Delseger för klimatet! – PREEM omprövas …!

Mark- och Miljööverdomstolen kan stoppa PREEM:s omdebatterade utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil genom att ärendet tas upp till förnyad prövning!

 

Breaking news …!

Igår måndagen 17/6 kom Mark- och Miljööverdomstolens beslut om PREEMS ansökan om att fördubbla sitt raffinaderi i Lysekil! Beslutet blev en delseger för klimatet! Domstolen beslutade att tillstånds-prövningen skall tas upp på nytt. Bakgrunden är att PREEM fick klartecken i lägre instans, Miljödomstolen i Vänersborg, men att detta tillstånd överklagades av över 100 privatpersoner, miljöorganisationer och Naturskyddsföreningen.

Viktig delseger …!

Sista ordet är inte sagt men gårdagens beslut är en viktig delseger för klimatet. Huvudförhandling kommer enligt Mark- och Miljööverdomstolen att hållas första kvartalet 2020. En sådan process är komplicerad och kan ta upp till minst ett år. Om tillståndet mot alla odds går igenom kommer PREEM at fördubbla sina utsläpp från dagens 1, 7 miljoner ton CO2 per år till 3,4 miljoner ton. Detta skulle göra PREEM till Sveriges största industriella utsläppare av CO2 lika med 17 % av industrins totala utsläpp.

PREEMS raffinaderi i Lysekil kommer att fördubbla sina utsläpp om de får tillstånd att bygga ut!

Tesla-svensken på gång …!

Peter Carlsson, mannen bakom det svenska batteriföretaget Northvolt

Batterifabrik …!

Tesla- svensken Peter Carlsson med ett tidigare flerårigt förflutet  på Tesla är nu på gång att starta upp byggnationen av Northvolts  batterifabrik i Skellefteå! Finansieringen av första steget med en kapacitet av 16 GWh per år (lika med batterier till 100000-200000 elbilar per år med bra räckvidd) på ca 10 miljarder SEK är nu klar! Fabriken med byggstart i augusti i år planerar att starta upp serieproduktion redan 2021. OCH det bästa av allt! Fabriken är redan slutsåld fram till 2030! Orderboken innehåller beställningar redan nu på 123 miljarder SEK (!).  HEJA vår alldeles egna Tesla-svensk –  Peter Carlsson!!!

Framtiden …!

Finansieringen för andra steget i Skellefteå med ytterligare 16 GWh till totalt 32 GWh per år är också på gång! Planerad start av produktion är 2024.  En batterifabrik i Sachsen i Tyskland tillsammans med Volkswagen med  start 2023 eller 2024 ligger också i röret! Både svenska staten via AMF och Folksam och företag  som ABB, Vattenfall, Scania, Volkswagen, BMW, Goldman Sachs m.fl. har gått in med riskkapital i första finansieringsrundan i Skellefteå.

Mer lån …!

Northvolt räknar med att den fortsatta finansieringen skall bli lättare då efterfrågan på företagets batterier är så stort. Mer lån och mindre privat riskkapital ligger i korten! Northvolts framtida vision handlar om en kapacitet på 150 GWh, vilket gör att man kommer att kunna räkna sig till en av de stora spelarna i branschen. enligt Peter Carlsson!!!

Tänkbar bild av en av Northvolts framtida batterifabriker

Vive la France …!

Frankrike går före med ”cirkulär ekonomilag”!

Förbjuder …!

Enligt en ny lag kommer  Frankrike att förbjuda att butiker och producenter slänger osålda kläder respektive osåld elektronik! Detta meddelade Frankrikes premiärminister Edouard Philippe nyligen. Frankrike har tidigare gjort samma sak vad gäller osåld mat. Den nya lagen kommer att läggas fram i parlamentet i juli och träda i kraft 2021 eller 2023. Initiativet ingår i en större satsning på en ”cirkulär ekonomilag” .

Inte hållbart …!

En ökad cirkulering och återvinning kommer att bli helt nödvändigt för att inte utarma Jordens resurser! För närvarande förbrukar Jordens befolkning som om det funnes1,7 jordklot. Det är definitivt inte hållbart! Vi i Sverige, Frankrike och i västvärlden i övrigt är i sammanhanget STORFÖRBRUKARE!  Sverige ligger t.ex. på konsumtionsnivån 4 jordklot.

Avskräckande utveckling …!

I Indien i New Delhi är berget av sopor snart högre än Indiens mest kända landmärke, gravtemplet Taj Mahal, ca 75 m högt. Soptippen Ghazipur på bilden nedan, täcker en yta på 40 fotbollsplaner och går i år om Taj Mahal på höjden. Soptippen tillförs 2000 ton sopor per dygn! OCH Högsta domstolen i Dehli har indikerat att varningsljus måste sättas upp för att skydda flygtrafiken!!! Ghazipur är en av fyra soptippar i new Dehli. Totalt produceras 9000 ton sopor per dygn i New Dehli!

Ghazipur en av New Dehlis 4 soptippar mitt i bostasbebyggelsen på väg att växa om Indiens mest kända landmärke gravtemplet Taj Mahal på höjden i år 2019!

Svenska urbana paket med el …!

BRING satsar på elbaserade paketbilar från Västervik!

Svenskt bolag …!

Det Västerviksbaserade bolaget Inzile har hittat en nisch för elbaserade arbetsfordon. Det handlar om urbana, lätta arbetsfordon för olika uppgifter i städer. Först ut att satsa på Inzile  är distributionsföretaget Bring, som dels gått in som delägare och dels avtalat om att successivt köpa in elfordon från Inzile. Bring har i nuläget totalt 1500 fordon i trafik i Sverige, varav några enstaka  är eldrivna. Brings ambition är att successivt byta ut sina gröna fordon till helgröna. Inziles lätta lastbilar har en räckvidd på mellan 12 och 24 mil, är lätt framkomliga i stadstrafik med sina ringa bredd på 1.6 m, är byggda av standardkomponenter och därmed relativt lågt prissatta till ca 400000 SEK.

EU låser INTE in kolet…!

EU:s kolländer fortsätter med kolet trots bidrag från EU för regional utveckling för omställningen till förnybart!

Inte konsekventa …!

EU lämnar stöd till förnyelsebar energi till EU:s kolländer utan motkrav på minskad kolanvändning! Enligt en undersökning av miljöorganisationerna Climate Action Europe, CAN och Sandbag fortsätter ett tio-tal  av EU:s  21 kolländer med kolet enligt de energi- och klimatplaner som lämnats in till EU under våren! Att inte ställa motkrav är en MYCKET dålig strategi från EU:s sida i synnerhet som policyn  är att EU:s kolländer skall vara kolfria till 2030. De största syndarna bland kolländerna är Tyskland, Rumänien, Bulgarien, Grekland och Tjeckien. Miljöorganisationerna lobbar nu hårt för att EU skall bli mer konsekvent i sin energi- och klimatpolicy! Dom har ju valresultatet i ryggen! HEJA!

I Ecuador – Juridiken vs Big Oil 1-0 …!

Räddad regnskog …!

Efter decennier av politisk strid mellan ursprungsfolket Waorani och regeringen i Ecuador fick nyligen folket rätt. Uppemot en miljon hektar regnskog i den ecuadorianska delen av Amazonas har räddats. Regeringen är lierad med ett antal internationella oljebolag med planer på att borra efter olja i Amazonas (!!!). Ursprungsfolket har gjort regnskogen i Amazonas till sitt livsrum i århundraden och kämpar för livet mot utrotning av sin månghundraåriga kultur.

Om …!

OM planerna hade satts i verket skulle det bli förödande för Waoranis, men även för klimatet. Världens regnskogar är en viktig CO2-sänka d.v.s. denna växtlighet absorberar en del av den CO2 som vi släpper ut.  Att ta bort regnskog är som att såga bort den gren vi sitter på! OCH att ta upp ytterligare fossilbränsle ur marken är till att såga ännu fortare på denna gren!!!! OBS! Om vi skall klara temperaturmålet i Paris-avtalet MÅSTE 70-80 % av idag kända fossiltillgångar stanna i marken!

Juridiken som vapen ….!

I flera andra fall används juridiken som vapen för att försöka stoppa den ohämmade utveckling som nu pågår! I USA pågår flera processer dels mellan Vita Huset och ett antal ungdomar under hashtaggen #YouthvGov (läs mer på http://climateforlife.se/snaran-dras-at/ ) och dels mellan städer på USA:s västkust och Big Oil (läs mer på http://climateforlife.se/san-francisco-stammer-oljebolag/ ).

Parallellfall …!

Ett parallellfall till #YouthvGov har vi på nära håll i Norge där ett antal ungdomar stämmer norska staten för att den planerar att släppa loss delar av den norska delen av Arktis till oljebolagen för exploatering efter olja.

Oljebolaget Exxon …!

Det kanske mest uppmärksammade fallet vad gäller oljebolag, också i USA, är staterna Massachusetts och New Yorks stämningsansökan mot oljebolaget Exxon för att dom ända sedan i slutet på 70-talet har känt till och mörkat sambandet mella förbränning av olja och den globala uppvärmningen. Läs mer på http://climateforlife.se/exxon-kan-inte-morka-langre/ . Bedrägeri på högsta nivå! CLIMATE FRAUD var ordet!!!

Det STORA busskriget …!

Elbussar på rad hos den kinesiska elfordonstillverkaren BYD, som tillverkade ca 120000 elfordon under 2017.

Kina vinner …!

Kina har av främst urbana miljöskäl, luftföroreningar i städerna, tvingats att ersätta dieselbussar med elbussar och vinner därmed det stora busskriget. Kinas satsningar har gett en boost till elbussar i världshandeln. Redan idag 2019 har elbussar mer än 50 %:s marknadsandel  tack vare Kina. Den kinesiska numerären av elbussar är enorm. Fram till i slutet på 2018 hade Kina producerat 421000 (!) elbussar. Som en jämförelse kan noteras att motsvarande siffra i USA var ca 300! Segern i busskriget är också en seger för industriell tillväxt baserat på förnybart!

Hård styrning …!

Satsningarna i Kina är hårt politiskt styrda både genom subventioner och direktiv. Ett exempel är staden Shenzen. Staden, med 13 miljoner invånare, beslutade för några år sedan att alla dieselbussar skulle bytas ut asap till rena elbussar. Med god hjälp av generösa statliga subventioner var skiftet genomfört redan 2017.  På Shenzens gator rullar nu ca 16000 (!) elbussar.

Alla stora städer …!

För att ytterligare förstärka övergången till elbussar har det överordnade kommunistpartiet i Peking krävt att  alla större kinesiska städer skall sätta en deadline för då dieselbussarna skall vara borta. I över 30 kinesiska städer planerar man nu för att detta skall detta vara gjort redan 2020! Man kan bildligt talat påstå att Kina sopar banan med sina konkurrenter på världs-marknaden vad gäller tillverkning av elbussar.

Oljeersättning …!

Ett remarkabelt bevis på detta kan utläsas av den statistik som görs av den amerikanska analysfirman BNEF (Bloomberg New Energy Finance).   BNEF har undesökt  hur mycket  dieselolja och bensin som dagens elfordon alla kategorier ersätter. Dom har kommit fram till att det rör sig om ca 350000 fat (1 fat = 150 l olja) per dygn. Obs!  detta är i och för sig ganska blygsamt med tanke på att oljeindustrin pumpar upp ca 100 miljoner fat per dygn. MEN det remarkabla är att av denna ersatta mängd kan 3/4 härledas till elbussar. Av dessa bussar rullar  99 %  i Kina!

350000 fat olja per dygn på skrothögen 2019 tack vare kinesiska elbussar!

Klimatvalet 2019 …!

Gör DIN röst hörd! Rösta för klimatet senast på söndag den 26 maj! OCH gör EU till förebild och få Trumps USA till att ”gå fot”!

Klimatfrågan i topp …!

I en rundfrågning av SR sätter 43 av de svenska partiernas toppkandidater KLIMATFRÅGAN överst i EU-valet! Endast två av 8 partier har inte klimatfrågan överst. Vilka de är? Ingen 10000- kronorsfråga precis! Toppkandidaternas prioritering är helt logisk! Klimatfrågan är gränsöverskridande  och akut! EU har historiskt varit progressiva i klimatfrågan och var tidigt ute genom att ratificera det första Kyoto-avtalet från 1997. EU är dessutom världens tredje utsläppare av växthusgaser efter Kina och USA. Genom att vara fortsatt progressiva kan vi bli en förebild för övriga länder. NU är det tre dagar kvar! Gör DIN röst hörd! Rösta för klimatet och Moder Jord senast på söndag på Mors Dag! Lycka till!

Framtiden är här …!

Jungfruturen är gjord med den tyska elflygtaxin Lilium Jet!

Flyga med el …!

I Bayern i södra Tyskland har företaget Lilium nu gjort jungfruturen med deras eldrivna flygtaxi. Företaget startades 2015 och planen är att redan om två år starta serietillverkning och f.o.m. 2025 trafikera minst två stora städer! Räckvidden är 300 km och framdrivningen baseras på 36 st elmotorer. Start och landning är av s.k. VTOL-typ d.v.s. planet startar och landar lodrätt. Planet tar 5 passagerare. Man beställer sin taxi via en app. Flygturen är på sikt tänkt att ske förarlöst. Flygplanstillverkaren Airbus håller på med ett liknande projekt. Läs mer om Airbus och deras projekt på http://climateforlife.se/fagel-fisk-eller-mittemellan/. Framtidens transporter är redan här! OCH drivs på el!!!

Mammon vs Klimatet 1-0 …!?

Internt dokument från Exxon upprättat redan 1982 som tydligt visar oljans konsekvenser för klimatet!

Flagrant exempel …!

Mammon och de fria marknadskrafterna har HITTILLS nästan alltid vunnit över klimatet! Ett ytterst flagrant exempel är ett av världens största oljebolag  Exxons agerande under de senaste 3-4 decennierna! Redan i slutet på 70-talet kände Exxon till konsekvenserna av oljan för klimatet. Kurvorna enligt ovan är från ett internt dokument som upprättades av Exxons experter 1982 (!). Kurvorna och texten i dokumentet beskriver exakt vad som har hänt sedan dess! Problemet är att Exxon har hållit denna kunskap hemlig under alla dessa år!

Kurvorna visar …!

Obs!! Bilden på kurvorna är otydlig och tjänar i det här sammanhanget endast ett pedagogiskt syfte! MEN kurvorna visar att Exxons experter redan 1982 kunde förutsäga att CO2-halten i atmosfären skulle ligga mellan 410-420 ppm ungefär vid den tidpunkt där vi befinner oss idag.  Enligt färska mätvärden från klimatobservatoriet på Mauna Loa på Hawaii låg CO2-halten den 12 maj på 415,39 ppm! Vidare kunde Exxons experter 1982 förutsäga att den globala uppvärmningen skulle öka med ca 1 grad tills idag. Sammanfattningsvis kan konstateras att båda förutsägelserna från 1982 blev sanna, men tyvärr också hemligstämplade!

Sensmoral…!

Exemplet visar att Mammon regerar över klimatet. Ekonomin går i många fall  före. Exemplet visar också att om världssamfundet skall kunna uppfylla Paris-avtalet och stoppa  ett ”skenande” klimat SÅ måste de fria marknadskrafterna styras mot ett hållbarare samhälle av alla aktörer d.v.s. av oss som konsumenter, av näringslivet självt, av politikersamfundet, av myndigheter etc

Kan inte mörka längre …!

Beträffande Exxons flagranta agerande har rättssamhället reagerat starkt. Exxon har utretts för grovt konsumentbedrägeri av överåklagare både i staterna Massachusetts och New York sedan förhållandet blev känt 2015.  Exxon har genom överklaganden i lägre domstolsinstanser förhalat åtalet genom att vägra att lämna ut alla berörda handlingar.  Man förlorade dock nyligen, februari 2019,  i USAs högsta domstol och tvingas nu att lämna ut alla av åklagarna begärda handlingar.  Läs mer om hur Exxon vilselett sina konsumenter i årtionden på  http://climateforlife.se/exxon-kan-inte-morka-langre/

Stora konsekvenser …!

Detta innebär att Massachusetts överåklagare Maura Healey nu kan fortsätta sin process mot Exxon. Kärnan i processen handlar om konsumentbedrägeri riktat mot  Massachusetts 7 miljoner konsumenter.  Processen kan jämföras med en liknande konsumenttalan mot tobaksindustrin i början på 2000-talet som resulterade i enorma böter på flera hundra miljarder dollar. Precis som för tobaksindustrin kan även idet här fallet Mammon förhoppningsvis besegras med hjälp av lagens långa arm!

Överåklagare Maura Healy i Massachusetts meddelar att nu har Högsta domstolen beslutat att Exxon måste lämna ut alla handlingar!