Dags för en tankeställare …!

Ny forskning visar att inte vilja se klimatkrisen och därmed förhålla sig passiv handlar inte om brist på kunskap utan om vem vi är!

Lästips …!

Läs artikeln ”De som inte vill se” i Sydsvenskan 25/2 sid A16! Artikeln är ett referat av klimatforskaren vid Chalmes, Kjell Vowles, och hans nyutkomna bok ”Upphettning – Demokratin i klimatkrisens tid”. Att inte vilja se är en fråga om vem vi är snarare än kunskap om klimatet! Det handlar således istället om DIG såsom om kön, ålder, samhällsställning, politisk hemvist och världsbild!

Största busarna …!

Äldre, högutbildade (!) män på högerkanten med uppfattningen att människan styr över naturen på planeten Jorden tillhör kategorin ”de största busarna”, enligt Kjell Vowles och hans medförfattare i boken! Om DU passar in på delar av eller i värsta fall på hela denna profil bör du ta dig en extra tankeställare!

Tänk på att just nu går vi mot den sjätte massutrotningen på planeten Jorden d.v.s. vi står närmast i tur efter dinosaurierna för 65 miljoner år sedan!

Klimatet vinner mark …!

Klimatet vinner mark inom politiken under förra veckan både i Tyskland och USA i samband med respektive länders aktuella valprocesser lika med delstatsval i Hamburg och primärvalen i USA!

Delsegrar …!

Under den gångna veckan vann klimatet två politiska delsegrar! Delseger 1: I delstatsvalet i Hamburg, Tysklands näst största stad, gick de gröna (die Grune) fram som en raket! Partiet dubblade sina röster till 24,2% jämfört med 11,9 % under förra valet 2015. De gröna har nu stärkt sin ställning i Hamburg i regeringssamarbetet med SPD! Delseger 2: Kanske den allra viktigaste! I valdebatten i onsdags inför valet i Nevada i helgen om demokraternas utmanare till president Trump fick klimatet ett rekordartat utrymme! 15 tunga minuter på bästa sändningstid! För första gången i detta sammanhang var debatten också modererad av en klimatjournalist, Emmy-prisbelönta Vanessa Hauc från TV-kanalen Telemundo! HEJA klimatet!

Hjälpryttare till oljeindustrin …!

Techjättarna Google, Microsoft och Amazon framställer sig som gröna, men hjälper oljeindustrin ”i det fördolda” med att tillhandahålla avancerad teknik för att pumpa upp ännu mer olja till en allt mindre kostnad!

Dold agenda …!

Techjättar som Google, Microsoft och Amazon kör med en dold agenda vad gäller klimatet! Å ena sidan framställer de sig som gröna i den egna verksamheten genom förnyelsebar energi för sina serverhallar och liknande! Å andra sidan fungerar dessa företag som oljeindustrins hjälpryttare genom att leverera avancerad teknik för att upptäcka mer olja respektive att göra varje fat billigare att ta upp! Det finns ett synonymt ord för detta dubbelspel! GREENWASHING!

Sensmorlal …!

Det finns en viktig sensmoral för företag i allmänhet här! Man måste se förbi den egna verksamheten i klimatarbetet! Leverantörs- och brukarkedjor måste också tas med i bilden! I fallet med techjättarna Google etc är det sannolikt att konsekvensen av deras tjänster till oljeindustrin i form av ökade klimatutsläpp vida överskrider de minskade utsläpp man kan åstadkomma med ”förnyelsebara” serverhallar! TIPS! Snälla, ta upp huvudet ur sanden och se hela bilden!

Att inte se konsekvenserna av klimatutsläppen i företagens vittförgrenade leverantörskedjor eller att inte se konsekvenserna av levererade produkter och tjänster är som att stoppa huvudet i sanden!

Gigantisk greenwashing …!

Oljeindustrin pumpar på så länge det finns efterfrågan, men försöker samtidigt dölja detta genom att framställa sig som grön genom tomma löften och skenmanövrar!

Oljeindustrin …

Nu har oljeindustrin ändrat strategi! Redan på 70- och 80-talet kände företag som Exxon, BP m.fl. till att förbränning av olja, kol och naturgas leder till global uppvärmning. Under flera decennier har oljebolagen mörkat och t.o.m. lobbat mot vetenskapen. Sedan något decennium tillbaka på 2000-talet går det inte längre! Nu har man bytt strategi! Under galgen erkänner man nu klimatvetenskapen och har börjat framställa sig som gröna! Greenwashing var ordet!

Exxon:s dimridå …!

Exxon t.ex. har, genom en påkostad annonsering i världspressen, gjort ett stort nummer av att man kommer att framställa olja ur alger 2025 motsvarande 10000 fat (ett fat = 150 l) per dygn. Därmed lägger man ut en dimridå för oss vanliga konsumenter, eftersom denna mängd är marginell jämfört med dagens produktion av fossil olja på 5 miljoner fat per dygn. Dessutom ligger 2025 en bit bort! Man säger inte heller att man planerar att öka (!) sin nuvarande produktion med 35 % till 2030! Greenwashing var ordet!

BP:s nollutsläpp …!

BP har nyligen gått ut och informerat om att företaget skall bli koldioxidneutralt till 2050. D.v.s. man skall upphöra med att ta upp olja och naturgas ur marken vid halvsekelskiftet! Man säger också att man skall hjälpa länder, städer och företag att också bli koldioxidneutrala! Hört talas om räven i hönsgården? Man säger dock inget om hur detta förvandlingsnummer skall gå till eller om att man skall öka sin oljeproduktion med 20 % till 2030! Greenwashing var ordet!

Problematiskt …!

Det skall medges att problematiken kring fossilindustrins framtid är minst sagt komplicerad! Å ena sidan säger klimatvetenskapen att 70- 80 % av idag kända fossiltillgångar måste stanna i marken för att vi skall kunna begränsa den global uppvärmningen till under två grader! Å andra sidan sitter världen i ett fossilberoende och industrin fortsätter följaktligen att hämta upp tillgångarna och exploatera nya så länge det finns en efterfrågan.

Går inte ihop …! …!

Ekvationen går ju inte ihop ! I en fri marknad måste marknadskrafterna, ”den osynliga handen”, icke desto mindre få styra! Det handlar därför om att för marknaden påverka både efterfrågesidan, d.v.s. att minska konsumtionen av fossila bränslen, och påverka utbudssidan, d.v.s. att stoppa den ökande produktionen t.ex. genom att finansmarknaden stryper tillgången till kapital för nyinvesteringar, reinvesteringar etc.

På gång …!

En utveckling i denna riktning är lyckligtvis på gång! Kolindustrin t.ex. är inne i en kraftig omstrukturering. Minst hälften av världens kolkraftverk är redan olönsamma och håller på att läggas ner på löpande band! Vidare är transportindustrin också inne i en kraftig omstrukturering mot eldrift och biobränslen!

Farten …?

Problemet är farten i den marknadsstyrda omstruktureringen! Är den tillräcklig? Sannolikt inte! Om vi, enligt FN:s klimatpanel IPCC, skall klara att bryta den ökande utsläppskurvan under innevarande år, 2020, och minska utsläppen med 7-8 % per år under resten av årtiondet så kommer det sannolikt också att krävas kraftiga regleringar från samhällets sida! Ett första steg är att oljeindustrins greenwashing lyfts upp i ljuset och genomskådas!

Om vi skall klara temperaturbegränsningarna enligt Paris-avtalet så måste 70-80 % av idag kända tillgångar av kol, olja och naturgas stanna i marken!!!

CO2 peakar …!?

CO2-utsläppen från energisektorn planade ut under 2019 enligt IEA-rapport och förhoppningsvis peakade utsläppen under föregående år!

IEA rapporterar …!

IEA (International Energy Agency) rapporterade i veckan om att CO2-utsläppen från energisektorn, ca 33 miljarder ton CO2 per år, har planat ut under 2019. Chefen för IEA, Fatih Birol, tror att vi kan ha sett peaken på CO2-utsläppen från energisektorn under 2019. Utvecklingsländerna, framförallt i Asien har dock ökat sina utsläpp medan utvecklade länder som länder i Europa, Japan, USA m.fl. har minskat sina utsläpp med ungefär lika mycket, vilket innebär en utplaning.

Flykt från kolet …!

Det vi ser är i praktiken en flykt från kolet till förnyelsebart energi och naturgas. OBS! 2020 blir avgörande för den fortsatta trenden! För att klara 1,5-gradersmålet krävs en minskning totalt sett på 7-8 % per år under resten av 20-talet! En tuff utmaning med tanke på att tendensen hittills har varit ökande! FN:s klimatmöte COP26 i Glasgow i slutet på 2020, då länderna skall redovisa sina förnyade klimatlöften, blir avgörande för det nödvändiga trendbrottet!

Senast vid FN:s klimatmöte COP26 i Glasgow i slutet på året måste ett radikalt trendbrott ske i CO2-utsläppen!!!

Alla hjärtans dag …!

Idag den 14 februari är det Alla Hjärtans Dag! Ta hand om dina nära och kära! Låt oss också avge ett kärlekslöfte till planeten Jorden att vi skall ta hand om DIG så att det nödvändiga trendbrottet kan bli verklighet!!!

Väckarklocka …!

Vinodlingarna i världen är hotade av den globala uppvärmningen och kan verka som en väckarklocka rakt in i vardagen!

Vinregioner hotade ..,

Världens vinregioner är hotade av den globala uppvärmningen! Vinrankan är ytterst känslig för klimatväxlingar! Enligt en nyligen publicerad rapport av amerikanska forskningsorganet PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) så kommer redan vid en uppvärmning på 2 grader 50 % av vinskörden att försvinna. Vid 3-4 grader handlar det om 80 %!!! Vinet blir därmed en perfekt väckarklocka rakt in i vardagen!

Kanariefågeln …!?

Även om vin inte är en överlevnadsfråga kan vinrankan i rollen som väckarklocka jämföras med gamla tiders kolgruvearbetare och deras säkerhetstänkande genom vanan att ta med sig en kanariefågel ner i gruvan! Man räknade kallt med att en kanariefågel skulle bli medvetslös först och därmed varna för om halten av farliga gaser som kolmonooxid och metan blev för hög i gruvgångarna! Vilken av arterna homo sapiens och vinrankan som försvinner först är dock ännu en öppen fråga med hänsyn till nuvarande takt i klimatomställningen!

Steget före …!

Homo sapiens får dock sägas ligga steget före bl.a. beroende på att kolet nu är besegrat av sol och vind på rent marknadsmässiga grunder! Dock! Notera att kolet som bränsle har tjänat industrialiseringen väl ända sedan 1800-talet! I dagens moderna samhälle passar det emellertid inte in främst beroende på dess roll som den största klimatboven av dem alla!

Går snabbt …!

Avvecklingen av kolindustrin går historiskt snabbt i Europa just nu! Det syns särskilt väl i Storbritannien, som för fem år sedan hade 42 % kolkraft, men idag endast 2 %! Vidare kan noteras att enligt en EU-rapport står sol- och vindkraft i Europa nu för en större andel av elproduktionen än kolkraft (18 % kontra 15 %). Bara för fem år sedan var kolkraften dubbelt så stor som det förnybara!

Kolgruvearbetare från gamla tider! Den teknologiska utvecklingen inom kolindustrin har gått framåt betydligt sedan dess, men det räcker inte på långa vägar mot dagens och morgondagens sol- och vindkraft!!!

VIND i seglen …!

Nytt världsrekord …!

Just nu byggs världens största vindkraftpark, Dogger Bank Wind Farm på 3600 MW (jfr 4 stora kärnkraftverk), i Nordsjön på Doggers bankar, ett grund 300 km långt och 17600 kvadratkilometer stort utanför Storbritannien!!! När parken blir klar, 2023, kommer den att täcka 5 % (!) av Storbritanniens elbehov.

Jättekliv …!

OBS! Den nya rekordhållaren, brittiska SSE Renewables och norska Equinor (f.d. Statoil), har här med 3600 MW tagit ett JÄTTEKLIV jämfört med det förra rekordet, Walney Extension i Irländska sjön, från 2018 på 689 MW. En kombination av minskade styckkostnader, skalfördelar och inte minst teknologisk utveckling har gjort det möjligt att ta detta jättekliv!

Tekniksprång …!

Tekniksprånget handlar framförallt om storleken på turbinerna. GE (General Electric) skall leverera turbinerna, som vardera ligger på 12 MW (!). Jfr det tidigare rekordet, Walney Extension, där turbinerna ligger på ca 8 MW! Från havsytan till vingspets mäter de nya 12 MW:s rekordturbinerna 260 m (jfr Eiffeltornet lika med 300 m)! Det handlar om ca 300 dylika turbiner! Tänk er 300 Eiffeltorn i Nordsjön! Wow!!! Med havsbaserad vindkraft tas nu klivet in i framtiden! Välkommen till framtiden!

Med Dogger Bank Wind Farm tas klivet in i framtiden – en framtid baserad på förnyelsebar energi!!!

Elbilar krossar …!

En islossning är på väg vad gäller andelen laddbara bilar i nybilsförsäljningen!!!

Med 100 % …!

I den senast månadsstatistiken för januari från Bil Sweden har andelen laddbara bilar ökat med nära 100 % jämfört med januari i fjor! Av totala antalet nyregistreringar på ca 17000 enheter utgörs ca en tredjedel av laddbara bilar. Noterbart är också att totala antalet nyregistreringar har gått ner med 18 % jämfört med januari 2019! Enligt Mattias Bergman på Bil Sweden beror nedgången i den totala nybilsförsäljningen på den fordonsskattehöjning för fossilbilar som infördes vid årsskiftet. OBS! En islossning för laddbara bilar är på väg i takt med den snabba ökningen av utbudet av märken och modeller!