KLIMATAVTAL klart! – Indien tungan på vågen!

klimaschutz-abkommen-indien-beitritt

Klimatavtalet ratificerat…!

I söndags den 25 september meddelade Indiens premiärminister Narendra Modi att Indiens parlament kommer att godkänna Parisavtalet. Indien som är världens tredje utsläppare av CO2 efter Kina och USA blir därför tungan på vågen för att avtalet skall träda i kraft. NU har således  mer än 55 av FN:s ca 200 länder motsvarande minst 55 % av de globala utsläppen ratificerat klimatavtalet från Paris 2015.  VAD HÄNDER NU?  I och med att avtalet har trätt i kraft blir det DAGS FÖR VERKSTAD! Upp till bevis på  nästa årliga FN-möte om klimatet, COP22, i Marrakesh i Marocko i november 2016!!!

FRANKRIKE går före! – Vive la France!

plast-580x387

Ny lag förbjuder plast …..!

Från och med 2020 får inte engångsartiklar som bestick, muggar, tallrikar etc  innehålla mer än 50 % plast baserad på olja. Sedan 2016 är det också förbjudet att sälja plastpåsar. Frankrike har de senaste åren verkligen visat framfötterna i miljö- och klimatfrågorna! Man har t.ex. infört lagar som föreskriver att alla kommersiella byggnader måste ha solceller eller växtlighet på taken, mataffärer får inte slänga livsmedel etc. Frankrike var dessutom drivande för att införa ett 1,5 gradersmål i klimatavtalet i Paris 2015. VIVE LA FRANCE!!!

Stabilt i 20000 år! – NU händer det!

Global uppvärmning 12000 år

Jordens temperatur ”stabil” tills nu!

Sedan förra istiden, för ca 20000 år sedan, har Jordens medeltemperatur ändrats mycket långsamt. Från en medeltemperatur på ca minus 4 grader under istiden, då stora delar av Norra Europa och Nordamerika var täckt av ett kilometertjockt istäcke, till kring 0 grader i modern tid. De senaste 100 åren har Jordens medeltemperatur ökat med 1 grad  på grund av människans direkta påverkan genom förbränning av fossila bränslen, skövling av regnskogar etc. OBS! OBS! OBS! Förändringen i Jordens medeltemperatur har skett 50 gånger snabbare de senaste 100 åren än de tidigare 5000 åren! HUUUGGHHHHAA! För att få en översikt av hela utvecklingen sedan förra istiden för 20000 årsedan kolla följande supervirala  populärversion genom att klicka på följande länk! Timeline Of Earth’s Average Temperature 

 

 

Vattenfalls BRUNKOL – Unga stämmer svenska staten!

k-1-av-1-580x435

Unga stämmer….!

Ett antal ungdomsorganisationer och nätverk, som står bakom det s.k. Magnoliamålet (http://facebook.com/magnoliamalet/), lämnar idag, torsdag den 15 september , kl 1000 in en stämningsansökan till Stockholms Rådhus. Stämningen handlar om att svenska staten bryter mot en rad nationella och internationella  överenskommelser i och med att man i somras  godkände Vattenfalls försäljning av sina brunkolstillgångar i Tyskland.

Ett utdrag:

”Vi anser att försäljningen bryter mot en mängd åtaganden bland annat internationella klimatavtal, Sveriges föreslagna miljömål, statens ägarpolicy, Vattenfalls egen policy och mot det svenska generationsmålet som enligt Riksdagen innebär att vi 2020 ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta utan att orsaka miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser” Vi anser att försäljningen bryter mot en mängd åtaganden, bland annat internationella klimatavtal; de föreslagna miljömålen; statens ägarpolicy; Vattenfalls egen policy; och mot det svenska generationsmålet som enligt riksdagens tolkning innebär att vi år 2020 ska lämna över ett samhälle där ”de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”. (…)Vi anser att försäljningen bryter mot en mängd åtaganden, bland annat internationella klimatavtal; de föreslagna miljömålen; statens ägarpolicy; Vattenfalls egen policy; och mot det svenska generationsmålet som enligt riksdagens tolkning innebär att vi år 2020 ska lämna över ett samhälle där ”de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”. (…)Vi anser att försäljningen bryter mot en mängd åtaganden, bland annat internationella klimatavtal; de föreslagna miljömålen; statens ägarpolicy; Vattenfalls egen policy; och mot det svenska generationsmålet som enligt riksdagens tolkning innebär att vi år 2020 ska lämna över ett samhälle där ”de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”. (…)

WORLD OUTLOOK – Positiva tecken i skyn!

Daddy

Fossila kraftverk = Dödsbo!

Igår, måndag 12 september, satte Tysklands största energiföretag, Eon,  alla sina fossila kraftverk (kol och gas) på den tyska börsen DAX under namnet Uniper. Tanken, dock självfallet inte uttalad, är att avskilja s.k. ”stranded assets” från den friska verksamheten i Eon. Det problematiska i denna aktion är att man låter aktieägarna ta smällen. Aktievärdet kommer sannolikt att urholkas ganska snabbt med tanke på att den övergripande politiken i Tyskland går ut på att avveckla fossila kraftverk så snabbt som möjligt. Dessutom är den kortsiktiga lönsamheten dålig, där många kraftverk framförallt på gassidan har tvingats att ”läggas i malpåse”. För att krydda anrättningen har man valt firma Uniper, som är en ordlek med orden Unique och Performance. HÖJDEN av cynism dock! MEN på det stora hela går utvecklingen åt rätt håll! Det är bara fråga om vem som skall betala!

Även RWE!

Även Tysklands näst största RWE är inne på samma linje! D.v.s. man har insett att fossila kraftverk är s.k. ”stranded assets”. Ingen vill i slutänden sitta med svartepetter! RWE låter också aktieägarna ta smällen. Man kör dock ett mera öppet spel. Man låter det dåliga ligga kvar i moderbolaget RWE och lägger framtiden i ett dotterbolag under namnet Innogy. Här blir ordleken mer trovärdig genom en lek med orden Innovation och Energy.

Även Vattenfall!

Vårt svenska Vattenfall, som ju är det tredje största energibolaget i Tyskland, är också inne på strategin med att avveckla ”stranded assets”. Vattenfall valde dock en tredje lösning! Man sålde sina brunkolstillgångar och lät problematiken med avveckling av fossilenergin tas om hand av andra aktörer. Vattenfall, med den svenska regeringens goda minne, stoppade huvudet i sanden helt enkelt!

Ytterligare tecken i skyn!

Ytterligare tecken på att både marknaden och politiken har vaknat vad gäller omställningen till ett fossilfritt samhälle är den senaste utvecklingen i Kalifornien. I torsdags i förra vecka godkände Kaliforniens guvernör Jerry Brown ett lagförslag som går ut på att CO2-utsläppen i Kalifornien skall minskas med 40 % till 2030 i förhållande till 1990 års nivå. Det är en betydande skärpning mot det som gällde tidigare d.v.s. minska utsläppen till 1990 års nivå till 2020. Ambitionen ligger nu i samma nivå som vad EU förespråkar och betydligt högre än vad Obama har lovat i I FN:s klimatöverenskommelse i Paris 2015 d.v.s. ca 15 % till 2030!

 

USA och KINA godkänner! – HISTORISKT!

1-wzB_viYcSE_MlU39sr9-ww

Parisavtalet på väg att godkännas!

I helgen godkände/ratificerade USA och Kina klimatavtalet från Paris i december 2015. Denna STORA och HISTORISKA händelse inträffade i samband med helgens G20-möte i Kina ( G20 =de tjugo största ekonomierna). USA och Kina, som är de stora utsläpparländerna, har nu lagt grundstenen för att Parisavtalet skall bli officiellt och få en reell verkan för alla FN:s 196 länder.

VAD händer nu?

Att USA och Kina nu har godkänt avtalet kommer med all sannolikhet att innebära att vi innan årets slut kommer att kunna uppfylla de övergripande villkoren i avtalet! För att avtalet skall gå igenom gäller att minst 55 länder motsvarande mer än 55 % av utsläppen måste godkänna avtalet inom ramen för sina respektive parlamentariska processer. I detta nu är godkännandet uppe i ca 40 % av utsläppen baserat på 25 länders godkännande!

Bara slutet på början…..!

MEN du och jag får inte slappna av. Avtalet anger bara ramarna! Det är DU och jag som skall skapa innehållet! Följ climateforlifes MOTTO:  ”Alla måste ta små steg i rätt riktning hela tiden”!!! Det finns anledning att påminna om Winston Churchills bevingade ord: ”Detta är inte slutet, det är inte ens början på slutet, kanske slutet på början”

ELON MUSK och batterirevolutionen!

1-Vd-V45lD02zNClgg2hrS2A

Elon Musk har gjort det igen!

I förra veckan släppte Elon Musk, superentreprenören bakom Tesla, SolarCity, Powerpac etc, nyheten att han har lyckats förbättra batterikapaciteten för Tesla model S, den numera väletablerade elbilen på världsmarknaden i det s.k. premiumsegmentet, med flera tiotals procent! Ett stort genombrott! OCH nödvändigt för en lyckad kommersialisering av den kommande modellen i mellanbilssegmentet! Den senare modellen, i prisklassen ca 300000 SEK, kommer ut på marknaden i USA 2017 och i Europa 2018. OCH den är redan förbeställd i över 400000 exemplar(!!!). För övrigt kan noteras att elbatterier är under ständig utveckling. Den teknik som idag är förhärskande s.k. Litium/Jon-teknik kommer enligt prognosena att halveras i kostnad under de närmaste 5 åren d.v.s. fram till 2020 . Sedan finns det också andra effektivare tekniker på gång nära ett kommersiellt genombrott! OCH då pratar vi verkligen om att dagens bensin- och dieselbilar kan betraktas som fossiler i ordets vidaste betydelse!