Kategoriarkiv: klimatproblemet

Träden talar …!

Körsbärsträden i Kyoto …!

Körsbärsträden i Kyoto, i Japan, talade den 26 mars i år sitt tydliga språk! Genom att blomma så tidigt avslöjar de klimatförändringarna! Alltsedan 1800-talet har datumet för blomningen blivit tidigare och tidigare! Korrelationen med starten av industrialismen är tydlig! Informationen kommer från en världsunik, över 1200 år gammal statistik!

Från år 812 …! …

I en artikel i Washington Post i förra veckan rapporterades om att körsbärsträden i Kyoto inte stått i full blom så tidigt på 1200 år d.v.s. närmare bestämt sedan år 812 (!). Det förra rekordet var från år 1409 d.v.s. innan Columbus seglade till Amerika. Det otroliga är att statistiken har hållits vid liv i över tusen år av Japans historia av kejsare, guvernörer munkar och liknande. Statistiken säger också att sedan 1850 har det genomsnittliga datumet för blomningen infallit allt tidigare från den 17 april till den 5 april samtidigt som medeltemperaturen i Kyoto har ökat med 3,6 grader (Celsius!) d.v.s. betydligt mer än Paris-avtalets gräns på 2 grader!

Rubbar ekosystemet …!

Vid första anblicken kan det tyckas trevligt med tidigt och mäktigt blommande körsbärsträd, men det har en baksida. Det rubbar ekosystemet! Enligt Theresa Crimmins, en amerikansk forskare inom fenologi (naturens återkommande tidsmönster), kan en för tidig blomning av körsbärsträden få allvarliga konsekvenser! Dels genom att den naturliga blomningen efter den första (bladlösa) blomningen kan störas av tidiga frostnätter. Dels genom att pollineringen kommer i obalans. Risken finns att pollinerarna, främst bin, inte har hunnit bli aktiva innan körsbärsträden blommar. De blir därmed utan näring, vilket hotar både dom själva och hela näringskedjan kring bina! Läs mer om hoten mot bina – vår tids hjältar – och om rubbningarna i ekosystemet på http://climateforlife.se/var-tids-hjaltar/!

Glad Påsk …!

Ett rop på hjälp ….!

I årets påskägg ligger ett tungt budskap från världens ungdomar till vuxenvärlden! RÄDDA VÅR FRAMTID! Sedan Greta Thunberg började skolstrejka för klimatet hösten 2018 har ungdomar över hela världen organiserat sig kring klimatfrågan! Låt den kommande påskhelgen förutom att bli ett tillfälle för att ladda batterierna och umgås på ett coronasäkert sätt också bli ett tillfälle för kontemplation och eftertanke kring klimatfrågan! Snälla, tänk efter! Hur kan DU göra för att svara upp mot ungdomarnas rop på hjälp! GLAD PÅSK!

Ensam är stark …!

Läxar upp …!

Elisabeth Dahlerus Dahlin läxar upp en av de svenska storbankerna, SEB, för att de ända sedan Parisavtalet 2015 har finansierat fossilindustrin genom utlåning och investeringar med hisnande belopp. 158 miljarder SEK! När hon blev varse detta vansinne fattade hon pennan och krävde ett stopp på att finansiera oljeborrning i Arktis, byggande av kolkraftverk etc. Hon förväntade sig inget svar för hon såg sig som David mot Goliat! MEN banken fick kalla fötter och svarade att ärendet kommer upp på nästa årsstämma! SENSMORAL! Du som enskild individ är ingen isolerad ö! Alla kan påverka! HEJA Elisabeth!! En vardagshjälte!

Pratar grönt och handlar brunt …!

SEB är dock inte ensamt om att prata grönt och handla brunt inom bankvärlden eller i näringslivet i övrigt. Greenwashing kallas det! Fair Finance (internationell finansguide) har satt strålkastarljuset på samtliga svenska storbanker och konstaterat att alla är lika goda kålsupare! Dessutom! I det globala perspektivet har ett antal miljöorganisationer som bl.a. Rainforest Action Network, Reclaim Finance, Sierra Club m.fl. gjort motsvarande analys och kommit fram till att världens 60 största banker har satsat 35000 miljarder SEK (!) på fossilindustrin sedan Paris-avtalet slöts 2015!

I bankvärlden pratar man grönt men sticker huvudet i sanden och handlar brunt genom att finansiera fossilindustrin med enorma belopp!

Vi sågar den gren …!

Regnskog i kris …!!!

Enligt en färsk rapport från den norska Regnskogsfonden har två tredjedelar (!) av världens regnskogar skövlats bara på de senaste sjuttio åren. Regnskogen är en biosfär som mer eller mindre har fått stå orörd under årtusenden dessförinnan! Konsekvenserna är katastrofala! Dels bidrar skövlingen till den globala uppvärmningen genom att CO2-upptaget från planeten Jordens samlade biosfär minskar. I själva verket tillhör skövling av våra regnskogar klimatbovarnas Big Five d.v.s. lika med en av de fem mest bidragande faktorerna till växthusgasutsläppen. De övriga fyra är Energitillförsel, Transporter, Köttkonsumtion och Allmän konsumtion. Dels påverkar skövlingen biodiversiteten d.v.s. hotar mångfalden bland växter och djur. Regnskogarna har 80 % av alla kvarvarande arter på planeten Jorden, där många är hotade av den pågående skövlingen.

Den moderna människan …!

Det är vi, den moderna människan i framförallt utvecklade länder, som på denna korta tid, sjuttio år, ligger bakom skövlingen genom vårt sätt att leva. Vi sågar den gren vi sitter på! I Sydamerika, som har 50 % av världens regnskogar, handlar det om en marknadsanpassning till vår efterfrågan på jordbruksprodukter såsom nötkött, sojabönor och andra grödor. I Sydostasien, som har det näst största beståndet, framförallt på de indonesiska öarna, handlar det om vår efterfrågan på palmolja. I Centralafrika, nr 3 i ordningen, handlar det också om jordbruksprodukter. MEN vi kan alla påverka utvecklingen genom att bli mer medvetna konsumenter. Svårare än så är det inte för dig som enskild individ! Självfallet krävs det också politisk handlingskraft på det internationella planet för att tygla regeringscheferna i ”regnskogsländerna”!

Vi konsumenter bör kolla matkorgen en extra gång för att rädda så mycket som möjligt av de kvarvarande regnskogarna både med tanke på den globala uppvärmningen och biodiversiteten!

Klimatet – Femdubbling krävs …!

För långsamt …!

Enligt en ny rapport från det internationella revisionsbolaget PWC så går minskningen av de globala klimatutsläppen alldeles för långsamt med hänsyn till Paris-avtalet. Johan Jacobsson, hållbarhetsexpert på PWC, säger att koldioxidintensitetens (CO2-utsläpp kontra BNP) nuvarande minskningstakt på 2,4 % per år behöver ökas med en faktor 5 till 11,7 % per år för att uppvärmningen skall hållas inom 1,5 grader. Rapporten förväntas vara en av många under detta år som säger samma sak! Red alert! OBS! Larmsignalerna är viktiga budskap för att preparera världens politiker och makthavare inför FN-mötet COP 26 i Glasgow senare i år.

Accelererande havsnivåer…!

All kustnära urbanisering befinner sig i farozonen till följd av accelererande ökning av havsnivåerna!

Går fort …!

Havsnivåerna ökar i allt snabbare takt. Sambandet mellan den globala uppvärmningen och ökande havsnivåer är väl känt. Landisar vid polerna liksom Jordens glaciärer smälter. Det som oroar mest är kanske att det sker snabbare och snabbare. Ser man till statistiken kan man konstatera att ökningen av havsnivån är uppemot 21-24 centimeter dm sedan 1880. MEN notera att hela en tredjedel av denna ökning har skett på de senaste 2-3 decennierna. Alltså en accelererande ökning!

Skenande spiral …!

Orsaken är att vi befinner oss än så länge i en skenande spiral! Vi har trots alla larmsignaler fortsatt att släppa ut växthusgaser i ökande eller oförminskad takt! Dessutom har den ökande temperaturen inneburit ostoppbara förstärkningseffekter som töande permafrost, vilket frigör växthusgaser, och s.k. albedoeffekt lika med uppvärmning till följd av mindre reflexion av inkommande solstrålning från polerna när snötäcke och is försvinner.

Ostoppbart …!

Varken albedoeffekten eller permafrosten kan vi göra något åt, då dessa fenomen handlar om s.k. sekundära effekter till följd av ökande temperaturer. OCH temperaturen kommer att fortsätta att stiga! Det är bara fråga om med hur mycket!

Vår enda chans …!

MEN vi har fortfarande en chans att påverka den negativa utvecklingen genom att drastiskt minska CO2-utsläppen! Världens forskare har sedan ett par år tillbaka i IPCC-rapporter (Intergovernmental Panel of Climate Change) hävdat att vi globalt sett måste halvera CO2-utsläppen varje decennium fram till 2050 för att hålla oss inom en global uppvärmning på under 2 grader! MEN! Oj vad det går trögt! Tiden håller på att rinna ut!

Till alla! Det är hög tid att göra skillnad då vi befinner oss i en skenande spiral!

Larmsignaler i Frankrike …!

Klimatförändringar i realtid i Frankrike när värmeböljan under 2019 tog död på delar av skogsbeståndet genom uttorkning!

Red alert No 1 …!

Enligt en rapport från franska väderlekstjänsten ”Météo France” med exklusivitet publicerad i tidningen ”Le Monde” i måndags kan Frankrike komma att drabbas av chockartade temperaturer i slutet av seklet! Om inget drastiskt görs för att minska CO2-utsläppen kan temperaturerna efter 2070 stiga i genomsnitt med 3,9 grader och i topparna på sommaren med 6 grader! Klimatförändringarna märks dock redan i realtid! Frankrike har drabbats hårt av svåra och långvariga värmeböljar med temperaturtoppar över 50 grader! Dessa värmeböljor lär ju vara en västanfläkt om medeltemperaturen tillåts stiga till 3,9 grader! HUGHAAA!

Red alert No 2 …!

En ytterligare larmsignal i Frankrike kom i veckan i onsdags när förvaltningsdomstolen i Paris konstaterade att franska staten gör för lite för att uppfylla Paris-avtalet. Utsläppsminskningarna hittills är för små för att uppnå Frankrikes mål att jämfört med 1990 minska med 40 % till 2030 respektive bli klimatneutrala till 2050. Processen har kallats ”L’Affaire du siecle” (århundradets juridiska process) och får anses som historisk där folket, i det här fallet fyra olika miljöorganisationer plus över 2 miljoner franska medborgare i ett upprop, kan vinna en klimattvist över en stat! ”Vive Madame Justice”

Fru Justitia regerar och är på det franska folkets sida vad gäller att rädda klimatet och döma franska staten till bot och bättring!

Klimat 2020 – Del 6 – Flipp eller Flopp …?

FLOPP …!

Enligt Michael Mann, globalt erkänd klimatforskare vid amerikanska Penn State, var 2020 året då klimatförändringarna visade sig i realtid istället för att vara subtila! Året blev ett mörkt rekordår för väder– och klimatrelaterade katastrofer. De resulterade i över 8200 dödsfall och mer än 210 miljarder dollar i ekonomisk förlust. USA är ett av de länder som drabbades värst. 22 st väder-och klimatrelaterade katastrofer, som var och en kostade 1 miljard dollar eller mer! Antalet var 6 st fler än under de tidigare rekordåren 2011 och 2017, enligt NOAA, den amerikanska vädertjänsten. F L O P P !!!

Klimat 2020 – Del 5 – Flipp eller Flopp …?

FLIPP …!

Elbilsrevolutionen har satt fart! I Sverige var under 2020 en tredjedel av nyregistreringarna någon form av elbil! En ökning med 132 % (!) sedan 2019 lika med uppemot 100000 enheter! Tendensen är densamma i flera andra länder. I Tyskland t.ex. var antalet nyregistreringar med alternativ drift (ren el, elhybrid, vätgas etc) uppe i 400000 enheter varav rena elbilar lika med 200000 enheter. Om ökningstakten för rena elbilar från fjärde kvartalet (22 %) håller i sig kommer Tysklands mål om 7 -10 miljoner elbilar på de tyska vägarna till 2030 att kunna uppfyllas! F L I P P !!!