Kategoriarkiv: e) DU gör ….

På egen el!

Förlegade vanor …!

Allmänt upprop! Bort med invanda, gamla och förlegade vanor! Kolla! Climateforlife kör på egenproducerad el till 100 %! Solcellerna producerar över 10000 kWh per år! Elbilen ”tar” 1,4 kWh per mil! Med en körsträcka på 1500 mil per år räcker det och blir över för del av annan elförbrukning som hushållsel och export till elnätet! Många frågor? Att satsa på solceller och elbil är beslut kantade av många frågor!

Solceller …!

Mr Bond reder ut begreppen!Här finns alla frågor och svar! Läs på http://climateforlife.se/category/vem-gor-vad/httpclimateforlife-sedu/mr-bond-solceller/

Elbil …!

Mr Bond reder ut begreppen! Här finns alla frågor och svar! Läs på http://climateforlife.se/category/vem-gor-vad/httpclimateforlife-sedu/mr-bond-elbil/

UPPROP inför 2018!

Ropar på hjälp …!

Climate for Life ropar på hjälp och bjuder i gengäld  här på ett antal förslag till nyårslöften, som alla handlar om att bli PLANETSKÖTARE under 2018!

(1) Prioritera …!

IDÉ till nyårslöfte! PRIORITERA! Prioritera klimatfrågan och ge den en skjuts framåt i dina tankar under 2018! VISSTE du t.ex. att vi i västvärlden måste sänka vårt CO2-avtryck rejält för att skapa utrymme för de fattiga länderna och deras ekonomiska utveckling? I Sverige t.ex. är våra genomsnittliga utsläpp 8 ton CO2 per person och år. Vi måste ner till 1-2 ton per person och år för att den ”globala ekvationen” skall gå ihop!

(2) Prata …!

IDÉ till nyårslöfte! PRATA! Gör något som är bra för klimatet varje dag under 2018! VISSTE du att den mest självklara åtgärden också är den enklaste att utföra! Att prata!  Var aktiv och prata om klimatet varje dag med DINA nära och kära, på arbetet, på bussen etc. Det handlar om en folkrörelse! Alla måste hjälpas åt! Alla måste ta små steg i rätt riktning hela tiden!

(3) Lära ..!

IDÉ till nyårslöfte! LÄRA! Ta reda på mer om klimatfrågan än vad DU redan vet! VISSTE du t.ex. att Jordens medeltemperatur redan har ökat med drygt 1 grad under de senaste 100 åren efter att ha varit ”stabil” dessförinnan i över 10000 år!

(4) Reflektera …!

IDÉ till nyårslöfte! REFLEKTERA!  Reflektera över din konsumtion av varor och tjänster! VISSTE du att en bra väg mot hållbar konsumtion är att utgå från de ”5 R:en” (1) Refuse, (2) Reduce, (3) Reuse, (4) Recycle och (5) Rot! Observera att Recycle/Återvinning kommer långt ner på listan! OCH att Rot/Skräp kommer allra sist!

(5) Lyssna …!

IDÉ till nyårslöfte! LYSSNA! Lyssna noga på våra politiker under valåret 2018 och låt klimatfrågan få extra tyngd i ditt val! VISSTE du att det råder borgfred i politikersverige om klimatet?  F.o.m 1 januari 2018 gäller en partiöverskridande klimatöverenskommelse! Den säger att vi skall vara koldioxidneutrala till senast 2045, att den s.k  klimatlagen skall gälla oavsett regering och styra regeringens arbete enligt en 4-årig handlingsplan och att regeringens agerande skall granskas av en oberoende kommitté varje år.

(6) Sprida ….!

IDÉ till nyårslöfte! SPRIDA!  Sprid Climate for Life:s inlägg i dina nätverk under 2018!  På webben, på Facebook, på Instagram och på LinkedIn!  VISSTE du att klockan  är ”fem i tolv”?  Vi är på god väg att missa 2-gradersmålet och gå mot en global uppvärmning på 3-4 grader!!!  Snälla!!! Bli PLANETSKÖTARE under 2018!!! Enkelt!!!  Sprid Climate for Life:s inlägg vidare!!!

 

 

Mr Bond delar ut julklappar!!!

Mr Bond …!

Mr Bond, Nils A Bond, ser tillbaka på året som gått med fokus på klimatet! Han delar här ut både hårda (han dissar!) och mjuka (han hissar!) julklappar!

Först hårda …!

(1) IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)! Får en hård julklapp för att ni även i år på klimatmötet i Bonn skjuter de viktiga frågorna framför er såsom hur de rika länderna skall finansiera de fattiga länderna och hur s.k. INDC:S (Intended Nationally Determined Contributions) skall realiseras d.v.s. genomförande av varje lands klimatlöfte!

(2) Donald Trump! Får en hård för beslutet i juli att hoppa av Paris-avtalet och för att han fortsätter att montera ner allt som den tidigare Obama-administrationen byggde upp för att skydda miljön och rädda klimatet!

(3) Sveriges politiker! Får en hård kollektivt för att både ni inom den rödgröna regeringen och ni i den borgerliga alliansen gör partipolitik av klimatfrågan! OBS! Löven o Co och Kristersson o Co! Klimatfrågan är gränsöverskridande  och är varken vänster eller höger! Skärpning! Klimatlagen som ni kom överens om ifjor skall nu verkställas! Inget mer partitjäbbel!!!

(4) Norge! Får en hård för att ni fortsätter att spela ett dubbelspel vad gäller oljan! Å ena sidan divesterar ni enorma summor (300 miljarder NOK) från oljefonden i form av försäljning av värdepapper baserade på fossila bränslen! Å andra sidan pumpar ni upp olja för glatta livet ur Nordsjön och skäms inte för att sälja nya exploateringslicenser i känsliga Arktis och er del av Barendts hav! Fy! Hur långt kan man gå för att rädda den sista norska kronan på klimatets bekostnad!

Mjuka …!

(1) Donald Trump! Får också en mjuk för att du fortsätter att vara Tjalle Tvärvigg i klimatfrågan! Ditt motstånd och förnekelse av både vetenskap och konsekvenser enar alla oss andra! Du blundar och vi ser och agerar! I år har vi ju sett flera bevis på konsekvenser av  klimatförändringarna såsom orkaner i Florida och i den karibiska övärlden (Harvey, Irma, Maria m.fl), skogsbränder i Kalifornien och inte minst all pågående migration, uppemot 100 miljoner på flykt, till följd av direkta och indirekta konsekvenser av klimatförändringarna!

(2) Alla entreprenörer inom ny energi! Får en extramjuk för att ni har satt igång en revolution inom vind, sol, batteritillverkning, energieffektivisering etc. Idag byggs det minst 3 stora vindkraftverk och installeras minst 30000 solceller VARJE TIMME! OCH 90 % av alla nyinvesteringar inom energiförsörjningen fram till 2040 kommer att gå till förnyelsebara akternativ!

(3) Alla vardagshjältar! Ingen nämnd ingen glömd! Får en extraextramjuk  för allt det arbete och all den passion ni lägger ner för att lyfta fram klimatfrågan som en av de stora ödesfrågorna i vår tid! Bra jobbat alla ni som arbetar för förändringarför att uppfylla 2-gradersmålet i er yrkesroll, inom ideella organisationer och inte minst i vardagen! OCH tack för att ni lever som ni lär och är förebilder för en ständigt växande folkrörelse i klimatfrågorna!

Climate for Life …!

Climate for Life och Mr Bond önskar er alla trogna läsare på webben, facebook och instagram under året en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Mr BOND köper elbil – Del 3!

Nu har det hänt….!

Mr Bond köpte elbil i förra veckan efter en grundlig research av marknaden och efter att ha tacklat alla de frågor han ställde upp från början. Vilken teknik? Ren elbil, hybridbil, laddhybrid etc? Hur ser familjens framtida transportbehov ut? Bilpool? Finansiering? Hur hantera familjens befintliga bilar? Som i många andra komplexa beslutssituationer har även Mr Bond fått kompromissa med sina ideal. IDEALET: Ren elbil med räckvidd och pris som en fossilbil i partnerskap med likasinnade PLANETSKÖTARE.

Marknaden …!

Eftersom Mr Bond ganska snabbt kom fram till att gå ”all in” och satsa på en ren elbil handlade det om ett relativt begränsat utbud på marknaden som i någon mån har närmat sig idealet. Vad gäller rena elbilar finns det 3-4 bilmärken i medelbils- till småbilsklassen med räckvidd på 20-30 mil att välja på. Men utvecklingen går fort och redan om 1-2 år kommer det att dyka upp fler alternativ med något längre räckvidd såsom bl.a. GM:s Bolt i form av Opel Ampera-E och Tesla modell 3. Men Mr Bond är rädd om sin image som PLANETSKÖTARE och kan inte vänta!

Hur har Mr Bond tacklat frågorna?

Den svåraste frågan att tackla för Mr Bond har onekligen varit frågan om kapitalförstöring  och att en bilinvestering i grunden är en privatekonomisk dålig affär. I de allra flesta fall står en bil oanvänd en större del av dygnets 24 timmar. OBS! Motivet till bilinvestering finns ju ändå i många fall antingen genom att bilen används som ett arbetsredskap eller för pendling. I Mr Bonds och hans familjs fall gäller dock inte denna situation. Hur göra? Eftersom familjen bor i Skanör utanför egentligt storstadsområde är etablerade bilpooler som Audis ”Join the circle”, Sunfleet, Move it etc inte aktuellt! Mr Bond har därför osökt kommit in på att i egen regi arrangera ett mera löst bilpoolskoncept baserat på intressenter inom familjen och den närmaste bekantskapskretsen.

Komplex beslutssituation…!

Som nämnts inledningsvis har Mr Bond ställts inför en komplex beslutssituation, vilket i vissa fall kräver besvärande kompromisser! Ett eget bilpoolskoncept har tyvärr inte gått att få ihop. Rent allmänt finns det ett intresse, men det stupar på en hel del praktiska frågor. Gemensamt privat ägande över familjegränser är inte så lätt att lösa!

Mr Bond kompromissar…!

Mr Bond gör därför trots allt en investering i en ny ren elbil! Han väljer dock att finansiera köpet genom privatleasing. Med denna finansieringsform begränsas risken för en riktigt dålig privatekonomisk affär. Andrahandssvärdet kan bli riktigt dåligt med hänsyn till den snabba tekniska utvecklingen på elbilsområdet! Den ena av familjens två fossilbilar säljs direkt. Den andra behålls under en övergångsperiod tills den nya situationen har satt sig. Den säljs sannolikt också ganska snart! Kapitalförstöringsargumentet jobbar Mr Bond vidare på. Planen är att få till ett bilutbyte inom den närmaste familjekretsen med målet att bara ha en bil per familj.

Selektering av bilmärke…..!

Det finns ett antal kriterier att ta hänsyn till såsom pris, räckvidd, design, prestanda, körkomfort, laddmöjligheter, driftskostnader etc. Priset har naturligtvis i de allra flesta fall betydelse! Baserat på det märkesutbud som företligger kan man säga att privatleasing-avgiften ligger mellan 4000-6000 SEK per månad. I Mr Bonds fall balanseras denna avgift i stort sett av drift- och underhålls-kostnader och avskrivning för den bil som säljs. Räckvidd och laddmöjligheter är i stort sett likvärdigt för samtliga aktuella bilmärken, åtminstone sett ur Mr Bonds perspektiv. Några mil hit eller dit har ingen betydelse så länge räckvidden åtminstone är över 20 mil. Man får ändå planera sin körning med hänsyn till batterikapaciteten! Några tiondelar av en sekund i acceleration har inte heller haft någon betydelse! Förutom priset har det i Mr Bonds fall framförallt handlat on design och körkomfort d.v.s. som alltid när allt annat är på plats handlar det om ren KÄNSLA!!!

 

Bryt RADIOTYSTNADEN!

Tystnadsspiralen!

Det är väl belagt i flera undersökningar att ”Radiotystnad” får en självuppfyllande effekt! Om ”ingen” pratar om den globala uppvärmningen så väljer DU också att vara tyst, Media väljer att vara tyst, Politikerna väljer att vara tysta etc. VIPS, så har man en tystnadsspiral! Ett ofta förekommande argument är ”men  (alla dessa men! Huhhh!) vad kan jag göra?” Svaret är: Ingen kan göra allt, men alla kan göra något! Så! Att börja prata om den globala uppvärmningen bland familj och vänner är ett bra första steg!

Inkörsporten!

Inkörsporten är som alltid i obekväma frågor att komma över en tröskel genom att sätta sig in i frågan, vilket automatiskt leder till ett ändrat ”mindset”. TIPS! Läs denna blogg regelbundet! Andra undersökningar visar också att argument som att klimatomställningen kommer att skapa nya jobb och en bättre ekonomi biter inte! Moralfrågan är mycket viktigare! Känn på den här! Den globala uppvärmningen riskerar att innebära en ohållbar framtid för dina barn och barnbarn! Vill DU det?  Samvetet och moralen skiljer oss trots allt från de flesta djur. Kolla Charles Darwin och hans visdomsord nedan!

0-yfsiot9ipw9hzc3r

Mr BOND: Nu får det vara nog!

sand-head-e1442955908669[1]

Löfven/Lövin dubbelfel!

Nu kan inte Mr Bond vara tyst längre! OBS!  Vill DU veta mer om mr Bond och hans mission läs på http://climateforlife.se/inspireras-av-mr-bondnils-a-bond/. Mr Bonds reaktion: ” Först utmanar regeringen Löfven klimatavtalet i Paris genom att lättvindigt sälja av Vattenfalls brunkolstillgångar i Tyskland för fortsatt ohämmad exploatering.  Sedan visar paret Löfven/ Lövin återigen sitt förakt (förhoppningsvis oförstånd) för Parisavtalet genom att godkänna en straffskatt på solenergi.”

Den s.k. ”idiotskatten”    !

Alla solcellsanläggningar för el till privat bruk större än en viss storlek (250 kW) skall åläggas att betala energiskatt. Skall man betala skatt för den el man producerar till sig själv??? Hallå! Nu får det ändå vara nog!  Verkar som Löfven/Lövin har fått allting om bakfoten! D.v.s. dom har under den senaste tiden i handling visat att Mammon styr i första hand! Det där med miljön och den globala uppvärmningen sparar vi till kommande generationer!

Omvändelse under galgen ???

Mr Bond har dock noterat att en del tecken tyder på att Regeringen Löfven tvingas att tänka om i den här frågan! Protesterna från näringsliv, miljörörelser etc har varit unisona sedan skatten infördes för ca 2 månader sedan! Finansminister Magdalena Andersson meddelade idag onsdag 31 augusti att skatten skall ses över och att man jobbar för fullt med få ner skatten till den lägsta nivån (!?) Vad nu det betyder! I det här fallet finns det bara två alternativ – antingen skatt (oavsett nivå) eller ingen skatt!

Mr Bond om kolförsäljningen!

För att vi överhuvudtaget skall ha en chans att begränsas den globala uppvärmningen till under 2 grader måste merparten av idag kända koltillgångar stanna i marken. Punkt! Tilltaget att genom reella tunga politiska beslut utmana Parisavtalet är värre än Donald Trumps valtaktiska demagogi att bryta upp Parisavtalet, att idiotförklara alla som tar den globala uppvärmningen på allvar etc, etc. Läs mer om den tankeväckande liknelsen mellan  Löfven och Trump på http://climateforlife.se/lofven-satter-paris-avtalet-ur-spel/

MR BOND till ÅSA ROMSON – Tips nr 7!

Daddy

Tips nr 7 – Dags för VERKSTAD!

Åsa Romson utmanade andra länder under klimatförhandlingarna i Paris i december 2015 till att följa  Sveriges exempel att ha som mål att bli klimatneutrala till (OBS!) 2030.  I praktiken innebär detta att varje svensk i genomsnitt skulle sänka sitt CO2-avtryck från f.n. 10 ton CO2 per år till 1 ton per år under de närmaste 15 åren. Mr Bond säger HUGGHHHAA! Tufft mål!

Mr Bond pekar på Johan Rockström!

Johan Rockström,  föreståndare för Stockholm Resilience Center och en av Sveriges mest kända vetenskapare i miljö- och klimatfrågor, menar att målet att varje svensk skall minska  från 10 ton till säg 1 ton per år till 2030 är möjligt. I själva verket är det Johan Rockström som har planterat detta mål i både Stefan Löfvens och Åsa Romsons huvuden!

Rockströms recept!!!

Rockström rekommenderar att börja med en s.k. Livsrevision! Gå igenom vad DU kan göra inom uppvärmning och el (övergång till förnyelsebart ger upp till 2 ton per års minskning), fortsätt med transporter (mer kollektivt, bättre planering, digitala möten, miljöbil istf fossilbil), fortsätt med mat (minska nöt-och griskött, öka säsongens grönsaker och frukter, nej till palmolja och liknande regnskogshotande livsmedel), fortsätt med att använda prylar baserade på mer delad, cirkulär och återvinnande ekonomi. OCH slutligen ställ krav på minskade offentliga utsläpp och inse att allt hänger ihop med  de planetära gränserna! Kort och gott! Bli en PLANETSKÖTARE!

Åsa Romsons recept???

Mr Bond sympatiserar med angreppssättet att vända sig direkt till gräsrotsnivån, men utan en övergripande politiskt förankrad klimatstrategi går det inte! D.v.s. nu vill vi se Stefan Löfvens och Åsa Romsons recept! Varje dag utan en sammanhållen och realistisk klimatstrategi knaprar på den korta tid som står till förfogande oavsett om det handlar om 15 eller 25 år! Så! LÄGG NER SNACKET! DAGS FÖR VERKSTAD!

MR BOND till ÅSA ROMSON – Tips nr 6!

Daddy

Tips nr 6 – Baxa fordonsflottan över blockgränsen!

Mr Bond tycker att det är hög tid att baxa utredningen om en fossilfri fordonsflotta över blockgränsen! Målet att ha en fossilfri fordonsflotta lades fast under alliansregeringen 2013/2014. Tiden går och vi kommer närmre och närmre målåret 2030. VAD händer? Det är ju faktiskt så att denna omställning förutsätter ett relativt komplicerat samspel mellan flera olika aktörer såsom samhället med dess infrastruktur, fordonsindustrin, politikerna och regelsystemen och sist men inte minst  fordonsanvändarna!

Bakgrunden!

Under förra regeringen, på uppdrag av dåvarande energiminister Anna-Karin Hatt, tillsattes en utredning, den s.k. ”Fossiloberoende fordonsflotta 2030”, under ledning av professor Thomas B Johansson. Utredningen presenterades under pompa och ståt av  Anna-Karin Hatt och Thomas B Johansson under våren 2014. De viktigaste resultaten gick ut på att genom en mix av åtgärder såsom ökad kollektivtrafik, energieffektivare fordon och övergång till biodrivmedel och eldrift minska fossilberoendet med 80 % till 2030 och med 100 % till 2050!

Sedan dess! Tystnad!

Sedan utredningen presenterades har det varit märkligt tyst! Kan det ha gått blockpolitik i frågan? Mr Bond undrar! Är det så trögt att flytta utredningsresultatet över blockgränsen? Eller vad handlar det om? Det har hörts ett lätt hummande från Stefvan Löfven om utredningens förslag om Bonus Malus-principen d.v.s. någon form av piska och morot, som innebär att fordon med ”höga” CO2-utsläpp beskattas och de med ”låga” utsläpp  subventioneras. MEN det lär rinna en del vatten innan ett sådant system sjösätts. OCH tid finns det inte gott om i det här fallet!

Börja baxa!

”Den osynliga handen”/marknaden räcker inte! DU, jag, Mr Bond! Ja, alla inklusive näringslivets företrädare vill ju veta hur vi skall förhålla oss till det uppställda målet i vardagen vid nästa fordonsköp, vid val av transportalternativ, vid resplanering, vid transportplanering etc. Alla transportbeslut som tas idag här och nu riskerar att gå i helt fel riktning. Så BÖRJA BAXA!

 

Mr Bond till ÅSA ROMSON – Tips nr 5!

Daddy

Tips nr 5 – Dags att slakta heliga kor!

Mr Bond rekommenderar att riksdagsbeslutet från 1993 om Sveriges älvar d.v.s. att skydda Sveriges 4 st hittills outbyggda s.k. nationalälvar rivs upp. Det har hänt mycket de senaste decennierna! Bl.a. har den globala uppvärmningen tagit fart och hotar levnadsvillkoren för vårt gemensamma hem – planeten Jorden. Ca 200 länder har förbundit sig att via klimatavtalet i Paris i december 2015 stoppa upp takten i den globala uppvärmningen. Utvecklingsländerna  förväntar sig solidaritet av de utvecklade länderna i västvärlden och ett ansvarstagande för minskning av de globala CO2-utsläppen.

Sverige i guldläge!

Sverige befinner sig i ett guldläge ur CO2-synpunkt i och med att vårt energisystem, exklusive transporter, f.n. är praktiskt taget koldioxidfritt. Ur elsynpunkt sker energitillförseln  baserat på vattenkraft och kärnkraft. Ur uppvärmningssynpunkt handlar det i huvudsak om biobaserad fjärrvärme, spillvärme, värmepumpar etc. Vi har till och med mage att kosta på oss lyxen att diskutera en förtida avställning av kärnkraften.

Använd älvarna!

Mot bakgrund av den sedan 1993 betydligt ändrade omvärldsbilden och det faktum att Sverige praktiskt taget badar i energitillgångar är det synnerligen cyniskt att inte ifrågasätta riksdagbeslutet om de outbyggda nationalälvarna. Det handlar om Kalix älv, Torne älv, Pite älv och Vindelälven. Sammantaget representerar dessa älvar en energitillgång i samma storleksordning som hälften av kärnkraften! Mr Bond kan bara konstatera att förr eller senare måste kärnkraften ersättas! Att ersätta med ny kärnkraft är inte politiskt gångbart om man ser till historiken! Så nu ÄR DET DAGS ATT SLAKTA HELIGA KOR!

Mr Bond till ÅSA ROMSON – Tips nr 4!

Daddy

Tips nr 4 – Stoppa Vattenfalls försäljning av brunkol!

Stoppa Vattenfalls försäljning av brunkol i Tyskland innan det blir pinsamt! Mr Bond m.fl. har reagerat på regeringen och Åsa Romsons, framförallt i ljuset av hennes roll som klimatminister, hantering av Vattenfalls/Sveriges CO2-utsläpp i Tyskland. Sverige/Vattenfall släpper ut dubbelt så mycket CO2 i Tyskland som de samlade totala utsläppen i Sverige! Jo! DU läste rätt! Det handlar om ca 100 miljoner ton CO2 per år!

En perfekt lösning!!! ???

Med Åsa Romsons goda minne har regeringen via Näringsdepartementet och Mikael Damberg gett Vattenfall i uppdrag att sälja brunkolet i Tyskland. Mr Bond förstår inte logiken! Problemet med CO2-utsläppen försvinner ju inte för att t.ex. en tjeckisk kolbaserad energiproducent,CEZ, (en av dom som lämnat anbud) tar över. Snarare försvårar man för den inhemska tyska politiken i dess ansträngningar att avveckla allt kol till 2035-2040!

Vad handlar det om då?

Mr Bond har för länge sedan insett att det inte handlar om att värna om våra och kommande generationers levnadsförhållanden genom att begränsa den globala uppvärmningen, en av vår tids största ödesfrågor. Nej! DET HANDLAR OM EKONOMI!!! ”It´s the economy, stupid …!” Förhoppningen när man startade upp försäljningsprocessen för Vattenfalls brunkol i Tyskland var att få anbud i storleksordningen 30-40 miljarder SEK! Med tanke på att man inrikespolitiskt har beslut att avveckla brunkolen i första hand och därefter stenkolen till 2040 är denna ersättning bara en from förhoppning! Redan 2017 måste några av Vattenfalls brunkols-kraftverk inklusive tillhörande gruvdrift stänga ner och ligga i reserv i 4 år och därefter avvecklas helt!

Hugade spekulanter???

Vem betalar den förväntade köpeskillingen på 30-40 miljarder SEK? Svar! INGEN! Mycket talar för att Vattenfalls brunkolstillgångar i Tyskland är helt värdelösa. Det kan t.om. visa sig att dom har ett negativt värde! Vid en avveckling måste anläggnings-ägaren obegränsat svara för alla kostnader inklusive återställning av landskapet efter gruvdriften. Så STOPPA VATTENFALLS FÖRSÄLJNING innan det blir pinsamt!!!!