % av världens energiförsörjning baserad på fossila bränslen sitter vi alla följaktligen fast i ett dopat fossilberoende! OBS! Internationella valutafonden IMF har i en färsk studie räknat ut att vi subventionerar fossilindustrin med nära 6000 miljarder dollar per år, vilket innebär 11 miljoner dollar per minut! OCH enligt IMF bidrar alla länder till denna dopning! Även Sverige! På sätt och vis stoppar vi ju alla därmed huvudet i sanden!

Red Alert! Upp med huvudet ur sanden! En dopad fossilindustri fortsätter att blomstra! Den ökar istället för att bromsa! Enligt en färsk utredning, 2021 Production Gap Report, från FN:s miljöorgan UNEP och svenska forskningsinstitutet, Stockholm Environment Institute, kommer fossilindustrins produktion av olja,gas och kol att öka (!!!) de närmaste två årtiondena! En röd linje har passerats! NU måste Världssamfundet sluta med dopning och bädda för en kraftig inbromsning av fossila bränslen!

Klimatets våta dröm …!

Det relativt nykomponerade (2020) företaget bestående av japanska Hitachi och schweiziska ABB det s.k. Hitachi ABB Power Grids har tagit en order på en kraftlänk för högspänd likström (HVDC), som kan bli första steget i ett kraftutbyte mellan tre kontinenter baserat på sol, vind och vatten!

Startskottet …?

Startskottet för klimatomställningens våta dröm? Att koppla ihop Afrikas och Mellanösterns sol med Europas vatten och vind! Det kan nu bli verklighet! I början på oktober togs första steget i en sådan möjlig utveckling! Företaget Hitachi ABB Power Grids landade då en order på en 135 mil lång kraftlänk för högspänd likström (HVDC) mellan Saudiarabien och Egypten. Kraftlänken skall stå klar 2025. Den skall till en början användas för utbyte av framtida förnyelsebar kraft mellan dessa båda länder. Den aktuella kraftlänken blir världens första interkontinentala kraftlänk och kan ses som startskottet på en storskalig satsning på förnyelsebar energi i regionen! I den bästa av världar kan den också ses som första steget i en kraftlänk mellan ”Nord”, ”Öst” och ”Syd” där sol, vind och vatten balanseras mellan tre kontinenter! Klimatets våta dröm!!!

Vindkraften tar över …!

Havsbaserat …!

Allt fler vill bygga havsbaserat! För ett år sedan 2020 fanns det ansökningar på 45 GW, men nu 2021 har ansökningarna exploderat till 135 GW! Alltså trefaldigats! 1 GW = 1000 MW d.v.s. jämförbart med ett storskaligt kärnkraftverk. En starkt bidragande orsak till den kraftiga ökningen är att staten via Svenska Kraftnät har signalerat att man kommer att stå för kostnaden för anslutningskablarna mellan land- och havsanläggningarna. OM samtliga ansökningar skulle resultera i ny havsbaserad vindkraft handlar det om en tillkommande elenergimängd på 500 TWh d.v.s. 3 ggr Sveriges nuvarande elenergibalans på 160 TWh! Investeringen skulle med nuvarande anläggningspriser hamna på 400 miljarder SEK.

”Måttlig” investering …!

Investeringen på 400 miljarder SEK är som isolerad företeelse ett stort belopp, men i sitt sammanhang, d.v.s. som systemavgörande infrastrukturinvestering inom energiförsörjning är beloppet trots allt måttligt! Hittills, under de senaste 5-10 åren, har anläggnings-priserna mer än halverats så investeringsvolymen är förmodligen dessutom överskattad sett i ett framtida perspektiv.

”Liten” investering ….!

Jämför man med om Sverige rent hypotetiskt istället skulle satsa på 3:e generationens kärnkraft för motsvarande elenergimängd så är beloppet t.o.m. att betrakta som litet! Den senaste kommersiella versionens kärnkraft den s.k. 3:e generationens kärnkraft håller bl.a. på att byggas i Olkiluoto i Finland. Den aktuella reaktorn i Olkiluoto, som nu 2021 för övrigt är 12 år (!) försenad, kommer att kosta minst 75 miljarder SEK i investering. För att producera elenergimängden 500 TWh skulle det behövas ett 30-tal dylika reaktorer motsvarande en investering på över 2000 miljarder SEK.

Kommentar …!

Att jämföra och värdera investering rakt av är dock ej helt relevant då vi ju jämför s.k. primakraft med väderberoende kraft. Vindkraftens behöver således balanseras med olika former av lagringsmöjligheter alternativt reservkraft. Räkneexemplet är dock i all sin enkelhet tydligt talande till förmån för vindkraften!

Strikt ekonomiskt …!

Skulle man göra en strikt ekonomisk jämförelsekalkyl d.v.s. med hänsyn till ekonomisk livslängd, drift-och underhållskostnader etc torde det inte råda någon tvekan om att vindkraften är överlägsen 3:e generationens kärnkraft framförallt med hänsyn till de betydligt lägre drift- och underhållskostnaderna!

500 TWh vindkraft …!?

Vad gäller de aktuella ansökningarna om havsbaserad vindkraft på 500TWh så kan man konstatera att många av ansökningarna inte kommer att realiseras av olika skäl, bl.a. till följd av att en del ansökningar sannolikt kan betraktas som sonderingar, en del kommer att fastna i tillståndsprocessen, en del kommer att stoppas av försvarsmakten etc. Till sist och syvendes blir det troligen den undre gränsen för behovet av tillkommande elenergi i Sveriges framtida elenergibalans som blir styrande!

100 TWh havsbaserat …!

Med tanke på framförallt Sveriges framtida elbehov till följd av den ökade elektrifieringen av samhället torde det inte vara orealistiskt att anta att åtminstone 20 % av ansökningarna blir verklighet. Havsbaserad vindkraft skulle då landa på minst 100 TWh i Sveriges framtida elenergibalans!

Vindkraften tar över …!

Detta tillskott tillsammans med den redan kraftiga pågående utbyggnaden av den landbaserade vindkraften i kombination med utbyggda lagringsmöjligheter pekar klart på att Sverige kommer att klara sitt mål att bli 100 % förnyelsebart till 2040! OBS! Detta gäller även med hänsyn till det ökande elbehovet till följd av den pågående elektrifieringen av samhället! Anm. Den landbaserade vindkraften står redan idag för 30 TWh av Sveriges elbehov och kommer med hänsyn till pågående och tillståndsgivna projekt redan 2023 (!) vara uppe i 50 TWh, d.v.s. vara större än dagens kärnkraft!

Stormakt inom grön el …?

Rent visionärt ligger det också nära till hands att leka med tanken att Sverige med sina goda förutsättningar för både land- och havsbaserad vindkraft skulle kunna bli en elproducerande stormakt inom grön el både för export och för att attrahera nya industrier där tillgång till förnyelsebar grön el är ett krav för att kunna konkurrera på världsmarknaden!!!

Sverige kan bli en stormakt inom grön el och en räddande ängel för planeten och kommande generationer!

Cake utmanar tjuvjägare …!

Cake är en Stockolmsbaserad svensk startup från 2016 för lätta motorcyklar på el för både city-, pendlings- och terrängtrafik. Företaget tog nyligen in 500 miljoner SEK i ytterligare riskkapital, bl.a. av AMF, för fortsatt utveckling och expansion.

Ljudlöst …!

”Elmotorcyklarnas TESLA”, svenska Cake, vars produkter rör sig ljudlöst i svår terräng, utmanar nu tjuvjägare i Afrika! Tjuvjakten på vilda djur i Afrika är ett stort problem och riskerar att utrota flera arter. Ett 50-tal av de specialbyggda motorcyklerna har redan levererats till SAWC (Southern Africas Wildlife College, en organisation som bedriver antitjuvjakt, bl.a. på motorcykel, i 25 vildjursparker på Afrikas savanner). Motorcyklarna till SAWC är specialbyggda för svår terräng och kan ladda sig själv genom ett eget solcellspaket. Därmed är två av de största problemen med dagens antitjuvjakt med motorcykel lösta d.v.s. en bensindriven motorcykel hörs på långt håll och ute i det vilda behövs helikopter för bensin! HEJA Cake! Anm. I sammanhanget kan noteras att just nu pågår i Kumming i Kina en världskonferens i FN:s regi kring hoten mot den biologiska mångfalden!

Red Alert! – Klimatångest hos unga …!

Vuxenvärlden har hittills mer eller mindre stoppat huvudet i sanden inför de ungas klimatångest, men nu finns det svart på vitt på att deras klimatångest går djupt och är skrämmande utbredd över hela världen!

50-75 % …!

I mitten på september presenterades en studie i den vetenskapliga tidskriften ”The Lancet Planetary Helath” om världens unga och deras klimatångest. Läs studien på scientifique The Lancet Planetary Health! Studien, utförd av forskare från flera olika universitet i USA, England och Finland mellan maj och juni i år, är brett upplagd och bygger på intervjuer av 10000 unga i åldern 16-25 år. Respondenterna var slumpvis utvalda ur en population på 45 miljoner individer från 40 länder. Resultatet? 50-75 % av världens unga är svårt drabbade! Red Alert och en rejäl VÄCKARKLOCKA till vuxenvärlden!!!

Heltäckande studie …!

För att göra studien så heltäckande, neutral och oberoende av yttre faktorer som möjligt fick inte respondenterna i förväg reda på att intervjuerna handlade om klimatet. Vidare var urvalet stratifierat/styrt mot ett diversifierat antal länder (Brasilien, Indien, Australien, USA, Filippinerna, Nigeria, Frankrike, England och Portugal) d.v.s. länder med olika utvecklingsnivå. Med hänsyn till dessa grundläggande förutsättningar kan man med relevans påstå att studien visar klimatångesten hos ett genomsnitt av världens unga mellan 16-25 år. NU har vi sanningen svart på vitt om konsekvenserna av klimatförändringarna för världens unga!

OCH …!

OCH resultatet är skrämmande! 50 -75 % av deltagarna svarar att man känner stor ångest inför framtiden! Över 45 % känner att klimatproblematiken påverkar deras dagliga liv och deras sätt att fungera till följd av negativa tankar kring klimatförändringarna! Sammantaget konstaterar studien att klimatångesten hos världens unga bottnar i maktlöshet och att man känner sig bedragen av vuxenvärlden personifierad av individer med makt i regeringar, organisationer och företag!

Rop på hjälp …!

Studien är ett rop på hjälp till vuxenvärlden i likhet med vad de globala aktiviströrelserna Fridays for Future, Sunrise Movement och Extinction Rebellion m.fl. syftar till! Ropet riktar sig till alla i vuxenvärlden d.v.s. inte bara till individer med makt bland politiker, regeringar och företag! Det gäller följaktligen både DIG och mig som enskilda individer!

OBS …!

OBS! Klimatet handlar i praktiken om DIG och din familj och om vad DU kan göra idag för att säkra dina barns och barnbarns framtid! Som ett svar på de ungas rop på hjälp kan du välja att bli en DOER – en climateforlifeDOER! Läs mer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Bli en DOER – en climateforlifeDOER för att hörsamma de ungas rop på hjälp till vuxenvärlden!

Laddade nyheter …!

Good Old Britain m.m. …!

I Storbritannien går man före och blir det första landet inom G7 som lagstiftar om att alla nya hem och kommersiella lokaler f.o.m. 2022 måste ha egna laddstationer! I bakgrunden ligger Storbritanniens beslut att förbjuda nyförsäljning av bensin- och dieselbilar f.o.m. 2030. Trenden i elbilsracet är tydlig! OCH drivmedelsbolagen i Sverige hakar på! Förutom Circle K, som varit igång med snabbladdning i Sverige sedan 4-5 år tillbaka, så gick OKQ8 under 2020 ut med att man tillsammans med Skellefteå Kraft skall bygga ut snabbladdning på 800 av sina stationer. Vidare meddelade Preem nyligen att man också skall erbjuda snabbladdning i samarbete med laddningsoperatören Recharge på hundratals stationer. Det politiska målet i Sverige är att det skall finnas snabbladdning minst var tionde mil längs de större vägarna. Elbilsracet fortsätter! Mer om racet på http://climateforlife.se/eine-million-e-fahrzeuge/

Snabbspår till kunskapsplattform …!

Utan insikt om klimatfrågan i ett större perspektiv och hur den på ett naturligt sätt kan integreras i vardagen blir det nästintill omöjligt att agera rationellt för DIG som enskild individ!

För att DU snabbt skall skaffa DIG kunskaper och sammanhang i klimatfrågan för att kunna agera som en ClimateDoer erbjuder CFL ett snabbspår till en kunskapsplattform i följande dokument om orsak och verkan vad gäller den globala uppvärmningen.

DU får inblick i de viktigaste faktorerna bakom (1) variationerna i planeten Jordens medeltemperatur, (2) teorin bakom den s.k. växthuseffekten, (3) människornas påverkan, (4) konsekvenserna för planeten Jorden respektive inblick i vad olika aktörer gör såsom (5) vad gör Världssamfundet, (6) (7) vad gör Sverige och EU och sist men inte minst (8) hur DU med nya kunskaper och sammanhang kan bli en ClimateDoer.

(1) Jordens medeltemperatur

Grafen visar att Jordens medeltemperatur har varit relativt stabil sedan flera tusen år tillbaka för att sedan under de senaste 100 åren öka dramatiskt till följd av den av människan påtvingade globala uppvärmningen!

Globala uppvärmningen sticker ut …!

När DU i dagligt tal reflekterar över och pratar om den globala uppvärmningen avses i regel den ökning av planeten Jordens medeltemperatur på hittills ca 1 grad som skett sedan början på industrialismen i slutet på 1800-talet till följd av utsläpp av koldioxid, CO2, genom förbränning av fossila bränslen som kol, olja och naturgas.

Jämfört med de naturliga variationerna i Jordens medeltemperatur till följd av ändringar i Jordens omloppsbana runt solen respektive jordaxelns lutning är den s.k. globala uppvärmningen påtvingad och ett extremt snabbt förlopp.

Den globala uppvärmningen har framförallt skett de senaste 100 åren medan de naturliga variationerna i Jordens medeltemperatur sker i tidscykler på 10000-tals år definierade som istider och mellanistider. Den senaste istiden inträffade för ca 20000 år sedan då både Europa och Nordamerika var täckta av ett tjockt istäcke.

Den globala uppvärmningen är således en helt annan process påtvingad av oss människor i dagligt tal kallad växthuseffekten.

För ytterligare information kan DU gå till följande länkar (1) Stabilt i 20000 år- nu händer det, (2) Kyla-paradoxen i USA, (3) Sibirien kokar !

2) Växthuseffekten

Figuren visar att från solen inkommande energi är i obalans med utgående energi till följd av att en del av den utgående värmestrålningen reflekteras tillbaka av växthusgaserna!

Vetenskaplig bakgrund …!

Växthuseffekten är synonymt med den globala uppvärmningen och syftar på att energibalansen mellan solen och Jorden är i obalans. Till Jorden tillförd energi genom solstrålning är större än utgående energi i form av reflekterad solstrålning och infraröd strålning (värmestrålning) från jordytan.

Grundproblemet med obalansen är att en del av den infraröda strålningen från jordytan absorberas/reflekteras tillbaka till Jorden på de s.k. växthusgaser, främst koldioxid (CO2) som ansamlats i atmosfären till följd av vår förbränning av fossila bränslen.

Växthuseffekten är vetenskapligt belagd sedan drygt 100 år tillbaka bl.a. av den svenske kemisten Svante Arrhenius. Senare forskning har visat att den mängd CO2 som har hamnat i atmosfären stannar till stor del kvar i hundratals till tusentals år och följaktligen bidrar till den globala uppvärmningen under mycket lån tid framöver.

Så småningom efter ca 300 år kommer ca hälften att ha lösts upp i världshaven, men resten stannar kvar i tusentals för att inte säga i hundratusentals år. Dessa s.k. geofysikaliska och vetenskapliga samband sätter fingret på betydelsen av att snabbt upphöra med utsläppen av CO2 främst orsakade av förbränning av fossila bränslen.

Även om vi rent teoretiskt abrupt skulle sluta med att släppa ut mer CO2 idag skulle således den globala uppvärmningen fortsätta i hundratals år framöver. Enligt FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), bestående av2000-3000 klimatforskare över hela världen, måste vi halvera våra utsläpp varje årtionde fram till 2050 för att vi skall klara Paris-avtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader.

För ytterligare information kan DU gå till följande länkar (1) Hårda fakta om CO2-utsläpp, (2) James Hansen-Hero of our time, (3) Red Alert, (4) Oönskat rekord, (5) En bild säger mer, (6) Hon är fem i tolv !

(3) Människornas påverkan

Klimatets Big Five …!

Växthuseffekten eller den globala uppvärmningen är således en på planeten Jorden påtvingad process av oss människor alltsedan vi började förbränna fossila bränslen från och med starten av industrialismen i slutet på 1800-talet. I början på industrialismen handlade det framförallt om kol som under1900-talet kom att följas av både olja och naturgas.

Det är först under det senaste årtiondet som förnyelsebara energikällor, som solenergi och vindenergi, på allvar har börjat ersätta de fossila energikällorna. Än så länge dominerar dock fortfarande de fossila energikällorna med en andel av den globala energiförsörjningen på ca 85 % (dec 2020).

Förutom konsumtion av energi baserat på fossila bränslen bidrar vår konsumtion av livsmedel i stor utsträckning också till den globala uppvärmningen motsvarande upp till 30 % av CO2- utsläppen.

I detta fall handlar det framförallt om konsumtion av jordbruksprodukter i form av (1) kött från nötkreatur där djurens matsmältningsprocess genererar metangas, som också räknas till växthusgaserna, och om (2) importerade produkter som t.ex. palmolja och sojabönor m.m. med koppling till världens regnskogar i Sydamerika, Sydostasien och Centralafrika. För att lämna plats för odling av dessa jordbruksprodukter har regnskogarna fått skövlas, vilket i sin tur ha fått till följd CO2-upptaget genom fotosyntesen vid tillväxten i den globala biosfären har minskat betydligt.

Sammanfattningsvis kan klimatbovarnas Big Five, alla med koppling till människan och vårt nuvarande sätt att leva, definieras av följande fem faktorer – Energitillförsel, Transporter, Köttkonsumtion, Allmän konsumtion och Skövling av regnskogar. Alla fem påverkas av aktörerna i samhället –  av politiken, av näringslivet och av DIG som enskild individ.

DU har i sammanhanget en nyckelroll genom att DU med dina val och en medveten konsumtion kan påverka omställningen till grön produktion i samhället och en klimatpolitik som borgar för ett framtida hållbart samhälle.

För ytterligare information kan du gå till följande länkar (1) Så formas en klimatförnekare, (2) Visste du att, (3) Alexander Graham Bell visselblåsare, (4) Skippa biffen till helgen, (5) Dags för en tankeställare, (6) Johan Rockström säger sanningar, (7) Vem stoppar, (8) Big Five för klimatet!

(4) Konsekvenser

Följdeffekterna av ett varmare hav och en varmare atmosfär är det allvarliga för levnadsbetingelserna på planeten Jorden!

Följdeffekterna allvarliga …!

Den globala uppvärmningen innebär rent fysikaliskt att Jordens medeltemperatur blir högre i hav och på land. Den övervägande delen av energiöverskottet, ca 90 %, hamnar i havet d.v.s. värmer upp världens oceaner. Resten, ca 10 %, värmer upp Jordens atmosfär.

För oss människor och alla levande organismer på planeten Jorden är det dock följdeffekterna av ett varmare hav och en varmare atmosfär som är det allvarliga.

En varmare atmosfär ger upphov till att is och snö vid polerna, på Arktis och i Antarktis, smälter, vilket i sin tur resulterar i en havsnivåhöjning. Enligt FN:s klimatpanel IPCC handlar det om uppemot 1 m till 2100.

Denna effekt kräver redan idag omfattande anpassningar i form av både uppbyggnad av rent fysiska hinder och radikalt ändrade samhällsplanering i världens kustländer. I extremt låglänta länder som Bangladesh och vissa ögrupper i Indiska Oceanen och Stilla havet kan det också handla om nödvändig migration i form av klimatflyktingar.

En annan minst lika allvarlig effekt av en varmare atmosfär är att den hotar vattenförsörjningen på Jorden dels för jordbruksproduktion och dels för oss människor. I detta fall handlar det både om utbredd extrem torka och permanent försvinnande glaciärer som i normalfallet försörjer miljontals människor med sitt dagliga vattenbehov. Det senare är t.ex. fallet i Asien där glaciärer i Himalayas bergskedjor försörjer över en miljard människor med sitt dagliga vattenbehov.

Den andra allvarliga konsekvensen, d.v.s. ett varmare hav, ger upphov till alltmer frekventa extrema väderförhållanden. I och med att havet blir varmare ökar också avdunstningen till atmosfären och bidrar till en högre energinivå i berörda luftmassor. Den högre energinivån resulterar i en ökad frekvens av extremväder i form av orkaner, stormar och skyfallsliknande nederbörd.

För ytterligare information kan DU gå till följande länkar (1) Breaking news-Arktis smälter, (2) Under 2015 slog vi rekordet med råge, (3) Hört talas om ön Dominica, (4) Antarktis- Isflak på drift, (5) Stora Barriärrevet hotat, (6)Huuugghhaa-Antarktis smälter, (7) Ett minne blott, (8) 2017 stormar och skogsbränder kostar, (9) Himalaya smälter snabbt, (10) Code Red i Australien, (11) Breaking news-Bubbla i USA brister, (12) Läs om bonden Ali Sheik, (13) Värmeböljor i tiden, (14) 28000000000000 ton, (15) Amazonas i fara, (16) Vetet räcker inte!

(5) Vad gör FN och Världssamfundet?

Vid FN:s klimatmöte COP 21 i Paris 2015 lades grunden för klimatarbetet för världens alla ca 200 länder med syftet att hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader!

FN och Paris-avtalet …!

Världssamfundet har på ett organiserat sätt via FN alltsedan i början på 90-talet uppmärksammat och agerat för att begränsa den globala uppvärmningen. Det första klimatmötet i FN:s regi det s.k. COP1 (möte nr 1 benämnt COP = Collaboration of Parties) hölls i Rio de Janeiro 1994. Sedan dess har FN:s klimatmöten hållits varje år förutom 2020 då mötet ställdes in till följd av en världsomfattande Coronapandemi. Det uppskjutna mötet lika med COP26 skall istället hållas i Glasgow i slutet på 2021.

För att underbygga de diskussioner och beslut som görs på de årliga klimatmötena med vetenskapligt underlag kring den globala uppvärmningens utveckling har FN:s klimatmöten som stöd en klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) som sammanställer de senaste forskningsresultaten på området baserat på 2000-3000 klimatforskare världen över.

Efter mötet i Rio de Janeiro 1994 slöts ganska snart, i samband med COP4 i Kyoto i Japan, ett bilateralt klimatavtal, det s.k. Kyoto-protokollet. Detta blev det första avtalet mellan världens länder med kvantifierade mål vad gäller att minska CO2 utsläppen. Tyvärr accepterade inte de stora utsläpparländerna som USA, Kina, Ryssland, Kanada och några till villkoren i avtalet.

Ur ett klimatperspektiv kan man därför betrakta Kyoto-protokollet som knappt ett halvt steg mot ett fungerande klimatavtal. Europas länder lika med EU anslöt sig till avtalet och dess uppställda mål och kom att agera pådrivare för att fler länder skulle ansluta sig.

Så småningom, egentligen efter alltför lång tid eftersom varje år utan att de större utsläpparländerna är med är ett förlorat klimatår, började klimatdiskussionerna breddas i och med att USA på allvar gick in i diskussionerna omkring 2008 i samband med att f.d. president Obama påbörjade sin första period som USA:s president 2008.

Vid COP15 i Köpenhamn 2009 började de första konturerna av ett konkret globalt klimatavtal kunna skönjas. Även om man rent formellt misslyckades med att komma fram till ett nytt avtal efter det då alltjämt gällande Kyoto-protokollet från 1997 så lade man fast två viktiga grundstenar i Köpenhamn.

Det handlade om dels att den globala uppvärmningen måste begränsas till högst 2 grader och dels att den rika världen måste ta på sig att finansiera klimatomställningen i de mindre rika länderna de s.k. utvecklingsländerna.

Efter COP15 i Köpenhamn följde ett antal klimatmöten innan man slutligen kom fram till ett globalt klimatavtal vid COP21 i Paris, det s.k. Paris-avtalet, som kom att omfatta alla FN:s ca 200 länder utom några få länder däribland även, tråkigt nog, USA, som begärde utträde ur avtalet 2016 omedelbart efter det att Donald Trump hade tillträtt som USA:s president.

Efter tillträdet av nuvarande president Joe Biden är dock USA tillbaka i avtalet. Förutom de två viktiga grundstenarna, som lades fast under COP15 i Köpenhamn, har Paris-avtalet konkretiserats med avseende på hur begränsningarna av CO2-utsläppen skall gå till. Vart och ett av FN:s ca 200 länder skall således vart 5:e år konkretisera hur mycket CO2-utsläppen skall begränsas.

Detta skall göras genom att varje land autonomt bestämmer sina utsläppsminskningar sina s.k. NDC:s (Nationally Determined Contributions). Baserat på klimatlöftena 2015 d.v.s. varje lands NDC:s i samband med Paris-avtalet kan konstateras att målen för utsläpps-minskningarna totalt sett blev för lågt ställda för att begränsa uppvärmningen till avtalets krav på väl under 2 grader.

FN:s klimatpanel IPCC har påtalat detta i ett antal rapporter från 2017 och framåt. I praktiken säger IPCC att världens länder måste minska sina utsläpp med 50 % varje årtionde fram till 2050 för att Paris-avtalet skall kunna uppfyllas. Nya NDC:s kommer att tillhandahållas till COP26 i Glasgow 2021 som bas för nästa 5-års-period i Paris-avtalet.

För ytterligare information kan DU gå till följande länkar (1) USA – Fullt krig om klimatet, (2) Divestment-rörelsen växer, (3) Kina ”polar” med USA – kryper till korset under galgen, (4) Monsieur Trumps skräckkabinett, (5) Folket reser sig, (6) New Dehli kvävs, (7) Breaking News- Minska utsläppen räcker inte, (8) Paris-avtalet i gungning, (9) Klimatstrejk över hela världen, (10) Franska revolutionen 2.0, (11) Politiken i otakt, (12) Kanslern har talat, (13) Mer om Lex Corona, (14) Klimatet dubbelt så dyrt – varje år, (15) IEA kräver stopp, (16) Transatlantisk klimatlänk, (17) Årets WEF – Ny ekonomisk världsordning, (18) Idag den 4/11 – En historisk dag, (19) FN:s klimatpanel – 2 grader är för mycket, (20) Paris-avtalet hotas, (21) Red Alert, (22) Är du mörkrädd – läs inte, (23) Modern version av ”Davids kamp mot Goliat” !

(6) Vad gör EU?

EU har som politisk aktör på det globala planet varit en pådrivare och förebild för för världens länder i syfte att organisera klimatarbetet alltsedan det s.k. Kyoto-protokollet 1997 till det nu gällande Paris-avtalet från 2015!

EU pådrivare …!

EU har som tidigare nämnts varit pådrivare i det internationella klimatarbetet och har under 2020 lagt fast riktlinjer för att uppfylla Paris-avtalet. Under 2020 har EU skärpt sina mål om utsläppsminskningar till 2030 i förhållande till 1990 års nivå från ursprungliga 40 % till minst 55 %. Vidare har EU som en av de första globala regionerna också satt upp som mål att bli klimatneutrala till 2050, vilket är ett nödvändigt krav för att uppfylla Paris-avtalet.

På det konkreta planet, d.v.s. etablering av olika mekanismer och åtgärder för att uppfylla målen, kan bl.a. nämnas EU:s handel med utsläppsrätter EU-ETS  (EU:s Energy Trading System). Systemet innebär att EU:s större företag tilldelas ett visst antal utsläppsrätter. Går företagen utanför den tilldelade ramen tvingas man att köpa nya utsläppsrätter inom ramen för det aktuella handelssystemet. Denna mekanism har kraftigt bidragit till minskade växthusgaser från kolbaserad elproduktion inom EU.

En annan konkret mekanism/åtgärd av stor betydelse inom EU är de successivt skärpta kraven på CO2-utsläpp från fordonstrafiken. Vad gäller personbilar har utsläppskravet successivt skärpts från nivån 120 gram per km till 95 gram från 2021 och en minskning med ytterligare 35 % till 2030. Den beslutade successiva skärpningen har kraftigt bidragit till omställning av fordonsindustrin mot eldrift och biobränslen.

En annan viktig faktor för klimatomställningen inom EU ligger på det finansiella och ekonomiska planet. I spåren av Coronapandemin har betydande klimathänsyn tagits vid bestämning av de ekonomiska stimulanserna vid återstarten av ekonomierna. Av EU:s återhämtningspaket på 750 miljarder euro eller drygt 8000 miljarder SEK skall en tredjedel gå till gröna investeringar och digital omställning.

Ett annat initiativ från EU på det ekonomiska planet är det planerade införandet av det som kallas EU:s taxonomi riktat mot stora och medelstora företag. Denna mekanism handlar om företagens hållbarhetsredovisning och syftar till att göra företagen transparenta gentemot sina intressenter vad gäller hållbarhet. Konkret innebär förslaget att de berörda företagen i sin hållbarhetsredovisning måste visa hur stor del av investeringarna respektive hur stor del av omsättningen som är hållbara.

För ytterligare information kan DU gå till följande länkar (1) King Coal abdikerar i Europa, (2) Godstrafiken på tur, (3) Statsskulden – Hot mot klimatet, (4) EU antar klimatlag!

(7) Vad gör Sverige?

I Sveriges riksdag har genom ett klimatpolitiskt ramverk grunden lagts för att Sverige skall ha förutsättningar för att uppfylla målen i Paris-avtalet!

Klimatpolitiskt ramverk …!

Sverige har som ett av EU:s medlemsländer respektive som medlem i FN att ta hänsyn till övergripande klimatmål och olika mekanismer för att uppfylla målen. Detta gäller inte minst  mål och mekanismer i Paris-avtalet.

Sverige har därutöver en nationell klimatpolitik, som i flera avseenden går längre än både vad som gäller inom EU och FN. Sedan januari 2018 har Sverige som ett av få länder en klimatlag med ett tillhörande klimatpolitiskt ramverk som reglerar hur Sverige som land skall förhålla sig till klimatfrågan.

Ramverket innehåller såväl konkreta klimatmål som rent administrativa regler för hur Sverige skall styra mot de uppställda målen. Vad gäller målen gäller att utsläppen från transporter skall minsks med 70 % till 2030 i förhållande till 2010 års nivå. Vidare gäller att Sverige skall ha en 100 % förnybar elförsörjning till 2040 och vara klimatneutrala till 2045.

I det klimatpolitiska ramverket regleras att det gäller oberoende av regeringskonstellation och att sittande regering vart 4:e år skall presentera en handlingsplan för hur målen skall uppnås. Därutöver gäller att ett från regeringen oberoende Klimatpolitiskt råd varje år skall granska regeringen arbete med klimatfrågan.

För ytterligare information kan DU gå till följande länkar (1) Breaking news – Tickande miljöbomb, (2) Skymf mot klimatet – Vattenfall ställer av i förtid, (3) Kolet – Regeringen och Vattenfall mot väggen, (4) Regeringen Löfven på hal is – Vattenfall och brunkolet, (5) Breaking news – Energiuppgörelsen i hamn, (6) Löfven sätter Paris-avtalet ur spel, (7) Sverige säkrar klimatfrågan politiskt, (8), Sveriges viktigaste lag, (9) Borgfreden räddar klimatet, (10) Sverige på rätt håll, men, (11) Elektrifieringskommision för transporter, (12) Sanningens minut, (13) Regeringen kraftsamlar, (14) Ryter till, (15) Preem – Förnuftet segrade, (16) Målet mot svenska staten, (17) Sverige i medvind!

(8) Vad gör DU?

DIN roll …!

I en fri marknad och i en öppen demokrati är det ytterst DU som enskild individ i DIN roll som konsument och väljare som bestämmer vilka produkter och tjänster som skall produceras respektive vilken klimatpolitik som skall föras.

Avståndet till processerna i näringslivet och dess leverantörskedjor och besluten i politikersamfundet kan tyckas långt, men i grunden är det DINA konsumtionsbeslut och DIN röst vid valurnorna som definierar omställningen till ett hållbart näringsliv respektive en hållbar klimatpolitik.

Nyckeln till att Du som enskild individ skall kunna påverka omställningen är att integrera klimatfrågan i DIN vardag genom att bli en DOER – en ClimateDoer d.v.s en sorts ambassadör och förebild för smarta val och beslut i klimatfrågan!

DU har precis tagit första steget för att gå in i denna roll genom att ta del av CFL:s snabbspår till kunskapsplattform avseende ökade kunskaper och sammanhang i klimatfrågan. Med en ökad medvetenhet är det vår förhoppning att det skall bli lättare att både göra egna åtgärder och som ambassadör förmedla och utbyta erfarenheter med omgivningen.

Att kommunicera med omgivningen utifrån nya insikter om klimatfrågan och dess koppling till vardagen t.ex. med familjen, vänner, arbetskamrater, på bussen etc. är första steget i en kreativ process som så småningom på ett naturligt sätt leder till konkreta klimatanpassade val och beslut för både dig själv och din omgivning.

För att konsolidera och fördjupa DIN roll som ClimateDoer kan DU anamma följande strategi lika med fem konsekutiva steg, som leder DIG till målet att bli mer aktiv i klimatfrågan i DIN vardag.

(1) PRIORITERA, lika med att alltid ha klimatfrågan med i DINA överväganden i vardagen, (2) PRATA, lika med att målmedvetet ta upp och diskutera klimatfrågan i DIN omgivning, (3) LÄRA, lika med att vara allmänt uppmärksam på att fördjupa DINA kunskaper, (4) REFLEKTERA, lika med att utnyttja DINA ökade insikter genom att analysera vad DU kan göra och (5) AGERA lika med att verka som en ClimateDoer genom att både göra egna åtgärder och påverka andra.

Låt DIG också inspireras av CFL:s egen DOER, Mr Bond d.v.s. Nils A Bond, som dels delar med sig av hur han går tillväga för att överväga och genomföra klimatanpassade val och beslut i vardagen och dels hur han utmanar etablissemanget genom att ifrågasätta ogenomtänkta förhållningssätt till klimatfrågan.

DU kan bekanta DIG ytterligare med Mr Bond via följande länk http://climateforlife.se/inspireras-av-mr-bond/    

Marshallplan för sol i USA …!

Enorm utvecklingspotential …!

Enligt en färsk rapport, Solar Futures Study, från USA:s energidepartement, DoE (Departement of Energy), är en dekarbonisering av USA:s energisystem till 2050 fullt realistiskt! OBS! Hälften av all el skulle i så fall komma från solen! Idag handlar det endast om en andel på 3%. DoE bedömer således att solen har en enorm utvecklingspotential i USA! Det handlar varken mer eller mindre om en Marshallplan för solen i USA! (Anm. George Marshall, utrikesminister i USA under president Harry Truman, tog initiativ till finansiering av den gigantiska återuppbyggnaden av Europa efter andra världskriget därav begreppet Marshallplan).

Bidens tuffa mål …!

Bakgrunden till rapporten är Bidenadministrationens förslag till tuffa mål för klimatomställningen! Man har satt upp målet att halvera CO2-utsläppen till 2030 i förhållande till 2005 års nivå respektive att elförsörjningen skall vara helt baserad på förnyelsebar energi redan till 2035. Rapporten Solar Futures Study kan i sammanhanget ses som en konkret plan för hur de uppställda målen skall kunna uppnås.

Solenergin exploderar …!

Enligt rapporten måste dagens utbyggnadstakt för solenergi på 15 GW/år (15000 MW installerad soleffekt per år) fördubblas de närmaste 4 åren och därefter fördubblas ytterligare en gång till 60 GW per år under de följande åren fram till 2030. Utbyggnadstakten måste sedan bibehållas fram till 2035 och ytterligare ökas fram till 2050 beroende på vilken ambitionsgrad man väljer i planen. Bildlig talat kan man säga att solenergin exploderar!

Stora tal …!

För att kunna relatera till de stora talen kan som en jämförelse nämnas att den totalt installerade vattenkraften i Sverige ligger på ca 16000 MW d.v.s. lika med USA:s i dagsläget årliga utbyggnadstakt av solenergi, en utbyggnadstakt som således enligt planen skall fyrfaldigas (!) fram till 2030!

Elektrifiering av samhället …!

Parallellt med ökningen av installerad soleffekt ingår också i planen en ökad utbyggnad av andra förnyelsebara alternativ, främst vindkraft, och olika former av energilagringslösningar. Förutsatt att man väljer den högre ambitionsgraden kommer USA:s energisystem att bli helt dekarboniserat till 2050, vilket innebär en bredare elektrifiering av det amerikanska samhället. Den innebär i sin tur en kraftig utbyggnad av elsystemet, i stort sett en fördubbling, för elektrifiering av slutförbrukare som byggnader, transporter och industrins processer.

Haken …?

Allt detta låter ju för bra för att vara sant! NEJ, faktiskt inte! Alla fysiska parametrar och konsekvenser som klimat , ekonomi, sysselsättning, tillväxt etc pekar entydigt på ett ”GO” för planen! Haken eller hindret handlar snarare om politik och de sedan länge infekterade motsättningarna i den amerikanska kongressen, inte minst inom klimatpolitiken!

Politiska regleringar …!

Det bör noteras att utan politiska regleringar och stimulanser går en fullständig dekarbonisering av USA:s energisystem inte att genomföra. Det gäller följaktligen för president Biden och demokraterna att lotsa igenom de planerade infrastruktur- och klimatsatsningarna på hisnande 3500 miljarder dollar i kongressen för att komma igång med omställningen

Utan reglering …!

I sammanhanget bör det ändå påpekas att enligt rapporten kan omställningen komma en bit på vägen lika med 50 % mot de uppställda målen utan reglering d.v.s. enbart baserat på marknadskrafterna och förutsedda teknologiska framsteg!

Moroten …?

Vilket är moroten för att kongressen skall släppa igenom de planerade infrastruktur- och klimatsatsningarna? Det korta svaret! Planeten Jorden! Det kan noteras att USA är världens efter Kina överlägset största utsläppare av koldioxid räknat i absoluta tal! Räknar per capita är man den utan jämförelse överlägset största! Med sina stora utsläpp är USA således ett av de största hoten mot livsbetingelserna på planeten Jorden. USA:s omställning är nödvändig egentligen oavsett vilka uppoffringar som måste göras!!!

Det bästa av allt …!

MEN det bästa av allt! Tillväxtmässigt och inte minst rent ekonomiskt överstiger fördelarna med planen flerfaldigt de uppoffringar som behöver göras! Ökade kostnader för en påtvingad ersättning av USA:s befintliga fossilbaserade energisystem uppvägs med minst en faktor 5 av att man undviker ökade samhällskostnader till följd av klimatkatastrofer, havsnivåhöjning, migration, hälsoeffekter etc . Dessutom skapas en för USA och övriga världen stilbildande industriell tillväxt inom sektorn förnyelsebara energialternativ!

Alla vinnare …!

Summa summarum! ALLA blir vinnare på att USA genomför sin Marshallplan för solen! USA har genom planen en uppenbar chans att ta ledningen i klimatomställningen och bli föregångare för resten av världen!