Kategoriarkiv: klimatproblemet

På tal om …

Koldioxidhalten i atmosfären är den största bidragande faktorn till den globala uppvärmningen och halten har aldrig varit så hög som nu under mänsklighetens historia!

Visste DU …?

Visste DU att koldioxidhalten i atmosfären slog rekord den 28 april i år med 425,01 ppm (parts per million) och att den aldrig har varit så hög i mänsklighetens historia? Visste DU att koldioxidhalten nu ligger 50 % över vad som gällde under förindustriell tid räknat från 1750? OCH den accelererar! Fram till 1970-talet ökade koncentrationen med ungefär 1 ppm per år för att nu ligga på 2,5 ppm per år och den är ökande. Visste DU att dagens koldioxidhalt i atmosfären inte har befunnit sig på den nivån på 3,6 miljoner år, enligt amerikanska NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)? Vi närmar oss nu nivåer liknande de som fanns för 15 miljoner år sedan när det var 3-4 grader varmare och havsnivån var 20 meter högre! 

Varje ton räknas …!

Växthuseffekten d.v.s. sambandet mellan CO2-utsläpp och en ökande temperatur i både atmosfären och världshaven är vetenskapligt belagd sedan över hundra är tillbaka! Det skrämmande är att merparten av våra CO2-utsläpp stannar kvar i atmosfären i decennier upp till hundratals år och därför är ett existentiellt hot för kommande generationer! Konsekvens! Varje nytt ton eller rentutav varje ny CO2-molekyl idag drabbar dina barn, barnbarn och kommande generationer imorgon!

Växthuseffekten …!

Rent fysikaliskt hindrar CO2:n i atmosfären del av den utgående värmestrålningen och det uppstår en obalans mellan inkommande och utgående energi till/från Jorden med global uppvärmning som följd! Se bild, som i grafisk form visar Jordens energibalans! Läs mer om växthuseffekten på http://climateforlife.se/vaxthuseffekten/

Planeten Jordens energibalans d.v.s. förhållandet mellan inkommande och utgående energi!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU är ganska långt ifrån att kunna påverka Jordens energibalans, men i själva verket har DU som enskild individ en viktig roll att spela! Det handlar om att gå före och bli en ambassadör för att minska CO2-utsläppen! Ingen kan göra allt , men alla kan göra något! I själva verket är det mänskliga kollektivet klimatomställningens heliga graal! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

En cappucino, tack …!

Vanlig mjölk eller havremjölk?

Det bästa …!

Det bästa får inte bli det godas fiende! Climate for Life fångade upp en tänkvärd dialog i tabloiderna mellan två klimatjournalister häromdagen! Scenen var en helt vanlig fika på ett helt vanligt kafé! Den ene beställer en cappucino och får frågan: Vanlig mjölk eller havremjölk? Vanlig mjölk, tack blev svaret! Den andre reagerar indignerat och tycker att kollegan inte lever upp till sina ideal! Detta lilla exempel från vardagen illustrerar problematiken kring att bli klimatsmart! Att göra ”rätt” HELA TIDEN är varken smart eller ens klimatsmart! Idealism skapar bara mentala barriärer för alla som vill ta in klimatet i vardagen utan att uppleva det som en uppoffring! Det bästa får inte bli det godas fiende! En cappucino med vanlig mjölk, tack!

På tal om …!

Att alla idag kända tillgångar av råolja bör stanna i marken ”vet alla”, men vekligheten ser helt annorlunda ut!!!

Visste DU …?

Visste Du att USA:s president Joe Biden kör efter FP Johan Perssons devis ”man säger en sak före valet och en annan efteråt”! Inför presidentvalet lovade han att USA inte skulle borra efter olja på federal mark! I veckan godkände han dock exploatering av ett nytt oljefält i Alaska – förkastligt både med hänsyn till klimatet och naturen! Visste DU att oljebolagen fortfarande lever i all välmåga? Saudi Aramco , världens största oljeproducent, rapporterade en rekordvinst för 2022 på 161 miljarder dollar (!!!)! Visste DU att en oljetanker nyligen gick på grund utanför Filippinerna? Ett gigantiskt oljebälte breder ut sig längs kusterna och förstör natur och levnadsvillkor för hundratusentals människor! Visste DU att alla idag kända tillgångar av fossila bränslen, inklusive råolja, måste stanna i marken för att vi skall kunna hålla den globala uppvärmningen till väl under 2 grader?

DU …!

Vad gör DU? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt från oljeindustrin och oljekatastrofer, men genom att driva opinion i dina både professionella och privata sfärer kan DU påverka! All användning av fossila bränslen måste i praktiken motarbetas! Så bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer och bidra till upplysningen av att trenden just nu går på helt fel håll! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du!

”Big Oil” med falsk flagg …!

Exxon granskade …!

Enligt en nyligen publicerad forskningsrapport i den vetenskapliga tidskriften Science kände Exxon till vetenskapen kring den globala uppvärmningen redan på 70-talet! Deras experter insåg således tidigt sambandet mellan fossil förbränning och den globala uppvärmningen! Deras förutsägelser redan då stämmer med skrämmande exakthet med var vi är idag. D.V.S. drygt 1 grads uppvärmning! Det tragiska och upprörande är att Exxon m.fl. (Big Oil) av hänsyn till sina affärsmodeller hissade falsk flagg och mörkade respektive inte minst spelade ner konsekvenserna av CO2-utsläppen! Mammon regerar!

Tack fru Justitia …!

Under senare år har forskningen kunnat granska Exxon m.fl. via dess interna handlingar och dokument tack vare Fru Justitia och USA:s Högsta domstol! Bakgrunden är att Exxon 2019 förlorade ett mål i Högsta domstolen där man, efter nekande i flera lägre instanser, tvingades att lämna ut handlingar kring hanteringen av dess kunskap om CO2-utsläpp och den globala uppvärmningen! Läs mer om detta banbrytande domstolsutslag på http://climateforlife.se/exxon-kan-inte-morka-langre/

Hög tid …!

Det är mycket hög tid att samhället – lika med politiker, näringsliv, organisationer och enskilda personer – reagerar! Det gäller att göra allt för att försvåra för Big Oil, King Coal m.fl att fortsätta med exploateringen av fossila bränslen! Hittills har fossilbolagen kört med en laissez faire-taktik d.v.s. så länge någon köper så fortsätter vi att borra och bryta! Det krävs dock två för tango! Ansvaret för att exploateringen bara fortsätter ligger således lika mycket på konsumenterna!

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån Big Oil, King Coal m.fl., men i själva verket har DU stora möjligheter att påverka! I din vardag kan DU i din roll som beslutsfattare, yrkesutövare, konsument (och vart fjärde år vid valurnorna) välja bort det fossila! Så! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/.

TIPS! – NEJ till Black Friday …!

De fem R:en …!

Säg NEJ till ”Black Friday” och överkonsumtion! Gå istället på de fem R:en! Refuse! Reduce! Reuse! Recycle! Rot! Tillämpa denna strategi inte bara idag fredagen den 25 november utan mer som ett pågående mantra i vardagen! Anm. ”Black Friday” är i praktiken en helt onödig import från USA och grundar sig på att det har blivit en klämdag dagen efter helgdagen ”Thanksgiving”. Handeln har då sett sin chans att locka lediga amerikaner till affärerna! Säg NEJ! Låt istället årets ”Black Friday” bli startpunkten för DIN resa som en DOER för klimatet – en ClimateDoer! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/

Klimatet- Bankerna plockar lågt hängande frukter …!

Stoppar huvudet i sanden …!

Enligt Fair Finance Guide har svenska banker visserligen förbättrat sitt hållbarhetsarbete sedan guidningen (internationella hållbarhetskriterier) startade 2014! MEN det handlar om att plocka lågt hängande frukter! Svenska storbanker stoppar huvudet i sanden vad gäller de kriterier som har störst betydelse för klimatet som t.ex. utlåning till fossilindustrin. Tre av fyra banker har tagit bort företag med koppling till kol, olja och naturgas från sina fonder, vilket i och för sig är bra. MEN man lånar fortfarande ut miljarder till kol i Tyskland eller till exploatering av olja och naturgas i Arktis! Strategin bottnar helt enkelt i att det är mer ekonomiskt lukrativt att låna ut miljarder än att stryka några enstaka företag från fonderna! Ignorans, dubbelmoral eller stoppa huvudet i sanden! Välj själv!

Den osynliga handen …!?

Enligt SEB:s chef för hållbarhetsstrategier Karl-Oskar Olming så är bankerna bara en spegling av marknaden! Hm! Som om den berömda ”osynliga handen” styr allting utan aktörernas egen vilja, etik och moral! SEB säger i klartext att om deras energikunder i t.ex. Norge och Tyskland vill låna så är det deras ansvar till vilka ändamål de använder pengarna. Dom menar också att om inte SEB lånar ut så är det någon annan bank som fyller ut den aktuella efterfrågan. Med hänsyn till att klimatet drabbar alla förr eller senare så är det ett ovanligt cyniskt och kortsiktigt resonemang!

Klimatsabotörerna …!

Resonemanget och argumentationen känns igen från hur fossilindustrin själv och de stora internationella oljejättarna förhåller sig till sina kunder i raffinerings- och konsumentledet! Man rentvår sig helt enkelt från allt klimatansvar genom att flytta det vidare framåt i kedjan. Likafullt tillhör man dock klimatsabotörernas skara oavsett om man är finansiär, oljeexploatör, raffinerar råoljan eller konsumerar densamma! INGEN kan ha undgått de senaste larmrapporterna från både IEA (International Energy Agency) och IPCC (Intergovernmental Protocol on Climate Change) om att all nyexploatering av kol, olja och naturgas måste omedelbart upphöra! Klimatsabotörer var ordet!

Djävulen i detaljerna …!

I detaljerna …!

Ofta är det de små, små detaljerna som gör skillnad! Just i klimatfrågan och DIN konsumtion är detta extra sant! Här sitter verkligen djävulen i detaljerna! Ta matsvinnet som exempel! Av all den mat som produceras i världen slängs ungefär en tredjedel, vilket motsvarar ungefär 10 % av växthusgaserna! Anm. I Sverige slänger vi i genomsnitt 17 kg ätbar mat per capita och år i huvudsak i hushållen. I FN:s och därmed Sveriges hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 skall matsvinnet halveras till 2030 jämfört med 2015. Tyvärr är minskningstakten alltför låg för närvarande så det krävs en rejäl skärpning! Upp till kamp! MINSKA matsvinnet!!!

Guterres till studenterna …!

”Förenen eder ….!”

”Studenter i alla länder – förenen eder”!!! Med en blinkning åt det fackliga hållet talade FN:s generalsekreterare Antonio Guterres till studenterna på Seton Hall University i Newark, New York i förra veckan. Han uppmanade studenterna till att inte kasta bort sin utbildning på att börja arbeta för klimatsabotörer! Han syftade på att det fortfarande flödar in pengar till fossilindustrin från banker, investmentbolag och investerare i övrigt. Hans tunga statement handlar om att det är bortkastat humankapital! Nya unga studenthjärnor måste användas för att skapa lösningar på klimatkrisen! Fossilindustrin är en återvändsgränd per definition. FN:s klimatråd IPCC, d.v.s. den samlade vetenskapen inom klimatfrågan, har tydligt sagt att alla kända tillgångar av fossila bränslen måste stanna i marken för att vi skall klara temperaturmålen. Alla företag inom fossilindustrin och alla företag som göder den med finansiering är i ordets rätta bemärkelse KLIMATSABOTÖRER! Hallå! Studenter i alla länder! Lyssna på Antonio Guterres!!!

Fortum manipulerar …!

Greenwashing …!

Det finska energiföretaget Fortum, Sveriges och Nordens största elhandelsbolag, manipulerar sin kunder genom att påstå att deras produktion är fossilfri! Allt enligt Fortum Sveriges hemsida! Sanningen är dock den att Fortum inte bara verkar i Sverige och Norden utan också i både Ryssland och övriga Europa! Enligt en granskning av SVT är Fortum i sin helhet inte grönt utan i högsta grad fossilt, till stor del baserat på rysk gas och kol! Företaget är bl.a. majoritetsägare i tyska Uniper som importerar en stor del av sitt kol och sin naturgas från Ryssland. Sammantaget konstateras i SVT:s analys att Fortums elproduktion till 60 % är fossil och att dess värmeproduktion i Ryssland och i Europa till 90 % är fossil! GREENWASHING var ordet!

Alla fuskar …!

Utsläppsfusket inom företagsvärlden är ett stort problem inte minst för konsumenterna! Genom beteendet säger man indirekt att vi tar inte klimatfrågan på allvar! Det är också bristande respekt mot kunderna! Till kunderna säger man indirekt att de saknar förmåga att se igenom våra miljöpåståenden. Enligt en undersökning av 25 av världens största bolag nyligen gjord av New Climate Institute och Carbon Market Watch var det endast 3 bolag som fick någorlunda godkänt – Maersk, Vodafone och Deutsche Telekom!

EU sätter stopp …!

Enligt en undersökning från 2021 av EU-kommissionen och nationella konsumentmyndigheter sysslar nära hälften av europeiska företag med greenwashing d.v.s. att göra sig grönare än vad man är! NU inför EU nya regler. Enligt de nya reglerna måste företagen kunna styrka sina miljöpåståenden genom ett bevis baserat på livscykelanalyser ett s.k. ”Product Environment Footprint”-dokument! Läs mer på http://climateforlife.se/eu-stoppar-greenwashing/

EU stoppar utsläppsfusket genom införande av nya regler och blir en nödvändig förebild för övriga världen!

Kryper till korset …!

Ändrar …!

Arla ändrar nu sina förpackningar efter det att KO dragit företaget inför marknadsföringsdomstolen! Bakgrunden är att Arla har vilseledande reklam på sina mjölkförpackningar. Företaget påstår att deras produkter ger NOLL klimatavtryck redan idag! Uttalandet är starkt vilseledande för konsumenterna! Inför att bli fällda i domstol kryper nu Arla till korset och ändrar reklamen. De ändrar dessutom fokus i sitt hållbarhetsarbete till svenska gårdar istället för som tidigare på klimatkompensering! Läs mer om hur Arla har vilselett konsumenterna på ett manipulativt sätt! Läs på http://climateforlife.se/arla-tvattar-gront/