PARIS blir tufft! – INDC:s räcker inte!!!

Global uppvärmning 12000 år

Paris i december närmar sig!

Den 1 oktober 2015 var sista inlämningsdag för utsläppsminskningar s.k. INDC:s (Intended Nationally Determined Contributions) till FN:s klimatpanel. Nu återstår den här veckans (v43) samordningsmöte i Bonn för att lägga sista handen vid det hittills 20-sidiga, frammejslade förslaget till klimatavtal. I Paris skall ca 200 länder skriva på! MEN! Och det är ett STORT men! Räknar man ihop bidragen, d.v.s. alla inlämnade INDC:s,  så räcker det inte!!! Vi går ändå mot en global uppvärmning på 3-4 grader d.v.s. betydligt över det uppsatta gränsvärdet 2 grader!

Vad innebär 3-4 grader?

Sveriges största stjärna på den internationella scenen i klimatfrågan, Johan Rockström på Stockholms Universitet, fick den raka frågan ”vad betyder det?” i en intervju på SVT. Hans svar! Tänk er ett tredje globalt världskrig med planeten Jorden som fiende! Den migration som vi ser idag, med 60 miljoner människor på flykt, är bara en västanfläkt av vad som kommer att ske till följd av havsnivåhöjning på flera meter, utbredd torka etc! Läs mer om Johan Rockström på http://climateforlife.se/snalla-lyssna-pa-johan-rockstrom/

Vem är boven!

Det är bara att konstatera! De stora utsläpparna Kina, USA och Indien har kommit med alldeles för låga utfästelser! Kina t.ex. har lovat att bryta sin uppåtgående kurva först senast 2030. OCH då pratat vi om ett land som på årsbasis överlägset släpper ut mest CO2 redan idag. Om Kina inte lyckas bryta sin utsläppskurva radikalt förrän 2030 så kommer enbart Kina att förbruka 30-40 % av det återstående utsläppsutrymme som står till förfogande för att vi inte skall överskrida 2 grader.

USA behöver också steppa upp!

Även USA, som är det land som släpper ut mest per capita, behöver steppa upp! Hittills har man inte lovat att minska med mer än ca en tredjedel av vad EU har åtagit sig. Det kan noteras att EU:s åtagande, 40 % till 2030 jämfört med 1990 års nivå, ligger i spets! Framförallt Tyskland har visat framfötterna med sitt s.k. ”Energiewende”. Tysklands INDC innebär att man skall minska utsläppen med 40 % redan till 2020. Tyskland och Angela Merkel får sägas vara hjältar i sammanhanget!

Slutligen Indien!

Indien, som ligger på 4:e plats i utsläpparligan efter EU på tredje, har slirat länge med inlämning av sitt INDC. Man lämnade in sista dagen den 1 oktober och kom med en rad utfästelser om ökning av andelen förnyelsebar el med 40 % till 2030, ökning av s.k. kolsänkor genom plantering av skog och minskning av utsläppen i förhållande till BNP med ca 30 % iförhållande till 2005 års nivå. Summa summarum är detta stora steg i rätt riktning i och med att Indien nu för första gången är med på tåget! MEN ”at the end of the day” innebär detta att Indiens utsläpp ändå kommer att öka till 2030 om än i minskad takt! Man får dock komma ihåg att Indien är ett fattigt land, av världens ca 800 miljoner människor som lever på under 1,25 dollar om dagen finns 200 miljoner i Indien, och att man därför anser sig ha rätt till en del av det utsläppsutrymme som finns tillgängligt. Indien driver ganska hårt politiken att man hittills inte bidragit till den ca 1 grads uppvärmning som skett till följd av industrialiseringen i väst från 1900-talets början!

Kolla utsläpparligan!

globalcarbonemissions[1]

Grafen visar utsläppen av CO2 i miljarder ton per år från 1970 och framåt. Framförallt Kinas kurva är oroande i och med att man inte har lovat att bryta den förrän 2030! Även USA har fortfarande en del att bevisa! MEN vad kan DU och jag göra??? Jo! Låt Paris, otillräckliga INDC:s och kommande klimatförhandlingar bli en snackis där hemma, i fikarummen, i vänkretsen, på stan etc. Visa DIN oro anslut till den växande skaran av PLANETSKÖTARE!!!