Tyskland säger NEJ till kolet …!

 

NEJ …!

I lördags morse, 26/1, enades den s.k. kolkommissionen i Tyskland om att fasa ut all kolkraft till 2038. Kommissionen består av 28 medlemmar med ministrar från närmast berörda förbundsstater (Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsen och Sachsen-Anhalt), de större energibolagen, kolgruveindustrin och miljöorganisationer. D.V.S. det råder en bred enighet om att säga NEJ till kolet.  Efter en maratonförhandling på 21 timmar kunde man enas om att rekommendera Tysklands förbundsdag att ta beslut senare i vår.

Modigt …!

GRATTIS Tyskland! Förslaget till beslut är modigt! Betänk att kolet står för uppemot 40 % av Tysklands elförsörjning och att landets resterande kärnkraft, motsvarande 10 -15 % av elförsörjningen, också skall stängas av inom kort (2022)!

Rivstart …!

Utfasningen kommer att rivstarta genom att en fjärdedel, ca 12 Gigawatt, av Tysklands f.n. totalt 45 Gigawatt installerade aktiva kolkrafteffekt skall fasas ut redan 2022. Till 2030 försvinner ytterligare 17 Gigawatt. OCH resterande 16 Gigawatt skall bort till senast 2038. I rekommendationerna ingår också att Förbundsdagen skall besluta om ett finansiellt stöd på 40 miljarder Euro för strukturåtgärder i de förbundsstater som är närmast drabbade respektive till kolgruveindustrin och energibolagen. Kolet  i Tyskland år ”snart” inom lås och bom!

Stenkol bakom galler!

CODE RED i Australien …!

50 grader …!

Just nu pågår en extrem värmebölja i Australien. Sedan ett par veckor tillbaka är temperaturen uppemot 50 grader på dagarna och 35-40 grader på nätterna! Myndigheterna har gått ut med ”Code Red”, vilket bland annat betyder att man skall hålla sig inomhus! Människor och djur lider! Temperaturnivåerna är så höga att fladdermöss faller döda ner från träden av värmestress. De mörka och mörkröda nyanserna på kartan ovan, d.v.s. i södra Australien, betyder temperaturer på uppemot 50 grader. MEN hela Australien ser ut att brinna!

1 grad …!

Enligt australiska regeringens årliga rapport ”State of the Climate 2018” har genomsnittstemperaturen i Australien ökat med över 1 grad sedan 1910, men med en ökande tendens under de senaste årtiondena. 1 grad kan tyckas lite, men små långsiktiga temperaturförändringar på Jorden vid markytan respektive i haven ger stort utslag i form av kortsiktiga extremväder som värmeböljor, stormar etc. OBS! Just nu är vi på väg mot 3-4 grader i slutet på detta sekel! Kurvan för CO2-utsläpp MÅSTE brytas senast 2020 och halveras till 2030 respektive elimineras till 2050 , enligt FN:s klimatpanel IPCC i dess senaste katastrofrapport från oktober 2018!!! 3-4 grader! HHUUGGHHHAAA!

Greta Thunberg …!

Det är lätt att hålla med Greta Thunberg! Greta är en 16-årig skoltjej från Stockholm som skolstrejkar utanför Riksdagshuset varje fredag. Hon har gett klimathotet ett ansikte över hela världen sedan hon startade sin skolstrejk i samband med det svenska valet i september 2018!  På väg till World Economic Forum i Davos nu i veckan säger hon: ”Some people say that we are not doing enough to fight climate change. But that is not true! Because to ”not to do enough” you have to do something. AND the truth is we are basically not doing anything”.  Anm. I Davos träffas världens politiska ledare, företagsledare, olika intresseorganisationer etc  varje år i januari för att ta ut trender inför det kommande året. En stilla förhoppning! LYSSNA på Greta!!!

Elbilen på frammarsch …!

Över 2 miljoner …!

I fjor, under 2018, såldes för första gången över 2 miljoner elbilar på årsbasis (källa: Center of Automative Management, CAM, i Bergisch Gladbach i Tyskland). Den totala marknadsandelen ligger än så länge på beskedliga 2,4 % globalt sett. MEN det intressanta är ökningstakten. I Kina, som är det land som hittlls driver utvecklingen med 60 % av volymen är tillväxten 62 % jämfört med föregående år. I USA med 25 % av volymen är tillväxten ännu högre lika med 86 %.

Exponentiellt …!

Tillväxten är alltså exponentiell, viket gör att marknadsandelen kan öka ganska snabbt! Kolla  följande räkneexempel! Antag  en fördubbling av antalet nya elbilar varje år under de närmaste 5 åren. Resultat! Efter 5 år är marknadsandelen uppe i 100 %!!! Antagandet är kanske lite väl optimistiskt, men exemplet visar att med en exponentiell tillväxt så kan det gå snabbt!

Drivers …!

Vad är det som driver utvecklingen ? Först och främst så har bilindustrin världen över insett att fossilbilar inte tillhör framtiden! Kunderna efterfrågar inte fossilbilar helt enkelt! OCH det i sin tur beror på den politik som bedrivs kring bilutsläpp etc. Inom EU sänks nu gränsvärdena successivt för bilarnas CO2-utsläpp.  F.o.m. 2020 gäller den nya utsläppsgränsen 95 g CO2/km från nuvarande 120 g CO2/km. Därefter kommer gränsvärdet att sänkas successivt med ytterligare 40 % fram till 2030.

Förbud …!

Förbud är ytterligare en politisk reglering som har betydelse! Det handlar om att flera länder nu har eller kommer att införa förbud mot försäljning av nya fossilbilar.  Sverige t.ex. kommer enligt den s.k. Januariöverenskommelsen mellan partierna S, MP,C och L att införa ett sådant förbud att gällla f.o.m. 2030. I Danmark gäller samma sak! Norge har varit mest progressiva och satt förbudsårtalet till 2025! I flera andra länder som Nederländerna, Frankrike, Storbritannien m.fl. gäller också förbud med varierande gräns för årtalet!

Franska revolutionen 2.0 …!

2 miljoner …!

2 miljoner fransmän har hittills anslutit sig till en kampanj, ”The Case of the Century”, mot den franska staten för att den gör för lite  åt den globala uppvärmningen! Rena franska revolutionen! Det är den hittills största folkliga manifestationen i modern tid i Frankrike. Det hela började med att 4 miljöorganisationer, bl.a. Greenpeace och Oxfam, stämde franska staten i december 2018 för att dom inte upfyller löftena i Paris-avtalet.

Villrådig …!

President Emmanuel Macron är nu som åsnan mellan två hötappar! Villrådig! Dels har han 1,2 miljoner fransmän, ”Gilet Jaunes” (Gula Västarna), som går i andra riktningen och protesterar genom folkliga uppror varje helg i franska städer mot höjda bensinpriser och dels har han nu kampanjen, ”The Case of the Century”, som med alla medel, inklusive höjda bensinpriser vill stoppa den globala uppvärmningen.

Trend …

Att ta till juridiken som vapen mot regeringar och stater som inte agerar mot klimatförändringarna har blivit en trend. Konceptet ”Folket mot staten” är en vinnare.  I Nederländerna har man nått ända in i kaklet. OCH folket har fått rätt! I ett domstolutslag i överdomstolen i Haag i oktober 2018 refuserades statens överklagan mot kampanjen ”The Urgenda campaign”. Kampanjen kräver att Mark Rutte´s regering höjer ambitionen från en minskning av växthusgasutsläppen med 17 % till 25 % 2020 i förhållande till 1990 års nivå.

Prejudicerande …

Ledaren för kampanjen mot staten, Marjan Minnesma, konstaterar att Nederländerna med sin låglandskaraktär ligger i frontlinjen för konsekvenserna framförallt med hänsyn till de förväntade havsnivåhöjningarna. Hon menar att domstolsutslaget i Haag kommer att bli prejudicerande för motsvarande processer som pågår världen över. Staten kan överklaga till Högsta Domstolen, men det är mindre troligt. Enligt en talesperson för staten, Paul van Zanden, är kravet 25 % till 2020 överkomligt. Som en konsekvens  kan en av två helt nystartade kolkraftverk behöva stängas! Välkommen till verkligheten!

Vita Huset …!

I sammanhanget kan också påminnas om den pågående processen mot Vita Huset i samma ärende.  Ett 20-tal ungdomar, ”Youth vs Gov”, stämmer USA:s regering  för att dom blir berövade sin framtid. Denna klagan väcktes redan på f.d. president Obamas tid. Ärendet har vandrat genom flera instanser efter överklaganden, men är nu framme vid vägs ände! Enligt ett domstolsutslag i mars 2018 återstår nu  bara två vägar för Trump – att acceptera en rättegång eller att överklaga till Högsta domstolen! Läs mer på http://climateforlife.se/snaran-dras-at/

VW tvättar på riktigt …!

Tvättar varumärket …!

Startar elbolag ! Volkswagen meddelade i förra veckan att man startar elbolaget ”Elli” för försäljning av el helt baserad på förnyelsebar produktion. Bolaget kommer att vända sig till både VW-innehavare och övriga såväl privat- som företagskunder för normal elkonsumtion d.v.s. för all elkonsumtion inklusive elbilar.

Nischat elbolag …!

Den försa elen skall börja levereras redan i februari i år. När företaget är helt utvecklat 2020 skall en hel del andra tjänster kopplade till elförsäljning som avräkning etc. tillhandahållas  men även fysiska produkter inom laddinfrastruktur som laddstolpar, laddboxar och övriga laddtillbehör. M.A.O. det handlar om ett normalt elförsäljningsbolag. men med fokus på elektrifiering av bilparken!!!

Dieselskandalen vändpunkt …!

Sedan den stora avgasskandalen med fusk med dieselbilarnas utsläpp briserade hösten 2015 har VW drabbats av stora ekonomiska förluster till följd av återtagna bilar och tunga juridiska processer med stora böter som följd. I spåren av dieselskandalen plus som följd av den allmänna trenden i bilvärlden  har VW också beslutat att satsa på elektrifiering. Senast 2025 skall VW tillverka en miljon elbilar per år. OCH fram till dess ha tillverkat över tre miljoner elbilar. Slutsats!!! NU tvättar man på riktigt och släpper s.k. greenwashing av fossilbilarna! Sent skall syndaren vakna! Heja Volkswagen!

EXXON – Kan inte mörka längre …!

Snaran dras åt för Exxon. Förlorade i Högsta domstolen!

Högsta domstolen …!

Exxon, ett av världens största oljebolag, förlorade nyligen i USAs högsta domstol ett mål där man överklagade staten Massachusetts begäran att få ut handlingar kring hur Exxon redan på 70-talet kände till fossila bränslens koppling till den globala uppvärmningen och konsekvenserna för Jordens klimat. Exxon, som överklagat denna begäran i flera lägre distanser sedan 2015, har nu inget val. Handlingarna, som förväntas verifiera hur Exxon vilselett sina konsumenter i årtionden, måste nu lämnas ut snarast.

Tobaksindustrin  fick betala …!

Detta innebär att Massachusetts överåklagare Maura Healey nu kan fortsätta sin process mot Exxon. Kärnan i processen handlar om konsumentbedrägeri riktat mot  Massachusetts 7 miljoner konsumenter.  Processen kan jämföras med en liknande konsumenttalan mot tobaksindustrin i början på 2000-talet som resulterade i enorma böter på flera hundra miljarder dollar. Läs mer på  http://climateforlife.se/exxon-snaran-dras-at/

Får återverkningar …

Processen i Massachusetts kan komma att få återverkningar i form spridningseffekter till  andra stater . I New York pågår redan en motsvarande process. OCH det är mycket möjligt att det kommer att sprida sig till flera andra stater med motsvarande konsument-skyddslagar som i Massachusetts .

Över hundra miljoner …!

De stater som i så fall närmast kan vara aktuella för liknande processer är Kalifornien, Florida, Hawaii, Maine, Ohio, Vermont och Washington. OCH nu pratar vi inte om Massachusetts 7 miljoner konsumenter utan om över hundra miljoner konsumenter. Eftersom det rör sig om en konsumenttalan mot Exxon bedöms konsekvenserna av en i slutänden eventuellt fällande dom utifrån antalet drabbade konsumenter. I en talan med över hundra miljoner drabbade konsumenter kan konsekvenserna bli mycket kännbara för Exxon!

Ett halmstrå …!

Exxons huvudargument för att inte lämna ut handlingarna baserade sig bokstavligt talat på ett halmstrå. Man hävdade att Massachusetts inte hade laglig rätt att föra talan mot Exxon eftersom man sålde sina produkter via franchisetagare.  Detta argument tillbakavisades av både Massachusetts Maura Healey och nu av Högsta domstolen! Exxon! Varsågod och skölj! De framtida processerna  får visa var vi hamnar, men skadan är redan skedd för Exxon genom all negativ publicitet. OCH deras ihärdiga vägran hittills tyder på att man har något ytterst allvarligt att dölja!!!

MUSK erövrar Kina …!

 

Breaking News …!

Nu är det klart! Under hela förra året har Elon Musk förhandlat med Kina om att bygga en megafabrik för en årsproduktion av 500000 Tesla modell 3 utanför Shanghai i industriområdet Lingang. En av stötestenarna har varit att hittills har utländska biltillverkare i Kina endast fått äga 50 % av verksamheten. Elon Musk har nu lyckats bryta igenom denna barriär! Tesla kommer således att etablera sig på världens största elbilsmarknad och äga 100 % av den nya fabriken, som skall byggas i år och leverera de första bilarna i slutet på 2019. Under 2020 skall man vara uppe i full produktion. Heja Elon Musk! Hero of our time!

Big Five för klimatet …!

You can do it …!

Climate for Life upprepar gärna och ofta sitt motto och mantra ”You can do it”! Uppmaningen vänder sig till DIG som enskild individ! Faktum är att alla kan göra något åt de stora bovarna i den globala uppvärmningen! De stavas: Big Five! Det handlar om Energiförsörjning, Transporter, Skogsskövling, Köttkonsumtion och Konsumtion i allmänhet!

DU kan …!

DU kan påverka Energiförsörjningen genom att spara på el och värme och välja energiavtal baserat på förnyelsebar energi! DU kan påverka Transporter genom att åka mer kollektivt, samåka, ta tåget istället för flyget, köra förnyelsebart med el eller biobränsle! DU kan påverka Skogsskövlingen  genom att undvika livsmedel baserade på palmolja (över hälften av Borneos regnskogar har fått lämna plats för palmoljeväxter) och genom att agitera politiskt eller via organisationer som Greenpeace! DU kan påverka Köttkonsumtionen genom att dra ner på köttätandet, välja kött med mindre klimatpåverkan som fågel och fisk! DU kan påverka Konsumtion i allmänhet  genom att utgå   från de ”5 R:en” lika med Refuse, Reuse, Reduce, Recycle, Rot i nämnd ordning!

1,5 grader …!

Enligt FN:s klimatpanel IPCC räcker det inte att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader utan vi måste sänka taket till 1, 5 grader. Detta kommer att kräva transformativa förändringar inom alla sektorer i samhället d.v.s, inom politiken, inom den offentliga sektorn, inom näringslivet och inte minst på individnivå där betydande beteendeförändringar kommer att krävas! MOTIVET är enkelt! Vi har lånat planeten Jorden av våra barn och kommande generationer! Om vi fortsätter att förbruka Jordens resurser motsvarande FYRA jordklot (Sverige) finns det inget jordklot att lämna tillbaka!