Kategoriarkiv: klimatproblemet

Klimat 2020 – Del 4 – Flipp eller Flopp …?

Flopp …!

Vi vuxnas svar på den globala folkrörelsen Fridays for Future, som startades av Greta Thunberg hösten 2018, har uteblivit! I den under 2020 släppta filmdokumentären ”Greta” ställer Greta Thunberg den högst berättigade frågan: Var är alla föräldrar, mor- och farföräldrar? Hon fortsätter: Det kan väl inte vara rätt att det är vi, barnen, som skall ta tag i klimatfrågan och lösa den! F L O P P !!!

Klimat 2020 – Del 3 – Flipp eller Flopp …!

Under 2020 – De stora utsläpparländerna har satt mål i enlighet med Paris-avtalet!

Flipp …!

De stora utsläpparländerna/-regionerna i världen har under 2020 satt upp klimatmål som innebär klimatneutraliet til 2050! Om dessa mål uppfylls finns det en bra chans att begränsa den globala uppvärmningen till högst 2 grader i enlighet med Paris-avtalet! Det handlar om Kina (2060) nr 1 på utsläpparlistan, USA nr 2, EU nr 3 och Japan nr 6. F L I P P !!! Anm. Nr 4 och 5 på listan lika med Indien och Ryssland har än så länge inte specificerat sina mål till 2050, men det torde ske under 2021 inför FN:s klimatmöte COP 26 i Glasgow senare i år!

Klimat 2020 – Del 2 – Flipp eller Flopp ….?

FLOPP …!

Norge släpper rättigheter för oljeborrning i Arktis! Norska staten prioriterar därmed Mammon före ett drägligt klimat för kommande generationer! En bitter strid för att förhindra detta har pågått sedan 2016 i domstolar på olika nivåer mellan norska ungdomar ”Natur og ungdom” tillsammans med Greenpeace å ena sidan och norska staten å andra sidan. Striden avgjordes slutligen i Norges Högsta Domstol till norska statens fördel! F L O P P !!!

Klimat 2020 – Del 1 – Flipp eller Flopp …?

FLIPP …!

Joe Biden blir USA:s nästa president! Han har lovat att återansluta USA till Paris-avtalet som en av sin första åtgärder efter tillträdet den 20 januari! Han kommer också att lägga in USA på en ny kurs mot fossilfritt till 2035 (!) och klimatneutralt till 2050 med f.d. utrikesminister John Kerry som klimatminister. I den nya strategin ”Green New Deal” som han har skisserat kommer han att avsätta uppemot 1700 miljarder dollar för ett grönt stimulanspaket under en 5 års-period. F L I P P !!!

Tack för i år …!

Ni betyder allt…!

Climate for Lifes (CFL) läsare och följare betyder allt för CFL:s fortsatta inspiration och kamp för klimatomställningen! Ett STORT tack för det här året och en varm tillönskan om en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!!! Vår förhoppning för det nya året är att det skall bli Klimatåret med stort ”K” och att vi gör upp med coronapandemin, drar viktiga lärdomar från denna och på allvar tar itu med klimatomställningen!

Coronapandemin har visat att världens regeringar kan vidtaga snabba och kraftfulla åtgärder i samband med allvarliga kriser, ett beteende som nu i ökande utsträckning MÅSTE spilla över på klimatet på alla nivåer i samhället!

A big NO NO …!

Svenska banker bidrar aktivt till oljeborrningar i Arktis genom att låna ut uppemot 100 miljarder SEK till bl.a. Lundin Energy!

Mammon …!

Mammon förblindar! Kortsiktigt och egoistiskt ekonomiskt tänkande kännetecknar de svenska banker som lånar ut uppemot 100 miljarder SEK till oljeexploatörer, bl.a. svenska Lundin Energy, för borrning efter olja i Arktis. Bankerna ifråga är SEB, Nordea, Danske bank och Swedbank. Ytterst vilar dock ansvaret tungt på norska staten som har släppt till dessa tillstånd. Läs mer om att norska staten därför har hamnat i Högsta domstolen! Läs på http://climateforlife.se/vi-haller-andan/! A big NO NO och en STOR skämskudde till norska staten, de svenska bankerna och Lundin Energy m.fl.!!!

Katastrof …!

Förutom att ta upp mer olja är som att slänga bensin på brasan i den pågående klimatkrisen skulle en eventuell oljeolycka innebära en katastrof för djur- och växtliv. Enligt forskare, bl.a. meterologiprofessor Michael Tjernström vid Stockholms Universitet, skulle en olycka (Jfr BP:s exploderande oljeplattform Deepwater Horizon i Mexikanska golfen 2010) betyda en oreparerbar katastrof i dessa orörda, marina områden mellan Nordnorge och Svalbard.

En olycka vid eventuella oljeborrningar i Arktis skulle innebära oreparerbara skador på djur- och växtliv i dessa unika och orörda marina områden!

En bild säger mer …

Klimatkampen …!

Bilden är hämtad från söndagsnumret av DN den 6 december, då Greta Thunberg var chefredaktör för DN för en dag. Bilden visar att vi hittills har fört en ojämn kamp mot att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader! I söndags vid DN:s pressläggning var det endast (!) 7 år, 343 dagar, 11 timmar, 46 minuter, 0 sekunder tills vi är vid ”point of no return” lika med 1,5 grader, förutsatt att vi fortsätter att kasta in handduken i klimatkampen! Anm. Hela söndagsnumret och alla nr av DN:s nätversion kan läsas gratis fram till den 30 december 2020.

David o Greta …!

Sir David Attenborough och Greta Thunberg intervjuades i DN under Greta Thunbergs tillfälliga chefredaktörsskap söndagen den 6 december 2020!

Ingen saga …!

Nej! Detta är ingen saga likt sagovärldens och bröderna Grimms ”Hans o Greta” utan rena rama krassa verkligheten! Läs när DN intervjuar Greta Thunberg och sir David Attenborough om klimatkrisen! Läs på följande länk https://www.dn.se/kultur/sir-david-attenborough-det-maste-finnas-en-stor-skara-som-sager-gor-nagot/ eller läs hela DN från söndagen den 6 december, dagen då Greta Thunberg tog över chefredaktörsposten från Peter Wolodarski för en dag. Under intervjun uppstår ren magi mellan läromästaren, som ägnat hela sitt liv från barnsben åt folkbildning om planeten Jorden genom sina naturfilmer och dokumentärer, och eleven Greta Thunberg, som ju är på väg att ta över stafettpinnen!

”Gör något” …!!!!!!

”Gör något, gör något, gör något” vädjar David Attenborough i intervjun lätt desperat till DIG, alla individer, alla företag, alla politiker kort sagt till hela mänskligheten! Han, som 1937 vid 11 års ålder påbörjade sin framgångsrika bana och nu över 80 år senare kan konstatera att (1) då var CO2-halten i atmosfären 280 ppm och nu är den 415 ppm, (2) då var 60 % av planeten Jorden vildmark och nu är andelen nere i 35 % och (3) ”den naturliga världen håller på att försvinna, bevisen finns överallt runtomkring oss, det har hänt under min livstid, jag har sett det med mina egna ögon!

Sir David Attenboroughs senaste film ” A life on our planet” finns på Netflix och är ett levande bevis på att vi, Homo Sapiens, håller på att såga av den gren vi sitter på!

Brända jorden …!

Brända jordens taktik …!

Ända sedan President Trump installerades i Vita Huset 2017 har han kört med den brända jordens taktik vad gäller klimatet. Han har i princip backat allt som f.d. president Obama etablerade. Förutom att han formerade rena skräckkabinettet när han utsåg sin administration (läs mer här http://climateforlife.se/monsieur-trumps-skrackkabinett) har han utfärdat exekutiva ordrar på löpande band för att förstöra så mycket som möjligt! Det senaste greppet är att sälja ut exploateringsrättigheter i Arktis för borrning efter olja och gas i ett gigantiskt naturskyddat område, Arctic National Wildlife Refuge, i Alaska!

Arvet …!

Efter valförlusten mot Joe Biden kan man konstatera att president Trumps arv som USA:s 45:e president är en skrämmande provkarta på klimatförstörelse! Några exempel! Han har (1) lämnat Paris-avtalet, (2) skrotat den s.k. Clean Power Plan riktad mot varje delstat för minskat fossilberoende, (3) utsett klimatförnekare till EPA (Environment Protection Agency) för att ta bort tidigare strikta utsläppsregler, (4) utlovat en renässans för kolindustrin, (5) lämnat enorma stöd till olje- och gasindustrin.

Världen i brand …!

President Trump har bokstavligen talat satt världen i brand till förfång för framförallt kommande generationer! Vårt hopp står nu till USA:s tillträdande president Joe Biden och övriga världsledare för att bringa ordning i kaoset!

President Trumps arv som USA:s 45:e president är en skrämmande provkarta på klimatförstörelse lika med ”Fire and Fury” (citat Trump)!

Vi håller andan …!

I Högsta Domstolen …!

Norska staten gör sig skyldigt till ett gigantiskt självbedrägeri i jakten på mer olja! Samma år, 2016, som man skrev under Paris-avtalet tog man också beslut på att utvidga borrningarna efter olja och gas i Arktis! Sedan 4/11 pågår en rättsprocess mot norska staten i Högsta domstolen! Det är ”Natur og Ungdom” och Greenpeace som anklagar norska staten för brott mot grundlagen. Läs mer på http://climateforlife.se/norsk-olja-under-lupp/ ! Rättsprocessen har pågått i lägre instanser sedan 2016. Vi håller nu andan och hoppas att förnuftet skall segra över Mammon! SJÄLVBEDRÄGERI var ordet!