ADDIS ABEBA!- Superåret lämnar startgroparna!

Addis Abeba!- Ett av tre avgörande FN-möten under 2015

Under föregående vecka träffades ca 200 länder i Addis Abeba i Etiopien i FN:s regi för att diskutera finansiering av FN:s 17 s.k.  uthållighesmål  lika med SDG:S (Sustainable Development Goals). Mötet är det första i raden av tre för klimatet viktiga FN-möten under 2015. Addis Abeba handlar om hur målen skall finansieras. Nästa möte blir i New York i september. Slutligen kommer det för ett globalt klimatavtal så viktiga mötet COP 21 i Paris i december.

Fattigdomen i världen halverad sedan millenieskiftet!

FN-processen att uppnå vissa uthållighetsmål, SDG:s, startades vid millenieskiftet. Den innehöll då som ett av sina tyngsta mål att utrota fattigdomen i  världen till 2015.  Nu är vi där! HUR gick det? Ja, inte helt, men världsfattigdomen har trots allt halverats på denna i sammanhanget ganska korta tid! Resultatet visar två saker! Dels visar det att Världssamfundet rätt organiserat kan göra skillnad. Dels visar det att det är viktigt att sätta upp tydliga och höga mål kombinerat med att korrigera under resans gång. Nu i Addis Abeba har man som följd av att  inte ha nått ända fram därför tvingats förlänga den ursprungliga perioden med 15 år d.v.s. till 2030.  MEN man har också kommit fram till att …….

Klimatförändringarna styr allt!

Ett av de viktigaste insikterna på mötet i Addis Abeba är att det inte går att uppnå fattigdomsmålen, jämställdhetsmålen, försörjningsmålen etc utan att stoppa den globala uppvärmningen. Att begränsa koldioxidutsläppen och hålla ökningen av jordens medeltemperatur under 2 grader styr allt! Förutom finansiering krävs ren energi! En ohämmad ökning av fossilbaserad energi blir synnerligen kontraproduktivt! VEM tror att det går att upprätthålla en försörjning av en värld med omkring 10 miljarder  människor efter 2050 med bl.a. utbredd torka? Kolla hur det kommer att se ut i Nordamerika! De bruna områdena är i stort sett ej odlingsbara längre!

rcp8.5_soilmoisture-638x464[1]

FN:s finansieringsfond får nyckelroll!

Redan vid det s.k. COP15 i Köpenhamn 2009 beslutades att de utvecklade länderna skall bidra med 100 miljarder dollar per år f.o.m. 2020 för utveckling av ett rent energisystem i utvecklingsländerna. Inom FN:s ram har man därför arrangerat en fond GCF (Green Carbon Fund) för detta ändamål. I Addis Abeba  kom man fram till att detta kräver bidrag från alla aktörer d.v.s. stater, näringsliv och privata givare. FANTASTISKT! Både DU och jag, Stefan Löfven, Angela Merkel, Obama m.fl. får chansen att hjälpa till! Bli en PLANETSKÖTARE! (IGEN! Lyssna på Johan Rockströms sommarprat den 12 juli!)

Daddy