PÅVEN har landat i Sverige!

aajdlsp

Hero of our time!

Påven besöker Sverige, Lund och Malmö måndag och tisdag. Han har många strängar på sin lyra! En av dem är hans engagemang i miljö- och klimatfrågan! Många bedömare menar att hans encyklika ”Laudato si” om klimatfrågan la grunden för att FN:s ca 200 länder kunde komma överens om det historiska klimatavtalet i Paris i november 2015! Läs mer om encyklikan, som i fri tolkning betyder LYSSNA NU, på http://climateforlife.se/laudato-si-paven-blaser-till-strid/. Vi bör alla vara tacksamma för denna bedrift och utnämna honom till HERO OF OUR TIME!!!

HALLOWEEN-tider!

1-hopwvmngjvldgswpckslgg

Nu skall jag skrämmas …..!

Mitt framför våra ögon, dag efter dag, vecka efter vecka, år efter år pågår en skrämmande utveckling. Som bekant kan skrämmande budskap framföras på ett humoristiskt sätt. Kolla följande spöklika galleri av karikatyrer om den globala uppvärmningen. Blev DU rädd? Det var faktiskt meningen att DU skulle bli riktigt rädd!!!

1-mkwvhn_cdq3k2dpg9uxb_q

1-pymqx5tqlax3z87678fzjg

1-yo_sgkbsb3mowx4vsk0jaa

1-lwsw5hfoekggmp1tqma92a

1-dmo53hn1zxma9krahc-vfa

1-esawzayprpuzz_bkbgsvtw

1-9icyhwmz-klqyoyfd6crnq

Sverige inför KLIMATLAG!

Klimatet konstitutionellt säkrat!

F.o.m. nästa vår blir klimatfrågan konstitutionellt säkrad i Sverige. Då instiftas en lag som säger att oberoende av regeringskonstellation så kommer hänsyn till klimatfrågan alltid att behöva tas. I princip får klimatfrågan lika hög status som t.ex. ekonomin som genomsyrar i stort sett alla politiska beslut oberoende av vem som sitter i regeringsställning. VARFÖR? Frågan är kritisk inte minst för kommande generationer. Nuvarande trend för den globala uppvärmningen måste vändas vid senast 2 grader!

1-esawzayprpuzz_bkbgsvtw

VAD har Gävle och Los Angeles gemensamt?

bigoriginal

Lastbilstrafiken laddas på väg!

Sveriges transporter skall vara fossilfria till 2030 enligt Miljömålsberedningen! Gävle och Los Angeles? Jo, problemet med elektrifiering av trafiken är lastbilarna! Batteridriften måste kompletteras med mobil laddning.  Lösningen som testas både i Gävle och Los Angeles är bitvis elektrifiering av vägarna. Genom att på särskilda laddningssträckor återladda batterierna via kontaktledningar, som för spårvägstrafik, har man hittat en möjlig lösning på problemet. I Los Angeles pågår ett projekt i stor skala mellan hamnen i Los Angeles och Down Town LA (40 % av all import till USA går denna väg). Utanför Gävle, mellan Kungsgården och Sandviken Västra, finns sedan i våras en färdig elväg genom ett samarbete mellan industrin (Scania och Siemens) och samhället (Gävleborgs län och Trafikverket) !!!

Bryt RADIOTYSTNADEN!

Tystnadsspiralen!

Det är väl belagt i flera undersökningar att ”Radiotystnad” får en självuppfyllande effekt! Om ”ingen” pratar om den globala uppvärmningen så väljer DU också att vara tyst, Media väljer att vara tyst, Politikerna väljer att vara tysta etc. VIPS, så har man en tystnadsspiral! Ett ofta förekommande argument är ”men  (alla dessa men! Huhhh!) vad kan jag göra?” Svaret är: Ingen kan göra allt, men alla kan göra något! Så! Att börja prata om den globala uppvärmningen bland familj och vänner är ett bra första steg!

Inkörsporten!

Inkörsporten är som alltid i obekväma frågor att komma över en tröskel genom att sätta sig in i frågan, vilket automatiskt leder till ett ändrat ”mindset”. TIPS! Läs denna blogg regelbundet! Andra undersökningar visar också att argument som att klimatomställningen kommer att skapa nya jobb och en bättre ekonomi biter inte! Moralfrågan är mycket viktigare! Känn på den här! Den globala uppvärmningen riskerar att innebära en ohållbar framtid för dina barn och barnbarn! Vill DU det?  Samvetet och moralen skiljer oss trots allt från de flesta djur. Kolla Charles Darwin och hans visdomsord nedan!

0-yfsiot9ipw9hzc3r

BREAKING NEWS! – Flyget blir klimatneutralt!

1-aoewlox4y7wm4qyathlsba

FN- överenskommelse!

I torsdags i förra veckan  i Montreal i samband med ett möte inom ICAO (en FN-organisation = International Civil Aviation Organisation) kom internationell flygindustri  överens om att alla internationella flighter skall bli klimatneutrala senast 2021!  HUR SKALL DETTA GÅ TILL? Jo, målet skall nås genom klimatkompensation! Det betyder att flygbolagen antingen får köpa utsläppsrätter eller finansiera s.k. tredjepartsprojekt i utvecklingsländer. Avtalet är frivilligt till en början, men blir obligatoriskt f. o. m. 2027. Avtalet är HISTORISKT i och med att flygindustrin hittills har tillhört undantagen vid diskussion av utsläppsminskningar inom transportsektorn!

Nytt världsrekord! – SOLEN ”äger”

1-gktknsvl0fbn_altog_tpa

Solel för 20 öre per KWh!

Nyligen sattes ett nytt världsrekord i lägsta pris för el från större industriella solkraftanläggningar! Den spektakulära bedriften skedde nyligen i Förenade Arabemiraten. Ett asiatiskt konsortium med den kinesiske solcellstillverkaren Jinkosolar och det japanske entreprenadföretaget Marubeni Corporation lämnade det lägsta budet i en upphandling. Köparen är Förenade Arabemiraten och anläggningen är megastor på 350 MW motsvarande elförbrukningen på 55000 hushåll. OBS!!! 20 öre per kWh utan subventioner! SOLEN ”äger”! Jämför t.ex. med landbaserad vindkraft i Sverige idag som ligger på ca 50 öre per kWh! Som kuriosa kan nämnas att priset för solceller har gått ner 115 gånger (!) sedan 1975 och installerad solkraft har ökat med 115000 gånger (!) under samma tid!

Den förnyelsebara revolutionen!

Det finns många skäl till att världsrekorden nu haglar vad gäller låga priser för förnyelsebara energialternativ! Det allra viktigaste skälet är dock att priserna för att tillverka solceller och vindkraftverk m.m. har minskat dramatiskt de senaste 5-10 åren. Kolla kurvan nedan! Ett annat tungt skäl är ”billig” finansiering. Finansmarknaderna har helt enkelt en långsiktig tro på förnyelsebara alternativ och nöjer sig med låga räntor. Det är precis tvärtom för fossilindustrin. Där är räntorna höga, om det ens går att få några lån inom en nära framtid!

doe-revolutionnow-638x2461

Framtiden?

Enligt den ansedda amerikansk finansanalytikern Bloombergs och dess energigren, Bloombergs New Energy Finance (BNEF), kommer sol och vind vara det billigaste sättet att producera el i närtid d.v.s. redan efter 2020! Prisutvecklingen hittills kommer bara att fortsätta! Kolla den s.k. inlärningskurvan (sambandet mellan pris och volym) för solcellsmoduler enligt nedan. För varje dubblering av volymen så minskar priset med häpnadsväckande 26 %!

0-r-dbkykleqbwroy9

Den fjärde industriella revolutionen!

Det är inte för inte som den förnyelsebara revolutionen har kallats för den fjärde industriella revolutionen! Den tredje i form av  informationssamhället är numera ett etablerat faktum?  Precis samma inlärningsfenomen som för datorerna (dubblad processorkapacitet vartannat år) pågår just nu för förnyelsebara energialtetnativ just här och nu ”nära dig” Känn på den!