AP-fonderna får Greenwashpriset …!

De statliga AP-fonderna har fått Greenwashpriset för andra gången, vilket kan vara värt en skämskudde!

Andra gången …!

De statliga AP-fonderna får detta förnedrande anti-pris för andra gången! Priset delas årligen ut av Jordens vänner (Jordens vänner är den svenska grenen av Friends of the Earth International, världens största demokratiska miljöorganisation). Trots att lagen om hur fonderna skall investera på ett hållbart sätt skärptes för tre år sedan är det endast första och andra AP-fonderna som har ändrat sin investeringsstrategi. De andra fonderna fortsätter att stoppa in våra pensionspengar i fossilindustrin och i företag som bidrar till skövlingen av världens regnskogar!

Motivering …!

Jordens vänners motivering för årets pris lyder: ”Om vi ska klara av klimatkrisen ska vi inte investera mångmiljardbelopp i fossila tillgångar, palmolja, soja, köttjättar och andra pådrivare av klimatförändringar såsom värstingarna Blackrock, Chevron med flera. Svenska folket vill inte att deras skattefinansierade pensionspengar ska användas till att stötta denna typ av aktörer och därför är AP-fonderna en värdig vinnare av Svenska Greenwashpriset 2021.

Försvaret …!

Johan Florén på sjunde AP-fonden försvarar AP7 med den s.k. ägardialogen och hävdar att det är enbart som ägare man kan påverka! Han säger apropå AP7:s investering i ett av världens största oljebolag, Chevron: ”Vad gäller Chevron så var vi aktiva på deras bolagsstämma där vi lyckades påverka deras styrelsesammansättning och deras nettonoll-mål.” ”Att AP-fonderna får utmärkelsen handlar mest om att vi i grunden har olika uppfattningar om vad som är ett effektivt hållbarhetsarbete” hävdar han vidare. 

Kommentar …!

Om sjunde AP-fondens försvar kan sägas att det är lite väl tunt och närmast kan beskrivas som en första klassens dimridå. För det första saknar pensionsfondernas ageranden på bolagsstämmorna helt transparens kontra de intressenter som fonderna företräder d.v.s. pensionsspararna. För det andra så handlar fondernas investeringar i fossilindustrin om kortsiktiga ekonomiska överväganden med förhoppningar om värdeökning! Långsiktigt tänkande kan det ju inte vara, eftersom det numera är ett mer eller mindre outtalat faktum att fossilindustrin på lång sikt är ett ekonomiskt slukhål! OBS! Fonderna har enligt stadgarna att ta hänsyn till både värdekriteriet och hållbarhetskriteriet. MEN hos AP-fonderna regerar uppenbarligen Mammon! Läs mer om AP-fonderna och om icke önskvärda investeringar på http://climateforlife.se/divestera-mera/

Greenwashing ökar …!

Enligt Konsumentverket så har problemet med greenwashing ökat kraftigt under de senaste åren! Företagen målar sig gärna i grönt framförallt i årsredovisningar och sin löpande marknadsföring!

Upprensning på gång …!

En upprensning i greenwashdjungeln är dock på gång till följd av nya EU-regler f.o.m. 1 januari 2022. Då införs den s.k. taxonomin inom EU d.v.s. ett krav på företagen att årligen redovisa hur stor del av ekonomin (omsättning, investeringar och driftskostnader) som är kopplad till hållbarhet baserat på ett särskilt klassificeringssystem för hållbarhet! Reglerna kommer att gälla alla företag med mer än 500 anställda såväl inom finanssektorn (även pensionsfonder) som inom övriga sektorer avseende tillverkning, handel, tjänster etc.

F.o.m. 1 januari 2022 går det inte att fuska längre med hållbarhet genom greenwashing, eftersom företagen då måste redovisa hur stor del av ekonomin som är hållbar och därmed bli mer transparenta mot potentiella investerare och andra finansiella intressenter!