Sommarläsning! -Climate for Life avlivar myter – Del 1 …!

”Jag” betyder inget …!

Fel! Alla kan göra något, men ingen kan göra allt! Gäller för alla på olika nivåer i samhället – i rollerna som politiker, befattningshavare i näringsliv och organisationer och för DIG som enskild individ! DU har makt att förändra antingen som privatperson eller i någon eller några av samhällets olika roller! Så! Bli en Doer för klimatet – en ClimateDoer! Börja med att dela detta inlägg!