Kategoriarkiv: klimatproblemet

Ingen plats för plast – men CO2 ???

Tyvärr ….!

Tyvärr så här kan det se ut vid ohämmad användning av plast! Bilden är från Sydafrika, där plastpåsen i folkmun kallas för Sydafrikas landskapsblomma! Råvaran för plast är olja och naturgas. Ca 5 % av världens oljeproduktion går idag till plast, ca 70 % går till transporter och resten till el- och värmeproduktion. Sedan plasten slog igenom på allvar i början på 1950-talet har det tillverkats ca 9 miljarder ton plast. Huvuddelen har hamnat i naturen som skräp antingen i haven, på land eller i näringskedjan i fisken vi äter, i vattnet vi dricker, i luften vi andas.

Plastkassar på väg ut …!

Problemet är globalt uppmärksammat och har lett till varierande former av förbud och sanktioner. I Kenya t.ex. infördes nyligen ett förbud mot tillverkning, användning och import av plastkassar. Den som bryter mot förbudet riskerar 300000 kr i böter eller upp till 4 års fängelse! Inom EU har man beslutat att minska användningen av plastkassar till hälften till 2025 vilket innebär ca 40 plastkassar per person och år. I Sverige infördes  den 1 juni en ny bestämmelse som ålägger alla butikskedjor att upplysa sina kunder om plastens skadliga miljöpåverkan.

Allmänningens tragedi…..!

Hur har det kunnat bli så här? Jo! Allmänningens tragedi! D.v.s. det har varit tillåtet att alltför länge att utan kostnad använda naturen som soptunna. Analogin med den globala uppvärmningen är uppenbar! Även i det senare fallet, fast i ännu högre grad, har naturen kunnat användas som soptunna genom utsläpp av koldioxid i atmosfären helt utan kostnad för förövaren (kollektivet i form av samhället betalar ju notan)

Grader i helvetet ….!

Plasten är illa nog, men koldioxiden är värre! Koldioxiden och den globala uppvärmningen är värre för den äventyrar överlevnaden på planeten Jorden. Vi håller bokstavligen talat på att utplåna oss själva! Man kan spekulera i varför man kan ta omedelbara och konkreta krafttag mot plasten, som i exemplen ovan, men inte mot den betydligt värre koldioxiden. Det finns säkert många förklaringsfaktorer, men en förklaring är att plasten kan synliggöras på ett helt annat sätt än koldioxiden. Koldioxiden syns inte! Det DU inte ser finns inte! Eller???

ELBILEN – Nyckeln till framtiden !!!

Artikel i SDS …!

Snälla! Läs artikel i SDS från i torsdags och kika in bakom kulisserna! Alltså! Elbilen är bara ett medel! Det verkliga målet är att få igång batteritillverkningen runtom i världen! Batterierna är nyckeln till omställningen mot ett fossilfritt samhälle! Gå in på följande länk! https://www.sydsvenskan.se/2017-08-03/lyssna-inte-pa-fossillobbyn–ha-inte-daligt-samvete-for-att-du-kor-elbil

En rejäl bredsida från Malena Ernman…!

Malena går före …!

På DN Debatt häromveckan gick Malena Ernman ut tillsammans med ett antal forskare, artister och idrottare  med en rejäl bredsida i klimatdebatten.  Malena Ernmans ord: Det är viktigt att man absolut inte skuldbelägger nån annan för nånting. Nån frågade ”vilka flygresor är onödiga”? Jag svarade ”mina egna”. Och där måste det ligga. Men systemskiftet som alla pratar om är ju vi själva. Utsläppen görs av oss som individer. Inte av ”länder” eller ”nån annan”. Vi kan bara påverka oss själva och dom i vår närhet.Det är viktigt att man absolut inte skuldbelägger nån annan för nånting. Nån frågade ”vilka flygresor är onödiga”? Jag svarade ”mina egna”. Och där måste det ligga. Men systemskiftet som alla pratar om är ju vi själva. Utsläppen görs av oss som individer. Inte av ”länder” eller ”nån annan”. Vi kan bara påverka oss själva och dom i vår närhet. Det är viktigt att man inte skuldbelägger någon annan.  Vilka flygresor är onödiga? Mina egna! OCH där måste det ligga! Systemskiftet som alla pratar om är ju vi själva! Utsläppen görs ju av oss som individer! Inte av ”länder” eller ”någon annan”! Vi kan bara påverka oss själva och dom i vår närhet! Hon säger kort och gott: Förvänta er inte att någon annan skall göra jobbet!!! viktigt att man absolut inte skuldbelägger nån annan för nånting. Nån frågade ”vilka flygresor är onödiga”? Jag svarade ”mina egna”. Och där måste det ligga. Men systemskiftet som alla pratar om är ju vi själva. Utsläppen görs av oss som individer. Inte av ”länder” eller ”nån annan”. Vi kan bara påverka oss själva och dom i vår närhet.Det är viktigt att man absolut inte skuldbelägger nån annan för nånting. Nån frågade ”vilka flygresor är onödiga”? Jag svarade ”mina egna”. Och där måste det ligga. Men systemskiftet som alla pratar om är ju vi själva. Utsläppen görs av oss som individer. Inte av ”länder” eller ”nån annan”. Vi kan bara påverka oss själva och dom i vår närhet.

AJ, AJ, AJ! – CO2 slår rekord!

Mauna Loa i förra veckan ….!

Vissa rekord är inte till för att slås! På Hawaii och dess Mauna Loa Observatory uppmättes i förra veckan det största värdet på CO2-halten i atmosfären hittills! 410 ppm (ppm=andelen CO2 i atmosfären, ppm=parts per million). Sedan mätningarna började på Mauna Loa 1958 har CO2-halten ökat med 42 %.

Fortsätter att öka ….!

OCH den fortsätter att öka! Den har inte varit så hög på Jorden på 3 miljoner (!) år. Då, i mitten av den s.k. Pliocen-perioden, var Jordens medeltemperatur ca 3 grader högre och havsnivån 15-25 meter högre! OCH det vetenskapliga sambandet mellan CO2-halten och den globala uppvärmningen har varit känt i 150 år! Vår egen vetenskapare Svante Arrhenius formaliserade sambandet redan 1898! Läs mer på http://climateforlife.se/alexander-graham-bell-visselblasare/.

Cyniskt spel av Trump…!

VEM kan misstolka kurvan ovan???  Endast någon med dold agenda kan blunda för dessa empiriska och vetenskapliga fakta! Läs! President Trump och hans skräckkabinett! Vita huset sätter, sannolikt helt medvetet, planeten Jorden på spel för att , som man tror, uppnå kortsiktig ekonomisk vinning. Okunskap eller cynism? Döm själv! Dom vet självklart vad det handlar om! Alltså ren och skär cynism eller skall vi säga  en idag okänd högre form av terrorism??? Det handlar faktiskt i förlängningen om utrotning av vår egen art – Homo Sapiens!!! LITA INTE PÅ DENNE MAN!

Bli PLANETSKÖTARE! – Adoptera en bit!

Earth Day 2017…..!

Nu på lördag den 22 april är det Earth Day! Då har DU chansen att bli PLANETSKÖTARE genom att gå in på NASA:s hemsida (https://climate.nasa.gov/adopt-the-planet/#/)  och adoptera  en bit av Jorden.  NASA:s tanke är att fästa uppmärksamheten på att Jorden måste vårdas på ett mycket bättre sätt än hittills. Vårt gemensamma hem, planeten Jorden, har delats upp i 64000 bitar. Du får ett adoptionsbevis och regelbundna uppdateringar från NASA om temperatur, växtlighet och atmosfärisk information för DIN bit. Gör det NU!!! Själv har jag lyckats adoptera en bit i Stilla havet (latitud 0,72° N , longitud 147,84° W)!

 

ROCKSTRÖM – ”No business on a dead planet”!

Asteroid på väg mot Jorden ???

I ett inlägg i Dagens Industri måndagen den 20 mars liknar Johan Rockström, vår internationellt erkände forskare inom klimatförändringar, den globala uppvärmningen med att  en kilometerbred asteroid med 98 % sannolikhet är på väg rakt mot Jorden. OBS! Förra gången detta hände, för ca 65 miljoner år sedan, utplånades dinosarierna , Jorden rubbades i sitt jämviktsläge och gick in i ett helt nytt klimattillstånd. Lyckligtvis är detta bara en liknelse!

Den globala uppvärmningen lika allvarlig …!

MEN den globala uppvärmningen kan få minst lika stora konsekvenser inom detta århundrade! Rockströms poäng är att det går att undvika om världens alla länder kommer överens om att avsätta 1-2 % av Jordens samlade BNP för att ställa om till ett mer attraktivt och hållbart samhälle. Han säger vidare att det är ett dubbelfel att inte göra det d.v.s. (1) att blunda för en katastrof och (2) att missa chansen till att göra Jorden till en bättre plats!

VARFÖR GÖR VI INTE DET … ???

Nationalekonomernas modeller håller inte!!! Den kortsiktiga ekonomiska vinsten med ”Business as usual” är helt enkelt större än att avstå från 1-2 % av BNP! Rockströms SLUTSATS! De ekonomiska modellerna fungerar inte för olinjära stora förändringar i ekonomin d.v.s. det som händer vid s.k. ”tipping points” såsom att Jordens korallrev försvinner (på god väg att hända) eller att havsnivån höjs med flera meter! Rockström menar att vad gäller den globala uppvärmningen så rör vi oss bortom ekonomin och är inne på statsvetenskapens, moralens och etikens område. Han konstaterar också krasst/utanför modellerna ”there´s no business on a dead planet”!

DIN och min SLUTSATS ….!

Världen behöver starka politiska ledare, som alla ställer sig bakom Paris-avtalet från 2015! Det gäller alltså att hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader! PLUS! Och här kommer det viktigaste! DU och jag och alla våra brödrar och systrar måste, direkt eller indirekt via val, ställa krav på våra politiska ledare. Det politiska spelet är ju tyvärr också kortsiktigt! Men DU och jag och våra eventuella barn och barnbarn kan ju inte acceptera ett kortsiktigt politiskt spel utan måste se på Jorden och dess förutsättningar på lång sikt! Att inte säga något uppfattar de på korta mandat sittande politiska ledarna som ett tyst medgivande till fortsatt kortsiktigt tänkande!

ALEXANDER GRAHAM BELL visselblåsare…!

Varnade för växthuseffekten ….!

För precis 100 år sedan, 1917, varnade telefonens uppfinnare Alexander Graham Bell för att ett ohämmat användande av  olja och kol skulle leda till en s.k. växthuseffekt och en global uppvärmning. Han insåg också att fossila bränslen var en ändlig resurs och propagerade för förnyelsebar energi och energieffektivisering. Han uppfann dock inte begreppet ”Växthuseffekten”. Begreppet myntades 1909 av den engelska fysikern John Henry Poynting baserat på experiment av den irländske forskaren Henry Tyndall redan på 1850-talet. Även den SVENSKE nobelpristagaren (1896) Svante Arrhenius, som genom sin forskning kunde härleda sambandet mellan koldioxidutsläpp och den globala uppvärmningen bidrog. Svante Arrhenius förutsåg att temperaturen på Arktis skulle rusa om koldioxidhalten i atmosfären skulle öka med en faktor 2,5 till 3,0 i förhållande till dåtidens nivå. Vi är nästan där redan NU! Vi kan tyvärr konstatera att hans förutsägelser var riktiga! Under vinterhalvåret 2016/2017 har temperaturen i Arktis varit 20 grader högre än normalt!

Så formas en KLIMATFÖRNEKARE!

160930klimatskeptiker

På förekommen anledning …..!

I en ny avhandling i psykologi från Uppsala Universitet har Kirsti Jylhä undersökt psykologin bakom förnekelse av klimatförändringar. Läs följande utdrag från slutsatserna NOGA! ”Resultaten visade att förnekelse av klimatförändringar korrelerar med politisk orientering, auktoritära attityder och stöd för bibehållet status quo, samt med en kallhamrad personlighet (låg empati och hög dominans), trångsynt personlighet (låg öppenhet för erfarenhet), en benägenhet att undvika oro, och med manligt kön. Signalementet verkar bekant på något vis! Läs också! http://climateforlife.se/trump-you-never-walk-alone/

Stabilt i 20000 år! – NU händer det!

Global uppvärmning 12000 år

Jordens temperatur ”stabil” tills nu!

Sedan förra istiden, för ca 20000 år sedan, har Jordens medeltemperatur ändrats mycket långsamt. Från en medeltemperatur på ca minus 4 grader under istiden, då stora delar av Norra Europa och Nordamerika var täckt av ett kilometertjockt istäcke, till kring 0 grader i modern tid. De senaste 100 åren har Jordens medeltemperatur ökat med 1 grad  på grund av människans direkta påverkan genom förbränning av fossila bränslen, skövling av regnskogar etc. OBS! OBS! OBS! Förändringen i Jordens medeltemperatur har skett 50 gånger snabbare de senaste 100 åren än de tidigare 5000 åren! HUUUGGHHHHAA! För att få en översikt av hela utvecklingen sedan förra istiden för 20000 årsedan kolla följande supervirala  populärversion genom att klicka på följande länk! Timeline Of Earth’s Average Temperature