EXXON – Kan inte mörka längre …!

Snaran dras åt för Exxon. Förlorade i Högsta domstolen!

Högsta domstolen …!

Exxon, ett av världens största oljebolag, förlorade nyligen i USAs högsta domstol ett mål där man överklagade staten Massachusetts begäran att få ut handlingar kring hur Exxon redan på 70-talet kände till fossila bränslens koppling till den globala uppvärmningen och konsekvenserna för Jordens klimat. Exxon, som överklagat denna begäran i flera lägre distanser sedan 2015, har nu inget val. Handlingarna, som förväntas verifiera hur Exxon vilselett sina konsumenter i årtionden, måste nu lämnas ut snarast.

Tobaksindustrin  fick betala …!

Detta innebär att Massachusetts överåklagare Maura Healey nu kan fortsätta sin process mot Exxon. Kärnan i processen handlar om konsumentbedrägeri riktat mot  Massachusetts 7 miljoner konsumenter.  Processen kan jämföras med en liknande konsumenttalan mot tobaksindustrin i början på 2000-talet som resulterade i enorma böter på flera hundra miljarder dollar. Läs mer på  http://climateforlife.se/exxon-snaran-dras-at/

Får återverkningar …

Processen i Massachusetts kan komma att få återverkningar i form spridningseffekter till  andra stater . I New York pågår redan en motsvarande process. OCH det är mycket möjligt att det kommer att sprida sig till flera andra stater med motsvarande konsument-skyddslagar som i Massachusetts .

Över hundra miljoner …!

De stater som i så fall närmast kan vara aktuella för liknande processer är Kalifornien, Florida, Hawaii, Maine, Ohio, Vermont och Washington. OCH nu pratar vi inte om Massachusetts 7 miljoner konsumenter utan om över hundra miljoner konsumenter. Eftersom det rör sig om en konsumenttalan mot Exxon bedöms konsekvenserna av en i slutänden eventuellt fällande dom utifrån antalet drabbade konsumenter. I en talan med över hundra miljoner drabbade konsumenter kan konsekvenserna bli mycket kännbara för Exxon!

Ett halmstrå …!

Exxons huvudargument för att inte lämna ut handlingarna baserade sig bokstavligt talat på ett halmstrå. Man hävdade att Massachusetts inte hade laglig rätt att föra talan mot Exxon eftersom man sålde sina produkter via franchisetagare.  Detta argument tillbakavisades av både Massachusetts Maura Healey och nu av Högsta domstolen! Exxon! Varsågod och skölj! De framtida processerna  får visa var vi hamnar, men skadan är redan skedd för Exxon genom all negativ publicitet. OCH deras ihärdiga vägran hittills tyder på att man har något ytterst allvarligt att dölja!!!