Kategoriarkiv: e) DU gör ….

Glad Påsk …!

Ett rop på hjälp …!

I årets påskägg ligger ett rop på hjälp från världens ungdomar till vuxenvärlden! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Sedan Greta Thunberg började skolstrejka för klimatet hösten 2018 har ungdomar över hela världen organiserat sig kring klimatfrågan! Låt den kommande påskhelgen förutom att bli ett tillfälle för att ladda batterierna och trevligt umgänge också bli ett tillfälle för kontemplation och eftertanke kring klimatfrågan! Nota bene! Vad kan JAG göra? Läs mer om hur DU blir en DOER för klimatet – en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

GOD JUL … !!!

God Jul och Gott Nytt År …!

Med hopp om en god helg och rika tillfällen till avkoppling och eftertanke både vad gäller det gångna och det kommande året önskar Climate for Life en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR! Vi passar samtidigt på att smyga in ett tips till nyårslöfte! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Mycket hänger på DIG som enskild individ i dina olika roller som konsument, i familjen, i det sociala livet, i yrket etc och inte minst i rollen som ambassadör och förebild för smarta val i klimatfrågan!

10 st myter om klimatet …!

Climate for life avlivar myter …!

Under sommaren har Climate for Life avlivat 10 st myter om klimatet! Det underliggande budskapet till DIG! Det finns inga ursäkter för att inte bli en Doer för klimatet – en ClimateDoer! Ursäkter såsom ”Jag betyder inget”, ”Jag har inte tid”, ”Jag kan inte”, ”Jag orkar inte”, ”Jag har inget ansvar” handlar visserligen om oftast rent mänskliga reaktioner i en alltmer stressad vardag! MEN dessa ursäkter är just myter! Den tionde och sista myten publiceras idag! Det får bli avslutningen på sommarläsningen om myter och klimatet! Att den globala uppvärmningen skulle bottna i naturliga orsaker är ren och skär klimatförnekelse! Läs mer om den tionde och sista myten, ”Naturliga orsaker”, på http://climateforlife.se/sommarlasning-climate-for-life-avlivar-myter-del-10/

Sommarläsning! – Climate for Life avlivar myter – Del 9 …!

Leva som tidigare …?

Fel! Det går inte att köra huvudet i sanden och tro att det går att leva som tidigare! Enligt FN:s klimatpanel IPCC måste världens utsläpp halveras redan inom detta årtionde! Det säger sig självt att om vi i Sverige och övriga västvärlden skall gå före och minska våra utsläpp från dagens ca 10 ton per capita och år ner till ca 2 ton för att kunna bidra till denna halvering så krävs ändrade beteenden! Så! Bli en Doer för klimatet – en ClimateDoer! Börja med att dela detta inlägg!

Sommarläsning! – Climate for Life avlivar myter – Del 8 …!

Vindkraft eller kärnkraft …???

Fel! Det handlar inte om antingen/eller utan om både/och! Vindkraft och kärnkraft utgör ju redan, vid sidan av vattenkraften, grundstenarna i Sveriges elförsörjning! Frågan handlar snarare om hur Sverige skall klara ett historiskt snabbt fördubblat elbehov till ca 2030! OBS! I debatten används begreppet ”Ny kärnkraft” lite slarvigt! Det som avses är mindre mer anpassningsbara reaktorer s.k. SMR:s (Small Modular Reactors), som fortfarande är under utveckling! De kan dock bli aktuella i Sverige om tidigast 10-15 år! Så! Fastna inte i en överhettad politisk debatt där olika kraftslag ställs mot varandra utan hänsyn till tidsfaktorn! Bli en Doer för klimatet – en ClimateDoer! Börja med att dela detta inlägg!

Sommarläsning! – Climate for Life avlivar myter – Del 7 …!

”Plus” 1 ton CO2 …! …!

Fel! Att släppa ut ytterligare 1 ton CO2 på marginalen kan för DIG som enskild individ tyckas vara gratis! Så är icke fallet! Bortsett från allt strängare utsläppsregler på kort sikt får DU betala ett mycket HÖGT pris på lång sikt! Det DU gör idag drabbar inte bara DIG själv utan även DIN familj, DINA barn, barnbarn och kommande generationer i form av en planeten Jorden i klimatkaos! Vi pratar om allmänningens tragedi! D.v.s. att belasta allas vår gemensamma CO2-budget idag och skicka notan till andra imorgon! Så! Tänk inte bara på DIG själv i nuet utan tänk även framåt! Bli en Doer för klimatet – en ClimateDoer! Börja med att dela detta inlägg!

Sommarläsning! – Climate for Life avlivar myter – Del 6 …!

”Jag” har inget ansvar …!

Fel! I stort sett alla utsläpp av växthusgaser faller till sist och syvende tillbaka på enskilda individer! Det gäller vare sig DU agerar som privatperson eller beslutsfattare i någon typ av organisation! Som enskild individ kan DU alltså inte skicka över ansvaret till någon annan högre upp i hierarkin t.ex. till politikerna! Nånannanism fungerar helt enkel inte! DITT ansvar gäller som konsument, vid valurnan och som beslutsfattare! Enskilda individers kollektiva ansvar är helt enkelt klimatomställningens heliga graal! Så! Bli en Doer för klimatet – en ClimateDoer! Börja med att dela detta inlägg!

Sommarläsning! – Climate for Life avlivar myter – Del 5 …!

”Små” utsläpp …!

Fel! Sveriges utsläpp inom landet på ca 50 miljoner ton CO2 per år är ”små” i ett globalt perspektiv, vilket möjligen skulle kunna leda till tanken att Sveriges utsläpp är försumbara! Feltänk! Dubbelfel! För det första ligger Sverige högt i utsläppsligan om man räknar per capita (högre än Kina) med våra ca 10 ton per capita och år! För det andra så har Sverige tillsammans med FN:s övriga ca 200 länder skrivit under det s.k. Paris-avtalet från 2015, vilket innebär att varje land har förbundit sig att minska sina utsläpp! Det övergripande gemensamma målet är att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader! Så! Se över DINA utsläpp! Bli en Doer för klimatet – en ClimateDoer! Börja med att dela detta inlägg!

Sommarläsning! – Climate for Life avlivar myter – Del 10 …!

Naturliga orsaker …!

Fel! Jordens medeltemperatur har i ett historiskt perspektiv ökat extremt snabbt! På drygt 100 år över 1 grad! Att denna snabba ökning skulle ha naturliga orsaker såsom variationer i Jordens omloppsbana eller ändringar i jordaxelns lutning är ett feltänk! Vid ändringar i Jordens medeltemperatur i ett astronomiskt perspektiv talar vi om betydligt längre tidscykler på 10000-tals år, vilka definierar Jordens istider och mellanistider! Nuvarande snabba globala uppvärmning har istället sin orsak i våra utsläpp av växthusgaser, främst CO2! Detta är känt och vetenskapligt belagt i modern tid av FN:s klimatpanel och dess över 3000 forskare världen över! Så! Se över DINA utsläpp! Bli en Doer för klimatet – en ClimateDoer! Börja med att dela detta inlägg!

Sommarläsning! – Climate for Life avlivar myter – Del 4 …!

Att följa partilinjen …!

Fel! Klimatet har ingen politisk filosofi! Det handlar om ren vetenskap! Växthusgasen CO2 (koldioxid) från framförallt förbränning av fossila bränslen stannar i atmosfären i 100- till 1000-tals år! Växthusgaserna förhindrar delar av den utgående värmestrålningen respektive den reflekterande solinstrålningen från att lämna Jorden med global uppvärmning som följd. Vi sittter alla, inklusive alla politiska partier, i samma båt! Så! Var försiktig med att villkorslöst följa DITT partis hållning i klimatfrågan! Bli en Doer för klimatet – en ClimateDoer! Börja med att dela detta inlägg!