Kategoriarkiv: e) DU gör ….

Climate for Life avlivar myter – Nr 7 …!

”Att släppa ut är gratis” …!

”Att släppa ut är gratis” är en myt, som oftast används som ursäkt för att slippa göra något för klimatet! Avlivas! Att släppa ut ytterligare 1 ton CO2 på marginalen kan för dig som enskild individ kanske tyckas vara gratis, men priset är HÖGT! Vi pratar här om ”allmänningens tragedi” d.v.s att belasta en gemensam tillgång idag och skicka notan till andra imorgon! Det drabbar således inte dig idag utan dina barn, barnbarn och kommande generationer imorgon i form av en planeten Jorden i klimatkaos! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Hela listan …!

Under våren 2024 fortsätter Climate for Life att avliva de vanligaste myterna som oftast används som ursäkt för att slippa gör något för klimatet. Hela listan med tidigare inlägg inklusive länk får DU här:

Climate for Life avlivar myter – Nr 6 …!

”jag har inget ansvar” …”

”Jag har inget ansvar” är en myt, som oftast används som ursäkt för att slippa göra något för klimatet! Avlivas! I stort sett alla utsläpp av växthusgaser faller till sist och syvende tillbaka på enskilda individer! Det gäller vare sig DU agerar som privatperson eller beslutsfattare i någon typ av organisation! DU kan inte skicka över ansvaret till någon annan! Ditt ansvar gäller som konsument, vid valurnan och som beslutsfattare! Enskilda individers ansvar är helt enkelt klimatomställningens heliga graal! Nånannanism fungerar inte! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Hela listan …!

Under våren 2024 fortsätter Climate for Life att avliva de vanligaste myterna som oftast används som ursäkt för att slippa gör något för klimatet. Hela listan med tidigare inlägg inklusive länk får DU här:

Climate for Life avlivar myter – Nr 5 …!

”Våra utsläpp är försumbara”

”Våra utsläpp är försumbara” är en myt, som oftast används som ursäkt för att slippa göra något för klimatet! Avlivas! Sveriges utsläpp per capita, ca 10 ton CO2 per person och år, ligger högt i utsläppsligan t.o.m. högre än Kina! Vi har också i avtal förbundit oss att minska våra utsläpp i Paris-avtalet från 2015! Så! Vad gäller denna myt pratar vi om ett rejält DUBBELFEL! Avliva och se över dina utsläpp! ”Pronto”! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Hela listan …!

Under våren 2024 fortsätter Climate for Life att avliva de vanligaste myterna som oftast används som ursäkt för att slippa gör något för klimatet. Hela listan med tidigare inlägg inklusive länk får DU här:

Climate for Life avlivar myter – Nr 4 …!

”Jag följer partilinjen” …!

”Jag följer partilinjen” är en myt, som oftast används som ursäkt för att slippa göra något för klimatet! Avlivas! Klimatet har ingen politisk filosofi utan handlar om ren vetenskap! Dina utsläpp av växthusgaser stannar kvar i Jordens atmosfär i 100- till 1000-tals år och rubbar energibalansen så att det blir varmare! Var därför försiktig med att villkorslöst följa ditt partis hållning i klimatfrågan! Utsläppen måste minska snabbt! NU! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Hela listan …!

Under våren 2024 fortsätter Climate for Life att avliva de vanligaste myterna som oftast används som ursäkt för att slippa gör något för klimatet. Hela listan med tidigare inlägg inklusive länk får DU här:

GLAD PÅSK …!

Ett angeläget tips …!

I årets påskägg ligger ett angeläget klimattips! Snälla! Följ våra pågående inläggsserier under våren lika med ”Climate for Life avslöjar”, som handlar om ”Reaktorgate”, där vi avslöjar att ny kärnkraft är ett villospår, och ”Climate for Life avlivar myter”, som handlar om vanliga ursäkter för att slippa gör något åt klimatet! Vi önskar dock framförallt en Glad Påsk med vila och trevligt umgänge, men också tillfälle till att begrunda budskapen i våra pågående inläggsserier! Lycka till! Båda serierna började omkring den 1 mars och pågår fortsatt under våren! Finns på http://climateforlife.se/2024/03/

Climate for Life avlivar myter – Nr 3 …!

”Jag vet för lite …!

”Jag vet för lite” är en myt, som oftast används som ursäkt för att slippa göra något för klimatet! Avlivas! Att sätta sig in i klimatfrågan är en process och får ta sin tid! Det handlar om att PRIORITERA klimatfrågan i flödet, att PRATA om den, att aktivt LÄRA sig mer om den, att REFLEKTERA över dina nya kunskaper och slutligen att AGERA genom konkreta handlingar! Prioritera-Prata- Lära-Reflektera-Agera är vägen framåt! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Hela listan …!

Under våren 2024 fortsätter Climate for Life att avliva de vanligaste myterna som oftast används som ursäkt för att slippa gör något för klimatet. Hela listan med tidigare inlägg inklusive länk får DU här:

Climate for Life avslöjar …!

Ny kärnkraft och verkligheten …!

På ett antal följande fredagar med start 1 mars presenterar Climate for Life (CFL) inläggsserien ”Reaktorgate” lika med ett antal avslöjanden om den verklighet som eventuell ny kärnkraft kommer att möta! Det handlar om fakta och omständigheter som i den politiska retoriken hittills behandlats styvmoderligt eller t.o.m. mörkats! Denna fredag kommer nr 4 där vi avslöjar att retoriken kring kärnkraftens överlägsna planerbarhet jämfört med förnybara alternativ är fake news. I själva verket gäller kärnkraftens planerbarhet endast i ett makroperspektiv begränsat till planerad årlig service eller tillfälliga reparations- och tillsynsåtgärder.

Anm. – Angående CFL …!

För tydlighetens skull bör noteras att CFL är en opolitisk och oberoende aktör med fokus på förmedling av kunskap och sammanhang i klimatfrågan med en position vad gäller kärnkraft enligt följande: Kärnkraften har hittills tjänat Sverige väl! Befintlig kärnkraft kommer att fortsätta att göra det, förutsatt att säkerhet och ekonomi kan upprätthållas, åtminstone i ytterligare 2-3 decennier! Ny kärnkraft är dock än så länge ett osäkert kort både vad gäller konventionell, storskalig kärnkraft och mindre delvis fabriksbyggda s.k. SMR:s!

Fake news …!

Kärnkraften har ofta i den politiska retoriken framställts som planerbar och därmed i detta avseende överlägsen s.k. väderberoende kraft som sol och vind. Detta är fake news! Kärnkraftens planerbarhet är i praktiken begränsad till ett makroperspektiv i den meningen att kraftverksägaren i samsyn med näthållaren planerar in när enskilda kärnkraftverk i kraftverksflottan skall ställas av för årlig översyn och service eller för tillfälliga reparations – och tillsynsåtgärder. Anm. En bättre kvalitetsstämpel för kärnkraften jämfört med förnybara alternativ borde istället vara stabil och förutsägbar!

Kärnkraft och grundlast …!

Förutom planerade avställningar i ett makroperspektiv skall kärnkraften drivas som grundlast d.v.s. med fullast i så många timmar per år som möjligt för att få ner styckkostnaderna (öre/kWh) med hänsyn till de höga fasta kostnaderna i form av avskrivningar och finansiella kostnader. Kärnkraften har sålunda inget att tillföra vad avser planerbarhet i ett mikroperspektiv d.v.s. för att balansera variationerna timme för timme eller dag för dag i balansen mellan tillgång och efterfrågan på el.

Planerbarhet i mikroperspektivet …!

Till följd av den kort sikt, snabba pågående elektrifieringen av industri och transporter i huvudsak baserad på väderberoende kraft kommer det, således helt oavsett eventuella beslut om ny kärnkraft, att krävas betydligt mer reglerbar kraft utöver dagens vattenkraft, kommunal kraftvärme, fossilbaserad reservkraft etc. Den framtida balansen mellan tillgång och efterfrågan på el i mikroperspektivet måste således klaras av andra kraftslag än kärnkraft, som av både tekniska och ekonomiska skäl måste gå som grundlast!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån kärnkraftens roll i balansen mellan tillgång och efterfrågan på el i Sverige, men så är icke fallet! Genom att följa CFL:s inläggsserie ”Reaktorgate” utvecklar DU din roll som ClimateDoer”! DU kan också sprida CFL:s avslöjanden vidare i dina nätverk vad gäller denna för Sveriges energiframtid så viktiga ödesfråga! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Climate for Life avlivar myter – Nr 2 …!

”Jag har inte tid” …!

”Jag har inte tid” är ännu en myt – Nr 2, som också den oftast används som ursäkt för att slippa göra något för klimatet! Avlivas! Klimatfrågan tar ingen extra tid! Den kommer in överallt i din vardag i både små och stora beslut i din roll som privatperson, i din yrkesroll och i din roll som väljare! Den kräver således ingen uppoffring i form av tid utan snarare ett nytt sätt att tänka – att ta små steg i rätt riktning hela tiden! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Hela listan …!

Under våren 2024 fortsätter Climate for Life att avliva de vanligaste myterna som oftast används som ursäkt för att slippa gör något för klimatet. Hela listan med tidigare inlägg inklusive länk får DU här:

Climate for Life avlivar myter – Nr 1 …!

”Jag betyder inget”…!

”Jag betyder inget” är en myt, som oftast används som en ursäkt för att slippa göra något för klimatet! Avlivas! Alla kan göra något, men ingen kan göra allt! Gäller för alla på olika nivåer i samhället – i rollerna som politiker, befattningshavare i näringsliv och organisationer och för DIG som enskild individ! I själva verket är summan av enskilda individers ställningstaganden och konkreta åtgärder klimatomställningens heliga graal! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du !

GOD JUL …!

God Jul och Gott Nytt År …!

Med hopp om en god helg och rika tillfällen till avkoppling och eftertanke både vad gäller det gångna och det kommande året önskar Climate for Life en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR! Vi passar samtidigt på att smyga in ett tips till nyårslöfte! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Mycket hänger på DIG som enskild individ i dina olika roller som konsument, i familjen, i det sociala livet, i yrket etc och inte minst i rollen som ambassadör och förebild för smarta val i klimatfrågan!