28 000 000 000 000 ton …!

Isarna försvinner …!

Enligt the Guardian har brittiska forskare kommit fram till att 28 biljoner ton (talet 28 plus tolv nollor) av planeten Jordens istäcken har smält bort sedan 1994 till följd av den globala uppvärmningen! 28 biljoner ton av land- och havsis! Mängden is är som om hela Storbritanniens yta skulle vara täckt av ett 100 meter tjockt istäcke! Förutom att de smältande isarna hotar världens vattenförsörjning innebär denna process minst 1 meters havsnivåhöjning till nästa sekelskifte! OCH, säger forskarna, varje centimeters havsnivåhöjning innebär en migration på över 1 miljon människor! D.v.s. vi pratar om minst 100 miljoner människor!

Arktis isfritt …!

Om 15 år kan sommarisen i Arktis vara borta enligt en forskarrapport som publicerades i ”Nature Climate Change” i augusti! Uppvärmningen i Arktis går tre gånger snabbare än ökningen av den globala medeltemperaturen! Bara det senaste decenniet (!) har temperaturen ökat med 1 grad i Arktis. Avsmältningen av havsisen i Arktis går mycket snabbare än vad forskarna har trott! Enligt den svenske glaciologen och professorn på Stockholms universitet, Per Holmlund, ser han inte hur man skall kunna rädda sommarisen i Arktis!

Beviset …!

Beviset kan utläsas genom att kolla utvecklingen i diagrammet nedan! Den gröna kurvan visar vintermånaden april då isen är som tjockast och den svarta kurvan visar sommarmånaden september när den är som tunnast. Sedan 1980 har ca 10000 kubikkilometer (km3) av sommarisen försvunnit! Omräknat till ton blir det 10 biljoner ton is! Grov extrapolering ger att sommarisen i Arktis är borta om ca 15 år d.v.s. betydligt snabbare än vad forskarna hittills har trott!

Figuren visar minskningen av havsisen i Arktis från 1980-2020. Den svarta kurvan visar sommaren (september) då isen är som tunnast och den gröna kurvan visar vintern (april) när isen är som tjockast.

Stora konsekvenser …!

Utvecklingen får stora konsekvenser! Dels genom att den globala uppvärmningen ökar till följd av att solinstrålningen absorberas i havet istf att reflekteras tillbaka ut i rymden! Dels genom att ett isfritt Arktis kommer att påverka luftströmmarna och därmed förändra klimatet dramatiskt på norra halvklotet! Dels genom katastrofal påverkan på det marina djurlivet till följd av förändrade habitat för isbjörn, säl och fisk!

Utan havsis på sommarhalvåret i Arktis påverkas det marina djurlivet radikalt bl.a. tvingas isbjörnen att bli delvis landfast d.v.s. tvingas att leva helt utanför sitt naturliga habitat!