Gunhild Stordalen – EAT Foundation!

En av vår tids stora hjältar …!

För fyra år sedan startade Gunhild Stordalen organisationen EAT Foundation (sund och hållbar mat) tillsammans med Johan Rockström, Stockholm Resilience Center( en av världens främsta forskningsinstitutioner med fokus på klimatfrågan). För två veckor sedan samlades ett 600-tal forskare från 52 länder i Stockholm för att presentera och diskutera de senaste rönen. Vad gäller EAT:s ena fokus, hållbarhet, kan noteras att maten står för ca en fjärdedel av bidragen till den globala uppvärmningen. Notera att matfrågan är viktig både ur ett matförsörjning- och ett klimatperspektiv! Att föda Jordens befolkning, som bedöms öka från dagens ca 7 miljarder invånare till 10 miljarder 2050, på ett hållbart sätt, är vad det handlar om!