Alternativ sanning …!

HM dumpar …!

Enligt ett reportage i Aftonbladet i förra veckan dumpar HM sina ”återvunna” kläder på soptippar i Västafrika i länder utan ordnad avfallshantering! Enligt ögonvittnen från Ghana och Benin är HM det femte vanligaste märket vad gäller dumpade kläder. Aftonbladets reportrar har tillika både fotografier och spårsändare som bekräftar deras påståenden! Ändå förnekar HM:s VD Helena Helmersson kategoriskt att deras ”återvunna” kläder hamnar på soptippar i Västafrika! Reaktionen får sägas vara ett flagrant exempel på s.k. alternativ sanning eller på ren svenska LÖGN!

Problemet …!

Problemet med HM:s dumpning är egentligen inte Helena Helmerssons förnekelse-strategi utan själva sakfrågan d.v.s att HM med flera företag gör sig grönare än vad man är! Snaran börjar dock ganska snart dras åt kring företag som kör med greenwashing! EU-parlamentet beslutade i maj 2023 med förkrossande majoritet, 544 ja mot 35 nej, nya regler för hur företagen skall handskas med klimatbegrepp som hållbar, cirkulär, klimatneutral, grön omställning etc vid marknadsföring av sina produkter. Läs mer på http://climateforlife.se/sluttvattat/

DU …!

Vad kan DU göra? Det kan tyckas som att DU befinner dig långt ifrån soptipparna i Ghana och Benin, men så är icke fallet! Dina ”återvunna” kläder kan ju också finnas där! Genom att medverka till att minska sopbergen kan DU påverka! Bli en DOER för klimatet – en ClimateDoer och tillämpa ”de fem R:en” i din konsumtion av bl.a. fast fashion! Alltså! Refuse, Reduce, Reuse, Recover och Rot i nu nämnd ordning! Läs mer om hur DU blir en ClimateDoer på http://climateforlife.se/vad-gor-du/