Franska revolutionen 2.0 …!

2 miljoner …!

2 miljoner fransmän har hittills anslutit sig till en kampanj, ”The Case of the Century”, mot den franska staten för att den gör för lite  åt den globala uppvärmningen! Rena franska revolutionen! Det är den hittills största folkliga manifestationen i modern tid i Frankrike. Det hela började med att 4 miljöorganisationer, bl.a. Greenpeace och Oxfam, stämde franska staten i december 2018 för att dom inte upfyller löftena i Paris-avtalet.

Villrådig …!

President Emmanuel Macron är nu som åsnan mellan två hötappar! Villrådig! Dels har han 1,2 miljoner fransmän, ”Gilet Jaunes” (Gula Västarna), som går i andra riktningen och protesterar genom folkliga uppror varje helg i franska städer mot höjda bensinpriser och dels har han nu kampanjen, ”The Case of the Century”, som med alla medel, inklusive höjda bensinpriser vill stoppa den globala uppvärmningen.

Trend …

Att ta till juridiken som vapen mot regeringar och stater som inte agerar mot klimatförändringarna har blivit en trend. Konceptet ”Folket mot staten” är en vinnare.  I Nederländerna har man nått ända in i kaklet. OCH folket har fått rätt! I ett domstolutslag i överdomstolen i Haag i oktober 2018 refuserades statens överklagan mot kampanjen ”The Urgenda campaign”. Kampanjen kräver att Mark Rutte´s regering höjer ambitionen från en minskning av växthusgasutsläppen med 17 % till 25 % 2020 i förhållande till 1990 års nivå.

Prejudicerande …

Ledaren för kampanjen mot staten, Marjan Minnesma, konstaterar att Nederländerna med sin låglandskaraktär ligger i frontlinjen för konsekvenserna framförallt med hänsyn till de förväntade havsnivåhöjningarna. Hon menar att domstolsutslaget i Haag kommer att bli prejudicerande för motsvarande processer som pågår världen över. Staten kan överklaga till Högsta Domstolen, men det är mindre troligt. Enligt en talesperson för staten, Paul van Zanden, är kravet 25 % till 2020 överkomligt. Som en konsekvens  kan en av två helt nystartade kolkraftverk behöva stängas! Välkommen till verkligheten!

Vita Huset …!

I sammanhanget kan också påminnas om den pågående processen mot Vita Huset i samma ärende.  Ett 20-tal ungdomar, ”Youth vs Gov”, stämmer USA:s regering  för att dom blir berövade sin framtid. Denna klagan väcktes redan på f.d. president Obamas tid. Ärendet har vandrat genom flera instanser efter överklaganden, men är nu framme vid vägs ände! Enligt ett domstolsutslag i mars 2018 återstår nu  bara två vägar för Trump – att acceptera en rättegång eller att överklaga till Högsta domstolen! Läs mer på http://climateforlife.se/snaran-dras-at/

VW tvättar på riktigt …!

Tvättar varumärket …!

Startar elbolag ! Volkswagen meddelade i förra veckan att man startar elbolaget ”Elli” för försäljning av el helt baserad på förnyelsebar produktion. Bolaget kommer att vända sig till både VW-innehavare och övriga såväl privat- som företagskunder för normal elkonsumtion d.v.s. för all elkonsumtion inklusive elbilar.

Nischat elbolag …!

Den försa elen skall börja levereras redan i februari i år. När företaget är helt utvecklat 2020 skall en hel del andra tjänster kopplade till elförsäljning som avräkning etc. tillhandahållas  men även fysiska produkter inom laddinfrastruktur som laddstolpar, laddboxar och övriga laddtillbehör. M.A.O. det handlar om ett normalt elförsäljningsbolag. men med fokus på elektrifiering av bilparken!!!

Dieselskandalen vändpunkt …!

Sedan den stora avgasskandalen med fusk med dieselbilarnas utsläpp briserade hösten 2015 har VW drabbats av stora ekonomiska förluster till följd av återtagna bilar och tunga juridiska processer med stora böter som följd. I spåren av dieselskandalen plus som följd av den allmänna trenden i bilvärlden  har VW också beslutat att satsa på elektrifiering. Senast 2025 skall VW tillverka en miljon elbilar per år. OCH fram till dess ha tillverkat över tre miljoner elbilar. Slutsats!!! NU tvättar man på riktigt och släpper s.k. greenwashing av fossilbilarna! Sent skall syndaren vakna! Heja Volkswagen!

EXXON – Kan inte mörka längre …!

Snaran dras åt för Exxon. Förlorade i Högsta domstolen!

Högsta domstolen …!

Exxon, ett av världens största oljebolag, förlorade nyligen i USAs högsta domstol ett mål där man överklagade staten Massachusetts begäran att få ut handlingar kring hur Exxon redan på 70-talet kände till fossila bränslens koppling till den globala uppvärmningen och konsekvenserna för Jordens klimat. Exxon, som överklagat denna begäran i flera lägre distanser sedan 2015, har nu inget val. Handlingarna, som förväntas verifiera hur Exxon vilselett sina konsumenter i årtionden, måste nu lämnas ut snarast.

Tobaksindustrin  fick betala …!

Detta innebär att Massachusetts överåklagare Maura Healey nu kan fortsätta sin process mot Exxon. Kärnan i processen handlar om konsumentbedrägeri riktat mot  Massachusetts 7 miljoner konsumenter.  Processen kan jämföras med en liknande konsumenttalan mot tobaksindustrin i början på 2000-talet som resulterade i enorma böter på flera hundra miljarder dollar. Läs mer på  http://climateforlife.se/exxon-snaran-dras-at/

Får återverkningar …

Processen i Massachusetts kan komma att få återverkningar i form spridningseffekter till  andra stater . I New York pågår redan en motsvarande process. OCH det är mycket möjligt att det kommer att sprida sig till flera andra stater med motsvarande konsument-skyddslagar som i Massachusetts .

Över hundra miljoner …!

De stater som i så fall närmast kan vara aktuella för liknande processer är Kalifornien, Florida, Hawaii, Maine, Ohio, Vermont och Washington. OCH nu pratar vi inte om Massachusetts 7 miljoner konsumenter utan om över hundra miljoner konsumenter. Eftersom det rör sig om en konsumenttalan mot Exxon bedöms konsekvenserna av en i slutänden eventuellt fällande dom utifrån antalet drabbade konsumenter. I en talan med över hundra miljoner drabbade konsumenter kan konsekvenserna bli mycket kännbara för Exxon!

Ett halmstrå …!

Exxons huvudargument för att inte lämna ut handlingarna baserade sig bokstavligt talat på ett halmstrå. Man hävdade att Massachusetts inte hade laglig rätt att föra talan mot Exxon eftersom man sålde sina produkter via franchisetagare.  Detta argument tillbakavisades av både Massachusetts Maura Healey och nu av Högsta domstolen! Exxon! Varsågod och skölj! De framtida processerna  får visa var vi hamnar, men skadan är redan skedd för Exxon genom all negativ publicitet. OCH deras ihärdiga vägran hittills tyder på att man har något ytterst allvarligt att dölja!!!

MUSK erövrar Kina …!

 

Breaking News …!

Nu är det klart! Under hela förra året har Elon Musk förhandlat med Kina om att bygga en megafabrik för en årsproduktion av 500000 Tesla modell 3 utanför Shanghai i industriområdet Lingang. En av stötestenarna har varit att hittills har utländska biltillverkare i Kina endast fått äga 50 % av verksamheten. Elon Musk har nu lyckats bryta igenom denna barriär! Tesla kommer således att etablera sig på världens största elbilsmarknad och äga 100 % av den nya fabriken, som skall byggas i år och leverera de första bilarna i slutet på 2019. Under 2020 skall man vara uppe i full produktion. Heja Elon Musk! Hero of our time!

Big Five för klimatet …!

You can do it …!

Climate for Life upprepar gärna och ofta sitt motto och mantra ”You can do it”! Uppmaningen vänder sig till DIG som enskild individ! Faktum är att alla kan göra något åt de stora bovarna i den globala uppvärmningen! De stavas: Big Five! Det handlar om Energiförsörjning, Transporter, Skogsskövling, Köttkonsumtion och Konsumtion i allmänhet!

DU kan …!

DU kan påverka Energiförsörjningen genom att spara på el och värme och välja energiavtal baserat på förnyelsebar energi! DU kan påverka Transporter genom att åka mer kollektivt, samåka, ta tåget istället för flyget, köra förnyelsebart med el eller biobränsle! DU kan påverka Skogsskövlingen  genom att undvika livsmedel baserade på palmolja (över hälften av Borneos regnskogar har fått lämna plats för palmoljeväxter) och genom att agitera politiskt eller via organisationer som Greenpeace! DU kan påverka Köttkonsumtionen genom att dra ner på köttätandet, välja kött med mindre klimatpåverkan som fågel och fisk! DU kan påverka Konsumtion i allmänhet  genom att utgå   från de ”5 R:en” lika med Refuse, Reuse, Reduce, Recycle, Rot i nämnd ordning!

1,5 grader …!

Enligt FN:s klimatpanel IPCC räcker det inte att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader utan vi måste sänka taket till 1, 5 grader. Detta kommer att kräva transformativa förändringar inom alla sektorer i samhället d.v.s, inom politiken, inom den offentliga sektorn, inom näringslivet och inte minst på individnivå där betydande beteendeförändringar kommer att krävas! MOTIVET är enkelt! Vi har lånat planeten Jorden av våra barn och kommande generationer! Om vi fortsätter att förbruka Jordens resurser motsvarande FYRA jordklot (Sverige) finns det inget jordklot att lämna tillbaka!

 

Nyårstips! – Fem enkla ord …!

Undvik klimatångest 2019 …!

DU som enskild individ känner dig oftast otillräcklig inför klimathotet! OCH det med all rätt! Här kommer fem enkla ord som gör att DU kan komma ur den bedrägliga klimatfällan att känna sig maktlös! PRIORITERA – LÄRA – PRATA – REFLEKTERA – AGERA! Var lugn! Ingen kan göra allt men alla kan göra något! ”Nånannanism” funkar inte! Släpp klimatångesten 2019 och börja PRIORITERA klimatfrågan i vardagen, gå in för att LÄRA dig mer, PRATA med vänner och dina nära och kära, REFLEKTERA över vad du kan ändra i din vardag och slutligen AGERA genom att i fortsättningen göra klimatsmarta val!!! OCH du! Att vara klimatsmart betyder inte att du skall försämra din livskvalitet utan snarare tvärtom! Dessutom blir du en PLANETSKÖTARE till gagn för oss alla!

 

 

Blåser snålt i Vita Huset …!

Tuffaste klimatkraven …!

I tisdags tog regionen Washington D.C. ett för klimatomställningen banbrytande beslut! Washington-regionen (District of Columbia) skall redan 2032 (!)  ha ställt om till att bara använda förnyelsebar elektricitet. Under omställningstiden kommer användning av fossila bränslen att beläggas med extra avgifter. Ur ett klimatperspektiv är detta mycket goda nyheter! I Washington D.C. sitter ju världens mäktigaste regering, där alla medlemmar är uttalade klimatförnekare , med president Trump i spetsen! Den s.k. ”The Clean Energy D.C. Omnibus Act”  föreskriver att alla företag, hushåll och kommunala verksamheter i regionen Washington skall ställa om till 100 % förnyelsebar el inom 14 år- inklusive Vita Huset!!!

Backar in i framtiden …!

Det råder ingen tvekan om att Trump och hans administration backar in i framtiden genom att inte följa Paris-avtalet! Det finns en stark motrörelse bland USA:s städer och stater som har förklarat att man kommer att följa Paris-avtalet! Redan när president Trump i juni 2017 tillkännagav att USA kommer att dra sig ur Paris-avtalet så anslöt sig Washington D.C. till denna motrörelse tillsammans med 175 andra städer. Sedan dess har rörelsen vuxit och innehåller även ett antal stater som t.ex. Kalifornien, som har beslutat att vara utsläppsfria till 2045 (som Sverige).

Trumps agenda …!

President Trump och hans administration förnekar både fakta och ren vetenskap! MOTIVET?  Politisk makt och kortsiktig ekonomisk vinning! USA sitter på stora fossila tillgångar! Motivet är alltså taktiskt och inte minst cyniskt genom att Trump sätter hela världssamfundet och planeten Jorden på spel för egen vinnings skull!

Huvudet i sanden …!

Sedan Trump drog sig ur Paris-avtalet har han gjort allt för att motverka klimatomställningen inte minst genom att förneka den senaste tidens larmrapporter kring klimatet bland annat den från hans egen administration och  av kongressen framtagna NCA- rapporten (National Climate Assesment), som säger att nuvarande utveckling vad gäller den globala uppvärmningen kommer att leda till ekonomisk katastrof för USA! Läs mer på http://climateforlife.se/trump-i-snalblast/

COP 24 – Seger med bismak …!

Regelboken på plats …!

Efter avslutning på övertid, på lördagen istället för på fredagen, kunde årets klimatförhandlingar COP 24 I Katowice i Polen landa i en överenskommelse. Den handlar om den s.k. regelboken d.v.s. hur världens ca 200 FN-länder skall mäta och följa upp sina utfästelser  om utsläppsminskningar NDC:s (Nationally Determined Contributions). Dessa regler är grundläggande för att  följa upp  Paris-avtalet från 2015. I så motto kan klimatförhandlingarna betraktas som en framgång. Delegaterna tvingades dock att lämna konferensen med en viss fadd eftersmak av besvikelse!

Fattas pusselbitar …!

Än så länge fattas det viktiga pusselbitar som hur världens rika länder skall finansiera de fattigas klimatomställning. Redan på COP 15 i Köpenhamn 2009 bestämdes det att de rika länderna skall avsätta 100 miljarder dollar per år till de fattiga f.o.m. 2020. Vidare fattas fortfarande besked om vilka ambitionshöjningar vad gäller  klimatlöftena länderna är beredda att göra. Med klimatlöftena från Paris 2015 är vi på väg mot 3-4 graders global uppvärmning! Så en betydande skärpning krävs!

Varje dag …!

Sammanfattningsvis är det ändå imponerande att man NU  i konsensus baserat på ca 200 FN-länder har tagit första steget mot hur klimatavtalet i Paris skall uppfyllas. Nästa klimatmöte blir i Chile 2019. OBS!!! Tills dess är det upp till världens politiker, företag, organisationer och till DIG och mig som privatpersoner att jobba vidare med klimatomställningen VARJE DAG!

IKEA räddar världen …!

IKEA tar täten …!

IKEA, som själva har valt att vara en föregångare  i klimat-omställningen, vänder sig nu till sina kunder världen över med frågan om DU som privatperson är beredd att göra livsstilsförändringar.  Undersökningen baseras på svar från 14000 av IKEAS kunder i 14 länder. RESULTAT! 90 % svarar att dom är positiva till att göra livsstilsförändringar!  PROBLEMET ?  Dom svarar samtidigt att problemet är att  politiker, företag och andra människor gör för lite OCH att dom saknar kunskap om vilka åtgärder som är viktigast att prioritera OCH att dom har  en känsla av uppgivenhet eftersom de individuella åtgärderna inte antas göra någon skillnad. IKEA tar nu täten och pushar inte bara sig själva utan även sina snart uppemot 1 miljard kunder!

Heder åt IKEA …!

Heder åt IKEA som nu väljer att även arbeta med klimatomställningen i sina leverantörs- och brukarkedjor. Det är ett hisnande faktum att IKEA idag når ut till 1 miljard människor- 15 % av världens befolkning! Dom kan och vill göra skillnad för ”de många människorna” (Kamprads mantra)! Deras undersökning visar att det finns en grundläggande vilja, men samtidigt ett antal mentala spärrar. Forza IKEA! ”Vi vill göra det möjligt för de många människorna att leva ett mer hållbart och hälsosamt liv, inom planetens gränser”, säger Nina Fall, ställföreträdande hållbarhetschef på Ikea Sverige.

 

COP 24 kidnappat av ”King Coal” …!

Stenkol i bur på COP 24 på polska paviljongen under FN:s klimatförhandlingar

Det polska kolet  …!

Första veckan av FN:s klimatförhandlingar COP 24  i Katowice i Polen har bjudit på en malplacerad exponering av de polska värdarnas koltillgångar! Rena rama kidnappningen av konferensens huvudsyfte d.v.s. att bli av med  de fossila bränslena! Ur ett klimatperspektiv är det svårt att ta in att tre av Polens största kolgruvebolag är huvudsponsorer för COP 24, att smogen från koleldningen i Katowice-regionen  vilar tung över konferensen och  att den polska paviljongen har dekorerats med burar fyllda av  stenkol!  Den polska fackföreningsrörelsen Soldaritet, som organiserar kolgruvearbetarna, har också fått stort medialt utrymme genom sin kritik av FN:s senaste larmrapporter om klimatet.  Andra veckan som nu är i full gång startar alltså med en rejäl uppförsbacke, men  med en kraftfull uppmaning! ”King Coal” ! STANNA I BUREN!!!