Kategoriarkiv: klimatproblemet

Greta! – Hero of our time …!

Greta Thunberg pekar indirekt ut den nya krisgruppen ”20minus” i sitt sommartal i sommarprogrammet ”Sommar i P1”

”Tjugo minusare” …!

I sitt sommartal, Sommar i P1, pekar Greta Thunberg indirekt ut den nya krisgruppen i samhället ”tjugo minusare” d.v.s. alla under tjugo år! Skrivs ”20minus”! Den nya krisgruppen blir den mest drabbade om vi fortsätter att hantera den pågående klimatkrisen som om den kan lösas imorgon! En kris i taget verkar vara parollen! Greta säger att hon egentligen inte vill vara i centrum, men hon känner sig tvingad att bli en röst för ”20minus” för ingen annan gör det! Genom den världsomspännande folkrörelsen Fridays for future har hon skapat en stabil plattform för ”20minus” NU kommer sanningens minut för alla oss andra att göra allt för att skydda den nya krisgruppen ”20minus”! Det går inte att vänta! Vi måste hantera flera kriser samtidigt! NU! NU! NU!

Sibirien ”kokar” …!

De extrema temperaturerna i Sibirien under maj och i början på juni speglas av färgerna i bilden där rött betyder över det normala och blått under det normala!

Extrema temperaturer …!

Enligt engelska the Guardian och meteorologer på EU:s Copernicos Climate Change Service (C3S) har temperaturen i Sibirien norr om polcirkeln varit extrema under maj och i början på juni! Under maj har temperaturen varit 6 grader över medel och i början på juni har det uppmätts dagstemperaturer på ca 30 grader på vissa orter mot normala 0 grader! HUUGGHHA!!!

Klimatförändringar …!

Huruvida det handlar om extrema vädervariationer eller mer långsiktiga klimatförändringar kan inte sägas rent vetenskapligt! Skillnaden handlar om tidsperspektiv! OBS! Enkelt uttryckt så är klimatförändringar lika med årsstatistik på väder! Icke desto mindre måste antas att det till en del handlar om klimatförändringar!

Konsekvenser …!

Konsekvenserna för de arktiska områdena och de sibiriska skogarna är skrämmande! En mycket allvarlig kedjereaktion är töande permafrost som släpper ifrån sig stora mängder metangas och CO2! OBS! Metangasen är en betydligt potentare växthusgas än CO2! Andra kedjereaktioner som också, men mer indirekt, spär på den den globala uppvärmningen är skogsdöd till följd av ett ökande antal antal skogsbränder respektive en ökning av för skogen skadliga insekter!

Dieselspill …!

En överraskande men icke desto mindre allvarlig konsekvens av de extrema temperaturerna är ett megastort oljespill från en nickelanläggning i den sibiriska staden Norilsk! 20000 ton (!) dieselolja rann ut i den närliggande floden Ambarnaja! Olyckan rapporterades något senkommet (jfr Tjernobyl) i början på juni och tvingade Rysslands president Vladimir Putin att utlösa nationellt nödläge! Oljespillet kom från läckande dieseltankar vars fundament kollapsade sannolikt till följd av töande permafrost och därmed minskad markstabilitet!

Dieseltankar kollapsade i början på juni i en nickelanläggning i Norilsk i norra Sibirien på grund av töande permafrost och orsakade ett megastort oljespill!

Jfr Exxon Valdez …!

Dieseloljan rann således ut i Ambarnajafloden och vidare till Pjarsinosjön. Sjön rinner i sin tur av i en annan flod som mynnar i Norra ishavet! Enligt ryska Greenpeace kan olyckan vad gäller miljöskador i arktiska områden endast jämföras med förlisningen av oljetankern Exxon Valdez utanför Alaskas västkust 1989 då 41000 ton olja rann ut!

Oljekatastrofer får förödande konsekvenser för växter, djur och människor i de områden som drabbas!

Vår tids hjältar …!

Bina och andra insekter arbetar för oss genom sina viktiga ekosystemtjänster – pollineringen!

VISSTE DU …?

Visste du att 80 % av all pollinering görs av vår tids hjältar – bina! Utan bina kollapsar matförsörjningen bokstavligt talat! Utan bina inget kaffe, inget vin, ingen frukt, inget djurfoder etc! Bina som vi i vardagen har en sorts hatkärlek till är dessvärre utrotningshotade! Ökad användning av bekämpningsmedel och den globala uppvärmningen är det stora hotet!. Detta är ett exempel av många som visar hur komplext vårt ekosystem är! Varje art har en viktigare roll än vad vi tänker på i vardagen! Våra bin behöver kärlek – inte hatkärlek!

ÄVEN …!

Visste du även att en miljon arter (!) motsvarande 25 % av alla arter har utrotats redan? Människan tar ett allt större utrymme och överutnyttjar Jordens resurser! OCH det går fort! Med den här takten så finns det om 45 år inga koraller eller vilda ryggradsdjur (?) kvar! Vi är på väg mot den sjätte massutrotningen efter dinosaurierna för 65 miljoner år sedan. Anm. Massutrotning definieras som att 75 % av alla arter utrotas under kort tid.

Vi är på god väg mot den sjätte massutrotningen efter dinosaurierna för 65 miljoner år sedan till följd av överutnyttjning av Jordens resurser och den globala uppvärmningen!

För långsamt …!

OBS! Av FN:s 17 st Agenda 2030-mål s.k SDG:s (Sustainability Development Goals) så tillhör bibehållande av den biologiska mångfalden och ekosystemet det grundläggande! Det går dock för långsamt! Det gäller DIG som individ, det gäller näringslivet och det gäller politikersamfundet! Biologisk mångfald och minskning av den globala uppvärmningen måste få mycket större utrymme än hittills! Inga av de andra Agenda 2030-målen kan uppnås annars!

En bröllopstårta …!

Föreställ er de 17 Agenda 2030-målen som en bröllopstårta! I det understa lagret ligger 4 olika delmål vad gäller balansen i ekosystemet! I nästa lager ligger de sociala målen såsom utrotad fattigdom, god hälsa, fred etc! I det översta lagret ligger de ekonomiska målen! OBS! Grunden är det viktiga! Som alltid!

FN:s Agenda 2030-mål symboliserade som en bröllopstårta visar hur ekosystem, samhälle och ekonomi hänger ihop!

Norsk olja under lupp …!

Unga klimataktivister anklagar i ett öppet brev Norges statsminister Erna Solberg för hot mot Arktis!

Ungdomar rasar …

Norska staten med statsägda oljebolaget Equinor (f.d. Statoil) i spetsen fortsätter att utmana klimatkrisen genom oljeborrning i känsliga områden i Barents hav och Arktis! Nyligen föreslog regeringen att flytta gränsen för tillåten oljeprospektering i Barents hav närmre iskanten i Arktis. Greta Thunberg och 13 andra unga klimataktivister från Frankrike, Tyskland, USA, Argentina m.fl. rasar! De skräder inte orden i ett öppet brev till statsminister Erna Solberg! De säger att Norge strider mot FN:s barnkonvention genom att medvetet förlänga klimatkrisen!

Högsta domstolen …!

Ett liknande ärende pågår sedan 4 år tillbaka i norska domstolar! Det har nu gått hela vägen upp till Högsta domstolen! Greenpeace och ”Natur og Ungdom” har i detta ärende stämt norska staten för miljöbrott genom att ge licenser för oljeborrning i Arktis. Man hävdar att det strider mot grundlagens paragraf 112. I korthet säger denna paragraf att ”staten skall värna om en god hälsa och miljö för kommande generationer”. En stödkampanj till rättsprocessen, ”People vs Arctic oil”, har hittills samlat över en halv miljon namn! Under lupp var ordet!

Ett utslag till Greenpeces och Natur og Undoms fördel skulle få stor betydelse för liknande pågende rättsprocesser världen över och inte minst för Norges fortsatta olje- och klimatpolitik!

Grattis Vellinge …!

Mark-och miljödomstolen godkände i förra veckan att Vellinge Kommun får bygga en skyddsvall mot framtida översvämningar!

Klartecken …!

Grattis till Vellinge kommun och och alla berörda fastighetsägare på Näset! Mark- och miljödomstolen i Växjö har gett klartecken för att bygga en ca 20 km lång skyddsvall mot framtida översvämningar till följd av den globala uppvärmningen. Vellinge Kommun har jobbat med att förbereda detta projekt i 7 år!!! OBS! Kommunen har nu tagit ett första steg mot s.k. klimatanpassning NU är det er tur! Individer, företag och organisationer! För att klimatanpassning skall bli meningsfull krävs också s.k, klimat-omställning d.v.s. en kraftig begränsning av CO2-utsläppen! D.v.s. solidaritet, ansvar och långsiktighet långt utanför både Vellinge kommuns och Sveriges gränser!

Frankrike går före …!

Frankrike går före och kopplar stödåtgärder under och efter coronapandemin till klimatomställningen!

Vive la France …!

Frankrikes regering har beslutat att bistå AirFrance med ett stöd på 7 miljarder euro! Som motprestation kräver regeringen att AirFrance blir världens mest klimatvänliga flygbolag genom en rad åtgärder! Den kanske allra tuffaste! AirFrance får inte konkurrera med tåget på inrikes sträckor där restiden med tåg är under 2 timmar och 30 minuter! Dessutom gäller krav på förnybart flygbränsle, förnyelse av flygplansflottan och minskning av utsläppen med 50 % till 2030. MYCKET BRA!

MINDRE BRA …!

Sverige och Danmark fegar ur! De båda ländernas regeringar ger SAS en kreditgaranti på 3,3 miljarder utan motkrav på klimatåtgärder, vilket uppenbart strider mot de båda Klimat- och Miljöministrarnas uppfattning och uttalanden! Lyssna till Miljö- och Klimatminister Isabella Lövin! Citat! ”Efter den akuta krisen när vi ska bygga upp ekonomierna igen har vi varken råd eller tid att göra fel vägval. Grön återhämtning måste vara i centrum för de satsningar som görs”. Slutsats! Ingen ordning och reda ”i huset”!

Vid återstarten efter coronapandemoin är det inte läge att stoppa huvudet i sanden och återgå till ”Business as usual” utan stöd och stimulanspaketen MÅSTE kopplas till klimatomställningen!

Oönskat rekord …!

CO2-utsläppen till atmosfären kan liknas vid att fylla upp ett badkar utan dränering och utan möjlighet att stänga av kranen. När det är fullt så rinner det över!

CO2 …!

CO2-halten i atmosfären fortsätter att öka. Enligt den senaste noteringen från Mauna Loa-observatoriet på Hawaii ligger CO2-halten nu på 418,03 ppm (ppm= parts per million). CO2-halten i atmosfären har stadigt legat på 280 ppm under de senaste 800000 åren fram till i början på industrialismen i slutet på 1800-talet. Därefter har den kontinuerligt ökat till dagens värde ”påeldad” av fossila bränslen. Det skrämmande med CO2 i atmosfären är att den stannar kvar i 100-tals till 1000-tals år och bidrar till den globala uppvärmningen hela tiden.

Rinner över …!

Tillförsel av CO2 till atmosfären kan liknas vid att fylla upp ett badkar. Även om en del av CO2-partiklarna tas upp av biosfären och oceanerna så stannar den större delen kvar i atmosfären. D.v.s. även små mängder tillförd CO2 bidrar. Enligt den samlade klimatvetenskapen tar det ytterligare bara 10 -15 år innan badkaret är fullt med nuvarande utsläppstakt. Då rinner det över! OCH vi kommer att missa Paris-avtalets temperaturmål , lägre än 2 grader, med råge! Den globala uppvärmningen kommer att skena till 3-4 grader eller mer!

VAD göra …?

Betrakta det nya rekordet 418,03 ppm som en väckarklocka! Alla krafter på alla nivåer måste sättas in för en omvärdering av hur vi hushållar med Jordens resurser inklusive dess atmosfär! Att gå tillbaka till ”Business as usual” efter coronapandemin är ingen lösning!

Fyller på…!

Under innevarande år, 2020, kommer enligt prognose CO2-utsläppen att minska med 4-8 % huvudsakligen till följd av den pågående coronakrisen.. D.v.s. vi fyller trots allt fortfarande på ganska rejält i badkaret! OBS! I sammanhanget bör man då ta i beaktande att världsekonomin är och kommer att vara mer eller mindre lamslagen under 2020!

Megaproblem …!

Problematiken blir uppenbar då man betänker att det som krävs för att klara temperaturmålet, lägre än 2 grader, är en minskningstakt med 7 % per år fram till 2030 d.v.s betydligt mer än nuvarande ”konstlade” 4-8 % och dessutom uthålligt år för år!!!

Högt berg …!

Var och en förstår ju då att det är ett mycket högt berg vi har att bestiga! Som sagt! Alla krafter på alla nivåer kommer att behövas för att det här skall gå vägen. OM uttrycket ”att hålla två bollar i luften samtidigt” får anses vara relevant någon gång så är det nu!

Inga verktyg …!

Det gäller således att starta upp ekonomin efter coronapandemin på ett ordnat sätt och samtidigt förhindra en ännu större framtida kris! En klimatkris! Gör vi inget åt den parallellt pågående globala uppvärmningen NU så kommer vi att sakna verktyg i verktygslådan den dag då konsekvenserna blir akuta! OCH nota bene! Oreparerbara!

Med två parallellt pågående kriser, coronakrisen och klimatkrisen, gäller det att hålla två bollar i luften samtidigt!

Earth Day 50 år …!

Earth Day 2020 firar 50 år idag den 22 april, men det är en födelsedag med förhinder!

Med förhinder..!

Idag den 22 april 2020, firar vi Earth Day – en dag för att uppmärksamma att vi måste ta vara på vårt gemensamma hem, planeten Jorden! Just detta år gör vi det med förhinder! Vi kan inte fira som vanligt genom massdemonstrationer världen över till följd av coronapandemin. MEN! Hav förtröstan! Ta denna dag istället i anspråk för att fundera över, diskutera och inte minst analysera hur vi skall starta upp efter pandemin mot ett hållbarare samhälle!Tänk Lex Corona! En av lärdomarna är att vi måste vara mer proaktiva och förberedda på globala kriser!

Lex Corona …!

Coronapandemin visar tydligt att vi inte har varit förberedda på en global kris! MEN denna pandemi visar också att vi kan kraftsamla och inrikta hela samhällen worldwide på att bekämpa en global kris med kraftfulla åtgärder när konsekvenserna väl blir tydliga! TYVÄRR är det inte lika tydligt hur man skall angripa klimatkrisen! Den är förvisso akut, men konsekvenserna är inte lika uppenbara!

Generalrepetition …!

Snälla! Låt ändå coronapandemin bli ett slags generalrepetition/Lex Corona för hur vi också måste bekämpa den faktiskt lika akuta klimatkrisen! D.v.s. vi måste också mobilisera kraftfulla åtgärder NU!!! Skillnaden vid jämförelse med den nu pågående pandemin är att när konsekvenserna av klimatkrisen blir tydliga så är det för sent!

Inga verktyg …!

När växthusgaserna i atmosfären har nått sådana nivåer att vi som levande art på planeten Jorden är hotade av utbredd torka, frekventa extremväder, metervisa havsnivåhöjningar och en okontrollerbar migration finns det inga verktyg i verktygslådan! DÅ hjälper á la pandemin inga lockdowns, social distansering, handtvätt och personlig skyddsutrustning i världen!

Sensmoral …!

Snälla! Låt årets Earth DAy bli starten på ett nytänkande och en resa mot ett hållbarare och för globala kriser, alla kategorier, mer motståndskraftigt samhälle!!!

Låt Earth Day 2020 bli starten på ett nytänkande och en resa mot ett hållbarare och mer motståndskraftigt samhälle!

Shell tvättar …!

Shell vill att vi skall sila mygg och svälja elefanter när man går ut i media och säger att man skall vara koldioxidneutrala till 2050!

Ny mediastrategi …!

Shell, världens största olje- och gasbolag, meddelade i en pressrelease i förra veckan att man skall bli utsläppsfria (!) till 2050! OBS! Detta är bara ett sätt för Shell att skapa goodwill/lägga ut dimridåer! Man måste tyvärr läsa mellan raderna för att förstå att det enbart handlar om utsläppen i deras egen verksamhet och inte om de mångdubbelt större utsläppen i brukarledet! GREENWASHING var ordet!

Dimråder …!

Oljeindustrin lägger ut dimridåer och vill att vi skall sila mygg och svälja elefanter! Det stora problemet med Shell och resten av oljeindustrin är självfallet inte de egna utsläppen utan snarare att man fortsättet att ta upp olja ur marken för konsumtion i brukarledet! Den globala oljeproduktionen ligger för närvarande på ca 100 miljoner fat (1 fat =150 l) om dagen med färska prognoser på en ökning med 20-30 % till 2030! Läs mer på http://climateforlife.se/gigantisk-greenwashing!

Om temperaturmålet mindre än 2 grader enligt Paris-avtalet skall kunna innehållas så krävs att 70-80 % av idag kända fossila tillgångar stannar i marken!

RED ALERT! – Kol efter Corona …???

Den engelska tankesmedjan Carbon Tracker Initiative befararar att Kina och Indien kommer att bygga nya kolkraftverk för att få fart på ekonomin efter coronakrisen!

Varnar …!

Den engelska, finansiella tankesmedjan Carbon Tracker Initiative varnar i en rapport i förra veckan för att man i Kina och i andra länder, som Indien, USA m.fl., med reglerade/subventionerade energimarknader kan frestas att satsa på en fortsatt utbyggnad av kolet för att få igång ekonomin efter Coronakrisen!

Olönsamt …1

I sammanhanget bör noteras att tankesmedjan i en tidigare, färsk rapport från mars i år har visat att det finns ingen fri/oreglerad marknad där nya kolanläggningar kan konkurrera med nya anläggningar för förnyelsebar energi som sol- och vindkraft! Man säger också att redan 2030 kommer det att bli billigare att stoppa kolkraftverken och istället bygga helt nya vind- och solkraftverk!

Subventioner …!

I reglerade marknader som i Kina, Indien m.fl. råder dock en annan ekonomisk verklighet! Staterna kan välja att subventionera kolindustrin om det passar den ekonomiska konjunkturen, vilket kanske framförallt gäller i diktaturens Kina!!

Världens största …!

Dessvärre är diktaturens Kina också världens största konsument av kol motsvarande ungefär halva den globala årsförbrukningen. Kolet bränns i tusentals kolkraftverk (ca 2000 st modell stor) med en sammanlagd installerad effekt på 1000 GW (1 GW = 1000 MW = 1000000 kW). Dessutom finns det ytterligare 200 GW under konstruktion eller i planering, vilket självfallet utgör ett stort problem i det här sammanhanget.

Inte ensamma …!

Kina är tyvärr inte ensamma att stå inför ett ödesdigert vägval om energin efter coronapandemin! I Indien är situationen likartad som i Kina vad gäller kolanvändning! Indien är också en stor, dock ej lika stor, kolkonsument med 220 GW installerad koleffekt (ca 500 anläggningar) och med ca 70 GW under konstruktion och i planering.

Ödesvalet …!

Ödesvalet handlar om huruvida man skall ta den lätta vägen och fortsätta med att bygga ut den redan planerade kolkraften eller istället NU ta chansen och skrota planerna och satsa på den betydligt mer ekonomiska och hållbara sol- och vindkraften!

Klimatperspektivet …!

För att sätta problematiken i ett större perspektiv bör noteras att enligt FN:s klimatpanel IPCC så måste världens kolanvändning minskas med 80 % till 2030 jämfört med 2010 års nivå om vi skall klara att begränsa den globala uppvärmningen till 1.5 grader i enlighet med Paris-avtalets mål! D.V.S. klimatet tål definitivt inte varken Kinas, Indiens eller eventuella andra länders planerade kolkraft!

Hjälp …!

Red alert!! Stoppa Kina, Indien m.fl.! Ett rop på hjälp riktas till politikersamfundet med FN i spetsen! Problematiken bör tas upp, allra senast, på FN:s, nu tyvärr uppskjutna, kommande klimatmöte COP 26 i Glasgow!

Inom lås och bom …!

Att som Carbon Tracker Initiatives undersökning visar, speciellt vad gäller Kina, att fortsätta att satsa på föråldrad, olönsam, fossilbaserad infrastruktur som ”räddningsplanka” år en missad unik möjlighet att gå mot ett hållbarare samhälle vid återhämtningen efter coronapandemin! Kolet måste hållas inom lås och bom!

Kolet måste hållas inom lås och bom om vi skall klara Paris-avtalets klimatmål om begränsning av den globala uppvärmningen till under 2 grader och helst till under 1,5 grader!