LED-lampor! – Gör skillnad!

160 kolkraftverk …!

Under 2017 minskade CO2-utsläppen med 570 miljoner ton CO2 tack vare LED-lampor. Det motsvarar utsläppen från 160 kolkraftverk eller 10 ggr mer än Sveriges totala utsläpp! Snacka om att ta små steg gör skillnad om alla gör det. DU och jag kan också känna oss stolta för vi byter ju ut våra glödlampor successivt!? ELLER HUR?

Glödlampan ”försvinner” …!

Glödlamporna började fasas ut 2009 inom EU. Andra länder  fasar också ut på bred front ! Från 2012 har det varit slut med produktionen inom EU! Numera får handeln sälja slut vad man har i lager. OCH som privatperson får du behålla dina glödlampor så länge de fungerar. MEN tänk på att elförbrukningen är 10 ggr högre! Byte till LED gör både plånboken och framförallt klimatet en tjänst!!!

LED …!

Tre japaner, Isamu Akasaki, Hiroshi Amano och Shuji Nakamura, tilldelades nobelpriset i fysik 2014 för att ha uppfunnit LED (Light Emitting Diode) i form av applikationen LED-lampan! Sedan den kommersialiserades på allvar för drygt 5 år sedan har den revolutionerat belysningsvärlden!

Tack Edison …!

Gamle Edison, som uppfann  glödlampan, ler nog i sin himmel! Trots allt fick hans glödlampa lysa upp hela 1900-talet. MEN nu gäller alltså LED, som är 10 gr effektivare energimässigt, mer flexibelt vad gäller applicerbarhet och med mycket längre livslängd!

 

 

Elbilsrevolution! – Kina i förarsätet!

Halva världsmarknaden…!

Under 2017 såldes hälften av världens ca 1,5 miljoner bilar med någon form av elmotor i Kina! Ca 700000 elbilar! Kina är för övrigt världens största och världens snabbast växande bilmarknad alla kategorier. 1/3 av världens nybilsproduktion, ca 25 miljoner bilar,  såldes i Kina under 2017!

Marknadsmakt …!

Den stora marknadsandelen innebär också att man kan styra utvecklingen! Regeringen i Kina insåg för några år sedan att man aldrig skulle kunna konkurrera på världsmarknaden inom fossilbilssegmentet. Europeiska och amerikanska bilmärken hade ett alldeles för stort försprång! OCH elbilsrevolutionen rullades igång! Nu får fossilbilssegmentet i övriga världen anpassa sig om man skall fortsätta att agera på den kinesiska marknaden!

Regeringen styr hårt …!

För att uppnå en ledande position både på hemmaplan och på världsmarknaden styr den kinesiska regeringen elbilsutvecklingen genom ett antal åtgärder! I planen ingår att redan 2020 skall det rulla 5 miljoner elbilar i Kina! Vidare! Från och med 2019 måste minst 1/3 av nybilsförsäljningen vara baserad på el! OCH alla bilmodeller med för hög bränsleförbrukning förbjuds! Från och med 2017 har t.ex. över 500 bilmodeller, inhemska och utländska, förbjudits! I de hårt förorenade städerna Peking och Shanghai går det numera inte att få en nummerskylt till en bensinbil!

Lanserar elSUV …!

På den pågående elektronikmässan CES i Las Vegas lanserade Byton, en nystartad kinesisk tillverkare av elbilar,  en konceptbil av typen SUV. Bilen kommer ut i Kina 2019 och på världsmarknaden under 2020. Listpriset ligger på 45000 dollar d.v.s. en bra bit under priset på konkurrerande europeiska och amerikanska elSUV:ar. Kvaliteten spelar naturligtvis också in, men exemplet antyder vart vi är på väg! En elbilsrevolution med Kina i förarsätet!

ElSUV från Byton på CES 2018

 

2017 – Stormar och skogsbränder kostar …!

Försäkringsbolag slår larm …!

De internationellt verksamma återförsäkringsbolagen tyska Munich Re och schweiziska Swiss Re slår larm om att kostnaderna för extremväder ökar kraftigt. Ökningen under de senaste 4 årtiondena är betydande! Kostnaderna har ökat med en faktor 10 (!) sedan 1980!!!

2017 …!

De totala kostnaderna för extremväder under 2017 har sammanställts av Munich Re och har bedömts till över 300 miljarder dollar. De största kostnaderna härrör från de stormar som under hösten drabbade södra USA och Karibien  i form av orkanerna Harvey, Irma och Maria, men även kostnaderna skogsbränderna i norra och södra Kalifornien står högt upp på listan!

Lyssna på försäkringsbolagen …!

Bolag som Munich Re och Swiss Re har all anledning att slå larm då deras skadekostnader skenar. Munich Re har sedan ett antal år tillbaka drivit kampanjer mot stater och kommuner i USA för att dessa skall ta klimatförändringarna på allvar och skydda sig mot allt intensivare och frekventare extremväder. FRÅGAN ÄR OM DET ÄR NÅGON SOM LYSSNAR!!!

 

Hisnande värmerekord 2017!!!

Rekord …!

Jordens medeltemperatur har ökat med nära 0,2 grader sedan 2014! På 3 år!  Året 2014 är jämförbart med 2017 genom att båda åren var opåverkade av naturliga väderfenomen såsom El Nino (havsström längs ekvatorn som normalt ökar medeltemperaturen i atmosfären).  Rekordet 0,2 grader på 3 år är hisnande! Normalt sett sker en sådan ökning i 10-årscykler!

Oroväckande …!

Ser man till den långsiktiga trenden kan man konstatera att medeltemperaturen har ökat med ca 0,2 grader per decennium de senaste 50-60 åren. Nuvarande ökande trend är oroväckande med tanke på att världens länder har kommit överens om att hålla den globala uppvärmningen  under 2 grader!

3-4 grader …!

Med nuvarande trend går vi mot en global uppvärmning på 3-4 grader till 2100! Utsläppen av växthusgaser f.n. ca 50 miljarder ton per år måste minskas radikalt. Om ”vi”  fortsätter i samma takt är kolbudgeten (vad Jordens atmosfär kan tåla för att klara 2-gradersmålet) förbrukad redan 2030-2040!

Sveriges viktigaste lag!!!

Klimatlagen …!

Den 1 januari 2018 trädde Sveriges viktigaste lag i kraft! KLIMATLAGEN! Lagen är proaktiv och inte reaktiv som de flesta andra lagar! Lagen riktar sig mot sittande regering och sätter press på den att agera! Den säger att en 4-årig handlingsplan skall upprättas utifrån över partigränserna fastställda klimatmål, bl.a. NOLL koldioxidutsläpp senast 2045! OCH regeringen kan inte fuska! En oberoende kommitté kommer att granska varje år. Sverige som förebild!? JA! Vi får hålla tummarna och se!

UPPROP inför 2018!

Ropar på hjälp …!

Climate for Life ropar på hjälp och bjuder i gengäld  här på ett antal förslag till nyårslöften, som alla handlar om att bli PLANETSKÖTARE under 2018!

(1) Prioritera …!

IDÉ till nyårslöfte! PRIORITERA! Prioritera klimatfrågan och ge den en skjuts framåt i dina tankar under 2018! VISSTE du t.ex. att vi i västvärlden måste sänka vårt CO2-avtryck rejält för att skapa utrymme för de fattiga länderna och deras ekonomiska utveckling? I Sverige t.ex. är våra genomsnittliga utsläpp 8 ton CO2 per person och år. Vi måste ner till 1-2 ton per person och år för att den ”globala ekvationen” skall gå ihop!

(2) Prata …!

IDÉ till nyårslöfte! PRATA! Gör något som är bra för klimatet varje dag under 2018! VISSTE du att den mest självklara åtgärden också är den enklaste att utföra! Att prata!  Var aktiv och prata om klimatet varje dag med DINA nära och kära, på arbetet, på bussen etc. Det handlar om en folkrörelse! Alla måste hjälpas åt! Alla måste ta små steg i rätt riktning hela tiden!

(3) Lära ..!

IDÉ till nyårslöfte! LÄRA! Ta reda på mer om klimatfrågan än vad DU redan vet! VISSTE du t.ex. att Jordens medeltemperatur redan har ökat med drygt 1 grad under de senaste 100 åren efter att ha varit ”stabil” dessförinnan i över 10000 år!

(4) Reflektera …!

IDÉ till nyårslöfte! REFLEKTERA!  Reflektera över din konsumtion av varor och tjänster! VISSTE du att en bra väg mot hållbar konsumtion är att utgå från de ”5 R:en” (1) Refuse, (2) Reduce, (3) Reuse, (4) Recycle och (5) Rot! Observera att Recycle/Återvinning kommer långt ner på listan! OCH att Rot/Skräp kommer allra sist!

(5) Lyssna …!

IDÉ till nyårslöfte! LYSSNA! Lyssna noga på våra politiker under valåret 2018 och låt klimatfrågan få extra tyngd i ditt val! VISSTE du att det råder borgfred i politikersverige om klimatet?  F.o.m 1 januari 2018 gäller en partiöverskridande klimatöverenskommelse! Den säger att vi skall vara koldioxidneutrala till senast 2045, att den s.k  klimatlagen skall gälla oavsett regering och styra regeringens arbete enligt en 4-årig handlingsplan och att regeringens agerande skall granskas av en oberoende kommitté varje år.

(6) Sprida ….!

IDÉ till nyårslöfte! SPRIDA!  Sprid Climate for Life:s inlägg i dina nätverk under 2018!  På webben, på Facebook, på Instagram och på LinkedIn!  VISSTE du att klockan  är ”fem i tolv”?  Vi är på god väg att missa 2-gradersmålet och gå mot en global uppvärmning på 3-4 grader!!!  Snälla!!! Bli PLANETSKÖTARE under 2018!!! Enkelt!!!  Sprid Climate for Life:s inlägg vidare!!!

 

 

Mr Bond delar ut julklappar!!!

Mr Bond …!

Mr Bond, Nils A Bond, ser tillbaka på året som gått med fokus på klimatet! Han delar här ut både hårda (han dissar!) och mjuka (han hissar!) julklappar!

Först hårda …!

(1) IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)! Får en hård julklapp för att ni även i år på klimatmötet i Bonn skjuter de viktiga frågorna framför er såsom hur de rika länderna skall finansiera de fattiga länderna och hur s.k. INDC:S (Intended Nationally Determined Contributions) skall realiseras d.v.s. genomförande av varje lands klimatlöfte!

(2) Donald Trump! Får en hård för beslutet i juli att hoppa av Paris-avtalet och för att han fortsätter att montera ner allt som den tidigare Obama-administrationen byggde upp för att skydda miljön och rädda klimatet!

(3) Sveriges politiker! Får en hård kollektivt för att både ni inom den rödgröna regeringen och ni i den borgerliga alliansen gör partipolitik av klimatfrågan! OBS! Löven o Co och Kristersson o Co! Klimatfrågan är gränsöverskridande  och är varken vänster eller höger! Skärpning! Klimatlagen som ni kom överens om ifjor skall nu verkställas! Inget mer partitjäbbel!!!

(4) Norge! Får en hård för att ni fortsätter att spela ett dubbelspel vad gäller oljan! Å ena sidan divesterar ni enorma summor (300 miljarder NOK) från oljefonden i form av försäljning av värdepapper baserade på fossila bränslen! Å andra sidan pumpar ni upp olja för glatta livet ur Nordsjön och skäms inte för att sälja nya exploateringslicenser i känsliga Arktis och er del av Barendts hav! Fy! Hur långt kan man gå för att rädda den sista norska kronan på klimatets bekostnad!

Mjuka …!

(1) Donald Trump! Får också en mjuk för att du fortsätter att vara Tjalle Tvärvigg i klimatfrågan! Ditt motstånd och förnekelse av både vetenskap och konsekvenser enar alla oss andra! Du blundar och vi ser och agerar! I år har vi ju sett flera bevis på konsekvenser av  klimatförändringarna såsom orkaner i Florida och i den karibiska övärlden (Harvey, Irma, Maria m.fl), skogsbränder i Kalifornien och inte minst all pågående migration, uppemot 100 miljoner på flykt, till följd av direkta och indirekta konsekvenser av klimatförändringarna!

(2) Alla entreprenörer inom ny energi! Får en extramjuk för att ni har satt igång en revolution inom vind, sol, batteritillverkning, energieffektivisering etc. Idag byggs det minst 3 stora vindkraftverk och installeras minst 30000 solceller VARJE TIMME! OCH 90 % av alla nyinvesteringar inom energiförsörjningen fram till 2040 kommer att gå till förnyelsebara akternativ!

(3) Alla vardagshjältar! Ingen nämnd ingen glömd! Får en extraextramjuk  för allt det arbete och all den passion ni lägger ner för att lyfta fram klimatfrågan som en av de stora ödesfrågorna i vår tid! Bra jobbat alla ni som arbetar för förändringarför att uppfylla 2-gradersmålet i er yrkesroll, inom ideella organisationer och inte minst i vardagen! OCH tack för att ni lever som ni lär och är förebilder för en ständigt växande folkrörelse i klimatfrågorna!

Climate for Life …!

Climate for Life och Mr Bond önskar er alla trogna läsare på webben, facebook och instagram under året en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Macron tar befälet!

Emmanuel Macron tar befälet!

One Planet Summit …!

Under förra veckan samlade Frankrikes president Emmanuel Macron över 2000 deltagare i Paris under parollen ”One Planet Summit” för att snabba upp finansieringen av klimatomställningen!  Mötet som pågick i 3 dagar  kan sammanfattas av följande 3 i topp ”highlights”!

(1) Paris en finansmetropol …!

Macron lyckades att sätta Paris och Frankrike på världskartan som metropolen för grön finansiering. Huvudfokus för Macron var att visa  att om man ändrar på penningströmmarna d.v.s. genom  att divestera (ta bort) från fossilt och investera i grönt istället så kommer klimatfrågan att ta fart!

(2) Världsbanken abdikerar …!

Världsbanken, som tillsammans med FN var medarrangörer av mötet, tillkännagav redan på öppningdagen  att man kommer att upphöra med att finansiera olje- och gasprojekt efter 2019. Världsbanken har hittills varit en stor aktör på den internationella arenan vad gäller fossila projekt. MEN nu abdikerar man alltså! Världsbanken har  tidigare tagit motsvarande beslut vad gäller kol! Bankens nya policy bedöms få en stor inverkan på andra investerare, såväl publika som privata!

(3) Paris en forskningsmetropol …!?

Emmanuel Macron demonstrerade också forskningens betydelse för förändringar inom klimatområdet genom att dela ut stipendier till 18 st forskare, som alla flytt sina hemländer till följd av förföljelse och bristande tillit till forskningens betydelse. 13 st av dessa forskare kommer från USA. Flytten till Frankrike är ett resultat  av Macrons tidigare erbjudande till forskare i USA i samband med att USA hoppade av Paris-avtalet.

King Coal på fallrepet …!

Brunkol – En levande död!

Ödets timma …!

Ödets timma närmar sig för kolet! Enligt en nyligen släppt rapport från den engelska analysfirman Carbon Tracker visar 54 % av Europas kolkraftverk negativa resultat! OCH redan 2030 kommer 95 % av Europas kolkraft att gå med förlust!

Tyskland störst …!

Tyskland har med sina 50000 MW installerad kolkraft (ca 100 stora kolkraftverk) den största andelen kolkraft i Europa. Carbon Tracker ger dessutom tyska politiker en saftig karamell att suga på! Nämligen! Genom att lägga ner all kolkraft till 2030 kan det tyska samhället undvika förluster på 10 miljarder euro!

Energibolagen kämpar emot …!

Framförallt drabbar förlusterna de stora tyska energibolagen RWE, EON och EnBW, men även indirekt det tyska samhället! Carbon Trackers rapport  har inte hunnit slå igenom så de tyska energibolagen fortsätter än så länge sin kamp för att hålla fast vid kolkraften.  Bl.a. utkämpar man en bitter kamp kring höjda CO2-avgifter! NU har man dock inte bara majoriteten av den tyska politiken emot sig (CDU/CSU och SPD vill avveckla till senast 2040)! UTAN i vågskålen ligger även kalla men dock röda ekonomiska siffror!

Energibolagen och kolet kan inte vinna …

King Coal kan aldrig vinna denna kamp i Europa eller någon annanstans. För det första börjar det gå upp för allt fler politiska makthavare att om Paris-avtalet skall kunna uppfyllas så måste merparten av idag kända koltillgångar stanna i marken. För övrigt var det just analysfirman Carbon Tracker som lanserade denna slutsats. Att kolet måste stanna i marken har bara på några år fått stort genomslag globalt! För det andra kan f.d. president Clinton citeras: It´s the economy stupid! Faktum är att nyinvestering av sol och vind nu börjar bli billigare än redan idriftvarande kolkraft på flera håll! Det är alltså rena ”Ebberöds bank” att fortsätta med kolkraften! OCH kurvorna måste vända NU!!!

 

 

Vive la France …!

Paris 12 december 2015!

One Planet ….!

Frankrikes president Emmanuel Macron öppnar idag, på 2-årsdagen av Paris-avtalet, ett nytt klimatmöte, ”One Planet Summit”, i utkanten av Paris i ett eventcentrum längs Seine i distriktet Boulogne-Billancourt med ca 2000 deltagare bestående av  världens ledare och representanter för näringsliv och organisationer.

Macron tar täten …!

Macron har i flera sammanhang visat att han vill ta ett stort ansvar för att Paris-avtalets mål skall uppfyllas. Hans välkända apell ”Make our world great again!” har ju en helt annan innebörd än president Trumps egoistiska  ”Make America great again”!

Finansiering i fokus ….!

Huvudfokus för ”One Planet Summit” är hur finansieringsfrågorna i Paris-avtalet skall lösas. Enligt avtalet skall världens rika länder bidra till finansieringen av de fattiga ländernas klimatomställning. Konkret innebär det att f.o.m. 2020 skall de rika länderna avsätta 100 miljarder dollar per år (!) till  FN:S klimatfond GCF (Green Carbon Fund) för stöd till de fattiga länderna.

Knäckfråga ….!

Förutom själva huvudfrågan, d.v.s. hur mycker respektive land åtar sig att minska sina CO2-utsläpp genom s.k. INDC:s (Intended Nationally Determined  Contributions), är finansiering den stora knäckfrågan. Denna fråga har varit i luften ända sedan klimatmötet i Köpenhamn 2009 på COP15. OOOPS …! Den har alltså varit på bordet i hela 8 år!

Många dimensioner … !

Finansieringsfrågan är komplex och innehåller många dimensioner som ännu, efter 8 år, inte har lösts! Hur mycket skall respektive av de rika länderna bidra med?  Hur skall pengarna fördelas mellan de fattiga länderna? Hur skall administrationen gå till?  Hur skall  utvecklingsländer med relativt stark ekonomi som Kina, Indien och några länder till  hanteras i förhållande till de flesta av Afrikas betydligt fattigare länder? Hur tar man hänsyn till att vissa av de rika länderna har svarat för relativt sett (per capita) stora CO2-utsläpp? Hur hanterar man USA? Etc, etc.

Vive la France …! …!

JA! Frågorna är många och det är bara att hålla tummarna för att Emmanuel Macron och Frankrike lyckas  lösa upp några av de värsta knutarna på ”One Planet Summit” under de 3 kommande dagarna i Paris, Boulogne-Billancourt! HEJA Macron! Han sätter fingret på att planeten Jorden är allas vårt gemensamma hem! Låt oss alla bli PLANETSKÖTARE!